Làm Thế Nào Để Làm Tròn Thời Gian Đến Giờ / Phút / Giây Gần Nhất Trong Excel?

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Định Dạng Giờ Phút Giây Trong Excel
 • Cách Tính Giá Trị Trung Bình Kết Hợp Làm Tròn Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sửa Lỗi #name Trong Dự Toán Eta ” Phanmemeta.com
 • Làm Cách Nào Để Thực Hiện Phép Tính Theo Cấp Số Nhân Cho Một Phạm Vi Ô Trong Excel?
 • Tìm Hiểu Cách Nhân Một Cột Với Một Số Cố Định Trong Excel
 • Làm thế nào để làm tròn thời gian đến giờ / phút / giây gần nhất trong Excel?

  Làm tròn thời gian đến giờ / phút / giây gần nhất

  Làm tròn đến 1 giờ gần nhất

  Chọn một ô và nhập công thức này = MROUND (A2, “1:00”) vào nó và nhấn Đi vào , sau đó kéo chốt tự động điền vào các ô bạn cần.

  Lời khuyên:

  1. Trước tiên, bạn cần định dạng các ô theo định dạng thời gian bằng cách chọn các ô và nhấp chuột phải để chọn Format Cells trong menu ngữ cảnh; bên trong Format Cells hộp thoại, lựa chọn Thời gian in Phân loại danh sách và sau đó chọn một loại thời gian trong Kiểu danh sách và nhấp vào OK.

  2. Bạn cũng có thể sử dụng các công thức này để làm tròn thời gian đến giờ gần nhất =ROUND(A2/(1/24),0)*(1/24) or = MROUND (A2,1 / 24).

  3. Nếu bạn muốn làm tròn thời gian thành 1 giờ trước đó, bạn có thể sử dụng công thức này = TẦNG (A2,1 / 24).

  4. Trong các công thức trên, bạn có thể thay đổi 1 thành số khác khi cần.

  Thời gian làm tròn đến 15 phút gần nhất

  Chọn một ô và nhập công thức này =ROUND(A2*(24*60/15),0)/(24*60/15) vào nó và nhấn Đi vào , sau đó kéo chốt tự động điền vào các ô bạn cần.

  Mẹo:

  1. Trước tiên, bạn cần định dạng các ô theo định dạng thời gian bằng cách chọn các ô và nhấp chuột phải để chọn Format Cells trong menu ngữ cảnh; bên trong Format Cells hộp thoại chọn Thời gian in Phân loại danh sách, chọn loại thời gian trong Kiểu danh sách và nhấp vào OK.

  2. Bạn cũng có thể sử dụng công thức này = MROUND (A2,15 / 60/24) để làm tròn thời gian đến phút gần nhất.

  3. Nếu bạn muốn làm tròn thời gian thành 15 phút trước đó, hãy sử dụng công thức này = TẦNG (A2,15 / 60/24).

  4. Trong các công thức trên, bạn có thể thay đổi 15 thành số khác khi cần.

  Thời gian làm tròn chính xác đến 10 giây

  Chọn một ô và nhập công thức này = MROUND (A2, 10/86400) vào nó và nhấn Đi vào , sau đó kéo chốt tự động điền vào các ô bạn cần.

  Mẹo:

  1. Trước tiên, bạn cần định dạng các ô theo định dạng thời gian bằng cách chọn các ô và nhấp chuột phải để chọn Format Cells trong menu ngữ cảnh, sau đó chuyển đến chọn loại thời gian trong Format Cells thoại.

  2. Trong công thức trên, bạn có thể thay đổi 10 thành số khác nếu bạn cần. Ví dụ, sử dụng = MROUND (A2, 20/86400) để làm tròn thời gian chính xác đến 20 giây.

  Các bài báo tương đối:

  • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email …
  • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.

  • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
  • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
  • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Làm Tròn / Làm Tròn Lên / Làm Tròn Thời Gian Đến Một Phần Tư / Nửa Giờ Gần Nhất Trong Excel?
 • Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Cách Sửa Lỗi Ngày Tháng Của Dữ Liệu Được Trích Xuất Từ Phần Mềm Ra Excel Chi Tiết Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm Index Để Lấy Mảng Tham Chiếu Trong Excel
 • How To Find Column Index Number From Table In Excel
 • 9 Cách Chuyển Đổi Thời Gian Thành Số Thập Phân, Giờ Phút Giây Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Làm Tròn Số Trong Excel
 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Số Đến Hàng Trăm / Nghìn / Triệu Trong Excel?
 • Hàm Lấy Số Nguyên Trong Excel, Lấy Phần Nguyên
 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Giá Trị Phần Trăm Đến Hai Chữ Số Thập Phân Trong Excel?
 • Hướng Dẫn Về Hàm Làm Tròn Số Cơ Bản Thường Sử Dụng Trong Excel
 • Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn 9 cách khác nhau để chuyển đổi thời gian thành số thập phân, thành giờ phút giây và ngược lại.

  Cách chuyển đổi thời gian thành số thập phân trong Excel:

  Nhìn chung, có 3 cách để chuyển giá trị thời gian thành số thập phân : phép toán, hàm CONVERT hoặc lồng ghép 3 hàm thời gian với nhau.

  Cách dễ nhất để chuyển đổi thời gian thành số thập phân trong Excel là nhân giá trị thời gian gốc với số giờ, phút, giây trong ngày:

  Để chuyển đổi thời gian sang giờ, nhân số thời gian với 24 (số giờ trong một ngày).

  Để chuyển đổi thời gian sang phút, nhân với thời gian với 1440 (số phút trong một ngày = 24 * 60).

  Để chuyển đổi thời gian sang giây, nhân với thời gian với 86400 (số giây trong một ngày = 24 * 60 * 60).

  Chuyển đổi thời gian thành số thập phân

  Cách chuyển đổi thời gian thành giờ trong Excel:

  Phần này Gitiho sẽ hướng dẫn các công thức khác nhau để chuyển đổi giờ từ định dạng thời gian tiêu chuẩn (hh:mm:ss) thành một số thập phân.

  Bạn đã biết cách nhanh nhất để chuyển đổi giá trị thời gian thành số giờ trong Excel – bằng cách nhân với 24, cụ thể là số giờ trong một ngày:

  =A2*24 (A2 là giá trị thời gian)

  Để lấy Complete hours, nhập công thức hàm INT để bỏ phần lẻ:

  Phép toán chuyển đổi giờ từ định dạng thời gian tiêu chuẩn

  =CONVERT(A2, “day”, “hr”)

  Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

  Cuối cùng, bạn có thể sử dụng công thức phức tạp hơn. Xuất các đơn vị thời gian bằng các hàm thời gian HOUR, MINUTE, SECOND sau đó chia số phút cho 60 và chia số giây cho 3600 và tính toán kết quả:

  =HOUR(A2) + MINUTE(A2)/60 + SECOND(A2)/3600

  Cách chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel

  Ba phương pháp tương tự có thể sử dụng để chuyển đổi phút từ định dạng thời gian tiêu chuẩn thành số thập phân.

