Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Line And Paragraph Trong Microsoft Office 2010

--- Bài mới hơn ---

 • (Archives) Microsoft Word 2003: Paragraph Formatting Options Mac
 • Creating New Styles In Microsoft Word
 • Understanding Styles In Microsoft Word
 • Ký Hiệu Phi Là Gì? Cách Viết Φ Trong Word, Cad, Excel Chuẩn
 • Where Is The Ruler In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
  1. Trang chủ
  2. Word

  08/11/2016

  Av Av

  Trong phần mềm Microsoft office Word thì khoảng cách giữa các dòng đã tương đối chuẩn. Điều đó được mặc định khi các bạn cài đặt phần mềm xong. Tuy nhiên trong một số thể loại văn bản bạn sẽ cần thay đổi một chút cho phù hợp.

  Cách sử dụng công cụ line and paragraph trong word

  Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản cần chỉnh sửa

  Bước 2: Kích chọn biểu tượng LINE AND PARAGRAPH trên thanh công cụ trong tab Home  sau đó chọn khoảng cách giữa các dòng có sẵn trong đó. Thường thì các bạn nên chọn 1.5 vì nó rất dễ nhìn cho văn bản mà cũng không bị thô quá

  Nếu các bạn muốn thiết lập khoảng cách giãn dòng hoặc giãn đoạn các bạn thực hiện như sau:

  Bước 1: Bôi đen đoạn văn mà bạn cần giãn dòng, kích chuột phải và chọn Paragraph.

  Bước 2: Trong phần Paragraph, bạn có thể chọn khoảng cách dòng trong mục Line spacing.

  Nếu muốn cài đặt khoảng cách chuẩn thì bạn chọn Exactly trong phần Line spacing và sửa khoảng cách tại phần At. Tiếp đó nhấn OK.

  Bước 3: Sửa khoảng cách giãn đoạn, trong phần Paragraph  bạn kích chọn khoảng cách với đoạn trên và đoạn dưới trong phần Spacing. Tiếp đó nhấn  vậy là các bạn đã chỉnh sửa xong khoảng cách đoạn.

  Như vậy, rất đơn giản các bạn đã biết cách giãn dòng, giãn đoạn trong Word. Bài viết trên sử dụng Word 2010, với Word 2007, Word 2013 các bạn thực hiện tương tự

  CHÚC THÀNH CÔNG

  Cách xếp dữ liệu bảng bằng công cụ sort trong microsoft office

  --- Bài cũ hơn ---

 • Microsoft Word Tips: Adjusting Paragraph Spacing
 • Cách Thay Đổi Khoảng Cách Giữa Các Dòng Trong Word
 • Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word – Hướng Dẫn Giãn Dòng
 • Cách Xoay Hình Ảnh Trong Windows 10 Đơn Giản Và Nhanh Nhất
 • Cách Gõ Tắt Trong Word, Excel, Powerpoint
 • Word 2010: Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Điều Chỉnh Giãn Khoảng Cách Giữa Các Dòng Trong Word 2010
 • Ký Hiệu Phi Và Cách Chèn Ký Hiệu Phi Trong Word, Execl Và Autocad
 • Word 2022: Line And Paragraph Spacing
 • Formatting Paragraphs In Word 2022
 • Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word 2022 “chỉ 1 Nốt Nhạc”
 • /en/word2010/using-indents-and-tabs/content/

  Introduction

  An important part of creating effective documents lies in the document design. When designing your document and making formatting decisions, you will need to know how to modify the spacing. In this lesson, you will learn how to modify the line and paragraph spacing in various ways.

  Line spacing

  Adjusting the line spacing will affect how easily your document can be read. You can increase spacing to improve readability, or reduce it to fit more text on the page.

  Optional: You can download this example for extra practice.

  About line spacing

  Line spacing can either be measured in lines or points. For example, when text is double spaced, the line spacing is two lines high. On the other hand, you might set 12-point text with something like 15-point spacing, which gives enough height for the text plus a little extra space. You can reduce the line spacing to fit more lines on the page, or you can increase it to improve readability.

  Line spacing is also known as leading (pronounced to rhyme with wedding).

  To format line spacing:

  1. Select the text you want to format.
  2. Select the desired spacing option from the drop-down menu.

  3. From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can adjust the line spacing with even more pcision.

  If you select At least or Exactly in the Paragraph dialog box, the line spacing will be measured in points. Otherwise, it will be measured in lines.

  Paragraph spacing

  Just as you can format spacing between lines in your document, you can choose spacing options between each paragraph. Typically, extra spaces are added between paragraphs, headings, or subheadings. Extra spacing between paragraphs can make a document easier to read.

  To format paragraph spacing:

  1. Select Add Space Before Paragraph or Remove Space After Paragraph from the drop-down menu.

  2. From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can control exactly how much space there is before and after the paragraph.

