Top 10 # Xóa Merge Cell Trong Word Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Trucbachconcert.com

How To Merge Cells In Word 2022 Tables

The steps in this guide are going to show you how to merge two or more cells in a table that you have created in your Microsoft Word document.

Select the Layout tab at the top of the window, to the right of Table Design.

In fact, you may have even merged cells in Microsoft Excel before, which likely led you to look for a way to merge cells in Word. Fortunately you have the ability to select cells in a Microsoft Word table, then take those selected cells and combine them into one large single cell. Our guide below will show you how to merge cells in Word and help you achieve your desired table formatting.

How to Merge Table Cells in Microsoft Word 2016

The steps in this article were performed in the Microsoft Word for Office 365 version of the application, but will also work in other recent versions including Microsoft Word 2016 and Microsoft Word 2019.

Step 1: Open your document containing the table with cells that you wish to merge.

Step 4: Drag your mouse to select the rest of the cells to include in the merge. I am merging the top row of my table in the image below, as indicated by the gray fill color appearing in those cells.

Step 5: Select the Layout tab to the right of the Table Design tab at the top of the window.

Step 6: Choose the Merge Cells option in the Merge section of the ribbon.

How to Unmerge Cells in Word 2016

Now that you know how to merge cells in Word tables, it’s also helpful to know how to undo that merge in case you accidentally merge the wrong cells, or discover that you need to change your layout.

Word handles this with a Split Cells tool. This allows you to select the merged cells in your table, then specify the number of rows or columns that the merged cells should be split into.

Step 1: Select the merged cell that you wish to split into multiple cells.

Find out how to add space between your Word table cells if it seems like the data in your cells is too close to the data in surrounding adjacent cells.

Disclaimer: Most of the pages on the internet include affiliate links, including some on this site.

How To Merge And Split Tables And Cells In Microsoft Word

You can easily merge and split cells in Microsoft Word to make your tables more interesting and more suited to the data you are trying to share. When you merge two or more cells, you are bringing them together in one cell. When you split a cell, you are dividing it from one cell into multiple cells.

You can merge and split tables on the individual cell level, as well as on the larger, table-wide level. In this article, I’ll show you how to merge and split table cells and tables in Word.

How to Merge Cells in a Word Table

Merging cells in a table combines two or more adjacent cells of the same size into one larger cell.

First, select the cells you want to merge. They can be adjacent cells in a row or column.

Or they can be adjacent cells that span multiple rows and columns.

Advertisement

Either way, your cells are now merged.

How to Split Cells In A Word Table

Splitting table cells in Word is only slightly more complicated than merging them. You can use the split command to one or more cells into a set number of rows and columns. Here’s how it works.

Let’s first say that we just one to split a single cell into two cells. First select the cell you want to split.

And that cell we selected is now two cells.

Advertisement

As you probably guessed from the options in that Split Cells window, you can also get a little more complex with cell splitting. Let’s say we had a table like the one shown below. And we want to take those selected cells (the ones in gray under the second column header) and turn them into two big rows of three columns each.

When we hit “OK” the table turns out just like you’d expect.

And obviously, this is just a quick look. You can get just about as complicated with your table layout as you’d want.

How to Split a Table in Word

You can split an entire table in Word. This can be useful for splitting long tables into two separate tables—mostly in hopes of dealing with formatting issues that multi-page tables can sometimes cause.

Advertisement

Your table is now split into two tables.

How to Merge a Table in Word

And as you might expect, you can also merge tables together. There’s no button on the menu for this one, though. You have to do it by dragging and dropping.

Drag the table until its top row aligns with the bottom row of the table you’re merging into.

When you release your mouse button, Word merges the two tables.

Now you know how to easily merge and split tables and table cells in Microsoft Word. Of course, like with any other Word feature, this one takes some playing with. Especially if you’re doing complex merges and splits (or merging together long tables), formatting can sometimes get a little weird.

Cách Dùng Merge Cell Để Gộp Ô Trong Excel

Merge Cells – chức năng vô cùng cơ bản của Excel mà mỗi người sử dụng đều cần biết để gộp ô trong Excel để tăng tính đơn giản cho bảng dữ liệu của mình. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách gộp và trộn ô hiệu quả bằng Merge Cells.

