Top 3 # Xóa Freeze Panes Trong Excel Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Trucbachconcert.com

How To Freeze Panes In Excel

If you have a large table of data in Excel, it can be useful to freeze rows or columns. This way you can keep rows or columns visible while scrolling through the rest of the worksheet.

Freeze Top Row

To freeze the top row, execute the following steps.

3. Scroll down to the rest of the worksheet.

Result. Excel automatically adds a dark grey horizontal line to indicate that the top row is frozen.

Unfreeze Panes

To unlock all rows and columns, execute the following steps.

Freeze First Column

To freeze the first column, execute the following steps.

3. Scroll to the right of the worksheet.

Result. Excel automatically adds a dark grey vertical line to indicate that the first column is frozen.

Freeze Rows

To freeze rows, execute the following steps.

1. For example, select row 4.

4. Scroll down to the rest of the worksheet.

Result. All rows above row 4 are frozen. Excel automatically adds a dark grey horizontal line to indicate that the first three rows are frozen.

Freeze Columns

To freeze columns, execute the following steps.

1. For example, select column E.

4. Scroll to the right of the worksheet.

Result. All columns to the left of column E are frozen. Excel automatically adds a dark grey vertical line to indicate that the first four columns are frozen.

Freeze Cells

To freeze cells, execute the following steps.

1. For example, select cell C3.

4. Scroll down and to the right.

Result. The orange region above row 3 and to the left of column C is frozen.

Magic Freeze Button

3. Under Choose commands from, select Commands Not in the Ribbon.

7. Scroll down to the rest of the worksheet.

Result. Excel automatically adds a dark grey horizontal line to indicate that the top row is frozen.

Excel 2013: Freezing Panes And View Options

/en/excel2013/functions/content/

Introduction

Whenever you’re working with a lot of data, it can be difficult to compare information in your workbook. Fortunately, Excel includes several tools that make it easier to view content from different parts of your workbook at the same time, such as the ability to freeze panes and split your worksheet

Optional: Download our practice workbook.

To freeze rows:

You may want to see certain rows or columns all the time in your worksheet, especially header cells. By freezing rows or columns in place, you’ll be able to scroll through your content while continuing to view the frozen cells.

Select the row below the row(s) you want to freeze. In our example, we want to freeze rows 1 and 2, so we’ll select row 3.

Select the Freeze Panes command, then choose Freeze Panes from the drop-down menu.

The rows will be frozen in place, as indicated by the gray line. You can scroll down the worksheet while continuing to view the frozen rows at the top. In our example, we’ve scrolled down to row 18.

To freeze columns:

Select the column to the right of the column(s) you want to freeze. In our example, we want to freeze column A, so we’ll select column B.

Select the Freeze Panes command, then choose Freeze Panes from the drop-down menu.

The column will be frozen in place, as indicated by the gray line. You can scroll across the worksheet while continuing to view the frozen column on the left. In our example, we’ve scrolled across to column E.

If you only need to freeze the top row (row 1) or first column (column A) in the worksheet, you can simply select Freeze Top Row or Freeze First Column from the drop-down menu.

Other view options

If your workbook contains a lot of content, it can sometimes be difficult to compare different sections. Excel includes additional options to make your workbooks easier to view and compare. For example, you can choose to open a new window for your workbook or split a worksheet into separate panes.

To open a new window for the current workbook:

Excel allows you to open multiple windows for a single workbook at the same time. In our example, we’ll use this feature to compare two different worksheets from the same workbook.

A new window for the workbook will appear.

You can now compare different worksheets from the same workbook across windows. In our example, we’ll select the 2013 Sales Detailed View worksheet to compare the 2012 and 2013 sales.

If you have several windows open at the same time, you can use the Arrange All command to rearrange them quickly.

To split a worksheet:

Sometimes you may want to compare different sections of the same workbook without creating a new window. The Split command allows you to divide the worksheet into multiple panes that scroll separately.

Select the cell where you want to split the worksheet. In our example, we’ll select cell C7.

The workbook will be split into different panes. You can scroll through each pane separately using the scroll bars, allowing you to compare different sections of the workbook.

Challenge!

Open an existing Excel workbook. If you want, you can use our practice workbook.

Try freezing a row or column in place. If you are using the example, freeze the top two rows (rows 1 and 2).

Try opening a new window for your workbook.

Use the Split command to split your worksheet into multiple panes.

/en/excel2013/sorting-data/content/

Tổng Hợp Các Cách Freeze Trong Excel Cho Mọi Phiên Bản

Công Nghệ

Freeze trong excel chính là cách cố định hàng, cột cho một văn bản tài liệu. Vậy làm sao để cố định cho hàng, cột một cách đơn giản? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn tận tình cho bạn về cách Freeze trong excel. Sau khi tham khảo xong bài viết chia sẻ của chúng tôi về Freeze trong excel. Chắc chắn, bạn sẽ biết cách khóa một tiêu đề nào đó? Bạn sẽ biết cách cố định nhiều khung trong Excel cùng một lúc. Đặc biệt, cách hướng dẫn này đều phù hợp với mọi phiên bản của Excel nha.

