Top 8 # Xóa Vùng Trong Excel Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Đặt Hoặc Xóa Vùng In Trên Trang Tính

Nếu bạn in một vùng chọn cụ thể trên một trang tính thường xuyên, bạn có thể xác định một vùng in có chứa lựa chọn chỉ có. Vùng in là một hoặc nhiều phạm vi ô mà bạn chỉ cần in ra khi bạn không muốn in toàn bộ trang tính. Khi bạn in trang tính sau khi xác định một vùng in, chỉ vùng in được in ra. Bạn có thể thêm ô để bung rộng vùng in khi cần, và bạn có thể xóa vùng in để in toàn bộ trang tính.

Một trang tính có thể có nhiều vùng in. Mỗi vùng in sẽ được in dưới dạng một trang riêng.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này đã được thực hiện trong Excel 2013. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ, nếu không thì chức năng là giống nhau.

Bạn muốn làm gì?

Đặt một hoặc nhiều vùng in

Thêm ô vào một vùng in hiện có

Xóa vùng in

Đặt một hoặc nhiều vùng in

Trên trang tính, hãy chọn các ô mà bạn muốn xác định là vùng in.

Mẹo: Để thiết lập nhiều vùng in, hãy giữ phím Ctrl và bấm vào những vùng bạn muốn in. Mỗi vùng in sẽ in ra trên một trang riêng.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vùng in, rồi bấm đặt vùng in.

Lưu ý: Vùng in mà bạn đã đặt sẽ được lưu khi bạn lưu sổ làm việc.

Đầu trang

Thêm ô vào một vùng in hiện có

Bạn có thể mở rộng vùng in bằng cách thêm các ô liền kề. Nếu bạn thêm những ô không liền kề vào vùng in, Excel sẽ tạo một vùng in mới cho những ô này.

Trên trang tính, hãy chọn các ô bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

Lưu ý: Nếu các ô mà bạn muốn thêm không liền kề với khu vực in hiện có, một vùng in bổ sung sẽ được tạo ra. Mỗi vùng in trong một trang tính được in ra dưới dạng một trang riêng. Chỉ có thể thêm các ô liền kề vào vùng in hiện có.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vùng in, rồi bấm Thêm vào vùng in.

Khi bạn lưu sổ làm việc, vùng in cũng sẽ được lưu.

Đầu trang

Xóa vùng in

Lưu ý: Nếu trang tính của bạn chứa nhiều vùng in, hãy xóa vùng in sẽ loại bỏ tất cả các vùng in trên trang tính của bạn.

Bấm vào vị trí bất kỳ trên trang tính mà bạn muốn xóa vùng in.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm xóa vùng in.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Đặt Hoặc Xóa Một Vùng In Trên Một Bảng Tính

Lượt Xem:10812

Nếu bạn in một vùng lựa chọn cụ thể trên worksheet thường xuyên, bạn có thể xác định một vùng in chỉ bao gồm vùng lựa chọn đó. Khu vực in là một hoặc nhiều dãy ô mà bạn chỉ định để in khi bạn không muốn in toàn bộ bảng tính. Khi bạn in một bảng tính sau khi xác định vùng in, chỉ in vùng được in. Bạn có thể thêm các ô để mở rộng vùng in khi cần thiết và bạn có thể xóa vùng in để in toàn bộ bảng tính.

Một bảng tính có thể có nhiều vùng in. Mỗi vùng in sẽ in như một trang riêng.

Trên trang tính, chọn các ô bạn muốn xác định làm vùng in.

Mẹo: Để đặt nhiều vùng in ấn, giữ phím Ctrl và nhấp vào vùng bạn muốn in. Mỗi vùng in được in trên trang của chính nó.

Trên tab Page Layout , trong nhóm Page Setup , kích Print Area , sau đó kích Set Print Area .

Khu vực in mà bạn thiết lập được lưu khi bạn lưu bảng tính.

Bạn có thể phóng to khu vực in bằng cách thêm các ô lân cận. Nếu bạn thêm các ô không ở cạnh vùng in, Excel sẽ tạo vùng in mới cho các ô đó.

Trên trang tính, chọn các ô mà bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

Lưu ý: Nếu các ô mà bạn muốn thêm không nằm cạnh vùng in hiện tại, một vùng in bổ sung sẽ được tạo ra. Mỗi vùng in trong một bảng tính được in dưới dạng một trang riêng. Chỉ có các ô liền kề mới có thể được thêm vào vùng in hiện có.

Trên tab Page Layout , trong nhóm Page Setup , kích Print Area , sau đó kích Add to Print Area .

Khi bạn lưu bảng tính, khu vực in cũng được lưu lại.

Lưu ý: Nếu bảng tính của bạn chứa nhiều vùng in, việc xoá vùng in sẽ xóa tất cả vùng in trên bảng tính của bạn.

Nhấp vào bất kỳ nơi nào trên bảng tính mà bạn muốn xóa vùng in.

Trên tab Page Layout , trong nhóm Page Setup , nhấp vào Clear Print Area .

Tags: Chua co du lieu

Chỉnh Sửa Vùng Biểu Đồ Trong Excel.

