Hàm Random Trong Excel Hay Hàm Rand

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Random Trong Excel
 • Hàm Random Trong Excel (Hàm Rand), Cách Sử Dụng Hàm Random Và Ví Dụ
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Và Minh Họa Về Hàm Rand Trong Excel
 • Hàm Rand Trả Về Một Số Thực Ngẫu Nhiên, Lớn Hơn Hoặc Bằng 0 Và Nhỏ Hơn Và Bằng 1
 • Cách Thay Thế Văn Bản Bằng Hàm Replace, Substitute Trong Excel
 • Hàm RANDOM trong excel hay Hàm RAND trong excel

  AD thấy nhiều bạn hỏi cách sử dụng hàm RANDOM trong excel như thế nào. Ad tự hỏi “Có phải hàm RAND không nhỉ?” Lần đầu tiên bị hỏi cũng hơi bối rối vì mình làm excel lâu thế rồi mà chưa biết hàm này. Thế thì sao mà tư vấn được :). Hỏi kỹ lại các bạn ấy mới biết là bạn ấy muốn biết cách sử dụng hàm excel cho giá trị ngẫu nhiên. Thế là từ đó về sau cứ ai hỏi về hàm random là automatic biết mình cần phải tư vấn gì rồi.

  1. Hàm RAND trong excel sao lại hay bị nhầm lẫn với Hàm RANDOM trong excel

  Xuất phát từ nhu cầu muốn excel cho ra các giá trị ngẫu nhiên, trong tiếng anh “Ngẫu nhiên” được viết là “Random” và có thể là bạn đã nghe đâu đó về hàm RAND. Khi cần sử dụng hàm này đã liên tưởng tới hàm RANDOM thay vì hàm RAND.

  Như vậy, bây giờ bạn đã phân biệt được 2 từ trên: 1 từ là tên hàm 1 từ có nghĩa là ngẫu nhiên.

  Ta có thể định nghĩa Hàm RAND trong excel như sau:

  Hàm RAND là hàm excel dùng để trả về các giá trị ngẫu nhiên trong excel.

  Cú pháp hàm RAND được viết như sau:

  = RAND ()

  Hàm rand không chứa thành tố nào bên trong dấu (). Hàm này sẽ trả về một giá trị bất kỳ nằm trong khoảng từ 0 tới 1.

  Lưu ý: Sau mỗi lần nhấn F9, hoặc cập nhật file, tắt file và mở lại file thì hàm Rand đều cho một giá trị khác nhau

  3. Một số ví dụ về hàm RAND (Hàm random)

  3.1. Lấy một giá trị bất kỳ nhỏ hơn 1 và lớn hơn 0

  = Rand ()

  3.2. Lấy một giá trị bất kỳ giữa 0 và m

  = Rand ()* m

  Với m là một số bất kỳ.

  Ví dụ như ad muốn số bất kỳ giữa 0 và 30 thì hàm lấy số ngẫu nhiên sẽ được viết như sau:

  = Rand()*30

  3.3. Lấy một giá trị bất kỳ giữa n và m, cú pháp hàm RAND được viết như sau:

  = RAND() * (n – m) + m

  Ví dụ, để lấy một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 15 và nhỏ hơn 150, ta dùng công thức:

  = RAND() * (150 – 15) + 15

  Hàm RAND thường được sử dụng trong công việc thực tế ở một số job điển hình như sau:

  – Thử nghiệm một phép tính với giá trị cho trước là bất kỳ

  – Lập một kế hoạch

  – Lấy một số bất kỳ

  – Lấy một chữ cái bất kỳ trong bảng chữ cái alphabe

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Rand Và Cách Dùng Hàm Rand Trong Excel Kèm Ví Dụ
 • Hàm Row Và Rows Trong Excel: Định Nghĩa, Cú Pháp, Cách Sử Dụng
 • Các Kiểu Tham Chiếu Trong Excel
 • Cách Khắc Phục Công Thức Excel Bị Thay Đổi (R1C1 Referencing)
 • Cách Đổi Tên Dòng Cột Trong Excel 2003 2007 2010 2013
 • Hàm Random Trong Excel (Hàm Rand), Cách Sử Dụng Hàm Random Và Ví Dụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Và Minh Họa Về Hàm Rand Trong Excel
 • Hàm Rand Trả Về Một Số Thực Ngẫu Nhiên, Lớn Hơn Hoặc Bằng 0 Và Nhỏ Hơn Và Bằng 1
 • Cách Thay Thế Văn Bản Bằng Hàm Replace, Substitute Trong Excel
 • Hàm Replace Trong Excel, Thay Thế Một Phần Của Chuỗi Văn Bản
 • Hàm Replace Trong Excel Và Cách Dùng Hàm Replace Có Kèm Ví Dụ
 • Mô tả hàm Random

  Hàm RAND() trả về một số thực ngẫu nhiên. Đó có thể là một số thực lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn một số bất kì, thậm chí nó còn là một chữ cái thuộc bảng chữ cái Alphabet.