  You can use Word’s convenient Set as Default feature to save all of the formatting changes you’ve made and automatically apply them to new documents. To learn how to do this, read our article on Changing Your Default Settings in Word.

  Challenge!

  1. Open an existing Word document. If you want, you can use this example.
  2. Change the line spacing of a paragraph of text.
  3. Change the paragraph spacing between body text and a heading.
  4. If you are using the example, change the line and paragraph spacing so the entire resume fits on one page.

  /en/word2010/working-with-lists/content/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Và Xóa Ngắt Trang Trong Word
 • Các Đơn Vị Dùng Cho Font Chữ Trên Máy Tính
 • Top 4 Cách Sửa Lỗi Word 2010 Bị Khóa Không Đánh Được Chữ
 • Lỗi Word 2010 Không Đánh Được Chữ Và Biện Pháp Khắc Phục
 • Text Justification And Alignment In Microsoft Word
 • Word 2013: Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Formatting Paragraphs In Microsoft Word 2007
 • Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word
 • Word 2003: Set Line And Paragraph Spacing
 • Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010 & 2007
 • Khoảng Cách Đoạn, Khoảng Cách Dòng Trong Microsoft Word
 • /en/word2013/indents-and-tabs/content/

  Introduction

  As you design your document and make formatting decisions, you will need to consider line and paragraph spacing. You can increase spacing to improve readability or reduce it to fit more text on the page.

  Optional: Download our practice document.

  About line spacing

  Line spacing is the space between each line in a paragraph. Microsoft Word allows you to customize the line spacing to be single spaced (one line high), double spaced (two lines high), or any other amount you want. The default spacing in Word 2013 is 1.08 lines, which is slightly larger than single spaced.

  In the images below, you can compare different types of line spacing. From left to right, these images show the default line spacing, single spacing, and double spacing.

  Line spacing is also known as leading (pronounced to rhyme with wedding).

  To format line spacing:

  Fine tuning line spacing

  Your line spacing options aren’t limited to the ones in the Line and Paragraph Spacing menu. To adjust spacing with more pcision, select Line Spacing Options from the menu to access the Paragraph dialog box. You’ll then have a few additional options you can use to customize spacing:

  • Exactly:

   When you choose this option, the line spacing is measured in points, just like font sizes. Generally, the spacing should be slightly larger than the font size. For example, if you’re using 12-point text, you could use 15-point spacing.

  • Like the Exactly option, this option lets you choose how many points of spacing you want. However, if you have different sizes of text on the same line, the spacing will expand to fit the larger text.
  • This option lets you type the number of lines of spacing you want. For example, choosing Multiple and changing the spacing to 1.2 will make the text slightly more spad out than single-spaced text. If you want the lines to be closer together, you can choose a smaller value like 0.9.

  Paragraph spacing

  By default, when you pss the Enter key Word 2013 moves the insertion point down a little farther than one line on the page. This automatically creates space between paragraphs. Just as you can format spacing between lines in your document, you can adjust spacing before and after paragraphs. This is useful for separating paragraphs, headings, and subheadings.

  To format paragraph spacing:

  In our example, we’ll increase the space before a paragraph to separate it from a heading. This will make our document easier to read.

  1. Select the paragraph spacing you want to use. In our example, we’ll select Add Space Before Paragraph.

  From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can control how much space there is before and after the paragraph.

  You can use Word’s convenient Set as Default feature to save all of the formatting changes you’ve made and automatically apply them to new documents. To learn how to do this, read our article on Changing Your Default Settings in Word.

  Challenge!

  1. Open an existing Word 2013 document. If you want, you can use our practice document.
  2. Change the line spacing of some text. If you’re using the example, change the line spacing of the paragraph in the Summary section so it is single spaced.
  3. Change the paragraph spacing between two paragraphs. If you’re using the example, add paragraph spacing after each paragraph in the Experience section.
  4. If you are using the example, change the line and paragraph spacing so the entire resume fits on one page.

  /en/word2013/lists/content/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thêm Và Xóa Ngắt Trang (Page Break) Trong Word
 • Chèn Dấu Ngắt Trang Trong Microsoft Word 2010
 • Hướng Dẫn Xóa Hàng Và Cột Trống Khỏi Bảng Trong Word
 • Hướng Dẫn Cách Xóa Trang Trắng Trong Word 2010, 2013, 2022 Hiệu Quả Nhất
 • Font, Cỡ Chữ, Thay Đổi Chữ Hoa, Chữ Thường Trong Microsoft Word
 • Word 2022: Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Formatting Paragraphs In Word 2022
 • Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word 2022 “chỉ 1 Nốt Nhạc”
 • Tìm Hiểu Chức Năng Thay Thế
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Find & Replace Trong Word 2010 Từ A
 • Tạo Mục References/nguồn Tham Khảo Tự Động Trong Word
 • /en/word2016/indents-and-tabs/content/

  Introduction

  As you design your document and make formatting decisions, you will need to consider line and paragraph spacing. You can increase spacing to improve readability and reduce it to fit more text on the page.

