Xem Nhiều 2/2023 #️ Ứng Dụng Excel Trong Công Việc Kế Toán Lương # Top 7 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 2/2023 # Ứng Dụng Excel Trong Công Việc Kế Toán Lương # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Ứng Dụng Excel Trong Công Việc Kế Toán Lương mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 1: Lập bảng chấm công – cho bộ phận hành chính 3. Yêu cầu 2: Chấm công theo giờ bắt đầu và giờ kết thúc

Thông thường việc chấm công theo giờ bắt đầu và giờ kết thúc được thực hiện thông qua máy chấm công.

Tôi sẽ ví dụ với các bạn kết quả thu được từ một máy chấm công như sau:

Đây là bước rất quan trọng, Việc phân tích bảng dữ liệu nguồn sẽ giúp chúng ta có phương án xử lý phù hợp và chính xác.

Để thực hiện công việc này, chúng ta cần nắm được các nguyên tắc sau:

Mục đích công việc: Tính công làm việc theo thời gian

Mã Nhân viên: Liên tục theo dòng, không được để dòng trống

Ngày trong tháng: Bao gồm xác định ngày trong tháng, thứ trong tuần, phân biệt ngày nghỉ lễ, nghỉ bù

Giờ vào, giờ ra: Các ngày làm việc đều phải có giờ vào, giờ ra. Khi tính công sẽ dựa trên việc đánh giá giờ vào, giờ ra để tính ra các loại công.

Ta có thể thấy, để tính toán được, cần phải điều chỉnh lại cấu trúc bảng dữ liệu sao cho đúng các tiêu chí.

Việc tính toán trên nhiều điều kiện, nên hàm sẽ sử dụng để tính toán là SUMIFS, COUNTIFS và hàm IF

Bước 2: Cấu trúc lại bảng dữ liệu

Để rút gọn bài viết, mình sẽ không nêu từng thao tác, mà sẽ đưa hình mẫu và gợi ý các cách làm để các bạn có thể tự làm được:

Phần Tháng và Năm (dòng 2, 3): Đặt bên ngoài để tiện việc thay đổi

Ngày trong tháng (dòng 4): Dùng hàm Date, bắt đầu với ngày 26 tháng trước đó (vì bảng nguyên liệu kết xuất tính từ ngày 26 nên ta sẽ giữ nguyên yêu cầu này. Tính công từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng sau). Riêng 2 ngày cuối có thể sang tháng tiếp theo (trường hợp tháng có 28-29 ngày) nên có thể xử lý để bỏ trống nếu sang tháng sau, tức là ngày 27 tháng này trở đi là đã bước sang tháng sau của bảng tính công.

Phần Mã NV (cột A, B, C): Mỗi mã 1 dòng, để tập hợp theo mã NV chính xác hơn.

Thứ trong tuần (dòng 5): Dùng hàm Choose kết hợp với hàm Weekday để xác định. Kết hợp tính năng Conditional Formatting để tô màu phân biệt ngày CN với ngày thường.

Giờ vào, giờ ra (dòng 6): có thể quy ước số 1 là giờ vào, số 2 là giờ ra.

Lưu ý: 1 ngày có 2 giờ, nên 2 cột sẽ tính cho 1 ngày. Vì vậy khi xử lý ngày ở dòng 4 cần chú ý nội dung này.

Bước 3: Lọc và lấy dữ liệu

Tất cả những nội dung trên, mình đã hướng dẫn chi tiết trong bài: Tạo bảng chấm công trên excel. Vui lòng xem lại bài này để được hướng dẫn chi tiết.

Tạo thêm 1 vùng, trong đó mỗi ngày chỉ tương ứng 1 cột. Cách xử lý ngày, thứ giống với phần trước.

