Ff, Noob, Ad, Afk, Cover, Cc, Mvp, Ggwp Là Gì Trong Lol

--- Bài mới hơn ---

 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Omg Loạn Đấu Đẹp, Độc Và Hay Nhất
 • Share Code Hải Tặc Bóng Đêm 2021 Và Miễn Phí Cho Game Thủ
 • Lộ Clip Của Ngân 98 Toang Rồi Ông Giáo Ạ
 • Ốp Clear Cover Trong Suốt Galaxy Note 8 Hàng Theo Máy
 • Thủ Thuật Tạo Tiểu Sử Facebook Bằng Trình Phát Nhạc Bài Hát
 • FF: Đầu hàng.

  Noob / Newbie: Ám chỉ những người mới chơi có kĩ năng kém.

  AD / ADC : Xạ thủ – dame chủ lực của team. Người thường đi đường dưới.

  AP / APC / Mid : Pháp sư. Người gây dame phép chủ lực của team.

  Tanker / Top: Những người đi đường trên. Thường là những tướng có sức chống chịu tốt. Càn lướt cho team.

  SP (Support) : Người chơi hỗ trợ cho team. Thông thường hay đi cặp với AD.

  Jungler : Người đi rừng của team.

  Gank : Hỗ trợ người đi đường. Thường là nhiệm vụ của người chơi đi rừng.

  AFK (Away from keyboard) : Ám chỉ người nào đó không điều khiển nhân vật. Có thể do họ gặp việc bận đột xuất hoặc mất mạng…

  CC (Crowd Control) : Các kĩ năng làm tướng hạn chế về di chuyển như làm chậm, choáng, sợ hãi, hất tung….

  MVP : Người chơi tốt nhất trận đấu. Thường là người có chỉ số KDA đẹp, đóng góp nhiều nhất vào thắng lợi của team.

  KDA : Chỉ số Kill – Dead – Assits. Chỉ số này càng cao chứng tỏ người chơi đó đã có trận đấu cực tốt.

  GGWP (Good game well play) : Thường được sử dụng ở cuối mỗi trận đấu. Ám chỉ một trận đấu hay.

  Troll : Chỉ hành động một người chơi nào đó cố tình phá game, giúp đội đối phương, không hợp tác với đồng đội.

  First Blood: hành động giành được mạng đầu tiên trong trận đấu.

  ACE: hành động quét sạch đối thủ.

  Lên bảng đếm số : Chỉ hành động bạn vừa bị hạ gục và đang trong thời gian chờ nhân vật hồi sinh.

  Care : Nguy hiểm.

  Slow : làm chậm đối phương.

  – Stun: làm choáng đối phương.

  Bait : dụ địch.

  Combo : Là một chuỗi liên hoàn các kĩ năng, chiêu thức.

  Push : Đi đẩy trụ.

  Ez: có nghĩa là Easy. Ám chỉ trận dấu dễ dàng

  Exp : Điểm kinh nghiệm.

  Feed : Người chơi nào đó chết quá nhiều.

  Last Hit : kết liễu lính (creep) để nhận được vàng.

  Nerf : Giảm sức mạnh.

  Roam: Đảo đường, hỗ trợ các đường khác. Gần tương tự như Gank.

  Snowball : Đẩy mạnh những lợi thế mà mình đang có

  Ăn hành: Ám chỉ người chơi đang bị thua liên tục.

  KS : Ám chỉ bị người khác cướp mất mạng của mình sắp hạ gục.

  Farm : Là hành động tiêu diệt lính để lấy tiền và kinh nghiệm.

  – Ulti : Kĩ năng mạnh nhất của một nhân vật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Nick Game Liên Quân Đẹp Nhất 2021
 • Bảng Kí Tự Đặc Biệt Game Cửu Kiếm 3D Đẹp, Độc & Bá Đạo Nhất 2021
 • Bộ Kí Tự Đặc Biệt Kiếm Tung 3D Đẹp Nhất 2021 Cùng Bộ Tên Kí Tự Cực Hay Bapluoc.com
 • Cách Đổi Mật Khẩu Ngọc Rồng Online 2021
 • Thiết Lập Xác Thực Phản Hồi Với Google Form (Biểu Mẫu)
 • List Of Unusual Words Beginning With M

  --- Bài mới hơn ---

 • Sentence Starters: Useful Words And Phrases To Use As Sentence Starters
 • 35 Perfect Ways Of Starting Sentences In English!
 • Good Sentence Starters For Different Purposes ✍
 • Positive Adjectives That Start With U
 • List Of Unusual Words Beginning With U
 • macadamize

  to cover a road with small broken stones

  macarism

  a beatitude; taking pleasure in another’s joy

  macarize

  to declare to be happy or blessed

  macaroni

  nonsense; foolishness

  macaronic

  muddled or mixed-up

  macerate

  to steep or soak; to break up; to emaciate

  macerator

  a person who fasts and becomes emaciated

  machair

  low-lying sandy beach

  machairodont

  sabre-toothed

  machicolation

  space between corbels in a parapet

  machinule

  tool used by surveyors to obtain right angle

  macilent

  lean; excessively thin

  mackinaw

  heavy napped and felted wool cloth

  mackintosh

  lightweight rubberized waterproof cotton

  macon

  smoked salted mutton

  macrobiote

  long-lived organism

  macrocephalic

  having an abnormally large head

  macrocephalous

  having a large head

  macrocosm

  large and complex structure considered as a whole

  macrography

  viewing an object with the naked eye

  macrology

  much talk with little to say; redundancy; pleonasm

  macromancy

  pination using large objects

  macromania

  delusion that objects are larger than natural size

  macron

  straight line placed above vowel to indicate stress

  macrophobia

  fear of prolonged waiting

  macropicide

  killer of kangaroos

  macropodine

  of, like or pertaining to kangaroos

  macropterous

  having large wings or fins

  macroscian

  one with a long shadow; one who inhabits polar regions

  macrotone

  macron; straight line placed above vowel to indicate stress

  macrural

  having a long tail

  mactation

  killing or slaughter of a sacrificial victim

  macular

  spotted; patchy

  maculation

  the act of spotting or staining

  maculomancy

  pination using spots

  madapollam

  fine cotton cloth

  madarosis

  loss of eyelashes or eyebrows

  madder

  red dye made from brazil wood; a reddish or red-orange colour

  madefy

  to moisten or make wet

  maderization

  wine becoming rusty in colour and flat in taste

  madescent

  growing damp

  madoline

  vegetable slicer with adjustable blade

  madras

  fine plain-woven cotton or silk

  maenadic

  furious; bacchanalian

  maffick

  to celebrate exuberantly and boisterously

  magadis

  ancient bridged stringed instrument

  maggotorium

  place where maggots are bred for sale to fishers

  magianism

  teachings or philosophy of the magi

  magirics

  art of cookery

  magisterial

  in the manner of a teacher or magistrate

  magisterium

  teaching function of the Catholic church

  magistral

  of, like or pertaining to a master or teacher

  magistricide

  killer of one’s teacher

  magnality

  wonderful or great thing

  magnanerie

  art of raising silkworms

  magnetics

  study of magnetism

  magnetograph

  instrument for recording measurements of magnetic fields

  magnetometer

  instrument for measuring intensity of magnetic fields

  magneton

  unit of the quantized magnetic moment of a particle

  magnicaudate

  having a long tail

  magnificat

  canticle in praise of the Virgin Mary

  magniloquent

  speaking in a grand or pompous style

  magomancy

  pination by magic or sorcery

  magpiety

  garrulousness

  mahout

  one who rides or drives elephants

  maidan

  open plain; open space near a town

  maieutic

  bringing out latent thoughts; socratic

  maillot

  tights worn by a ballet dancer

  mainmast

  sailing ship’s principal mast

  mainour

  stolen goods discovered on thief

  mainpernor

  one who gives mainprise

  mainprise

  surety for the appearance of a prisoner at trial

  mainsail

  principal sail on a ship’s mainmast

  mainsheet

  rope by which mainsail is trimmed and secured

  mainstay

  stay that extends from the main-top to the foot of the foremast

  majolica

  elaborate glazed Italian pottery

  makaf

  hyphen used to join words in Hebrew texts

  malabathrum

  dried leaf used in ancient times to make perfumed ointments

  malacissation

  act of making soft or supple

  malacoid

  made of a soft or fleshy substance

  malacology

  study of molluscs

  malacophilous

  pollinated by snails

  malacophonous

  soft-voiced

  malagma

  emollient plaster

  malaguena

  Spanish dance performed by a couple, similar to the fandango

  malapert

  bold; forward; saucy

  malapropism

  misapplication of words without mispronunciation

  malar

  of, like or pertaining to the cheek

  malariology

  study of malaria

  malarkey

  humbug; nonsense

  malaxage

  softening of clay by kneading it

  malaxate

  to soften by kneading, rubbing or mixing with a liquid

  malbrouck

  arboreal monkey of West Africa

  malchus

  short cutting sword

  malefic

  doing mischief; producing evil

  malfeasance

  evil-doing; illegal activities

  malgrado

  notwithstanding

  maliferous

  harmful; unhealthy

  malinger

  to feign sickness in order to avoid duty or work

  malism

  the belief that the world is evil

  malleation

  hammering; a hammer-mark or dent

  malleiform

  shaped like a hammer

  mallophagous

  eating wool or fleece

  malloseismic

  suffering from frequent and severe earthquakes

  malm

  calcareous loam used in making brick

  malmsey

  sweet perfumed wine

  maltha

  thick mineral pitch

  maltster

  one who makes or deals in malt

  malvaceous

  of, like or pertaining to the mallow family of plants

  malversation

  corruption in office; corrupt administration; misconduct

  mambo

  Cuban ballroom dance resembling the rumba or cha-cha

  mamelon

  rounded hill or protuberance

  mammalogy

  study of mammals

  mammer

  to stammer; to waver; to be undecided

  mammetry

  idolatry; idols collectively

  mammiferous

  having breasts

  mammiform

  shaped like a breast

  mammiliform

  shaped like a nipple

  mammock

  scrap or shred; a broken piece

  mammogenic

  promoting growth of the milk glands

  mammon

  riches; the wealthy; the upper classes

  mammonism

  devotion to pursuit of wealth

  mammose

  shaped like a breast

  mammothrept

  spoiled child

  mamzer

  illegitimate child

  manal

  of, like or pertaining to the hand

  mancipation

  legal transfer by actual or symbolic sale

  manciple

  steward of a college or monastery; purveyor

  mandament

  command; order

  mandamus

  writ instructing that an action should be performed

  mandarism

  government with a large bureaucracy

  mandative

  of, like or pertaining to commands or leadership

  mandibuliform

  shaped like a mandible or jaw-bone

  mandorla

  oval panel containing a work of art; elliptical halo around holy person

  mandrel

  axle of a circular saw

  mandriarch

  founder or leader of a monastic order

  manducate

  to chew or eat

  mandylion

  loose outer garment worn over armour

  manège

  the art of horsemanship

  mangabey

  long-tailed tropical African monkey

  manganiferous

  bearing manganese

  mangonel

  medieval war engine for throwing stones

  manicate

  having a woolly growth that can be peeled off

  manicism

  left-handedness

  maniform

  having the shape of a hand

  maniple

  clerical vestment worn on the left arm

  manometer

  instrument for measuring pssure of a liquid or gas

  manqué

  having had unfulfilled ambition; failing to achieve expectation

  manrope

  rope used as a handrail on a ship

  mansionary

  residence; mansions

  mansuetude

  meekness; tameness; sweetness of temper

  mantelletta

  knee-length sleeveless garment worn by Catholic cardinals and bishops

  mantic

  of, like or pertaining to pination; prophetic; pinely inspired

  mantissa

  decimal part of logarithm

  mantology

  fortune-telling

  manubrial

  shaped like a handle

  manubrium

  any handle-like structure

  manuduction

  careful guidance; leading by hand

  manumission

  emancipation; freedom from slavery

  manurance

  cultivation

  manustupration

  masturbation

  manzello

  variant form of soprano saxophone

  mappemond

  map of the world

  maquette

  small model of something to be made on a larger scale

  maquis

  guerrilla resistance force

  marabout

  thin downy silk

  maraging

  process by which alloy is slowly cooled in the air

  marah

  bitterness; something bitter

  marasmus

  wasting away of the body; emaciation due to malnutrition

  marc

  refuse from winemaking

  marcella

  cotton or linen in twill weave

  marcescent

  withering without falling off

  marchpane

  old name for marzipan

  marcidity

  state of great leanness

  marcottage

  propagation of trees by stripping ring of bark and covering with moss

  margaritiferous

  pearl-bearing

  margaritomancy

  pination using pearls

  maricolous

  living in the sea

  mariculture

  cultivation of aquatic flora and fauna

  marigenous

  produced by or in the sea

  marigraph

  instrument for recording tide levels

  marimbaphone

  marimba with steel keys

  Mariolatry

  worship of the virgin mother

  Mariology

  study of the Virgin Mary

  maritage

  right of feudal lord to arrange marriages of vassals

  mariticide

  killing or killer of one’s husband

  maritodespotism

  ruthless domination by a husband

  marivaudage

  pciosity in literary style or expssion

  markhor

  reddish-grey central Asian wild goat

  marl

  clay used as fertilizer

  marline

  small rope wound about larger rope to keep it from fraying

  marmarosis

  conversion of limestone into marble

  marmoreal

  of or like marble

  marocain

  ribbed crepe fabric

  marquetry

  furniture inlaid with multicoloured wood, ivory, or metal

  marquisette

  sheer meshed cloth

  marrano

  Jew converted to Christianity to avoid persecution

  marry

  expssion of surprised agreement

  martello

  circular fort for coastal defence

  martext

  ignorant pacher

  martinet

  a strict disciplinarian; one who adheres to rules

  martingale

  lower stay of rope used to sustain strain of the forestays

  martingale

  strap between horse’s forelegs to keep its head down

  martlet

  heraldic repsentation of a bird without feet

  martyrium

  shrine erected in memory of a martyr

  martyrolatry

  excessive devotion to martyrs

  martyrology

  study of martyrs

  marver

  marble or iron slab on which molten glass is rolled

  mascaron

  grotesque face on a door-knocker

  maschalephidrosis

  massive sweating of the armpits

  mascle

  diamond-shaped plate or scale

  mascon

  concentration of dense mass beneath the moon’s surface

  maskirovka

  use of deception or camouflage as military stratagem

  masseter

  muscle used to move the lower jaw

  masterate

  degree or title of a master

  masticate

  to chew; to knead mechanically

  mastigophorous

  bearing a whip

  mastoid

  like a nipple or teat

  mastology

  study of mammals

  matachin

  Spanish ritualised sword-dance or battle dance

  matelassé

  having a quilted ornamentation; fabric with raised pattern as if quilted

  materialism

  belief that matter is the only extant substance

  materteral

  of or resembling an aunt

  mathemancy

  pination by counting

  mathematicaster

  minor or inferior mathematician

  mathematicism

  belief that everything is expssible in mathematical terms

  mathesis

  mental discipline; learning or wisdom

  matinal

  of, like or pertaining to the morning

  matins

  prayer service held in early morning hours

  matrass

  long-necked chemical flask

  matrical

  of, like or pertaining to a womb or a matrix

  matricular

  of, like or pertaining to a register

  matriherital

  of, like or pertaining to inheritance along the female line

  matriotism

  love for country or other institution when regarded as a mother

  matripotestal

  of, like or pertaining to the power of mothers

  matroclinic

  more like the mother than the father

  matryoshka

  Russian hollow wooden doll

  mattock

  pickaxe for loosening soil

  mattoid

  person on borderline between sanity and insanity

  maturescent

  becoming mature

  matutinal

  of, like or pertaining to the morning; happening early in the day

  matutolypea

  getting up on the wrong side of the bed

  maudlin

  tearfully sentimental

  maugre

  in spite of; notwithstanding

  maulstick

  stick used by painters to steady the hand

  maunder

  to grumble; to drivel; to mutter

  maundy

  custom of sovereign washing feet of poor or giving alms

  mavrodaphne

  sweet dark red Greek wine

  maxillary

  of, like or pertaining to a jaw

  maximalism

  uncompromising adherence to extreme demands

  maxixe

  Brazilian ballroom dance resembling the two-step

  maxwell

  unit of magnetic flux

  maya

  illusion; the world of phenomena

  mazarine

  rich blue or reddish-blue colour

  mazer

  hardwood drinking bowl

  mazocacothesis

  abnormal position of the placenta

  mazology

  mammalogy; study of mammals

  mazopathia

  any disease of the placenta

  mazurka

  Polish folk dance in moderate triple measure

  mazut

  petroleum residue after distillation

  mazy

  dizzy; confused; labyrinthine; convoluted

  mazzard

  wild sweet cherry

  mazzebah

  ancient Jewish sacred stone pillar

  mbalax

  West African popular music

  mbaqanga

  jazz-influenced southern African popular music style

  mbira

  African musical instrument made of a hollow resonator and metal vibrating strips

  meable

  easily penetrable

  meatus

  opening of a passage or canal

  mecate

  old Mexican measure of about one-tenth of an acre

  mechanism

  belief that life is explainable by mechanical forces

  mechanography

  mechanical reproduction of art

  mechanolatry

  worship of machines

  mechanomorphic

  having the form of a machine

  mecometer

  instrument for measuring length

  meconium

  first feces of a newborn child

  meconology

  study of or treatise concerning opium

  meconomancy

  pination using sleep

  meconophagist

  consumer of opium or heroin

  mediagenic

  able to psent a good image in the media

  medianic

  of, like or pertaining to spiritualists, mediums or prophets

  medicament

  externally applied curative treatment

  medicaster

  quack; charlatan

  meditabund

  absorbed in meditation

  medius

  the middle finger

  medullary

  consisting of or resembling marrow or pith

  medusiform

  resembling a jellyfish

  meedless

  undeserving; unrewarded

  meerkat

  small long-tailed African ground squirrel or mongoose

  megacerine

  extinct giant deer

  megachiropteran

  of, like or pertaining to fruit bats

  megalith

  large rough stone used as a monument

  megalography

  artistic depiction of legendary or significant events

  megameter

  instrument for determining longitude by observing stars

  megaprosopous

  having a large face

  megascope

  instrument for projecting an enlarged image

  megascopic

  visible to the naked eye

  megathermic

  surviving only in tropical climates

  megistotherm

  plant requiring very high temperatures

  megrim

  dizziness; migraine; low spirits

  mehari

  camel used for racing

  meiosis

  understatement of size or importance for rhetorical effect

  mekometer

  range-finder

  melalgia

  pain in the limbs

  melanic

  black; very dark

  melaniferous

  containing or bearing melanin

  melano

  abnormally dark person or animal

  melanochroic

  dark-skinned

  melasma

  dark patch of skin

  meldometer

  instrument for measuring melting points of substances

  meleagrine

  of, like or pertaining to turkeys

  melichrous

  having a honey-like colour

  meliorism

  the belief the world tends to become better

  meliphagous

  feeding upon honey

  melisma

  tune; melodic embellishment; ornamentation

  melismatic

  florid in melody

  melittology

  study of bees

  mellaginous

  of, like or pertaining to or resembling honey

  melliferous

  producing or forming honey

  mellification

  honey-making

  melliloquent

  speaking harmoniously or sweetly

  mellisonant

  sweet-sounding

  mellivorous

  honey-eating

  melodikon

  keyboard instrument that brings tuning forks in contact with rotating cone

  melologue

  recitation with musical accompaniment

  melomania

  craze for music

  melopepon

  any of various kinds of squash

  melopoeia

  composition of music

  melton

  strong and smooth heavy woollen cloth

  membral

  of, like or pertaining to the limbs rather than the trunk

  memoriter

  from memory; by heart

  menald

  speckled; spotted

  menarche

  first menstruation

  mendaciloquence

  lying speech

  mendacity

  insincerity; inclination to tell falsehoods

  mendicant

  member of impoverished religious order

  menisciform

  shaped like a crescent

  meniscus

  crescent-shaped object; concave lens

  menology

  register or calendar of saints’ days

  mensal

  of, like or pertaining to the dinner-table; monthly

  menstruum

  solvent used in the pparation of drugs

  mensuration

  measuring to find the dimensions of things

  mental

  of, like or pertaining to the chin

  mentalism

  belief that the world can be explained as aspect of the mind

  mentatiferous

  telepathic

  mentation

  thought; cogitation; cognition

  menticide

  reduction of mind by psychological pssure

  mentonniere

  armour covering the chin, neck, and lower part of the face

  mephitic

  foul-smelling

  meracious

  pure; unmixed

  mercedary

  pertaining to the giving or receiving of wages

  mercer

  dealer in small wares or textiles

  mercurial

  volatile; fluctuating

  merporous

  dung-eating

  merdurinous

  composed of urine and feces

  merengue

  Caribbean ballroom dance in which feet are frequently dragged

  mereology

  study of part-whole relationships

  meretricious

  of, like or pertaining to prostitution; superficially attractive but lacking value

  merino

  soft wool of the merino sheep; any soft merino-like wool or wool and cotton cloth