  Cú pháp hàm Random

  RAND()

  – Hàm Rand() là hàm không chứa tham số giá trị trả về sẽ là các số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 tới 1.

  – Muốn lấy giá trị ngẫu nhiên nằm trong khoảng bất kì, ví dụ các giá trị lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn n thực hiện câu lệnh sau: =RAND() * n

  – Bạn muốn lấy các giá trị ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng n và nhỏ hơn m thực hiện câu lệnh: : =RAND() * (m-n) + n

  Chú ý khi sử dụng hàm Random

  – Hàm RAND() là hàm trả về giá trị ngẫu nhiên và giá trị này sẽ thay đổi mỗi khi bạn cập nhật hay mở lại bảng tính.

  – Trong trường hợp bạn muốn lưu giá trị đầu tiên của hàm RAND(), không muốn thay đổi giá trị đó bạn chỉ cần nhấn F5 sau đó nhấn Enter giá trị đầu tiên hàm RAND()) sinh ra được lưu lại cố định.

  Ví dụ hàm Random

  Ví dụ 1: Sử dụng hàm RAND() thực hiện các yêu cầu sau:

  – Lấy một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 tới 1.

  – Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 tới 90

  – Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 88 tới 188

  Cách làm:

  – Lấy một số ngẫu nhiên sử dụng cú pháp = RAND()

  – Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 tới 90: = RAND()*90

  – Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 88 tới 188: = RAND()*(188-88)+88

  Để lấy một số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm RAND() thực hiện như sau:

  – Thứ nhất sử dụng công thức lấy số ngẫu nhiên trong một khoảng và sử dụng hàm Int() để lấy phần nguyên của số ngẫu nhiên đó.

  – Thứ hai để cố định số chữ số của số ngẫu nhiên cần lấy ta đặt n = 10(x-1) và m = 10x với x chính là số chữ số của số ngẫu nhiên cần lấy. Ví dụ lấy một số ngẫu nhiên có 4 chữ số dùng công thức: = INT(RAND()*(10000-1000)+1000)

  Như vậy áp dụng công thức trên ta có bảng dữ liệu cần lấy số ngẫu nhiên có x chữ số:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Random Trong Excel
 • Hàm Random Trong Excel Hay Hàm Rand
 • Hàm Rand Và Cách Dùng Hàm Rand Trong Excel Kèm Ví Dụ
 • Hàm Row Và Rows Trong Excel: Định Nghĩa, Cú Pháp, Cách Sử Dụng
 • Các Kiểu Tham Chiếu Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Random Số Trong Excel Bằng Hàm Random

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Substitute Trong Excel Qua Câu Chuyện
 • Cách Dùng Hàm Substitute Trong Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Và Có Ví Dụ Minh Họa Cụ Thể
 • Cách Sử Dụng Hàm Stdevp Trong Excel
 • Các Cách Để Xoay Bảng Dữ Liệu Dọc Sang Sang Và Ngược Lại Trong Excel
 • Excel Transpose Chức Năng: Flip Hàng Hoặc Cột Dữ Liệu
 • Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

  Tầm quan trọng của dữ liệu ngẫu nhiên từ random số

  Hiện nay nhu cầu hỏi đáp về kiến thức Excel, các tình huống trong Excel là rất nhiều. Nhưng nếu không có dữ liệu mẫu, không có tình huống cụ thể thì không thể hình dung được vấn đề mà bạn gặp phải là gì. Khi được yêu cầu dữ liệu mẫu, thường Gitiho nhận được câu trả lời: “không thể đưa lên được vì tính bảo mật thông tin”.

  Vậy tại sao bạn không tạo 1 bảng dữ liệu ngẫu nhiên theo cách random số để làm mẫu? Như vậy không ảnh hưởng gì tới bảo mật thông tin mà vẫn thể hiện được đúng bản chất của vấn đề bạn đang gặp phải.

  Khi bạn cần lấy ví dụ trong bằng Excel, hoặc khi bạn muốn tạo các bài kiểm tra trong Excel, điều bạn quan tâm là cách viết hàm, loại dữ liệu chứ không phải giá trị trong từng ô dữ liệu. Và nếu phải nhập tay từng ô thì rất mất công. Hãy để Excel làm việc đó 1 cách ngẫu nhiên mà vẫn trong phạm vi kiểm soát của chúng ta hàm Random .