  Để chuyển đổi thời gian thành phút, bạn nhân thời gian với 1440 – số phút trong một ngày (24 giờ * 60 phút = 1440 phút):

  =A2*1440 (A2 là giá trị thời gian)

  Phép toán chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel

  =CONVERT(A2, “day”, “mn”)

  Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

  Một cách khác để lấy số phút là nhân số giờ với 60, chia số giây cho 60:

  =HOUR(A2)*60 + MINUTE(A2) + SECOND(A2)/60

  Cách chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel

  Nhân thời gian với 86400 – số giây trong một ngày (24 giờ * 60 phút * 60 giây = 86400)

  =A2*86400

  Phép toán chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel

  Công thức tương tự ví dụ bên trên, chỉ khác ở việc thay đơn vị ‘day’ thành ‘sec’:

  =CONVERT(A2, “day”, “sec”)

  Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

  Sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND như hai ví dụ trước:

  =HOUR(A2)*3600 + MINUTE(A2)*60 + SECOND(A2) Chú ý.

  1. Nếu có bất kỳ công thức nào cho kết quả là giá trị định dạng , chỉ cần thay đổi định dạng thành để hiển thị kết quả hiển thị số.
  2. Để chuyển đổi thời gian thành số thập phân, định dạng General cho ô tính. Như vậy, 23:59:59 sẽ được chuyển đổi thành 0.99999, 06:00 AM thành 0.25, và 12:00 PM thành 0.5. Nếu phần nguyên của số chuyển đổi lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là ô tính của bạn đang chứa giá trị của ngày tháng và thời gian.

  Tìm hiểu thêm: Excel nâng cao

  Cách tách ngày tháng và giờ trong Excel

  Như thường thấy, trang tính Excel có thể chứa ngày tháng và thời gian trong cùng một ô tính, trong khi bạn muốn tách chúng ra thành hai ô riêng biệt.

  Hãy nhớ rằng trong hệ thống Excel, giá trị ngày tháng được hiển thị ở phần nguyên và giá trị thời gian được hiển thị thành phần lẻ thập phân. Bạn có thể xuất giá trị ngày tháng bằng hàm INT – hàm này sẽ làm tròn ô tính theo giá trị nguyên gần nhất.

  Giả sử ngày tháng và thời gian gốc trong cột A, công thức sau sẽ hoàn thành việc tách:

  =INT(A2)

  Để xuất phần thời gian, trừ kết quả mới nhận được cho giá trị ngày tháng và thời gian gốc :

  =A2-B2

  Cột A chứa giá trị thời gian và ngày tháng gốc, cột B chứa giá trị ngày tháng được tính bởi hàm INT.

  Nếu bạn không muốn giá trị thời gian liên kết với phần ngày tháng (ví dụ, bạn có thể muốn xóa cột ngày tháng sau này), bạn có thể sử dụng hàm MOD, công thức như sau:

  =MOD(A2,1)

  Chú ý. Nếu phần ngày tháng và thời gian không hiển thị theo ý bạn, thay đổi định dạng của cột mới lần lượt thành và .

  Cách viết thời gian bằng chữ trong Excel

  Đôi khi, bạn cần chuyển đổi thời gian thành định dạng “# ngày, # giờ, # phút và # giây”. Như vậy, bạn đã biết các thành phần của công thức:

  • Sử dụng hàm INT để xuất ngày
  • Sử dụng hàm HOUR, MINUTE và để xuất các đơn vị tương ứng.
  • Kết nối tất cả thành phần trong công thức

  Giả sử bạn có thời điểm tổ chức sự kiện trong cột B bắt đầu từ ô B4, và ngày tháng thời gian hiện tại trong ô B1 là kết quả của hàm =NOW().

  Công thức để tính chênh lệch thời gian rất đơn giản= B4- $B$1. Tất nhiên, không có gì ngăn cản bạn trừ thời điểm hiện tại trực tiếp với = B4-NOW().

  Bây giờ, hãy tạo một bộ đếm hiển thị số ngày, giờ, phút và giây còn lại đến khi mỗi sự kiện xảy ra.

  Công thức trong ô D4 như sau :

  Chuyển đổi định dạng text thành time trong Excel

  Nếu công thức thời gian và các phép tính không áp dụng được, lỗi định dạng text cho giá trị thời gian có thể là nguyên nhân. Cách nhanh nhất để chữa lỗi là sử dụng hàm TIMEVALUE.

  =TIMEVALUE(time_text)

  Time_text là chuỗi text mà Excel có thể nhận biết được trong bất kỳ định dạng thời gian nào, ví dụ:

  =TIMEVALUE(“6:20 PM”) =TIMEVALUE(“6-Jan-2015 6:20 PM”)

  =TIMEVALUE(A2), trong đó ô A2 chứa chuỗi text.

  Như bạn thấy, công thức chứa ô tham chiếu chuỗi text tương ứng cung cấp kết quả giống hệt nhau. Ngoài ra, hãy chú ý đến chuỗi thời gian (giá trị text) được căn lề trái trong ô A2 và A6, được căn lề phải sau khi chuyển đổi thành định dạng time trong cột D.

  Chuyển đổi định dạng time thành text trong Excel

  Giả sử, tệp Excel của bạn được định dạng time như “8:30:00 AM” và bạn muốn chuyển chúng thành định dạng text. Việc thay đổi định dạng ô sang text không thể áp dụng được bởi vì điều này sẽ thay đổi giá trị thời gian thành dạng số. Ví dụ: 8:30:00 AM sẽ được chuyển đổi thành số thập phân 0.354166666666667

  Sử dụng hàm TEXT để chuyển đổi giá trị số thành text, ví dụ:

  Chuyển đổi định dạng number thành time trong Excel

  Nếu bạn có danh sách các số như 1, 2, 3.5 và bạn muốn chuyển đổi chúng thành định dạng giờ, ví dụ 1:00:00, 2:00:00 or 3:30 AM, thực hiện theo các bước sau:

  1. Chia các số cho 24 (24 là số giờ mỗi ngày). Công thức =A2/24
  2. Chọn các ô tính chứa kết quả công thức, nhấp phải và chọn Format Cells hoặc nhấn . Hộp thoại Format Cells xuất hiện, chọn ở phía bên trái bảng bên dưới , và chọn định dạng bạn muốn ở phía bên phải bảng bên dưới .

  Ngoài ra để nâng cao hơn kiến thức về Excel, các bạn có thể tham gia khóa học EXG01 – Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ của hệ thống chúng tôi Trong khóa học này các bạn sẽ được tìm hiểu những kiến thức đầy đủ, có hệ thống về các hàm, các công cụ của Excel, việc ứng dụng các hàm, công cụ đó vào trong công việc. Hiện nay hệ thống có rất nhiều ưu đãi cho bạn khi đăng ký khóa học này. Đăng ký ngay tại Gitiho.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đơn Giản Đổi Giờ Ra Phút Trong Excel
 • Hàm Làm Tròn Lên Trong Excel
 • Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để
 • Các Loại Hàm Làm Tròn Trong Excel, Công Thức Của Hàm Làm Tròn
 • Cách Sửa Lỗi Excel “the Formula You Typed Contains An Error”
 • Cách Chuyển Đổi Thời Gian Thành Số Thập Phân, Giờ Phút Giây Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Excel Dùng Trong Ngân Hàng
 • Hàm Nhân Trong Excel. Cách Nhân Các Số Và Ô Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Lập Công Thức Tính Phần Trăm % Trên Excel Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Cơ Bản Để Sử Dụng Bảng Pivot Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Pivot Table Trong Excel
 • Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn nhiều cách khác nhau để chuyển đổi thời gian thành số thập phân, thành giờ phút giây và ngược lại.

