Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Bằng Vba

--- Bài mới hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Tự Động Sắp Xếp Cột Theo Giá Trị Trong Excel?
 • Làm Cách Nào Để Tự Động Sắp Xếp Ngày Khi Ngày Được Nhập Hoặc Thay Đổi Trong Excel?
 • Tổng Hợp Các Tiện Ích Excel Add
 • Tải Các Tiện Ích Excel Add
 • Cách Dùng Hàm Sumif Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Sắp xếp là một việc thường xuyên được thực hiện khi thao tác với dữ liệu trong VBA. Lợi ích của việc sắp xếp giúp cho chúng ta quản lý dữ liệu tốt hơn, dễ dàng tra cứu, kiểm tra hơn. Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu một số cách sử dụng lệnh Sort trong VBA:

  Ví dụ 1: Sắp xếp không bao gồm tiêu đề

  Cho bảng dữ liệu sau, hãy sắp xếp thứ tự nội dung trong bảng theo dữ liệu ở cột D

  View the code on Gist.

  Trong câu lệnh này, bảng tính giới hạn từ ô A2 tới dòng cuối của cột G (toàn bộ bảng tính từ cột A tới G, từ dòng 2 tới dòng cuối có chứa dữ liệu).

  Nội dung sắp xếp là nội dung tại cột D, tính từ ô D2

  Thứ tự sắp xếp là thứ tự tăng dần (nếu sắp xếp giảm dần thì dùng xlDescending thay cho xlAscending)

  Thứ tự sắp xếp có thể biểu diễn dưới dạng số:

  xlAscending là số 1

  xlDescending là số 2

  Ví dụ 2: Sắp xếp có bao gồm tiêu đề

  Câu lệnh sắp xếp với dữ liệu trên có bao gồm tiêu đề như sau:

  View the code on Gist.

  Những nội dung cần chú ý:

  • Vùng bắt đầu của bảng dữ liệu: Bao gồm cả dòng tiêu đề (trong ví dụ này bắt đầu từ dòng thứ 1)
  • Header = xlYes để thể hiện vùng dữ liệu này có tiêu đề, Header = xlNo để thể hiện không có tiêu đề. Tuy nhiên nếu vùng dữ liệu được chọn không có chứa tiêu đề thì không cần xét tiêu chí này (như ví dụ 1)
  • Dữ liệu sắp xếp ở cột D vẫn bắt đầu từ ô D1 hoặc D2 đều được

  Ví dụ 3: Sắp xếp thứ tự trong tất cả các sheet

  Nếu yêu cầu sắp xếp là bắt buộc và áp dụng trên tất cả các sheet thì chúng ta có thể áp dụng nội dung này để có thể sắp xếp dữ liệu một cách nhanh chóng chỉ với 1 câu lệnh:

  View the code on Gist.

  Diễn giải cách thực hiện:

  • Sử dụng vòng lặp để chạy qua các đối tượng là WorkSheet nằm trong Workbook đang làm việc
  • Tại mỗi Sheet đi qua thực hiện lệnh lọc dữ liệu với vùng dữ liệu được xác định: cột A đến cột G, từ dòng 2 tới dòng cuối có chứa dữ liệu, sắp xếp tại cột D từ ô D2, sắp xếp theo thứ tự tăng dần (1 = xlAscending)

  Như vậy chúng ta đã có thể nắm được cách thức thực hiện lệnh sắp xếp trong VBA rồi phải không nào. Câu lệnh sắp xếp khá đơn giản và đem lại hiệu quả cao, giúp chúng ta có thể quản lý dữ liệu tốt hơn trong khi làm việc trên Excel.

  Tải về file mẫu tại địa chỉ: http://bit.ly/2B8IP5K

  Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

  Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

   50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Abc Trong Ms Word 2003
 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Excel 2010 Và Các Phiên Bản Khác
 • Làm Thế Nào Để Tạo Số Ngẫu Nhiên Mà Không Có Bản Sao Trong Excel?
 • Cách Tạo Số Ngẫu Nhiên Trong Excel Mà Không Bị Lặp
 • How To Use Find And Replace In Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Bằng Vba

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Thứ Tự Dữ Liệu Tự Động Trong Excel Bằng Vba
 • Cách Cài File Dll Vào Máy Tính, Copy File Bị Thiếu
 • Hướng Dẫn Cách Lấy Dữ Liệu Từ 1 File Excel Đang Đóng
 • Cách Sử Dụng Hàm Day, Month, Year Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 • Các Hàm Tài Chính Trong Excel 2013, 2010, 2007, 2003
 • Sắp xếp là một việc thường xuyên được thực hiện khi thao tác với dữ liệu trong VBA. Lợi ích của việc sắp xếp giúp cho chúng ta quản lý dữ liệu tốt hơn, dễ dàng tra cứu, kiểm tra hơn. Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu một số cách sử dụng lệnh Sort trong VBA:

  Ví dụ 1: Sắp xếp không bao gồm tiêu đề

  Cho bảng dữ liệu sau, hãy sắp xếp thứ tự nội dung trong bảng theo dữ liệu ở cột D

  Câu lệnh sắp xếp như sau:

  View the code on Gist.