  Cách sử dụng hàm RAND trong Excel để random số

  Hàm RAND được hiểu là RANDOM, có nghĩa là ngẫu nhiên. Tác dụng của hàm RAND là tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ số 0 tới số 1, tức là một số có phần thập phân nhưng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.

  Cú pháp của hàm RAND: =RAND()

  Hàm RAND có đặc điểm:

  • Kết quả của hàm sẽ luôn tự động thay đổi mỗi khi file Excel nhận được yêu cầu tính toán. Khi file Excel của bạn thiết lập chế độ tính toán là Automatic thì chỉ cần bạn nhập dữ liệu vào 1 ô khác là kết quả hàm RAND sẽ tự thay đổi mà không hề tác động vào ô chứa hàm RAND.
  • Giá trị của hàm nằm trong khoảng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.
  • Số ngẫu nhiên luôn là số lẻ (kết thúc với số cuối cùng là số lẻ).

  Một số ứng dụng của hàm RAND:

  • Muốn lấy random số lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn n, dùng công thức: =RAND() * n
  • Muốn lấy random số trong bảng chữ cái tiếng Anh. Biết bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái nên đầu tiên các bạn cần lấy một số nguyên ngẫu nhiên giữa 1 và 26 với công thức: =INT(RAND() * 26 + 1)
  • Muốn trả về một chữ cái nằm trong bảng chữ cái Alphabet. Được biết, theo bảng mã ANSI, những ký tự viết hoa (A tới Z) nằm từ mã ANSI 65 đến mã ANSI 90. Dùng hàm CHAR với công thức: =CHAR(INT(RAND() * 26 + 1) + 64)

  Cách sử dụng hàm RANDBETWEEN trong Excel để random số

  Hàm RANDBETWEEN được hiểu là Random + Between, nghĩa là tạo random số trong 1 khoảng (từ số… đến số…). Tác dụng của hàm Random này là tạo ra một số ngẫu nhiên trong một phạm vi được chỉ định sẵn trong Excel, có thể là số âm hoặc số dương, nhưng luôn luôn là số nguyên.

  Cú pháp của hàm RANDBETWEEN: =RANDBETWEEN(Từ số, Đến số)

  Các bạn có thể xem một số ví dụ sau đây:

  Đặc điểm của hàm RANDBETWEEN:

  • Số bắt đầu phải nhỏ hơn số kết thúc, không giới hạn số âm hay số dương, số có phần thập phân hay không.
  • Kết quả luôn là 1 số nguyên (không có phần thập phân) nhưng có thể là số âm.
  • Có thể dùng hàm RANDBETWEEN để random số với dữ liệu là dạng Số hoặc dạng Ngày, Giờ. Với dữ liệu thời gian thì không được dùng số âm.

  Nguyên tắc tính của hàm RANDBETWEEN:

  Giá trị tạo ra bởi RandBetween = (Số cuối – Số đầu) * Số ngẫu nhiên + Số đầu

  Ví dụ về ứng dụng của hàm RANDBETWEEN:

  Cho bảng dữ liệu A1:C10 trong trang tính Excel, trong đó dữ liệu ở các cột A, B, C sẽ phát sinh một cách ngẫu nhiên từ dòng 2 tới dòng 9 dựa theo nội dung có sẵn trong bảng E2:G7

  Trong trường hợp này chúng ta dùng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm RANDBETWEEN làm hàm Random như sau:

   Họ tên: Sẽ lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 6, sau đó dựa trên kết quả random số thu được bạn sẽ tham chiếu bằng hàm VLOOKUP để lấy tên tương ứng theo số thứ tự đó:

  =VLOOKUP(RANDBETWEEN(1,6), $E$1:$G$7, 2, 0)

   Bộ phận: vì chỉ có 3 bộ phận nên lấy random số từ 1 đến 3, sau đó kết hợp trong hàm VLOOKUP để lấy tên bộ phận tương ứng với số thứ tự thu được:

  =VLOOKUP(RANDBETWEEN(1,3), $E$1:$G$7, 3, 0)

  Khi đó kết quả thu được là:

  Số ngày công: vì không cụ thể giới hạn số ngày công nên bạn có thể lấy ngẫu nhiên theo 1 phạm vi tự chọn, ví dụ từ 10 đến 30 = RANDBETWEEN(10,30)

