Top 8 # Xóa Add In Trong Excel Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Cách Cài Đặt Và Xóa Tệp Add

A. Lưu tệp về bộ nhớ máy

Bạn có thể lưu tệp vào bất cứ đâu trong bộ nhớ máy, nhưng lời khuyên là nên lưu vào thư mục mặc định dành riêng cho các tệp add-in của Office. Địa chỉ đường dẫn của thư mục này sẽ thay đổi tùy theo phiên bản hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.

Đối với Windows XP C:Documents and Settings[tên username]Application DataMicrosoftAddIns Đối với Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 C:Users[tên username]AppDataRoamingMicrosoftAddIns B. Hướng dẫn Office cách tìm thấy đường dẫn nơi chứa tệp add-in

Phương pháp nhanh (dùng cho phiên bản Excel 2010 trở lên)

Cửa sổ Windows Explorer sẽ hiện ra và mặc định đường dẫn đến thư mục chứa tệp add-in của Office

Tìm và chọn tệp add-in mà bạn cần, rồi bấm OK

Xong! Add-in của bạn đã được cài đặt thành công

Phương pháp chậm hơn (dùng cho phiên bản Excel 2007 đổ xuống)

Vào tab File ở trong cửa sổ Excel

Chọn mục Excel Options

Chọn phần Add-ins ở cửa sổ phía bên trái

Trong mục Manage, lựa chọn Excel Add-ins từ hộp thoại xổ xuống và bấm phím Browse…

Cửa sổ Windows Explorer sẽ hiện ra và mặc định đường dẫn đến thư mục chứa tệp add-in của Office

Tìm và chọn tệp add-in mà bạn cần, rồi bấm OK

Xong! Add-in của bạn đã được cài đặt thành công

D. Xóa bỏ hoàn toàn add-in

Nếu bạn muốn xóa cài đặt add-in khỏi máy hoàn toàn, bạn có thể làm theo các bước sau:

Tắt chương trình làm việc của bạn (trong ví dụ này chính là phần mềm Excel)

Xóa bỏ tệp add-in khỏi thư mục chứa hoặc chuyển nó sang một thư mục có đường dẫn khác

Mở lại chương trình làm việc trước đó (ở đây là phần mềm Excel)

Tìm đến hộp thoại Add-ins (tham khảo cách làm ở phần A)

Bỏ chọn hoặc chọn lại tên add-in sao cho bạn nhận được một hộp thoại thông báo rằng tệp add-in bạn cần không thể tìm được, đồng thời sẽ có thông báo tiếp theo yêu cầu bạn có muốn xóa tệp add-in này khỏi danh sách các add-in đang hoạt động hay không

Đồng ý với việc xóa bỏ

Lời khuyên nho nhỏ: Nếu bạn quên mất không biết địa chỉ đường dẫn nơi chứa tệp add-ins, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tìm được đường dẫn chứa tệp trên máy:

Sử dụng tổ hợp phím Alt+F11 để mở cửa sổ Visual Basic Editor

Trong hộp thoại xuất hiện, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + G để mở phần Immediate Window

Trong phần Project, tô đậm tên add-in mà bạn cần

How To Add And Delete A Watermark In Excel

The watermark is an image used in the background of the worksheet labeled as copy, draft, confidential or a picture of the logo. The Excel 2010 and later versions do not have built-in watermarks, therefore we need to learn how to add and delete a watermark using the Header & Footer tools.

Figure 1. Watermark

How to Add a Watermark

First of all, we need to save an image on our computer which we want to use as watermark. Alternately, we can create a watermark by using the WordArt or Microsoft Paint tools and save it as an image on the computer. We need to follow the below steps to add watermark to worksheet.

Go to the

View

tab and from

Workbook Views

group select the

Page Layout

.

Figure 3. Header & Footer Tools

From the

Header & Footer Elements

group, select the

Picture

element and browse the picture where we have saved it on the computer. Select the picture and press the

Insert

button

Figure 4. Insert the Watermark Picture

The Header box of worksheet appears with text

&[Picture]

to indicate that the header contains a picture now.