Dùng Merge Cells để gộp ô trong Excel

Chức năng gộp ô trong Excel sẽ phát huy tác dụng khi ta cần một bảng dữ liệu, nội dung thật đẹp và bao quát. Vậy các bước để gộp ô bằng Merge Cells sẽ là.

Bước 1: Nhấn chuột vàoFormat Cells trong thẻ Home thuộc nhóm Aligment hoặc dùng phím tắt Ctrl + 1 rồi chọn mở rộng để tìm Alignment Settings.

Bước 2: Tới đây cửa sổ Format Cells hiện ra, ta chọn thẻ Aligment rồi tích vàoMerge Cells,

Bước 3: Tới đây ta chỉ cần nhấn OK để ra được thành quả

EXG01 – Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Gộp ô Excel cho nhiều hàng bằng Merge Across.

Nếu như Merge Cells cho chúng ta bảng tập trung về giữa thì Merge Across sẽ gộp ô cũng như tránh chồng các hàng lên nhau.

Để dùng cách thức này thì ta sẽ có các bước sau.

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu muốn gộp ô.

Bước 2: Ở thẻ Home ta cần tìm nhóm Alignment rồi lựa chọn mũi tên đi xuống của Merge Center để hiện ra Merge Across.

Thành quả.

Nếu như không ưng cách gộp ô này, ta vào trở lại Merge Cellsrồi chọn Unmerge Cells.

Dùng Merge & Center để kết hợp nhiều thao tác gộp ô trong Excel

Để tiết kiệm thời gian, các nhà phát triển Excel đã kết hợp gộp ô ở chính giữa để tạo ra thao tác Merge & Center.

Để tìm thao tác này thì ta tìm đến thẻ Homevà nhóm Alignment.

Tới đây ta nhấn vào Merge & Center để vùng được gộp sẽ căn giữa.

Những cách gộp ô này bên cạnh việc thẩm mỹ hóa bảng tính mà sẽ còn vô cùng hữu dụng trong bài thi MOS Excel.

Hướng dẫn cách dùng hàm index trong Excel chi tiết nhất Hướng dẫn cách copy chỉ những giá trị hiển thị sau khi lọc trong ExcelHướng dẫn cách dùng hàm VLOOKUP qua các ví dụ từ cơ bản đến nâng cao Hướng dẫn cách sắp xếp ngày trong ExcelHướng dẫn cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện: AND, OR, hàm IF lồng nhau và hơn thế

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm một số bài viết khác về Excel trên Gitiho.com

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

How To Remove Or Split All Merged Cells In Excel?

How to remove or split all merged cells in Excel?

Try to remove all merged cells from a specified range in Excel? Or need to unmerge/split all merged cells in Excel? The following solutions will help you work easily.

Find and Remove all merged cells with Find and Replace feature

This method will find all merged cells in the specified range with the Find and Replace feature, and then delete these merged cells. Please do as follows:

And then all merged cells are found out and listed at the bottom of the Find and Replace dialog box.

5. Select all of fount out merged cells in the Find and Replace dialog box, and then close the Find and Replace dialog box.

You can Select all merged cells by selecting one merged cell in the Find and Replace dialog box, and then pressing the Ctrl + A keys simultaneously.

So far we have deleted all merged cells in the specified range. See screenshot:

Find and Remove all merged cells with Kutools for Excel

This method will introduce Kutools for Excel’s Select Merged Cells utility to quickly select all merged cells from a specified range, and then delete them easily in Excel.

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required! Free Trial Now!

So far all merged cells in the specified range are completely deleted.

Unmerge/split all merged cells with Kutools for Excel

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required! Free Trial Now!

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required!

Demo: remove or split all merged cells in Excel

Related articles:

Reuse: Quickly insert complex formulas, charts and anything that you have used before; Encrypt Cells with password; Create Mailing List and send emails…

More than 300 powerful features. Supports Office/Excel 2007-2019 and 365. Supports all languages. Easy deploying in your enterprise or organization. Full features 30-day free trial. 60-day money back guarantee.

Enable tabbed editing and reading in Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio and Project.

Open and create multiple documents in new tabs of the same window, rather than in new windows.