  Tài liệu kèm theo bài viết

  Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

   50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

  Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Ppmt Của Excel Với Các Ví Dụ Về Công Thức
 • Hàm Ppmt Là Gì? Một Hàm Tính Toán Bổ Ích Mà Ít Người Biết
 • Cách Tính Khoản Phải Trả, Tiền Gốc, Tiền Lãi Bằng Hàm Pmt, Ppmt, Ipmt Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Npv Trong Excel Qua Bài Tập Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Hàm Month Trong Excel Để Tìm Số Tháng.
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Rand (Random) Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Right Trong Excel, Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Right Kèm Ví Dụ
 • Cách Group Và Ungroup Dữ Liệu Trong Pivot Table
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Form Nhập Liệu Trong Google Sheet
 • Hàm Unique Trong Excel Lọc Giá Trị Duy Nhất Trong Vùng
 • Hàm Unique Cho Các Phiên Bản Office Thấp Hơn
 • Bạn cần lấy một giá trị ngẫu nhiên trong khoảng giá trị nào đó? Để các giá trị không bị trùng lặp và mang tính khách quan khi lấy giá trị bạn nên sử dụng hàm Rand. Hàm RAND sẽ trả về một giá trị ngẫu nhiên. Đó có thể là một số thực ngẫu nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn một số bất kì nào đó hay là một chữ cái thuộc bản Alphabet …Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm RAND trong Excel.

  1. Cấu trúc hàm RAND

  Cú pháp hàm: =RAND()

  Cú pháp hàm RAND không có đối số nào. Giá trị trả về sẽ là các số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 tới 1

  • Muốn lấy giá trị ngẫu nhiên nằm trong khoảng lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn a, sử dụng công thức: =RAND()*a
  • Muốn lấy giá trị ngẫu nhiên nằm trong khoảng lớn hơn bằng a và nhỏ hơn b, sử dụng công thức: =RAND()*(b-a)+a
  • Kết quả của hàm RAND sẽ thay đổi mỗi khi bạn cập nhật hay mở lại bảng tính.

  2. Cách sử dụng hàm RAND

  Ví dụ: Sử dụng hàm RAND để lấy giá trị ngẫu nhiên theo các yêu cầu như sau:

  • Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1
  • Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100
  • Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 70 và nhỏ hơn 164
  • Số nguyên ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100
  • Số nguyên ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 70 và nhỏ hơn 164

  Áp dụng cấu trúc hàm bên trên ta có công thức tính cho các trường hợp như sau:

  • Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1: =RAND()
  • Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100: =RAND()*100
  • Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 70 và nhỏ hơn 164: =RAND()*(164-70)+70

  Đối với 2 trường hợp cần lấy số nguyên, ta có thể kết hợp hàm RAND với hàm INT để làm tròn kết quả của hàm RAND về số nguyên gần nhất.

  Công thức tính trong 2 trường hợp này sẽ như sau:

  • Số nguyên ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100: =INT(RAND()*100)
  • Số nguyên ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 70 và nhỏ hơn 164: =INT(RAND()*(164-70)+70)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tìm Phần Nguyên Của Phép Chia Với Hàm Quotient Và Hàm Int
 • Hướng Dẫn Cách Viết Điều Kiện Với Hàm Query Trong Googlesheet
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Chức Năng Justify Tự Động Xuống Dòng Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dsum Chi Tiết Kèm Ví Dụ Minh Họa
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Countif Và Countifs Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Random Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Random Trong Excel (Hàm Rand), Cách Sử Dụng Hàm Random Và Ví Dụ
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Và Minh Họa Về Hàm Rand Trong Excel
 • Hàm Rand Trả Về Một Số Thực Ngẫu Nhiên, Lớn Hơn Hoặc Bằng 0 Và Nhỏ Hơn Và Bằng 1
 • Cách Thay Thế Văn Bản Bằng Hàm Replace, Substitute Trong Excel
 • Hàm Replace Trong Excel, Thay Thế Một Phần Của Chuỗi Văn Bản
 • Để tạo ra các số ngẫu nhiên (random) trong Excel, chúng ta có thể sử dụng một số hàm có sẵn trong Excel. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hai hàm thuộc nhóm hàm RANDOM trong Excel là hàm RAND và RANDBETWEEN

  Hàm RAND tạo số ngẫu nhiên từ 0 tới 1

  Hàm RAND được viết tắt cho từ RANDOM, có nghĩa là ngẫu nhiên. Tuy nhiên hàm RAND chỉ lấy ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 tới 1. Cách dùng hàm RAND như sau:

  =RAND()

  Hàm này không cần tham số, chỉ cần ghi tên hàm, mở ngoặc đơn rồi đóng ngoặc đơn ngay. Kết quả của hàm RAND sẽ là một số ngẫu nhiên x mà 0<x<1

  • số ngẫu nhiên sẽ luôn tự động thay đổi sang 1 số khác mỗi khi file Excel thực hiện 1 phép tính bất kỳ (hay nhập dữ liệu mới vào file trong chế độ tính toán tự động)
  • Số ngẫu nhiên luôn là số lẻ