  Trong câu lệnh này, bảng tính giới hạn từ ô A2 tới dòng cuối của cột G (toàn bộ bảng tính từ cột A tới G, từ dòng 2 tới dòng cuối có chứa dữ liệu).

  Nội dung sắp xếp là nội dung tại cột D, tính từ ô D2

  Thứ tự sắp xếp là thứ tự tăng dần (nếu sắp xếp giảm dần thì dùng xlDescending thay cho xlAscending)

  Thứ tự sắp xếp có thể biểu diễn dưới dạng số:

  xlAscending là số 1

  xlDescending là số 2

  Ví dụ 2: Sắp xếp có bao gồm tiêu đề

  Câu lệnh sắp xếp với dữ liệu trên có bao gồm tiêu đề như sau:

  View the code on Gist.

  Những nội dung cần chú ý:

  • Vùng bắt đầu của bảng dữ liệu: Bao gồm cả dòng tiêu đề (trong ví dụ này bắt đầu từ dòng thứ 1)
  • Header = xlYes để thể hiện vùng dữ liệu này có tiêu đề, Header = xlNo để thể hiện không có tiêu đề. Tuy nhiên nếu vùng dữ liệu được chọn không có chứa tiêu đề thì không cần xét tiêu chí này (như ví dụ 1)
  • Dữ liệu sắp xếp ở cột D vẫn bắt đầu từ ô D1 hoặc D2 đều được

  Ví dụ 3: Sắp xếp thứ tự trong tất cả các sheet

  Nếu yêu cầu sắp xếp là bắt buộc và áp dụng trên tất cả các sheet thì chúng ta có thể áp dụng nội dung này để có thể sắp xếp dữ liệu một cách nhanh chóng chỉ với 1 câu lệnh:

  View the code on Gist.

  Diễn giải cách thực hiện:

  • Sử dụng vòng lặp để chạy qua các đối tượng là WorkSheet nằm trong Workbook đang làm việc
  • Tại mỗi Sheet đi qua thực hiện lệnh lọc dữ liệu với vùng dữ liệu được xác định: cột A đến cột G, từ dòng 2 tới dòng cuối có chứa dữ liệu, sắp xếp tại cột D từ ô D2, sắp xếp theo thứ tự tăng dần (1 = xlAscending)

  Như vậy chúng ta đã có thể nắm được cách thức thực hiện lệnh sắp xếp trong VBA rồi phải không nào. Câu lệnh sắp xếp khá đơn giản và đem lại hiệu quả cao, giúp chúng ta có thể quản lý dữ liệu tốt hơn trong khi làm việc trên Excel.

  Tải về file mẫu tại địa chỉ: http://bit.ly/2B8IP5K

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Weekday Để Tính Thứ Của Một Ngày Bất Kỳ Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Weekday Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Weeknum Trong Excel
 • So Sánh Hàm Weekday Và Weeknum Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tựu Động Ngắt Dòng Trong Excel (Excel Wrap Text)
 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Thứ Tự Dữ Liệu Tự Động Trong Excel Bằng Vba

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cài File Dll Vào Máy Tính, Copy File Bị Thiếu
 • Hướng Dẫn Cách Lấy Dữ Liệu Từ 1 File Excel Đang Đóng
 • Cách Sử Dụng Hàm Day, Month, Year Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 • Các Hàm Tài Chính Trong Excel 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel Là Hàm Nào?
 • Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc sử dụng chức năng Sort để sắp xếp thứ tự dữ liệu trong Excel.

  Xem lại bài học tại: Sắp xếp dữ liệu theo nhiều điều kiện trong Excel

  Trong bài này, hocexcel.online sẽ giúp các bạn ứng dụng tính năng này vào VBA để giúp chúng ta có thể tự động sắp xếp lại dữ liệu mỗi khi nhập thêm dữ liệu mới vào bảng. Chúng ta tìm hiểu bài học này thông qua bài tập ví dụ sau:

  Cho bảng dữ liệu sau:

  • Xóa nội dung của dữ liệu đã nhập ở I2:M2 (làm mới dữ liệu)
  • Sắp xếp tự động các nội dung trong bảng dữ liệu

  Bước 1: Record Macro thao tác lọc dữ liệu

  Tại tab Developer, chọn chức năng Record Macro

  Chúng ta có thể nhập dữ liệu bất kỳ ở vùng này

  Ví dụ như sau:

  Căn cứ theo yêu cầu của đề bài, chúng ta có thể xác định được trình tự lưu dữ liệu bao gồm:

  1. Đưa dữ liệu từ vùng nhập mới vào Bảng dữ liệu
  2. Xóa dữ liệu ở vùng nhập mới
  3. Sắp xếp dữ liệu trong Bảng dữ liệu

  Chúng ta mở cửa sổ VBA và tạo Sub Lưu dữ liệu như sau:

  Code Lưu dữ liệu vào Bảng:

   Tìm dòng cuối trong bảng (các bạn có thể tìm hiểu thêm kiến thức về VBA trong khóa học VBA101 của thầy Thanh)

  Dim DongCuoi As Long

  DongCuoi = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1

   Lưu dữ liệu vào dòng cuối

  Sheet1.Range(“A” & DongCuoi & “:” & “F” & DongCuoi).Value = Sheet1.Range(“I2:N2”).Value

