Top 12 # Xóa Format Trong Word Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Cách Xóa Style, Delete Styles, Xóa Formating Style Cứng Đầu Trong Excel

Các bạn tải file Excel trên mạng sẽ rất nhiều khi gặp phải trường hợp trong Formating Style có rất nhiều Style không mong muốn. Vì vậy các bạn muốn xóa Style nhưng có nhiều Formating Style cứng đầu không thể xóa được.

Cách 1: Xóa Style thủ công

Cách này chỉ áp dụng cho số lượng Style cần xóa nhỏ, các bạn thực hiện như sau:

Xuất hiện các Formating Style, các bạn muốn xóa Style nào thì nhấn chuột phải vào Style đó và chọn Delete.

Cách 2: Xóa Style sử dụng code VBA

Với file Excel có nhiều Formating Style thì cách này sẽ giúp các bạn xóa tự động tất cả các Style trên file Excel, các bạn thực hiện như sau:

Visual Basic. Sub StyleKill() Dim styT As Style Dim intRet As Integer On Error Resume Next For Each styT In ActiveWorkbook.Styles If Not styT.BuiltIn Then End If Next styT End Sub

Bước 5: Nhấp đúp chuột trái vào StyleKill để chạy Module xóa Formating Style.

Cách 3: Xóa Style bằng cách xóa trên file Style.xml

Xuất hiện hộp thoại Folders Options các bạn chọn thẻ View, trong phần Advanced settings các bạn bỏ chọn trong ô vuông trước dòng Hide extensions for known file types và nhấn OK.

Bước 1: Mở file Excel .xlsx (hoặc .xls) sau đó các bạn nhấn phím F12 để mở cửa sổ Save As, lưu thành bản mới với định dạng .xlsm như hình dưới.

Bước 2: Vào thư mục chứa file .xlsm mà bạn vừa lưu, sửa định dạng .xlsm thành định dạng .zip. Xuất hiện thông báo Rename các bạn chọn Yes.

Bước 3: Nhấp đúp chuột để mở file zip, tiếp theo chọn thư mục xl.

Bước 4: Mở file chúng tôi bằng Notepad.

Bước 7: Ngay khi các bạn lưu và đóng file chúng tôi thì trên thư mục winrar của file Excel mà bạn đang mở sẽ xuất hiện thông báo file chúng tôi đã sửa đổi, các bạn chọn Yes và đóng file .zip.

Bước 8: Đổi lại file từ định dạng .zip thành .xlsm

Các bạn mở file Excel, xuất hiện thông báo We found a problem with some content… các bạn chọn Yes. Như vậy các bạn hãy xem kết quả, sau đó lưu lại định dạng .xlsx hoặc .xls tùy ý.

Xoá Bỏ Formatting Trong Word

Khi bạn copy một đoạn văn bản nào đó rất có thể văn bản của bạn đã được Format theo ý của người soạn thảo ra chúng và bạn muốn xóa chúng đi và muốn thực hiện theo ý mình thì phải làm như nào. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xóa bỏ nó trong Word.

Để có được một văn bản đẹp bạn cần định dạng cho chúng. Nhưng tùy vào mục đích sử dụng ra sao mà cách soạn thảo, định dạng của mỗi người sẽ khác nhau vì vậy bạn có thể định dạng lại chúng theo ý mình bằng cách xóa bỏ định dạng Formatting

Xoá bỏ định dạng Formatting văn bản trong Word

Cách 1: Bạn sử dụng chức năng xóa định dạng trong Word

1. Xoá bỏ Formatting trong Word  2003.

Để xoá bỏ được định dạng Formatting bạn có thể sử dụng chức năng là Paste Special…

Bước 1: Bạn vào mục Edit rồi chọn Paste Special…

Chọn Paste Special trong menu edit

Bước 2: Bạn thiết lập hộp thoại là Paste Special

Tại hộp thoại Paste Special này chọn chức năng là Unformatted Text hay Unformatted Unicode Text. Khi bạn thiết lập như vậy văn bản của bạn được dán vào sẽ trở về định dạng như ban đầu.

Chọn chức năng là Unformatted Text

Như vậy là bạn đã tiến hành xóa định dạng trong Word 2003 rồi bằng việc sử dụng chức năng Paste Special…

2. Xoá bỏ Formatting trong Word 2007, 2010, 2013

Word 2007 trở lên bạn hoàn toàn có thể sử dụng chức năng là Clear Formatting, khi bạn thực hiện chức năng này, văn bản sẽ được trở về dạng thô, sẽ không còn định dạng nào đó nữa.

Bước 1: Bạn cần bôi đen đoạn văn bản mà bạn muốn xóa định dạng.

Tại thẻ Home bạn tìm đến mục Ribbon rồi nhấn nút Clear Formatting thuộc nhóm Font.

Chọn Clear Formatting để xóa bỏ 

Sau khi bạn chọn Clear Formatting bạn đã hoàn toàn xoá bỏ định dạng Formatting của văn bản rồi.

Cách 2: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím nóng để xóa bỏ định dạng đó đi

Để xóa bỏ được định dạng không chỉ có một cách trên mà bạn có thể sử dụng tổ hợp phím là Ctrl + Space tức phím cách.

Với văn bản thì bạn cần phải bôi đen chúng rồi bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Space để xoá bỏ định dạng đó đi là được.

Với toàn bộ văn bản bạn có thể nhấn Ctrl + A để xóa bỏ toàn bộ định dạng trong văn bản đó.

Vậy là bạn có thể xóa bỏ định dạng Formatting chỉ với vài thao tác để có thể đồng nhất văn bản hay bạn có thể in văn bản trong Word thành công. Khi bạn Fomatting xong bạn nên để ý xem còn trang trống không, nếu mà còn bạn có thể xóa trang trắng đó đi.