  Cách chuyển đổi thời gian thành số thập phân trong Excel:

  Nhìn chung, có 3 cách để chuyển giá trị thời gian thành số thập phân : phép toán, hàm CONVERT hoặc lồng ghép 3 hàm thời gian với nhau.

  Cách dễ nhất để chuyển đổi thời gian thành số thập phân trong Excel là nhân giá trị thời gian gốc với số giờ, phút, giây trong ngày:

  Để chuyển đổi thời gian sang giờ, nhân số thời gian với 24 (số giờ trong một ngày).

  Để chuyển đổi thời gian sang phút, nhân với thời gian với 1440 (số phút trong một ngày = 24 * 60).

  Để chuyển đổi thời gian sang giây, nhân với thời gian với 86400 (số giây trong một ngày = 24 * 60 * 60).

  Phần này sẽ hướng dẫn 3 công thức khác nhau để chuyển đổi giờ từ định dạng thời gian tiêu chuẩn (hh:mm:ss) thành một số thập phân.

  Bạn đã biết cách nhanh nhất để chuyển đổi giá trị thời gian thành số giờ trong Excel – bằng cách nhân với 24, cụ thể là số giờ trong một ngày:

  =A2*24 (A2 là giá trị thời gian)

  Để lấy Complete hours, nhập công thức hàm INT để bỏ phần lẻ:

  =CONVERT(A2, “day”, “hr”)

  Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

  Cuối cùng, bạn có thể sử dụng công thức phức tạp hơn. Xuất các đơn vị thời gian bằng các hàm thời gian HOUR, MINUTE, SECOND sau đó chia số phút cho 60 và chia số giây cho 3600 và tính toán kết quả:

  =HOUR(A2) + MINUTE(A2)/60 + SECOND(A2)/3600

  Cách chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel

  Ba phương pháp tương tự có thể sử dụng để chuyển đổi phút từ định dạng thời gian tiêu chuẩn thành số thập phân.

  Để chuyển đổi thời gian thành phút, bạn nhân thời gian với 1440 – số phút trong một ngày (24 giờ * 60 phút = 1440 phút):

  =A2*1440 (A2 là giá trị thời gian)

  =CONVERT(A2, “day”, “mn”)

  Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

  Một cách khác để lấy số phút là nhân số giờ với 60, chia số giây cho 60:

  =HOUR(A2)*60 + MINUTE(A2) + SECOND(A2)/60

  Cách chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel

  Nhân thời gian với 86400 – số giây trong một ngày (24 giờ * 60 phút * 60 giây = 86400)

  =CONVERT(A2, “day”, “sec”)

  Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

  Sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND như hai ví dụ trước:

  =HOUR(A2)*3600 + MINUTE(A2)*60 + SECOND(A2) Chú ý.

  1. Nếu có bất kỳ công thức nào cho kết quả là giá trị định dạng , chỉ cần thay đổi định dạng thành để hiển thị kết quả hiển thị số.
  2. Để chuyển đổi thời gian thành số thập phân, định dạng General cho ô tính. Như vậy, 23:59:59 sẽ được chuyển đổi thành 0.99999, 06:00 AM thành 0.25, và 12:00 PM thành 0.5. Nếu phần nguyên của số chuyển đổi lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là ô tính của bạn đang chứa giá trị của ngày tháng và thời gian.

  Tìm hiểu thêm: Excel nâng cao

  Cách tách ngày tháng và giờ trong Excel

  Như thường thấy, trang tính Excel có thể chứa ngày tháng và thời gian trong cùng một ô tính, trong khi bạn muốn tách chúng ra thành hai ô riêng biệt.

  Hãy nhớ rằng trong hệ thống Excel, giá trị ngày tháng được hiển thị ở phần nguyên và giá trị thời gian được hiển thị thành phần lẻ thập phân. Bạn có thể xuất giá trị ngày tháng bằng hàm INT – hàm này sẽ làm tròn ô tính theo giá trị nguyên gần nhất.

  Giả sử ngày tháng và thời gian gốc trong cột A, công thức sau sẽ hoàn thành việc tách:

  =A2-B2

  Cột A chứa giá trị thời gian và ngày tháng gốc, cột B chứa giá trị ngày tháng được tính bởi hàm INT.

  Nếu bạn không muốn giá trị thời gian liên kết với phần ngày tháng (ví dụ, bạn có thể muốn xóa cột ngày tháng sau này), bạn có thể sử dụng hàm MOD, công thức như sau:

  Cách viết thời gian bằng chữ trong Excel

  Đôi khi, bạn cần chuyển đổi thời gian thành định dạng “# ngày, # giờ, # phút và # giây”. Như vậy, bạn đã biết các thành phần của công thức:

  • Sử dụng hàm INT để xuất ngày
  • Sử dụng hàm HOUR, MINUTE và để xuất các đơn vị tương ứng.
  • Kết nối tất cả thành phần trong công thức

  Giả sử bạn có thời điểm tổ chức sự kiện trong cột B bắt đầu từ ô B4, và ngày tháng thời gian hiện tại trong ô B1 là kết quả của hàm =NOW().

  Công thức để tính chênh lệch thời gian rất đơn giản= B4- $B$1. Tất nhiên, không có gì ngăn cản bạn trừ thời điểm hiện tại trực tiếp với = B4-NOW().

  Bây giờ, hãy tạo một bộ đếm hiển thị số ngày, giờ, phút và giây còn lại đến khi mỗi sự kiện xảy ra.

  Chuyển đổi định dạng text thành time trong Excel

  Nếu công thức thời gian và các phép tính không áp dụng được, lỗi định dạng text cho giá trị thời gian có thể là nguyên nhân. Cách nhanh nhất để chữa lỗi là sử dụng hàm TIMEVALUE.

  =TIMEVALUE(time_text)

  Time_text là chuỗi text mà Excel có thể nhận biết được trong bất kỳ định dạng thời gian nào, ví dụ:

  =TIMEVALUE(“6:20 PM”) =TIMEVALUE(“6-Jan-2015 6:20 PM”)

  =TIMEVALUE(A2), trong đó ô A2 chứa chuỗi text.