  Code xóa dữ liệu ở vùng nhập mới (lưu ý là ô M2 có chứa công thức = Đơn giá * Số lượng, vì vậy chúng ta không cần xóa công thức này)

  Sheet1.Range(“I2:M2”).ClearContents

  Code sắp xếp dữ liệu: chúng ta gọi Macro sắp xếp đã thu được ở trên

  Call Macro3

  * Kết quả dòng lệnh như sau:

   Sau khi đã gán macro vào nút mũi tên, chúng ta thực hiện việc lưu dữ liệu. Và đây là kết quả của chúng ta:

  Các bạn có thể thấy là dòng này sau khi thêm đã được tự động sắp xếp theo thứ tự vào trong bảng, chứ không phải xuất hiện ở cuối bảng như thông thường.

  Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được yêu cầu của đề bài rồi. Nội dung này được ứng dụng rất nhiều trong việc quản lý dữ liệu, nhất là những dữ liệu lớn, cần sắp xếp theo nhiều điều kiện: thời gian, phân nhóm …

  VBA giúp ích rất nhiều trong công việc: giúp bạn tăng tốc trong quá trình xử lý trên Excel, giúp lập các báo cáo tự động, điều khiển các chương trình khác như Word, Power Point, Outlook … giúp biến file Excel của bạn trở thành 1 phần mềm chuyên nghiệp …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Bằng Vba
 • Cách Dùng Hàm Weekday Để Tính Thứ Của Một Ngày Bất Kỳ Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Weekday Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Weeknum Trong Excel
 • So Sánh Hàm Weekday Và Weeknum Trong Excel
 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Sử Dụng Vba

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2007
 • Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel
 • Phương Pháp Sắp Xếp Dữ Bảng Liệu Theo Nhiều Điều Kiện Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Chữ Cái Trong Excel 2022, 2022, 2013
 • #cách Sắp Xếp Thứ Tự Tăng Dần Trong Excel Nhanh Nhất
 • Phần mềm Excel cung cấp nhiều giải pháp sắp xếp dữ liệu nhanh, cho phép bạn phân loại tập hợp dữ liệu qua biểu tượng sắp xếp dữ liệu trong thanh ribbon hoặc qua hộp thoại phân loại dữ liệu. Nếu bạn đang thắc mắc nguyên nhân chúng tôi muốn nhắc đến cách sắp xếp dữ liệu trong Excel sử dụng VBA thay vì áp dụng hai cách trên, thì câu trả lời rất đơn giản: đây là giải pháp cực kỳ hữu ích khi bạn cần định dạng và sắp xếp các nhóm dữ liệu theo ngày hay theo tuần theo thứ tự nhất định.

  Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel sử dụng VBA.

  Nắm được phương pháp chúng tôi trong Excel VBA

  Khi sắp xếp dữ liệu qua VBA, trước tiên bạn cần hiểu được phương pháp Range.Sort. “Range” là dữ liệu bạn cần sắp xếp. Ví dụ, nếu muốn sắp xếp dữ liệu vào các ô A1:A10, thì “Range” chính là vùng đó (“A1:A10”).

  Bên cạnh đó, bạn có thể tạo một Range có tên và dùng thay cho các tham chiếu ô. Ví dụ, nếu tôi tạo một vùng có tên “DataRange” cho các ô A1:A10, như vậy, tôi có thể sử dụng Range (“DataRange”).

  Key – ở đây bạn cần xác định cột muốn sắp xếp. Ví dụ, nếu muốn sắp xếp cột A, bạn cần sử dụng lệnh key:=Range(“A1”).

  Order – Ở đây, bạn chọn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự chiều nhỏ đến lớn hoặc theo thứ tự từ chiều lớn đến nhỏ. Ví dụ, nếu muốn phân loại theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, bạn sử dụng lệnh Order:=xlAscending.

  Header – Ở đây, bạn chọn tập hợp dữ liệu có tiêu đề hoặc không có tiêu đề. Nếu có tiêu đề, việc sắp xếp dữ liệu sẽ bắt đầu từ dòng thứ hai của tập hợp dữ liệu, thay vì từ dòng thứ nhất. Đối với dữ liệu có tiêu đề, bạn sử dụng lệnh Header:=xlYes.

  Sub SortDataWithoutHeader()

  Range(“A1:A12”).Sort Key1:=Range(“A1”), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo

  End Sub

  Ở đây, tôi chọn vùng dữ liệu là Range(“A1:A12”).

  Trong trường hợp dữ liệu có thể được thay đổi và bổ sung hay xóa bớt các giá trị, bạn có thể sử dụng đoạn code sau để chương trình tự động điều chỉnh theo các ô có điền dữ liệu trong tập hợp dữ liệu.

  Sub SortDataWithoutHeader()

  Range(“A1”, Range(“A1”).End(xlDown)).Sort Key1:=Range(“A1”), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo

  End Sub

  Lưu ý rằng thay bằng Range(“A1:A12”), tôi vừa sử dụng Range(“A1”, Range(“A1”).End(xlDown)).

  Như vậy, ta sẽ kiểm tra được các ô có điền dữ liệu liên tục đến cuối cột và bao hàm nó trong dữ liệu được sắp xếp. Trong trường hợp có các ô trống, chương trình sẽ chỉ xét dữ liệu cho đến ô trống đầu tiên.

