Removing Duplicates In Excel 2003

--- Bài mới hơn ---

 • How To Enable The Developer Tab And Open The Visual Basic Editor In Word And Excel 2022 And Office 365
 • Hướng Dẫn Dùng Hàm Counta Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Sort And Filter Trên Excel
 • Using Autofilter In Excel 2010
 • Save Time With Quick Auto
 • In Excel 2003 you can only remove duplicates from a list if an entire row of

  data is duplicated.  In the diagram below we’ve highlighted the rows that

  Excel 2003 sees as duplicates:

  The duplicate rows are shown here shaded in green.

   

  Using the Advanced Filter

  To start removing duplicates:

  1. Either select the whole list of data, or just select a

   single cell within the list.

  2. Filter…

  3. Complete the dialog box as shown in the diagram below.

  4. Choose whether to delete the duplicates from the original list (Filter the list in place) or copy the unique records to a new position (Copy

  to another location).

   

  left with one copy of any duplicate rows in the list.

  In Excel 2003 the duplicated data isn’t truly removed from the list, rather

  it is filtered out by hiding the rows containing duplicate values.  If you

  look at the row numbers on the left hand side of the diagram above you’ll notice

  that number 7 and number 11 are missing.

  Because the duplicates aren’t actually removed from the list, you can easily

  bring them back again.  To do this:

  1. Select the list or a single cell within the list.

  You should find that you see all of the records again.

  If you want to truly delete the duplicate values in Excel 2003, the easiest

  way to do it is to choose the option Copy to another location

  within the Advanced Filter dialog box.  This will copy the

  unique values to a different set of cells.  You can then delete the

  original list completely and then optionally copy the unique values back into

  the cells that were pviously occupied by the original list.

  What’s Next?

  Deleting duplicates from the list is rather awkward in Excel 2003. Read the

  next part of this blog to see how easy the process is in Excel 2007 and 2010, or

  visit our Excel training page.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel – Hkt Consultant
 • Cách Đổi Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Gộp Ô Trong Excel 2007, 2010, 2013 – Cách Merge Cell
 • Merge And Combine Cells In Excel Without Losing Data
 • Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel – Bằng Video Và Hình Ảnh
 • Cách Sử Dụng Remove Duplicates Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tìm Và Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Của Ô Trong Excel
 • Cách Đếm Ô Trong Excel Dùng Hàm Count Và Counta
 • Hướng Dẫn Chèn File Pdf Vào Excel Trực Tiếp
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Autofilter Trong Excel
 • Cách Khóa Và Mở Các Ô Trong Excel Đơn Giản Trong Một Nốt Nhạc
 • Remove Duplicates là công cụ rất hữu ích trong Excel trong việc gộp dữ liệu trùng lặp. Công cụ này được sử dụng nhiều trong việc tạo ra một danh sách (list) các đối tượng thu gọn từ một bảng nhật ký thu – chi, nhật ký bán hàng, sổ nhật ký chung trong kế toán, danh sách khách hàng trong kinh doanh, theo dõi các khoản thanh toán trong kinh doanh, theo dõi ngày nghỉ trong tháng với hành chính nhân sự, tổng hợp dữ liệu với những người làm thống kê, banking, …

  Cách sử dụng Remove Duplicates

  Đây là 1 phần của báo cáo bán hàng xuất ra từ phần mềm kế toán Fast. Accounting. Chúng ta nhìn vào đây có thể thấy, một số thành phần được lặp lại tại cột Ten_kh (Tên khách); Ma_VT (Mã hàng) và Ten_VT (Tên hàng). Tất nhiên là đơn giá cũng sẽ lặp lại theo mã hàng và tên hàng.

  Như vậy, nếu chúng ta cần phải tạo 1 danh sách khách hàng để tính toán tổng doanh số hoặc tạo ra một danh sách hàng hóa để phục vụ việc kiểm tra số lượng hàng bán hoặc doanh số bán hàng theo mặt hàng. (Trong trường hợp chúng ta phải sử dụng công thức tính toán thủ công để khi vùng dữ liệu thay đổi, báo cáo thủ công của chúng ta sẽ thay đổi theo. Nếu chỉ cần một báo cáo cố định, chúng ta sử dụng Consolidate – sẽ được hướng dẫn ở bài sau – sẽ nhanh hơn rất nhiều).

  Giả sử bài toán yêu cầu chúng ta tạo một danh sách khách hàng. Đầu tiên chúng ta chọn vùng chứa dữ liệu chúng ta cần phải loại bỏ các giá trị trùng lặp, kể cả ô trống (blank). Ở đây chúng ta chọn cột mã khách và tên khách như hình bên dưới và copy và paste ra một vùng khác/sheet khác.