  Optional: Download our practice document.

  Watch the video below to learn how to fine tune line and paragraph spacing in your documents.

  About line spacing

  Line spacing is the space between each line in a paragraph. Word allows you to customize the line spacing to be single spaced (one line high), double spaced (two lines high), or any other amount you want. The default spacing in Word is 1.08 lines, which is slightly larger than single spaced.

  In the images below, you can compare different types of line spacing. From left to right, these images show default line spacing, single spacing, and double spacing.

  Line spacing is also known as leading (pronounced to rhyme with wedding).

  To format line spacing

  1. Select the text you want to format.

  2. The line spacing will change in the document.

  Fine tuning line spacing

  Your line spacing options aren’t limited to the ones in the Line and Paragraph Spacing menu. To adjust spacing with more pcision, select Line Spacing Options from the menu to access the Paragraph dialog box. You’ll then have a few additional options you can use to customize spacing.

   Exactly:When you choose this option, the line spacing is measured in points, just like font size. For example, if you’re using 12-point text, you could use 15-point spacing.
  • At least: Like the the Exactly option, this lets you choose how many points of spacing you want. However, if you have different sizes of text on the same line, the spacing will expand to fit the larger text.
  • Multiple: This option lets you type the number of lines of spacing you want. For example, choosing Multiple and changing the spacing to 1.2 will make the text slightly more spad out than single-spaced text. If you want the lines to be closer together, you can choose a smaller value, like 0.9.

  Paragraph spacing

  Just as you can format spacing between lines in your document, you can adjust spacing before and after paragraphs. This is useful for separating paragraphs, headings, and subheadings.

  To format paragraph spacing:

  In our example, we’ll increase the space before each paragraph to separate them a bit more. This will make it a little easier to read.

  1. Select the paragraph or paragraphs you want to format.

  2. The paragraph spacing will change in the document.

  From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can control how much space there is before and after the paragraph.

  You can use Word’s convenient Set as Default feature to save all of the formatting changes you’ve made and automatically apply them to new documents. To learn how to do this, read our article on Changing Your Default Settings in Word.

  Challenge!

  1. Open our practice document.
  2. Select the the date and the address block. This starts with April 13, 2022, and ends with Trenton, NJ 08601.
  3. Change the spacing before the paragraph to 12 pt and the spacing after the paragraph to 30 pt.
  4. Select the body of the letter. This starts with I am exceedingly and ends with your consideration.
  5. Change the line spacing to 1.15.
  6. When you’re finished, your page should look like this:

  /en/word2016/lists/content/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ký Hiệu Phi Và Cách Chèn Ký Hiệu Phi Trong Word, Execl Và Autocad
 • Cách Điều Chỉnh Giãn Khoảng Cách Giữa Các Dòng Trong Word 2010
 • Word 2010: Line And Paragraph Spacing
 • Hướng Dẫn Tạo Và Xóa Ngắt Trang Trong Word
 • Các Đơn Vị Dùng Cho Font Chữ Trên Máy Tính
 • Word 2003: Set Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010 & 2007
 • Khoảng Cách Đoạn, Khoảng Cách Dòng Trong Microsoft Word
 • (Archives) Microsoft Word 2003: Paragraph Formatting Options
 • Word 2003: How To Format A Document
 • Định Dạng Văn Bản Trong Ms Word 2003
 • Lesson 8: Set Line and Paragraph Spacing

  /en/word2003/align-text/content/

  Introduction

  By the end of this lesson, you should be able to:

  • Set line spacing
  • Set paragraph spacing

  Line spacing

  Document text can be formatted to show a number of line spacing options. The most common spacing options are single spaced and double spaced.

  Line spacing is measured in lines, or points.

  When line spacing is measured in points, it is referred to as leading (rhymes with wedding). When you reduce the leading, you automatically bring lines of text closer together, sometimes making it difficult to read. Increasing the leading will space the lines out, allowing for improved readability. For example, a 10-point font usually uses 12-point leading. This is the default and, in general, should be used.

  To format line spacing:

  • Select the text you want to format.

  OR

  • Select Paragraph. The Paragraph dialog box appears.
  • In the line spacing drop-down menu, you can select single, 1.5, or double spacing. The default is single spacing.

  OR

  • Select the text you want to format.
  • Select an option from the drop-down menu.

  Paragraph dialog box

  You can use the At Least, Exactly, and Multiple options in the Paragraph dialog box to customize your line spacing. If you select one of these options, you will need to use the At: box to further define your selection.

  When you make a line spacing change, it affects only the text in a paragraph that contains the insertion point.