Giờ công làm việc trong ngày = Giờ ra – Giờ vào

Giờ ra = (Tổng số phút quy ước tại thời điểm chấm công ra = Số giờ * 60 + Số phút)/60

Giờ vào = (Tổng số phút quy ước tại thời điểm chấm công vào = Số giờ * 60 + Số phút)/60

BN7 =ROUND(((HOUR(SUMIFS($D7:$BM7,$D$4:$BM$4,BN$4,$D$6:$BM$6,2))*60+MINUTE(SUMIFS($D7:$BM7,$D$4:$BM$4,BN$4,$D$6:$BM$6,2)))-(HOUR(SUMIFS($D7:$BM7,$D$4:$BM$4,BN$4,$D$6:$BM$6,1))*60+MINUTE(SUMIFS($D7:$BM7,$D$4:$BM$4,BN$4,$D$6:$BM$6,1))))/60,2)

Bạn có thể filldown, fillright công thức từ BN7 cho các ô khác.

* Lưu ý:

Các Hàm Cơ Bản Trong Excel Ứng Dụng Vào Công Việc Kế Toán

Mô tả: Hàm SUM là hàm tính tổng giá trị trong vùng mà bạn muốn tính

Cú pháp: SUM(number1,[number2],…)’

Number1: Bắt buộc. Đối số đầu tiên mà bạn muốn thêm.

Number2, … Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 mà bạn muốn thêm.

Ví dụ: Dùng hàm sum tính tổng số phát sinh Nợ – Có trong sổ NKC

Công thức: Tổng số Phát sinh Nợ bằng:

G250 = SUM(G14:G249)

Trong đó: G14:G249 Miền tính tổng, Hàm sum sẽ tính tổng tất cả số được chứa trong các ô từ G14 đến G249.

Hàm SUBTOTAL là một hàm rất linh hoạt nhưng cũng là một trong các hàm hơi khó sử dụng của Excel. Điều khó hiểu thứ nhất chính là cái tên của nó vì nó thực sự làm được nhiều thứ hơn ý nghĩa của tên hàm. Đối số( tham số) thứ nhất của hàm bắt buộc bạn phải nhớ con số đại diện cho phép tính cần thực hiện trên tập số liệu. (Trong Excel 2007 có tính năng AutoComplete giúp chúng ta khỏi nhớ các con số này).

Đối số đầu tiên của của hàm SUBTOTAL xác định hàm thực sự nào sẽ được sử dụng khi tính toán trong danh sách bên dưới. Ví dụ nếu đối số là 1 thì hàm SUBTOTAL hoạt động giống nhưng hàm AVERAGE, nếu đối số thứ nhất là 9 thì hàm hàm SUBTOTAL hoạt động giống nhưng hàm SUM.

Subtotal là hàm tính toán cho một nhóm con trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính mà bạn chọn lựa trong đối số thứ nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,…)

Trong đó:

Function_num là các con số từ 1 đến 11 (hay có thêm 101 đến 111 trong phiên bản Excel 2003, 2007) qui định hàm nào sẽ được dùng để tính toán trong subtotal.

Ref1, ref2,… là các vùng địa chỉ tham chiếu mà bạn muốn thực hiện phép tính trên đó.

Ghi chú:

Nếu có hàm subtotal khác lồng đặt tại các đối số ref1, ref2,… thì các hàm lồng này sẽ bị bỏ qua không được tính nhằm tránh trường hợp tính toán 2 lần.

Đối số function_num nếu từ 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL tính toán bao gồm cả các giá trị ẩn trong tập số liệu (hàng ẩn). Đối số function_num nếu từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính toán cho các giá trị không ẩn trong tập số liệu (bỏ qua các giá trị ẩn).

Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ qua không tính toán tất cả các hàng bị ẩn bởi lệnh Filter (Auto Filter) không phụ thuộc vào đối số function_num được dùng.

Hàm SUBTOTAL được thiết kế để tính toán cho các cột số liệu theo chiều dọc, nó không được thiết kế để tính theo chiều ngang.

Trong kế toán trên Excel Hàm Subtotal với tham số 9 thường được sử dụng để tính tổng trong bảng Cân đối kế toán, cân đối phát sinh tháng/năm.