  Ngoài ra, bạn có thể tạo vùng theo tên và sử dụng vùng tên đó thay cho các tham chiếu ô. Ví dụ, nếu vùng được đặt tên là DataSet, đoạn code của bạn sẽ có được viết như sau:

  Sub SortDataWithoutHeader()

  Range(“DataRange”).Sort Key1:=Range(“A1”), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo

  End Sub

  Bây giờ, chúng ta sẽ giải thích nhanh các thông số được sử dụng trong ví dụ trên:

  – Key1:=Range(“A1”) – A1 là mã cho biết cột đang sắp xếp dữ liệu.

  – Order1:=xlAscending – chỉ thứ tự hiện tại là xlAscending. Nếu muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, sử dụng lệnh xlDescending.

  – Header:= xlNo – chỉ dữ liệu hiện tại không có tiêu đề. Đây là giá trị mặc định. Vì vậy kể cả khi bạn bỏ đi giá trị này, dữ liệu sẽ được sắp xếp theo theo trường hợp không có tiêu đề.

  Phân loại cột đơn có tiêu đề

  Trong ví dụ trước, tập hợp dữ liệu không có tiêu đề.

  Đối với dữ liệu có tiêu đề, bạn cần chỉ ra trong đoạn code, để chương trình sắp xếp dữ liệu bắt đầu từu dòng thứ hai của tập hợp dữ liệu.

  Giả sử bạn có tập hợp dữ liệu như sau:

  Sub SortDataWithHeader()

  Range(“DataRange”).Sort Key1:=Range(“C1”), Order1:=xlDescending

  End Sub

  Lưu ý rằng tôi vừa tạo một vùng có tên – ‘DataRange’, và sử dụng vùng có tên này trong đoạn code.

  Sắp xếp nhiều cột có tiêu đề

  Trong các phần trước của bài viết này, chúng ta đã nghiên cứu Cách sắp xếp cột đơn (có và không có tiêu đề).

  Bây giờ là các thao tác bạn cần thực hiện để sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột.

  Đây là đoạn code sắp xếp đồng thời nhiều cột.

  Sub SortMultipleColumns()

  With ActiveSheet.Sort

  .SortFields.Add Key:=Range(“A1”), Order:=xlAscending

  .SortFields.Add Key:=Range(“B1”), Order:=xlAscending

  .SetRange Range(“A1:C13”)

  .Header = xlYes

  .Apply

  End With

  End Sub

  Trong ví dụ trên, đầu tiên dữ liệu được sắp xếp theo mã bang (cột A). Sau đó, trong dữ liệu mã bang, dữ liệu tiếp tục được sắp xếp theo tên Cửa hàng (cột B). Thứ tự này được xác định theo mã mà bạn muốn đề cập.

  Lưu ý rằng tôi vừa tạo một vùng có tên (“DataRange”) và dùng trong đoạn code trên thay cho các tham chiếu ô.

  Ngoài ra, đoạn code này chỉ sắp xếp các cột theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

  Thao tác thực hiện:

  Giả sử bây giờ bạn muốn sắp xếp hai cột đầu tiên (‘Sate’ và ‘Store’) theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, với cột ‘Sales’ theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

  Đoạn code sẽ như sau:

  Bây giờ, chúng ta sẽ quan sát công cụ visual Marker (mũi tên và ô có màu) trong tiêu đề khi sắp xếp dữ liệu.

  Như vậy, tôi vừa thêm một bảng tính mới và thay đổi một số nội dung trong bảng này (bạn có thể tải file ví dụ và thực hành theo):

  Bảng backend sẽ có dạng như sau:

  Lưu ý rằng đoạn code này thường được áp dụng để xây dựng dữ liệu và tập tin workbook. Nếu thay đổi cấu trúc dữ liệu, bạn sẽ phải thay đổi cả đoạn code trên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Microsoft Excel
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Excel 2010 Chi Tiết
 • Sắp Xếp Data Trong Excel 2013
 • Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2013
 • Sắp Xếp Data Trong Excel 2022
 • Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Sắp Xếp Dữ Bảng Liệu Theo Nhiều Điều Kiện Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Chữ Cái Trong Excel 2022, 2022, 2013
 • #cách Sắp Xếp Thứ Tự Tăng Dần Trong Excel Nhanh Nhất
 • Hàm Sumif Trong Excel, Chi Tiết Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Thực Tế
 • Cách Sử Dụng Hàm Sumif Trong Excel
 • Trong quá trình sử dụng Excel, khi các bạn nhập dữ liệu, hay thực hiện các hàm tính toán thì các dữ liệu sẽ không theo một trật tự nhất định nào cả. Việc sắp xếp lại các dữ liệu đã nhập và các dữ liệu đã được xử lý, tính toán là việc rất cần thiết để dễ tìm kiếm và chỉnh sửa. Excel hỗ trợ các bạn công cụ sắp xếp dữ liệu cho các bạn tùy chọn sắp xếp. Các bạn có thể sử dụng công cụ sắp xếp để sắp xếp các dữ liệu trong tài liệu Excel của mình.