  Paragraph spacing

  Just as you can add spacing between lines in your document, you can choose spacing options between each paragraph. Typically, extra spaces are added between paragraphs, headings, or subheadings. Extra spacing between paragraphs adds emphasis and makes a document easier to read.

  Choose extra space:

  • Before each paragraph
  • After each paragraph
  • Before and after each paragraph

  To specify paragraph spacing:

  • Select the text you want to format.

  OR

  • Select Paragraph. The Paragraph dialog box appears.
  • Alignment: Choose left, right, center, or justified.
  • Preview: This gives you an idea of how your text will look.

  Challenge!

  • Download and save the Cover Letter Word document to complete the challenges below.
  • Open the document.
  • Select the text in the first paragraph, and change the line spacing from 1.5 lines to single space.
  • Use the line spacing and paragraph spacing features to practice how they can change your document.
  • Be sure to use the Undo feature (from Edit on the main menu or the Undo arrow on the toolbar) to undo any changes you may have made while exploring these features.
  • Save and close the document.

  /en/word2003/margins/content/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word
 • Formatting Paragraphs In Microsoft Word 2007
 • Word 2013: Line And Paragraph Spacing
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Và Xóa Ngắt Trang (Page Break) Trong Word
 • Chèn Dấu Ngắt Trang Trong Microsoft Word 2010
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Line And Paragraph Spacing Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Khoảng Cách Chuẩn Giữa Các Dòng Trong Word
 • Định Dạng Văn Bản Để Có Một File Word Chuẩn
 • Khắc Phục Các Trục Trặc Với Khoảng Cách Dòng Trong Word 2010
 • Bài 5. Định Dạng Đoạn Văn
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ms Word 2010
 • Định dạng khoảng cách dòng

   Bôi đen văn bản bạn muốn định dạng.

   Trên tab Home, chọn Line and Paragraph Spacing. Sau đó lựa chọn khoảng cách dòng mà bạn muốn dãn .

   Văn bản sẽ thay đổi theo đúng khoảng cách mà bạn đã chọn:

  Tùy chỉnh độ dãn dòng

  Bạn có thể tự điều chỉnh không giới hạn khoảng cách dòng trong menu Line and Paragraph Spacing. Để điều chỉnh khoảng cách chính xác chọn Line Spacing Options trên thanh công cụ. Lập tức, hộp Paragraph xuât hiện cùng với các tùy chỉnh bổ sung.

  • Exactly: Khoảng cách dòng được đo với đơn vị là point (pt). Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng cỡ chữ là 12pt thì có thể sử dụng độ dãn dòng là 15 pt.
  • At least: Giống với tùy chỉnh Exaclty, bạn có thể chọn kích cỡ pt tùy ý. Lưu ý, nếu cỗ chữ của các chữ trên cùng một dòng không giống nhau, khoảng cách này sẽ được dãn với chữ lớn hơn.
  • Multiple: Trong tùy chỉnh này, bạn sẽ nhập độ dãn dòng mong muốn. Ví dụ, chọn Muptiple và sửa độ dãn là 1,2, văn bản sẽ dãn hơn một chút so với văn bản để khoảng cách đơn. Nếu bạn muốn các dòng co lại, chọn giá trị thấp hơn như 0.9 chẳng hạn.

  Khoảng cách đoạn

  Với những thao tác tương tự, bạn có thể định dạng khoảng cách trước và sau của các đoạn văn với nhau. Công cụ này thuận tiện cho việc phân đoạn, tiêu đề và tiêu đề phụ.

  Định dạng khoảng cách đoạn

  Ví dụ bạn muốn dãn khoảng cách giữa các đoạn văn bản với nhua để dễ nhìn, dễ đọc hơn. Các thao tác như sau:

   Bôi đen một hoặc nhiều đoạn văn bản bạn muốn định dạng.

   Chọn lệnh Line and Paragraph Spacing trong tab Home. Tiếp theo, kích Add Space Before Paragraph hoặc Remove Space After Paragraph từ menu xuất hiện. Nhưng ở ví dụ này, chúng ta sẽ chọn Add Space Before Paragraph.

  Chú ý: Nếu sử dụng Office 2010 thì bạn có thể sử dụng tính năng tiện ích Set as Default của Word để lưu tất cả thay đổi định dạng bạn vừa điều chỉnh, sau đó Word sẽ tự động áp dụng chúng cho những văn bản tiếp theo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Căn Lề Chuẩn Nhất Trong Word 2007, 2010, 2013, 2022
 • Hướng Dẫn Cách Ngắt Trang, Chia Trang Trong Word Cho Người Mới
 • Cách Xoay Ảnh Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hướng Dẫn Viết Chữ Dọc Trong Word
 • Cách Xoá Trang Trắng Trong Word 2022, 2013, 2010 Và 2007
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Line Và Paragraph Spacing Trong Word 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo List Trong Word 2022
 • Cách Sửa Lỗi Dòng Bị Cách Xa Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hướng Dẫn Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Microsoft Word
 • Chèn Ký Hiệu Phi Trong Word 365, Word 2022, Word 2022, Word 2013, Word 2010, Word 2007, Word 2003
 • Cách Khôi Phục Chế Độ View Room Hoặc Mất Thanh Thước Dọc
 • Ngoài vấn đề thụt lề văn bản khi định dạng trong Word 2022, bạn cũng cần chú ý tới khoảng cách dòng hoặc đoạn văn nữa. Bài viết hướng dẫn sử dụng line và paragraph spacing trong Word 2022 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng với các thao tác step by step cực kỳ đơn giản.