  Hàm RANDBETWEEN tạo số ngẫu nhiên trong khoảng

  Để tạo ra 1 số ngẫu nhiên trong 1 khoảng (từ số A tới số B) thì chúng ta sử dụng hàm RANDBETWEEN. Cách dùng như sau:

  Đặc điểm của hàm RANDBETWEEN:

  • Số đầu phải nhỏ hơn số cuối, không giới hạn số âm hay số dương, số có phần thập phân hay không.
  • Kết quả luôn là 1 số nguyên

  Nguyên tắc tính của hàm RANDBETWEEN:

  Giá trị tạo ra bởi RandBetween = (Số cuối – Số đầu)*Số ngẫu nhiên + Số đầu

  Như vậy với 2 hàm RAND và RANDBETWEEN, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được những số ngẫu nhiên trong Excel một cách dễ dàng.

  Nâng cao kiến thức về tạo số ngẫu nhiên trong Excel:

  Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng VBA để viết ra các macro tạo ra số ngẫu nhiên nữa đó:

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm tạo số ngẫu nhiên trong VBA Excel

  Để biết hàm tạo số ngẫu nhiên được ứng dụng như thế nào trong thực tế, các bạn có thể tìm hiểu trong bài viết:

  Hướng dẫn tạo dữ liệu ngẫu nhiên tự động trong excel với hàm vlookup randbetween

  Để tạo ra số ngẫu nhiên không trùng nhau, các bạn có thể tìm hiểu tại bài viết:

  Cách tạo số tự nhiên ngẫu nhiên không trùng trong khoảng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Random Trong Excel Hay Hàm Rand
 • Hàm Rand Và Cách Dùng Hàm Rand Trong Excel Kèm Ví Dụ
 • Hàm Row Và Rows Trong Excel: Định Nghĩa, Cú Pháp, Cách Sử Dụng
 • Các Kiểu Tham Chiếu Trong Excel
 • Cách Khắc Phục Công Thức Excel Bị Thay Đổi (R1C1 Referencing)
 • How To Randomize A List In Excel: Sort Randomly Cells, Rows And Columns

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Randomly Sort A List In Excel
 • How To Generate Random Value From A Given List In Excel?
 • Excel Formula: Random List Of Names
 • Hướng Dẫn Cách Chọn Tên Ngẫu Nhiên Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Sắp Xếp Ngẫu Nhiên Nội Dung Của 1 Cột Trong Excel
 • The tutorial will teach you two quick ways to randomize in Excel: perform random sort with formulas and shuffle data by using a special tool.

  Microsoft Excel provides a handful of different sorting options including ascending or descending order, by color or icon, as well as custom sort. However, it lacks one important feature – random sort. This functionality would come in handy in situations when you need to randomize data, say, for an unbiased assigning of tasks, allocation of shifts, or picking a lottery winner. This tutorial will teach you a couple of easy ways to do random sort in Excel.

  How to randomize a list in Excel with a formula

  Although there is no native function to perform random sort in Excel, there is a function to generate random numbers (Excel RAND function) and we are going to use it.

  Assuming you have a list of names in column A, please follow these steps to randomize your list:

  1. Insert a new column next to the list of names you want to randomize. If your dataset consists of a single column, skip this step.
  2. In the first cell of the inserted column, enter the RAND formula: =RAND()

  Either way, Excel automatically expands the selection and sorts the names in column A as well:

  Tips & notes:

  • Excel RAND is a volatile function, meaning that new random numbers are generated every time the worksheet is recalculated. So, if you are not happy with how your list has been randomized, keep hitting the sort button until you get the desired result.
  • To pvent the random numbers from recalculating with every change you make to the worksheet, copy the random numbers, and then paste them as values by using the Paste Special feature. Or, simply delete the column with the RAND formula if you don’t need it any longer.
  • The same approach can be used to randomize multiple columns. To have it done, place two or more columns side by side so that the columns are contiguous, and then perform the above steps.

  How to shuffle data in Excel with Ultimate Suite

  If you don’t have time to fiddle with formulas, use the Shuffle Cells tool included in our Ultimate Suite for Excel to do a random sort faster.

  1. The Shuffle pane will appear on the left side of your workbook. You select the range where you want to shuffle data, and then choose one of the following options:
   • Cells in each row – shuffle cells in each row inpidually.
   • Cells in each column – randomly sort cells in each column.
   • Entire rows – shuffle rows in the selected range.
   • Entire columns – randomize the order of columns in the range.
   • All cells in the range – randomize all cells in the selected range.

  In this example, we need to shuffle cells in column A, so we go with the third option:

  And voilà, our list of names is randomized in no time:

  If you are curious to try this and explore a lot more fascinating features included with Ultimate Suite for Excel, you are welcome to download a 14-day trial version.