Ví dụ: Dùng hàm Subtotal để tính tổng các khoản nợ ngắn hạn phải trả trên bảng CĐKT

Là hàm dùng để đếm trong excel, có nhiều kiểu đếm :

Count : hàm đếm các ô có chứa số

Counta : hàm đếm các ô có chứa dữ liệu

Countblank : hàm đếm các ô trống

Countif : hàm đếm có điều kiện

Countifs : hàm đếm có nhiều điều kiện

Cú pháp

= Count (value1, (value2)…)

= Counta (value1, (value2)…)

= Countblank (vùng đếm)

= Countif (vùng đếm, điều kiện)

= Countif (vùng đếm 1, điều kiện đếm 1, vùng đếm 2, điều kiện đếm 2…)

Ứng dụng trong kế toán

– Hàm Countif thường sử dụng trong việc làm bảng lương, bảng chấm công hoặc hỗ trợ làm quyết toán thuế TNCN cuối năm

– Cú pháp

= IF(điều kiện, giá trị đúng, giá trị sai)

– Tác dụng : Là hàm trả về giá trị nếu thỏa mãn điều kiện

Ứng dụng trong kế toán :

Hàm If thường sử dụng để làm bảng lương hoặc sổ cái, sổ chi tiết

– Tác dụng : Là hàm tính tổng có điều kiện

– Cú pháp

= Sumif ( vùng điều kiện, điều kiện, vùng tính tổng)

+ Vùng điều kiện: là vùng chứa điều kiện, trong kế toán thường là toàn bộ các cột: mã hàng hóa, cột TK nợ, Tk có, mã khách hàng,mã nhà cung cấp…

+ Điều kiện: Là điều kiện trong vùng điều kiện, ví dụ: 1 mã hàng hóa, nhà cung cấp, khách hàng, tài khoản

+ Vùng tính tổng: là vùng chứa giá trị cần tính

– Tác dụng: hàm lọc ký tự bên trái của chuỗi

– Cú pháp

= Left ( chuỗi, N)

+ Chuỗi: là dãy ký tự trong ô

+ N: là số ký tự cần lấy tính về bên trái của ô

– Tác dụng: Hàm dò tìm theo cột có điều kiện

– Cú pháp:

= Vlookup(giá trị tìm kiếm, vùng tìm kiếm, cột thứ tự tìm kiếm, kiểu tìm kiếm)

+ Giá trị tìm kiếm: giá trị cần tìm phải nằm trong vùng tìm kiếm

+ Vùng tìm kiếm: phải chứa ” tên của giá trị tìm kiếm” và giá trị tìm kiếm. Điểm bắt đầu được tính từ dãy ô có chứa “giá trị dò tìm”

+ Cột thứ tự tìm kiếm: là cột số thứ tự, tính từ bên trái sang

&nbsp ; 1 – giá trị dò tìm tương đối

– Tác dụng: Hàm này cho giá trị lớn nhất trong dãy số

– Cú pháp

= Max (Number 1,number 2…)

Number 1, number 2 … là dãy số cần lấy giá trị lớn

Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Countif Trong Công Việc Kế Toán Trên Excel

Tìm hiểu cấu trúc hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF thuộc nhóm hàm thống kê, trong đó ý nghĩa của tên hàm là:

Cú pháp của hàm như sau:

=COUNTIF(range, criteria)

range: là vùng chứa nội dung cần đếm (thống kê ở đâu)

criteria: điều kiện đếm (thống kê theo điều kiện gì)

Chỉ áp dụng với 1 điều kiện

Cách viết các điều kiện với từng kiểu dữ liệu: Text (văn bản), Number (Số), Date (ngày)

Tính kết quả bảng chấm công bằng hàm COUNTIF

Bài tập tính kết quả bảng chấm công bằng hàm COUNTIF

Khi gặp các yêu cầu như đếm, thống kê, tính số lần… đều có thể sử dụng hàm COUNTIF. Khi sử dụng hàm này cần lưu ý:

Tổng số công X (cột AG): đếm tổng số ký tự X trong vùng từ cột B tới cột AF

Tổng số công N (cột AH): đếm tổng số ký tự N trong vùng từ cột B tới cột AF

Ứng dụng hàm COUNTIF trong trường hợp này như sau:

Tổng cộng số công = Số công X + (Số công N / 2)

Ví dụ chúng ta có 1 bảng chấm công như sau:

Vùng cần thống kê là B9:AF9 (từ cột B tới cột AF là các ngày công, dòng 9 là tại vị trí mã nhân viên NV01, đây chính là dòng đang áp dụng công thức)