  merism

  rhetorical device of contrasting two parts of a whole

  meristic

  pided into parts or segments

  meritocracy

  government by the meritorious

  merlon

  narrow wall in battlement between embrasures

  merocracy

  government by a part of the citizenry

  merogenesis

  segmentation

  meromorphic

  fractional

  meronym

  word whose relation to another is a part to the whole

  meropia

  partial blindness

  mersion

  dipping; as in baptism

  mesail

  movable visor of a helmet

  mésalliance

  unsuitable marriage

  mesic

  adapted to life with a moderate supply of moisture

  mesnalty

  feudal estate

  mesochroic

  having skin colour intermediate between light and dark

  mesocracy

  government by the middle classes

  mesotherm

  plant living only in moderate climates

  mesozeugma

  placement of a word referring to two different clauses between them

  mesquin

  mean; ungracious

  messaline

  soft lightweight silk with a satin weave

  messianism

  belief in a single messiah or saviour

  messuage

  house with land and auxiliary buildings

  metabasis

  transition; transfer; in rhetoric, movement from one topic to another

  metabiosis

  reliance of an organism on another for environment

  metachronism

  an error of dating an event too late

  metachrosis

  ability of animals to change colour

  metage

  official weighing of goods; charge for such weighing

  metagnostic

  incomphensible; beyond understanding

  metagraphy

  transliteration

  metagrobolize

  to mystify; to puzzle out

  metalepsis

  metonymy of a double or indirect kind

  metalliferous

  bearing metal

  metallogenic

  metal occurring as an ore as opposed to in rocks

  metallogeny

  study of the origin and distribution of metal deposits

  metallography

  study of the structure and constitution of metals

  metallophone

  instrument like the xylophone but with metal bars

  metallurgy

  study of alloying and treating metals

  metameric

  of, like or pertaining to serial pision or segmentation of body

  metanalysis

  incorrect placement of ‘n’ at start of word following a nindefinite article

  metanoia

  repentance; fundamental change in character

  metanomen

  metaphorical name

  metaphony

  umlaut; change in vöwel sound due to nearby consonant

  metaphrase

  turning of prose into verse or vice versa

  metaphrast

  one who produces a metaphrase

  metaphysics

  study of principles of nature and thought

  metaphysis

  change in form; metamorphosis

  metaplasm

  alteration in spelling of a word by adding, removing, or transposing letters

  metapolitics

  study of politics in theory or abstract

  metapsychology

  study of nature of the mind

  metastasis

  removal from one place to another; rapid transition in argument

  metasthenic

  having strong haunches or hindquarters

  metastrophe

  mutual exchange

  metathesis

  transposition of sounds or letters of a word

  métayage

  system of agricultural labour with share of produce as wages

  metempirical

  beyond the scope of knowledge

  metempsychosis

  passing of soul after death into another body

  metemptosis

  omission of day from calendar to correct lunar calendar

  metensomatosis

  movement of soul into new body before or after death

  meteorism

  abdominal cramps and swelling due to flatulence

  meteoritics

  the study of meteors

  meteorograph

  instrument recording a variety of meteorological observations

  meteorography

  written description of weather

  meteoromancy

  pination by studying meteors

  methanometer

  instrument for detecting psence of methane

  metheglin

  mead; honey ale

  methinks

  I believe; I think

  methomania

  morbid craving for alcohol

  métier

  profession, occupation, calling or business

  metonymy

  figurative use of word to name an attribute of its subject

  metope

  front, forehead or frontal surface

  metopic

  of, like or pertaining to the forehead

  metopomancy

  pination using the forehead or face

  metoposcopy

  fortune-telling or judgement of character by the lines of the forehead

  metrics

  study of versification

  metrocracy

  government by mothers or women; matriarchy

  metrology

  science of weights and measures

  metromania

  insatiable desire for writing verse

  metronymy

  system of naming after the mother’s or female line

  metrophobia

  fear of poetry

  metropolitan

  archbishop holding authority over other bishops

  meuse

  space through which animal track passes

  mew

  to shed, moult or change

  mezzotint

  method of copper engraving with even gradation of tones

  mho

  unit of electrical conductance

  miasma

  foul vapours from rotting matter; unwholesome air

  micaceous

  consisting of or made of mica

  micrander

  dwarf male plant

  microanatomy

  study of microscopic tissues

  microbarograph

  instrument for recording minute changes in atmospheric pssure

  microbiology

  study of microscopic organisms

  microcalorimeter

  instrument for measuring tiny quantities of heat

  microcephalic

  having a very small head

  microclimatology

  study of local climates

  micrograph

  instrument used to write on a very small scale

  micrography

  description of objects observed under a microscope

  microlith

  very small stone tool

  micrology

  study or discussion of trivialities

  micromancy

  pination using small objects

  micromania

  pathological self-depcation or belief that one is very small

  micrometer

  instrument for measuring very small distances

  microminiaturization

  extreme miniaturization used in making electronic components

  micronometer

  instrument for measuring short periods of time

  micropalaeontology

  study of microscopic fossils

  microphagous

  feeding on small creatures or plants

  microphyllous

  having small leaves

  microphytology

  study of very small plant life

  micropodal

  having extremely small feet

  micropsia

  disease causing objects to appear smaller than actual size

  micropyle

  microscopic orifice

  microscopy

  study of minute objects

  microseismograph

  instrument for recording small or distant earthquakes

  microseismometer

  instrument for measuring small or distant earthquakes

  microsomatous

  having a small body

  microtome

  instrument used to cut very small sections of something

  micrurgy

  dissection under magnification or under a microscope

  micturition

  the act of urinating

  mida

  larva of the bean-fly

  midlenting

  custom of giving gifts to parents on mid-Lent Sunday

  mignon

  small and dainty

  migraineur

  one who suffers from migraines

  mil

  unit of 1/1000 inch used for measuring thickness of wire

  mileometer

  instrument for recording distance travelled in miles

  miliary

  like or concerning millet seeds

  militaster

  soldier without skill or ability

  milleflori

  glassware made of coloured rods embedded in clear glass

  millenarianism

  belief that an ideal society will be produced in the near future

  millesimal

  thousandth; consisting of thousandth parts

  milliad

  millennium; period of a thousand years

  milliammeter

  instrument for recording very small electrical currents

  millionocracy

  government by millionaires

  millocracy

  government by mill owners

  milquetoast

  very timid; unassertive person

  milvine

  of, like or pertaining to kites and similar birds

  mimesis

  rhetorical imitation of another’s words or mannerisms

  mimetic

  imitative; of, like or pertaining to mimicry

  mimography

  written repsentation of signs

  minacious

  threatening

  minargent

  alloy of copper, silver and aluminum

  minauderie

  display of affectation

  mineralography

  study and description of minerals

  mineralogy

  study of minerals

  miniaceous

  colour of reddish lead

  miniate

  to decorate with rubrics; to illuminate a manuscript

  miniaturist

  one who paints miniature pictures

  minify

  to diminish, in appearance or reality

  minim

  unit of liquid volume equal to 1/480 fluid ounces

  minimifidian

  having the smallest possible degree of faith

  minimism

  inclination to reduce a dogma to the least possible

  minium

  vermilion; red lead

  miniver

  ermine in winter coat; ermine or squirrel fur

  minnesinger

  medieval troubadour or poet

  minster

  church associated with a monastery

  minuend

  number from which another is to be subtracted

  minuet

  slow and stately Baroque dance in 3/4 time

  minutious

  paying undue attention to minutiae

  miosis

  abnormal contraction of the pupil of the eye

  miothermic

  of, like or pertaining to temperature conditions of the psent day

  mirabiliary

  miracle worker

  mirador

  belvedere or watchtower; architectural feature with good view

  mirific

  wonder-working; marvellous

  misacceptation

  misinterptation

  misaunter

  misbeseem

  to be unsuited or unsuitable to

  miscegene

  person of mixed racial heritage

  miscellanarian

  writer of miscellanies

  misericord

  ledge in church to lean against while standing; forgiveness or mercy

  misfeasance

  doing of a lawful act in a wrongful manner

  mislight

  to lead astray by a light

  misocainea

  hatred of new ideas

  misocapnic

  hating tobacco or its smoke

  misoclere

  one who hates the clergy

  misogallic

  hating France or the French

  misology

  hatred of reason or knowledge

  misoneism

  hatred of novelty

  misopaedia

  hatred of children

  misosophy

  hatred of knowledge or wisdom

  misotheism

  hatred of God or deities

  misprise

  to scorn; to slight; to undervalue

  misprision

  mistake; overlooking of a crime of another

  missal

  book containing complete service for mass

  mistigris

  variation of poker where blank card can have any value

  misyoke

  to yoke or marry unsuitably

  miter

  high headdress worn by bishop or archbishop

  mithridate

  antidote to poison

  mithridatism

  immunity to poison by taking increasingly large doses

  miticide

  agent which kills mites

  mitogenic

  causing cell pision

  mitrailleur

  machine-gunner

  mitrate

  shaped like a mitre or bonnet

  mitriform

  mitre-shaped

  mittimus

  warrant granted for sending a charged person to jail

  mixotrophic

  combining different modes of nutrition

  mizmaze

  labyrinth; bewilderment

  mizzen

  three-masted vessel; aft sail of such a vessel

  mizzenmast

  mast aft or next aft of the mainmast in a ship

  mizzle

  to rain in small drops

  mnemon

  unit of memory, largely hypothetical

  mnemonist

  one from whose memory nothing is erased

  mnemotechny

  system for improving memory

  mnesic

  of, like or pertaining to memory

  mobilism

  belief that nothing is fixed

  mobocracy

  government by mobs or crowds

  mockado

  inferior quality woollen fabric

  modalism

  belief that the Father, Son and Holy Spirit are three modes of a single entity

  modillion

  ornamental bracket under Corinthian or other column

  modish

  fashionable; stylish

  modiste

  a maker or seller of fashionable dresses and hats

  modius

  cylindrical headdress of the gods

  modulo

  taking into account

  modulus

  number leaving same remainder when pided into two others

  mofette

  volcanic opening in the earth emitting carbon dioxide

  mofussil

  provincial; rural

  mogadore

  ribbed silk used in making neckties

  mogigraphia

  writing only with difficulty

  mogigraphy

  cramped writing; writer’s cramp

  mogilalia

  speaking only with difficulty

  mohair

  fabric made from silky hair of angora goats

  moineau

  small flat bastion that protects fortification when being built

  moiré

  watered appearance on cloth or metal

  moirologist

  mourner for hire

  molariform

  shaped like a molar

  molendinar

  of, like or pertaining to a mill or miller

  moleskin

  heavy durable cotton

  molimen

  great effort, especially in performing natural functions

  molimo

  wooden trumpet used by Mbuti pygmies

  molinary

  of, like or pertaining to mills or grinding

  molinology

  study of mills and milling

  mollipilose

  downy; soft; having soft plumage

  mollities

  softness; softening

  mollitious

  luxurious; sensuous

  molluscicide

  killing of mollusks

  mollycoddle

  an effeminate man

  molo

  two or three-stringed lute of West Africa

  molochize

  to sacrifice

  molossus

  verse foot of three long syllables

  molybdosis

  lead poisoning

  momentaneous

  momentary; instantaneous

  momilogy

  study of mummies

  mon

  Japanese family crest

  monachise

  to cause to become a monk

  monachism

  monasticism

  monadism

  theory that there exist ultimate units of being

  monandry

  marriage to only one man at a time

  monanthous

  having only a single flower

  monaxial

  having only one axis

  mondain

  worldly; fashionable; such a person

  monepic

  comprising only one word or single-word sentences

  monergism

  theory that the Holy Spirit alone can act

  moneyocracy

  government by the monied classes

  mongery

  trafficking or marketing, especially in discreditable ways

  moniliform

  monism

  belief that all things can be placed in one category

  monition

  caution; warning

  monitory

  letter containing a warning

  monkery

  monks in general; monasticism; behaviour of monks

  monoblepsia

  colour-blindness for all but one colour

  monocarpic

  producing fruit only once

  monocerous

  having only one horn

  monochord

  musical instrument having only one string

  monochroic

  of one colour

  monochromasy

  complete colour-blindness

  monochronic

  contemporaneous

  monocracy

  government by one inpidual

  monoculture

  growing of one agricultural crop only

  monoculus

  one-eyed person

  monodrama

  one-man show; play having only one actor

  monody

  mournful ode or poem performed by a single mourner

  monoecious

  having both male and female reproductive organs

  monogenesis

  origin of offspring from identical parent

  monogoneutic

  having only a single brood or litter

  monogony

  asexual reproduction

  monoideism

  obsession or fixation on a single idea or thought

  monolatry

  worship of one god without excluding belief in others

  monoliteral

  comprising only one letter

  monolith

  large single stone in form of monument, obelisk or column

  monology

  habit of offering soliloquies or monologues

  monomachy

  single combat; a duel

  monomania

  abnormal obsession with a single thought or idea

  monomorphic

  having only one form

  monoousian

  having the same substance

  monophagous

  feeding on only one type of food

  monophobia

  fear of being alone

  monophylletic

  derived from common ancestry or parentage

  monophysitism

  belief that Christ was primarily pine but in human form

  monopode

  one-footed person with foot large enough to be a sunshade

  monopolylogue

  dramatic work in which one actor plays many roles

  monopsony

  case of only one buyer for products of several sellers

  monopsychism

  belief that inpiduals have a single eternal soul

  monopteron

  circular temple with one ring of columns

  monoptote

  word with one form for all cases; indeclinable noun

  monorhyme

  series of lines all rhyming together

  monoschemic

  having the same metrical pattern throughout

  monostichous

  in one line; in one row

  monostrophe

  poem in which all stanzas share an identical structure

  monostylar

  consisting of a single shaft

  monosy

  separation of parts normally fused

  monotheism

  belief in only one God

  monotheletism

  belief that Christ had only one will

  monothelious

  polyandrous

  monotroch

  wheelbarrow

  monoxylon

  canoe made from one log

  monstrance

  vessel used to expose the Eucharist

  monstricide

  killing of a monster

  montane

  mountainous; mountain-dwelling

  montant

  vertical member in panelling or framing

  montgolfier

  balloon using fire for propulsion

  monticolous

  mountain-dwelling

  montiform

  shaped like a mountain

  montre

  visible pipes of an organ

  monture

  mounting, setting or frame

  mooncalf

  false conception or fleshy mass in the womb

  moonraker

  topmost sail of a ship, above the skyscraper

  moorlog

  deposit of decayed woody material under a marsh

  moot

  meeting; gathering; meeting-hall

  mopsical

  short-sighted

  moquette

  thick piled fabric used in upholstery and carpeting

  mor

  humus layer formed by slow decomposition in acidic soil

  morassic

  of, like or pertaining to a morass

  morbidezza

  an extreme delicacy and softness

  morbiferous

  disease-bringing

  morbilliform

  like or resembling measles

  morcellate

  to pide into small portions

  mordacious

  given to biting; biting in quality

  mordant

  biting; caustic; incisive; corrosive

  mordent

  rapidly alternating a tone with one half-tone lower; reverse trill

  moreen

  stout corded wool or cotton

  morel

  dark-coloured horse; blackish colour

  moresco

  a Moorish dance or morris-dance

  morgan

  unit of inferred distance between genes on a chromosome

  morganatic

  of, like or pertaining to a marriage between those of unequal rank

  morganise

  to secretly do away with

  morgen

  unit of land area slightly more than two acres

  morgue

  haughtiness; arrogance

  moriform

  shaped like a mulberry

  morigeration

  deferential behaviour

  morigerous

  obsequious or deferent

  morion

  open helmet without visor

  morioplasty

  restoration of lost parts of the body

  morkin

  animal that has died by accident

  morling

  sheep dead from disease; its wool

  morne

  dismal; gloomy; sombre

  morosis

  pathological feeble-mindedness

  morosophy

  foolish ptence of wisdom

  morphallaxis

  regeneration in a changed form

  morphean

  of, like or pertaining to dreams

  morphinomania

  habitual craving or desire for morphine

  morphogenesis

  origin or development of a body part or organ

  morphography

  scientific description of external form

  morphology

  study of forms and the development of structures

  morphometry

  measurement of form or shape

  morphonomy

  laws governing biological morphology

  morphotic

  of, like or pertaining to formation or development

  morris

  vigorous English dance performed by costumed men

  morro

  rounded hill or headland

  morsal

  of, like or pertaining to the cutting edge of a knife

  morsitation

  act of biting or gnawing

  mortalism

  belief that the soul is mortal

  mortiferous

  death-bringing; fatal

  mortise

  hole or recess made in wood to receive a tenon

  mortmain

  restrictive influence of the past on the psent

  moschate

  having a musky odour

  moschiferous

  producing musk

  moslings

  thin strips taken off when dressing skins

  motable

  constantly moving

  motatory

  continually moving

  motiferous

  conveying motion

  motile

  capable of moving spontaneously as a whole

  motograph

  old telegraph or telephone receiver

  moton

  armour for the armpit

  motte

  artificial mound upon which a castle is built

  mottle

  to variegate blotchily

  moucharaby

  projecting latticed window

  mouillé

  sounded in a liquid manner; palatized

  moulin

  shaft in a glacier caused by water running down a crack

  moulinet

  machine for bending a crossbow

  mountenance

  amount; distance

  mournival

  set of four things

  mousseline

  fine sheer fabric

  mousseline

  very fine glassware

  mouton

  sheepskin processed to look like the fur of another animal

  movent

  moving; capable of causing motion

  moyenant

  by means of; on condition that

  mozzetta

  short cape with ornamental hood worn by Catholic plates

  mucedinous

  mouldy; mildewy

  muchity

  great size or bulk

  muciferous

  conveying or secreting mucus

  mucilage

  any sticky substance

  mucivorous

  feeding on plant juices

  mucopurulent

  of mucus and pus

  mucorrhoea

  discharge of mucus

  mucronate

  terminating in a sharp point

  mucrone

  stiff sharp point forming an abrupt end

  mucroniform

  like, having or resembling a sharp point

  muffineer

  dish for keeping muffins hot

  mugient

  bellowing; braying

  mugwump

  one who is neutral politically

  mulciberian

  of, like or pertaining to metalworking

  mulct

  to swindle; to obtain by fraud

  mulctuary

  punishable by a fine

  muliebrile

  womanly; feminine

  mulism

  obstinate quirk or habit

  mull

  soft fine sheer cotton or silk fabric

  mull

  to moisten leather to make it more supple

  muller

  flat heavy stone or iron pulverizing tool

  mullet

  five-pointed star in heraldry; ridiculous hairstyle

  mulligrubs

  a despondent or ill-tempered mood

  mullion

  upright pision between window panes

  mullock

  waste earth or rock from a mine

  mullock

  nonsense; rubbish

  mulm

  organic sediment at bottom of an aquarium

  mulse

  boiled wine with honey

  multanimous

  having a many-sided mind

  multarticulate

  many-jointed

  multeity

  manifoldness; very great numerousness

  multicapitate

  many-headed

  multicipital

  many-headed

  multifarious

  having great persity; manifold

  multifid

  having many pisions

  multiflorous

  many-flowered

  multilocation

  appearance in many places simultaneously

  multiloculate

  many-chambered

  multiloquence

  talkativeness; use of many words

  multiparous

  having given birth to multiple children

  multiplicative

  indicating repetition or augmentation

  multipotent

  having the power to do many things

  multiscience

  knowledge of many things

  multisonant

  producing many or very loud sounds

  multisulcate

  many-furrowed

  multitarian

  having many forms but one central essence

  multivious

  leading in many directions; offering many different paths

  multivocal

  having many meanings

  multivolent

  having several differing opinions; disagreeing

  multivoltine

  having several broods in one season

  multure

  fee for grinding grain

  mumbo-jumbo

  obscure nonsense

  mumpsimus

  view stubbornly held even when shown to be wrong

  mundificative

  a cleansing or purifying medicine

  mundify

  to cleanse; to purify; to heal

  mundungus

  foul-smelling tobacco

  mungo

  shoddy cloth made from shredding old or waste woven material

  munificence

  magnificent liberality in giving

  muniment

  means of defence; record fortifying or proving a claim

  munting

  vertical framing piece between door panels

  muntjac

  small tusked East Asian deer

  muonium

  positively-charged muon attached to an electron

  murage

  tax for the upkeep of walls

  murally

  by means of walls; on or from a wall

  murcous

  having the thumb cut off

  murdrum

  killing of a human being in a secret manner

  murenger

  official in charge of ensuring city walls are repaired

  muriated

  pickled; pserved

  muricate

  rough or warty with sharp points

  muricide

  killing or killer of mice or rats

  muriform

  resembling a mouse or rat

  murine

  of, like or pertaining to mice and rats

  muriphobia

  fear of mice

  murrain

  epidemic or plague affecting livestock

  murre

  white-breasted North Atlantic seabird

  murrhine

  clear glassware containing pieces of coloured glass

  musal

  of, like or pertaining to poetry or the Muses

  muscariform

  shaped like a brush

  muscicapine

  of, like or pertaining to flycatchers and related birds

  muscicide

  substance for killing flies

  muscid

  of, like or pertaining to house-flies

  muscoid

  of, like or pertaining to mosses; moss-like

  muscology

  the study of mosses

  museography

  description of the contents of a museum

  museology

  the study of museums

  musicaster

  a mediocre musician

  musicography

  art of writing music

  muslin

  plain-woven fine cotton

  musomania

  obsession with music

  musrol

  nose-band of a bridle

  mussitation

  murmuring; grumbling

  mustelid

  otters, badgers and weasels

  musteline

  of, like or pertaining to weasels, martens and badgers

  musterdevillers

  archaic mixed grey woollen cloth

  mutagenesis

  origin or induction of mutation

  mutative

  indicating a change of place or state

  mutchkin

  old unit of liquid measurement equal to 3/4 of an imperial pint

  mutic

  lacking normal defensive parts or organs

  mutivity

  tendency to alter

  mutualism

  belief in mutual dependence of society and the inpidual

  mvule

  kind of African tree like a mulberry; hard wood of that tree

  myasthenia

  muscular weakness or debility

  mycetism

  fungus poisoning

  mycology

  study of funguses

  mycophagous

  eating fungus

  mycosis

  disease due to the growth of a fungus

  mycteric

  of, like or pertaining to the nostrils

  mycterism

  sneering; rhetorical sarcasm or irony

  mydriasis

  morbid dilatation of the pupil of the eye

  myelic

  of, like or pertaining to the spinal cord

  myogenic

  having a muscular origin

  myograph

  instrument for recording muscular contractions

  myography

  description of the muscles

  myology

  study of muscles

  myomancy

  pination from the movements of mice

  myosis

  excessive contraction of the pupil of the eye

  myoxine

  of, like or pertaining to dormice

  myriacanthous

  having many prickles

  myriadth

  being a one-ten-thousandth part of a whole

  myriarchy

  government by ten thousand inpiduals

  myringoscope

  instrument for viewing the eardrum

  myriorama

  picture consisting of many interchangeable parts

  myristicivorous

  feeding upon nutmegs

  myrmecology

  study of ants

  myrmecophagid

  of, like or pertaining to anteaters

  myrmecophagous

  feeding on ants

  myrmecophilous

  having a symbiotic relationship with ants

  myrmicine

  of, like or pertaining to ants

  myrmidon

  follower; hireling; mercenary

  myropologist

  one who sells perfume

  mysophobia

  fear of contamination or dirt

  mystacial

  having a mustache-like stripe

  mystagogical

  of, like or pertaining to religious ritual initiation

  mysteriosophy

  system of knowledge concerning secrets and mysteries

  mythoclast

  destroyer of myths

  mythogenesis

  origin of myths

  mythography

  descriptive study or repsentation of myths

  mythomania

  lying or exaggerating to an abnormal extent

  mythopoeic

  giving rise to myths

  --- Bài cũ hơn ---

 • List Of Unusual Words Beginning With P
 • Positive Words That Start With P
 • 60 Words That Start With K For Those Keen On Language
 • List Of Unusual Words Beginning With J
 • Positive Adjectives That Start With I
 • List Of Unusual Words Beginning With P

  --- Bài mới hơn ---

 • List Of Unusual Words Beginning With M
 • Sentence Starters: Useful Words And Phrases To Use As Sentence Starters
 • 35 Perfect Ways Of Starting Sentences In English!
 • Good Sentence Starters For Different Purposes ✍
 • Positive Adjectives That Start With U
 • pabulous

  of, like or pertaining to nourishment

  pabulum

  food; provender; nourishment

  pacable

  able to be appeased; willing to forgive

  pace

  contrary to the opinion of; in respectful disagreement with

  pachydermia

  elephantiasis

  pachyglossal

  thick-tongued

  pachymeter

  instrument for measuring small thicknesses

  paciferous

  peace-bringing

  pacificate

  to give peace to

  pactolian

  like or having golden-hued sands

  padella

  shallow dish of fat with a wick used in illuminations

  padrone

  innkeeper; employer

  padronism

  system of obtaining labour through employment agents

  paean

  song of thanksgiving

  paedarchy

  government by children

  paedobaptism

  doctrine of infant baptism

  paedocracy

  government by children; paedarchy

  paedogenesis

  reproduction by an infant or larval organism

  paedology

  study of children

  paedonymic

  name taken from one’s child

  paedophage

  eater of children

  paedophilia

  abnormal love or sexual attraction for children

  paedophobia

  fear of children; fear of dolls

  paedotrophy

  art of rearing children

  paginal

  of, like or pertaining to pages or pagination

  pagophagia

  eating trays of ice to help offset iron deficiency

  paideutic

  educational method or theory

  paidonosology

  study of children’s diseases; pediatrics

  pais

  people from whom a jury is drawn

  paisley

  soft wool fabric with ornamental pattern

  paizogony

  necking; love-play

  palaceous

  spade-shaped

  palaeoanthropology

  study of early humans

  palaeobiology

  study of fossil plants and animals

  palaeoclimatology

  study of ancient climates

  palaeogaea

  the Old World as a biological region

  palaeogeography

  study of ancient geography

  palaeography

  study of ancient writing or inscriptions

  palaeolimnology

  study of ancient fish or lakes

  palaeopedology

  study of early soils

  palaeophile

  antiquarian

  palaeosophy

  ancient learning or thought

  palaeotypography

  early typography

  palaestra

  wrestling school; gymnasium

  palaetiology

  application of principles of causation to past events

  palafitte

  phistoric lake dwelling

  palamate

  having webbed feet

  palanquin

  light litter for one passenger

  palatine

  having royal authority over a region

  palative

  pleasing to the taste or to the palate

  palatography

  recording position of tongue against hard palate during speech

  palaver

  to talk profusely or idly

  paleaceous

  chaffy; like or resembling chaff

  paleobotany

  study of ancient plants

  paleo-osteology

  study of ancient bones

  paletot

  loose overcoat

  palette

  small plate covering the armpit joint in a suit of armour

  palewise

  (of heraldic charges) oriented vertically

  palfrey

  riding horse, especially one for a lady

  palification

  the act of strengthening with stakes

  paliform

  shaped like a stake

  palilalia

  disorder characterized by rapid repetition of words

  palillogy

  repetition of a word or word or phrase

  palimbacchius

  metrical foot of two long and one short syllable

  palimpsest

  manuscript or paper that is erased and then written over

  palingenesis

  new birth; reincarnation; second creation

  palingman

  seller of fish or eels

  palinode

  poem in which earlier thoughts or feelings are retracted

  palinola

  compulsive repetition of an act until it is perfect

  palinspastic

  showing geological formations of an area as they existed in the past

  palisade

  fence of stakes used for defensive purposes

  pall

  covering cloth laid upon Communion chalice

  palladian

  of, like or pertaining to wisdom or learning

  pallasethesia

  sense of vibration

  pallescent

  turning pale

  palliament

  white robe or gown

  palliasse

  straw mattress

  palliate

  to ease with out curing; to extenuate

  pallium

  white woollen band symbolising archbishop’s authority

  pallograph

  instrument measuring ship’s vibration

  palmar

  of, like or pertaining to the palm

  palmary

  principal; meritorious

  palpebral

  of, like or pertaining to the eyelid

  palter

  to trifle in talk; to use trickery; to equivocate

  paltock

  short coat or doublet worn under armour

  paltripolitan

  term of scorn applied to city-dwellers or urban life

  paludal

  of, like or pertaining to marshes; marshy; malarial

  paludicolous

  growing in marshes; marsh-dwelling

  paludism

  marsh fever; malaria

  paludose

  marshy; living in marshes

  palynology

  study of pollen

  palzogony

  love-play; foreplay

  pam

  card game in which jack of club has highest value

  pamphysicism

  doctrine that material nature is the source of all things

  pampiniform

  like a tendril

  panaceist

  believer in panaceas

  panaesthesia

  totality of perception; general awareness

  panaesthetism

  theory that consciousness may inhere generally in matter

  panarchy

  universal rule or dominion

  panary

  of, like or pertaining to bread; bread store

  panatella

  long; thin cigar

  panchion

  coarse earthenware pan

  pancosmism

  theory that the material universe is all that exists

  pancratic

  excelling all round in athletics or accomplishments

  pancyclopaedic

  encyclopaedic

  pandect

  treatise covering the whole of a subject

  pandemian

  vulgar; sensual

  pandemic

  universal; affecting majority of people in a region

  pandemonism

  worship of spirits dwelling in all forms of nature

  pandiculation

  the act of stretching and yawning

  pandora

  musical instrument like a lute

  panduriform

  fiddle-shaped

  panegyric

  elaborate and poetic compliment; eulogy; laudation

  panegyricon

  collection of sermons for Orthodox church festivals

  panegyry

  grand assembly; religious festival

  paneity

  the state of being bread

  panentheism

  belief that world is part but not all of God’s being

  pangamy

  random or unrestricted mating

  pangeometry

  extension of geometry to more than three dimensions

  Panglossian

  overly optimistic

  pangolin

  scaly insectivorous mammal with elongated snout

  pangram

  sentence containing all the letters of the alphabet

  panharmonicon

  mechanical musical instrument operated by a cylinder

  panhygrous

  moist in all parts

  panification

  conversion into bread

  panivorous

  bread-eating

  panjandrum

  imaginary potentate of great power and self-importance

  panlogism

  belief that only that which is rational is truly real

  panmixia

  cessation of the influence of natural selection

  panmnesia

  belief that all mental impssions are stored in memory

  pannage

  food picked up by swine in woods; right to pasture swine

  panne

  heavy lustrous silk or rayon with waxy feel

  pannicle

  thin sheet-like vestment

  pannier

  provision-basket; basket carried over one’s back

  pannikin

  small metal cup

  pannychis

  all-night vigil in pparation for Orthodox church feast

  panomphaean

  all-oracular

  panophobia

  melancholia marked by groundless fears

  panoply

  complete suit of armour

  panoptic

  all-embracing; viewing all aspects

  panopticon

  prison where all inmates can be watched from one point

  panpharmacon

  universal remedy

  panplain

  flat area consisting of several joined floodplains

  panpsychism

  theory that all nature has a psychic side

  panpygoptosis

  shortness of the legs

  pansexualism

  theory that all thought derived from sexual instinct

  pansophy

  universal knowledge

  panspermatism

  belief in origin of life from extraterrestrial germs

  pantagamy

  universal bachelorhood; free love

  pantagruelian

  marked by extravagant and coarse satire

  pantaleon

  large dulcimer

  pantarchy

  government by all the people; world government

  pantechnicon

  receptacle holding many miscellaneous objects

  pantheism

  belief that the universe is God; belief in many gods

  pantisocracy

  government by all equally

  pantler

  officer in a household in charge of bread

  pantochronometer

  combined sundial and compass

  pantoglot

  speaker of all languages

  pantograph

  apparatus connecting streetcar to overhead wires

  pantograph

  instrument for copying drawing to a different scale

  pantography

  complete or general description of something

  pantology

  system of universal knowledge

  pantomnesia

  remembrance of everything ever learned

  pantomorphic

  taking on all shapes

  pantophagy

  omnivorousness

  pantophobia

  fear of everything

  pantopragmatic

  meddling in everybody’s business

  pantoscope

  panoramic camera

  pantosophy

  universal knowledge; pansophy

  panurgic

  good at all kinds of tasks

  panzoism

  belief that humans and animals share vital life energy

  paparchy

  government by the pope

  papaverous

  of, like or pertaining to poppies

  papeterie

  packaged fancy stationery; stationery-case

  papilionaceous

  of, like or pertaining to butterflies

  papilla

  nipple-like projection

  papilliferous

  bearing papillae

  papilliform

  nipple-shaped

  papillose

  having nipples or papillae

  pappus

  downy beginnings of a beard

  papn

  stone passing through a wall from face to face

  papulation

  the development of papillae or pimples

  papuliferous

  pimply; bearing or pertaining to pimples

  papyraceous

  like paper; papery

  papyrocracy

  government by newspapers or literature

  papyrography

  process of transferring a drawing on paper to a zinc plate

  papyrology

  study of paper

  papyrotamia

  manufacture of paper flowers

  parabasis

  parabiosis

  physical union of two embryos or organisms

  parablepsis

  false vision; oversight

  parabola

  rhetorical use of simile or metaphor

  parabolanus

  layman who tends the sick

  parabolaster

  a parabola of a higher degree

  paraboliform

  shaped like a parabola

  parabolist

  teller of parables

  paracentral

  situated near the centre

  parachronism

  repsentation of something as being newer than it is

  paraclete

  paracme

  decline; period following the zenith or acme

  paracoita

  female sexual partner

  paracoitus

  male sexual partner

  paracrostic

  poem whose initial letters reproduce its first verse

  paracusis

  disordered hearing

  paradiastole

  description of an unfavourable quality through a favourable synonym

  paradigma

  rhetorical comparison by resemblance to another thing

  paradisiacal

  suggestive of a place or state of perfect bliss

  parados

  earthworks defending against a rear attack

  paradoxography

  description of phenomena considered fantastic or wondrous

  paradoxology

  holding or maintaining paradoxes

  paradromic

  adjacent; side by side

  paraenesis

  paraesthesia

  tingling sensation on the skin

  parage

  high birth or rank; equality of birth or status

  paragenesis

  formation of minerals as a joined mass

  paragnosia

  misunderstanding

  paragnosis

  skill in matters immune to scientific investigation

  paragoge

  addition of a sound to end of word

  paragram

  play on words in which letters are changed

  paragraphia

  writing of different letters and words than intended

  paragraphy

  writing of paragraphs

  parakinesis

  production of movement of objects by a spiritualist

  paralalia

  abnormality of speech sounds

  paralipomenon

  thing left out; added in supplement

  paralipsis

  fixing attention on subject by ptending to neglect it

  parallax

  seeming change of object position due to observer moving

  parallelepiped

  solid p with each face a parallelogram

  parallelism

  belief that matter and mind don’t interact but relate

  paralogise

  to reason falsely

  paralogism

  false reasoning

  paramatta

  worsted and cotton blend

  paramedian

  near the middle line

  parament

  rich decoration, hanging or robe

  paramnesia

  abnormality of memory; inability to remember meaning of word

  paranatellon

  a star that rises at the same time as another star

  paranomasia

  rhetorical art of punning

  paranym

  euphemism; word whose meaning altered to conceal evasion

  paranymph

  one who solicits for another; best man or bridesmaid

  paraph

  flourish under one’s signature

  paraphasia

  disorder in which one word substituted for another

  paraphilia

  any abnormal sexual attraction

  paraphonia

  alteration of the voice; as at puberty

  paraphrast

  one who paraphrases

  paraphraxis

  inability to perform purposive movements properly

  parapraxis

  blunder; error; mistake

  parapsychology

  study of unexplained mental phenomena

  pararthria

  incoherence

  paraselene

  mock moon; bright patch on a lunar halo

  parasigmatism

  inability to pronounce the sound ‘s’