  • Tại sao chọn 2 cột? Chúng ta có thể chọn nhiều cột hơn. Cũng có thể chọn 1 cột. Cách cách chọn này đều được. Quan trọng là vùng được chọn phải chứa dữ liệu chúng ta cần gộp các giá trị trùng lặp Ở đây chúng ta chọn 2 cột như vậy để thấy được hiệu ứng của Remove Duplicate một cách đầy đủ.
  • Tại sao phải copy và paste ra vùng/sheet khác? Vì chúng ta không muốn thay đổi cấu trúc của bảng tính gốc, chỉ muốn làm một danh sách để tiện cho việc báo cáo nên ta sẽ đặt danh sách đó ở 1 sheet khác.

  Tại Sheet mới, ta sẽ thấy như hình sau:

  Ta chọn vùng dữ liệu A1:B29, sau đó chọn thẻ Data trên thanh Ribbon và chọn Remove Duplicates như hình dưới.

  Và kết quả là cửa sổ Remove Duplicates hiện ra như sau:

  Nếu các bạn chọn cả bảng tính để thực hiện thao tác Remove Duplicates, cửa sổ hiện ra như trên.

  Ở cửa sổ trên, nếu các bạn lựa chọn My data has headers như trong hình vuông màu xanh thì có nghĩa rằng, Excel sẽ lấy ô đầu tiên trong cột dữ liệu được lựa chọn để làm đầu cột (headers)

  Và kết quả sẽ được như hình sau:

  Chúng ta thấy, cả mã khách hàng và tên khách hàng đã được loại bỏ giá trị trùng lặp.

  Chúng ta cũng có một lưu ý khi sử dụng công cụ này như sau:

  Lưu ý:

  Nếu Excel phát hiện còn có vùng chưa được chọn (chưa được bôi đen select), nó sẽ hiện ra cửa sổ hỏi bạn có muốn mở rộng vùng thao tác hay không – như hình sau:

  Nếu bạn chọn Expand the selection thì Excel đưa bạn trở về cửa sổ Remove Duplicates như hình trên để bạn lựa chọn thêm cột cần thao tác. Nếu chọn Continue with the current selection – tức là tiếp tục thao tác trên lựa chọn hiện tại – thì cửa sổ Remove Duplicates hiện ra với một cột thao tác như sau:

  Và kết quả thu được sẽ là: chỉ 1 cột được loại bỏ phần trùng lặp, các cột khác không đổi. (Xem hình dưới)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Thêm Ký Tự Vào Đầu Hoặc Cuối Của Chuỗi Ký Tự Trong Excel
 • Cách Viết Dấu Lớn Hơn Hoặc Bằng Trong Excel, Word Nhanh Nhất
 • Cách Gõ Dấu Tiếng Việt, Dùng Gõ Tắt, Chuyển Mã Với Unikey.
 • 6 Cách Dễ Dàng Để Chèn Ký Hiệu Delta (Δ) Trong Excel
 • 7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Highlight Duplicate Values In Excel
 • How To Duplicate A Sheet In Excel
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2022
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Duplicate values in your data can be a big problem! It can lead to substantial errors and over estimate your results.

  But finding and removing them from your data is actually quite easy in Excel.

  In this tutorial, we are going to look at 7 different methods to locate and remove duplicate values from your data.

  Video Tutorial

  What Is A Duplicate Value?

  Duplicate values happen when the same value or set of values appear in your data.

  In the above example, there is a simple set of data with 3 columns for the Make, Model and Year for a list of cars.

  1. The first image highlights all the duplicates based only on the Make of the car.
  2. The second image highlights all the duplicates based on the Make and Model of the car. This results in one less duplicate.
  3. The second image highlights all the duplicates based on all columns in the table. This results in even less values being considered duplicates.

  The results from duplicates based on a single column vs the entire table can be very different. You should always be aware which version you want and what Excel is doing.

  Find And Remove Duplicate Values With The Remove Duplicates Command

  Removing duplicate values in data is a very common task. It’s so common, there’s a dedicated command to do it in the ribbon.

  1. You then need to tell Excel if the data contains column headers in the first row. If this is checked, then the first row of data will be excluded when finding and removing duplicate values.
  2. You can then select which columns to use to determine duplicates. There are also handy Select All and Unselect All buttons above you can use if you’ve got a long list of columns in your data.

  This command will alter your data so it’s best to perform the command on a copy of your data to retain the original data intact.

  Find And Remove Duplicate Values With Advanced Filters

  1. You can choose to either to Filter the list in place or Copy to another location. Filtering the list in place will hide rows containing any duplicates while copying to another location will create a copy of the data.
  2. Excel will guess the range of data, but you can adjust it in the List range. The Criteria range can be left blank and the Copy to field will need to be filled if the Copy to another location option was chosen.
  3. Check the box for Unique records only.

  Press OK and you will eliminate the duplicate values.

  Find And Remove Duplicate Values With A Pivot Table

  Pivot tables are just for analyzing your data, right?