  Line và paragraph spacing hay còn gọi là khoảng cách giữa các dòng, khoảng cách giữa các đoạn. Rõ ràng bạn có thể tăng hoặc giảm khoảng cách giữa chúng để cải thiện khả năng đọc và trình bày rõ ràng, mặc lạc hơn trong một văn bản có nhiều dòng hoặc nhiều đoạn.

  Khoảng cách dòng (line spacing)

  Khoảng cách dòng là khoảng hở ngăn cách 2 dòng trong một đoạn văn bản. Word cho phép bạn tùy chỉnh khoảng cách dòng thành single spaced (cao một dòng), double spaced (cao hai dòng) hoặc bất kỳ khoảng cách nào bạn muốn.

  Khoảng cách mặc định trong Word 2022 là 1.08 inch, lớn hơn một chút so với single spaced

  Để định dạng khoảng cách dòng

  Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

  Trên tab Home , bấm vào lệnh Line and Paragraph Spacing, sau đó chọn khoảng cách dòng mong muốn.

  Khoảng cách dòng sẽ thay đổi trong tài liệu.

  Điều chỉnh khoảng cách dòng

  Tùy chọn giãn cách dòng của bạn không giới hạn ở các tùy chọn trong menu Line and Paragraph Spacing . Để điều chỉnh khoảng cách với độ chính xác cao hơn, chọn Line Spacing Options từ menu để truy cập hộp thoại Paragraph .

  Sau đó, bạn sẽ có một vài tùy chọn bổ sung mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh khoảng cách.

  • Exactly: Khi bạn chọn tùy chọn này, khoảng cách dòng được chuyển sang dạng điểm ảnh, giống như kích thước phông chữ. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng văn bản 12-point , bạn có thể sử dụng khoảng cách 15-point.
  • At least: Giống như tùy chọn Exactly , điều này cho phép bạn chọn số lượng khoảng cách bạn muốn.Tuy nhiên, nếu bạn có các kích thước văn bản khác nhau trên cùng một dòng, khoảng cách sẽ mở rộng để phù hợp với văn bản lớn hơn.
  • Multiple: Tùy chọn này cho phép bạn nhập số lượng khoảng cách bạn muốn. Ví dụ: chọn Multiple và thay đổi khoảng cách thành 1,2 sẽ làm cho văn bản trải rộng hơn một chút. Nếu bạn muốn các đường gần nhau hơn, bạn có thể chọn giá trị nhỏ hơn, như 0,9.

  Khoảng cách đoạn (paragraph spacing)

  Giống như bạn có thể định dạng khoảng cách giữa các dòng trong tài liệu của mình. Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách trước và sau của nguyên đoạn văn. Điều này rất hữu ích để phân tách các đoạn văn, tiêu đề và tiêu đề phụ.

  Để định dạng khoảng cách đoạn:

  Trong ví dụ của Vũ i Tờ’s Blog, mình sẽ tăng không gian trước mỗi đoạn để tách chúng thêm một chút. Điều này sẽ làm cho nó dễ đọc hơn một chút.

  Chọn đoạn văn hoặc đoạn bạn muốn định dạng.

  Trên tab Home , bấm vào lệnh Line and Paragraph Spacing. Nhấp vào Add Space Before Paragraph hoặc Remove Space After Paragraph từ menu thả xuống. Trong ví dụ, mình sẽ chọn Add Space Before Paragraph.

  Khoảng cách đoạn sẽ thay đổi trong tài liệu.

  Từ menu thả xuống, bạn cũng có thể chọn Line Spacing Options để mở hộp thoại đoạn văn bản. Từ đây, bạn có thể kiểm khoảng không gian trước và sau của đoạn văn.

  Để thuận tiện hơn cho lần sử dụng sau. Bạn có thể sử dụng nút Set as Default để save tất cả các thay đổi định dạng mà bạn đã thực hiện. Những định dạng này sẽ tự động áp dụng cho các tài liệu mới. Rất nhanh và hay.