Giả sử ta có một bảng như sau. chinh sua vung bieu do excel

Bước 1: Để chèn một biểu đồ vào bảng tính sử dụng các dữ liệu trong bảng này, ta kích chọn vào một ô bất kỳ trong bảng rồi vào thẻ Insert, phần Charts, chọn Column( hoặc bất kì dạng bảng nào bạn muốn). Ngay lập tức, Excel trả về cho ta kết quả là một biểu đồ cột.

Bước 2: Trong biểu đồ vừa tạo, kích chuột phải và chọn Format Chart Area. Lập tức hộp thoại cùng tên hiện ra.

Bước 3: Trong hộp thoại vừa hiện, ta có thể thấy nhiều mục khác nhau, cho phép ta chỉnh sửa phần nền, đường viền,… của biểu đồ. chinh sua vung bieu do excel

Fill: Đặt nền cho biểu đồ. Bạn có thể chọn tô màu đơn( Solid Fill), hoặc màu kiểu Gradient, đưa hình ảnh vào nền hoặc chỉ đơn giản là trang trí background bằng các họa tiết lặp lại (Pattern Fill).

Border Colors và Border Styles: Chọn màu sắc(xanh, đỏ, tím, vàng,..) và loại đường( liền, ngắt quãng, đậm, nhạt,…) cho đường bao của biểu đồ.

Shadow và Glow and Soft Edges: Chọn độ đậm nhạt, kích thước, khoảng cách,… cho bóng của biểu đồ( Shadow) hay làm sáng và mềm các cạnh của biểu đồ với các chức năng trong Glow and Soft Edges.

3-D Format: Với các biều đồ dạng 3-D, chức năng này giúp bạn chọn kiểu nổi hình của biểu đồ, khiến biểu đồ trở nên thực hơn theo nhu cầu của bạn.

Size và Properties: Đúng như tên gọi, Size giúp bạn đặt kích thước biểu đồ một cách chính xác và cụ thể hơn là dùng cách co kéo bình thường. chinh sua vung bieu do excel

Properties giúp bạn cài đặt vị trí của biểu đồ: di chuyển và theo kích thước của ô( Move and size with cells), di chuyển nhưng không theo kích thước của ô( Move but don’t size with cells), không di chuyển và không theo kích thước của ô( Don’t move or size with cells). Ngoài ra, bạn còn có thể chọn xem biểu đồ này có thể in và khóa cùng với bảng tính không. chinh sua vung bieu do excel

Alt Text: Giúp bạn đặt tên cũng như ghi chép các thông tin quan trọng về biểu đồ.

Ngoài vùng biểu đồ, ta cũng có thể format các vùng khác như bảng chú thích hay các cột theo ý muốn bằng cách kích chuột vào chúng và làm theo các bước tương tự như trên.

Cách In 1 Vùng Chọn Trong Microsoft Excel

Bạn nên đặt một vùng in trên các bảng tính trong Microsoft Excel trước khi cho chúng vào máy in. Nó giúp phần trình bày dữ liệu của bạn chỉ tập trung vào các bit quan trọng. Hơn nữa, tại sao lại có các hàng và cột không cần thiết làm cho bản in trở nên khó sử dụng hơn?

Excel có thể gây một chút khó khăn với hầu hết mọi người, nhưng đừng lo lắng. Bạn sẽ tìm ra được cách in một vùng chọn trong Microsoft Excel chỉ trong 1 phút ở bài viết này.

Cách thiết lập một vùng in trong Microsoft Excel

1. Kéo và chọn các ô mà bạn muốn xác định là vùng in.

Khi bạn muốn in nhiều vùng khác nhau: Giữ phím Ctrl và nhấp để chọn các vùng muốn in. Mỗi vùng in được in trên trang của chính nó.

Bạn không cần phải in ngay bảng tính khi mọi vùng in được giữ lại trong tài liệu lúc bạn lưu bảng tính.

Cách xóa vùng in trong Microsoft Excel

Khi nhận thấy sai, rất dễ dàng để bạn có thể xóa lựa chọn và bắt đầu lại.

1. Nhấp vào bất kỳ nơi nào trên bảng tính mà bạn muốn xóa vùng in.

2. Chuyển đến tab Page Layout (Giao diện trang). Trong nhóm Page Setup (Thiết lập trang), nhấp vào Clear Print Area (Xoá khu vực in).

Cách mở rộng một vùng in trong Microsoft Excel

Bạn bỏ lỡ chọn một vài ô? Bạn có thể thêm chúng vào khu vực in với một lệnh duy nhất nhưng điều này sẽ chỉ làm việc cho các ô liền kề. Nếu các ô mới không nằm cạnh vùng in, Excel sẽ tạo một vùng in mới cho các ô đó và chúng sẽ được in trong một trang riêng.

Trên sheet trong Excel, chọn các ô mà bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

Hãy nhớ luôn in những gì mà bạn cần để hiển thị. Tính năng Print Area không chỉ là một tính năng tiết kiệm mực mà còn làm ra ma trận các con số hoặc đồ thị dễ hiểu hơn.

Video hướng dẫn chọn vùng in trong Excel