Điều kiện cần thống kê là chữ X, do đó khi viết chữ X trong công thức phải đặt ký tự X bên trong cặp dấu nháy kép

Trong bảng chấm công này đã có sẵn thông tin về các nhân viên và ngày công của từng người trong tháng. Yêu cầu là bạn cần thống kê được tổng số công của từng người biết:

Tại ô AG9 bạn nhập công thức sau:

=COUNTIF(B9:AF9,”X”)

Trong đó:

Ta có kết quả như sau:

Bạn có thể kéo công thức tại ô AG9 xuống tới ô AG15 để có được kết quả cho toàn bộ các nhân viên khác.

Áp dụng tương tự cho ô AH9 để đếm số ký hiệu N như sau:

Vị trí đặt công thức: ô F2 cho khách hàng công ty A, tương tự sẽ áp dụng công thức cho các vùng F3, F4, F5

Vùng cần thống kê: là cột Tên khách hàng (vùng A3:A20)

Điều kiện thống kê: là giá trị tại ô E2 (là chữ Công ty A, có thể viết trực tiếp chữ này hoặc tham chiếu tới ô chứa tên đó)

Sau đó copy công thức từ ô AH9 tới ô AH15, chúng ta có kết quả như sau:

Với cột AI (tổng cộng số công làm việc), bạn chỉ cần dùng phép tính:

AI9=AG9+AH9/2

Trong đó cột AH là nửa ngày công, do đó số lần đếm được giá trị N sẽ chỉ 1 nửa, tức là chia 2.

Thống kê số lần mua hàng của khách hàng bằng hàm COUNTIF

Ví dụ cho tình huống này như sau:

Trong bảng dữ liệu bán hàng, chúng ta thấy mỗi khách hàng xuất hiện nhiều lần. Do đó bạn được yêu cầu thống kê số lần mua hàng của từng công ty.

Trong trường hợp này bạn có thể dùng hàm COUNTIF để thống kê như sau:

Vùng cần đếm thường được cố định

Hàm COUNITF chỉ thống kê được theo 1 điều kiện. Muốn thống kê theo nhiều điều kiện, bạn cần sử dụng hàm COUNTIFS.

Khi đó ta viết công thức tại ô F2 như sau:

Kết quả là:

Chú ý khi dùng hàm COUNTIF

Khi sao chép công thức từ ô F2 xuống các ô F3, F4, F5 thì chúng ta chú ý:

Nếu không cố định tọa độ vùng A3:A20 trong công thức thì vùng này sẽ bị thay đổi khi bạn sao chép xuống phía dưới, dẫn tới kết quả của hàm COUNTIF không còn chính xác nữa.

Để tránh lỗi này, bạn cần cố định vùng A3:A20 (hay còn gọi là cố định vùng cần đếm). Cách cố định là đặt dấu $ vào trước tọa độ dòng, cột của vùng này (hoặc bạn chọn tọa độ vùng này trong công thức rồi nhấn phím F4)

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Như vậy công thức tại ô F2 chính xác hơn sẽ là:

=COUNTIF($A$3:$A$20,E2)

Khi đó kéo công thức từ F2 xuống F5 sẽ không bị sai nữa.

Kết luận

Khi sử dụng hàm COUNTIF, bạn cần ghi nhớ:

Hy vọng những chia sẻ trong bài viết này sẽ hữu ích trong công việc của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì bạn có thể góp ý, phàn hồi ngay dưới bài viết này để chúng tôi có thể giải quyết mọi thắc mắc của bạn một cách sớm nhất.

Những kiến thức bạn đang xem thuộc khóa học Excel từ cơ bản tới nâng cao của chúng tôi Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức một cách đầy đủ và có hệ thống về các hàm, các công cụ trong excel, ứng dụng excel trong công việc… Hiện nay hệ thống đang có nhiều ưu đãi khi bạn đăng ký tham gia khóa học này.

Tải về file bài tập thực hành

Bạn có thể tải về file bài tập thực hành trong bài viết tại đường link bên dưới:

Tài liệu kèm theo bài viết

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

Những Hàm Kế Toán Tiền Lương Hay Dùng Trong Excel

BHXH, BHYT, bài viết này sẽ giúp các bạn giải quyết thắc mắc trên.