  Chuyển đổi định dạng time thành text trong Excel

  Giả sử, tệp Excel của bạn được định dạng time như “8:30:00 AM” và bạn muốn chuyển chúng thành định dạng text. Việc thay đổi định dạng ô sang text không thể áp dụng được bởi vì điều này sẽ thay đổi giá trị thời gian thành dạng số. Ví dụ: 8:30:00 AM sẽ được chuyển đổi thành số thập phân 0.354166666666667

  Sử dụng hàm TEXT để chuyển đổi giá trị số thành text, ví dụ:

  Nếu bạn có danh sách các số như 1, 2, 3.5 và bạn muốn chuyển đổi chúng thành định dạng giờ, ví dụ 1:00:00, 2:00:00 or 3:30 AM, thực hiện theo các bước sau:

  1. Chia các số cho 24 (24 là số giờ mỗi ngày). Công thức =A2/24
  2. Chọn các ô tính chứa kết quả công thức, nhấp phải và chọn Format Cells hoặc nhấn . Hộp thoại Format Cells xuất hiện, chọn ở phía bên trái bảng bên dưới , và chọn định dạng bạn muốn ở phía bên phải bảng bên dưới .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Cách Nhận Biết Loại Lỗi Và Cách Bẫy Lỗi Trong Excel
 • Hướng Dẫn Định Dạng Số Theo Tỉ Lệ Phần Trăm Trong Excel
 • Hàm Minute Trong Excel, Hàm Chuyển Đổi Một Số Seri Thành Một Phút
 • Cách Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel
 • Hướng Dẫn Định Dạng Giờ Phút Giây Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tính Giá Trị Trung Bình Kết Hợp Làm Tròn Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sửa Lỗi #name Trong Dự Toán Eta ” Phanmemeta.com
 • Làm Cách Nào Để Thực Hiện Phép Tính Theo Cấp Số Nhân Cho Một Phạm Vi Ô Trong Excel?
 • Tìm Hiểu Cách Nhân Một Cột Với Một Số Cố Định Trong Excel
 • Làm Việc Với Các Hàm Toán Học Trong Excel (Hướng Dẫn Cơ Bản)
 • Có 3 cách để thực hiện chuyển giá trị thời gian thành một số thập phân với hàm CONVERT hay lồng ghép 3 hàm thời gian này lại với nhau.

  Cách này dễ nhất là để chuyển đổi thời gian trở thành số thập phân trong Excel đó là nhân giá trị thời gian gốc với số giờ phút hay giây trong ngày:

  Tham khảo ngay: Dịch vụ đánh văn bả n thuê giá rẻ, uy tín, chất lượng

  Để thực hiện chuyển đổi thời gian thành phút, bạn sẽ nhân với thời gian với 1440 (tương đương với số phút trong một ngày là 24 * 60).

  Để thực hiện chuyển đổi thời gian thành giây giây, bạn sẽ nhân với thời gian với 86400 (tương đương số giây trong một ngày là 24 * 60 * 60).

  Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 3 công thức khác nhau để thực hiện chuyển đổi giờ từ định dạng thời gian tiêu chuẩn (hh:mm:ss) sang một số thập phân.

  Như bạn đã biết, cách nhanh nhất để thực hiện chuyển đổi giá trị thời gian sang số giờ trong Excel bằng việc nhân với 24, tức là số giờ trong một ngày, công thức như sau:

  =A2*24 (A2 là giá trị thời gian)

  Để lấy được Complete hours, bạn nhập công thức hàm để giúp bỏ đi phần lẻ:

  =CONVERT(A2, “day”, “hr”)

  Và cuối cùng, công thức này khá phức tạp hơn. Bạn thực hiện xuất các đơn vị thời gian bằng các hàm thời gian như HOUR, MINUTE, SECOND sau đó tiến hành chia số phút cho 60 và số giây cho 3600 sẽ thu được kết quả:

  =HOUR(A2) + MINUTE(A2)/60 + SECOND(A2)/3600

  Để thực hiện chuyển đổi thời gian sang phút, bạn tiến hành nhân thời gian với 1440, là số phút trong một ngày (24 giờ * 60 phút = 1440 phút):

  =A2*1440 (A2 là giá trị thời gian)

  Để có thể lấy Complete minutes, bạn nhập công thức hàm theo như ví dụ trước: . Kết quả thu được sẽ như trong hình bên dưới:

  =CONVERT(A2, “day”, “mn”)

  Một công thức khác để lấy số phút đó là nhân số giờ với 60 và chia số giây cho 60:

  =HOUR(A2)*60 + MINUTE(A2) + SECOND(A2)/60

  Bạn thực hiện nhân thời gian với 86400, là số giây trong một ngày (24 giờ * 60 phút * 60 giây = 86400)

  =CONVERT(A2, “day”, “sec”)

  Bạn dùng hàm HOUR, MINUTE, SECOND như trong hai ví dụ trước:

  =HOUR(A2)*3600 + MINUTE(A2)*60 + SECOND(A2) Chú ý.

  • Nếu như có bất kỳ công thức nào cho ra kết quả là giá trị định dạng theo , chỉ bạn cần thay đổi định dạng này thành để có thể hiển thị kết quả là số.
  • Để thực hiện chuyển đổi thời gian sang số thập phân, hãy dùng định dạng General cho ô tính. Như vậy là 23:59:59 sẽ được chuyển đổi sang 0.99999 hay 06:00 AM sẽ thành 0.25, và 12:00 PM thì cho ra kết quả là 0.5. Nếu như phần nguyên của số được chuyển đổi lớn hơn 0, thì ô tính này đang chứa giá trị của ngày tháng và thời gian.

  Thông thường, trang tính Excel có khả năng chứa ngày tháng cùng thời gian trong một ô tính, nhưng đôi khi bạn lại muốn tách chúng ra thành hai ô riêng biệt. Trong Excel, giá trị ngày tháng sẽ được hiển thị ở phần nguyên và giá trị thời gian lại được hiển thị thành phần lẻ thập phân. Bạn hoàn toàn có thể xuất giá trị ngày tháng bằng cách dùng hàm INT giúp làm tròn ô tính theo giá trị nguyên gần nhất.

  =A2-B2

  Cột A được xem là chứa giá trị thời gian và ngày tháng gốc, còn cột B chứa giá trị ngày tháng đã được tính bởi hàm INT.

  Nếu như bạn không muốn giá trị thời gian liên kết cùng với phần ngày tháng, bạn có thể dùng hàm MOD, với công thức như sau:

  Đôi lúc, bạn cũng cần chuyển đổi thời gian sang định dạng “# ngày, # giờ, # phút và # giây”. Như vậy thì bạn đã biết rằng các thành phần của công thức:

  • Dùng hàm INT để xuất ngày
  • Dùng hàm HOUR, MINUTE và để thực hiện xuất các đơn vị tương ứng.
  • Kết nối tất cả thành phần này trong công thức

  Ví dụ như bạn đã có thời điểm tổ chức sự kiện trong cột B và bắt đầu từ ô B4, ngày tháng thời gian hiện tại trong ô B1 chính là là kết quả của hàm =NOW().

  Công thức này dùng để thực hiện tính chênh lệch thời gian đơn giản= B4- $B$1. Đương nhiên, không có gì ngăn cản được bạn trừ thời điểm hiện tại trực tiếp với = B4-NOW().

  Bây giờ, hãy thực hiện tạo một bộ đếm hiển thị số gồm ngày, giờ, phút và giây đến khi mỗi sự kiện xảy ra.

  Nếu công thức thời gian cùng các phép tính không áp dụng được thì nguyên nhân có thể đến từ lỗi định dạng text cho giá trị thời gian. Cách nhanh nhất để bạn có thể chữa lỗi là dùng hàm TIMEVALUE.

  =TIMEVALUE(time_text)

  Time_text được biết đến là chuỗi text mà Excel có khả năng nhận biết trong bất cứ định dạng thời gian nào, ví dụ:

  =TIMEVALUE(“6:20 PM”) =TIMEVALUE(“6-Jan-2015 6:20 PM”)

  =TIMEVALUE(A2), với ô A2 chứa chuỗi text.