  You can actually use them to remove duplicate data as well!

  You won’t actually be removing duplicate values from your data with this method, you will be using a pivot table to display only the unique values from the data set.

  First, create a pivot table based on your data. Select a cell inside your data or the entire range of data ➜ go to the Insert tab ➜ select PivotTable ➜ pss OK in the Create PivotTable dialog box.

  1. Select the Show in Tabular Form option.
  2. Select the Repeat All Item Labels option.

  Pivot tables only list unique values for items in the Rows area, so this pivot table will automatically remove any duplicates in your data.

  Find And Remove Duplicate Values With Power Query

  Power Query is all about data transformation, so you can be sure it has the ability to find and remove duplicate values.

  Remove Duplicates Based On One Or More Columns

  With Power Query, you can remove duplicates based on one or more columns in the table.

  You need to select which columns to remove duplicates based on. You can hold Ctrl to select multiple columns.

  You can also access this command from the Home tab ➜ Remove RowsRemove Duplicates.

  = Table.Distinct(#"Previous Step", {"Make", "Model"})

  If you look at the formula that’s created, it is using the Table.Distinct function with the second parameter referencing which columns to use.

  Remove Duplicates Based On The Entire Table

  To remove duplicates based on the entire table, you could select all the columns in the table then remove duplicates. But there is a faster method that doesn’t require selecting all the columns.

  = Table.Distinct(#"Previous Step")

  If you look at the formula that’s created, it uses the same Table.Distinct function with no second parameter. Without the second parameter, the function will act on the whole table.

  Keep Duplicates Based On A Single Column Or On The Entire Table

  In Power Query, there are also commands for keeping duplicates for selected columns or for the entire table.

  Follow the same steps as removing duplicates, but use the Keep RowsKeep Duplicates command instead. This will show you all the data that has a duplicate value.

  Find And Remove Duplicate Values Using A Formula

  You can use a formula to help you find duplicate values in your data.

  = & :[Year]])

  If you have a long list of columns to combine, you can use the above formula instead. This way you can simply reference all the columns as a single range.

  = COUNTIFS($E$3:E3, E3)

  Copy the above formula down the column and it will count the number of times the current value appears in the list of values above.

  If the count is 1 then it’s the first time the value is appearing in the data and you will keep this in your set of unique values. If the count is 2 or more then the value has already appeared in the data and it is a duplicate value which can be removed.

  Add filters to your data list.

  Now you can filter on the Count column. Filtering on 1 will produce all the unique values and remove any duplicates.

  You can then select the visible cells from the resulting filter to copy and paste elsewhere. Use the keyboard shortcut Alt + ; to select only the visible cells.

  Find And Remove Duplicate Values With Conditional Formatting

  With conditional formatting, there’s a way to highlight duplicate values in your data.

  Just like the formula method, you need to add a helper column that combines the data from columns. The conditional formatting doesn’t work with data across rows, so you’ll need this combined column if you want to detect duplicates based on more than one column.

  1. You can select to either highlight Duplicate or Unique values.
  2. You can also choose from a selection of pdefined cell formats to highlight the values or create your own custom format.
  1. Select Filter by Color in the menu.
  2. Filter on the color used in the conditional formatting to select duplicate values or filter on No Fill to select unique values.

  You can then select just the visible cells with the keyboard shortcut Alt + ;.

  Find And Remove Duplicate Values Using VBA

  There is a built in command in VBA for removing duplicates within list objects.

  Sub RemoveDuplicates() Dim DuplicateValues As Range Set DuplicateValues = ActiveSheet.ListObjects("CarList").Range DuplicateValues.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), Header:=xlYes End Sub

  The above procedure will remove duplicates from an Excel table named CarList.

  Columns:=Array(1, 2, 3)

  The above part of the procedure will set which columns to base duplicate detection on. In this case it will be on the entire table since all three columns are listed.

  Header:=xlYes

  The above part of the procedure tells Excel the first row in our list contains column headings.

  You will want to create a copy of your data before running this VBA code, as it can’t be undone after the code runs.

  Conclusions

  Duplicate values in your data can be a big obstacle to a clean data set.

  Thankfully, there are many options in Excel to easily remove those pesky duplicate values.

  So, what’s your go to method to remove duplicates?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel
 • Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel
 • 2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Dấu Sao Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Nối Phạm Vi / Ô Với Dấu Phẩy, Dấu Cách, Ngắt Dòng Trong Excel?
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Trong Excel, Remove Duplicates On Excel 2022, 2013,

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xóa Dữ Liệu, Nội Dung Trùng Lặp Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Lọc Bỏ Giá Trị Trùng Trong Vba
 • Cách Lọc Trùng Trong Excel 2003, 2007, 2010, 2012, 2022, 2022
 • Cách Tìm Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel, Hightlight Duplicate
 • Tạo Nút Bấm Trong Excel Để Chạy Các Lệnh Lập Trình Tự Động
 • Với những danh sách sau nhiều lần gộp vào với nhau việc bị trùng dữ liệu là hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy làm thế nào để lọc dữ liệu trùng trong Excel với phương thức chuẩn xác nhất, tránh bị thừa cũng như bị nhầm lẫn với danh sách đó. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn một cách để lọc dữ liệu bị trùng trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 2007 và Excel 2003.