Kế toán tiền lương bạn cần biết những vấn đề sau:

Kế toán tiền lương cần biết gì?

1. Các hàm về thời gian của Excel :

– Hàm Weeknum – cho biết hôm nay là tuần thứ mấy trong năm =WEEKNUM(Today(),1) … cho biết hôm nay thuộc tuần thứ mấy trong năm,

với tuần bắt đầu là ngày thứ hai Còn theo yêu cầu của bạn thì làm như sau: A1= “HÔM NAY LÀ TUẦN THỨ “&WEEKNUM(Today(),1)&” CỦA NĂM “&YEAR(TODAY())

– Hàm DATEDIF – tính số ngày từ hôm nay đến tương lai Từ hôm nay đến tương lai cách bao nhiêu đây nè: =DATEDIF(Today(),TUONG LAI,”D”) … là số ngày cách với hôm nay =DATEDIF(Today(),TUONG LAI,”M”) … là số tháng cách với hôm nay =DATEDIF(Today(),TUONG LAI,”Y”) … là số năm cách với hôm nay

Hàm này dùng đễ tính tuổi là tuyệt đối chính xác…

– Hiển thị Ngày, tháng, năm hiện hành TODAY () : Trả về số tuần tự thể hiện ngày tháng hiện tại. Nếu định dạng của ô là

B1 là ngày cuối tháng (30/9/2007) vậy sẽ có hàm: NETWORKDAYS(ngày đầu,ngày cuối, các ngày nghĩ lễ) Ở đây nếu bạn ko có ngày nghĩ lễ nào thì bỏ tham số thứ 3:

=NETWORKDAYS(A1,B1).. kết quả là 20..

Lưu ý là đễ sử dụng dc hàm này bạn phải vào menu ToolsAdd-Ins và đánh dấu vào mục

Trong đó ngày lễ là names ngayle ta quy định ở cột A1:A9 (chín ngày lễ) ngày AL thì quy ra DL. Còn nếu không cài thêm AddIns thì dùng công thức dài lắm.

– Kết hợp giữa hàm DATE và hàm INT để thêm dấu “/” vào 1 dãy số để thành ngày tháng

MID(A2;LEN(A2)-3;2);LEFT(A2;LEN(A2)-4)) – Công thức trả về ngày cuối tháng khác thứ 7, CN Làm sao khi nhập số tháng và số năm sẽ ra cho ra kết quả là ngày cuối tháng

đó không trùng thứ bảy, chủ nhật. Nếu ngày cuối tháng đó là T7. CN thì lấy ngày Tsáu. Có nhiều cách :

– Cách 1 : Công thức đó như sau : =DATE(YEAR(Ngay),MONTH(Ngay)+1,0)-(MAX(0,WEEKDAY(DATE(YEAR(Ngay),

MONTH(Ngay)+1,0),2) -5)) trong đó Ngay sẽ là một cell chứa ngày tháng năm bạn cần biết Thí dụ hàm : =DATE(2004,9+1,0) sẽ trả về ngày cuối tháng 30/09/2004.

Weekday(******_number, return_type) . ******_number là Date(2004,10,0).

Nếu tôi chọn weekday(date(2004,10,0),2) thì khi ngày cuối tháng rơi vào thứ 6,

hàm sẽ cho kết quả là 5.

HàmMax(0,weekday(date(2004,10,0),2)-5) sẽ cho kết quả là 0 nếu ngày

cuối tháng rơi vào thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Do đó nếu ta chọn lùi lại 1 hoặc 2 ngày nếu ngày cuối tháng rơi vào thứ bảy

hay chủ nhật thì bạn chỉ cần làm phép trừ ngày cuối tháng cho 1 hoặc 2 nữa là xong.

Khi ấy hàm sẽ là : =DATE(2004,10,0)-(MAX(0,WEEKDAY(Date(2004,10,0,2) -5)).