  Ví dụ như tệp Excel đang được định dạng time như sau “8:30:00 AM” và bạn lại muốn chuyển sang định dạng text. Việc chuyển sang định dạng từ ô sang text sẽ không thể áp dụng được bởi điều này sẽ làm thay đổi giá trị thời gian thành dạng số. Ví dụ như 8:30:00 AM lúc này sẽ chuyển đổi thành số thập phân 0.354166666666667

  Bạn cần dùng hàm TEXT để chuyển đổi giá trị số thành text, ví dụ như sau:

  =TEXT($A2,”h:mm:ss”)

  Hình bên dưới minh họa cho một số kiểu định dạng khác:

  Bước 1: Thực hiện chia các số cho 24 (24 là số giờ mỗi ngày). Công thức sẽ là =A2/24

  Bước 2: Tiếp tục chọn các ô tính có chứa kết quả công thức, bạn nhấp phải và thực hiện chọn Format Cells hay nhấn . Hộp thoại Format Cells lúc này sẽ xuất hiện, nhấn chọn ở phía bên trái bảng bên dưới , rồi chọn định dạng mà bạn muốn thực hiện nằm phía bên phải bảng bên dưới .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Thời Gian Đến Giờ / Phút / Giây Gần Nhất Trong Excel?
 • Làm Cách Nào Để Làm Tròn / Làm Tròn Lên / Làm Tròn Thời Gian Đến Một Phần Tư / Nửa Giờ Gần Nhất Trong Excel?
 • Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Cách Sửa Lỗi Ngày Tháng Của Dữ Liệu Được Trích Xuất Từ Phần Mềm Ra Excel Chi Tiết Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm Index Để Lấy Mảng Tham Chiếu Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Cộng Hoặc Trừ Thời Gian Để Có Được Giờ / Phút / Giây Trong Excel?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Trừ Ngày, Tháng, Năm Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tách Họ Tên, Tên Bằng Find And Replace Mà Không Dùng Công Thức
 • Vba Excel Tách Họ Tên
 • Cách Làm Báo Cáo Doanh Số Bán Hàng Trên Excel Cho Doanh Nghiệp
 • Cách Quản Lý Bán Hàng Bằng Excel Đơn Giản Và Hiệu Quả
 • Làm cách nào để cộng hoặc trừ thời gian để có được giờ / phút / giây trong Excel?

  Nói chung, cộng hoặc trừ thời gian sẽ có định dạng thời gian như hh: mm: ss, nhưng trong một số trường hợp, bạn chỉ muốn cộng hoặc trừ thời gian để có được giờ hoặc phút hoặc giây mà thôi, làm thế nào bạn có thể xử lý nhanh trong Excel ?

  Tính tổng hoặc trừ thời gian để có giờ / phút / giây với công thức và chức năng Định dạng ô Tính tổng hoặc trừ thời gian để có số giờ / phút / giây thập phân với Kutools cho Excel

  Tính tổng hoặc trừ thời gian để có giờ / phút / giây với công thức và chức năng Định dạng ô

  Trong Excel, bạn có thể thêm số lần trước rồi định dạng ô thành giờ / phút / giây.

  1. Chọn một ô trống và nhập = SUM (A2: B2)và sau đó kéo chốt tự động điền qua các ô bạn cần áp dụng công thức này, xem ảnh chụp màn hình:

  2. Sau đó, giữ các ô tính tổng được chọn và nhấp chuột phải để chọn Format Cells từ trình đơn ngữ cảnh.

  3. Sau đó trong Format Cells hộp thoại, trong tab Số, bấm Tuỳ chỉnh trong Phân loại và sau đó đi đến nhập vào hộp văn bản Nhập và nếu bạn định dạng ô dưới dạng giây, hãy nhập [ss] vào hộp văn bản Loại.

  Tính tổng hoặc trừ thời gian để có số giờ / phút / giây thập phân với Kutools cho Excel

  Nếu bạn muốn tính tổng thời gian và sau đó nhận kết quả dưới dạng giờ, phút hoặc giây thập phân, bạn có thể sử dụng Kutools cho Excel‘S Chuyển đổi thời gian chức năng.

  1. Chọn một ô trống và nhập = SUM (A2: B2), sau đó kéo chốt tự động điền qua các ô để tổng hợp thời gian. Xem ảnh chụp màn hình:

  Sau đó, bạn có thể thấy các ô được định dạng thành giờ, phút hoặc giây thập phân.

  Chuyển đổi sang giờ thập phân Chuyển đổi sang phút thập phân Chuyển đổi sang giây thập phân

  Các bài báo tương đối:

  • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email …
  • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.

  • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
  • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
  • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Learn To Calculate Yield To Maturity In Ms Excel
 • Cách Tính Sai Số Chuẩn Của Giá Trị Trung Bình Trong Excel
 • Cách Lọc, Xoá Data Trùng Lặp Trong File Excel
 • Hàm Xirr Của Excel Để Tính Irr Cho Các Luồng Tiền Không Định Kỳ
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Excel Có Dùng Hàmvlookup, Hàm If, Hàm Sum
 • Làm Thế Nào Để Cộng Trừ Khoảng Thời Gian Lớn Hơn 24 Giờ, 60 Phút, 60 Giây Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tách Họ Tên Trong Excel
 • File Excel Quản Lý Bán Hàng Đơn Giản
 • Tổng Hợp Mẫu File Excel Quản Lý Bán Hàng Online 2022
 • Liệt Kê Tất Cả Các Hàm Thống Kê Trong Excel 2022
 • Tính Toán Tỷ Lệ Phần Trăm
 • Bài viết này Học Excel Online sẽ cung cấp một vài mẹo tính toán và hiển thị những khoảng thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây.

  Làm thế nào để hiển thị khoảng thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây?

  1. Chọn một hay nhiều ô mà bạn muốn định dạng.
  2. Nhấp chuột phải vào các ô được chọn rồi lại nhấp chuột phải vào Format Cells, hay bạn có thể nhấn Ctrl + 1, thao tác này sẽ giúp mở hộp thoại Format Cells.

  Lớn hơn 24 giờ: :mm

  Lớn hơn 60 phút:

  Khi được sử dụng cho dữ liệu mẫu của chúng ta (Thời gian tổng cộng 50:40 trong ảnh chụp màn hình trên), những định dạng thời gian này sẽ cho kết quả như sau:

  Để những khoảng thời gian được hiển thị ở trên dễ hiểu hơn đối với người dùng, bạn có thể bổ sung đơn vị thời gian bằng các từ viết tắt tương ứng, ví dụ:

  Lưu ý. Mặc dù những khoảng thời gian trên trông giống như chuỗi ký tự, nhưng chúng vẫn là giá trị số, bởi vì định dạng chữ số trong Excel chỉ thay đổi về hình thức chứ bản chất không thay đổi. Vì thế, bạn có thể tự do cộng hay trừ những khoảng thời gian đã được định dạng một cách bình thường, hãy tham chiếu chúng trong công thức và sử dụng trong các phép tính khác.

  Bây giờ, bạn đã biết kỹ thuật cơ bản để hiển thị các khoảng thời gian lớn hơn 24 giờ trong Excel, HEO sẽ chia sẻ với bạn một vài công thức dùng trong các trường hợp cụ thể.