  Lọc dữ liệu trùng nhau trong bảng tính Excel

  Nhiệm vụ đơn giản thôi, hãy lọc dữ liệu bị trùng trong Excel với sheet hiện có. Bạn có thể thấy chúng tôi đã bôi đỏ dữ liệu bị trùng để bạn đọc dễ dàng nhận dạng và hiểu hơn.

  Bước 1: Để lọc dữ liệu bị trùng trong Excel trước tiên bạn cần phải khoanh vùng toàn bộ dữ liệu trong khu vực cần lọc hoặc là toàn bộ Sheet đó trước đã.

  Lọc dữ liệu trùng trong Excel 2010, 2007

  Chú ý
  Để sử dụng bộ lọc dữ liệu cho bảng tính, bạn cần sử dụng bộ Office 2007 trở lên.

  Ví dụ: Tôi có một bản tính như hình bên dưới các dữ liệu trùng nhau được đánh dấu bằng màu đỏ. Bây giờ tôi muốn loại bỏ các dòng dữ liệu trùng nhau (tức là chỉ giữ lại 1 dòng dữ liệu)

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại

  – Bạn có thể chọn lọc bản ghi theo tất cả các trường: chọn Select All

  Trong đó:

  + Select All: để chọn tất cả các trường trong bảng dữ liệu

  + Unselect All: hủy chọn tất cả các trường trong bảng dữ liệu

  – Bạn có thể chọn lọc bản ghi theo từng trường: Chọn Unselect All để hủy chọn tất cả, tick vào các cột bạn chọn để lọc dữ liệu như hình bên dưới và nhấn OK.

  Bước 3: Sau khi nhấn OK sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo là bạn đã loại bỏ được bao nhiêu dòng dữ liệu trùng và số dòng dữ liệu còn lại là bao nhiêu.

  Kết quả: Bạn thấy những dòng dữ liệu trùng đã bị loại bỏ.

  Đối với công cụ lọc dữ liệu trùng lặp này bạn sẽ thấy việc loại bỏ những dòng dữ liệu trùng đối với các bản ghi lớn rất dễ dàng, nó giúp bạn thao tác nhanh hơn, và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách xuống dòng trong Excel để thực hiện việc tạo bảng tính dễ dàng hơn.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/loc-du-lieu-trung-nhau-trong-excel-1957n.aspx

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Cách Dùng Các Hàm Sum, Sumif, Sumifs Và Dsum
 • Thủ Thuật In Nhiều Sheet Trong Bảng Tính Excel
 • Những Nút Và Hình Tam Giác Trong Các Ô Của Tôi Là Gì?
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Phép Chia Trong Excel Chuẩn Nhất
 • Cách Khắc Phục Lỗi Nhắc Lại Ký Tự Khi Nhập Chữ Trong Excel
 • How To Remove Duplicates In Microsoft Excel To Clean Up Data In Individual Or Multiple Columns

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Use The Excel Countif Function
 • Excel Count And Counta Functions With Formula Examples
 • How To Use The Excel Counta Function
 • Hướng Dẫn Khóa Một Vùng Dữ Liệu Trong Excel Bằng Mật Khẩu
 • Excel Filter For Date Range 2 Ways – Contextures Blog
  • You can remove duplicates in Excel in a few steps; duplicates can create problems when you’re dealing with data.
  • Excel provides an easy tool that removes duplicate values for you, but it can only remove exact duplicates.
  • Visit Business Insider’s homepage for more stories.

  10 Things in Tech: Get the latest tech trends & innovations

  Something is loading.

  Email address

  Duplicate values can be a problem, especially if you’re dealing with a large dataset. 

  What looks like a list of 100 items might only be 70 once you remove the items that are on the list more than once. 

  Excel comes with a built-in tool that makes cleaning your data quick and easy. Here’s how it works.

  Check out the products mentioned in this article:

  Laura McCamy/Business Insider

  5. Excel will only remove exact duplicates. In this example, the second Square is misspelled as Squarre, so after duplicates are removed, both spellings of Square remain.

  6. You can also highlight a range of cells and remove duplicates.

  7. When you dedupe a range, only duplicates within the range are removed. In this case, Square is removed, but the duplicates of Circle and Triangle remain.

  You can also remove duplicates in more than one column. 

  Uncheck the box next to Column A.

  Laura McCamy/Business Insider

  6. In addition to the three rows that had the same shape/color combination, this time you also removed the value “Rectangle” from Column A because it was the second row that included “blue” in Column B. Now there are no duplicate shapes or colors. 