  parasitaster

  a mean or sorry parasite

  parasiticide

  killing of parasites

  parastatal

  indirectly controlled by the state

  parastatic

  of, like or pertaining to protective mimicry of animals

  parasuicide

  harmful act appearing to be an attempt at suicide

  parasynesis

  corruption of forms of words

  parasynthesis

  derivation of words using hyphenated compounds

  parataxis

  organization of clauses without connectives

  parathesis

  apposition; compounding of words without change

  paratonic

  arresting growth

  paravail

  inferior; lowest; of least account

  paravane

  device used to cut underwater cables

  paravant

  in front; first; beforehand

  parbuckle

  sling made by wrapping both ends of rope around object

  parciloquy

  laconic speech

  parclose

  railing in church enclosing altar, chapel or tomb

  pardie

  mild oath; certainly or truly

  pardine

  of, like or pertaining to leopards

  pardoner

  one who raises money for religious works by selling indulgences

  parecbasis

  rhetorical digression or deviation from expected topic

  paregmenon

  repetition of a word or its cognates in a series of words

  paregoric

  soothing; lessening pain

  parembole

  insertion of something related to the subject into a phrase

  paremptosis

  insertion of something related to the subject into a phrase

  parentalia

  feasts or rites in memory of deceased parents

  parentelic

  related by blood

  parenticide

  killing or killer of one’s parents

  parergon

  work undertaken in addition to one’s employment

  pareschatology

  doctrine dealing with matters after death but before the end of the world

  paresis

  omission of an element from a word

  parfay

  by my faith; verily

  parfleche

  dried buffalo skin

  parget

  to plaster over; to cover with ornamental plasterwork

  parhelion

  halo-like light seen in sky opposite the sun

  pari passu

  side by side; equally

  paribuntal

  fine straw used to make hats

  parietal

  of a wall or walls, especially anatomical walls

  parietals

  school rules regarding inter-gender contact

  parine

  of, like or pertaining to titmouses

  parison

  lump of glass before it is moulded into its final shape

  parison

  even balance of elements in a sentence

  parisyllabic

  having the same number of syllables in all forms

  parity

  condition or fact of having born children

  parlous

  full of danger or risk

  parnel

  mistress or concubine of a priest; harlot

  parochial

  local; confined to one region

  parodinia

  difficult childbirth

  paroemia

  proverb or adage used in argumentation

  paroemiographer

  writer of proverbs

  paroemiography

  writing of proverbs; a treatise of proverbs

  paroemiology

  study of proverbs

  paromoeon

  alliteration

  paromoion

  starting statement with several words starting with the same letter

  paromologia

  partial admission of opponent’s argument to strengthen one’s final position

  paromology

  concession of opponent’s point to strengthen one’s own point

  paronomasia

  play on words; punning

  paronym

  word from same root or having same sound as another

  parorexia

  desire to eat strange foods

  parotic

  near or adjacent to the ear

  parous

  bearing or having borne offspring

  parousia

  second coming of Christ

  parousiamania

  obsession with the second coming of Christ

  paroxysm

  fit of passion; laughter; coughing; sudden violent action

  paroxytone

  having an acute accent on the next to last syllable

  parquet

  floor-covering of fitted wooden blocks

  parrel

  band by which a yard is fastened to a mast

  parrhesia

  parricide

  killing of parent or close relative

  parse

  to describe a word fully in terms of classification

  parsonarchy

  government by parsons

  parterre

  pit of a theatre

  parthenian

  of, like or pertaining to virgins

  parthenogenesis

  reproduction by a virgin or by means of an unfertilized egg

  parthenolatry

  worship of the Virgin Mary

  parthenology

  study of virgins

  parthophobia

  fear of virgins

  partible

  that may be pided up or parted

  particularism

  belief that only a few are chosen for salvation

  partitive

  indicating a part of a larger whole

  partocracy

  government by a single unopposed political party

  parturition

  the act of giving birth

  parure

  a set of ornaments or jewels

  parvanimity

  smallness of mind

  parvenu

  one suddenly risen to wealth without great social rank

  parvipotent

  having little power

  parvis

  enclosed space at the front of a church

  parviscient

  having little knowledge

  pascual

  growing on land used for grazing; of, like or pertaining to pastures

  paseo

  leisurely stroll; march of bullfighters into arena

  pasguard

  armour for left arm and elbow to protect from lance strike while jousting

  pashmina

  fine goat’s wool fabric used for making shawls

  pasigraphy

  a system of universal ideographic writing

  paso-doble

  quick Spanish one-step dance

  pasquinade

  to lampoon; a lampoon

  passacaglia

  slow solemn Italian or Spanish dance

  passade

  motion of horse to and fro over ground in dressage

  passalorynchite

  one who takes a religious vow of silence

  passant

  heraldic animal depicted walking

  passement

  passepied

  Breton dance resembling a quick minuet

  passerine

  of, like or pertaining to sparrows

  passible

  susceptible to or capable of suffering or of feeling

  passim

  everywhere; dispersedly

  passimeter

  instrument for issuing automatic tickets

  passiuncle

  minor or lesser passion

  passivate

  to coat metal with oxides to protect from corrosion

  passulate

  to dry grapes

  passus

  section of a poem or story

  pastern

  rope, strap or chain used to tie horse by its leg

  pastiche

  medley, composed from different sources; imitative work

  pastille

  small cone of charcoal burned as incense

  pastose

  painted thickly

  pastourelle

  medieval poem between knight and shepherdess

  patagium

  wing-membrane of flying mammal

  pataphysics

  the science of imaginary solutions

  patation

  act of drinking

  patavinity

  provincialism; dialectal term

  patefaction

  disclosure; opening; manifestation

  patelliform

  shaped like a saucer or kneecap

  paten

  plate; metal disk used to hold Communion bread

  pateriform

  saucer-shaped

  pathic

  passive; a passive subject

  pathogenesis

  causation or production of disease

  pathognomic

  indicative of a specific disease

  pathography

  life history used to trace a disease or disorder

  pathomania

  moral insanity

  pathophobia

  fear of disease

  pathopoeia

  excitation of passion by rhetoric or poetry

  patible

  capable of suffering or being acted on; passible

  patibulary

  of, like or pertaining to the gallows

  patibulate

  to execute by hanging

  patina

  film or surface that forms on surface of metal or wood

  patination

  formation of a film on copper from exposure

  patrial

  of, like or pertaining to one’s native land

  patrimony

  inheritance from father or ancestors

  patriolatry

  excessive devotion or worship of one’s native country

  patroclinous

  having inherited paternal characteristics

  patrology

  study of early Christianity

  patronym

  name derived from father’s name

  patroon

  captain of a ship; coxswain of a longboat

  patruity

  degree of relationship of paternal uncle

  patte

  narrow band keeping a belt or sash in its place

  patten

  wooden shoe; clog; base of a pillar

  patulous

  spading; wide-spading; open

  pauciloquent

  of few words; speaking little

  pauldron

  shoulder-plate of suit of armour

  paulopast

  just finished or past

  pavage

  charge for paving streets

  pavane

  stately English Renaissance court dance

  pavé

  setting of jewellery with stones close together

  pavior

  one who lays down paving stones

  pavis

  shield for the entire body

  pavonated

  peacock-blue

  pavonian

  of, like or pertaining to peacocks

  pavonine

  of, like or pertaining to peacocks

  pax

  tablet decorated with sacred p and kissed by participants in mass

  paxillose

  resembling a small stake

  paysagist

  painter of landscapes

  peatary

  region, bog or moor covered with peat

  peau-de-soie

  soft, heavy closely-woven silk

  peavey

  lumberman’s spiked and hooked lever

  peccadillo

  a slight offense or sin

  peccancy

  sinfulness; transgression

  peccary

  tropical New World piglike mammal

  peccavi

  admission of sin or guilt

  peck

  unit of dry measure equal to 8 quarts

  pectinal

  of a comb; comb-like

  pectination

  comb-like structure

  pectineal

  of the pubic bone

  pectiniform

  shaped like a comb

  pectize

  to congeal; to cause to set

  pectoral

  armour for the breast of a person or horse

  pectoriloquy

  sound of patient’s voice as heard through stethoscope

  pecudiculture

  rearing of cattle

  peculation

  embezzlement

  peculium

  private property; especially when given by father to son

  pecuniary

  of, like or pertaining to money; consisting of money

  ped

  naturally formed mass or aggregate of soil

  pedagogics

  study of teaching

  pedagoguery

  schoolmastering; teaching

  pedalian

  of, like or pertaining to the foot or to metrical feet

  pedaneous

  going on foot; pedestrian; of lowly or petty standing

  pedantocracy

  government by pedants or strict rule-bound scholars

  pedary

  of, like or pertaining to walking or feet

  pedate

  footed; having feet; like a foot

  pederasty

  anal intercourse between a man and a boy

  pedetentous

  proceeding slowly

  pedicel

  stalk of an animal organ

  pedicle

  bony protrusion of the skull from which an antler grows

  pedicular

  of, like or pertaining to lice

  pediculicide

  killing of lice

  pediculophobia

  fear of lice

  pediform

  shaped like a foot

  pedigerous

  having or bearing feet

  pedimanous

  having feet shaped like hands

  pediment

  triangular structure crowning front of a Greek building

  pedipulate

  to work or knead with the feet

  pedography

  description of soil types

  pedological

  of, like or pertaining to soils

  pedology

  study of soils

  pedomancy

  pination by examining the soles of the feet

  pedometer

  instrument for measuring distance travelled on foot

  peduncle

  stem or stalk of a flower

  pegamoid

  artificial leather

  pegomancy

  pination by springs or fountains

  peignoir

  woman’s dressing-gown

  peirameter

  instrument measuring resistance of road surfaces to wheel movement

  peirastic

  experimental; tentative

  peise

  weight; burden; load

  pejorate

  to worsen; to depciate

  pejorism

  severe pessimism

  pelage

  animal’s coat of hair or wool

  pelagic

  oceanic; inhabiting or carried out in the deep sea

  pelargic

  of, like or pertaining to storks

  pelatast

  ancient Greek shield-bearing soldier

  pelecoid

  shaped like a hatchet; a hatchet-shaped geometrical p

  pelerine

  woman’s fur cape

  pelisse

  fur-lined or fur garment

  pelitic

  composed of fine sediment

  pellate

  to pide; to separate

  pellicle

  thin skin or film

  pellicule

  thin diaphanous fabric

  pellucid

  completely clear; transparent

  pelmatogram

  footprint

  pelmet

  fringe or valance for hiding a curtain rod

  peloid

  mud or other semi-solid medium used in baths

  pelotherapy

  treatment by mud baths

  peltastiform

  shield-shaped

  peltiferous

  bearing a shield

  peltry

  skins of animals with the fur on them

  pelviform

  basin-shaped

  pelvigraphy

  examination of the pelvis

  pelvimeter

  instrument for measuring the pelvis

  pembroke

  small four-legged table with hinged flaps

  pemphigus

  skin condition characterized by watery boils on the body

  penacute

  having an acute accent on the penultimate syllable; paroxytone

  penanggalan

  female vampire of Malay mythology

  penannular

  in the form of an almost complete ring

  penates

  household gods of a Roman family

  pencilliform

  paintbrush-shaped

  pendeloque

  drop pendant

  pendent

  hanging; drooping; dangling

  pendicle

  pendant, dependency or appendage

  pendular

  of, like or pertaining to a pendulum

  penduline

  building a pendulous nest

  pendulograph

  curve repsenting combination of musical sounds

  penecontemporaneous

  of geological processes occurring immediately after deposition

  penectomy

  surgical removal of the penis

  penelopize

  to create work as an excuse to deter suitors

  peneplain

  land worn down by denudation to almost be a plain

  penes

  in the possession of

  penetralia

  inmost parts of a building or temple; innermost secrets

  penetrometer

  instrument for measuring firmness or consistency of substances

  penial

  of, like or pertaining to the penis

  penicillate

  having small tufts or bristles

  pennaceous

  featherlike

  pennate

  winged; feathered

  penniferous

  bearing feathers

  penniform

  feather-shaped

  pennyweight

  unit of troy weight equal to 24 grains

  penology

  study of crime and punishment

  pensile

  hanging; suspended; overhanging

  pensum

  task; school imposition

  pentad

  set of five things

  pentagamist

  person who has or has had five spouses

  pentalogy

  state of being in five parts

  pentamerous

  having five parts or members

  pentapolis

  alliance of five cities

  pentarchy

  government by five inpiduals

  pentateuch

  the first five books of the Old Testament

  pentheraphobia

  fear or hatred of one’s mother-in-law

  pentimento

  revealing of part of a painting beneath a newer one

  penury

  destitution; poverty

  peotillomania

  abnormal compulsion for pulling on the penis

  peotomy

  surgical removal of the penis

  per

  through; according to; by means or agency of

  peracute

  very sharp or violent; very acute

  peragrate

  to travel over or through

  percale

  closely woven lightweight cloth

  percaline

  glossy lightweight cotton

  perceptionalism

  belief that humans perceive things as they truly are

  percheron

  dappled cart horse

  percipient

  perceiving; observant; perceptive

  percoct

  well-cooked; overdone

  percurrent

  running through the whole length

  percutaneous

  done or applied through the skin

  percutient

  striking or having the power to strike; percussive

  perdicine

  of, like or pertaining to partridges

  perdricide

  killer of partridges

  perdure

  to endure over a period of time

  peregrination

  journey, especially on foot or to a foreign country

  peregrinity

  foreignness; outlandishness

  perennate

  to live perennially; to survive from season to season

  perequitate

  to ride through on horseback

  perfectibilian

  believer in the perfectibility of mankind

  perfectibilism

  doctrine that humans capable of becoming perfect

  perfectionism

  doctrine that moral perfection constitutes the highest value

  perfervid

  very fervid; ardent; eager

  perficient

  effectual; actually achieving a result

  perfuse

  to pour or diffuse through or over

  pergameneous

  like or resembling parchment

  pergola

  arched framework for climbing plants

  periaster

  point in orbit of a body in which it is nearest to a specified star

  peribolos

  pcinct; enclosing wall of a pcinct

  pericentral

  surrounding a centre or central body

  periclinal

  sloping downwards in all directions from a point

  periclitate

  to endanger; to jeopardise

  pericope

  an excerpt or passage read during religious services

  periegesis

  description in the manner of a tour; journey through

  periergia

  use of elevated style to discuss a trivial matter

  periodontics

  study of gums

  perioeci

  inpiduals living at same latitude on opposite sides of earth

  periotic

  around the ear

  peripatetic

  wandering about; itinerant

  peripetia

  sudden change of fortune

  periphrasis

  circumlocution; round-about expssion

  periplus

  a voyage or trip around something

  peripteral

  having a row of columns on every side

  periscian

  person living inside the polar circle

  perispomenon

  having a circumflex accent on the final syllable

  perissology

  verbiage; pleonasm

  perissosyllabic

  having an additional syllable

  perissotomist

  knife-happy surgeon

  peristalith

  ancient stone circle

  peristeronic

  of, like or pertaining to pigeons

  peristerophily

  pigeon-collecting

  peristrephic

  moving round; revolving; rotatory

  peristyle

  range of columns around a building or courtyard

  peritectic

  in the state between solid and liquid; melting

  periwinkle

  a bluish or azure colour; a plant with bluish flowers

  perlative

  indicating movement through or across

  perliginous

  producing pearls

  perlocution

  effect produced when a particular word is uttered

  perlustrate

  to traverse and inspect carefully

  permeameter

  instrument for measuring permeability

  pernicious

  destructive; ruinous; fatal

  pernoctate

  to pass the night in vigil or prayer

  pernor

  one who takes or receives

  peroral

  through the mouth

  perorate

  to speak grandiosely or grandiloquently

  peroration

  lengthy part of speech; especially a conclusion

  perpend

  to weigh in the mind; to consider carefully

  perpilocutionist

  one who speaks through his hat

  perron

  raised platform or terrace at an entrance door

  perscrutation

  thorough search

  perse

  dark blue or bluish-grey; cloth of such a colour

  perseity

  independent existence

  perseverate

  to repeat an action continually or habitually

  persiennes

  outside shutters with movable slats

  persiflage

  banter; flippancy; idle chatter

  personalia

  personal details, possessions or stories

  personalism

  doctrine that humans possess spiritual freedom

  personalty

  personal belongings and property

  perspectography

  theory of drawing according to rules of perspective

  perspicacious

  clear-minded; astute; perceptive

  perspicuous

  easily understood; clearly expssed

  perstringe

  to constrain; to touch on; to censure

  pertinacity

  quality of holding unyieldingly to a position

  pertuse

  punched; pierced; slit

  pertussis

  whooping cough

  perulate

  scaly; having scaled skin

  pervicacious

  very obstinate

  pervigilium

  night vigil

  pervious

  permeable; penetrable

  pessary

  suppository inserted into the vagina

  pessimal

  least favourable

  pessimum

  point at which any condition is least favourable

  pessomancy

  pination using pebbles

  pestiferous

  bringing plague or pestilence

  pestology

  science of pests

  petaliferous

  bearing petals

  petaurist

  flying phalanger

  petcock

  valve for draining condensed steam from engine cylinders

  petrary

  contrivance for hurling stones

  petrean

  of, like or pertaining to or made of rock

  petrel

  long-winged seabird with hooked bill

  petrichor

  pleasant smell accompanying the first rain after a dry spell

  petricolous

  living in or near rocks

  petrissage

  massage by longitudinal rubbing and lateral squeezing

  petrogenesis

  formation or development of rocks

  petroleous

  containing or rich in petroleum

  petroliferous

  bearing petroleum

  petrology

  study of rocks

  petrophilous

  living on or thriving in rocky areas

  pettifogger

  a lawyer given to underhanded tactics

  pettitoes

  pigs’ feet as food

  petulcous

  butting like a ram

  petuncle

  small scallop

  pewfellow

  one who occupies the same pew as another

  pexity

  roughness of the nap of cloth

  peytral

  armour for a horse’s breast

  phacochoerine

  of, like or pertaining to warthogs

  phacometer

  instrument for measuring lenses

  phaeton

  open four-wheeled carriage

  phagomania

  excessive desire for food or eating

  phagophobia

  fear of eating

  phakic

  (of an eye) having a crystalline lens

  phalanstery

  dwelling of a communal group or phalanx of inpiduals

  phalarope

  migratory shorebird with lobed feet

  phallephoric

  carrying the penis

  phallic

  of, pertaining to or resembling a penis

  phallocracy

  government by men

  phallocrat

  one who assumes the naturality of male dominance

  phaneromania

  habit of biting one’s nails

  phanerosis

  act or process of becoming visible

  phanic

  visible; obvious

  phanopoeia

  visual imagery in poetry

  phantasmatography

  scientific description of rainbows and other lumnious atmospheric phenomena

  phaometer

  old instrument for measuring light intensity

  pharisaic

  hypocritical

  pharmacognosy

  study of drugs of animal and plant origin

  pharmacology

  study of drugs

  pharmacomania

  abnormal obsession with trying drugs

  pharmacometer

  instrument for measuring drugs

  pharmacopolist

  drug-seller; pharmacist; apothecary

  pharology

  study of lighthouses

  pharos

  lighthouse or beacon

  pharyngography

  description of the pharynx

  pharyngology

  study of the throat

  pharyngoscope

  instrument for inspecting the pharynx

  phassachate

  lead-coloured agate

  phatic

  using speech for social reasons or to communicate feelings

  phelloplastic

  a model in cork

  phememe

  smallest possible linguistic unit

  phemic

  of, like or pertaining to speech

  phenakistoscope

  early cinematograph in which ps are viewed through a slit

  phenetic

  of, like or pertaining to classification by phenotype

  phengite

  bright and beautiful kind of alabaster

  phengophobia

  fear of daylight

  phenogenesis

  origin of racial groups

  phenology

  study of organisms as affected by climate

  phenomenalism

  belief that phenomena are the only realities

  phenomenology

  study of phenomena

  pheon

  the barbed head of a dart or arrow in heraldry

  pheretrer

  keeper of a shrine

  phialiform

  saucer-shaped

  phialine

  resembling a phial

  philalethist

  lover of truth

  philately

  study of postage stamps

  philematology

  the act or study of kissing

  philematophobe

  one who dislikes kissing

  philhippic

  loving or admiring horses

  philippic

  speech or writing full of bitter condemnation

  philistine

  materialistic in outlook; uncultured

  phillumeny

  collecting of matchbox labels

  philocaly

  love of beauty

  philodemic

  fond of commoners or the lower classes

  philodox

  one who loves his own opinions; dogmatic person

  philogyny

  love of women

  philologaster

  petty or contemptible philologist

  philology

  study of ancient texts; historical linguistics

  philomath

  lover of learning

  philomelian

  of, like or pertaining to nightingales

  philonoist

  one who seeks knowledge

  philopornist

  lover of prostitutes

  philoprogenitive

  of, like or pertaining to instinctive love for offspring

  philosophaster

  amateur or superficial philosopher

  philosophicide

  one who kills or wishes to kill philosophers or philosophy

  philosophocracy

  government by philosophers

  philosophuncule

  petty or minor philosopher

  philotechnical

  devoted to the arts

  philotherianism

  love of animals

  philoxenia

  hospitality

  philter

  love-potion or charm; a drug to produce some magical effect

  phimosis

  inability to retract the ppuce of the penis

  phlebography

  description or examination of a vein

  phlebology

  study of the veins and their diseases

  phlebotomy

  blood-letting

  phlegmatic

  of a calm; unexcitable disposition

  phlogiston

  nonexistent principle of flammability inherent in matter

  phlogogenetic

  causing inflamation

  phocine

  of, like or pertaining to seals

  phocomelia

  having limbs like a seal’s flippers

  phoeniceous

  bright scarlet-red colour

  phoenicopter

  flamingo

  pholidosis

  arrangement of scales, as in fish and reptiles

  phon

  unit of loudness of sound as heard by listeners

  phonascus

  person who maintains rhythm in church choir

  phonasthenia

  weakness of voice

  phonation

  production of vocal sound

  phonautograph

  instrument for recording sound vibrations

  phonendoscope

  device which amplifies small sounds

  phonesis

  production of speech sounds

  phoniatrics

  study and correction of speech defects

  phonography

  recording of sound by means of a phonograph

  phonomania

  pathological tendency to murder

  phonometer

  instrument for measuring sound levels

  phonophobia

  fear of noise or of speaking aloud

  phonophorous

  transmitting sound waves

  phonus-bolonus

  exaggerated trickery or nonsense

  phorminx

  seven-stringed Greek lyre

  phorometer

  instrument used to correct abnormalities in eye muscles

  phoropter

  device with several lenses used to test eyesight

  phosphene

  light seen when the eyeball is pssed

  phossy

  caused by phosphorus

  photaesthesia

  sense of vision

  photic

  light-giving; sensitive to light; penetrated by light

  photism

  illusory vision of light

  photobiology

  study of effects of light on organisms

  photodromy

  motion towards light

  photoglyph

  photographic engraving

  photogyric

  turning towards light

  photolysis

  disintegration resulting from exposure to radiation

  photomania

  pathological desire for light

  photometer

  instrument for measuring light intensity

  photon

  unit of brightness of light as received at the retina

  photophile

  organism loving or thriving in light

  photophilous

  pferring or thriving in lighted conditions

  photophobia

  fear of light

  photophygous

  avoiding or disliking light

  photopia

  vision in bright light

  photopolarimeter

  instrument for measuring intensity and polarization of reflected light

  photopsia

  appearance of light flashes due to retinal irritation

  photosphere

  region of space lit by the sun

  phototachometer

  instrument for measuring the speed of light

  phototaxis

  growth or movement determined by light

  phototelegraph

  instrument for transmitting drawings telegraphically

  phototonus

  sensitivity to light

  phraseography

  repsentation of whole phrases with inpidual signs or symbols

  phraseology

  study of phrases

  phreatic

  of, like or pertaining to underground water supplying or wells

  phrenesis

  delirium; frenzy

  phrenic

  of or near the midriff

  phrenography

  observation and description of mental phenomena

  phrenology

  study of bumps on the head

  phrontistery

  a thinking-place; place for study

  phthartic

  deadly; destructive

  phthirophagous

  lice-eating

  phthisiotherapeutics

  medical treatment of tuberculosis

  phthongal

  of, pertaining to, or consisting of a sound; vocalized

  phthongometer

  instrument measuring intensity of vowel sounds

  phugoid

  of, like or pertaining to the longitudinal stability of aircraft

  phycology

  study of algae and seaweeds

  phygogalactic

  halting milk production

  phylactic

  defending against disease

  phylarchy

  government by a specific class or tribe

  phyle

  pision of the people of a state into local clans

  phylliform

  shaped like a leaf

  phyllomancy

  pination using leaves or tea leaves

  phyllomania

  excessive or abnormal production of leaves

  phyllophagous

  leaf-eating

  phyllophorous

  leafy; bearing or having leaves

  phylogenesis

  origin and history of a species’ evolution

  physagogue

  substance causing flatulence

  physicalism

  belief that all phenomena reducible to verifiable assertions

  physiocracy

  government according to natural laws or principles

  physiognomancy

  pination by studying the face

  physiognomy

  general appearance of anything, especially the face

  physiography

  description of landforms or natural features of the environment

  physiolatry

  nature-worship

  physiologus

  work containing descriptions of animals; a bestiary

  physiophilosophy

  system of knowledge concerning principles of natural history

  physiosophy

  assumption of knowledge of nature

  physitheism

  attribution of physical form and attributes to deities

  physiurgic

  due to natural causes

  phytivorous

  feeding on plants

  phytogenesis

  origin and development of plants

  phytogenic

  derived from plants

  phytography

  description or treatise on plants

  phytology

  study of plants; botany

  phytomania

  obsession with collecting plants

  phytopathology

  study of diseases of plants

  phytophilous

  fond of plants

  phytosophy

  knowledge of plants

  piacular

  expiatory; atrociously bad

  pianette

  small upright piano

  pibcorn

  old Welsh instrument like a hornpipe

  pibroch

  piece of music for bagpipe

  pica

  craving to eat dust

  picamar

  bitter oily liquid obtained from tar

  picaresque

  of, like or pertaining or pertaining to rogues or roguish behaviour

  picaroon

  person who lives by his or her wits; rogue or scoundrel

  picayune

  five-cent-piece or other coin of little value

  piceous

  like pitch; inflammable; reddish black

  pichi

  small dark Argentinian armadillo

  pichiciego

  small South American armadillo

  piciform

  of the form or shape of a woodpecker

  piciform

  of the nature of or resembling pitch

  picine

  of, like or pertaining to woodpeckers

  pickelhaube

  spiked helmet

  pickery

  petty theft under Scottish law

  picksome

  particular; picky

  pickthank

  sycophant; flatterer

  picot

  loop in an ornamental edging; raised knot in embroidery

  pictography

  repsentation of ideas by means of pictures

  piebald

  of an animal, consisting of two or more colours

  pied

  variegated; of various colours

  piedroit

  square pillar attached to wall, lacking both base and capital

  pierage

  fee paid for use of a pier

  pieta

  repsentation of Virgin Mary with dead Christ across her knees

  pietism

  unquestioning or dogmatic religious devotion

  piezometer

  instrument for measuring pssure or compssibility

  piggin

  small pail or bowl made of staves and hoops

  pigmentocracy

  government by those of one skin colour

  pignorate

  to give or take in pledge or pawn

  pigwash

  rubbish; nonsense

  pika

  rabbit-like mountain-dwelling mammal with rounded ears

  pilaster

  square column partially embedded in a wall

  pilch

  fur or wool outergarment; rug laid over saddle

  pilcrow

  paragraph-mark

  pile

  upside-down wedge at an acute angle on a coat of arms

  pileated

  cap-shaped; crested; capped

  pileiform

  shaped like an umbrella

  pileum

  top of a bird’s head

  pileus

  umbrella-shaped portion of a mushroom

  poor wretch; self-pitying person

  piliferous

  bearing or growing hair

  piliform

  shaped like hair

  pillion

  light pillow or saddle for a woman rider

  pilliwinks

  torture instrument for crushing fingers

  pillory

  wooden frame with holes for head and hands used as punishment

  pilose

  having scattered soft or moderately stiff hairs

  piment

  spiced sweetened wine

  pinacotheca

  picture-gallery

  pinafore

  loose protective garment worn over a dress

  pinchbeck

  cheap copper and zinc alloy; spurious or trashy

  pinder

  one who impounds cattle

  pineal

  shaped like a pine-cone

  pinetum

  collection or plantation of pine trees

  pingo

  cone-shaped mound with ice core

  pinguefy

  to become or make fat or greasy; to make rich

  pinion

  small wheel with teeth

  pinion

  wing; last joint of a wing; outermost flight feather

  pinnace

  small vessel with oars and sails

  pinnate

  shaped like a feather

  pinniped

  seals, walruses, and other such sea mammals

  pintle

  bolt or pin on which something turns, as a hinge

  pipe

  pipistrelle

  small reddish-brown bat

  piqué

  stiff durable corded fabric of cotton, rayon or silk

  piscary

  the right of fishing; a fishing pond

  piscatology

  study of fishes

  piscatorial

  of, like or pertaining to fishing or fishers

  piscicapturist

  fisherman

  piscicide

  substance that kills fish

  piscifauna

  fish life of an area

  pisciform

  shaped like a fish

  piscina

  basin set in wall of church to drain away ceremonial water

  piscine

  of, like or pertaining to fish

  piscivorous

  fish-eating

  pisiform

  shaped like a pea

  pismire

  an ant; something or someone insignificant

  pismirism

  hoarding of small or insignificant things

  pisteology

  science or study of faith

  pistiology

  doctrine concerning faith

  pistolography

  instantaneous photography

  pistology

  branch of theology concerned with faith

  pitchometer

  instrument for measuring angles of ship’s propeller blades

  piteous

  arousing or deserving pity

  pixilated

  bemused; bewildered; intoxicated

  pizzle

  bull’s penis used as instrument of punishment by flogging

  placage

  covering of walls with thin marble slabs or with plaster

  placard

  thick metal reinforced plate of armour for back or breast

  placee

  investor who is sold shares by private placement

  placentiform

  cake-shaped

  placentigerous

  bearing a placenta

  placentography

  examination or imagery of the placenta

  placentophagy

  eating of the placenta

  placet

  vote of assent in a governing body

  placitum

  decision of a court or an assembly

  placket

  opening in a skirt or shirt for a pocket

  placoid

  plate-like; having plate-like scales

  plafond

  decorated ceiling

  plagate

  marked with a streak or streaks

  plage

  fashionable beach

  plagiary

  one who plagiarises

  plagium

  the crime of kidnapping

  plainstones

  flagstone side-pavement of a street

  planation

  making level

  planchet

  blank metal disc to be stamped as a coin

  planchette

  board or similar tool used in interpting spirit messages

  planetesimal

  of, like or pertaining to asteroids or similar tiny celestial bodies

  planetic

  erring; erratic

  planetogeny

  theory of the origin of planets

  planetography

  description or treatise on the planets

  planetolatry

  worship of the planets

  planetology

  study of planets

  plangency

  resonance; noisiness

  plangent

  deep or loud sounding

  planigraph

  instrument for copying drawings at a different scale

  planigraphy

  drawing of ground plans

  planiloquent

  speaking plainly

  planimeter

  instrument for measuring area of plane ps

  planipennate

  having flat; broad wings

  planish

  to polish; to flatten

  planisphere

  sphere projected onto a plane; map of the heavens

  planity

  the quality of being plane

  plankwise

  in the manner or direction of a plank

  planography

  cartography

  planomania

  abnormal desire to wander and disobey social norms

  planster

  petty or poor planner

  plantar

  of, like or pertaining to the sole of the foot

  plantigrade

  walking fully on the soles of the feet

  plantivorous

  plant-eating

  plantocracy

  government by plantation owners

  plapper

  to make sounds with the lips

  plashy

  full of pools or puddles; marshy or boggy

  plasmophagous

  consuming plasma

  plastography

  art of forging handwriting

  plastron

  fencer’s padded breast-shield; steel breastplate worn under hauberk

  plataleiform

  spoonbilled; of the shape of a spoonbill

  platband

  flat molding that exceeds its projection; fillet between column’s flutings

  plateasm

  broad speech; talking with the mouth open too wide

  platilla

  fine white linen

  platiniferous

  bearing platinum

  platitude

  commonplace or trite remark made as if it were important

  platitudinarian

  one who utters platitudes

  platometer

  instrument for measuring area; planimeter

  platten

  to flatten into a plate or sheet

  platypodia

  flat-footedness

  platypussary

  building or pen where platypuses are kept

  platysma

  broad sheet of muscle in the neck

  plauditory

  issuing enthusiastic approval or applause

  plaustral

  of, like or pertaining to a wagon

  playa

  basin which becomes a shallow lake after heavy rainfall

  pleach

  to intertwine the branches of

  pleasance

  pleasure; enjoyment; complaisance

  plebania

  mother-church having authority over several local churches

  plebeian

  of the common people or vulgar classes

  plebification

  making something vulgar or plebeian

  plebiscitarism

  principle or practice of using plebiscites

  plectile

  woven or plaited

  plectrum

  pick for stringed instruments

  pledget

  wad of cotton or lint used to dress a wound

  plegometer

  instrument for measuring the strength of a blow

  pleiomery

  condition of having more than the normal number

  pleiomorphy

  occurrence of several distinct stages in the life cycle of an organism

  plemyrameter

  instrument for measuring variations in water level

  plenary

  full; entire; complete; absolute; unqualified

  plenicorn

  having solid horns (as a deer)