  Luyện tập sử dụng line và paragraph spacing trong Word 2022

  1. Chọn ngày và khối địa chỉ. Bắt đầu với April 13, 2022, và kết thúc bằng Trenton, NJ 08601.
  2. Thay đổi khoảng cách trước đoạn văn thành 12 pt và khoảng cách sau đoạn văn thành 30 pt.
  3. Chọn phần thân của bức thư. Bắt đầu với I am exceedingly và kết thúc với your consideration.
  4. Thay đổi khoảng cách dòngthành 1.15.

  Khi bạn hoàn thành, trang của bạn sẽ trông như thế này:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 9): Sử Dụng Line And Paragraph Spacing
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 12): Cách Ngắt Trang, Ngắt Đoạn
 • Cách Thêm Hoặc Xóa Dòng Và Cột Của Bảng Trong Ms Word 2003
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word Cực Dễ
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 2003 Cực
 • Hiện Thanh Công Cụ Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003

  --- Bài mới hơn ---

 • Chỉnh Lề Trang Và Định Hướng Trang Trong Microsoft Word
 • Cách Thêm Heading Trong Word 365, Word 2022, Word 2022, Word 2013, Word 2010, Word 2007
 • Tạo Mục Lục Tự Động Trong Word Với Heading 2022
 • Sử Dụng Chức Năng Bullet Trong Word Để Tạo Điểm Nhấn Cho Văn Bản
 • Kẻ Ô Ly Vuông Trong Word Và In Ô Ly Word
 • Đôi khi thanh công cụ của bạn đột nhiên biến mất và bạn lại không biết làm thế nào để hiện thanh công cụ trong Word ra. Trong trường hợp này bạn cần phải làm gì để có thể hiện thanh công cụ trong Word ? hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn hiện thanh công cụ trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003.

  Việc không hiện thanh công cụ trong Word đôi khi là do bạn vô tình kích hoạt một phím chức năng nào đó trong Word, đó có thể là một phim tắt Word hoặc cũng có thể là do vô tình nhấn vào một mục nào đó. Và để hiện thanh công cụ trong Word lại không có khăn cho dù bạn đang sử dụng Word 2022, 2013, 2010, 2007 hay 2003. Có rất nhiều cách giúp hiện thanh công cụ trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003 hiện tại trong đó chúng tôi sử dụng phím tắt trong Word chẳng hạn.

  Hướng dẫn hiện thanh công cụ trong Word 1. Hiện thanh công cụ trong Word 2022, 2013

  Bước 1: Trong trường hợp bạn thấy vẫn còn các menu mà mất thanh công cụ, đơn giản là nó hiên thanh công cụ trong Word mà thôi và để xử lý tình huống này chúng ta chỉ việt kích hoạt nó lên mà thôi.

  Bước 2: Nhấn vào biểu tượng menu như hình dưới rồi lựa chọn Show Tabs and Commands, và nó sẽ hiện thanh công cụ trong Word trở lại.

  Ngoài ra còn 2 tính năng khác bạn có thể khám phá trong mục này đó là:

  Auto hide Ribbon: Tự động ẩn thanh công cụ.

  Show Tabs: Chỉ hiển thị thanh menu còn thanh Commands thì đóng lại.

  Bước 3: Trong trường hợp bạn mất cả thanh menu lẫn Commands thì hãy vào file.

  Bước 4: Trong File bạn lựa chọn Options.

  Bước 5: Và tại phần Customize Ribbon bạn nhấn vào Reset.

  Xác nhận việc Reset này lại một lần nữa.

  Sau đó thoát ra ngoài sẽ thấy mọi thứ sẽ trở lại như cũ và giao diện đã hiện thanh công cụ trong Word 2022, 2013 trở lại.

  Ngay lập tức sẽ hiện thanh công cụ trong Word.

  Bước 2: còn trong trường hợp mất tất cả bao gồm commands và menu thì bạn phải làm theo cách sau, hãy nhấn vào file.

  Bước 3: Tại đây lựa chọn Options.

  Bước 4: Và tại phần Customize Ribbon bạn nhấn vào Reset chọn Reset all.

  Xác nhận việc Reset này lại một lần nữa.

  Sau đó thoát ra ngoài sẽ thấy mọi thứ sẽ trở lại như cũ và giao diện đã hiện thanh công cụ trong Word 2010, 2007 trở lại.