  “Remove Duplicates” is a powerful tool. Use it with care. As noted above, you may miss duplicates if they aren’t exact or you could delete values you want to keep. However, if you make a mistake, you can quickly restore your data by holding “Control” + “Z” on your PC or “command” + “Z” on your Mac keyboard to undo the operation.

  Related coverage from How To Do Everything: Tech:

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Copy A Sheet In Excel
 • How To Identify Duplicates In Excel: Find, Highlight, Count, Filter, Etc.
 • Sử Dụng Data Remove Duplicates Kết Hợp Hàm Sumif Gộp Các Đầu Việc Trùng Lặp Và Tạo Boq
 • Ô Với Dấu Phẩy, Dấu Cách, Ngắt Dòng Trong Excel?
 • Cách Chèn Dấu Ngoặc Trong Word, Excel Ngoặc Vuông, Ngoặc Nhọn, Ngoặc Kép
 • Cách Tìm, Lọc Và Xoá Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel Cực Nhanh Với Conditional Formatting Và Remove Duplicates

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Thêm Tab Developer Vào Ribbon Trong Microsoft Word
 • Các Hàm Nâng Cao Trong Excel, Hàm Vlookup, Dcounta, Dget, Choose … C
 • Hàm Dcounta, Cách Dùng Hàm Đếm Ô Không Trống Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Count Và Counta Để Đếm Ô Trong Excel
 • Hàm Counta Trong Excel, Hàm Đếm Ô Chứa Dữ Liệu, Ví Dụ Và Cách Dùng
 • Conditional Formatting, Remove DuplicatesAuto Filter là những công cụ không khó để sử dụng lại cực kỳ hiệu quả trong việc tìm kiếm, trích lọc và xoá dữ liệu trùng lặp trong Excel. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn những nội dung sau:

  • Tìm kiếm, đánh dấu dữ liệu trùng sử dụng Conditional Formatting
  • Trích lọc và xoá dữ liệu trùng trong Excel cực nhanh với Auto Filter và Remove Duplicates
  • Quy định và kiểm tra dữ liệu nhập với Data validtion để tránh sai sót khi nhập dữ liệu

  Lưu ý: Để làm theo hướng dẫn các bạn có thể tải file mẫu Tại Đây

  1. Cách tìm và đánh dấu dữ liệu bị trùng bằng Conditional Formatting

  Cần lưu ý rằng để tìm dữ liệu bị trùng theo hướng dẫn này bạn phải dùng bản Excel từ 2007 trở lên, đối với bản excel 2003 bạn phải sử dụng thêm công thức.

  1. Duplicate: Chỉ đánh dấu các giá trị bị trùng 2. Unique: Chỉ đánh dấu các giá trị duy nhất

  Ở thao tác (6): dựa theo lựa chọn ở thao tác (5), Excel cho bạn lựa chọn 1 trong 7 kiểu đánh dấu giá trị bị trùng lần lượt như sau

  1. Light red Fill with dark red text: Bôi nền đỏ với chữ đỏ đậm 2. Yellow Fill with dark yellow text: Bôi nền vàng với chữ vàng đậm 3. Green Fill with dark green text: Bôi nền xanh với chữ xanh đậm 4. Light red Fill: Chỉ bôi nền đỏ 5. Red text: Bôi màu chữ đỏ cho tất cả các giá trị trùng hoặc duy nhất 6. Red border: Kẻ khung màu đỏ cho tất các ô chứa giá trị trùng hoặc duy nhất 7. Custom format: Thiết lập đánh dấu theo chỉ định của bạn (chúng ta nên lựa chọn từ 1-6)

  sau các thao tác lựa chọn trên bạn chỉ cần nhấn OK là ta được kết quả như bảng sau:

  2. Cách trích lọc, xoá dữ liệu trùng với Auto Filter và Remove Duplicates

  Bước 2: Chọn Filter by Selected Cell’s Color (do ở phần trước sử dụng Light Red Fill – tô nền màu đỏ nhạt – màu hồng)

  Như lựa chọn ở hình trên dữ liệu trùng cả cột Mã hàngcột Số lượng mới bị xóa, chỉ giữ lại 1 giá trị duy nhất trong các dòng dữ liệu bị trùng này (để ý là có 1 dòng dữ liệu có mã hàng là 1230011 và số lượng 300 bị xóa).

  3. Quy định và kiểm tra dữ liệu nhập với Data validtion để tránh sai sót khi nhập dữ liệu trong Excel

  Với trường hợp nhập dữ liệu mới, để dữ liệu là duy nhất và tránh trùng lặp, các bạn hoàn toàn có thể dùng Data validation để quy định giữ liệu nhập.

  Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Data validation đã được giới thiệu trên Hay học hỏi, các bạn có thể tham khảo ở liên kết sau:

  Bây giờ, chúng ta tiếp tục với phần này sẽ hướng dẫn sử dụng data validation để tránh nhập trùng dữ liệu, c ác bạn thực hiện như sau:

  Bước 2: Hộp thoại d ata validation xuất hiện, ở thẻ Settings, vùng Allow chọn Custom, vùng Fomula nhập công thức: =COUNTIF($D$4:$D$11,D7)=1 nhấn OK như hướng dẫn ở hình sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Phương Pháp Loại Bỏ Dữ Liệu Lặp Trong Excel
 • Cách Làm Nổi Bật Các Ô Và Các Hàng Trùng Lặp Trong Excel
 • Cách Tìm Và Xoá Trùng Lấp Trong Excel Một Cách Nhanh Chóng
 • Cách Sử Dụng Hàm Sumifs Và Sumif Với Nhiều Điều Kiện
 • Phân Biệt Các Hàm Sum, Sumif, Sumifs Và Dsum
 • Sử Dụng Data Remove Duplicates Kết Hợp Hàm Sumif Gộp Các Đầu Việc Trùng Lặp Và Tạo Boq

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Identify Duplicates In Excel: Find, Highlight, Count, Filter, Etc.
 • How To Copy A Sheet In Excel
 • How To Remove Duplicates In Microsoft Excel To Clean Up Data In Individual Or Multiple Columns
 • How To Use The Excel Countif Function
 • Excel Count And Counta Functions With Formula Examples
 • 26/05/2020

  1184

  Tuyệt chiêu này chúng ta thường xuyên sử dụng trong đo bóc khối lượng, ưu điểm của tuyệt chiêu này so với Consolidate là: Khi dữ liệu nguồn thay đổi thì kết quả khối lượng tổng hợp thay đổi theo, do chúng ta sử dụng hàm Sumif.

  Download file ví dụ thực hành

  Thao tác ví dụ:

  Bước 1: Copy tên tất cả cửa các tầng, paste ra chỗ khác

  Bước 2: Chọn tên tất cả các cửa vừa paste

  Bước 3: Bấm Data Remove Duplicates

  Bước 4: Chọn Continue with the current selection để chỉ thao tác trên        vùng đã chọn

  Bước 5: Bấm Remove Duplicates…

  Bước 6: Đảm bảo rằng đã tích chọn ô như trong hình

  Bước 7: Bấm OK để kết thúc lệnh

  Bước 8: Đặt lệnh Sumif để tổng hợp khối lượng từng cửa

  Sau khi loại bỏ các đầu việc trùng lặp chúng ta có thể copy cột Sau để làm đầu việc BOQ và kết hợp với hàm Sumif để tính khối lượng tổng của từng bộ cửa:

   

  Video hướng dẫn sử dụng Remove Duplicates gộp các đầu việc trùng lặp

  Nếu bạn muốn trở thành QS hay đang làm QS thì không nên bỏ qua 2 công cụ hỗ trợ mà trung tâm chia sẻ miễn phí này:

  XDTH Ribbon Menu Lisp CAD: Tất tần tật các lisp CAD thông dụng được tích hợp trong menu của AutoCAD.

  Menu Lisp CAD tích hợp trong phần mềm AutoCAD

  XDTH Add-ins Excel: Tích hợp nhiều tiện ích giúp xử lý bảng tính Excel nhanh chóng, nâng cao năng suất làm việc (kẻ bảng nhanh, tính tổng nhanh, xóa Style rác, xóa ký tự trống thừa trong chuỗi Text…)

  Một số tính năng hữu ích tích hợp tại tab Home trong XDTH Add-ins Excel

  Victor Vuong,

  5

  /

  5

  (

  1

  bình chọn

  )

  CHIẾN DỊCH: Mình sẽ chia sẻ miễn phí trên kênh Youtube các kiến thức, thủ thuật tin học văn phòng Excel, Word, Powerpoint, Hệ điều hành Window, AutoCAD, Google Sheet và kiến thức trong xây dựng: Đo bóc khối lượng, lập giá, biện pháp thi công, Shop drawing, dưới dạng cầm tay chỉ việc, từ cơ bản cho người mới, người mất gốc đến nâng cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ô Với Dấu Phẩy, Dấu Cách, Ngắt Dòng Trong Excel?
 • Cách Chèn Dấu Ngoặc Trong Word, Excel Ngoặc Vuông, Ngoặc Nhọn, Ngoặc Kép
 • Cách Sử Dụng Toán Tử Chuỗi Và Ký Tự Đại Diện, Hỗ Trợ Numbers
 • Hiện Các Hàng Hoặc Cột Có Dấu Cộng Hoặc Trừ Trong Excel?
 • Phép Chia Trong Excel Bằng Các Thủ Thuật Cơ Bản
 • How To Duplicate A Sheet In Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2022
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dcount Và Dcounta Trong Microsoft Excel
 • Cách Link Dữ Liệu Từ File Excel Này Sang File Excel Khác
 • What to Know

  This article explains how to copy a sheet in Excel using various methods. Instructions apply to Excel 2022, Excel 2022, Excel 2013, Excel 2010, and Excel for Microsoft 365.