Cố định hàng trong Excel bằng Freeze

Cách cố định hàng đầu tiên hay dòng tiêu đề trong Excel

Như vậy, chỉ với 3 thao tác kích chuột bằng cách Freeze trong excel hàng đầu tiên ở trên. Bạn đã cố định chính xác dòng đầu tiên của bảng tính. Đặc biệt, Hàng đầu tiên được cổ định sẽ có đường viền dày và tối hơn các hàng dưới. Đây cũng chính là cách giúp bạn biết được mình đã hoàn thành cách cố định hàng đầu tiên chuẩn.

Cách cố định nhiều hàng trong Excel

Trong một số trường hợp người dùng muốn cố định nhiều hàng trong Excel. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều này một cách đơn giản. Thậm chí khi bạn muốn khóa bao nhiêu hàng đều được, miễn là phải có hàng đầu tiên. Cụ thể, cách Freeze trong excel nhiều hàng như sau:

Đầu tiên bạn hãy chọn hàng phía dưới cùng muốn cố định của bảng tính. Chẳng hạn như: Bạn muốn khóa 3 hàng đầu tiên. Lúc này, bạn hãy đặt con trỏ chuột vào ô A4 hoặc chọn toàn bộ hàng 4.

Cách cố định cột trong Excel

Đương nhiên, nếu khi chúng ta đã khóa được hàng trong Excel. Thì việc cố định cột cũng hoàn toàn đơn giản với vài thao tác kích chuột. Cụ thể, chúng ta sẽ có cách Freeze trong excel đối với 1 cột như sau.

Khóa cột đầu tiên của bảng tính trong Excel

Như vậy, toàn bộ cột đầu tiên đã bị bạn cố định một cách hoàn toàn. Đường viền cũng như bề dày của cột cố định sẽ tối màu hơn. Đây chính là cách giúp bạn nhận ra kết quả mà mình đã tạo ra thành công.

Cách cố định nhiều cột trong Excel

Khi thực hiện việc khóa nhiều cột trong Excel. Bạn hãy nhớ 1 điều rằng: Bạn chỉ cố định nhiều cột bắt đầu từ cột A. Người dùng không thể cố định nhiều cột trong phần giữa bảng. Cụ thể, cách Freeze trong excel nhiều cột được thực hiện đơn giản như sau:

Như vậy, kết quả bạn nhận được sẽ là hàng loạt các cột bạn chọn đã được cố định. Trường hợp, một số cột không được cố định thì bạn đã thao tác sai và cần xem lại.

Cách Freeze nhiều hàng, nhiều cột trong Excel

Như vậy, cách Freeze trong excel cũng khá đơn giản phải không? Theo như những hướng dẫn về các cách khóa hàng, cột trong Excel mà bài viết đưa ra. Thường thì bạn chỉ cần biết Freeze 1 thứ như 1 hàng hay 1 cột chẳng hạn. Lúc này, bạn hoàn toàn có thể thực hiện Freeze với các trường hợp còn lại. Rất đơn giản! Bạn hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi.

Cách Xóa Dòng Kẻ Trong Excel

Ẩn, hiện đường lưới Gridlines bằng lệnh View

Excel có công cụ lựa chọn dể bạn ẩn hiện đường lưới Grinlines cho toàn bộ worksheet của Excel. Bạn cài đặt theo các cách sau.

Chỉnh cài đặt Options của Excel để xóa đường lưới, cài đặt mầu đường lưới

Để chỉnh mầu cho đường lưới của Excel, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào File, chọn  Options của Excel.

Bước 2: Chọn mục Advanced (1). Sử dụng thanh trượt tìm mục Display options for this worksheet (2). Chọn Worksheet mà bạn muốn cài đặt (3). Chọn dấu tích ở mục Show Gridlines (4) để hiện đường lưới và bỏ chọn nếu muốn ẩn đường lưới. Để chọn mầu cho đường lưới thì bạn phải nhớ chọn mục tích Show Gridlines, rồi chọn mầu ở mục Gridlines color (5). Sau khi chọn xong mầu mà bạn thích, bạn nhấn nút OK (6) để cài đặt và quay trở lại Worksheet.

Hình ảnh dưới là Thủ Thuật 123 đã đổi đường lưới của Sheet Doanh Thu sang mầu đỏ.

Sử dụng công cụ Fill để ẩn hiện đường lưới các ô đã chọn

Thay vì muốn bỏ chọn đường lưới cho toàn bộ bảng tính, bạn chỉ muốn ẩn đường lưới cho một số ô mà bạn cần. Vậy bạn có thể sử dụng công cụ Fill (bôi mầu) các ô mầu trắng. Ví dụ bạn có bảng tính sau và cần ẩn đường lưới cho các ô từ A3:F12.

Để hiện lại dòng kẻ lưới, bạn làm theo các bước ở trên và thay vì bôi mầu nền trắng bạn chọn No Fill. Bảng tính sẽ trở về như mặc định ban đầu.