  3. Hiện thanh công cụ trong Word 2003

  Hiện thanh công cụ trong Word 2003 có đôi chút khác so với các phiên bản còn lại nhưng cách hiện thanh công cụ trong Word cũng không khó.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-hien-thanh-cong-cu-trong-word-32671n.aspx

  Làm việc lâu trên Word chắc hẳn bạn rất mỏi mắt và việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị giác của bạn, hãy bảo vệ đôi mắt khi soạn thảo Word và tính năng này là hoàn toàn có thể làm được. Tham khảo cách bảo vệ mắt khi soạn thảo Word và làm theo hướng dẫn trong bài viết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Toán Trong Word Chi Tiết (Trong Bảng Dữ Liệu)
 • Hướng Dẫn Xóa Footnote Trong Word 2007, 2013, 2022, 2003, 2010
 • Hướng Dẫn Tạo Header Và Footer Đẹp Trong Word 2010, Chèn Header Và Foo
 • Cách Trình Bày Văn Bản Đẹp Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007 Trì
 • Tổng Hợp Các Phím Tắt Cơ Bản Trong Word
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 9): Sử Dụng Line And Paragraph Spacing

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Line Và Paragraph Spacing Trong Word 2022
 • Cách Tạo List Trong Word 2022
 • Cách Sửa Lỗi Dòng Bị Cách Xa Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hướng Dẫn Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Microsoft Word
 • Chèn Ký Hiệu Phi Trong Word 365, Word 2022, Word 2022, Word 2013, Word 2010, Word 2007, Word 2003
 • Khi chỉnh sửa và định dạng văn bản, bạn sẽ cần lưu ý đến công cụ Line và Paragraph Spacing – khoảng cách dòng và đoạn. Bạn có thể tăng khoảng cách giữa các chữ, các dòng và các đoạn để hỗ trợ việc đọc dễ dàng hơn hoặc giảm khoảng cách để các chữ có thể nằm trong cùng một trang.

  A. Khoảng cách giữa các dòng

  Line spacing là khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn. Microsoft Word cho phép bạn tùy chỉnh khoảng cách dòng như single spaced ( cách đơn), double spaced ( cách hàng đôi), hoặc một khoảng cách bất kỳ mà bạn muốn. Khoảng cách mặc định trong Word 2013 là 1,08 dòng, lớn hơn một chút so với khoảng cách dòng đơn.

  I. Định dạng khoảng cách dòng:

  1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

  2. Trên tab Home, nhấp vào lệnh Line and Paragraph Spacing. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.

  3. Di chuyển chuột qua các tùy chọn khác nhau. Một bản xem trước của khoảng cách dòng sẽ xuất hiện trong văn bản tài liệu. Chọn khoảng cách dòng mà bạn muốn sử dụng.

  4. Khoảng cách dòng trong văn bản sẽ thay đổi.

  II. Tùy chỉnh khoảng cách dòng

  Bạn có thể điều chỉnh không giới hạn khoảng cách dòng trong menu Line and Paragraph Spacing. Để điều chỉnh khoảng cách chính xác, chọn Line Spacing Options trên thanh công cụ, hộp Paragraph sẽ xuât hiện cùng với các tùy chỉnh bổ sung.

  • Exactly: Khi chọn tùy chọn này, khoảng cách dòng được đo với đơn vị là point (pt), giống như kích thước phông chữ. Nhìn chung, khoảng cách giữa các dòng sẽ lớn hơn một chút so với kích thước phông chữ. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng cỡ chữ là 12pt thì có thể sử dụng độ dãn dòng là 15pt.
  • At least: Giống với tùy chỉnh Exaclty, tùy chỉnh này cho phép bạn có thể chọn kích cỡ pt tùy ý. Tuy nhiên, nếu kích cỡ các chữ trên cùng một dòng khác nhau, khoảng cách này sẽ được dãn với chữ lớn hơn.
  • Multiple: Trong tùy chỉnh này, bạn sẽ nhập độ dãn dòng mong muốn. Ví dụ, chọn Muptiple và sửa độ dãn là 1,2; văn bản sẽ dãn hơn một chút so với văn bản để khoảng cách đơn. Nếu bạn muốn các dòng co lại, chọn giá trị thấp hơn như 0,9 chẳng hạn.

  B. Khoảng cách đoạn

  Theo mặc định, khi bạn bấm phím Enter, Word 2013 di chuyển điểm chèn xuống xa hơn so với một dòng trên trang. Điều này tự động tạo khoảng trống giữa các đoạn. Cũng như bạn có thể định dạng khoảng cách giữa các dòng trong văn bản tài liệu, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách trước và sau các đoạn văn với nhau. Điều này rất hữu ích cho việc phân đoạn, tiêu đề và tiêu đề phụ.

  Định dạng khoảng cách đoạn văn:

  Ví dụ trong phần này, chúng ta sẽ tăng khoảng cách trước mỗi đoạn để tách biệt chúng và tạo cảm giác dễ nhìn.

  1. Chọn một hoặc các đoạn văn mà bạn muốn định dạng.

  2. Trên tab Home, chọn lệnh Line and Paragraph Spacing. Tiếp theo, nhấp vào Add Space Before Paragraph hoặc Remove Space After Paragraph từ menu thả xuống. Một bản xem trước khoảng cách đoạn văn sẽ xuất hiện trong văn bản tài liệu.