  pleniloquence

  excessive talking; fullness of speech

  plenilunar

  of, like or pertaining to the full moon

  plenipotence

  absolute power

  plenitude

  fullness; completeness; abundance; sufficiency

  plenum

  space completely filled with matter

  pleochroic

  displaying different colours when seen from different directions

  pleonasm

  redundancy; use of more words than necessary

  pleonectic

  greedy; covetous

  pleonexia

  greed; avarice

  pleroma

  fullness; abundance

  plerophory

  full conviction

  plethysmograph

  instrument for measuring change in body part size due to blood flow

  plethysmography

  measurement of variation in blood pssure

  pleurotropous

  laterally flattened

  plexiform

  shaped like a network

  plexure

  network; web; interweaving

  plicated

  folded fanwise; pleated

  plication

  the act of folding

  plimsoll

  rubber-soled canvas shoe

  plinth

  rectangular base of column or pedestal

  pliofilm

  thin waterproof transparent sheet used for packaging

  pliothermic

  of, like or pertaining to periods of above-average temperatures

  plissé

  fabric with puckered finish

  ploce

  repetition of word in more expssive sense for emphasis

  plodge

  to trudge through anything in which the feet sink

  plosion

  release of breath after consonant

  plousiocracy

  government by the wealthy; plutocracy

  plumassier

  worker in feathers; feather-seller

  plumbeous

  leaden; lead-coloured

  plumbiferous

  bearing or yielding lead

  plumbism

  lead poisoning

  plumbless

  incapable of being sounded

  plumeopicean

  of tar and feathers

  plumiped

  having feathered feet

  pluralism

  belief that reality consists of several kinds or entities

  plurennial

  lasting or surviving many years

  pluriarc

  West African stringed instrument like a zither

  pluriliteral

  of more than three letters

  plurinominal

  having more than one name

  pluriparous

  giving birth to multiple young in a single birth

  pluripsence

  psence in multiple places at one time

  pluriserial

  in several rows

  plutarchy

  government by the wealthy; plutocracy

  plutocracy

  government by the wealthy

  plutography

  description of the lives of the wealthy

  plutolatry

  worship of wealth

  plutology

  political economy; study of wealth

  plutomania

  mania for money

  pluton

  mass of rock solidified under earth’s surface

  plutonic

  of volcanic or deep origin

  pluvial

  floor-length open-fronted ecclesiastical garment

  pluviograph

  self-registering rain gauge

  pluviometer

  rain-meter

  pneometer

  instrument that measures respiration

  pneumatics

  study of mechanics of gases

  pneumatographer

  one who receives and writes spirit messages

  pneumatography

  description or treatise about spiritual beings

  pneumatolith

  stone in the lung

  pneumatology

  science of spiritual phenomena or beings

  pneumatomachy

  denial of the pinity of the Holy Ghost

  pneumatometer

  instrument for measuring quantity of air breathed

  pneumatomorphic

  like a spirit

  pneumatophany

  appearance of a spirit; especially the Holy Ghost

  pneumatophilosophy

  philosophy of spirits or the spirit world

  pneumatophony

  sound caused by a ghost or spirit

  pneumatosis

  psence of gas in the body

  pneumograph

  instrument for measuring and recording respiration

  pneumography

  description of the lungs

  pnyx

  ancient Athenian place of assembly

  poaceous

  of, like or pertaining or pertaining to grass

  pochette

  pocket notecase or wallet

  pochoir

  manual colour stencilling onto a printed illustration

  pococurante

  uninterested; indifferent; nonchalant; apathetic

  poculation

  drinking of alcoholic beverages

  poculent

  fit for drinking

  podalic

  of, like or pertaining to feet

  podiatry

  study and treatment of disorders of the foot; chiropody

  podiform

  shaped like a pod

  podobromhydrosis

  smelly feet

  podocarp

  stalk that bears the fruit of a plant

  podology

  study of the feet

  podoscaph

  pedalled boat; canoe-shaped float attached to feet for walking on water

  podzol

  acidic soil with ash-like subsurface layer

  poecilomere

  part of an animal’s body where colour variations first appear

  poecilonym

  synonym; one of a variety of names for a thing

  poephagous

  eating grass or herbs; herbivorous

  poetaster

  petty poet; writer of contemptible verses

  poetolatry

  worship of poets

  poetomachia

  contest or quarrel among poets

  pogamoggan

  wooden club with iron or stone piece on end, used by Indians

  pogoniasis

  excessive growth of beard

  pogonip

  dense fog of suspended ice particles

  pogonology

  book or treatise on beards

  pogonophile

  one who loves beards

  pogonophobia

  fear of beards

  pogonotrophy

  growing of a beard

  pogrom

  organized massacre

  poikilothermic

  cold-blooded

  pointel

  sharp instrument

  pointillism

  use of separate dots of pure colour rather than blends

  poise

  unit of viscosity of liquids

  poitrel

  armour for a horse’s breast

  pokerish

  causing terror; uncanny

  polacca

  stately Polish dance; polonaise

  polarchy

  government by many people; polyarchy

  polarimeter

  instrument for measuring polarised light

  polariscope

  instrument for detecting polarized light

  polder

  piece of low-lying reclaimed land

  poldermitton

  curved reinforced armour for the right arm

  pole

  unit of area equal to a square rod

  polemarch

  ancient Greek military and civil officer

  polemic

  controversial discussion or attack

  polemology

  study of war

  polemomania

  mania for war

  polemoscope

  telescope with angled mirrors for seeing over walls or around corners

  poleyn

  piece of armour for the knee

  policeocracy

  government by police

  policlinic

  outpatient department of hospital

  poliorcectic

  of, like or pertaining to siegecraft or besiegement

  poliosis

  pmature graying of the hair

  politicaster

  petty politician

  politicide

  killing of people because of their political beliefs

  politicomania

  mania for politics

  polkamania

  craze for polka dancing

  pollarchy

  government by the multitude or a mob; ochlocracy

  pollard

  tree having the whole crown cut off

  pollicitation

  promise; especially one not yet accepted

  polliniferous

  bearing pollen

  pollinigerous

  pollen-bearing

  pollyanna

  one who is naively optimistic

  polonaise

  stately Polish dance of moderate tempo

  poltophagy

  prolonged chewing of food

  poltroon

  craven; cowardly

  polverine

  glass-makers’ potash

  polyacoustic

  amplifying sounds

  polyarchy

  government by many people

  polychotomy

  pision into many parts

  polychrest

  thing or medicine useful in many ways

  polycracy

  government by many rulers; polyarchy

  polydemic

  native to several countries

  polydipsia

  abnormal thirst

  polyergic

  having many functions

  polyethnic

  consisting of or derived from many races or ethnicities

  polygenesis

  theory that humans derived from many separate origins

  polygenous

  of multiple origin or composition

  polygoneutic

  having several broods in each season

  polygraphy

  copious or productive writing

  polyhidrosis

  excessive perspiration

  polyhistor

  person of exceptionally broad knowledge

  polylemma

  argument forcing choice between contradictory statements

  polylith

  phistoric monument consisting of many stones

  polyloquent

  speaking much; loquacious

  polymania

  mania affecting several different mental faculties

  polymath

  person possessing knowledge of many subjects

  polymicrian

  compssed into a very small space

  polymythy

  use of multiple plots in a single story

  polynesic

  in multiple separate locations

  polynia

  open water amid sea ice

  polyommatous

  having many eyes

  polyonym

  name consisting of several words

  polyopia

  multiple vision

  polyphagous

  eating many types of food

  polypharmacy

  treatment with many medicines

  polyphiloprogenitive

  very fertile; very imaginative

  polyphloisbic

  loud-roaring

  polyphloisboisterous

  noisy

  polyphone

  many-stringed instrument like a lute

  polyphyletic

  descending from more than one original type

  polypnea

  rapid breathing

  polypod

  many-legged animal

  polypragmatist

  busybody

  polypsychic

  having several souls

  polypsychism

  belief that one person may have multiple souls

  polyptoton

  repetition of word in same sentence with multiple inflectional endings

  polysemant

  word with many meanings

  polystachious

  having many spikes

  polystichous

  arranged in many rows

  polystomatous

  having many mouths

  polystyle

  building having many columns

  polysyllabilingual

  relating to polysyllabic languages

  polysyllogism

  series of syllogisms where each is basis for next

  polysyndeton

  rhetorical device of repeating conjunction for emphasis

  polythalamous

  having many chambers

  polytheism

  belief in multiple deities

  polytocous

  producing many or several at a birth

  pomace

  crushed apples for cider-making

  pomaceous

  of, like or pertaining to or consisting of apples

  pomade

  ointment for the hair

  pomander

  ball of perfumes

  pomiculture

  growing of fruit

  pomiferous

  bearing apples

  pomiform

  shaped like an apple

  pomoerium

  open space around a town within the walls

  pomology

  study of fruit-growing

  ponderation

  weighing or weighing up

  pone

  card player on dealer’s right responsible for cutting cards

  ponerology

  theological doctrine of wickedness or evil

  pongee

  thin soft fabric woven from raw silk

  pontage

  toll paid on bridges; tax for repairing bridges

  pontifice

  bridge-work; a bridge

  pontist

  bridge builder

  poodle

  coarsely looped or nubby fabric

  poop

  enclosed structure at stern of ship above main deck

  popinjay

  conceited person

  popjoy

  to amuse oneself

  poplin

  corded woven silk and worsted

  popliteal

  of, like or pertaining to the back of the knee

  popocracy

  government by populists

  popple

  to flow tumblingly; to heave choppily

  poppycock

  humbug; nonsense

  poppyhead

  raised ornament on top of upright end of seats in churches

  populicide

  killing of the population of an area or nation

  poral

  of, like or pertaining to pores

  porbeagle

  shark with a pointed snout

  porcellanous

  resembling porcelain

  porcine

  of, like or pertaining to pigs; swinish

  porculation

  fattening or feeding of swine

  porge

  to make meat kosher by removing veins and sinews from hindquarters

  poriferous

  having pores

  poriform

  having the form of a pore

  poriomania

  abnormal compulsion to wander

  porism

  geometrical expssion of possibility of multiple solutions

  porlocking

  irksome intrusion or interruption

  pornbroker

  one who deals in pornography

  pornerastic

  lecherous; bawdy; lewd

  pornocracy

  government by harlots

  pornogenarian

  dirty old man

  pornolagnia

  desire for prostitutes

  pornomania

  obsession with pornography

  pornotopia

  perfect setting for the antics of pornography

  porogamy

  fertilization of seed plants

  poromeric

  permeable to water vapour

  porometer

  instrument for measuring degree of porosity

  poroplastic

  both porous and plastic

  poroscope

  instrument for investigating porosity

  porosis

  knitting together of broken bones

  porphyrogenitic

  of royal birth

  porphyrogeniture

  accession of 1st son born after father’s accession

  porphyry

  beautiful and valuable purplish stone

  porrect

  to stretch forth; to psent

  porriginous

  suffering from a scalp disease that causes baldness

  porringer

  small dish for soup or porridge

  portesse

  portable breviary

  portfire

  ppared paper cylinder used to fire rockets and fireworks

  portière

  curtain hung over door of a room

  portiuncle

  small piece of something, especially of land

  portmanteau

  word formed by blending two existing words

  posaune

  archaic trombone

  posigrade

  auxiliary rocket on a spacecraft

  positivism

  doctrine that that which is not observable is not knowable

  posnet

  small cooking pot with feet and handle

  posology

  science of quantity or dosage

  possessive

  indicating possession; genitive case

  posset

  milk curdled with alcohol used as remedy

  postament

  frame; pedestal

  postcenal

  after dinner

  postconnubial

  after marriage

  postdiluvian

  after the great Flood

  postern

  back door or gate; small private door

  postexilic

  after exile

  postface

  concluding note added to end of written work

  postiche

  excessively and inappropriately added to a finished work

  posticous

  posterior; outward; extrorse

  postil

  postilion

  someone who guides posthorses

  postjacent

  posterior; behind

  postliminary

  subsequent

  postliminy

  right of returned exiles to resume former status

  postlude

  closing piece of music at end of church service

  postmundane

  after the end of the world

  postprandial

  after dinner

  postscenium

  part of stage behind the scenery

  poststructuralism

  belief that there is no objective meaning to a text

  postulant

  candidate for a religious order

  postulator

  official who psents case for canonization or beatification

  potable

  fit to drink; drinkable

  potager

  garden laid out in a decorative way

  potamic

  of, like or pertaining to rivers

  potamography

  study of geography of rivers; a description of rivers

  potamology

  study of rivers

  potation

  the activity of drinking

  potatory

  related to excessive drinking

  potentiate

  to use drugs in combination to increase their power

  potentiometer

  instrument for measuring electromotive forces

  pother

  choking smoke or dust; fuss; commotion

  potichomania

  craze for imitating Oriental porcelain

  potomania

  abnormal desire to drink alcohol

  potometer

  instrument measuring rate at which plants absorb water

  potshop

  small public house

  potter

  to busy oneself with trifling tasks

  pottle

  small conical fruit basket

  pottle

  unit of liquid measurement of two quarts, or one-half gallon

  potto

  small nocturnal West African monkey

  poudrin

  small ice crystals

  poulard

  fattened or spayed hen

  pounce

  fine powder spad on writing paper to keep ink from running

  poundage

  charge for keeping stray cattle

  poundal

  unit of force that accelerates 1 pound to 1 foot / second / second

  pourboire

  tip; gratuity

  pourparler

  discussion prior to negotiation

  pourpointerie

  quilted armour with studs

  poussin

  chicken raised for eating at around six weeks old

  powellisation

  means of pserving timber

  practive

  practical; concerned with practice

  praedial

  of, like or pertaining to or connected with the land or farming

  praepostor

  pfect of a school

  pragmatica

  royal edict that has the force of law

  pragmatism

  doctrine emphasizing practical value of philosophy

  prairillon

  small prairie

  pralltriller

  rapid musical trill

  prandial

  of, like or pertaining to dinner

  prasinous

  leek-green colour

  pratal

  growing in meadows

  prate

  to talk foolishly or sententiously; to tattle

  pratincole

  fork-tailed, long-winged Australian bird

  pratincolous

  inhabiting meadows or fields

  pravity

  wickedness; depravity

  praxeology

  study of practical or efficient activity; science of efficient action

  praxinoscope

  early cinematograph using series of moving drawings

  praxis

  customary practice or conduct

  pagonal

  immediately pceding death throes

  pallable

  pvious; pliminary; pceding

  paudience

  right to be heard before another

  pbend

  stipend or salary paid to clergyman

  pbendal

  of, like or pertaining to stipends issued by a church

  pcantation

  prophecy; foretelling

  pcative

  supplicating; expssing entreaty

  pcatory

  of the nature of or expssing a wish or recommendation

  pcentor

  leader of the singing of a church choir

  pceptive

  concerning rules of conduct, laws or pcepts

  pciation

  evaluation of the value or price of a thing

  précieuse

  woman affecting a fastidious over-refinement

  pcipitinogenic

  causing pcipitation

  pcisian

  overly pcise person; formalist

  pcissive

  separating; defining; exact

  pcognosce

  to take a pcognition of

  pconcert

  to settle beforehand

  pconize

  to proclaim; to summon publicly

  pdacean

  pdatory animal

  pdacious

  living by py; pdatory

  pdella

  platform for altar; portable altar or decoration upon it

  pdestinarianism

  belief that what ever is to happen is already fixed

  pdevote

  foreordained

  pdicant

  paching; pdicating

  pdicative

  indicating the pdicate

  pfatorial

  serving as pface or opening remarks

  pp

  to imagine beforehand; to foreshadow

  pfulgent

  extremely bright

  pgustation

  foretaste

  phensor

  something that grasps or seizes

  placy

  episcopal church government

  plapsarian

  belonging to the time before man’s original sin

  plate

  bishop or abbot of superior rank

  plation

  pferment; promotion; eminence

  plibation

  foretaste; offering of first fruits

  pliography

  description or treatise about a battle

  plusive

  of the nature of a plude; introductory

  pmiate

  to give a prize or pmium for

  pmonish

  to warn beforehand

  pmorse

  ending abruptly as if bitten off

  pmotion

  pine impulse determining the will

  pmove

  to incite or prompt to action

  pmundane

  period before the creation of the earth

  pnarial

  of, like or pertaining to or in front of the nostrils

  pnticecide

  killer of an appntice

  ppense

  pmeditated; intentional

  ppollence

  pdominance

  ppone

  to reschedule for an earlier time

  ppossess

  to bias or pjudice favourably; to impss

  ppotent

  potent in a very high degree

  pputial

  of, like or pertaining to the foreskin

  prupt

  broken off; steep; abrupt

  psbycousis

  hardness of hearing during old age

  psbyophrenia

  female senility marked by loss of memory

  psbytery

  part of church reserved for officiating clergy

  pscind

  to cut off; cut short; separate

  pscriptivism

  belief that moral edicts are merely orders with no truth value

  pseminal

  before the onset of puberty; before fertility

  psenium

  period of life pceding old age

  psentationism

  theory that the mind has direct access to perceived objects

  psentient

  pscient; having a pmonition

  psentoir

  ornamental shallow tray or cup

  psidial

  of, like or pertaining to a garrison

  psidial

  psidential

  pssible

  able to be pssed

  pstigiator

  conjurer

  pstriction

  blindness; blindfolding

  pterist

  lover of the past

  pterite

  signifying past time or a completed action

  pterition

  passing over or omission; drawing attention to a thing by claiming to omit it

  ptermit

  to pass by; to omit; to leave undone

  pterpluparenthetical

  tending to use excessive parenthesis; pedantic

  pvenancy

  courteous anticipation of others’ wishes

  pvenient

  antecedent; pceding; anticipatory

  pvernal

  blossoming or foliating early

  pvision

  foresight; foreknowledge

  pvoyant

  having foresight

  Priapean

  of, like or pertaining to male reproductive power; phallic

  priapism

  constant erection; licentiousness; lewdness

  pricket

  spike or antler used as a candlestick

  pridian

  of, like or pertaining to yesterday

  prie-dieu

  prayer stool or kneeling bench in a church

  prill

  nodule of metal obtained after assaying

  primage

  fee paid to loaders for loading ship

  primatology

  study of primates

  prime

  prayer service held at 6 a.m.