  Tìm hiểu thêm: khóa học excel cơ bản

  Tính toán sự chêch lệch thời gian theo giờ, phút, giây

  Sự chênh lệch thời gian theo giờ

  Để tính toán số giờ cách biệt giữa thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc và hiển thị nó ở dạng số thập phân, hãy sử dụng công thức này:

  (Thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu) * 24

  Để tính được số giờ phải hoàn thành, hãy sử dụng hàm INT để làm tròn số thập phân thành số nguyên có giá tị gần nhất.

  =INT((B2-A2)*24)

  Sự chênh lệch thời gian theo phút

  Để tính số phút cách biệt của hai khoảng thời gian, hãy lấy thời gian kết thúc trừ thời gian bắt đầu, rồi nhân kết quả với 1440, đây là số phút trong một ngày (24 giờ*60 phút).

  (Thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu) *1440

  Sự chênh lệch thời gian theo giây

  Để tính số giây cách biệt của hai khoảng thời gian, hãy nhân kết quả với 86400, đây là số giây trong một ngày (24 giờ*60 phút* 60 giây).

  (Thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu) * 86400

  Giả sử thời gian bắt đầu ở cột A3 và thời gian kết thúc ở cột B3, thì công thức có dạng như sau:

  Giờ dưới dạng số thập phân: =(B3-A3)*24

  Số giờ cần phải hoàn thành: =INT((B3-A3)*24)

  Số phút: =(B3-A3)*1440

  Số giây: =(B3-A3)*86400

  1. Để có kết quả chính xác, thì cột chứa công thức phải được định dạng thành General (Tổng quát).
  2. Nếu thời gian kết thúc lớn hơn thời gian bắt đầu, thì sự chênh lệch thời gian sẽ được hiển thị như giá trị âm, chẳng hạn như trong hàng 5 trong ảnh chụp màn hình trên.

  Cách cộng trừ thời gian lớn hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây

  Để cộng khoảng thời gian mong muốn cho một khoảng thời gian cho sẵn, hãy lấy số giờ, phút, hay giây mà bạn muốn cộng cho đơn vị thời gian tương ứng trong một ngày (24 giờ, 1440 phút, 86400 giây), rồi cộng số thương cho thời gian bắt đầu.

  Cộng hơn 24 giờ.

  Thời gian bắt đầu + (N/24)

  Cộng hơn 60 phút.

  Thời gian bắt đầu + (N/1440)

  Cộng hơn 60 giây.

  Thời gian bắt đầu + (N/86400)

  Trong đó, N là số giờ, phút, hay giây mà bạn muốn cộng.

  Đây là một vài ví dụ công thức trên thực tế:

  Để cộng 45 giờ cho thời gian bắt đầu trong ô A2:

  =A2+(45/24)

  Để cộng 100 phút cho thời gian bắt đầu trong ô A2:

  =A2+(100/1440)

  Để cộng 200 giây cho thời gian bắt đầu trong ô A2:

  =A2+(200/86400)

  Trừ hơn 24 giờ

  Thời gian bắt đầu – (N/24)

  Trừ hơn 60 phút.

  Thời gian bắt đầu – (N/1440)

  Trừ hơn 60 giây

  Thời gian bắt đầu – (N/86400)

  1. Nếu khoảng thời gian được tính toán có dạng số thập phân, hãy sử dụng định dạng thời gian/ngày để định dạng ô.
  2. Nếu sau khi sử dụng định dạng và ô hiển thị #####, thì thông thường ô không đủ rộng để hiển thị giá trị thời gian trong ngày. Để xử lý điều này, hãy mở rộng chiều dài ô bằng cách nhấp đúp chuột hay kéo khung bên phải của cột.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cộng Trừ Ngày Tháng Năm Trong Excel
 • Các Hàm Cắt Chuỗi, Nối Chuỗi Trong Excel, Hàm Concatenate, Right
 • Làm Thế Nào Để Tách Chuỗi Văn Bản Trong Excel Theo Dấu Phẩy, Khoảng Trắng, Ký Tự Xác Định
 • Tổng Hợp Các Cách Cộng Trừ Trong Excel
 • Cách Tính Chi Phí Sử Dụng Vốn Bình Quân
 • Cách Làm Tròn Số Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Tiền Trên Excel Trong Kế Toán
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Countifs Trong Excel Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Hàm Countifs Đếm Theo Nhiều Điều Kiện
 • Các Hàm Cơ Bản Excel, Hàm Thông Dụng Trong Excel, Sum, Count, If, Left
 • Vba Excel Là Gì? Lập Trình Vba Trong Excel, Giáo Trình Vba Free
 • Trong các bảng tính số liệu trên Excel, việc làm tròn số là điều cần thiết để làm gọn số liệu tính và bảng tính. Khi làm tròn số thì việc tính toán tiếp theo cũng sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Trên Excel, để làm tròn số chúng ta có thể sử dụng các hàm Excel khác nhau.

  Mỗi một hàm số làm tròn sẽ đều làm tròn số theo nhiều cách khác nhau, để người dùng có thể lựa chọn phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu trong bảng Excel. Bài viết sẽ tổng hợp các cách làm tròn số trong Excel bao gồm: làm tròn số lên bằng roundup, làm tròn số xuống bằng rounddown và một loạt hàm làm tròn khác như mround, ceiling, floor, trunc… mời các bạn theo dõi.

  1. Hàm làm tròn ROUND

  Hàm ROUND có công thức là =ROUND(number,num_digits). Trong đó number là số cần làm tròn, num_digits là số chữ số cần làm tròn. Bạn đọc tham khảo hướng dẫn dùng hàm ROUND trên Excel chi tiết trong bài viết Cách dùng hàm Round trong Excel.

  2. Hàm làm tròn lên trong Excel: ROUNDUP

  Hàm có công thức =ROUNDUP(number,num_digits).

  Hàm này sẽ làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm. Trong đó num_digits nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

  3. Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

  Hàm có công thức =ROUNDDOWN(number,num_digits).

  Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số.

  4. Làm tròn số với hàm MROUND

  Hàm có công thức =MROUND(number,multiple).

  Hàm sẽ làm tròn đến bội số của số khác. Trong đó multiple là số cần làm tròn đến bội số của nó. Number là giá trị muốn làm tròn.

  Khi number và multiple khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM. Nếu number và multiple cùng dấu thì kết quả chính là số đó.

  Kết quả của hàm MROUND làm tròn lên khi number chia multiple lớn hơn hoặc bằng 1/2 multiple, và ngược lại làm tròn xuống khi bé hơn 1/2 multiple.

  • =MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 < 5/2, bội số của 5 gần nhất mà nhỏ hơn 12 là 10.
  • =MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường hợp báo lỗi #NUM khi multiple và number không cùng dấu nhau.

  5. Làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

  Các hàm có những cú pháp như sau:

  • = CEILING(Số cần làm tròn, significance).
  • = FLOOR(number, significance).

  Trong đó Significance là số cần làm tròn đến bội số của nó, number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM, number là bội số của Significance thì kết quả sẽ ra chính số đó.

  Nhìn chung 2 hàm này sẽ có cách thực hiện tương tự hàm MROUND, đều làm tròn tới bội số gần nhất của số nào đó. Nhưng hàm CEILING sẽ làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trở về số 0.

  6. Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

  2 hàm này sẽ làm tròn số đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn xa số 0.