  You may also be interested in

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Phím Tắt Hay Dùng Trong Excel, Dân Văn Phòng Không Nên Bỏ Qua
 • 99 Phím Tắt Trong Excel
 • How To Use The Excel Roundup Function
 • Hàm Chia Lấy Số Dư Mod Và Chia Lấy Số Nguyên Quotient Trong Excel
 • Join Two Or More Tables In Excel With Power Query
 • Generate Random Numbers In Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Đảo Ngược Danh Sách Dữ Liệu Trong 1 Cột / Hàng Trong Excel 2007 2010 2022
 • Sử Dụng Hàm Max() Và If() Để Đánh Số Thứ Tự Tự Động Trong Excel
 • Bỏ Túi Cách Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Abc Trong Excel Hay Nhất Bạn Nên Biết!
 • Hàm Sum Trong Excel – Cách Sử Dụng Hàm Tính Tổng Qua Ví Dụ
 • How To Use The Excel Subtotal Function
 • Excel has two very useful functions when it comes to generating random numbers. RAND and RANDBETWEEN.

  Rand

  The RAND function generates a random decimal number between 0 and 1.

  1. Select cell A1.

  2. Type RAND() and pss Enter. The RAND function takes no arguments.

  Note that cell A1 has changed. That is because random numbers change every time a cell on the sheet is calculated.

  4. If you don’t want this, simply copy the random numbers and paste them as values.

  5. Select cell C1 and look at the formula bar. This cell holds a value now and not the RAND function.

  RandBetween

  The RANDBETWEEN function generates a random whole number between two boundaries.

  1. Select cell A1.

  2. Type RANDBETWEEN(50,75) and pss Enter.

  3. If you want to generate random decimal numbers between 50 and 75, modify the RAND function as follows:

  RandArray

  If you have Excel 365, you can use the magic RANDARRAY function.

  1. By default, the RANDARRAY function generates random decimal numbers between 0 and 1. The array below consists of 5 rows and 2 columns.

  Note: this dynamic array function, entered into cell A1, fills multiple cells. Wow! This behavior in Excel 365 is called spilling.

  2. The RANDARRAY function below generates an array of integers, 10 rows by 1 column, between 20 and 80.

  Note: the Boolean TRUE (fifth argument) tells the RANDARRAY function to return an array of integers. Use FALSE to return an array of decimal numbers between 20 and 80.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sắp Xếp Ngẫu Nhiên Nội Dung Của 1 Cột Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chọn Tên Ngẫu Nhiên Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Excel Formula: Random List Of Names
 • How To Generate Random Value From A Given List In Excel?
 • How To Randomly Sort A List In Excel
 • How To Randomly Sort A List In Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Generate Random Value From A Given List In Excel?
 • Excel Formula: Random List Of Names
 • Hướng Dẫn Cách Chọn Tên Ngẫu Nhiên Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Sắp Xếp Ngẫu Nhiên Nội Dung Của 1 Cột Trong Excel
 • Generate Random Numbers In Excel
 • Have you ever needed to take a list and randomly sort it? How would you do it?

  It’s not as intuitive as you think. We’re so used to sorting lists in

  alphabetical order or from smallest to largest, but this idea of randomly

  sorting a list is not very common in Excel. Let’s jump right into it and show

  you how to randomly sort a list in Excel.

  Sample Data

  Say we have some data that we’d like to sort:

  Normally, we could sort by Movie title, the date that it opened (as it’s shown

  in the picture), or by the total amount it grossed. But what if we wanted to

  “shuffle” this list? How could we go about doing that?

  By the way, this is the same data that we used in the

  Sum the Top 5 Values

  post.

  You can also copy and paste this table to follow along:

  Movie

  Date Opened

  Total Gross

  Deadpool

  2/12/16

  $363,070,709

  Zootopia

  3/4/16

  $341,268,248

  Batman v Superman: Dawn of Justice

  3/25/16

  $330,360,194

  The Jungle Book (2016)

  4/15/16

  $364,001,123

  Captain America: Civil War

  5/6/16

  $408,084,349

  Finding Dory

  6/17/16

  $486,295,561

  The Secret Life of Pets

  7/8/16

  $368,384,330

  Suicide Squad

  8/5/16

  $325,100,054

  Rogue One: A Star Wars Story

  12/16/16

  $532,177,324

  Sing

  12/21/16

  $270,329,045

  Does this article help you? If so, please consider supporting me with a coffee ☕️

  Randomly Sort a List in Excel

  To sort a list randomly in Excel, first you need to add a new column to your

  data. When using Excel Tables, you can

  simply type in a new column name at the next available table header and it will

  be automatically joined to your table.

  Here, we type in “Sort Order” and pss Enter.