  Bài viết hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trên bảng tính Excel 2010.

  Bước 1: Chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp rồi chọn tab Home và chọn Sort & Filter và chọn kiểu sắp xếp các bạn muốn.

  – Nếu các bạn muốn sắp xếp cột dữ liệu dạng chữ, khi chọn Sort & Filter sẽ có lựa chọn sắp xếp: Sort A to Z (sắp xếp từ A đến Z), Sort Z to A (sắp xếp từ Z đến A).

  + Nếu chọn Sort A to Z thì dữ liệu sẽ được sắp xếp như sau:

  + Nếu chọn Sort Z to A thì dữ liệu sẽ được sắp xếp như sau:

  Nếu các bạn sắp xếp cột dữ liệu dạng số, thì khi chọn Sort & Filter sẽ xuất hiện lựa chọn cách sắp xếp: Sort Smallest to Largest (sắp xếp từ nhỏ đến lớn) và Sort Largest to Smallest (sắp xếp từ lớn tới nhỏ).

  + Nếu các bạn chọn Sort Smallest to Largest, thì kết quả sắp xếp sẽ như sau:

  + Nếu các bạn chọn Sort Largest to Smallest thì kết quả sau khi sắp xếp:

  Trong bảng Sort, các bạn chọn một số thông tin:

  Sort by các bạn chọn cột mà các bạn muốn sắp xếp.

  Sort On sắp xếp dựa trên phương diện nào.

  Sau đó nhấn OK để sắp xếp.

  Kết quả sẽ được sắp xếp theo ý muốn của các bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2007
 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Sử Dụng Vba
 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Microsoft Excel
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Excel 2010 Chi Tiết
 • Sắp Xếp Data Trong Excel 2013
 • Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Sắp Xếp Data Trong Excel 2013
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Excel 2010 Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Microsoft Excel
 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Sử Dụng Vba
 • Hướng Dẫn Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2007
 • Sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 hay còn gọi là Sort Data, bao gồm:

  1. Sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 dùng SORT DATA

  Ví dụ với bảng dữ liệu sau: Sắp xếp cột mã hàng theo thứ tự từ A-Z (thứ tự bảng chữ cái anphabe)

  Lưu ý trong Sort dữ liệu:

  • Chỉ sort dữ liệu tại khu vực không có công thức
  • Khi có 2 yếu tố trên ưu tiên yếu tố số 2 trước.
  • Nếu buộc phải sort khi bảng dữ liệu có công thức, bố trí lại cột chứa công thức ra ngoài khu vực sort

  + Giá trị của các ô trong cột (chọn ở phần sort by)

  + Cell color: Màu ô

  + Font color: Màu chữ

  + Cell icon: Biểu tượng được chèn vào các ô

  Quy luật sắp xếp dữ liệu trong excel

  + Đối với số: sắp xếp từ lớn tới nhỏ và ngược lại từ nhỏ tới lớn

  + Đối với màu và icon set

  Sau đó nhấn OK để hoàn tất việc sắp xếp dữ liệu trong excel theo từng yêu cầu công việc.

  1.1. Sắp xếp dữ liệu trong excel theo thứ tự ABC (alphabe)

  Tương ứng với yêu cầu sắp xếp cột mã hàng theo tên với thứ tự alphabe

  1.2. Sắp xếp dữ liệu trong excel theo thứ tự từ lớn tới nhỏ

  Yêu cầu: Sắp xếp những mặt hàng có số lượng nhập từ cao đến thấp

  Bước 1: Bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu

  Bước 2: Chọn Data/ Sort

  Bước 3: Trong cửa sổ “sort” hiện ra bạn chọn như sau:

  Sắp xếp theo giá trị (sort on): Values

  Sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp (order): Largest to smallest

  Bước 4: Nhấn OK

  Kết quả thu được như sau:

  Trong cửa sổ sort hiện ra bạn sẽ chọn như sau:

  Bước 4 : Nhấn OK.

  Kết quả như sau:

  1.4. Sắp xếp dữ liệu trong excel theo màu chữ

  Làm tương tự với cách sắp xếp màu chữ, ta sẽ có bảng chọn màu nên ô chữ như sau:

  2. Sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 dùng SORT trong FILTER

  Để tạo được filter.

  Bước 1: Chọn dòng tiêu đề của bảng dữ liệu hoặc ô bất kỳ tại dòng tiêu đề

  Bước 2: Tại thẻ Ribbe HOME,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sắp Xếp Data Trong Excel 2022
 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2022
 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Tăng Dần, Giảm Dần, Theo Abc
 • Làm Cách Nào Để Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Excel
 • Cách Sắp Xếp Theo Màu Trong Excel 2010
 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sắp Xếp Họ Và Tên Trong Excel Theo Thứ Tự Chữ Cái
 • Sắp Xếp Công Thức Trong Excel Sử Dụng Các Hàm Sort Và Sortby
 • Cách Sắp Xếp Theo Ngày Trong Excel Online
 • Tiện Ích Sắp Xếp Tiếng Việt Trong Excel
 • Code Vba Công Cụ Xóa
 • Sắp xếp dữ liệu dạng văn bản

  Lưu ý: các bạn chọn Expand the selection thì cột bạn chọn sẽ được sắp xếp và các dữ liệu khác theo dòng sẽ được sắp xếp theo, nếu không thì chỉ có cột bạn chọn mới được sắp xếp.