  Công thức 2 hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

  7. Hàm INT, TRUNC

  Hàm INT sẽ làm tròn một số thành số nguyên. Ta có cú pháp hàm INT là = INT(number).

  Ta có cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number [, num_digits]).

  Trong đó num_digits là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn cắt bớt số.

  • num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.
  • num_digits < 0: làm tròn số thành một số nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

  Khi num_digits khác 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ cắt bỏ bớt số mà không làm tròn.

  Lưu ý, đối với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho kết quả giống nhau. Khi đó num_digits của TRUNC = 0 hoặc không có. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lỗi #n/a Là Gì, Nghĩa Là Gì,… Lỗi #n/a Trong Hàm Vlookup
 • Sửa Lỗi Lệnh Copy Paste Không Hoạt Động Trên Word, Excel (2007, 2010)
 • Cách Sửa Lỗi Không Copy Paste Được Trong Excel, Word
 • Cách Sử Dụng Advanced Filter Trong Excel, Lọc Dữ Liệu Bảng Tính Theo Đ
 • Lỗi Hàm Sum Bằng 0, Sửa Lỗi Hàm Sum (…) Bằng 0 Trong Excel
 • Hàm Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel, Làm Tròn Số Dương, Hàm Floor

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Các Hàm Làm Tròn Trong Excel: Cách Áp Dụng Chi Tiết Trong Excel
 • 1️⃣ Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel Và Nguyên Tắc Làm Tròn ™ Wikilaptop.com
 • Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Trong Excel Với Các Hàm Đơn Giản
 • Cách Làm Tròn Số Trong Excel Với Một Số Thao Tác Đơn Giản
 • Hàm làm tròn số nguyên trong Excel nghe có vẻ đơn giản nhưng cách thực hiện nó không hề dễ dàng chút nào khi có khá nhiều hàng cụ thể khác nhau với chức năng khác nhau giúp bạn làm tròn số nguyên. Vì thế bạn cần nghiên cứu kỹ cách sử dụng hàm làm tròn số trong Excel cũng như các chức năng của chúng để áp dụng hợp lý.

  Bên cạnh những hàm làm tròn số đã được chúng tôi giới thiệu trước đây như là hàm Round trong Excel có cách hoạt động khá đơn giản dựa theo điều kiện đã cho trước, sử dụng hàm Round trong Excel giúp ích rất nhiều vào các bài toán hiện nay

  Nếu bạn muốn làm tròn số xuống, bạn có thể sử dụng hàm rounddown để làm điều này, hàm rounddown sẽ đưa dãy số của bạn xuống giá trị thấp hơn được rút gọn theo yêu cầu. Nếu đã hàm làm tròn số xuống thì cũng phải có hàm làm tròn số lên, vì thế hàm Rounddup trong Excel cũng có chức năng tương tự như rounddown nhưng cho kết quả lớn hơn.

  Tuy nhiên, vẫn còn một thiếu sót khi chúng tôi chưa đề cập đến hàm FLOOR. Hàm làm tròn số nguyên trong Excel FLOOR có chức năng chỉ lấy phần nguyên của dãy số, loại bỏ phần thập phân, phần dư và đưa dãy số về số chãn hoặc số lể theo điều kiện của người sử dụng. Hàm FLOOR có cú pháp như sau :

  =FLOOR(Ký hiệu, Đối số)

  Trong đó :

  Ký hiệu : số hoặc ký hiệu ô chứa dãy số cần làm tròn

  Đối số : điền vào 1 nếu bạn muốn làm tròn thành số lẻ, số 2 nếu muốn thành số chẵn

  Với những hàm làm tròn số nguyên trong Excel như ROUND, ROUNDDUP, ROUNDDOWN và FLOOR sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn thích hợp theo yêu cầu của bạn hơn trong bảng tính, đồng thời nâng cao kỹ năng của bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng cách này để làm tròn số tiền trong Excel cũng được.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-lam-tron-so-nguyen-trong-excel-23104n.aspx

  Ngoài ra, trong Excel còn rất hàm toán học khác như các hàm cơ bản hay các hàm nâng cao. Với các hàm cơ bản trong Excel như hàm MIN, MAX, COUNT … thì các bạn sẽ gặp thường xuyên hơn, còn các hàm nâng cao trong Excel như Vlookup. SumIF … thì những bài toán nâng cao hoặc đòi hỏi phải giải nhanh thì các bạn sẽ được dùng tới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sửa Lỗi Ngày Tháng Trong Excel Bị Đảo Lộn, Đảo Ngược
 • Cách Trình Bày Văn Bản Trong Excel Đẹp Như Word
 • Cách Chuyển File Excel Sang Pdf Vẫn Giữ Nguyên Được Định Dạng
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Sử Dụng Hàm Match Trong Excel 2022
 • Các Ví Dụ Và Cách Sử Dụng Hàm Match Trong Excel
 • Hàm Làm Tròn Số Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Số Đến Hàng Trăm / Nghìn / Triệu Trong Excel?
 • Hàm Lấy Số Nguyên Trong Excel, Lấy Phần Nguyên
 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Giá Trị Phần Trăm Đến Hai Chữ Số Thập Phân Trong Excel?
 • Hướng Dẫn Về Hàm Làm Tròn Số Cơ Bản Thường Sử Dụng Trong Excel
 • Hàm Mid Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Mid
 • Việc sử dụng hàm làm tròn số trong excel sẽ dễ dàng hơn thực hiện việc làm tròn một cách thủ công cho một vài giá trị, nhưng thực hiện nó cho hàng trăm giá trị như vậy có thể trở nên tẻ nhạt và rất dễ bị lỗi.

  Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các hàm MROUND, CEILING và FLOOR để thực hiện kiểu làm tròn này trong Excel.

  Hàm làm tròn đến số nguyên gần nhất trong Excel

  Trong trường hợp này, bạn có thể cần phải chuyển đổi các giá trị này thành số nguyên tiếp theo. Đây là công thức sẽ làm điều này cho bạn:

  =ROUNDUP(D2,0)

  Vì trong trường hợp này, chúng ta đang tìm kiếm số nguyên nên sử dụng 0 làm đối số thứ hai.

  =ROUNDDOWN(D2,0)

  Hàm làm tròn số đến bội số gần nhất 0,5 trong Excel

  Bây giờ giả sử bạn có cùng bộ dữ liệu như được hiển thị ở trên, nhưng bây giờ bạn có thể chỉ định tài nguyên 0,5 cho một dự án.

  Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ muốn làm tròn một số có phần thập phân:

  Công thức sau đây có thể được sử dụng để làm điều này:

  =CEILING.MATH(D2,0.5)

  Trong ví dụ, vì giá trị quan trọng là 0,5, 6,71 trở thành 7,0 và 7,29 trở thành 7,5.

  Lưu ý rằng Excel cũng có chức năng CEILING hoạt động theo cách tương tự. Nó đã được giữ cho mục đích tương thích ngược.

  Để làm tròn đến 5 gần nhất trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm MROUND.

  Giả sử bạn có một bộ dữ liệu như được hiển thị bên dưới nơi bạn muốn làm tròn số giờ ước tính đến 5 giờ gần nhất.

  Điều này có nghĩa là 161 sẽ trở thành 160 và 163 sẽ trở thành 165.