Figure 5. Header Box Containing Picture Text

Figure 6. Insert Watermark

Figure 7. Formatting the Watermark Picture

How to Delete a Watermark

To remove watermark we need to follow the below steps;

Select the text

&[Picture]

and press the Delete button

Figure 8. How to Remove Watermark

Instant Connection to an Expert through our Excelchat Service

Most of the time, the problem you will need to solve will be more complex than a simple application of a formula or function. If you want to save hours of research and frustration, try our live Excelchat service! Our Excel Experts are available 24/7 to answer any Excel question you may have. We guarantee a connection within 30 seconds and a customized solution within 20 minutes.

Excel Header And Footer: How To Add, Change And Remove

Do you want to know how to make a header in Excel? Or are you wondering how to add the footer page 1 to the current worksheet? This tutorial will teach you how to quickly insert one of the predefined headers and footers and how to create a custom one with your own text and graphics.

Headers and footers are displayed only on printed pages, in Print Preview and Page Layout view. In the normal worksheet view, they are not visible.

How to add header in Excel

Inserting a header in an Excel worksheet is quite easy. Here’s what you do:

Now, you can type text, insert a picture, add a preset header or specific elements in any of the three Header boxes at the top of the page. By default, the central box is selected:

When you print out your worksheet, the header will be repeated on each page.

Like an Excel header, a footer can also be inserted in a few easy steps:

As an example, let’s insert a footer that displays a page number and file name:

Voila, our Excel footer is created, and the following information will be printed at the bottom of each page:

Two things you should know about preset headers and footers

When inserting an inbuilt header or footer in Excel, please be aware of the following caveats.

Most of the preset headers and footers in Excel are entered as codes, which makes them dynamic – meaning your header or footer will change to reflect the latest changes you make to the worksheet.

2. Preset headers and footers are inserted in predefined boxes

When adding a built-in header or footer, you cannot control the location of specific elements – they are inserted in the predefined boxes no matter which box (left, center, or right) is currently selected. To position the header or footer the way you want, you can move the inserted elements to other boxes by copying / pasting their codes or add each element individually as explained in the next section.

How to make a custom header or footer in Excel

In Excel worksheets, not only can you add preset headers and footers, but also make your own ones with custom text and images.

This example will show you how to create a custom header with your company logo, page numbers, file name and current date.

To begin with, let’s insert File Name (workbook name) in the central header box:

Then, select the right box and insert Page Number there. As you can see in the screenshot below, this only displays the number:

Our custom Excel header looks pretty nice, don’t you think?

Tips:

To start a new line in a header or footer box, press the Enter key.

To include an ampersand (&) in the text, type two ampersand characters without spaces. For example, to include Products & Services in the header or footer, you type Products && Services.

To add page numbers to Excel headers and footers, insert the &[Page] code in combination with any text you want. For this, use the built-in Page Number element or one of the preset headers and footers. If you enter the numbers manually, you will end up having the same number on each page.

Add headers and footers using the Page Setup dialog box

If case you’d like to create a header or footer for chart sheets or for several worksheets at a time, the Page Setup dialog box is your option.

The Page Setup dialog box will show up where you can select one of the preset headers and footers or make your own one.

To create a custom header or footer, do the following:

For example, this is how you can add a page number to the right hand side of your Excel header: You can also type your own text in any section as well as edit or remove the existing text or codes.

There are two ways to edit headers and footers in Excel – in Page Layout view and by using Page Setup dialog.

Change header or footer in Page Layout view

Now, you select the header or footer text box and make the desired changes.

Change header or footer in the Page Setup dialog

Another way to modify an Excel footer or header is by using the Page Setup dialog box. Please remember that a header and footer of chart sheets can only be edited in this way.

Once you have finished creating or editing your Excel footer or header, how do you get out of the header and footer view and return to the regular view? By doing any of the following:

To delete headers and footers from multiple worksheets at once, carry out these steps:

Select the worksheets from which you want to remove a header or footer.

That’s it! All headers and footers in the selected sheets will be removed.

Now that you know the essentials of Excel headers and footers, the below tips may help you avoid common challenges.

How to add header and footer to all or selected sheets in Excel

To insert headers or footers on multiple worksheets at a time, select all target sheets, and then add a header or footer in the usual way.