  Kết quả sau khi các bạn chọn kiểu sắp xếp Sort A to Z.

  Nếu bạn chọn Sort Z to A thì kết quả sẽ được như sau:

  Sắp xếp dữ liệu dạng số

  Chọn cột dữ liệu số cần sắp xếp, trong thẻ Home các bạn chọn Sort & Filter và chọn một trong hai kiểu sắp xếp số: Sort Smallest to Largest (sắp xếp từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất) và Sort Largest to Smallest (sắp xếp từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất).

  Như vậy dữ liệu đã được sắp xếp, vì ở trên chọn Sort Smallest to Largest nên kết quả các bạn sẽ được như sau:

  Sắp xếp dữ liệu ngày tháng

  Tương tự như sắp xếp dữ liệu dạng văn bản và dạng số, để sắp xếp dữ liệu theo ngày tháng các bạn cũng thực hiện như sau:

  Kết quả sau khi sắp xếp Sort Oldest to Newest như sau:

  Sắp xếp dữ liệu theo tiêu chí cụ thể

  Các bạn có thể sắp xếp theo nhiều cột dữ liệu, các bạn thực hiện như sau:

  Lưu ý: Trong quá trình sắp xếp dữ liệu khi xuất hiện hộp thoại cảnh báo Sort Warning thì các bạn chọn Expand the selection và chọn Sort.

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Sort các bạn thực hiện tùy chỉnh như sau:

  • (1) Chọn cột ưu tiên sắp xếp đầu tiên trong ô Sort by, chọn tiêu chí sắp xếp trong phần Sort On, chọn quy tắc sắp xếp trong phần Order.
  • (2) Add Level: thêm cấp độ sắp xếp, cấp độ mặc định ở trên sẽ là cấp độ cao nhất, đầu tiên sẽ sắp xếp theo cột ở cấp độ trên, sau đó sẽ sắp xếp tiếp theo cột ở cấp độ tiếp theo.
  • (3) Delete Level: xóa cấp độ.
  • (4) My data has headers: nếu vùng dữ liệu bạn chọn đã bao gồm tiêu đề thì các bạn đánh dấu tích chọn mục này để Excel không sắp xếp tiêu đề. Nếu vùng dữ liệu bạn chọn không gồm tiêu đề thì các bạn bỏ qua không chọn mục này.

  Như vậy dữ liệu của bạn đã được sắp xếp.

  Tự tạo danh sách sắp xếp tùy chỉnh

  Các bạn có thể tự tạo danh sách sắp xếp tùy chỉnh để các bạn có thể chọn trong quy tắc sắp xếp Order của hộp thoại Sort như sau:

  Ví dụ các bạn muốn sắp xếp cột Lớp Chuyên, thì các bạn chọn cột Lớp Chuyên.

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Sort, trong phần Order các bạn chọn biểu tượng mũi tên quay xuống và chọn Custom List.

  Bước 3: Trong hộp Custom Lists các bạn chọn New list trong Custom lists, sau đó các bạn nhập danh sách sắp xếp tùy chỉnh trong phần List entries, mỗi nội dung các bạn nhập trong một dòng. Sau đó nhấn Add để thêm vào Custom lists.

  ;

  Để xóa danh sách sắp xếp tùy chỉnh các bạn chọn danh sách trong phần Custom Lists và chọn Delete.

  Sau khi đã thêm xong các bạn chọn OK để đóng Custom Lists.

  Bước 4: Như vậy danh sách tùy chỉnh sẽ được hiển thị trong phần Order, các bạn chỉ cần chọn cột sắp xếp trong phần Sort by và nhấn OK để sắp xếp.

  Kết quả các bạn sẽ được như sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Hoán Đổi Vị Trí Các Cột Trong Excel
 • Cách Sắp Xếp Các Cột Excel Theo Màu Sắc
 • Cách Sắp Xếp Các Cột Excel Của Bạn Theo Màu Sắc
 • Cách Tự Động Sắp Xếp Theo Giá Trị, Ngày, Bảng Chữ Cái Trong Excel
 • Cách Sắp Xếp Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái Trong Excel · ? Creative Stop ▷ ?
 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Sắp Xếp Data Trong Excel 2022
 • Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2013
 • Sắp Xếp Data Trong Excel 2013
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Excel 2010 Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Microsoft Excel
 • Trong quá trình làm việc với Excel, khi các dữ liệu bạn nhập hay bạn thực hiện các hàm tính toán thì những dữ liệu đó sẽ không được sắp xếp theo một trình tự nào cả, do vậy, việc bạn sắp xếp dữ liệu trong excel đối với các dữ liệu đã nhập và dữ liệu đã được xử lý, tính toán là việc làm cần thiết lúc này.

  Hiện Excel đã hỗ trợ bạn công cụ sắp xếp dữ liệu và bạn có thể dùng công cụ hỗ trợ này để sắp xếp các dữ liệu trong file Excel 2022 của mình.