  3. Chọn khoảng cách giữa các đoạn tùy ý. Nhưng ở ví dụ này, chúng ta sẽ chọn Add Space Before Paragraph.

  4. Khoảng cách của đoạn văn sẽ thay đổi.

   Từ trình đơn thả xuống, bạn cũng có thể chọn Line Spacing Options (Tùy chọn khoảng cách dòng) để mở hộp thoại Paragraph. Từ đây, bạn có thể kiểm soát dòng khoảng cách trước và sau đoạn văn.

   Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Set as Default của Word để lưu tất cả những thay đổi định dạng mà bạn đã thực hiện và tự động áp dụng chúng vào các tài liệu mới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 12): Cách Ngắt Trang, Ngắt Đoạn
 • Cách Thêm Hoặc Xóa Dòng Và Cột Của Bảng Trong Ms Word 2003
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word Cực Dễ
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 2003 Cực
 • Các Phím Tắt Hiệu Quả Cho Microsoft Office Trên Macos
 • Ẩn, Hiện Thanh Công Cụ Ribbon Trong Word, Excel 2022, 2013, 2010, 2007

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Right Để Lấy Ký Tự Bên Phải Trong Excel
 • Sử Dụng Sql Trực Tiếp Trên Excel
 • Cấu Trúc Hàm Sumif Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Có Điều Kiện Trong Excel Hay Nhất
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Slicer Trong Excel
 • Trong bài viết lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ẩn, hiện thanh công cụ Ribbon trong Word, Excel 2022, 2013, 2010, 2007, 2003 qua các phiên bản. Đây là tính năng cơ bản mà người sử dụng Word hay Excel cần phải biết.

  Thanh công cụ Ribbon chính là thanh chứa nhứng chức năng trong Word, Excel mà được hiển thị phí trên đoạn gõ văn bản. Với cách ẩn, hiện thanh công cụ Ribbon trong Word, Excel 2022, 2013, 2010, 2007, 2003 sẽ giúp cho bạn biết được cách để ẩn, hiện thanh công cụ Ribbon trong Word, Excel. Giúp bạn có thể ẩn nó đi trong trường hợp nó gây tốn diện tích cho bạn hoặc mở nó lại khi bạn vô tình làm mất nó.

  Và như tiêu đề đã nói trong bài viết này chúng tôi không chỉ giúp bạn hiện thanh công cụ trong Word qua các phiên bản 2022, 2013, 2010, 2007, 2003 mà ngoài hiện thanh công cụ trong Word còn có cả Excel với đầy đủ các phiên bản Word, Excel phổ biến nhất hiện nay.

  Ngay lập tức công cụ Ribbon đã bị tắt đi về bạn sẽ thấy giao diện của bạn trở nên thoáng hẳn.

  Bước 2: Và để hiện thị lại bạn chỉ cần nhấn vào một phần nhất định rồi nhấn vào biểu tượng hình cái ghim ở vị trí tương đồng vừa nãy.

  Bước 2: Ngay lập tức bạn sẽ thấy thanh công cụ Ribbon sẽ biến mất, và để hiển thị lại chúng ta chỉ cần nhấn vào vị trí đó một lần nữa.

  Khi kích hoạt Standard giao diện của Word sẽ được như thế này.

  Và sau đây chính là giao diện đầy đủ nhất của Word 2003, chúng ta có thể ẩn thanh công cụ Ribbon trong Word 2003 với thao tác ngược lại.

  Ngay lập tức công cụ Ribbon đã bị tắt đi về bạn sẽ thấy giao diện của bạn trở nên thoáng hẳn.

  Bước 2: Và để hiện thị lại bạn chỉ cần nhấn vào một phần nhất định rồi nhấn vào biểu tượng hình cái ghim ở vị trí tương đồng vừa nãy.

  Bước 2: Ngay lập tức bạn sẽ thấy thanh công cụ Ribbon sẽ biến mất, và để hiển thị lại chúng ta chỉ cần nhấn vào vị trí đó một lần nữa.

  3. Ẩn thanh công cụ Ribbon trong Excel 2003

  Bước 1: Để ẩn thanh công cụ Ribbon trong Excel 2003 chúng ta chỉ cần nhấn vào mục View.

  Bước 2: Tại View bạn tắt bỏ 3 tính năng là Standard, Formatting Drawing.

  Kết quả sẽ được như hình dưới đấy và để thực hiện mở lại chúng ta chỉ cần kích hoạt Standard, Formatting Drawing lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Đưa Macros Lên Thanh Ribbon Trong Excel
 • Blog Chia Sẽ Kiến Thức Học Excel
 • Cách Thiết Lập Ribbon Trong Excel 2022
 • Cách Khai Báo Và Sử Dụng Sheets, Range Và Cells Trong Excel Bằng Vba
 • Excel Vba: Đối Tượng Range Trong Excel Vba
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100