  How to Duplicate a Sheet in Excel by Dragging

  The most simple and straightforward way to copy a sheet to another location within the workbook is to drag it.

  1. Select the worksheet you want to duplicate.

  2. Press and hold the Ctrl key.

  3. Drag the selected tab and drop it where you want to create a copy.

  How to Duplicate a Sheet in Excel From the Worksheet Tab

  How to Duplicate a Sheet in Excel From the Ribbon

  The Format section of ribbon in Excel provides an additional way to duplicate a worksheet.

  How to Copy a Sheet in Excel to a Different Workbook

  The methods used to copy a worksheet to another spot in the same workbook also apply when duplicating a sheet to another Excel file, although there are a few additional steps for each method.

  How to Copy a Sheet to a Different Workbook by Dragging

  Both workbooks must be open and visible in order to copy a sheet from one Excel file to another. The easiest way to do this is to use Microsoft’s split screen options to make the workbooks appear side-by-side on the page.

  1. Open the Excel file containing the worksheet you want to duplicate and the Excel file to which you want to copy the first sheet.

  2. Select the worksheet you want to duplicate.

  3. Press and hold the Ctrl key.

  4. Drag the selected tab and drop it into the second Excel workbook.

  How to Copy a Sheet to a Different Workbook From the Worksheet Tab

  Send a duplicate sheet to another workbook by making changes in the Move or Copy dialog box.

  1. Select the target file under To Book.

   To place a copy into a new workbook, select New Book.

  How to Copy a Sheet to a Different Workbook From the Ribbon

  Create a duplicate sheet in another workbook by making changes in the Move or Copy dialog box from the Ribbon.

  1. Open the worksheet you want to copy.

  2. Select the target file under To Book.

   To place a copy into a new workbook, select New Book.

  How to Copy Multiple Sheets at Once in Excel

  Duplicating multiple sheets can be accomplished using any of the methods listed, including copying multiple sheets to a different workbook in Excel. The key is to select all of the worksheets you want to make copies of before you begin duplicating them elsewhere.

  1. Select all of the sheets you want to copy.

   • To select adjacent sheets, select the first sheet tab, pss and hold the Shift key, and select on the last tab.
   • To select non-adjacent sheets, select first sheet tab, pss and hold the Ctrl key, and select each additional tab you want to duplicate.
  2. To drag the duplicates to another location, select any of the highlighted tabs, pss the Ctrl key and drag the tabs to the desired position.

  How to Move a Sheet in Excel

  If you do not want to duplicate a worksheet in another location or another Excel file but would rather relocate an Excel worksheet, moving it is very similar to making a copy and you have several options.

  • Select the tab of the worksheet and simply drag it to the location to which you want to move it.
  • Select Format on the Home tab, select Move or Copy Sheet and then choose where you want to create duplicates of the worksheet.

  Thanks for letting us know!

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Highlight Duplicate Values In Excel
 • 7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel
 • Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel
 • How To Remove Line Shapes In Excel?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xóa Tất Cả Text Box Trong Word Bằng Vba
 • Các Hàm Database Trong Excel (Dsum, Dcount, Daverage)
 • Cách Dùng Các Hàm Database: Dsum, Dcount, Daverage, Dmin, Dmax Trong Excel
 • Tìm Giá Trị Lớn Nhất Dùng Thế Nào?
 • Tìm Giá Trị Lớn Nhất – Nhỏ Nhất Bằng Hàm Max – Min Trong Microsoft Excel
 • How to remove line shapes in Excel?

  In Excel, you can delete all objects by using Go To special function to select all objects including line shapes and then pssing Delete key. But in some cases, you may want to remove line shapes only, how can you solve it?

  Delete all objects with Go To Special function

  Delete only line shapes with Kutools for Excel

  Delete all objects with Go To Special function

  3. Then all objects are selected in active worksheet, pss Delete key to delete them.

  Tip: With Go To Special, all objects including other auto shapes, charts, pictures and so on will be selected, too.

  Delete only line shapes with Kutools for Excel

  If you have multiple objects in worksheet, and you want to quickly delete only line shapes, you can try to use the Delete Illustrations & Objects utility of Kutools for Excel.

  After free installing Kutools for Excel, please do as below:

  2. In the popping dialog, check Lines option in Delete section, and then select an option as you need in Look in section. See screenshot:

  Tip: with Kutools for Excel’s Delete Illustrations & Objects, you only can delete line shapes, the arrow shapes, curve shapes and so on cannot be deleted.