How to format text in Excel header and footer

To quickly change the font style or font color of your header or footer, select the text and pick the desired formatting option in the pop-up window:

How to make a different header or footer for the first page

If you’d like to insert a specific header or footer on the first page of your worksheet, you can have it done in this way:

Change to Page Layout view.

Select the header or footer.

Go to the Design tab, and check the Different First Page box.

Set up a special header or footer for the first page.

Tip. If you want to create separate headers or footers for odd and even pages, select the Different Odd & Even Pages box, and enter different information on page 1 and page 2.

How avoid resizing the header / footer text when scaling the worksheet for printing

To keep the font size of the header or footer text intact when the worksheet is scaled for printing, switch to Page Layout view, select the header or footer, go to the Design tab and clear the Scale with Document box.

If you leave this checkbox selected, the header and footer font will scale with the worksheet. For example, the header text will become smaller when you select the Fit Sheet on One Page printing option.

That’s how you add, change and remove headers and footers in Excel. I thank you for reading and hope to see you on our blog next week.

You may also be interested in

Cách Đổi Số Tiền Thành Chữ Trong Excel, Không Cần Add

Tính tiện dụng của việc sử dụng macro của bên thứ 3 để đổi số thành chữ trong Excel là không thể bàn cãi. Nhưng liệu nó có thể đảm bảo an toàn cho những dữ liệu bạn lưu trữ trong Excel hay không thì lại không thể dám chắc.

Trước đây, Quản trị mạng đã giới thiệu với bạn đọc cách chuyển số sang chữ trong Excel sử dụng công cụ VnTools. Ưu điểm của công cụ này là có thể cài vào Excel và chuyển số thành chữ nhanh chóng, thuận tiện khi cần viết số tiền bằng chữ trong Excel. Tuy nhiên, add-in này chỉ hỗ trợ bản Excel 32bit và không thể cài được trên bản 64bit.

Có một công cụ khác là Accounting Helper, hỗ trợ cả bản Excel 32 và 64bit, nhưng khi quét với Virus Total lại báo có Trojan. Thực ra việc macro bị báo có virus thì cũng không có gì quá to tát, nếu dữ liệu của bạn không quan trọng, thì vẫn có thể sử dụng add-in này để chuyển đổi số thành chữ trong Excel.

Nếu là dữ liệu nhạy cảm, quan trọng và bạn cần phải cẩn thận đối với các add-in của bên thứ ba thì hãy sử dụng cách sau của Quản trị mạng. Sử dụng công thức được viết trong một file Excel mẫu. Có thể chuyển số thành chữ trong Excel với bất cứ phiên bản nào từ 2003 đến 2016, 32-bit hay 64-bit, thậm chí cả trong phần mềm Excel miễn phí như WPS Office.

Cách đổi số thành chữ trong Excel an toàn

Mở file, cắt từ đoạn A8:N13, dán vào một sheet khác trên file Excel cần chuyển số thành chữ. Trong ví dụ này là sheet Quantrimang.

Cắt từ ô A8 đến N13 sang sheet mới Quantrimang

Sau đó, trong ô A1, sheet Quantrimang, bạn nhập vào địa chỉ ô có số cần đọc. Bằng cách gõ =, rồi nhấp chuột đến ô có số �� Sheet1, trong ví dụ này là B1, lúc này ô A1 sẽ thành =Sheet1!B1.

Tiếp theo, trong ô đọc số bằng chữ (B2) ở Sheet1, bạn gõ =, nhấp chuột đến ô đọc thành chữ trong sheet Quantrimang, ở đây là B6, lúc này ô B2 sẽ thành “=Quantrimang!B6”.

Ô B3 (đọc thành tiền) ở Sheet1, gõ =, trỏ chuột đến ô B6 của sheet Quantrimang, thêm &” đồng./.”, ô B3 này sẽ thành =Quantrimang!B6&” đồng./.”.

Sau khi thực hiện hết các thao tác trên, bạn chỉ cần gõ số vào ô B1 ở Sheet1, những thao tác còn lại sẽ được thực hiện tự động.