  primigenial

  first or earliest formed or produced

  primiparous

  having borne only one child

  primitiae

  first fruits

  primitial

  of, like or pertaining to first fruits; primeval

  primitivism

  doctrine that a simple and natural life is morally best

  primo

  in the first place

  primogenous

  of, like or pertaining to the earliest or first developmental stage

  princeps

  first; especially first edition of a book

  prion

  small Antarctic petrel

  priscan

  ancient; of early times

  prisoptometer

  instrument for measuring degree of astigmatism

  prithee

  expssion of wish or request

  privatism

  attitude of avoiding involvement in outside interests

  privative

  indicating absence, deprivation or negation

  privity

  privacy; secrecy; secret or confidential conversation

  pro rata

  proportionally

  pro tanto

  to that extent; accordingly

  proairesis

  the act of choosing

  probabiliorism

  belief that when in doubt one must choose most likely answer

  probabilism

  belief that knowledge is always probable but never absolute

  proband

  one with a certain feature by which descendants analyzed

  probang

  flexible rod put down throat to clear obstacle

  probit

  unit of measurement of statistical probability

  proboscidate

  having a proboscis or long snout

  probosciform

  shaped like a long nose

  probouleutic

  for pliminary deliberation

  procacity

  petulance; insolence

  procatalectic

  lacking the unaccented part of first foot of a line of verse

  procatalepsis

  anticipating and answering an opponent’s objections

  procathedral

  parish church serving as a cathedral

  proceleusmatic

  inciting; encouraging; exhorting

  procephalic

  of, like or pertaining to the front of the head

  prochronism

  assigning a date to an event earlier than actual

  procidence

  prolapse; falling forward or downward

  procinct

  pparedness

  proclisis

  pronunciation of word dependent on following word

  procoelous

  cupped in front

  procrustean

  seeking to enforce uniformity

  procrypsis

  protective coloration

  proctal

  of, like or pertaining to the anus or rectum

  proctology

  study of rectum

  proctor

  disciplinary officer at a college or university

  proctoscope

  instrument for examining the rectum

  procumbent

  lying or leaning forward; prone

  procuratory

  authorization to act for another

  procursive

  running forward

  procyonine

  of, like or pertaining to raccoons

  prodrome

  initial symptom of a disease; introductory treatise

  proeguminal

  pdisposing; pceding

  proemial

  introductory; pfatory

  proemptosis

  addition of extra day to lunar calendar every 300 years

  proethnic

  of, like or pertaining to primitive races

  profectitious

  derived from a parent or ancestor

  profligate

  debauched; rashly extravagant

  profluent

  exuberant; abundant

  profulgent

  shining out; radiant

  progeria

  second childhood; disease of pmature aging

  prognathic

  having a jaw that projects forward

  projacient

  jutting forward

  projectionism

  theory that some apparent qualities of reality are projections of the mind

  projicient

  communicating between an organism and its environment

  prolate

  having flattened sides due to lengthwise elongation

  prolative

  indicating motion alongside or means of motion

  prolegomenon

  introductory study or treatise

  prolepsis

  anticipation; device where objections are anticipated

  proleptical

  phistoric

  prolicide

  killing of offspring; killing of the human race

  proligerous

  bearing offspring

  prolix

  long-winded; garrulous; dwelling too long on particulars

  prolocutor

  spokesman; speaker of the House of Lords

  prolusion

  pliminary performance, activity or display

  promachos

  champion or defender; tutelary god

  promptuary

  repository; reference book of facts

  promulgate

  make known; disseminate

  pronaos

  vestibule in front of a temple

  pronasale

  tip of the nose

  pronation

  turning hand and forearm so that palm faces downward

  pronograde

  walking with body parallel to ground

  pronomination

  description of a thing by its qualities rather than its proper name

  propadeuctic

  a pliminary study; pliminary

  proper

  elements of Christian mass that are variable

  prophetocracy

  government by a prophet

  propine

  to pledge in drinking; to psent or offer

  propinquity

  closeness

  propitiate

  to render favourable; to appease

  proplasm

  pliminary model or mould

  propolis

  resin of tree buds collected by bees

  proprioception

  sense of muscular position

  proreption

  prorogue

  to discontinue meetings of a group without dissolving it

  prosateur

  one who writes prose for a living

  proscenium

  part of the stage in front of the curtain

  prosector

  one who dissects bodies in anatomical lectures

  proseuche

  place of prayer; oratory

  prosilient

  outstanding; conspicuous; jumping forth

  prosit

  toast to good health

  prosodemic

  contagious; infectious

  prosodic

  of, like or pertaining to versification

  prosody

  study of versification

  prosopic

  of, like or pertaining to the face

  prosopography

  biographical sketch; description of person

  prosopography

  description of an inpidual’s life, character, or physical form

  prosopopoeia

  personification; repsentation of absent person as speaking

  prostyle

  building having columns only in the front

  prosyllogism

  syllogism whose conclusion forms pmise of another

  protactic

  pfatory; pliminarily explanatory

  protanopia

  colour-blindness with respect to red

  protasis

  first clause in a conditional expssion; introductory part of a play

  protean

  variable; versatile; assuming different forms

  protensive

  extensive in time or length

  protervity

  peevishness; petulance; perversity; wantonness

  protestation

  avowal or solemn declaration

  prothalamion

  song or poem celebrating a coming marriage

  prothonotary

  chief registrar of a court; keeper of canonisation records

  prothysteron

  putting last what normally comes first in an expssion or argument

  protistology

  study of protists

  protocolist

  registrar or clerk

  protogenic

  formed at the beginning

  protolithic

  from the earliest Stone Age

  protomorphic

  primordial; primitive

  protopathy

  first or direct experience

  protoplast

  original ancestor; first-formed person or thing

  prototrophic

  feeding directly on uncombined elements

  protozeugma

  zeugma in which word referring to two clauses is placed before both of them

  protreptic

  exhorting; encouraging; didactic; doctrinal

  provand

  allowance of food; provisions

  provection

  transfer of last letter of one word to first of next

  proveditor

  purveyor of supplies or goods

  provenance

  source; origin

  provenient

  issuing forth

  providore

  steward; quartermaster

  provine

  to propagate by layering

  proxemics

  study of man’s need for personal space

  proxenete

  procurer; marriage broker

  proxysm

  close or near relationship

  pruinose

  having a frosted look; bearing whitish dust

  prunella

  strong and heavy silk or wool

  pruniferous

  bearing plums

  prunt

  moulded glass ornament attached to a larger glass object

  prurient

  stemming from the indulgence of lewd ideas; lascivious

  prurigo

  irritating skin disease causing itching

  pruritus

  itching of the skin

  psalligraphy

  the art of paper-cutting to make pictures

  psalmodist

  singer of psalms

  psalmody

  act of singing psalms in church services

  psalmography

  art of composing psalms

  psaltery

  ancient stringed musical instrument

  psammite

  fine-grained rock

  psammophile

  sand-loving plant

  psellism

  defect in articulation or pronunciation

  psephitic

  of, like or pertaining to pebbles

  psephocracy

  government resulting from election by ballot

  psephology

  study of election results and voting trends

  psephomancy

  pination by drawing lots or markers at random

  pseudacusis

  mistaken or false hearing

  pseudaesthesia

  imaginary feeling or sensation

  pseudandry

  assumption of man’s proper name by a woman

  pseudaposematic

  imitating the coloration of a dangerous animal

  pseudepigrapha

  apocrypha; non-canonical books of the Bible

  pseudepigraphy

  assignment of false authors to books

  pseudepigraphy

  false attribution of authorship

  pseudepiscopy

  existence or rule of a spurious bishop

  pseudoautochiria

  murder disguised as suicide

  pseudoblepsis

  imaginary or false vision; hallucination

  pseudochromaesthesia

  mental association of sounds with colours

  pseudochronism

  error in dating

  pseudocide

  ptended attempt at suicide

  pseudodox

  false doctrine or opinion

  pseudography

  unsatisfactory spelling

  pseudography

  false, incorrect, or spurious spelling

  pseudogyny

  adoption of woman’s name by a man

  pseudohermaphroditism

  condition in which sex chromosomes and genitals are of different sexes

  pseudolalia

  incoherence of speech

  pseudolatry

  false worship

  pseudologia

  lying in speech or writing

  pseudologue

  pathological liar

  pseudology

  art or science of lying

  pseudomania

  irrational pdilection for lying

  pseudomorph

  false or abnormal physical form

  pseudonymuncle

  lesser or minor writer who uses a pseudonym

  pseudophonia

  suicide disguised as murder

  pseudopsia

  optical illusion

  pseudoptics

  study of optical illusions

  pseudosmia

  false perception of odours

  pseudosopher

  one who ptends to hold knowledge or wisdom

  pseudosophy

  ptension to wisdom

  psilanthropism

  denial of Christ’s pinity

  psilosophy

  shallow philosophy; limited knowledge

  psilothrum

  substance causing loss of hair

  psithurism

  whispering noise; sound of leaves moving in the wind

  psittacine

  of, like or pertaining to macaws, parakeets or parrots

  psittacism

  parrot-like repetition of speech

  psittacistically

  mechanically; in a parrotlike fashion

  psomophagy

  swallowing food without thorough chewing

  psophometer

  instrument measuring audible interference of electrical current

  psychaesthesia

  sensation in relation to feeling or thought

  psychagogic

  attractive; encouraging

  psychagogue

  conductor of souls to the underworld

  psychalgia

  mental pain or distress

  psychiasis

  healing of the soul or psyche

  psychism

  belief in universal soul

  psychobiology

  study of biology of the mind

  psychodynamic

  concerning psychological motives and causation

  psychofugal

  proceeding outward from a mental state

  psychogenesis

  origin and development of the mind

  psychogenetics

  study of internal or mental states

  psychognosy

  study of mentality, personality or character

  psychogony

  development of the mind or soul

  psychogram

  writing supposedly produced under influence of spirits

  psychograph

  instrument that supposedly records spirit messages

  psychography

  production of writing purportedly by a spiritual entity

  psychologism

  theory that mathematical or metaphysical laws can be derived from psychology

  psychomachy

  conflict between the body and the soul

  psychomancy

  pination by means of spirits

  psychometry

  measurement of intelligence and psychological attributes

  psychomorphism

  doctrine that inanimate objects have human mentality

  psychoneuroendocrinology

  study of relationship between the mind, the nervous system, and the endocrine

  psychopannychism

  belief souls sleep from death to resurrection

  psychopathology

  study of mental illness

  psychophysics

  study of link between mental and physical processes

  psychorrhagy

  separation of the soul from the body

  psychosomatic

  of a physical disorder, having a psychological cause

  psychosophy

  doctrine or theory of the soul

  psychotaxis

  alteration of mental outlook to satisfy the personality

  psychotheism

  doctrine that God is a purely spiritual entity

  psychroaesthesia

  sensation of cold in part of body that is actually warm

  psychrolusia

  bathing in cold water

  psychrometer

  instrument for measuring air moisture or temperature

  psychrophilic

  thriving in cold temperatures

  psychrophobia

  fear of the cold

  psychurgy

  mental function, operation or energy

  ptarmic

  substance that causes sneezing

  pteric

  of, like or pertaining to the wing or the shoulder

  pteridology

  study of ferns

  pteridomania

  passion for ferns

  pterography

  treatise or description of feathers

  pteronophobia

  fear of being tickled by feathers

  pteropine

  of, like or pertaining to flying foxes

  pterospermous

  having winged seeds

  pterygium

  abnormal mass of tissue obstructing vision in the eye

  pteryla

  patch or clump of feathers on a bird

  pterylography

  treatise on the feathers of birds

  pterylology

  study of distribution of feathers on birds

  ptilosis

  plumage or mode of feathering; plumage

  ptochocracy

  government by beggars or paupers; wholesale pauperization

  ptochogony

  production of beggars; pauperization

  ptosis

  drooping of the upper eyelid

  ptyalagogue

  substance that promotes salivation

  ptyalism

  excessive flow of saliva

  pubarche

  first appearance of pubic hair

  puberulent

  feebly or minutely pubescent; covered with minute down

  pubigerous

  hairy; bearing or growing hair

  puccoon

  blood-root; dark red colour

  puce

  brownish-purple; purplish-pink

  puckery

  astringent; tending to wrinkle

  pudendum

  external female reproductive organs

  pudibund

  shamefaced; prudish

  pudu

  small Chilean deer

  puericulture

  child-rearing

  puerperal

  of, like or pertaining to childbirth

  pug

  ground clay mixed with water

  pugil

  small handful; pinch

  pugioniform

  dagger-shaped

  puisne

  inferior in rank; later; junior

  puissant

  powerful; mighty

  puku

  red Central African antelope

  pule

  to pipe; to whimper or whine

  pulicine

  of, like or pertaining to fleas

  pullastrine

  of, like or pertaining to pigeons

  pulley-piece

  armour for the knee

  pullulate

  to swarm; to teem; to breed freely; to sprout

  pulmonic

  of, like or pertaining to the lungs

  pulpitum

  gigantic stone screen separating cathedral choir from the nave

  pulsimeter

  instrument for measuring the pulse

  pultaceous

  macerated and softened; like porridge; pulpy

  pulverous

  dusty or powder

  pulverulent

  dusty-looking; readily crumbling; powdery

  pulvil

  perfumed powder

  pulvillar

  cushion-like

  pulvilli

  pulvilliform

  shaped like a cushion

  pulvinated

  cushion-like; bulging; pillowy

  punalua

  marriage of brothers of one family to sisters of another

  puncheon

  tool for punching or stamping

  punctate

  dotted; pitted

  punctatim

  point for point

  punctiform

  shaped like a point

  punctilio

  minor detail or point of conduct

  punctilious

  scrupulous and exact

  punctiuncle

  insignificant or trifling point of an argument

  punctulate

  bearing small spots or dots

  punctule

  minute dot, pit or aperture

  punctus

  point used in medieval manuscripts to indicate a short pause

  pundigrion

  play on words; pun

  punditocracy

  government by political pundits

  pundonor

  point of honour

  puniceous

  bright or purplish red

  punk

  dry decayed wood used for tinder

  punnet

  small shallow fruit basket

  pupate

  to pass through a chrysalis stage

  pupigerous

  bearing a puparium

  pupillarity

  the state of being a pupil

  pupillography

  examination and description of the pupil of the eye

  purfle

  to ornament the edge of with embroidery

  purificator

  cloth used to wipe Eucharist chalice

  purlicue

  curl or flourish in writing; summary of speeches

  purlieu

  a person’s usual haunts; neighbourhood

  purline

  supporting timber stretching across rafters

  purloin

  to steal; to filch

  purpsture

  encroachment on public property

  purpure

  heraldic colour purple

  purser

  ship’s officer in charge of finances and passengers

  pursuivant

  follower or attendant

  purulence

  the quality of being filled with pus

  pushful

  energetically or aggressively enterprising

  pusillanimous

  lacking firmness; cowardly; having a weak character

  pustule

  pimple containing pus; lump or wart

  putanism

  lewdness in women; prostitution

  putative

  supposed; reputed

  putcher

  wire trap for catching salmon

  puteal

  wall round the top of a well

  putlock

  cross-piece in a scaffolding

  putois

  brush for painting pottery

  putrilage

  products or remnants of decay

  putto

  plump naked winged boy in artwork

  puture

  foresters’ claim of subsistence within bounds of forest

  puy

  small volcanic cone

  pycnometer

  instrument for measuring specific gravity or density

  pycnomorphous

  compact; dense

  pycnostyle

  having closely spaced columns

  pyelography

  examination of the kidney and ureter

  pygal

  belonging to the rump end; pertaining to the rump

  pygmachy

  boxing; fighting with clubs

  pyknic

  characterized by short squat stature

  pyknometer

  instrument for measuring specific gravities

  pyoid

  purulent; pus-like

  pyramidography

  treatise on the Egyptian pyramids

  pyranometer

  instrument measuring solar radiation from the sky’s whole hemisphere

  pyretic

  of, pertaining to or for the cure of fevers

  pyretology

  study of fevers

  pyrgeometer

  instrument for measuring radiation from earth

  pyrgoidal

  tower-shaped

  pyrgology

  study of towers

  pyrheliometer

  instrument for measuring heating effect of sun

  pyriform

  shaped like a pear

  pyritiferous

  bearing pyrite

  pyroballogy

  study of artillery

  pyroclastics

  ash and other material released by volcano

  pyrogenation

  subjection to heat

  pyrogenous

  produced by or producing heat or fever

  pyrognomic

  easily made incandescent

  pyrography

  study of woodburning; writing using hot instrument

  pyrokinesis

  ability to start fires using mind alone

  pyrolatry

  fire-worship

  pyromachy

  use of fire in combat

  pyromancy

  pination using fire

  pyrometer

  instrument for measuring very high temperatures

  pyrophanous

  becoming transparent when heated

  pyrophobia

  fear of fire

  pyrophorus

  substance that spontaneously combusts

  pyroscope

  instrument for measuring intensity of radiant heat

  pyrosophy

  knowledge of the properties of fire

  pyrrhic

  of, like or pertaining to the dance or to the foot

  pyrrhonism

  total or radical skepticism

  pyrrhotism

  state of being red-haired

  pyrrhous

  reddish; ruddy

  pyrrhuline

  of, like or pertaining to bullfinches

  pysmatic

  questioning; interrogatory

  pythogenic

  produced by filth; causing dirt or decay

  pythonic

  like an oracle or a python

  pythonism

  possession by an oracular spirit

  pyx

  box or vessel in which coins or consecrated Eucharist are kept

  pyxis

  little box or casket for jewels or toiletries

  --- Bài cũ hơn ---

 • Positive Words That Start With P
 • 60 Words That Start With K For Those Keen On Language
 • List Of Unusual Words Beginning With J
 • Positive Adjectives That Start With I
 • List Of Unusual Words Beginning With H
 • List Of Unusual Words Beginning With H

  --- Bài mới hơn ---

 • Positive Adjectives That Start With I
 • List Of Unusual Words Beginning With J
 • 60 Words That Start With K For Those Keen On Language
 • Positive Words That Start With P
 • List Of Unusual Words Beginning With P
 • habanera

  slow and seductive Cuban dance

  habergeon

  sleeveless mail coat

  habilable

  capable of being clothed

  habilatory

  of, like or pertaining to clothes or dressing

  habile

  dexterous; adroit

  habilitate

  to equip or finance; to qualify

  habromania

  insanity featuring cheerful delusions

  haèek

  mark placed over consonant in Slavic languages to indicate palatalization

  hachure

  shading or lines showing a slope on a map

  hackle

  comb for flax or hemp

  hackney

  four-wheeled two-horse carriage

  hadal

  parts of the ocean below 6000 metres

  hadeharia

  constant use of the word “hell”

  haecceity

  aspect of existence on which inpiduality depends

  haemal

  of, like or pertaining to blood

  haemataulics

  study of movement of blood through blood vessels

  haemathermal

  warm-blooded

  haematic

  blood-coloured

  haematogenesis

  production of blood

  haemophilia

  hereditary disease causing excesssive bleeding

  hagiarchy

  government by saints or holy persons

  hagiocracy

  government by holy men

  hagiography

  writing of the lives of saints

  hagiolatry

  worship or reverence for saints

  hagiology

  study of saints

  hagiomania

  mania for sainthood

  hagioscope

  opening in wall to enable viewing of altar

  halation

  blurring in a photograph due to light reflection

  halcyonine

  of, like or pertaining to kingfishers

  halecret

  light half-suit of plate armour

  halfpace

  landing or broad step

  halibiotic

  of, like or pertaining to the entirety of life under the sea

  halieutic

  of, like or pertaining to fishing

  halieutics

  study of fishing

  haligraphy

  treatise on salt

  haliography

  description of the sea

  halolimnic

  of, like or pertaining to sea creatures who spend time in fresh water

  halomancy

  pination using salt

  halophilous

  tolerant of salt or salt-water

  halyard

  rope or tackle for hoisting and lowering sails

  hamarchy

  government by a cooperative body of parts

  hamartia

  flaw in a character leading to his downfall

  hamartiology

  study of sin

  hamble

  to mutilate a dog by cutting of the balls of its feet

  hambo

  Swedish folk dance in three-four time

  hame

  curved projection attached to the collar of a draft horse

  hamiform

  shaped like a hook

  hammerkop

  brown African heron with hammer-shaped crest on head

  hamshackle

  to fetter; to restrain

  hamular

  like a small hook

  hamulate

  tipped with a small hook

  hamulus

  a small hook or hook-like process

  hanap

  chalice used in communion whose cover is a second chalice

  hanaster

  one who paid the entrance fee for Oxford’s medieval merchant’s guild

  handfast

  a firm grip; a contract

  handlist

  list without detail

  handsel

  inaugural gift; first installment or payment

  handspike

  bar used as a lever

  hank

  series of rings or clips for attaching a jib or staysail to a stay

  hansom

  light two-wheeled cab

  hapax

  word which occurs only once

  hapaxanthous

  flowering only once

  haplography

  omission of words or lines in recopying text

  haplology

  omission of a doubled or similar sound or syllable in a word

  haptic

  of, like or pertaining to the sense of touch

  haptometer

  instrument measuring sensitivity to touch

  haptotropic

  curving in response to touch

  haqueton

  stuffed jacket worn under mail

  hardihood

  boldness; audacity

  hardparts

  skeletal parts of an organism

  harengiform

  shaped like a herring

  hariolate

  to pine; to foretell

  hark

  to pay close attention; to listen

  harl

  barb of feather used to make artificial fishing fly

  harmonics

  study of musical acoustics

  harmoniphone

  keyboard instrument with reeds

  harmonograph

  instrument drawing curves repsenting vibrations

  harmonometer

  instrument measuring harmonic relations of sounds

  harridan

  sharp-tongued; scolding woman

  harrier

  medium-sized scenting dog for hunting hares

  harry

  to plunder; to ravage; to destroy

  haruspication

  pination by inspecting animal entrails

  haslock

  wool on sheep’s throat and neck

  haslot

  cooked animal entrails

  hassock

  kneeling cushion in a church

  hatchment

  coat of arms of a deceased person

  hauberk

  long chain mail coat

  haulm

  stems of plants or straw collectively

  haurient

  rising as if to breathe

  hausse-col

  mail or plate armour for the neck

  haussmannize

  to open out; to rebuild

  haustellum

  sucking proboscis or sucking end

  haustorial

  having a sucking proboscis

  hauteur

  haughtiness; arrogance

  havelock

  white cover for a military cap

  haver

  foolish nonsense

  haversack

  bag worn over the shoulder for carrying provisions

  hawse

  distance between ship’s bow and its anchor

  hawsehole

  hole for ship’s cable

  hawser

  large rope for mooring or towing a ship

  haycock

  conical pile of hay in a field

  headborough

  petty constable

  headland

  cape; point; promontory

  sail set forward of the foremast of a ship

  device for supporting end or head of a member

  heapstead

  buildings and places around a mine shaft

  hearsecloth

  cloth lain over coffin during funeral

  heartsome

  exhilarating; merry

  heaume

  massive helmet covering head and shoulders

  hebamic

  of, like or pertaining to the socratic method

  hebdomadally

  every week

  hebenon

  anything with poisonous juices

  hebephrenia

  form of dementia occurring at puberty

  hebetate

  to make dull or obtuse

  hebetic

  of, like or pertaining to puberty

  hecatarchy

  government by one hundred people; hecatontarchy

  hecatomb

  large sacrifice or slaughter; killing of one hundred animals or people

  hecatontarchy

  government by one hundred people

  hectography

  process for producing multiple copies of writing

  hector

  to intimidate by bluster, pomp or arrogance

  heddle

  series of vertical cords to receive warp-thread

  hedera

  ivy-leaf sign used to separate paragraphs

  hederaceous

  of, like or pertaining to ivy

  hederated

  crowned with a wreath of ivy

  hederiferous

  ivy-bearing

  hederiform

  shaped like ivy

  hednon

  wedding psent

  hedonics

  part of ethics or psychology dealing with pleasure

  hedonism

  belief that pleasure is the highest good

  heeler

  a worker for a local politician or political party

  hegemony

  leadership of one state within a confederacy

  hegumene

  head of a nunnery

  hekistotherm

  plant which can grow in very cold environments

  helcology

  study of ulcers

  heliac

  solar; coincident with that of the sun

  helicograph

  instrument for drawing spirals on a plane

  helicoid

  screw-shaped; like a coil

  helicosophy

  geometry that deals with spirals

  helictite

  twisted; branching stalactite

  heliofugal

  moving away from the sun

  heliograph

  instrument for measuring intensity of sunlight

  heliography

  description of the sun

  heliolatry

  sun worship

  heliology

  science of the sun

  heliometer

  instrument for measuring apparent diameter of the sun

  heliophilous

  pferring or attracted to the sunlight

  heliophobia

  fear of sunlight

  heliosciophyte

  plant that thrives in sun better than shade

  helioscope

  instrument for observing sun without injury to the eyes

  helioseismology

  study of sun’s interior by observing its surface oscillations

  heliosis

  exposure to the sun; sunburn

  heliotaxis

  response of an organism to the sun’s rays

  heliotrope

  purplish hue; purplish-flowered plant; ancient sundial; signalling mirror

  heliotropism

  movement of plants towards sunlight

  helix

  screw-shaped coil

  hellbender

  large flat North American aquatic salamander

  Hellenomania

  obsession with Greece and the Greeks; Graecomania

  hellkite

  kite of infernal breed; extremely cruel person

  helm

  ship’s steering wheel

  helminthiasis

  infestation with worms

  helminthoid

  worm-shaped

  helminthology

  study of worms

  helobious

  living in marshes or moors

  helotage

  the state of helots or being enslaved

  helotry

  class of slaves

  helve

  handle of an axe or similar tool

  hemacytometer

  instrument for counting blood cells

  hematology

  study of blood

  hematomancy

  pination using blood

  hemeralopia

  day-blindness; vision requiring dim light

  hemialgia

  pain in one side of the body alone

  hemianopsia

  blindness in one eye

  hemiolic

  based on the ratio of 3 to 2

  hemiplegic

  paralyzed on one side only

  hemistich

  half a verse line

  hemitery

  congenital deformity

  hendecagon

  eleven-sided p

  hendecarchy

  government by eleven people

  hendiadys

  expssion of adjective and noun as two adjectives

  henism

  doctrine that there is only one kind of existence

  henotheism

  belief in one tribal or community god, but not as the only god

  henotic

  tending to unify or reconcile; promoting harmony

  henry

  unit of electrical inductance

  heortology

  study of religious feasts

  hepatic

  of, like or pertaining to or acting upon the liver

  hepatology

  study of liver

  hepatoscopy

  pination by examining animal livers

  hephaestic

  of, like or pertaining to iron-working and blacksmiths

  heptamerous

  having parts in sevens

  heptarchy

  government by seven people

  hepteris

  ship with seven rows of oars

  herbarium

  collection of pserved plants and herbs

  herbescent

  growing like an herb

  herborize

  to gather or tend herbs

  herbose

  abounding with herbs

  hercogamy

  pvention of self-pollination in plants

  herdic

  low-hung carriage with back entrance

  hereditament

  property that may pass on to an heir

  heresiarch

  leader of a heretical movement

  heresiography

  written description or treatise on heresies or heretics

  heresiology

  study of heresies

  hereticaster

  a petty or contemptible heretic

  hereticate

  to denounce as heretical

  hereticide

  killing of heretics

  hericide

  killing of one’s lord or master

  heriot

  payment to feudal lord upon death of tenant farmer

  herisson

  swinging beam bearing iron spikes

  herm

  head or bust of Hermes with a big wang on a square base

  hermeneutic

  of, like or pertaining to the interptation of passages

  hermetic

  of, like or pertaining to sorcery or alchemy

  heroarchy

  government by heroes

  heroon

  temple to a hero; temple-shaped tomb

  herpetiform

  resembling or shaped like a reptile

  herpetography

  written description of herpes

  herpetoid

  of, like or pertaining to snakes

  herpetology

  study of reptiles and amphibians

  herpetophobia

  fear of snakes

  herringbone

  twilled fabric woven in rows of parallel sloping lines

  hesternal

  of, like or pertaining to yesterday

  hesternopothia

  yearning for yesterday or earlier times

  hesychastic

  keeping silence; soothing or quieting

  hetaera

  paramour; prostitute; concubine

  hetaerocracy

  government by paramours

  hetairism

  concubinage; system of communal marriage

  heterarchy

  government by a foreign ruler

  heterochrony

  pergence from normal time sequence

  heteroclitous

  irregularly inflected

  heterodymus

  heterodyne

  interference due to different wave frequencies

  heteroecious

  parasitism upon several hosts

  heteroepy

  irregular or non-standard pronunciation

  heterogenesis

  spontaneous or alternate generation

  heterography

  incorrect or unorthodox spelling

  heterology

  differences due to different origin

  heteronomous

  subject to different or foreign laws

  heteronym

  word having same spelling but different sound and meaning

  heteropathy

  excessive sensitivity

  heterophemy

  accidental use of word different from that meant

  heteroscian

  dweller of a temperate zone

  heterosis

  use of one form of a noun or pronoun in place of another for rhetorical effect

  heterotaxis

  anomalous arrangement of body parts

  heterothermal

  taking the temperature of the surroundings

  heterotransplantation

  transplantation of tissue from an inpidual of another species

  heterotrichosis

  having hair of varied or mixed colours

  heterotropic

  squinting

  heuristic

  helping to discover by trial and error

  hexactinal

  having six rays

  hexaemeron

  period of six days of creation

  hexamerous

  having six parts

  hexametromania

  mania for writing in hexameter

  hexastichal

  having six lines or rows

  hexeris

  galley with six rows of oars

  heyday

  expssion of elation or wonder

  hibber-gibber

  gibberish

  hibernaculum

  winter retreat

  hibernal

  of, like or pertaining to winter

  hidation

  measuring or assessing land by hides

  hide

  old unit of land area equal to 120 acres

  hidrotic

  causing or exuding sweat

  hiemal

  of, like or pertaining to winter

  hieratical

  priestly; bound by religious convention

  hierocracy

  government by priests or religious ministers

  hierodule

  temple slave

  hierogram

  sacred or hieroglyphic symbol

  hierography

  description of sacred things

  hierolatry

  worship of saints or sacred things

  hierology

  science of sacred matters

  hieromachy

  fight or quarrel between priests

  hieromancy

  pination by studying objects offered in sacrifice

  hieromania

  pathological religious visions or delusions

  hieromonach

  monk who also serves as a priest

  hieropathic

  pertaining to a strong love of the clergy

  hierophant

  one who shows or reveals sacred things

  hierophobia

  fear of sacred things

  hieroscopy

  pination using entrails

  hierurgy

  sacred performance

  highbinder

  a scheming or corrupt politician

  hight

  named; called; to command or call

  hilasmic

  propitiatory

  himation

  loose outer garment worn by ancient Greeks

  hindermate

  companion who is a hindrance

  hindforemost

  with the back part in the front place

  hinnable

  able to neigh or whinny

  hiplings

  with the hips foremost

  hipparchy

  rule or control of horses

  hipped

  melancholy; peevish; offended

  hippiatric

  of, like or pertaining to the treatment of horses’ diseases

  hippiatrics

  study of diseases of horses

  hippic

  of, like or pertaining to horses

  hippocras

  medieval hot spiced wine

  hippocrepian

  horseshoe-shaped

  hippocrepiform

  shaped like a horseshoe

  hippodamist

  horse-tamer

  hippoid

  equine; of, like or pertaining to horses

  hippology

  the study of horses

  hippomancy

  pination using horses

  hippomania

  obsession with horses

  hippometer

  instrument to measure height of horses

  hippomobile

  horse-drawn vehicle

  hippophagy

  feeding on horses

  hippophile

  lover of horses

  hippophobe

  hater of horses

  hircine

  goat-like; having a goatish smell; of, like or pertaining to smelly goats

  hircismus

  stinky armpits

  hircosity

  goatishness

  hirrient

  roughly trilled

  hirsute

  having or covered with coarse shaggy hair

  hirudine

  of, like or pertaining to leeches

  hirudinean

  of, like or pertaining to leeches

  hirundine

  of, like or pertaining to swallows

  hispid

  rough with or covered with strong hairs or bristles

  hist

  expssion used to attract attention

  histogenesis

  the formation or differentiation of tissues

  histology

  study of the tissues of organisms

  histopathology

  study of changes in tissue due to disease

  historicism

  belief that all phenomena are historically determined

  historiography

  study of writing history

  historiology

  study of history

  histrionic

  of, like or pertaining to the stage or actors

  hithermost

  nearest on this side

  hitherside

  the nearest side

  hoary

  pale silver-grey colour; grey with age

  hoatzin

  South American tropical bird whose young have clawed wings

  hobbledehoy

  awkward; gawky youth

  hobnail

  thick and strong nail for shoeing horses

  hobohemia

  community of hoboes

  hocco

  South American bird resembling a turkey

  hod

  V-shaped trough for carrying bricks or mortar on the shoulders

  hodden

  coarse undyed woollen cloth

  hodiernal

  of, like or pertaining to the psent day

  hodometry

  measurement of distance of a sea voyage

  hodoscope

  instrument for tracing paths of ionizing particles

  hoggaster

  young sheep, hog, or boar

  hogget

  one-year-old sheep or colt

  hogmanay

  gift or cake made on New Year’s Eve

  hogshead

  unit of capacity equal to 63 gallons

  hogwash

  nonsense; worthless idea

  holderbat

  clamp fixed around sides of pipe

  holism

  belief that fundamental universal principle is creation of wholes

  holland

  coarse plain-woven cotton or linen

  holobaptism

  belief in baptism with total immersion in water

  holobenthic

  passing entire life in the deep ocean

  holocryptic

  inscrutable; undecipherable

  holograph

  text written entirely in its author’s handwriting

  holography

  process of producing holographic images

  holophrase

  single word expssing sentence or phrase

  holoptic

  having the eyes meeting in front

  holosteric

  totally solid

  holt

  woody hill or grove

  holystone

  sandstone material used to scrape ships’ decks

  homaloidal

  of the nature of a plane; flat; plane-shaped

  homarine

  of, like or pertaining to lobsters

  homeomerous

  composed of similar parts

  homeoteleuton

  the use or occurrence of similar word endings

  homichlophobia

  fear of fog

  homiletical

  of, like or pertaining to homilies

  homiletics

  the art of paching

  homiliary

  book of sermons

  hominiform

  shaped like a human

  hommock

  ridge in an ice field

  homnivorous

  eating humans

  homocentric

  having the same central or focal point

  homochiral

  identically shaped

  homodont

  having teeth all alike

  homoeoptoton

  use of series of words sharing the same verb or noun inflections

  homograph

  words spelled the same but of different meaning

  homoiousia

  similarity but not identicality in substance

  homolegomena

  books of the Bible used in early Christianity

  homologate

  to confirm; to agree; to ratify

  homomerous

  possessing similar parts or components

  homonym

  words having the same sound but different meanings

  homoousia

  identicality in substance

  homophile

  one who pfers the company of the same sex; a homosexual

  homophobia

  fear of homosexuals

  homophyly

  resemblance due to common ancestry

  homoplasty

  resemblance due to convergent evolution

  homotaxic

  arranged in a similar manner

  homuncule

  little artificial person

  honorificabilitudinity

  honourableness

  hoplarchy

  government by the military

  hoplite

  a heavily armed Greek foot soldier

  hoplology

  the study of weapons

  hoplomachy

  fighting while heavily armoured

  hopple

  to restrain by tying the feet together

  hopsack

  rough-surfaced loose fabric

  horal

  of, like or pertaining to hours; hourly

  horary

  of, like or pertaining to an hour; continuing for an hour; hourly

  hordeaceous

  of, like or pertaining to barley

  hordeiform

  shaped like a barleycorn

  horme

  goal-directed or purposive behaviour

  hornbook

  rudimentary treatise

  hornpipe

  lively British folk dance

  horography

  art of constructing sundials or clocks

  horologiography

  description of timepieces

  horology

  science of time measurement

  horometry

  time measurement

  horrescent

  expssing or showing horror

  horripilation

  process causing goose-bumps

  horrisonant

  dreadful-sounding

  hortatory

  hortensial

  of, like or pertaining to gardens

  hortulan

  of, like or pertaining to gardens

  hospitate

  to greet; to welcome

  hospiticide

  killer of one’s guest or host

  hosticide

  killer of one’s enemy

  hotchpot

  aggregation of property prior to equal pision among heirs

  houghmagandy

  fornication

  houndstooth

  fabric with an irregular checked pattern

  hourd

  timber gallery on summit of castle tower

  housal

  belonging to the house

  housel

  the eucharist; the act of taking the eucharist

  howdah

  seat with a canopy erected on an elephant’s back

  hoy

  large one-decked boat

  huckaback

  absorbent cotton or linen used for towels

  huemul

  yellow-brown South American deer

  huggery

  the action of hugging

  huitain

  group of eight lines of verse

  hula

  sinuous Polynesian dance with rhythmic hip movements

  humanism

  belief that human interests and mind are paramount

  humanitarianism

  doctrine that the highest moral obligation is to improve human welfare

  humect

  to moisten; to cause to become moist

  humgruffin

  terrible person

  humicubation

  act of lying on the ground penitently

  hummock

  pile or ridge of ice

  humoral

  of, like or pertaining to body fluid

  humpenscrump

  crude musical instrument like a hurdy-gurdy

  hustle

  lively disco dance derived from swing elements with a plus-like pattern

  hutia

  large Caribbean rat-like rodent

  hwyl

  emotional state capable of arousing intense eloquence

  hyacinthine

  of a blue or purple colour

  hyaline

  glassy, of or like glass, transparent

  hyalography

  engraving upon glass

  hyaloid

  of, like or pertaining to glass

  hyalopterous

  having glassy or transparent wings

  hydragogue

  removing water or serum

  hydrargyrism

  mercury poisoning

  hydric

  of, like or pertaining to an abundance of moisture

  hydriotaphia

  burial in an urn

  hydrobiology

  study of aquatic organisms

  hydrodynamics

  study of movement in liquids

  hydrogenic

  caused or formed by water

  hydrogeology

  study of ground water

  hydrognosy

  historical account of water surfaces of the earth

  hydrography

  study of investigating bodies of water

  hydrokinetics

  study of motion of fluids

  hydrology

  study of water resources

  hydromancy

  pination using water

  hydromania

  irrational craving for water

  hydrometeorology

  study of atmospheric moisture

  hydrometer

  instrument for measuring specific gravity of liquids

  hydropathy

  study of treating diseases with water

  hydrophanous

  becoming transparent when placed in water

  hydrophilous

  loving or pferring water

  hydrophobia

  fear of water

  hydropic

  dropsical; thirsty

  hydroscope

  instrument for viewing under water

  hydroscopist

  one who pines sources of fresh water

  hydrospace

  regions beneath the oceans’ surface

  hydrotaxis

  movement towards or away from water

  hydrotimeter

  instrument for measuring water hardness

  hyetal

  rainy; of, like or pertaining to rainfall

  hyetograph

  instrument for recording rainfall

  hyetology

  science of rainfall

  hyetometer

  instrument for measuring rainfall

  hyetometrograph

  instrument for recording rainfall

  hygeian

  of, like or pertaining to health; healthy

  hygeiolatry

  excessive devotion to health

  hygiastics

  science of health and hygiene

  hygiology

  hygienics; study of cleanliness

  hygric

  of, like or pertaining to water or moisture

  hygrograph

  instrument for recording variations in atmospheric humidity

  hygrology

  study of humidity

  hygrometer

  instrument for measuring air moisture

  hygrometry

  science of humidity

  hygrophilous

  pferring or living where there is an abundance of moisture

  hygroscope

  instrument for displaying changes in air humidity

  hygrostat

  machine for regulating humidity of air

  hylactic

  barking; in a barking manner

  hylarchic

  ruling over matter

  hylobatine

  of, like or pertaining to gibbons

  hylogenesis

  the origin of matter

  hylomania

  excessive tendency towards materialism

  hylomorphism

  belief that matter is cause of the universe

  hylopathism

  belief in ability of matter to affect the spiritual world

  hylophagous

  eating wood

  hylotheism

  belief that the universe is purely material

  hylotomous

  wood-cutting

  hylozoism

  doctrine that all matter is endowed with life

  hymeneal

  of, like or pertaining to marriage

  hymnal

  collection of church hymns

  hymnicide

  killing of a hymn through inappropriate alterations

  hymnody

  hymns collectively; hymn-singing

  hymnography

  study of writing hymns

  hymnology

  study of hymns

  hypaethral

  roofless; open to the sky

  hypalgesia

  diminished susceptibility to pain

  hypallage

  p in which relations between words are changed

  hypaspist

  shield-bearing elite soldier

  hyperacusis

  abnormally good sense of hearing

  hyperalgia

  extreme sensitivity to pain

  hyperanarchy

  condition of extreme anarchy

  hyperaphia

  extraordinarily keen sense of touch

  hyperarchy

  excessive government

  hyperbaton

  rhetorical device in which word order is reversed

  hyperbole

  impssion by extravagant exaggeration

  hyperborean

  an inhabitant of the extreme north

  hyperbulia

  excessive zeal for action or activity

  hypercatalectic

  having an extra syllable on the end of a line of verse

  hypercathexis

  manic desire for a particular object

  hyperdulia

  veneration of the Virgin Mary above saints and angels

  hyperemesis

  excessive vomiting

  hypergamy

  marriage of a man to a woman of lower status

  hyperhidrosis

  excessive sweating

  hypermania

  severe mania

  hypermetropia

  long-sightedness

  hypernym

  word repsenting a class of words or things

  hyperope

  far-sighted person

  hyperosmia

  very keen sense of smell

  hyperphagia

  eating too much

  hyperpyrexia

  excessive body temperature

  hypertrichologist

  person who treats unsightly facial hair

  hyphaeresis

  omission of sound or letter from a word

  hypnagogic

  sleep-inducing; pertaining to drowsiness or sleep

  hypnoetic

  of, like or pertaining to unconscious logical thought

  hypnogeny

  production of the hypnotic state

  hypnoid

  like sleep or hypnosis

  hypnology

  study of sleep; study of hypnosis

  hypnomancy

  pination using sleep

  hypnopompic

  of, like or pertaining to period between sleep and wakefulness

  hypnosophy

  knowledge of phenomena relating to sleep

  hypobole

  anticipating and refuting objections to an argument

  hypobulic

  weak-willed; lacking willpower

  hypocaust

  space under floor for heating by hot air

  hypocorism

  pet-name; diminutive or abbreviated name

  hypodynamia

  loss of strength

  hypogeiody

  surveying underground

  hypogeum

  underground chamber

  hypogeusia

  diminished sense of taste

  hypolimnion

  colder and deeper layer of water in a lake

  hypometropia

  shortsightedness

  hyponychial

  underneath fingernail or toenail

  hyponym

  term which is a member of a larger class

  hypophora

  statement of an opponent’s probable but as yet unstated objection

  hypophrenia

  weakness of mental facilities

  hypostasis

  basis; foundation; essence

  hypostrophe

  return to primary argument after digression

  hypotaxis

  dependent construction

  hypothecary

  of, like or pertaining to mortgages

  hypothecate

  to mortgage; to place as security

  hypotrichosis

  hairlessness

  hypotyposis

  vivid description of a scene

  hypsiloid

  shaped like the Greek letter upsilon

  hypsography

  science of measuring heights

  hypsometer

  instrument for measuring height of trees through triangulation

  hypsophobia

  fear of high places

  hypural

  situated beneath the tail

  hyrax

  small rodent-like ungulate

  hysteresis

  lagging of an effect behind its cause

  hysterogenic

  causing hysteria

  hysteroid

  like or resembling a womb

  hysteromania

  nymphomania

  hysteron proteron

  in rhetoric, putting first what normally comes last

  hystricine

  of, like or pertaining to porcupines

  --- Bài cũ hơn ---

 • Positive Adjectives That Start With H
 • List Of Unusual Words Beginning With G
 • How To Write A Strong Conclusion Paragraph
 • How To Write A Captivating Essay Conclusion
 • Good Conclusion Starters For Final Paragraphs
 • List Of Unusual Words Beginning With V