  Relative Articles:

  The Best Office Productivity Tools

  Kutools for Excel Solves Most of Your Problems, and Increases Your Productivity by

  80%

  • Reuse:

   Quickly insert

   complex formulas, charts

    and anything that you have used before;

   Encrypt Cells

   with password;

   Create Mailing List

   and send emails…

  • Super Formula Bar

   (easily edit multiple lines of text and formula);

   Reading Layout

   (easily read and edit large numbers of cells);

   Paste to Filtered Range

  • Merge Cells/Rows/Columns

   without losing Data; Split Cells Content;

   Combine Duplicate Rows/Columns

   … Prevent Duplicate Cells;

   Compare Ranges

  • Select Duplicate or Unique

   Rows;

   Select Blank Rows

   (all cells are empty);

   Super Find and Fuzzy Find

   in Many Workbooks; Random Select…

  • Exact Copy

   Multiple Cells without changing formula reference;

   Auto Create References

   to Multiple Sheets;

   Insert Bullets

   , Check Boxes and more…

  • Extract Text

   , Add Text, Remove by Position,

   Remove Space

   ; Create and Print Paging Subtotals;

   Convert Between Cells Content and Comments

  • Super Filter

   (save and apply filter schemes to other sheets);

   Advanced Sort

   by month/week/day, frequency and more;

   Special Filter

   by bold, italic…

  • Combine Workbooks and WorkSheets

   ; Merge Tables based on key columns;

   Split Data into Multiple Sheets

   ;

   Batch Convert xls, xlsx and PDF

  • More than

   300 powerful features

   . Supports Office/Excel

   2007-2019 and 365. Supports all languages. Easy deploying in your enterprise or organization. Full features

   30-day free trial. 60-day money back guarantee.

  Read More… Free Download… Purchase… 

  Office Tab Brings Tabbed interface to Office, and Make Your Work Much Easier

  • Enable tabbed editing and reading in Word, Excel, PowerPoint

   , Publisher, Access, Visio and Project.

  • Open and create multiple documents in new tabs of the same window, rather than in new windows.
  • Increases your productivity by

  Read More… Free Download… Purchase… 

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Edit Conditional Formatting In Excel
 • How To Quickly Remove Conditional Formatting In Excel?
 • √ Khóa Và Mở Khóa (Protect/unprotect) Vùng Dữ Liệu Trong Bảng Tính Excel
 • Cách Gỡ/xóa Bỏ Mật Khẩu Trong File Excel Nhanh Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Xóa Bỏ Định Dạng Theo Điều Kiện Conditional Formatting Trong Excel – Tinh Tinh
 • How To Highlight Duplicate Values In Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Duplicate A Sheet In Excel
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2022
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dcount Và Dcounta Trong Microsoft Excel
 • The article, How to highlight unique values in Excel, shows two easy ways to apply conditional formatting to unique values or the row that contains a unique value. In this article, we’ll do the same thing with duplicate values. We’ll first review the easy built-in rule that formats duplicate values. Then, we’ll apply a conditional format rule that highlights the entire record.

  SEE: 69 Excel tips every user should master (TechRepublic)

  I’m using Microsoft 365 on a Windows 10 64-bit system, but you can use an earlier version. You can work with your own data or download the demonstration .xlsx file. The browser supports conditional formatting; however, you can’t use the browser to implement a formula rule.

  How to highlight inpidual values in Excel

  Figure A Figure B Figure C

  The simple data set shown in Figure A repeats a few values in column D: 1, 2, and 6. They’re easy to discern visually, but that won’t always be the case. Let’s use the built-in rule to highlight them:

  1. Select the values you want to format; in this case that’s D3:D16.
  2. From the dropdown, choose Highlight Cells Rules, and then choose Duplicate Values from the resulting submenu (Figure A).
  3. Choose a pset format from the dropdown to the right (Figure B).

  A built-in rule is easy to implement and might be adequate. When it isn’t, you might have to turn to a formulaic rule.

  How to highlight rows in Excel

  For better or worse, you can’t use a built-in rule to highlight the entire row when column D contains a duplicate value. For that, we’ll need a formula that relies on a COUNTIFS() in the form

  1. Select the data range, B3:E16–you want to highlight the entire row. If you use a Table, Excel will update range as you add and delete records.

  Figure D

  COUNTIF( range, criteria)

  where range identifies the entire data set (record) and criteria specifies the condition, which can be a cell reference, a value, or even an expssion. Let’s try that now:

  The COUNTIFS() function itself counts the number of times a value occurs in column D. If that value is greater than one, meaning the value occurs more than once, the function returns True and the format is applied. When the count is 1 or less, the function returns False, and nothing happens.

  You have two conditional formatting rules to work with now. One is built-in and highlights inpidual values. The other is a formula and highlights the entire record.

  Also see

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel
 • Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel
 • 2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Dấu Sao Trong Excel
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100