– Cách 2 :

DATE(Năm, Tháng, Ngày) DATE(2004,02, 15) = 15 / 02 / 2004 DATE(2004,02, 0 ) = 0 / 02 / 2004 = 31/01/2004 .Là ngày cuối của Tháng -1 Vì vậy, nếu muốn trả về ngày cuối tháng 02 thì phải Tháng +1 (02+1).

Thực chất là việc bù trừ (02 +1) – 1=02 DATE(2004,02+1, 0 ) = 0 / 03 / 2004 = 29/02/2004 (Tháng -1) A2=10/01/2004 Ngày cuối của tháng Month(A2) là: DATE(Year(A2), Month(A2)+1, 0)

hoặc -2 (nếu thứ của ngày cuối tháng là CN) T7-1= CN-2 = T6 WEEKDAY(Ngay) = Ngày trong tuần: T7 là 7, CN là 1 Diễn giải theo CT như sau: =DATE(Year(A2), Month(A2)+1, 0) +IF(WEEKDAY( DATE(Year(A2), Month(A2)+1, 0) )=7,-1,0) +IF(WEEKDAY( DATE(Year(A2), Month(A2)+1, 0) )=1,-2,0) (Ngày đầu tháng này = ngày cuối của tháng trước)

– Cách 3 : Kết hợp với hàm EOMONTH() =IF(WEEKDAY(EOMONTH(A1,0),1)=1,EOMONTH(A1,0)-2,

– Đếm số ngày lẻ và chẵn trong 1 tháng bất kỳ

Ngày lẻ {=SUM(IF(MOD(DAY(ROW(INDIRECT(“A”&A1&”:A”& B1)));2) =1;1;0))}

Ngày chẵn

{=SUM(IF(MOD(DAY(ROW(INDIRECT(“A”&A1&”:A”& B1)));2) =1;0;0))} Ta có thể dùng hàm sumproduct thay thế như sau =SUMPRODUCT((MOD(DAY(ROW(INDIRECT(“A”&A1&”:A “&B1)) ),2)=1)*1) =SUMPRODUCT((MOD(DAY(ROW(INDIRECT(“A”&A1&”:A “&B1)) ),2)=0)*1 )

Dùng names rút gọn:

trong khoảng thời gian bất kỳ

=DATE(G8,1,1) +(H8-1)*7-WEEKDAY(DATE(G8,1,1) +(H8-1)*7)+2 xem file

– Công thức tính ngày cuối cùng trong tháng Mình xin góp vui về hàm ngày chót sau : (xin chép đoạn code sau vào trong 1 module của file excel) Public Function NgayChot(Thang, Nam) As Date Dim StartDate As Date, StopDate As Date StartDate = DateSerial(Nam, Thang, 1) StopDate = DateAdd(“m”, 1, StartDate) – 1 NgayChot = StopDate End Function Sau đó quay ra sheet thử như sau : VD tại D10 bạn gỏ bất kỳ ngày nào của tháng 01/2008. (VD 01/01/2008)

Như bạn đã thấy từ 1 vấn đề đơn giản nhưng nếu không đặt vấn đề một cách rõ ràng

các hàm và vận dụng công thức.

Ở đây mình gợi í bạn sử dụng các hàm ngày tháng:

Cách tổ chức dữ liệu: – Bạn có danh sách liệt kê 31 ngày tương ứng với cách đọc 31 số: [BANG1] 1 – một 2 – hai 3 – ba 4 – bốn …

31 – ba mốt – Một danh sách khác để đọc năm dựa vào danh sách các số ở trên (BANG2 – bảng này bạn tự nghĩ cách thiết kế kết hợp các hàm LEFT, RIGHT, MID) o Dùng hàm DAY để xác định ngày trong chuỗi ngày tháng rồi dùng VLOOKUP

o Dùng hàm MONTH để xác định tháng trong chuỗi ngày tháng rồi dùng VLOOKUP

o Dùng hàm YEAR để phân định năm trong chuỗi ngày tháng rồi dùng VLOOKUP

Hoặc dùng add-in VnTools Tiện ích Excel chuyển số sang chữ Đây là công cụ bổ sung (Add-in) cho Excel, rất tiện lợi đặc biệt đối với người dùng

khi chạy sẽ cài tập tin chúng tôi vào thư mục mặc định Program FilesvnTools

(bạn có thể chỉ định thư mục khác). Bạn phải tự thêm công cụ này vào Excel

vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, có hộp thoại thao tác tương tự như các hàm của Excel