  Next, we need a way to randomly sort the list. We can use the RAND() function

  in Excel to help us with that. The RAND() function will return a number at

  random between 0 and 1.

  After we add the formula, we can sort by that column. This will randomize the

  list for us.

  Also, each time the RAND() function is calculated, you get a different number.

  This is why you see the table has all different numbers.

  Keep Shuffling

  Another cool tip is that if you’re not happy with the initial shuffling of the

  list, you can simply keep sorting between Ascending and Descending to keep

  shuffling the list. This works because when you sort the list, it recalculates

  the RAND() function, giving a new number each time.

  Keeping the List Order

  But what if you don’t want the RAND() function to keep recalculating? What if

  you want to keep the sort order?

  If you want to keep the sort order, you can simply save the values from RAND()

  before sorting again.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Randomize A List In Excel: Sort Randomly Cells, Rows And Columns
 • Những Phím Tắt Hay Dùng Trong Excel, Dân Văn Phòng Không Nên Bỏ Qua
 • 99 Phím Tắt Trong Excel
 • How To Use The Excel Roundup Function
 • Hàm Chia Lấy Số Dư Mod Và Chia Lấy Số Nguyên Quotient Trong Excel
 • Excel Formula: Random List Of Names

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Chọn Tên Ngẫu Nhiên Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Sắp Xếp Ngẫu Nhiên Nội Dung Của 1 Cột Trong Excel
 • Generate Random Numbers In Excel
 • Hướng Dẫn Cách Đảo Ngược Danh Sách Dữ Liệu Trong 1 Cột / Hàng Trong Excel 2007 2010 2022
 • Sử Dụng Hàm Max() Và If() Để Đánh Số Thứ Tự Tự Động Trong Excel
 • At the core, this formula uses the INDEX function to retrieve 10 random names from a named range called “names” which contains 100 names. For example, to retrieve the fifth name from the list, we use INDEX like this:

  =

  INDEX

  (

  names

  ,

  5

  )

  However, the trick in this case is that we don’t want a single name at a known location, we want 10 random names at unknown locations between 1 and 100. This is an excellent use case for the RANDARRAY function, which can create a random set of integers in a given range. Working from the inside out, we use RANDARRAY to get 10 random numbers between 1 and 100 like this:

  RANDARRAY

  (

  10

  ,

  1

  ,

  1

  ,

  COUNTA

  (

  names

  )

  The COUNTA function is used to get a dynamic count of names in the list, but we could replace COUNTA with a hardcoded 100 in this case with the same result:

  =

  INDEX

  (

  names

  ,

  RANDARRAY

  (

  10

  ,

  1

  ,

  1

  ,

  100

  ,

  TRUE

  ))

  In either case, RANDARRAY will return 10 numbers in an array that looks like this:

  {

  64

  ;

  74

  ;

  13

  ;

  74

  ;

  96

  ;

  65

  ;

  5

  ;

  73

  ;

  84

  ;

  85

  }

  Note: these numbers are random only and do not map directly to the example shown.

  This array is returned directly to the INDEX function as the row argument:

  =

  INDEX

  (

  names

  ,

  {

  64

  ;

  74

  ;

  13

  ;

  74

  ;

  96

  ;

  65

  ;

  5

  ;

  73

  ;

  84

  ;

  85

  }

  Because we are giving INDEX 10 row numbers, it will 10 results, each corresponding to a name at the given position. The 10 random names are returned in a spill range beginning in cell D5.

  Prevent duplicates

  One problem with the above formula (depending on your needs) is that RANDARRAY will sometimes generate duplicate numbers. In other words, there is no guarantee that RANDARRAY will return 10 unique numbers.

  To ensure 10 different names from the list, you can adapt the formula to randomly sort the full list of names, then retrieve the first 10 names from the list. The formula in F5 uses this approach:

  =

  INDEX

  (

  SORTBY

  (

  names

  ,

  RANDARRAY

  (

  COUNTA

  (

  names

  ))),

  SEQUENCE

  (

  10

  ))

  The approach here is the same as above – we are using INDEX to retrieve 10 values from the list of names. However, in this version of the formula, we are sorting the list of names randomly before handing giving the list to INDEX like this:

  SORTBY

  (

  names

  ,

  RANDARRAY

  (

  COUNTA

  (

  names

  )))

  Here, the SORTBY function is used to sort the list of names randomly with an array values created by the RANDARRAY function, as explained in more detail here.