  --- Bài mới hơn ---

 • 40 Words That Start With X
 • 50 Words That Start With X That Will Make You Xany
 • 25+ Words That Start With X: Adjectives, Nouns, Verbs
 • List Of Unusual Words Beginning With X
 • 50 Cute Things To Say To Your Girlfriend Every Day
 • vaalhaai

  South African shark

  vaaljapie

  inferior wine

  vaccary

  dairy or cow pasture

  vaccimulgence

  cow milking

  vaccinal

  relating to vaccination

  vaccine

  of, like or pertaining to cows; pparation conferring immunity to disease

  vacciniform

  resembling cow-pox

  vaccinogenic

  producing vaccine

  vacherin

  sweet mixture of meringue and whipped cream

  vacillate

  fluctuate in opinion or resolution

  vacuefy

  to produce a vacuum

  vacuist

  one who holds that an absolute vacuum is possible in nature

  vacuole

  fluid-bearing cavity in organic tissue

  vadable

  able to be forded

  vadelect

  servant; serving-man

  vade-mecum

  ready reference manual regularly carried about

  vadimony

  bond or pledge given before a judge

  vadose

  of, like or pertaining to underground water above the water table

  vagant

  roaming, wandering

  vagantes

  wandering monk-scholars

  vagarian

  whimsical person

  vagarish

  of the eyes, tending to roam

  vagation

  act of roaming or wandering

  vagient

  crying like a baby

  vagile

  having the ability to move about

  vagility

  ability to succeed in the struggle for existence

  vaginate

  sheathed; having a sheath

  vaginula

  little sheath

  vagitus

  baby’s cry or wail

  vagous

  irregular, unsettled

  vagulate

  to wander; to waver

  vahana

  mount or vehicle of an Indian deity

  vahine

  Tahitian adult woman or wife

  vainglory

  idle boastfulness

  vair

  blue-grey squirrel fur; heraldic repsentation of blue and white rows

  vaivode

  local ruler of multiple communities in southeastern Europe

  valance

  drapery hung along the edge of a bed, table or canopy

  valence

  linen helmet-cover for armour

  valenki

  warm Russian felt boots

  valentia

  device for drawing wine or beer out of a cask

  valentine

  of birds, to sing to a mate

  valetaille

  group of valets

  valetudinarian

  of, like or pertaining to ill-health; anxious about health

  valgus

  club-footed; bow-legged

  valienton

  bully, braggard

  valiha

  bamboo tubular zither used in Madagascar

  vallate

  having a raised rim or rampart; ringed

  vallation

  ridge or bank of earth used as fortification

  vallecula

  groove or furrow

  vallum

  rampart; wall of earth thrown up from a ditch

  valorise

  to set a fixed arbitrary price

  valse

  dance in triple time; waltz

  valuative

  expssing a value or evaluation

  valuta

  comparative value of a currency

  valvar

  of or relating to a valve

  valviform

  shaped like a valve

  vambrace

  armour for the forearm

  vamplate

  plate fixed to spear or lance to guard the hand

  vandelas

  strong coarse canvas

  vandola

  stringed lute-like Spanish instrument

  vandyke

  to cut deep angled indentations into

  vang

  rope used to steady the gaff of the fore-and-aft sail

  vangee

  device for working the pumps of a ship

  vaniloquence

  vain or foolish talk

  vanitarianism

  pursuit of vain things

  vanner

  one who tests ore by washing it on a shovel

  vansire

  carnivorous South African ferret

  vapography

  effect of physical emanations on photographic plates

  vaporary

  collection of herbs used in a steam-bath

  vaporetto

  motorboat used in Venetian canals

  vaporiferous

  making steam or vapour

  vaporiform

  having the appearance of vapour

  vaporimeter

  instrument for measuring vapour pssure

  vaporose

  vaporizing easily

  vapulate

  to flog; to be flogged

  vapulatory

  of, like or pertaining to flogging

  vaquita

  small Pacific porpoise

  vaquita

  small porpoise living in the Gulf of California

  vara

  unit of linear measure of between 33 and 43 inches

  vardingale

  framework of hoops for a woman’s skirts

  vardle

  bottom hinge of a gate

  variegated

  perse and varied; having multi-coloured patches

  varietal

  of, like or pertaining to a variety

  varietist

  unorthodox person

  varifocal

  of a camera, having a variable focal length

  variform

  of various forms

  varimax

  method of statistical factor analysis

  variometer

  instrument for measuring magnetic declination

  variorum

  including the notes of earlier scholars or editors

  variphone

  one of two or more sounds used interchangeably by speakers of a language

  varix

  unusual dilation of an artery or vein

  varna

  caste system of Hindu society

  varsal

  whole; entire; universal

  varsovienne

  polka-like Polish dance

  vartabed

  Armenian clergyman

  varvel

  metal ring attached to hawk’s jess that connects to a leash

  vas

  hollow organ or tube that conveys liquid within the body

  vasa

  parrot variety native to Madagascar

  vascular

  of, like or pertaining to fluid-carrying vessels

  vasculature

  arrangement of blood vessels

  vasculiform

  shaped like a small vase or flowerpot

  vasculum

  botanist’s collecting case

  vasifactive

  producing small vessels in tissue

  vasiferous

  bearing a vessel or vas

  vasiform

  shaped like a duct or vase

  vasotribe

  instrument formerly used to stop bleeding

  vastation

  purification through destroying evil elements

  vastidity

  vastness; a vast extent

  vastrap

  quick South African folk dance

  vatic

  prophetic; oracular; inspired

  vaticide

  killing or killer of a prophet

  vaticinal

  of or characterized by prophecy; prophetic

  vaticinate

  prophesy; pdict

  vau

  sixth letter of the Hebrew alphabet

  vauclusian

  of a spring in which water is expelled by artesian pssure

  vaulty

  having the form of a vault

  vauntage

  bragging; boasting

  vauntiness

  boastfulness

  vauntlay

  in hunting, release of a lead set of hounds before a following pack can catch up

  vauqueline

  strychnine

  vaurien

  good-for-nothing; worthless person

  vavasour

  feudal noble who is both a liege and a vassal

  vectible

  able to be carried

  vectigal

  of, like or pertaining to the paying of tribute or rent

  vectis

  obstetrical instrument used as lever to free infant’s head

  vectitation

  act of carrying or conveying

  vectitory

  carrying or conveying

  vectorscope

  oscilloscope used to analyze television signals

  vedalia

  Australian pest-eating ladybug

  vedette

  vedro

  Russian unit of liquid measure equal to 2.7 gallons

  veduta

  panoramic view of a town

  veena

  Indian seven-stringed lyre

  veepstakes

  competition to become vice-psidential candidate

  veery

  North American thrush

  vees

  soft earth in a crack or mining fissure

  vega

  tract of fertile meadowland

  veganic

  of agriculture, not relying on animal products

  vegetivorous

  eating vegetables

  vehiculation

  conveyance by a vehicle

  veilleuse

  shaded night-lamp

  veitchberry

  hybrid of a blackberry and raspberry

  velamentous

  of, like or pertaining to or like a membrane or sail

  velar

  of sounds, produced using the soft palate

  velar

  dome terminated by four or more walls

  velarium

  awning over an auditorium

  velary

  pertaining to the sails of a ship

  velate

  having a veil; veiled

  velation

  act of veiling; secrecy

  veleta

  dance for couples in triple time

  veliferous

  bearing a sail or membrane

  velivolant

  flying with sails

  velleity

  lowest degree of volition; slight wish without any impulse to action

  vellicate

  to twitch; to tickle or pinch

  vellicative

  causing twitching

  vellon

  copper used in Spanish coins

  velociman

  hand-propelled tricycle

  velocimeter

  instrument for measuring velocity

  velocious

  with great speed

  velocipede

  swift-footed; swift-footed person; old-fashioned bicycle

  velodrome

  building for bicycle races

  velodyne

  device to keep rotational speed of a shaft proportional to voltage applied

  velometer

  instrument for measuring speed of air

  velour

  piled velvety cotton

  velouté

  white sauce made with stock

  veloutine

  velvety corded wool

  velutinous

  velvety; having a downy covering

  velveret

  soft velvety cotton and silk blend

  velvetine

  cotton with silk pile

  venal

  of a type that may be bribed

  venatic

  of, like or pertaining to hunting

  venation

  arrangement of veins on a leaf or an insect’s wing

  venator

  huntsman; hunter

  vendace

  small freshwater fish native to Scotland

  vendange

  grape harvest

  vendemmia

  grape harvest

  vendible

  capable of being sold

  vendicate

  to claim for oneself

  venditation

  offering for sale

  venefic

  acting by poison or potions or by sorcery

  venencia

  instrument used to sample sherry from a cask

  veneniferous

  carrying poison

  venepuncture

  puncturing of a vein

  venerance

  venerability

  venerative

  disposed to veneration

  venereology

  study of venereal disease

  venerer

  gamekeeper; hunter

  venery

  pursuit of sexual gratification; hunting; pursuit of game

  venesect

  to open a vein for blood-letting

  vengolina

  Angola finch

  venial

  pardonable; excusable

  venigenous

  containing veins of metal or quartz

  venoclysis

  introduction of liquid into the body by an intravenous drip

  venography

  injecting radioactive material into veins for medical examination

  venostasis

  reduction in flow of blood to a part of the body

  venous

  of, like or pertaining to veins

  ventage

  finger-hole; small hole

  ventail

  armour for the neck, attached to the helmet

  vental

  of or pertaining to the wind

  venter

  one of two or more wives who are mother to the same man’s offspring

  ventiduct

  ventilating pipe or passage

  ventifact

  stone polished by wind-blown sand

  ventil

  valve controlling the air supply of organ stops

  ventilabral

  pertaining to fans

  ventorious

  characterized by venturesomeness

  ventose

  windy; flatulent; puffed up with conceit

  ventrad

  towards the front

  ventral

  of, like or pertaining to the underside or the belly

  ventricose

  having a swollen or protuberant belly

  ventricular

  of or pertaining to the stomach

  ventriculose

  paunch-bellied

  ventricumbent

  lying on one’s front or one’s belly

  ventriduct

  to turn towards the belly

  ventripotent

  with great capacity or appetite for food; big-bellied

  ventrotomy

  incision into the abdomen; surgery upon the abdomen

  venville

  land tenure system in Dartmoor granting privileges over forested lands

  veracious

  truthful; exact

  verbalism

  undue attention to words alone

  verbarian

  coiner of words

  verbicide

  destroying the meaning of a word

  verbid

  non-finite part of a verb

  verbigeration

  morbid and purposeless repetition of certain words

  verbile

  one whose mental processes are stimulated by words

  verbomania

  craze for words

  verd

  in heraldry, the colour green

  verd-azure

  blue-green or sea-green

  verderer

  officer in charge of royal forests

  verdigris

  greenish copper coating, as on copper

  verdin

  small yellow-headed grey titmouse

  verdure

  greenness; health and vigour

  vergaloo

  variety of white pear

  vergée

  measure of land area equal to two-fifths of an acre

  vergence

  simultaneous movement of eyes toward or away from one another

  vergency

  state of bordering something

  verger

  church usher and attendant

  vergiform

  shaped like a rod

  verglas

  film of ice on rock

  veridical

  veracious; genuine; truthful

  verificationism

  doctrine that emphasizes empirical verification of theoretical principles

  veriloquent

  speaking truthfully; truthful

  verily

  truly; certainly; confidently

  verism

  artistic pference of the everyday to the legendary

  verjuice

  sour juice of unripe fruit

  vermeil

  bright red or vermilion colour; gilded silver

  vermeology

  study of worms

  vermicide

  killing of worms

  vermicular

  of, like or pertaining to worms

  vermiculated

  worm-eaten; having sinuous lines giving appearance of being worm-eaten

  vermiculture

  cultivation of worms

  vermiferous

  bearing or producing worms

  vermiform

  shaped like a worm

  vermifugal

  expelling worms

  vermigerous

  bearing, containing or infested with worms

  vermigrade

  creeping like a worm

  verminicide

  something that kills vermin

  verminology

  science of vermin

  vermiparous

  bearing young in the form of maggots or worms

  vermivorous

  eating worms

  vernaculate

  to give a name in the vernacular; to use vernacular language

  vernal

  of, like or pertaining to spring

  vernality

  early days or ‘springtime’ of some thing

  vernalization

  to artificially chill seeds to hasten flowering in spring

  vernalize

  to make springlike; to freshen

  vernation

  arrangement or formation of leaves in the bud

  vernicle

  cloth with image of Christ’s face impssed upon it

  vernicose

  brightly polished or varnished

  vernier

  small movable scale for finely adjusting pisions of a measuring instrument

  vernissage

  varnishing-day or pparation day prior to an art showing

  vernix

  greasy substance covering infant at its birth

  verricule

  tuft of hairs or bristles

  verruciform

  shaped like a wart; wartlike

  versability

  aptness to be turned around

  versal

  ornamental letter at beginning of section

  versant

  general slope of a mountain

  versative

  flexible; adaptable

  versemonger

  writer of mediocre poetry

  versicle

  short verse in church service normally followed by response

  versicoloured

  persely or changeably coloured

  versicular

  of or in verse

  versiform

  changing in form

  verst

  unit of distance equal to approximately 2/3 of a mile

  versus

  against; in contrast to

  versutiloquent

  speaking craftily

  vert

  the heraldic colour green

  vert

  to convert religions; a religious convert

  vertant

  in heraldry, curving or bending

  vertebral

  of or pertaining to the vertebrae; spinal

  vertebriform

  shaped like a vertebra

  verticillated

  whorled

  verticity

  power of turning, especially of a magnet

  vertiginate

  dizzy; giddy

  vertiginous

  of, like or pertaining to vertigo; dizzy; giddy

  vervecine

  of or pertaining to a sheep

  vervel

  ring for a hawk’s jess

  vervelle

  decorated connector between helmet and mail of suit of armour

  vesania

  derangement of mental and moral faculties

  vesical

  of, like or pertaining to the bladder

  vesicle

  small bladder or cavity

  vespacide

  substance or person who kills wasps

  vespal

  of, like or pertaining to wasps

  vespasienne

  public lavatory

  vesper

  evening; the evening star

  vespering

  flying westward towards the sunset

  vespers

  prayer service held in early evening

  vespertilionize

  to turn into a bat

  vespertinal

  of, like or pertaining to the evening

  vespiform

  having the shape of a wasp

  vespine

  of, like or pertaining to hornets or wasps

  vesta

  wax-stemmed match

  vestiarian

  relating to ecclesiastical vestments

  vestiary

  robing-room; cloakroom; of, like or pertaining to clothes

  vestibule

  entrance-hall

  vestiture

  clothes; covering; coat

  vestock

  clerical stock that extends to the waist

  vestry

  priest’s dressing room

  vesturer

  keeper of vestments

  vesuvian

  smoker’s slow-burning match

  vesuviate

  to erupt; to burst with heat

  vetanda

  forbidden things

  vetch

  plant bearing bean-like fruit

  vetitive

  having the power to veto

  vetoism

  use of the power of veto

  vettura

  carriage, cab or car

  vexillary

  standard-bearer; pertaining to regimental colours or flags

  vexillology

  study of flags

  viaggiatory

  traveling frequently

  viameter

  instrument for measuring revolutions of a wheel

  viatecture

  viatical

  viaticum

  money or provisions for journey; Eucharist for a dying person

  viator

  traveller; wayfarer

  vibraphone

  percussion instrument like xylophone whose bars have variable vibrato

  vibraslap

  modern percussion instrument with rod and ball

  vibratile

  capable of vibratory motion

  vibratiuncle

  minute vibration

  vibrissa

  tactile bristle such as cat’s whisker; bristly hair

  vibrissation

  quavering or shaking in the voice

  vibrograph

  instrument for recording vibrations

  vibrometer

  instrument for measuring vibrations

  vibronic

  of or caused by electronic vibration

  vicarial

  of, like or pertaining to a vicar or delegate

  vicariant

  of or pertaining to a deputy

  vicariant

  involving species or varieties that evolved in discrete habitats from one another

  vice

  in place of; rather than

  vicegerent

  acting in place of another; having delegated authority

  vicegod

  hostile appellation applied to the Pope

  vicenary

  based on the number twenty

  vicennial

  occurring every twenty years

  vicereine

  wife of a viceroy

  vichyssoise

  chilled cream of potato and leek soup

  vicinage

  neighbourhood; residents in a neighbourhood

  vicinal

  neighboring; local

  vicinism

  acquisition of a trait of a neighboring variety of a species through crossbreeding

  victimology

  study of victims

  victoria

  light open two-seated four-wheeled carriage

  victoria

  cry of triumph

  victorine

  fur scarf or stole fastened at the neck

  victualler

  one who operates a pub or eatery

  vicuna

  fabric made from wool of the vicuna, a small ruminant

  vicuna

  soft-fleeced Andean ruminant

  vidame

  one who holds lands on behalf of a French bishop

  videlicet

  to wit; namely

  videndum

  thing to be seen

  vidimus

  attested copy; inspection of accounts

  viduage

  widowhood; widows collectively

  vielle

  four-stringed instrument played with a small wheel

  viertel

  liquid measure of one-quarter litre of alcoholic beverage

  viff

  of an aircraft, to change direction abruptly

  viga

  rough-hewn roofing timber

  vigesimal

  based on the number twenty

  vigia

  danger warning on a chart

  vigilous

  of or pertaining to watching

  vigintiquintuple

  result of multiplying by twenty-five

  vigonia

  wool of the vicuna

  vigorish

  percentage of gambler’s winnings taken by bookkeeper

  vigoro

  team sport combining cricket and baseball

  viguier

  one of two administrative delegates in Andorra

  vihuela

  early Spanish guitar

  vila

  Eastern European fairy or nymph

  vilayet

  former Ottoman province

  vilipend

  to despise; to make light of; to disparage mockingly

  villancico

  Spanish musical form consisting of short verses and a refrain

  villanelle

  poem consisting of five tercets and a quatrain

  villar

  of, like or pertaining to a manor or village

  villatic

  rural; of, like or pertaining to a villa

  villeggiatura

  a stay in the country

  villiform

  of the form or shape of velvet

  villus

  soft velvety hair or fur

  vimen

  long thin branch or twig

  viminal

  pertaining to twigs

  vimineous

  with long flexible shoots

  vinaceous

  wine-coloured

  vinaya

  rules of Buddhist monastic life

  vincible

  that may be overcome

  vincture

  something that binds

  vinculum

  line drawn above numbers to indicate multiplication by some value

  vindemial

  of, like or pertaining to the vintage

  vindemiate

  to gather grapes or other fruit

  vindictivolence

  desire to take vengeance

  vinea

  protective frame for siege weaponry

  vineal

  living on vines; consisting of wine

  vineatic

  of, like or pertaining to vines

  vinegaroon

  large scorpion that emits foul vinegar-like secretion

  vinew

  to make or become mouldy

  vinic

  obtained from wine or alcohol

  viniculture

  cultivation of grapes for wine

  viniferous

  producing wine

  vinification

  process of fermenting wine

  vinolent

  addicted to wine

  vinology

  scientific study of vines and winemaking

  vinomadefied

  soaked with wine

  vinometer

  instrument for measuring strength of wine

  vinous

  like wine; pertaining to wine; deep red or wine-coloured

  vint

  to make or sell wine

  vinyasa

  movement between different yoga poses

  violaceous

  violet-coloured

  violative

  causing violation of something

  violone

  double-bass violin

  viparious

  life-producing

  viperiform

  shaped like a snake or viper

  viperine

  of, like or pertaining to vipers

  viperous

  of, like, or pertaining to vipers; treacherous; venomous

  virage

  sharp bend in a hill or path winding up a road

  viraginous

  suggestive of a loud overbearing woman

  virago

  manlike or heroic woman

  virelay

  old French poem with refrain and unusual rhyming scheme

  virement

  process of transferring public funds between accounts

  vireo

  olive-gray insectivorous American bird

  virescent

  becoming green or greenish; of a greenish colour

  virga

  streaks of pcipitation particles attached to the bottom of a cloud

  virgal

  composed of twigs

  virgate

  old unit of land area usually equal to 30 acres or 1/4 hide

  virgate

  rodlike; twiggy

  virgation

  system of geological faults branching out like twigs

  virginal

  small keyed instrument like a harpsichord

  virgular

  having letters of the alphabet shaped like twigs or thin strokes

  virgultum

  young slender branch

  virguncule

  young virgin

  viricide

  killing of viruses; killing of men or of husbands

  viridarium

  Roman garden

  viridigenous

  producing greenness

  viridity

  greenness; freshness

  virilescence

  development of male character in the female

  virilia

  male reproductive organs

  virilism

  outdated name for a form of hermaphroditism

  virilocal

  of a system of residence of a woman with her husband’s kin after marriage

  viripotent

  fit for a husband; marriageable

  virology

  study of viruses

  virtu

  love or taste for fine art

  virtualism

  doctrine that Christ is virtually psent in the Eucharist

  virucide

  killing of viruses

  viruliferous

  bearing or containing a virus

  visagist

  expert in facial make-up

  vis-a-vis

  light carriage with seats facing one another

  viscacha

  large burrowing South American rodent

  viscacha

  South American burrowing rodent

  visceral

  of the organs of the body

  visceration

  distribution of raw flesh among dogs or men

  viscerotonic

  having a comfort-loving, easygoing personality

  viscid

  semi-fluid; sticky; glutinous; viscous

  viscometer

  instrument for measuring viscosity

  viscontial

  reminiscent of a viscount

  visibilia

  things that are seen

  visile

  of, like or pertaining to sight; learning easily by sight

  visiogenic

  suitable for transmission by television

  visionic

  having the character of a vision

  visitador

  official visitor or inspector

  visitatorial

  connected with an official visitation

  visive

  of, like or pertaining to sight; visual; able to see or be seen

  visna

  fatal brain disease of sheep

  visne

  neighbourhood from which an English jury was formerly drawn

  visometer

  instrument for measuring focal length of the eye

  viss

  South Indian measure of weight of around three and a half pounds

  vitalism

  the doctrine that there is a vital force behind life

  vitative

  concerned with the pservation of life

  vitellary

  bright yellow

  vitelligenous

  producing yolk

  vitiate

  impair quality of; make invalid; spoil; make impure

  viticetum

  plantation of vines; vineyard

  viticolous

  living on vines

  viticulture

  vine-growing

  vitiferous

  bearing vines

  vitilitigation

  vexatious wrangling

  vitrage

  thin curtain for windows or glazed doors

  vitrescent

  tending to become glass

  vitrescible

  able to be turned into glass

  vitrics

  glassy materials; glassware; study of glassware

  vitrifaction

  process of converting into glass

  vitrifacture

  glassblowing

  vitriform

  of the form or shape of glass

  vitrine

  glass display case

  vitriolic

  caustic or hostile

  vitta

  band or stripe of colour on an animal or plant

  vittate

  striped lengthwise

  vitular

  of, like or pertaining to a calf or to calving

  vituline

  of, like or pertaining to calves or veal

  vituperation

  abuse; rejection

  vivandière

  female camp follower who supplies provisions

  vivarium

  artificial enclosure for keeping live animals

  viverrine

  of, like or pertaining to civets and mongoose

  viviparous

  producing live young

  vivisepulture

  practice of burying people alive

  vocabularian

  of, like or pertaining to vocabulary

  vocalion

  small organ whose reeds produce tone like a human voice

  vocative

  indicating calling or personal address

  vocicultural

  of, like or pertaining to voice training

  vociferate

  to cry out with a loud voice; to bawl

  voicespondence

  correspondence by means of recorded oral messages

  voided

  of a heraldic charge, having the inner part cut away

  voile

  soft fine sheer fabric

  voiturier

  driver of a carriage or coach

  voivode

  leader of an army; provincial governor

  volacious

  apt or fit to fly

  volage

  giddy; flighty; fickle

  volant

  flying; able to fly; of a heraldic bird, with wings extended

  volar

  of, like or pertaining to the palm or the sole; of, like or pertaining to flight

  volation

  ability to fly

  volcanology

  study of volcanoes

  volens

  consenting to a course of action which requires risk

  volery

  place for aircraft repair

  volet

  short veil worn at the back of the head

  volitant

  flying; flitting; fluttering; moving about

  volitation

  flying; flight

  volitive

  of, like or pertaining to the will; expssing desire or permission

  volplane

  to glide through the air

  volta

  old leaping dance

  voltameter

  instrument for measuring electrical current indirectly

  voltigeur

  lightly armed skirmisher

  voltinism

  breeding rhythm; brood frequency

  voltmeter

  instrument for measuring electrical potential

  voluble

  fluent in speech; too fluent or glib

  volucrine

  of, like or pertaining to birds; bird-like

  volumenometer

  instrument for measuring volume of a solid

  volumeter

  instrument for measuring volume of a liquid or gas

  voluminal

  of, like or pertaining to volume or cubic capacity

  voluntarism

  belief that the will dominates the intellect

  voluptuary

  sensualist; person fond of luxury

  volupty

  sexual pleasure

  volutation

  action of rolling; turning; wallowing

  volution

  revolving movement; convolution; whorl

  volvelle

  instrument like an astrolabe used by doctors for astrology

  vomiturition

  violent retching

  voraginous

  of, like or pertaining to a whirlpool; voracious

  vorago

  gulf; chasm; abyss

  vortical

  of, like or pertaining to a vortex; whirling

  vorticist

  painter who expsses complexity of machinery through art

  vorticity

  amount of vortical motion in a fluid

  vortoscope

  device using mirrors to produce abstract photographs

  votation

  action of voting

  votive

  given by vow; consisting of a vow or wish

  voussoir

  wedge-like stone forming part of an arch

  vraisemblance

  verisimilitude

  vug

  small cavity in a rock

  vulcanology

  study of volcanoes

  vulgo

  commonly; popularly

  vulgus

  the common people; schoolboy Latin composition

  vulnerary

  healing wounds

  vulpecular

  of, like or pertaining to a young fox

  vulpicide

  killing of a fox

  vulpine

  of, like or pertaining to foxes; cunning

  vulsella

  forceps with toothed blades

  vulturine

  rapacious; of, like or pertaining to a vulture

  vulvar

  of, like or pertaining to or resembling the vulva

  vulviform

  shaped like an oval or a vulva

  --- Bài cũ hơn ---

 • List Of Unusual Words Beginning With D
 • Positive Adjectives That Start With D
 • List Of Unusual Words Beginning With C
 • Our Words Our City: A Night Of Inspiration At Busboys And Poets
 • 351 Strong Verbs To Make Your Writing Pop, Fizz And Sparkle
 • List Of Unusual Words Beginning With C