– trong đó bạn có thể chọn ô chứa số cần chuyển đổi, ô chứa chuỗi kết quả… (xem hình).

có khả năng xử lý tới 15 chữ số (trăm nghìn tỷ); hỗ trợ bảng mã tiếng Việt Unicode,

Ngoài hàm chuyển đổi số sang chữ, vnTools còn cung cấp hàm

chuyển đổi ngày tháng sang chữ (DATETOTEXT).

Công cụ có phần hướng dẫn khá chi tiết về cách sử dụng các hàm.

2. Các hàm chuỗi, hàm đếm, hàm mảng để đếm tên NV:

Đếm số người có tên bắt đầu bằng chữ cái

=COUNTIF(D46:G54,CHAR(65+A141) & “*”)

Hàm văn bản – Tách tên họ ra 2 cột khác nhau

Đếm số ký tự xác định ở bất cứ vị trí nào của chuỗi có mặt trong một mảng

=SUM(LEN(A1:B1)-LEN(SUBSTITUTE(A1:B1,”c”,””))) Ctr Sh Enter Thông thường những hàm sum mảng hay Sum(If()), phải Ctr Sh Enter,

ta nên chuyển qua sumproduct thì khỏi Ctr Sh Enter. Vd ta có thể thay ct trên như sau: =SUMPRODUCT((LEN(A1:B1)-LEN(SUBSTITUTE(A1:B1,”c”,””)))*1) Hay là đặt 1 name: TotalC Refer to: =SUM(LEN(A1:B1)-LEN(SUBSTITUTE(A1:B1,”c”,””))) Không có Ctr Sh Enter Vậy ta chỉ cần =TotalC là OK.

3. Các hàm UDF, công thức tính lương, thưởng, trừ lương :

Hàm tính số giờ bị phạt do trễ giờ

Trừ lương

Hàm chấm công (1)

Hàm chấm công (2)

Hàm tính thuế TNCN

Bảng kê tiền bằng Excel

Giúp lập công tức theo dõi CN nghỉ chế độ

Chấm công theo giờ trong XD

Đếm số ngày nghỉ phép của NV

Công thức tính ngày nghỉ hưu

Tự động cập nhật vào Bảng chấm công khi có DS các ngày nghỉ phép,

nghỉ lễ, ngày làm việc của NV trong tháng

Bảng chấm công

Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ – Code nvson

Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ – Code MrOkebap

Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ – Code ThuNghi

Tự điền dấu “/” vào khi nhập 1 chuỗi số có dạng ddmmyy

Tính ngày tháng tăng lương để xác định NV nào sắp đến hạn nâng lương ?

4. Sử dụng các công cụ nâng cao của Excel trong :

Quy đổi giữa lương Net và lương Gross bằng Goal Seek

5. File ứng dụng thực tế :

In phiếu lĩnh lương cho NV từ bảng lương – File của YeuDoi

In nhãn lương – File của Phạm Duy Long

Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương – File của Kế Toán Già Gân

– Tập hợp các CT KT lương ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC

– Các NĐ 166/2007/NĐ-CP, 167/2007/NĐ-CP, 168/2007/NĐ-CP quy định về các mức lương tối thiểu

6.3/ BHXH và BHYT

– EFC và BHXH, BHYT (tham khảo – Biểu mẫu đã cũ) – QT thuế TNCN năm 2007 – Quyết định 815/QĐ-BHXH – Biểu mẫu BHXH mới theo Qđ 815/QĐ-BHXH ngày 06/06/2007

6.4/ Thuế TNCN – QT thuế TNCN năm

( Nguồn : Kê toán Già Gân )

NẾU BẠN THẤY HAY HÃY SHARE CHO BẠN BÈ NHÉ

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN KHI THAM GIA KHÓA HỌC

* Vui lòng liên hệ và đăng ký ghi danh:

– Hotline: 0918 867 446

– Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Bạn đang xem bài viết Ứng Dụng Excel Trong Công Việc Kế Toán Lương trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!