  Finally, we need to retrieve 10 values. Because we already have names in a random order, we can simply request the first 10 with an array created by the SEQUENCE function like this:

  SEQUENCE

  (

  10

  )

  SEQUENCE builds an array of sequential numbers:

  {

  1

  ;

  2

  ;

  3

  ;

  4

  ;

  5

  ;

  6

  ;

  7

  ;

  8

  ;

  9

  ;

  10

  }

  which is returned to the INDEX function as the row argument. INDEX then returns the first 10 names in a spill range like the original formula.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Generate Random Value From A Given List In Excel?
 • How To Randomly Sort A List In Excel
 • How To Randomize A List In Excel: Sort Randomly Cells, Rows And Columns
 • Những Phím Tắt Hay Dùng Trong Excel, Dân Văn Phòng Không Nên Bỏ Qua
 • 99 Phím Tắt Trong Excel
 • How To Generate Random Numbers In Excel (A Step

  --- Bài mới hơn ---

 • Random Number Generator Excel In Functions And Data Analysis
 • Làm Cách Nào Để Chọn Tên Ngẫu Nhiên Từ Danh Sách Trong Excel?
 • Hàm Đánh Số Thứ Tự Bằng Ký Hiệu La Mã Trong Excel
 • Viết Hàm Tạo Số Phiếu Tự Động Trong Excel
 • Làm Thế Nào Để Sắp Xếp Dữ Liệu Bỏ Qua Ký Tự Đầu Tiên Trong Excel?
 • There may be cases when you need to generate random numbers in Excel.

  For example, to select random winners from a list or to get a random list of numbers for data analysis or to create random groups of students in class.

  In this tutorial, you will learn how to generate random numbers in Excel (with and without repetitions).

  Generate Random Numbers in Excel

  There are two worksheet functions that are meant to generate random numbers in Excel: RAND and RANDBETWEEN.

  • RANDBETWEEN function would give you the random numbers, but there is a high possibility of repeats in the result.
  • RAND function is more likely to give you a result without repetitions. However, it only gives random numbers between 0 and 1. It can be used with RANK to generate unique random numbers in Excel (as shown later in this tutorial).

  Generate Random Numbers using RANDBETWEEN function in Excel

  Excel RANDBETWEEN function generates a set of integer random numbers between the two specified numbers.

  RANDBETWEEN function takes two arguments – the Bottom value and the top value. It will give you an integer number between the two specified numbers only.

  For example, suppose I want to generate 10 random numbers between 1 and 100.

  Here are the steps to generate random numbers using RANDBETWEEN:

  • Select the cell in which you want to get the random numbers.
  • In the active cell, enter =RANDBETWEEN(1,100).
  • Hold the Control key and Press Enter.

  This will instantly give me 10 random numbers in the selected cells.

  While RANDBETWEEN makes it easy to get integers between the specified numbers, there is a high chance of repetition in the result.

  For example, when I use the RANDBETWEEN function to get 10 random numbers and use the formula =RANDBETWEEN(1,10), it gives me a couple of duplicates.

  If you’re OK with duplicates, RANDBETWEEN is the easiest way to generate random numbers in Excel.

  Note that RANDBETWEEN is a volatile function and recalculates every time there is a change in the worksheet. To avoid getting the random numbers recalculate, again and again, convert the result of the formula to values.

  Generate Unique Random Numbers using RAND and RANK function in Excel

  I tested the RAND function multiple times and didn’t find duplicate values. But as a caution, I recommend you check for duplicate values when you use this function.

  Suppose I want to generate 10 random numbers in Excel (without repeats).

  Here are the steps to generate random numbers in Excel without repetition:

  • Select the cells in which you want to get the random numbers.
  • In the active cell, enter =RAND()
  • Hold the Control key and Press Enter.
  • Select all the cell (where you have the result of the RAND function) and convert it to values.
  • In the adjacent column, use the following formula: =RANK.EQ(A2,$A$2:$A$11)

  Now you can use the values in column B as the random numbers.

  Note: RAND is a volatile formula and would recalculate every time there is any change in the worksheet. Make sure you have converted all the RAND function results to values.

  Caution: While I checked and didn’t find repetitions in the result of the RAND function, I still recommend you check once you have generated these numbers. You can use Conditional Formatting to highlight duplicates or use the Remove Duplicate option to get rid of it.

  You May Also Like the Following Excel Tutorials:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tạo Số Ngẫu Nhiên Bằng Excel
 • Làm Cách Nào Để Sắp Xếp Ngẫu Nhiên Các Ô Trong Một Cột Hoặc Dải Ô Trong Excel?
 • Làm Cách Nào Để Tạo Nhanh Thời Gian Ngẫu Nhiên Trong Excel?
 • Sắp Xếp Ngẫu Nhiên Các Ô, Hàng Và Cột
 • Làm Thế Nào Để Tạo Chuỗi Ký Tự Ngẫu Nhiên Trong Một Phạm Vi Trong Excel?
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100