  --- Bài mới hơn ---

 • Positive Adjectives That Start With D
 • List Of Unusual Words Beginning With D
 • List Of Unusual Words Beginning With V
 • 40 Words That Start With X
 • 50 Words That Start With X That Will Make You Xany
 • caballine

  of, like or pertaining to or suited to a horse

  cabas

  woman’s work basket or handbag

  cabasset

  light iron helmet

  cable

  heavy rope or chain for mooring a ship

  caboched

  heraldic animal shown in full face with no neck or body

  cabochon

  highly polished convex gem

  caboose

  kitchen on the deck of a ship

  cabotage

  shipping and sailing between points in the same country

  cabré

  flying upside down with tail down

  cabrilla

  Atlantic sea bass

  cabriole

  curved furniture leg ending in a ball; exuberant dance or caper

  cabriolet

  two-wheeled carriage

  cacaesthesia

  morbid sensation

  cachaemic

  having diseased or poisoned blood

  cachalot

  large whale with teeth in the lower jaw

  cachepot

  ornamental container used to conceal a flowerpot

  cachet

  a seal of approval; a mark of pstige

  cachexic

  having an unhealthy physical or mental state

  cachinnate

  to laugh loudly and inappropriately

  cacidrosis

  smelly sweat

  cack

  rubbish; worthless nonsense

  cacodemomania

  pathological belief that one is inhabited by an evil spirit

  cacodoxy

  bad doctrine or wrong opinion

  cacoepy

  poor or wrong pronunciation

  cacoethes

  insatiable desire or mania; bad habit

  cacogen

  antisocial person

  cacogenics

  study of racial degeneration

  cacography

  bad handwriting or spelling

  cacolet

  military mule litter

  cacology

  bad choice of words or faulty pronunciation

  cacomistle

  raccoon-like animal of the American southwest

  caconym

  wrongly derived name

  cacotopia

  a state in which everything is as bad as it can be

  cacuminal

  retroflex, pertaining to a point, crown, top or peak

  cadastre

  record of ownership and value of property

  cadge

  to beg or sponge from another

  cadilesker

  chief judge in the Turkish empire

  cadrans

  instrument by which a gem is adjusted while being cut

  caducary

  passing or expiring due to lapse or forfeit

  caduceator

  herald; messenger

  caducity

  being of a transitory or impermanent nature

  caenogenesis

  process of growth in inpidual not common in its species

  caesaropapism

  control of the church by a secular ruler

  caesious

  bluish or greyish green

  caespitose

  growing in clusters or tufts

  caesura

  natural breathing space in a line of verse

  caesura

  vertical line in a text used to indicate a pause or prosodic break

  cafard

  depssion; the blues

  cagamosis

  unhappy marriage

  cagoule

  lightweight waterproof hooded garment

  caiman

  small alligator-like reptile

  cairngorm

  yellow-brown quartz

  caisson

  vehicle or chest for holding ammunition

  caitiff

  base; cowardly; despicable

  cakewalk

  prancing stage dance with backward tilt

  calamanco

  satin twilled woollen fabric

  calamist

  piper; one who plays using a reed

  calamus

  quill or reed used as a pen

  calando

  slowing with gradually lowering volume

  calandra

  thick-bodied Mediterranean lark

  calash

  light low-wheeled carriage with folding top

  calathiform

  cup-shaped

  calathus

  fruit basket carried on the head

  calcar

  furnace or oven for annealing

  calcariferous

  having or bearing spurs

  calcariform

  spur-shaped

  calceiform

  shaped like a slipper

  calciferous

  bearing lime

  calciform

  pebble-shaped

  calcifuge

  plant that will not tolerate limy soil

  calcimine

  to whitewash

  calcine

  to burn so as to drive out water and carbon dioxide

  calcivorous

  feeding on or living in limestone

  calcographer

  one who draws with crayons or pastels

  calefacient

  warming; anything that warms

  calefactory

  a monastery sitting room

  calender

  machine with rollers which psses paper or cloth

  calenture

  tropical fever due to heat exposure

  calesa

  small two-wheeled horse-drawn buggy

  calescence

  increase in heat

  calico

  plain white cotton

  calicular

  like a chalice or cup

  caliginous

  misty; dark; dim; obscure

  caliology

  study of bird’s nests

  calipace

  turtle’s carapace

  calk

  pointed piece on a horseshoe to pvent slipping

  calligram

  design using the letters of a word

  callipygous

  having beautiful buttocks

  callisteia

  awards given for beauty

  callithump

  boisterous and noisy parade

  callow

  unfledged; inexperienced

  calodemon

  good or beneficial spirit

  calorifacient

  producing or generating heat

  calorifics

  study of heat

  calorimeter

  instrument for measuring absorbed or evolved heat

  calotte

  Roman Catholic skullcap

  calque

  word or expssion introduced into a language by literally translating it

  calumet

  ornamented ceremonial pipe

  calumniate

  to slander; misrepsent; besmirch

  calumny

  vile misrepsentation

  calvary

  experience of intense mental suffering

  calver

  to ppare fish while alive or freshly caught

  calycine

  of, like or pertaining to a cup or calyx

  calyx

  outer covering of a flower

  camaca

  fine silk fabric

  camaïeu

  monotonous or uninteresting play or literary work

  camail

  chainmail armour for the neck and shoulders

  camarilla

  secret society of favourites of the king

  camber

  slight arch or convexity to a beam or deck of a ship

  cambist

  person skilled in the science of financial exchange

  cambistry

  science of international exchange

  cambium

  soft tissue found in trees

  cambresine

  fine linen fabric

  cambric

  fine thin white cotton or linen fabric

  cameline

  of, like or pertaining to camels

  camelious

  jocular term describing camel’s hump

  camelot

  newspaper vendor

  camelry

  troops mounted on camels

  cameralism

  mercantilism designed to increase a ruler’s power

  camerated

  pided into separate chambers

  cameriere

  waiter or valet

  camerlengo

  papal treasurer

  camisole

  straitjacket used for unruly prisoners

  camlet

  strong waterproof silk or wool fabric

  camorra

  group united for nefarious or traitorous ends

  camouflet

  mine used to destroy underground enemy emplacement

  campagnol

  short-tailed field mouse

  campaniform

  bell-shaped

  campanile

  freestanding bell tower on church property

  campanology

  the art of bell ringing

  campanulate

  shaped like a bell

  campestral

  of, like or pertaining to the country; pertaining to level ground

  camsteary

  perverse; unruly

  canaille

  riffraff; proletarian; the mob; rabble

  canaliculate

  grooved or channelled lengthwise

  canard

  false rumour; hoax

  canary

  lively Renaissance courtly dance

  cancellarial

  of, like or pertaining to a chancellor

  cancellous

  having a porous structure

  cancerophobia

  fear of cancer

  cancriform

  shaped like a crab

  cancrine

  of, like or pertaining to crabs; palindromic

  cancrizans

  moving backwards; repeating a musical theme backwards

  candela

  unit of luminous intensity

  candent

  heated to whiteness

  candescent

  glowing hotly

  canephor

  sculpted p carrying a basket on the head

  canescent

  hoary; tending to become white or grey

  caneva

  fancy woollen fabric made to resemble canvas

  canezou

  woman’s garment like a blouse

  cang

  wooden yoke hung around a criminal’s neck

  canicide

  killer of a dog

  canicular

  of, like or pertaining to the dog star

  canities

  whiteness of the hair

  cannel

  bevel on the edge of a chisel

  cannelure

  groove or fluting

  cannikin

  small can or drinking vessel

  cannonade

  an attack with heavy artillery

  cannonarchy

  government by superior firepower or by cannons

  cannular

  hollow or tube-shaped

  canoness

  woman living in a community under a religious rule

  canonicate

  the rank or office of a cannon

  canophilia

  love or fondness for dogs

  canopus

  vase for holding dead inpidual’s inner organs

  canorous

  musical; singing; resonant

  canque

  Chinese cotton fabric

  cantabank

  strolling singer; second-rate musician

  cantative

  of, like or pertaining to singing

  cantatrice

  female singer

  canter

  person who makes hypocritical or affected statements

  canterbury

  stand with pisions for holding books or music

  canthus

  angle between eyelids at the corner of the eye

  canticle

  short holy song or sung prayer

  cantillate

  to chant or intone

  cantle

  corner, edge or slice of anything

  canton

  dexter chief region of a heraldic field

  cantonment

  small military town

  cantorial

  located on the north side of the choir in a church

  canzone

  instrumental work that is melodious or song-like

  caparison

  ornamented covering for a horse

  caparison

  armour for a horse

  capeline

  surgical bandage for the stump of amputated limb; small iron skullcap

  capelocracy

  government by shopkeepers

  capias

  writ authorizing the arrest of a person

  capillaceous

  hairlike

  capilotade

  stewed meat dish

  capitalism

  doctrine that private ownership and free markets should govern economies

  capitation

  numbering of inpiduals; head tax

  capitulary

  of, like or pertaining to a chapter of an organization

  capnomancy

  pination by means of smoke

  caponier

  covered passage across a moat or ditch

  capolate

  having or resembling tentacles

  capric

  having a goatlike smell; of, like or pertaining to goats

  caprifoliaceous

  of, like or pertaining to the honeysuckle plant

  caprine

  of, like or pertaining to goats

  capriole

  leap and kick performed by a trained horse

  capruncle

  earthen vessel

  capstan

  upright device for winding in heavy ropes or cables

  captation

  attempt to obtain applause or recognition

  captious

  peevish; ready to take offence or find fault

  capuchin

  pointed hooded cloak worn by friars

  capybara

  tailless aquatic rodent of South America

  caracal

  long-legged nocturnal cat of African and Asian savannahs with long ears

  caracara

  long-legged South American falcon

  caracole

  spiral staircase; a half turn by a trained horse

  caravanserai

  inn or rest station for caravans

  carboniferous

  bearing carbon

  carboy

  large green bottle encased in wicker

  carbuncle

  architectural monstrosity or eyesore; red pcious stone

  carcanet

  ornamental necklace, collar or headband

  carceral

  of, like or pertaining to prisons

  carcinology

  study of crabs and other crustaceans

  cardimelech

  supposed vital force causing heart to work

  cardinal

  deep scarlet red colour

  cardinalitial

  of, like or pertaining to church cardinals

  cardiognost

  one who knows the workings of the heart

  cardiograph

  instrument for recording movements of the heart

  cardophagus

  donkey; something that eats thistles

  careen

  to turn a ship on its side in order to clean or repair it

  caret

  mark used to note an omission

  carfax

  carferal

  compound of carbon, iron and aluminum

  caricology

  study of sedges

  caricous

  of, like or pertaining to figs

  carillon

  set of bells of different sizes

  carinated

  shaped like the prow or keel of a ship

  cariniform

  keel-shaped

  carioca

  variation of the samba

  cariogenic

  causing dental cavities

  cariole

  light open carriage

  carious

  of, like or pertaining to dental cavities; decayed

  caritative

  generous; charitable

  caritive

  indicating lack of something

  carking

  imposing great hardship or strain

  carminative

  expelling, causing or relieving flatulence

  carnaptious

  bad-tempered; cantankerous

  carnassial

  specially adapted for eating flesh

  carneous

  fleshy; flesh-coloured; like or pertaining to flesh

  carnet

  customs or other permit; book of coupons

  carniferous

  bearing flesh; fleshy

  carnification

  conversion into flesh

  carnificial

  of, like or pertaining to butchers or executioners

  carnificine

  place of execution; office of the executioner

  carnose

  fleshy; of or like flesh

  caroche

  stately carriage used on ceremonial occasions

  carpal

  of, like or pertaining to the wrist

  carphology

  fitful plucking movements as in delirium

  carpogenous

  producing or bearing fruit

  carpology

  study of fruit

  carpophagous

  fruit-eating

  carriwitchet

  a quip or quibble; a pun; a conundrum

  carronade

  short and light maritime cannon

  cartiliginous

  like or composed of cartilage

  cartomancy

  telling fortunes using playing cards

  cartophily

  the hobby of collecting cigarette cards

  cartouche

  oval- or scroll-shaped ornamentation on monument or tomb

  cartulary

  keeper of monastic records

  carucate

  as much land as a team of oxen ploughs in a season

  caruncle

  any fleshy growth on the body

  caryatid

  column shaped like female p

  cascabel

  part behind the base-ring of a cannon

  caschrom

  spade with bent handle for tilling soil

  casefy

  to become or make cheese-like

  casemate

  bombproof chamber or armored compartment

  casern

  barrack or billet for soldiers

  cashmere

  soft twilled fabric made of fine goat’s wool

  cashmerette

  soft imitation of cashmere

  casquet

  light open-faced helmet

  casquetel

  light steel helmet with no visor

  cassation

  annulment; overthrow of legal decision

  cassideous

  helmet-shaped

  cassimere

  closely woven twilled cloth of fine wool

  cassock

  close-fitting ankle-length clergyman’s garment

  cassowary

  large flightless Melanesian bird

  castaneous

  chestnut-coloured

  castellan

  governor of castle or fortification

  castellar

  of, like or pertaining to a castle

  castellated

  having battlements or turrets

  castophrenia

  belief that one’s thoughts are being stolen

  castory

  brown colour; brown dye derived from beaver pelts

  castral

  of or belonging to the camp

  castrametation

  the art of designing a camp

  casualism

  the belief that chance governs all things

  casuistry

  plausible but flawed moral reasoning

  catabaptism

  belief in the wrongness of infant baptism

  catabasis

  the decline of a disease in a population

  catachresis

  incorrect usage of a word

  catachthonian

  underground; subterranean

  cataclasm

  disruption; breaking down

  catacoustics

  science of echoes or reflected sounds

  catadioptric

  employing both reflection and refraction of light

  catadromous

  migrating from fresh to salt water to spawn

  catafalque

  temporary tomb used in funerals and processions

  catalactic

  of, like or pertaining to exchange

  catalactics

  science of commercial exchange

  catalectic

  incomplete; missing final syllable

  catamite

  boy kept for homosexual purposes

  catamount

  any wild species of mountain lion or large cat

  catapedamania

  obsession with jumping from high places

  cataphract

  suit of mail; soldier in full armour; armoured ship

  cataphysical

  unnatural

  cataplasm

  plaster or poultice

  cataplexy

  condition feigning death used by animals

  catarolysis

  letting off steam by cursing

  catarrhine

  of, like or pertaining to Old World Monkeys

  catasta

  scaffold or stage for torture or selling slaves

  catastaltic

  astringent

  catastasis

  introductory part of speech where narrator introduces subject

  catastasis

  part of drama with highest action; climax

  catastrophism

  belief in rapid geological and biological change

  catchpole

  constable; sheriff’s officer

  catechectics

  the art of teaching by question and answer

  catechumen

  one undergoing instruction prior to conversion to Christianity

  catena

  series, chain or sequence

  catenarian

  of, like or pertaining to chains

  catenate

  to connect as in or by a chain

  cateran

  a Scottish military irregular or brigand

  cathead

  projection near the bow of a ship to which anchor is secured

  cathedra

  chair or throne of office for a bishop or other high official

  cathetometer

  instrument for measuring short vertical distances

  cathexis

  investment of emotional energy in a thought or idea

  cathisma

  short hymn used as response

  cathisophobia

  fear of sitting

  catholicon

  cure-all; panacea

  catholicos

  primate of Armenian or Nestorian church

  catogenic

  formed from above

  catoptric

  of, like or pertaining to reflection or reflected light

  catoptromancy

  pination by examining mirror placed underwater

  caudal

  of, like or pertaining to the tail

  caudiform

  tail-like; tail-shaped

  caudle

  warm drink given to the sick

  caul

  net or similar covering for the head; afterbirth

  cauliform

  shaped like or resembling a stem

  cauligenous

  originating on the stem of a plant

  caulotaxy

  disposition and location of branches on a stem

  cauponate

  to engage in questionable trade for the sake of gain

  causative

  indicating causation by

  causerie

  chat or gossip; short and informal essay

  causidical

  of, like or pertaining to those who plead legal cases

  causimancy

  pination by means of fire

  cautelous

  treacherous; cunning; wily; cautious

  cavaquinho

  four-stringed Brazilian ukulele

  cavatina

  short operatic air

  cavernicolous

  cave-dwelling

  caverniloquy

  cavernous voice of a patient heard over a patient’s lung cavity

  cavernulous

  full of small cavities or holes

  cavesson

  noseband for a horse

  cavicorn

  hollow-horned

  cavil

  to raise trivial and frivolous objections

  cebocephalic

  having a head shaped like a monkey’s

  cecils

  minced meat made into balls and fried

  cecutiency

  a tendency toward blindness

  cedilla

  mark placed under letter c to indicate pronunciation as s

  ceilometer

  instrument for measuring height of cloud ceiling above earth

  celadon

  pale green; pale green glazed pottery

  celesta

  keyboard instrument with hammers that strike on steel plates

  celidography

  descriptions of markings on the sun, a planet or moon

  cella

  inner chamber of a classical temple

  cellarer

  monastery official in charge of provisions

  cellaret

  case or drawer for holding wine bottles

  celliferous

  bearing cells

  celluliferous

  bearing little cells

  celt

  phistoric bevelled-edge axe

  celtuce

  lettuce with an edible stalk

  cementatory

  having the quality of binding or uniting firmly

  cementum

  hard tissue covering roots of teeth

  cenacle

  meeting or dining room; group with common interests

  cenacle

  room where the Last Supper was eaten

  cenatory

  of, like or pertaining to supper

  cendal

  silk fabric resembling taffeta

  ceneromancy

  pination using ashes

  cenobite

  monk; member of religious group

  cenoby

  monastery or convent

  cenophobia

  fear of empty spaces

  cenote

  deep natural well

  censer

  vessel for burning incense in religious rituals

  centesimal

  counting or counted by hundreds or hundredths

  centiloquy

  work consisting of one hundred aphorisms, attributed to Ptolemy

  centner

  old unit of weight equal to about 110 pounds

  cento

  patchwork composition; collection of short quotations

  centrobaric

  of, like or pertaining to the centre of gravity

  cep

  brown edible mushroom

  cepaceous

  smelling or tasting of garlic or onion

  cephalate

  having a head

  cephaligation

  placing of major organs and bodily functions in the head

  cephalonomancy

  pination by boiling an ass head

  cephalophore

  decapitated saint depicted with head tucked under arm

  cephalopod

  creature with tentacles or limbs attached to head

  cepivorous

  onion-eating

  ceraceous

  resembling wax

  ceramography

  historical description of types of pottery

  cerated

  covered with wax

  ceratoid

  shaped like a horn; horny

  ceraunograph

  instrument for recording thunder and lightning

  ceraunomancy

  pination using thunderbolts

  ceraunoscopy

  pination using lightning

  cerberic

  vigilant; dragon-like; like Cerberus

  cercopithecan

  of, like or pertaining to long-tailed monkeys

  cercus

  tail-like appendage

  cerebration

  unconscious action of the brain

  cerements

  clothes placed on a deceased inpidual

  cerge

  large wax candle burned before the altar

  ceriferous

  producing wax

  cerise

  bright reddish-pink

  cernuous

  drooping or hanging

  cerography

  writing or printing on plates spad with wax

  ceromancy

  pination by means of wax drippings

  ceroscopy

  pination using wax

  certes

  in truth; certainly

  cerulean

  sky-blue; dark blue

  ceruminiferous

  bearing or yielding ear wax

  cervelat

  short bassoon-like instrument

  cervelat

  smoked pork sausage

  cervelliere

  steel cap worn under a great helm

  cervicide

  killing of a deer

  cervicorn

  branching like antlers

  cervine

  of, pertaining to or resembling deer, elk or moose

  cervisial

  of, like or pertaining or pertaining to beer

  cespitous

  composed of or resembling turf

  cessionary

  someone to which something is ceded

  cetacean

  type of aquatic mammal, including whales and dolphins

  cete

  collective name for a group of badgers

  ceticide

  killing of whales and other cetaceans

  cetology

  study of whales and dolphins

  cevesaile

  ornamental corner of a coat

  chaconne

  Spanish baroque dance in triple time

  chad

  bits of paper punched out of paper tape or cards

  chaetiferous

  bearing bristles; bristly

  chaetophorous

  in need of a shave

  chaffer

  to bargain or haggle

  chain

  unit of length equal to 22 yards

  chaise

  light open carriage for one or two people

  chalcography

  the art of engraving on copper or brass

  chalcotriptics

  art of taking rubbings from ornamental brasses

  chaldron

  old unit of dry volume equal to between 32 and 72 bushels

  challis

  soft lightweight silk, wool or cotton fabric

  chalypsography

  art of engraving on steel

  chambranle

  decoration around a door frame or fireplace

  chambray

  lightweight fabric with coloured warp and white filling

  chambré

  wine kept at room temperature

  chamfer

  to channel or make furrows upon; to bevel

  chamfrain

  piece of leather to protect a war horse’s face

  chamois

  cotton fabric made in imitation of chamois leather

  chamois

  goatlike antelope of mountainous regions of Europe

  champaign

  level countryside or plain

  champerty

  illegal contract to finance a lawsuit for a percentage fee

  chancel

  part of church containing altar and seats for choir

  chancery

  church office dealing with legal matters and archives

  chandelle

  sharp upward turn in aviation

  chantage

  blackmail to pvent exposure of scandalous facts

  chanter

  part of bagpipes on which the melody is played

  chantry

  chapel or altar built for prayers for its benefactor’s soul

  chaology

  the study of chaos or chaos theory

  chaomancy

  pination by examining phenomena of the air

  chapbook

  small independently produced popular book

  chaplet

  chaptalize

  to add extra sugar to wine to raise alcohol content

  charabanc

  open tourist coach

  characterology

  study of development of character

  charientism

  expssion of an unpleasant thing in an agreeable manner; euphemism

  charivari

  cacophonous mock-serenade performed for wedding

  chark

  to burn wood to charcoal

  Charleston

  fast-paced 1920s dance characterized by energetic kicking

  charmante

  silk fabric with a crepe back

  charmeuse

  soft and satiny silk fabric

  charnel

  room where corpses are placed

  charnel

  hinge of a helmet for the visor

  charpie

  shredded lint used to dress wounds

  charterhouse

  Carthusian monastic building

  chartreuse

  yellow-green colour

  chary

  discreetly cautious or sparing

  chasmogamy

  opening of a flower in order to be fertilized

  chasmophile

  lover of nooks and crannies

  chasmophilous

  fond of nooks, crevices and crannies

  chasseur

  hunter; liveried hotel attendant

  chasuble

  sleeveless ecclesiastical garment

  chatelaine

  female castle owner, manager or caretaker

  chatelaine

  ring attached to belt for carrying keys

  chaton

  setting or stone of a finger-ring

  chatoyant

  with a changing lustre; iridescent

  chauffer

  small furnace

  chausses

  mail coverings for the lower legs and feet

  chaussures

  general name for boots and shoes; footwear

  cheiloplasty

  plastic surgery on the lip

  cheiloproclitic

  attracted to lips

  cheliferous

  bearing pincers or claws

  cheliform

  shaped like a pincer

  chelonian

  of, like or pertaining to tortoises or turtles

  chenille

  velvety silk, wool or cotton fabric with protruding pile

  chernozem

  black earth typically found in cool grassland climates

  chevalet

  bridge of a stringed instrument

  chevaster

  double bandage for supporting chin in case of broken jaw

  chevelure

  nebulous part of a comet

  cheverel

  soft; flexible kidskin leather

  chevet

  east end of a church

  cheville

  unnecessary word used to extend line of verse

  cheviot

  coarse heavy plain or twilled wool or worsted

  chevisance

  resource; achievement; gain

  chevrotain

  small deer-like mammal

  chevrotain

  small cloven-footed deerlike animal of southeast Asia

  chiaroscuro

  juxtaposition of light and shade in artwork or literature

  chiasmus

  contrast by parallelism in reverse order

  chicanery

  clever but misleading talk; deception

  chiffon

  sheer silk fabric

  chiffonier

  chest of drawers

  chignon

  knot or roll of hair worn at the back of the head

  chilgoza

  edible pine seed

  chiliahedron

  one-thousand sided solid p

  chiliarchy

  government by one thousand people

  chiliasm

  belief that Jesus will reign on Earth for a thousand years

  chiliastic

  millenarian

  chiliomb

  sacrifice of one thousand animals

  chilopod

  multi-legged insect

  chimere

  loose sleeveless robes worn by Anglican bishops

  chimerical

  imaginary; fanciful

  chiminage

  toll paid for going through a forest

  chinamania

  obsession with collecting china

  chine

  backbone and adjoining flesh of an animal

  chine

  the intersection of the middle and sides of a boat

  chino

  strong twilled cotton cloth

  chintz

  glazed printed cotton fabric

  chionablepsia

  snow blindness

  chiral

  of, like or pertaining to the hand or handedness

  chirality

  chemical property of structural handedness

  chirm

  collective term for goldfinches

  chirocosmetics

  beautifying the hands; art of manicure

  chirocracy

  government by physical force

  chirognomy

  pination by studying the hands

  chirograph

  written or signed document

  chirography

  study of handwriting or penmanship

  chirogymnast

  finger exercise machine for pianists

  chirology

  study of the hands

  chiromancy

  pination by means of palmistry

  chironomy

  gesticulation or mime

  chiropody

  medical science of feet

  chiropractic

  treatment of disorders of the locomotor system and spinal column

  chiropterophilous

  pollinated or frequented by bats

  chirosophy

  knowledge of palm-reading

  chirospasm

  writer’s cramp

  chirotony

  election by a show of hands

  chiru

  straight-horned Tibetan antelope

  chital

  Indian spotted deer

  chitarrone

  long double-necked lute

  chlamydate

  having a mantle or hood

  chlamys

  horseman’s loose cloak

  chlorochrous

  green-coloured

  chlorometer

  instrument for measuring amount of chlorine in a solution

  choanoid

  shaped like a funnel

  chock

  metal casting with curved arms for passing ropes for mooring ship

  choga

  loose Afghan dressing-gown

  cholelithiasis

  production of gall stones

  choliamb

  verse with an iambus in the fifth place and a spondee in the sixth

  cholic

  of, like or pertaining to bile

  chômage

  work stoppage or slump

  chondrogenesis

  production of cartilage

  chondroid

  like or resembling cartilage

  choragus

  leader of a choir or organizer of musical festivals

  chordee

  painful, downward-curving erection of the penis

  choreomania

  dancing mania or frenzy

  chorepiscopal

  of, like or pertaining to an early local bishop

  choreutic

  of, like or pertaining to a chorus

  chorisis

  multiplication of parts by branching or splitting

  chorizont

  one who disputes identity of authorship

  chorographer

  one who maps or describes a region

  chorography

  written work or treatise on a region or district

  chorology

  science of the geographic description of anything

  chorometry

  land surveying

  chouse

  to cheat; to swindle

  chrematistic

  of, like or pertaining to the pursuit of wealth or to business

  chrematistics

  the study of wealth; political economy

  chrematophobia

  fear of money

  chreotechnics

  useful or practical trades or arts

  chrestomathic

  of, like or pertaining to useful knowledge

  chrestomathy

  anthology of passages used in learning languages

  chrism

  consecrated or holy oil

  chrismation

  sacrament of baptism in Eastern churches

  chrismatory

  vessel for holding holy oil

  chrisom

  white robe put on newly baptised child

  chrisomalis

  the loser who wrote this damn list

  Christolatry

  worship of Christ

  christophany

  appearance of Christ to men

  chromatism

  psence of abnormal coloration

  chromatocracy

  government by rulers of a particular skin colour

  chromatograph

  instrument for performing chromatographic separations

  chromatoptometer

  instrument measuring eyes’ sensitivity to colour

  chromolithography

  art of printing in colour using stone

  chromophilous

  staining easily

  chromoxylography

  art of printing in colour using wood

  chronobiology

  study of biological rhythms

  chronogram

  inscription whose letters form a Roman numeral date

  chronograph

  instrument for recording the moment of an event

  chronography

  writing or written work describing chronological events

  chronomancy

  pination by means of time

  chronopher

  electrical instrument for transmitting time signals

  chronoscope

  instrument for measuring very short time intervals

  chronostichon

  chronogrammatic line or stanza

  chronosynchronicity

  psentation of all stages of a person’s life in a single piece of art

  chryselephantine

  inlaid with gold and ivory

  chrysoaristocracy

  government by the wealthy; plutocracy

  chrysochlorous

  greenish-gold

  chrysocracy

  government by the wealthy; plutocracy

  chrysography

  writing in gold or silver letters

  chrysology

  study of pcious metals

  chrysophilist

  gold-lover

  chrysopoetics

  transmutation of substances into gold

  chrystocrene

  rock formation resembling glacier

  chthonian

  of, like or pertaining to the earth or the underworld

  chthonography

  written description of soils

  chthonophagia

  eating dirt

  chuckwalla

  herbivorous desert-dwelling lizard

  churching

  church ceremony given to women after childbirth

  churchism

  devotion to church rules over religious pcepts

  chyle

  milky fluid secreted into blood by small intestine

  chyliferous

  bearing chyle

  chyme

  partially digested food

  chymiferous

  bearing chyme

  chyp

  mixture of resins used in making perfume

  cibarious

  of, like or pertaining to food; useful for food

  cibation

  taking food; feeding

  cibophobia

  fear of or distaste for food

  ciborium

  freestanding canopy to cover altar; vessel for holding eucharistic bread

  cicatrization

  scarification; production of marks upon

  cicerone

  guide; tour guide

  cicisbeo

  male companion of a married woman

  ciconine

  of, like or pertaining to storks

  cilice

  haircloth shirt worn as penance