  =MROUND(B2,5)

  Hàm MROUND có hai đối số. Đối số đầu tiên là số mà bạn muốn làm tròn và đối số thứ hai là bội số mà nó sẽ làm tròn.

  Trong trường hợp này, vì chúng ta muốn làm tròn đến 5 gần nhất, tôi đã sử dụng 5 làm đối số thứ hai.

  Hãy nhớ rằng điều này không nhất thiết phải làm tròn đến số cao hơn hoặc thấp hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào giá trị. Trong ví dụ này, nếu phần thập phân trong giá trị nhỏ hơn 2,5, nó trở thành 0 và nếu nó lớn hơn hoặc bằng 2,5, thì nó trở thành 5.

  Làm tròn lên bội số gần nhất của 5

  Trong ví dụ trên, hàm MROUND sẽ làm tròn đến 5 gần nhất dựa trên giá trị. Đây có thể là một vòng lên hoặc một vòng xuống.

  Nhưng nếu bạn chỉ muốn làm tròn đến 5 gần nhất. Bạn có thể sử dụng hàm CEILING.MATH.

  =CEILING.MATH(B2,5)

  =FLOOR.MATH(B2,5)

  Lấy ví dụ tương tự, nếu bạn muốn làm tròn số giờ đến 10 gần nhất, bạn có thể sử dụng hàm MROUND.

  =MROUND(B2,10)

  Hãy nhớ rằng điều này không nhất thiết phải làm tròn đến số cao hơn hoặc thấp hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào giá trị. Trong ví dụ này, nếu phần thập phân trong giá trị nhỏ hơn 5, nó trở thành 0 và nếu nó lớn hơn hoặc bằng 5, thì nó trở thành 10.

  Trong trường hợp bạn chỉ muốn làm tròn lên hoặc làm tròn xuống đến 10 gần nhất, hãy sử dụng các hàm chúng tôi hoặc FLOOR.MATH.

  Làm tròn lên bội số gần nhất của 10

  =CEILING.MATH(B2,10)

  =ROUNDUP(B2,-1)

  Cả hai công thức này sẽ cho kết quả như nhau.

  Làm tròn xuống bội số gần nhất của 10

  =FLOOR.MATH(B2,10)

  =ROUNDDOWN (B2,-1)

  Trong trường hợp bạn đang tự hỏi sự khác biệt giữa các chức năng MROUND và CEILING / FLOOR, đây là so sánh kết quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 9 Cách Chuyển Đổi Thời Gian Thành Số Thập Phân, Giờ Phút Giây Trong Excel
 • Cách Đơn Giản Đổi Giờ Ra Phút Trong Excel
 • Hàm Làm Tròn Lên Trong Excel
 • Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để
 • Các Loại Hàm Làm Tròn Trong Excel, Công Thức Của Hàm Làm Tròn
 • Hàm Làm Tròn Lên Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đơn Giản Đổi Giờ Ra Phút Trong Excel
 • 9 Cách Chuyển Đổi Thời Gian Thành Số Thập Phân, Giờ Phút Giây Trong Excel
 • Hàm Làm Tròn Số Trong Excel
 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Số Đến Hàng Trăm / Nghìn / Triệu Trong Excel?
 • Hàm Lấy Số Nguyên Trong Excel, Lấy Phần Nguyên
 • Hàm làm tròn lên trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm làm tròn lên trong Excel

  Nếu bạn thường xuyên phải tính toán số liệu trên Excel, tính toán kết quả trung bình chắc chắn sẽ gặp trường hợp kết quả là dãy số thập phân với những số lẻ nằm sau dấu phẩy, hoặc dấu chấm. Việc để nhiều số sau dấu phẩy sẽ khiến bảng số liệu khó nhìn, khó tính toán và không được chuyên nghiệp. Vì thế việc làm tròn số trong Excel là điều cần thiết để giúp bảng số liệu được rõ ràng hơn.

  Đây là cách làm tròn số khá cơ bản nhưng vẫn còn một số bạn đặc biệt là những ai mới làm quen với Excel vẫn chưa biết, sau đây mình sẽ hướng dẫn lại hàm này.

  Công thức: =ROUND(number,num_digits)

  Trong đó:

  • number: là số cần làm tròn
  • num_digits: là số chữ số cần làm tròn.

  Làm tròn bằng hàm ROUDUP

  Nghe tên hàm thì các bạn cũng có thể đoán được bản chất của hàm này sẽ cho ra kết quả như thế nào đúng không? Khi sử dụng hàm này các bạn sẽ nhận được số làm tròn lớn hơn số gốc, tất nhiên là giá trị lớn hơn không nhiều và tùy thuốc vào cách sử dụng hàm.

  Công thứ: =ROUNDUP(number,num_digits)

  num_digits giá trị dương hay âm sẽ giống như hàm ROUND, giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân, và giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm, …

  Làm tròn bằng hàm ROUNDDOWN

  Công thức: =ROUNDDOWN(number,num_digits)

  Tương tự như hàm ROUND và ngược lại với hàm ROUNDUP, giá trị mà hàm ROUNDDOWN mang lại sẽ nhỏ hơn giá trị của số liệu gốc.

  Làm tròn với hàm MROUND _ làm tròn đến bội số của số khác

  Công thức: =MROUND(number,multiple)

  Multiple: là số bạn cần làm tròn đến bội số của nó.

  Chú ý:

  • Khi number và multiple khác dấu, khi đó hàm sẽ báo lỗi #NUM!
  • Khi number và multiple bằng nhau, lúc này kết quả chính số đó.

  Hàm CEILING và hàm FLOOR

  Cú pháp: = CEILING(Số cần làm tròn, significance) = FLOOR(number, significance)

  • Significance là số bạn cần làm tròn đến bội số của nó.
  • Nếu number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM.
  • Nếu number là bội số của Significance thì kết quả sẽ ra chính số đó.

  Hàm EVEN – ODD làm tròn đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất

  Hai hàm này đề theo nguyên tắc làm tròn chạy ra xa khỏi số 0.

  Công thức: =EVEN(number) =ODD(number)

  Làm tròn một số thành số nguyên với Hàm INT, TRUNC

  Công thức: =INT(numver) =TRUNC(number, )

  Num_digits là một số nguyên chỉ cách mà bạn muốn bớt số. Tương tự hàm ROUND nếu num_digits:

  • Là số dương: chỉ con số muốn giữ lại sau phần thập phân (nếu number là số thập phân)
  • Bằng 0: cắt hết số thập phân nếu có
  • Là số âm: Tức làm tròn number thành số nguyên đồng thờilàm tròn đến hằng chục, trăm, ngàn, … tức là theo bội số của 10.

  Đối với số dương hai hàm này sẽ cho kết quả tương tự nhau như đối với số âm chúng cho kết quả là khác nhau. Ví dụ:

  Lời kết

  Xem những video Game hay tại Game Hot 24h

  Editor for chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để
 • Các Loại Hàm Làm Tròn Trong Excel, Công Thức Của Hàm Làm Tròn
 • Cách Sửa Lỗi Excel “the Formula You Typed Contains An Error”
 • Phát Hiện Và Xử Lý Lỗi Công Thức Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Bẫy Lỗi Khi Viết Code Trong Vba
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100