Formatting Documents In Word 2013

This chapter shows how to add the kinds of finishing touches to your document to change it from ordinary to eye-catching.

Read Word 2013 on Demand or more than 24,000 other books and videos on Safari Books Online. Start a free trial today.

This chapter is from the book

What You’ll Do

Format Text

Format Text for Emphasis

Select Text with Similar Formatting

Set Formatting Options

Find and Replace Formatting

Find and Replace Custom Formatting

Change Paragraph Alignment

Change Line Spacing

Change Character Spacing

Display Rulers

Set Paragraph Tabs

Set Paragraph Indents

Create Bulleted and Numbered Lists

Apply Borders and Shading

Hide Text

Introduction

Once you type a document and get the content how you want it, the finishing touches can sometimes be the most important. An eye catching document will draw the reader in, while a boring font without a lot of extra details will draw the reader away from all your hard work. To create that interest, Microsoft Word can help you change your document for a fresh look. One of the first elements you can change is your font attributes. Applying bold, underline, or italics when appropriate, can emphasize text. You might find that having different font sizes in your document to denote various topics will also enhance your document.

You can change the kerning—the amount of space between each individual character, for a special effect on a title or other parts of text. You can also apply a dropped capital letter to introduce a body of text, add a shading or border onto your document.

Word has various tools to help you format your document. You can search and replace formatting effects, display rulers, change a paragraph alignment, set paragraph tabs and indents, and change your line spacing. There are times when typing a paragraph will not do your text justice. Creating a bulleted or numbered list might better show your information. To further enhance the appearance of the text in a paragraph, you can quickly add a border and shading to selected text. If you have confidential information in a document or text that you don’t want others to see, you can use a formatting option to hide the text.

Word 2003: How To Format A Document

In this article we’ll learn how to apply a style or formatting to paragraphs. Formatting paragraphs can change the entire look and feel of a document.

Page Margins

Perhaps the most crucial step in formatting your page is setting the margins. The margins will determine how your page looks on the screen and also how it will look when it’s printed. A margin is the amount of white space on either side of a page, as well as on the top and bottom.

To set the margins for your document, go to ‘File’ on the menu bar. Select ‘Page Setup.’ A window will appear that looks like this:

You can then set the margins for the top and bottom of your page, then the left and right sides. Also, you can select if you want to apply to the margins to the entire document or from that point in the document (where the cursor is) forward.

Line Spacing

Line spacing refers to how much space is between each line of text. You’ve probably heard of the terms ‘single spaced’ and ‘double spaced’ before. Both these terms apply to line spacing.

To increase or decrease the space between lines, you can do one of two things.

Go to ‘Format’ on the menu bar. Select ‘Paragraph.’ You’ll then see the window below.

Go down to ‘Spacing’ and select how much space you want between lines from the ‘Line spacing’ drop down box. You can see how the changes will affect your document in the ‘Preview’ section.

Indentions

To indent text or the beginning of a paragraph, you can choose to work with commands located in the menu bar or use icons located on the ‘Formatting’ toolbar.

Using the Menu Bar

Go to ‘Format’ on the menu bar.

Select ‘Paragraph.’

Under the heading ‘Indentation,’ you can select the size of the indention. (The example shows .25″. Or you can select a ‘Special’ indentation, either a first line or a hanging indentation.

First line: This controls the left boundary for the first line of the paragraph.

Hanging: Controls the left boundary for every line in the paragraph except the first one.

On the Formatting Toolbar

You can use the icon to decrease the indention of a line or paragraph, or you can use the to increase the indention.

Adding Borders and Shading

To add a border to a page:

Go to ‘Format’ on the menu bar. Select ‘Borders and Shading.’

From this tab, you can select the type of border you want to appear around the page, the thickness of the lines, and the color. You can also select what pages you want to apply the border to.

Using the Tables and Border Toolbar to Create Page Borders

The ‘Tables and Border’ toolbar is pictured above. To create border, you only need to use a portion of the toolbar. That portion is pictured below.

Shading

Just as you can add border to a paragraph, you can also add shading or color.

Select ‘Format’ on the menu bar.

Choose ‘Borders or Shading’

You can choose a color or customize your own.

Change Case

MS Word 2003 allows you to also customize the case in a document or a section of a document. To change the case, go to ‘Format’ on the menu bar, then select ‘Change Case.’ This window will pop up:

Sentence case is the case used in this article.

Lowercase puts all letters in lowercase.

Uppercase puts all letters in uppercase.

Title case capitalizes letters that would normally be capitalized in a title such as a book title.

Toggle case alternates between upper and lowercase letters.

AutoFormat

AutoFormat allows you to customize MS Word 2003 to automatically correct errors, format the document, or enter text. MS Word 2003 has a lot of features to streamline your tasks and make them easier. This is among the favorites.

To use AutoFormat, go to ‘Format’ on the menu bar and select ‘AutoFormat.’

Automatically enter text. Format your document as you type.

Let MS Word correct errors automatically.

It’s well worth your time to learn how to use AutoFormat and to customize it for your use. You’ll find that it will save you a lot of time in writing and editing the documents that you create.

Columns run vertically on a page. Columns can contain text, data, or graphics. If you have more than one column on a page, the columns appear side by side, as you see in newspapers and magazines.

There are two easy ways that you can add columns to your documents.

The first is located on the ‘Standard’ toolbar.

A drop down menu will appear with four columns on it. Select the number of columns you want in your document with the first column you see in the drop down menu symbolizing one column, the second symbolizing two columns, etc.

On the menu bar, select ‘Format’ then ‘Columns.’

This window will appear:

You can select the number of columns on the page from this window, but you can also set the width of the columns, the spacing in between the columns, and if you want them to appear in the entire document or just from that point forward.