  CÁCH SẮP XẾP DỮ LIỆU TRONG EXCEL 2022

  1. Cách sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái ABC.

  Khi bạn muốn sắp xếp tên theo thứ tự ABC thì bạn phải tách tên ra thành một cột riêng. Bạn thực hiện theo các bước sau:

  Bước 1: Bạn mở bảng dữ liệu mà mình muốn sắp xếp, sau đó chọn vùng mà bạn muốn sắp xếp.

  Bước 2: Trên thanh công cụ, bạn nhấn chuột vào tab Data và chọn đến lệnh Sort hoặc lệnh A-Z.

  Bước 3: Giao diện cửa sổ mới hiện ra, bạn có thể chọn một cột nào đó để sắp xếp. Do ở đây mình đang chọn sắp xếp theo tên nên mình chọn Tên tại mục Sort by.

  Ở phần Order bạn chọn từ A đến Z hoặc ngược lại Z đến A. Cuối cùng, bạn nhấn vào OK là xong.

  Ngay lập tức, bảng dữ liệu của bạn đã được thay đổi. Bạn sẽ thấy toàn bộ danh sách được sắp xếp lại, theo đó tên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái ABC. Và phần Họ, Lớp, Năm sinh cũng được tự động thay đổi theo Tên.

  2. Cách sắp xếp dữ liệu theo mức tăng hoặc giảm dần

  Với cách này bạn sẽ sắp xếp chữ số theo mức là tăng dần hoặc giảm dần. Ví dụ như ở hình dưới, ta cần sắp xếp Năm sinh tăng dần hoặc giảm dần.

  Bước 1: Tại mục Sortby bạn chọn Năm sinh, mục Order bạn chọn một trong những lựa chọn phù hợp theo thứ tự nhỏ đến lớn hoặc lớn đến nhỏ. Sau đó, bạn nhấn vào OK để hoàn thành.

  Như vậy là mình vừa hướng dẫn bạn biết cách sắp xếp dữ liệu trong Excel 2022. Việc sắp xếp này giúp bạn xử lý công việc được nhanh và hiệu quả hơn. Sau bài viết này, chắc hẳn bạn đã biết cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái ABC và cách sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Tăng Dần, Giảm Dần, Theo Abc
 • Làm Cách Nào Để Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Excel
 • Cách Sắp Xếp Theo Màu Trong Excel 2010
 • Hướng Dẫn Đánh Số Trang Trong Excel 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Bắt Đầu Nhanh: Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Một Trang Tính Excel
 • Sắp Xếp, Lọc Và Ẩn Dữ Liệu Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Sum – 10 Hàm Cơ Bản Trong Excel (Phần 1)
 • Hướng Dẫn Cách Tách Họ Tên Trong Excel Ra Khỏi Cột Họ Và Tên
 • Hàm Value Trong Excel Dùng Để Làm Gì? Và Cách Viết Hàm Ra Sao
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel Qua Các Ví Dụ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Hàm Vlookup Trong Excel – Ý Nghĩa Và Cú Pháp
 • Ở đây chúng tôi có một tập dữ liệu nhỏ. Không có gì theo bất kỳ loại thứ tự cụ thể nào, nhưng chúng tôi thực sự muốn nó được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Đây là nơi loại có một số cách để sắp xếp một tập hợp dữ liệu trong Excel. Hãy xem xét một phương pháp.

  Đầu tiên, hãy chọn các cột mà bạn muốn sắp xếp. Một cách nhanh chóng để thực hiện việc này là nhấp vào cột đầu tiên, sau đó giữ phím Shift và nhấp vào cột cuối cùng. Trong ảnh chụp màn hình ví dụ bên dưới, chúng tôi nhấp vào “A”, giữ phím Shift và nhấp vào “C” để chọn các cột từ A đến C cho tất cả các hàng.

  Tiếp theo, trong tab Trang chủ, nhấp vào nút Sắp xếp & Bộ lọc rồi nhấp vào Bộ lọc.

  Bây giờ bạn sẽ thấy một nút thả xuống / nút mũi tên ở đầu mỗi cột trên bảng tính. Phương pháp này hoạt động tốt hơn so với việc nhấp vào các nút Sắp xếp trong Sắp xếp và Bộ lọc vì nó thiết lập trang tính cho nhiều chức năng cùng một lúc mà chúng tôi sẽ đề cập ngay sau đây.

  Bây giờ hãy nhấp vào mũi tên trên cột bạn muốn sắp xếp và nhấp vào Sắp xếp. Trong ví dụ này, chúng tôi muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên nên chúng tôi sẽ nhấp vào mũi tên theo Tên, sau đó Sắp xếp từ A đến Z.

  Hãy xem lại tập dữ liệu mẫu của chúng tôi.

  Chức năng sắp xếp không chỉ sắp xếp các tên theo thứ tự bảng chữ cái, mà còn cả dữ liệu trong các hàng được liên kết với chúng! Điều này cũng có thể được thực hiện cho các cột Tuổi hoặc Màu ưa thích.

  Bây giờ chúng ta đã thành thạo việc sắp xếp, hãy thử lọc dữ liệu này một chút. Chúng tôi thích màu xanh lá cây hơn, vì vậy đó là những người duy nhất chúng tôi muốn thấy trong dữ liệu của mình. Để làm điều này, chúng tôi sẽ sử dụng lọc chức năng.

  Bấm vào mũi tên trong cột Màu ưa thích và bỏ chọn hộp dữ liệu bạn không muốn xem. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào hộp “Chọn tất cả” để bỏ chọn mọi thứ và sau đó chọn những thứ bạn muốn. Sau khi thực hiện lựa chọn của bạn, hãy nhấp vào “Ok”.

  Hãy có một cái nhìn khác về tập dữ liệu đó.

  Bây giờ chúng tôi đang thấy dữ liệu mà chúng tôi thực sự quan tâm. Bây giờ chúng tôi muốn chụp ảnh màn hình của điều này, nhưng Jeff thực sự nhạy cảm về tuổi của mình. Chúng tôi có thể làm cho nó biến mất khỏi màn hình mà không xóa dữ liệu trong cột đó bằng cách sử dụng ẩn chức năng.

  Nhấp chuột phải vào cột bạn muốn ẩn và sau đó nhấp vào “Ẩn”. Bạn có thể ẩn nhiều cột theo cách này nếu bạn đã chọn tất cả chúng.

  Xem lại lần cuối tập dữ liệu.

  Nếu bạn muốn xem lại thông tin bị ẩn, chỉ cần nhấp chuột phải vào khoảng trống của cột đó và nhấp vào “Hiện”.

  Bây giờ bạn đã sẵn sàng để cắt giảm các bảng tính đó và bắt đầu đi vào trọng tâm của dữ liệu của mình.

  Hãy nhớ rằng, nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có câu hỏi về việc báo cáo, bạn luôn có thể liên hệ với Nhóm HMIS tại Thương mại.

  Chia sẻ bài viết này

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Xếp Thứ Hạng Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Hàm Int – Abs – Mod – Round Trong Microsoft Excel
 • How To Wrap Text In Microsoft Excel In 2 Ways, To Make Sure That All Of Your Data Is Visible
 • N/a Là Gì? Một Cụm Từ Viết Tắt Đa Nghĩa Bạn Cần Nắm
 • Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Lỗi #name? Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2007

  --- Bài mới hơn ---

 • Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel
 • Phương Pháp Sắp Xếp Dữ Bảng Liệu Theo Nhiều Điều Kiện Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Chữ Cái Trong Excel 2022, 2022, 2013
 • #cách Sắp Xếp Thứ Tự Tăng Dần Trong Excel Nhanh Nhất
 • Hàm Sumif Trong Excel, Chi Tiết Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Thực Tế
 • chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng ví dụ cụ thể với bảng dữ liệu sau:

  Ví dụ 1: Sắp xếp theo thứ tự alphabet của cột Tên

  Bước 2: Hộp thoại Sort Warning xuất hiện, có 2 lựa chọn:

  – Expand the selection: các cột dữ liệu phụ thuộc (như Số lượng, Đơn vị tính…) sẽ bị thay đổi cách sắp xếp tương ứng theo cột Tên

  – Continue with the current selection: chỉ có cột Tên bị thay đổi sắp xếp, các cột khác vẫn giữ nguyên

  Thông thường trong các bảng Excel sẽ chọn Expand the selection. Sau đó chọn Sort.

  Bước 3: Dữ liệu sẽ được sắp xếp theo đúng thự tự chữ cái abc

  Bước 4: Bạn chỉ cần thay đổi lại cột STT là hoàn thành

  Tương tự như vậy, nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự từ Z đến A thì ở bước 1, bạn chọn Z to A

  Ta sẽ có kết quả dữ liệu được sắp xếp từ Z đến A:

  Ví dụ 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần)

  Đối với những cột dữ liệu định dạng dưới dạng number (như cột Số lượng, cột Thành tiền) thì cần sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Các thao tác thực hiện tương tự với các bước hướng dẫn ở trên.

  Ví dụ: Khi muốn sắp xếp tăng dần cột Thành tiền, bôi đen dữ liệu ở cột Thành tiền → vào Home chọn Sort & Filter → chọn Sort Smallest to Largest (từ bé đến lớn)

  Và đây là dữ liệu sau khi đã được sắp xếp tăng dần của cột Thành tiền:

  Hoặc giảm dần nếu chọn Sort Largest to Smallest (giảm dần, từ lớn đến bé)

  Ví dụ 3: Sắp xếp theo điều kiện của 2 cột

  Trường hợp bạn muốn sắp xếp tăng dần cột Thành tiền và A to Z cột Tên thì trước hết bạn cần xác định thứ tự ưu tiên muốn xếp cột nào trước.

  Với những điều kiện trên, cột Thành tiền sẽ được sắp xếp tăng dần trước (từ bé đến lớn), sau đó với những cột Thành tiềngiá trị bằng nhau, sẽ được sắp xếp theo thứ tự A to Z của Tên. Cụ thể kết quả như sau:

  Như ta đã thấy trong bảng dữ liệu trên, Bút chì màu Nhãn vở Thành tiền bằng nhau nên cột tên Bút chì màu Nhãn vở được sắp xếp A to Z.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel Sử Dụng Vba
 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Microsoft Excel
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Excel 2010 Chi Tiết
 • Sắp Xếp Data Trong Excel 2013
 • Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2013
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100