  cillosis

  spasm or twitch in the upper eyelid

  cimelia

  treasures in storage

  cimeliarch

  church vestry or treasury

  cimicide

  substance used to kill bed-bugs

  cimier

  crest of helmet; removable heraldic device or favour of courtly love

  cincture

  to gird or surround; belt worn around ecclesiastical vestment

  cineast

  one who takes artistic interest in motion pictures

  cinerarium

  container for cremated ashes

  cinerary

  of, like or pertaining to ashes

  cinerious

  ashen; ash-grey

  cingular

  shaped like a girdle or ring

  cingulum

  girdle or girdle-like structure; priest’s belt

  cinnabar

  red crystalline mercuric sulfide pigment; deep red or scarlet colour

  cinque-pace

  lively medieval dance with five steps

  ciplinarian

  one who teaches disorder

  cipolin

  white marble streaked with green

  cippus

  small column used to mark burial location

  circadian

  occurring every 24 hours

  circinate

  ring-shaped; rolled inwards; spiralling

  circuity

  motion in a roundabout course

  circumambagious

  roundabout in speech

  circumambient

  going round about; encompassing

  circumaviate

  to fly around

  circumbendibus

  a roundabout way or expssion

  circumcrescent

  growing around; above or over

  circumduct

  to cause to revolve around an imaginary axis

  circumflex

  accent mark placed above vowel to indicate sound change

  circumforaneous

  wandering about as from market to market

  circumforentor

  surveyor’s instrument used to measure angles

  circumfulgent

  shining about or around

  circumfuse

  to pour around or about

  circumincession

  the reciprocal existence of three parts of the Trinity in each other

  circumjacent

  bordering on every side

  circumlittoral

  around or near the shore

  circumpose

  to place around

  circumvallate

  to surround with a rampart or fortification

  circumvolution

  anything winding or sinuous

  cire

  fabric with a glazed finish

  cirrate

  having tendrils

  cirriped

  barnacle or other parasitic crustacean

  ciselure

  the art of chasing metal

  cismarine

  on this or the near side of the ocean

  cismontane

  on this or the near side of the mountains

  cispontine

  on this or the near side of a bridge

  cist

  tomb consisting of stone chest covered with stone slabs

  cisvestism

  wearing strange or inappropriate clothes

  cithara

  ancient Greek musical instrument like a lyre

  citigrade

  moving quickly

  citreous

  lemon-coloured; lemony

  citrine

  dark greenish-yellow

  cittosis

  abnormal desire for strange foods

  civet

  long-tailed catlike carnivorous mammal with musk glands

  cladistics

  taxonomic theory distinguishing by common ancestor

  cladogenesis

  origin and evolution as if branching from common ancestor

  cladoptosis

  annual shedding of twigs and branches

  cladose

  branching; branched

  clamant

  loud; insistent; urgent

  clangor

  loud ringing noise or clang

  claptrap

  showy language designed to gain praise; nonsense

  claque

  group of hired applauders or sycophants

  clarence

  four-wheeled carriage

  clarigate

  to declare war formally

  classis

  a group; governing body of Reformed churches

  clastic

  able to be disassembled into its component parts

  clatfart

  idle chatter; nonsense

  clathrate

  shaped like a net or lattice

  clathrose

  marked with latticed lines or grooves

  claudent

  closing; ending; confining

  claudication

  limpness; cramp-like pain

  claustral

  cloistral; secluded; narrow-minded

  claustration

  the act of shutting in a cloister

  claustrophobia

  fear of closed spaces

  clavichord

  old keyboard stringed instrument

  clavicylinder

  square keyboard instrument whose sound produced from a glass cylinder

  clavicymbal

  old name for a harpsichord

  claviform

  in the shape of a club

  clavigerous

  club-bearing

  clavigerous

  keeping keys

  claviole

  keyed string instrument

  clavis

  key; glossary; index; legend

  cledonism

  circumlocution used to avoid speaking unlucky words

  cleidomancy

  pination using keys

  cleithral

  completely roofed over

  clepsydra

  instrument which measures time by trickling water

  clerestory

  upper storey of a church; windows near the roof of a building

  clerihew

  jingle summing up person’s life in two couplets

  clerisy

  scholars and educated people as a class

  cleromancy

  pination using dice

  cleronomy

  inheritance

  clevis

  U-shaped fastener with pin used to close the open end

  clew

  corner of sail with hole to attach ropes

  clientage

  the whole number of one’s clients

  climacophobia

  fear of falling down stairs

  climacteric

  critical time in a person’s life; any critical turning point

  climatarchic

  psiding over a climate or region of the earth

  climatography

  description of the climate of a region

  clinamen

  inclination; bias; pjudice

  clinkstone

  type of igneous rock that rings when struck

  clinology

  study of aging or inpidual decline after maturity

  clinomania

  excessive desire to stay in bed

  clinometer

  instrument used to measure slopes and elevations

  clinophilia

  passion for beds

  clinophobia

  fear of staying in bed

  clinquant

  tinselly; glittering

  cliometrics

  the application of statistics in economic history

  clitellum

  raised band encircling an earthworm’s body

  clithridiate

  shaped like a keyhole

  clitter

  to make a shrill rattling noise

  cloaca

  sewer; toilet; cesspool of moral filth

  clochard

  tramp; vagrant; hobo

  cloison

  partition; piding band

  clonic

  spasmodic; occasional; irregular

  cloque

  fabric with an embossed design

  cloture

  means of ending legislative debate

  clou

  main point of interest; dominant idea

  clough

  ravine; trench; gully

  clove

  old weight of seven to ten pounds for wool or cheese

  clowder

  collective term for cats

  clupeoid

  like or resembling a herring

  clypeate

  shaped like a buckler

  clysmian

  of, like or pertaining to or caused by flood

  cnemial

  of, like, or pertaining to the tibia (shin-bone)

  cnicnode

  point where tangents form a cone of the second order

  cnidarian

  of, like, or pertaining to invertebrates such as jellyfish and anemones

  coacervate

  to heap; to cause to mass together

  coadjument

  mutual assistance

  coadjutor

  bishop assisting a diocesan bishop and having the right of succession

  coadunate

  to unite; to combine

  coagment

  to join or cement together

  coalize

  to bring into coalition

  coaming

  raised edge around ship’s hatches to keep water out

  coaptation

  joining or fitting together

  coarctation

  constriction

  cobaltiferous

  bearing cobalt

  coburg

  thin single-twilled worsted fabric with cotton or silk

  cocarde

  emblem on airplane’s wing indicating its nationality

  cocciferous

  bearing or yielding berries

  cochlear

  anything spiral-shaped; twisted spirally

  cockalorum

  boastful and self-important person

  cockamamie

  ridiculous; incredible

  cocker

  to pamper; to indulge

  cocket

  official shipping seal; customs clearance form

  cockloft

  small room just under the roof

  cockshy

  object of criticism or ridicule

  cocotte

  prostitute; a flirt or tease

  coctile

  baked; hardened by fire

  codicil

  supplement to a will

  codicology

  study of manuscripts

  codon

  mouth of a trumpet or bell

  codswallop

  something utterly senseless; nonsense

  coehorn

  small mortar for throwing grenades

  coelacanth

  lobe-finned fish long thought to be extinct

  coeliac

  of, like or pertaining to the abdomen

  coelom

  body cavity; abdomen

  coemption

  purchase of the entire supply of a commodity

  coenaculous

  fond of dining; relishing food; especially suppers

  coenaesthesis

  sensation

  coercimeter

  instrument for measuring coercive force

  coetaneous

  of the same age; coeval

  coeval

  of the same length of time; having the same duration

  cofferdam

  coffle

  gang of slaves tied together

  coffret

  small coffer; psentation box

  cog

  single-masted, square-sailed ship with raised stern

  cogent

  convincing; compelling

  cogitabund

  meditative; engaged in deep thought

  cohyponym

  word which is one of multiple hyponyms of another word

  coinstantaneous

  simultaneous; at the same time

  col

  depssion or pass in a mountain range

  coleopterology

  study of beetles and weevils

  coliform

  resembling or shaped like a sieve

  collectanea

  collection of passages; miscellany

  collectic

  adhesive; sticky

  collectivism

  doctrine of communal control of means of production

  collegialism

  theory that church is independent from the state

  colliform

  shaped like or resembling a neck

  colligation

  bringing or binding together; conjunction

  collimation

  making parallel; adjusting to put into line

  colliquation

  the process of melting or wasting away

  collocation

  the placing of things together

  collogue

  to converse confidentially; to conspire with

  colloquy

  speaking together; mutual discourse

  colluctation

  strife; opposition

  colluvies

  accumulated filth; foul discharge

  collyrium

  eye lotion or ointment

  colobus

  long-tailed African monkey

  colocolo

  wild South American cat

  colonnade

  row of evenly spaced column or trees

  colonoscope

  instrument for viewing the colon

  colophon

  publisher’s emblem or inscription in a book

  colorimeter

  instrument for measuring and determining color

  colostrum

  mother’s first milk

  colporteur

  peddler of religious tracts and books

  colposcope

  instrument for viewing the neck of the uterus

  colubriform

  shaped like a snake

  colubrine

  like a snake; cunning; of, like or pertaining to snakes

  columbaceous

  of, like or pertaining to doves or pigeons

  columbarium

  a structure of vaults lined with recesses

  columbine

  of or like a dove; dove-coloured

  columella

  fleshy part of nose that separates nostrils

  colure

  celestial circle that intersects another at the poles

  colytic

  restraining; pventative

  comb

  ridge atop a helmet

  comburent

  burning; causing combustion

  comburivorous

  consuming by fire

  comedogenic

  comephorous

  bearing or having hair; hairy

  cometography

  scientific description of comets

  cometology

  study of comets

  comitative

  indicating accompaniment

  comitatus

  band of warriors who escort a prince; a county or shire

  comity

  courteousness; civility

  commatic

  pided into short lines; pided with commas

  commination

  threatening; denunciation

  comminute

  to reduce or break into minute particles

  commis

  assistant; deputy; appntice

  commissure

  joint; joining surface

  commonalty

  common people; the general populace

  commonefaction

  act of reminding or admonishing

  commonition

  warning; cautioning

  commonitive

  serving as a reminder

  commorant

  resident of an institution

  commorient

  dying together

  commove

  to excite; to put into motion; to disturb

  comose

  having tufts of hair; tufted; hairy

  compaginate

  to join; to connect

  companionway

  stairs from upper deck of ship to lower deck

  compaternity

  spiritual relationship between child’s parents and godparents

  compeer

  one who is equal in rank; a companion

  compellation

  the act of addressing someone

  compellative

  indicating address or appellation; vocative

  compendious

  concise but comphensive

  comper

  one who habitually enters many competitions

  comperendinate

  to delay or defer

  compital

  complaisant

  wishing to please others; obliging

  complect

  to embrace; to interweave

  complicant

  overlapping

  compline

  prayer service held just before bedtime

  complot

  to plot or conspire

  comport

  a dish with a stemmed base for serving desserts

  compossible

  possible in coexistence with something else

  compotation

  an act of carousing in company

  compcation

  prayer meeting

  compunction

  regret; remorse

  compurgation

  clearing an accused person by means of oaths

  compusion

  wrinkling one’s face

  comstockery

  censorship of lewd and salacious material

  conation

  mental effort towards a goal, desire, purpose

  conative

  of, like or pertaining to purposeful action or desire

  conatus

  a natural impulse or tendency

  concameration

  vaulting

  concelebrate

  to jointly recite the canon of the Eucharist in unison with others

  concent

  a harmony or concord of sounds or voices

  conceptualism

  theory that universal truths exist as mental concepts

  concertina

  accordion-like instrument with two sets of keys

  concetto

  ingenious expssion; witticism

  conchiferous

  bearing a shell

  conchiform

  shaped like a shell

  conchology

  study of shells

  conchomancy

  pination using shells

  conchyliferous

  bearing a shell

  conciliabule

  secret meeting of conspirators

  concinnity

  harmony; congruity; elegance

  concipient

  conceiving

  concision

  schism; separation; pision

  conclamation

  a shout of many voices together

  concolorate

  having the same colour on both sides

  concomitant

  accompanying

  concordat

  agreement between the pope and a secular government

  concresce

  to grow together; coalesce

  concrew

  to grow together

  concubitant

  of a suitable age for marriage

  concupiscence

  strong desire, appetite or lust

  condign

  well-deserved; fitting; appropriate

  confabulate

  to chat; to invent past experiences

  confelicitous

  taking pleasure in others’ happiness

  conferva

  green algae that floats on surface of stagnant water

  confirmand

  candidate for religious confirmation

  confiteor

  prayer of confession of sins

  conflate

  blend or fuse together

  conformative

  indicating resemblance; similative

  confute

  to disprove or overcome through argument

  congee

  permission to depart; dismissal; discharge

  congelation

  act of freezing something into a solid state

  congener

  something of the same kind or nature

  congeries

  aggregation; collection

  congiary

  gift distributed amongst the people or soldiers

  conglobate

  shaped like a small ball or globe

  conglobe

  to gather together into a globe or round mass

  conglutinate

  to glue or join together

  coniaker

  coin counterfeiter

  coniferous

  bearing cones

  conification

  making conical or pyramidal in shape

  connate

  congenitally or firmly united

  connubial

  of, like or pertaining to marriage

  connumerate

  to count together

  consciuncle

  pedantic or hair-splitting conscience

  consectary

  deduction; conclusion or corollary; consequent

  consecution

  logical sequence or progression of an argument

  consenescence

  state of general decay

  consentaneous

  accordant or agreeable; consistent

  consentient

  unanimous; of one accord

  consequentialism

  doctrine that morality of actions is determined by their consequences

  consilience

  concurrence; coincidence

  consilient

  having common inferences drawn from different pmises

  consistory

  a solemn assembly or council; a church tribunal

  consociate

  to ally or associate

  conspecies

  different species that are part of the same genus

  conspectus

  comphensive survey; synopsis; summary

  conspue

  to despise; to abhor; to loathe

  conspurcation

  defilement

  constative

  capable of being true or false

  constellate

  to cluster; to compel by stellar influence

  constringe

  to draw together; to cause to contract or shrink

  constructivism

  belief that knowledge and reality do not have an objective value

  consuetude

  custom; familiarity

  consuetudinary

  book of customs, traditions and principles

  consultor

  contabescent

  wasting away; atrophied

  contect

  to cover or overlay

  contemn

  to despise or scorn

  contemnor

  one found guilty of contempt of court

  contemper

  to blend together; to adapt

  contenement

  property necessary to maintain one’s station

  contesseration

  forming a union by breaking a tablet as token

  contextualism

  doctrine that context is essential to establishing meaning

  contignation

  joining together of timber

  contline

  space between casks or strands of rope

  contorniate

  having a groove around the edge

  contorno

  contour or outline

  contractile

  having the power or property of contracting

  contradistinguish

  to distinguish by contrasting qualities

  contrahent

  a contracting party

  contrail

  condensation trail

  contranatant

  swimming upstream

  contraplex

  having messages passing both ways simultaneously

  contraposition

  opposition; contrast

  contrariant

  opposed or acting contrary to; one who is opposed to something

  contraterrene

  opposite in character to earthly or terrestrial

  contravallation

  fortification built around besieged place

  contredanse

  folk dance in which two lines of couples face each other

  contretemps

  embarrassing occurrence; mishap

  contriturate

  to pulverize

  contubernal

  living together in the same tent; cohabiting

  contumacious

  stubborn; obstinate; opposing lawful authority

  contumely

  insolence; a scornful insult

  contumulation

  lying in the same tomb as another

  conurbation

  city surrounded by many urban areas

  conure

  tropical parrot-like bird of Central and South America

  convenances

  what is suitable or proper; the required proprieties

  conventicle

  secret or illegal church assembly

  convicinity

  neighbourhood

  convolve

  to roll together

  copacetic

  very satisfactory; fine

  coparcenary

  joint heirship or ownership

  coprolalia

  pathological use of obscene language

  coprolith

  ball of hardened feces

  coprology

  study of pornography

  copromania

  obsession with feces

  coprophagous

  eating feces

  coprophemia

  obscene language

  coprophilia

  abnormal love or fondness for feces

  coprostatis

  constipation

  copyhold

  land tenure dependent on will of the lord of the manor

  coquelicot

  brilliant red; poppy red

  coquicide

  killing of a cook

  coquillage

  shell-like decoration

  coracoid

  shaped like a crow’s beak

  coralliferous

  bearing coral

  coralligenous

  producing coral

  coram

  in the psence of; before

  corban

  offering to God in fulfilment of a vow

  corbeau

  blackish green

  corbeil

  basket filled with earth used as a missile

  corbel

  bracket or projection from the face of a wall

  corbiculate

  like a small basket

  cordage

  ropes in the rigging of a ship

  cordiform

  heart-shaped

  cordovan

  soft goatskin leather

  corf

  miner’s basket, trolley or wagon

  coriaceous

  having a leathery appearance; consisting, of, like or pertaining to leather

  corm

  swollen subterranean part of a stem

  cornet

  military rank of horn-bearer or standard-bearer

  cornice

  moulding at the junction of ceiling and walls

  corniculate

  horn-shaped; horned

  cornific

  producing or forming horns

  corniform

  shaped like a horn

  coronach

  funeral dirge

  coronagraph

  instrument for viewing the corona of the sun

  coronoid

  shaped like a beak

  corpocracy

  government by corporate bureaucrats

  corporal

  white cloth on which Communion bread and wine are placed

  corposant

  St. Elmo’s fire or similar electrical discharge

  corrade

  to wear away through the action of loose solids

  correption

  shortening in pronunciation

  corrigendum

  something which requires correction

  corrivate

  to cause to flow together

  corrody

  right of lord to demand free lodging from vassal

  corsetier

  corset maker

  corslet

  armour for the torso

  cortege

  train of attendants; procession

  cortinate

  like a cobweb

  coruscate

  to sparkle; to throw off flashes of light

  corvette

  highly manoeuvrable armed escort ship

  corviform

  shaped like a crow

  corvine

  crow-like; of, like or pertaining to crows or ravens

  corybantic

  wildly excited; frenzied

  coryphaeus

  spokesman; leader of a chorus

  coscinomancy

  pination using a sieve and a pair of shears

  cosher

  to live on dependents

  cosmarchy

  rulership over the entire world, esp. by the devil

  cosmetology

  study of cosmetics

  cosmism

  belief that the cosmos is a self-existing whole

  cosmocrat

  ruler of the world

  cosmogenic

  produced by interaction of cosmic rays with earth’s surface

  cosmogony

  theory of the origin of the universe

  cosmography

  description of the universe or cosmos

  cosmolatry

  worship of the world

  cosmoplastic

  moulding or shaping the universe

  cosmorama

  a view of different parts of the world

  cosmosophy

  knowledge of the cosmos

  cosmotellurian

  of, like or pertaining to both heaven and earth

  cosmotheism

  the belief that identifies God with the cosmos

  cosset

  to fondle or pamper

  costal

  of, like or pertaining to the ribs

  costive

  affected with or causing constipation

  coteau

  uplands; higher ground of a region

  cotehardie

  medieval long close-fitting garment with tight sleeves

  coterie

  a social or literary circle

  cothurnal

  of, like or pertaining to tragedy

  coticular

  of, like or pertaining to whetstones

  cotillion

  elaborate ballroom dance with frequent changes of partner

  cotquean

  man who does women’s work

  cotta

  short surplice worn over a cassock

  cottar

  medieval peasant inhabiting a cottage

  cottonocracy

  government by those involved in the cotton trade

  cotyliform

  disc-shaped with a raised rim

  couchant

  in heraldry, an animal lying on its belly with head lifted

  couchee

  evening reception

  coulée

  steep and dry gully

  coulombmeter

  instrument for measuring electric charge

  coulometer

  instrument measuring amount of substance released in electrolysis

  coulrophobia

  fear of clowns

  coulter

  iron cutter in front of a ploughshare

  countenance

  approve of; condone; encourage

  counterblast

  a defiant pronouncement or denunciation

  counterfoil

  part of ticket or cheque retained by giver

  countermand

  to revoke an order by a contrary order

  counterphobic

  seeking out situation that is feared

  counterscarp

  narrow earth band on the outer wall of a defensive ditch

  coupe

  four-wheeled closed horse-drawn carriage

  courante

  quick Italian baroque dance involving running steps

  couter

  armor for the elbow

  couvade

  symptoms of pgnancy suffered by the father

  couveuse

  incubator for babies

  cowcat

  person whose function is to occupy space

  coxcomb

  foolishly vain or conceited man

  coypu

  large aquatic South American rodent

  cozen

  to coax or deceive by trickery

  crackjaw

  hard to pronounce

  crambo

  game in which rhyme must be found for given word

  crampon

  boot-spike for rock and ice climbing

  craniometer

  instrument for measuring the skull

  crapehanger

  pessimist

  crapulent

  physically ill through overeating or overdrinking

  craquelure

  fine cracking that appears in old paintings

  crash

  coarse drapery and towelling fabric

  crasis

  blending; melding two vowels into a diphthong

  crassilingual

  having a thick tongue

  crassitude

  state of being coarse, gross or crass

  crateriform

  cup-shaped

  cratometer

  instrument for measuring power of magnification

  creancer

  guardian or mentor

  creant

  creating; formative

  creatic

  of, like or pertaining to flesh

  creatophagous

  carnivorous; flesh-eating

  credal

  of, like or pertaining to a creed

  credence

  small table for holding sacred vessels

  credenda

  things to be believed

  credenza

  credence table or shelf; a sideboard

  credo

  concise statement of doctrine; section of Mass followed by offertory

  cremaillere

  zigzag line of fortification

  cremaster

  muscle by which the testicles are suspended

  cremnophobia

  fear of cliffs and pcipices

  crenel

  open space on a parapet used for launching projectiles at enemies

  crenellated

  notched; having battlements

  crenitic

  of, like or pertaining to mineral springs

  creophagous

  flesh-eating; carnivorous

  crepance

  sore on a horse’s hind ankle-joint

  crepe

  light crinkled fabric

  crepehanger

  pessimist; gloomy person

  crepitate

  to crackle; to snap; to rattle

  crepon

  heavy crepe fabric with lengthwise crinkles

  crepuscular

  of, like or pertaining to twilight

  crescive

  growing; increasing

  crescograph

  instrument for measuring the growth of plants

  cresset

  iron basket for burning oil to provide light

  cretaceous

  of or resembling chalk; of a whitish colour

  cretify

  to change into calcium or lime; to fossilize

  cretonne

  heavy cotton or linen cloth

  crewel

  fine worsted yarn used in tapestry

  criant

  garish; discordantly coloured

  cribble

  to decorate wood or metal with small dots or punctures

  cribriform

  shaped like a sieve

  cribrous

  perforated or punctured like a sieve

  criminogenic

  causing crime

  criminology

  study of crime; criminals

  crinal

  of or related to the hair

  crinet

  armour for the top and sides of a horse’s neck

  cringle

  loop at corner of sail to which a line is attached

  crinoline

  stiff flax or cotton fabric

  criophore

  sculpture of a man carrying a ram

  crista

  ridge or fold resembling a crest

  crithomancy

  pination by strewing meal over sacrifices

  criticaster

  inferior or petty critic

  critomancy

  pination using viands and cakes

  croceate

  saffron-coloured

  croche

  knob at top of a deer’s horn

  cromlech

  phistoric stone circle

  cromnyomancy

  pination using onions

  croquinole

  curling of one’s hair with curling iron

  crosier

  pastoral staff or crook held by bishop or abbot

  crosslet

  small cross with crossed arms used as heraldic bearing

  crosstrees

  horizontal crosspieces at a masthead used to support ship’s mast

  crotal

  small spherical bell

  crotaline

  of, like or pertaining to rattlesnakes

  crotchet

  square bracket

  croze

  groove in the staves of a cask

  crubeen

  term for pig’s feet as food

  cruciferous

  bearing a cross

  cruciform

  cross-shaped

  cruentation

  leaking or oozing of blood from dead body

  cruet

  vessel used in religious ceremonies, especially to hold the Eucharist

  cruive

  pen or sty for animals

  crupper

  strap of saddle that passes beneath horse’s tail; armour for horse’s flanks

  crural

  of or belonging to the leg

  cruset

  goldsmith’s crucible

  crwth

  Welsh six-stringed instrument played with a bow

  cryobiology

  study of life under cold conditions

  cryometer

  instrument for measuring low temperatures

  cryoscope

  instrument for determining freezing points of substances

  cryptadia

  things to be kept hidden

  cryptaesthetic

  of, like or pertaining to supranormal perception

  cryptarchy

  secret rulership

  cryptodynamic

  having secret or hidden power

  cryptogenic

  of unknown origin

  cryptotype

  an implicit and specific rule of language use

  cryptous

  of, like or pertaining to crypts

  crystallogenesis

  production of crystals

  crystallography

  study and classification of crystals

  crystallomancy

  pination by means of clear objects

  crystalomancy

  pination using a crystal globe

  ctetology

  study of the inheritance of acquired characteristics

  cubation

  act of lying down or reclining

  cubica

  fine unglazed fabric resembling shalloon

  cubiform

  shaped like a cube

  cubomancy

  pination by throwing dice

  cuculine

  of, like or pertaining to cuckoos

  cucullate

  hooded; hood-shaped

  cucumiform

  cucumber-shaped

  cucurbit

  chemical vessel used in a still or alembic

  cucurbitaceous

  of, like or pertaining to gourds

  cuddy

  right of a lord to entertainment from a tenant

  cuirass

  leather or metal armour consisting of a breastplate and backplate

  cuisse

  armour for the front of the thighs

  culet

  flat back or base of a gemstone

  culet

  armour plates for the body below the waist

  culiciform

  like or resembling a mosquito

  culicino

  mark left on a tablecloth by a wet glass

  cullet

  waste glass which is melted into new objects

  cullion

  mean or base person; rascal

  culm

  stem of grass or sedge

  culmiferous

  bearing coal-dust

  cultch

  flooring of an oyster-bed; rubbish

  cultriform

  knife-shaped

  cultus

  religious ritual; a cult

  culverin

  lightweight, portal, long-barrelled cannon

  culvertage

  degradation of a peasant to the position of serf

  cumbent

  lying down; reclining

  cumuliform

  shaped like a heap

  cumulose

  containing or consisting of small heaps

  cunctation

  delay; procrastination

  cuneiform

  shaped like a wedge

  cuniculous

  full of holes and tunnels; full of rabbits

  cupel

  goldsmith’s vessel for assaying metal

  cupola

  spherical vault or concave ceiling

  cupriferous

  bearing copper

  cupulate

  of, like or pertaining to a cup; cup-shaped

  cupuliferous

  bearing cupules

  curate

  assistant to a parish priest

  curette

  instrument for scraping sides of body cavities

  curia

  papal court and its officials

  curie

  unit of radioactive decay and intensity

  curiology

  picture-writing

  curiosa

  pornographic books

  curlew

  long-legged migratory bird with downward-curving bill

  curmurring

  rumbling or flatulent sound

  curricle

  two-wheeled open carriage

  currycomb

  metal comb used to groom horses

  cursorial

  used in walking or running

  curtal

  short; abbreviated; curtailed

  curtal

  kind of archaic bassoon

  curtate

  shortened; short

  curtilage

  court or field attached to a dwelling

  curule

  of high authority

  curvicaudate

  having a curvy tail

  cusec

  unit of liquid flow equal to one cubic foot per second

  cusk

  large Atlantic fish like the cod

  custos

  guardian, custodian or keeper, especially of convents or monasteries

  custrel

  attendant to a knight; a knave

  cutaneous

  of or related to the skin

  cuvette

  shallow dish for holding liquids

  cyanogenesis

  production of cyanide

  cyanometer

  instrument for measuring blueness of the sky or ocean

  cyathiform

  shaped like a cup

  cybernate

  to control by means of a computer

  cyberphobia

  fear of computers

  cyclas

  garment, longer at back than in front, worn over armour

  cyclograph

  instrument for describing arcs of circles without compasses

  cyclolith

  stone circle

  cyclometer

  instrument for measuring revolutions of a wheel

  cyclophoria

  squint due to weakness in the eye muscles

  cyclostyle

  device for making multiple copies of written text

  cyesolagnia

  sexual attraction to pgnant women

  cylix

  shallow cup with long stem

  cyllosis

  congenital physical deformity

  cymaphen

  telephone receiver

  cymar

  loose light robe worn by women

  cymbiform

  shaped like a boat

  cymograph

  instrument for tracing the outline of mouldings

  cymometer

  instrument for measuring frequency of electrical waves

  cymophanous

  opalescent; having a wavy or floating light

  cymotrichous

  wavy-haired

  cynanthropy

  pathological belief that one is a dog

  cynartomachy

  bear-baiting using dogs

  cynegetic

  of or related to hunting

  cynoclept

  one who steals dogs

  cynography

  writing or treatise on dogs

  cynolatry

  worship of dogs

  cynology

  scientific study of dogs

  cynomorphic

  pertaining to a dog’s viewpoint

  cynophilist

  one who loves dogs

  cynophobia

  fear of dogs

  cynosure

  anything that attracts attention; object of interest

  cyphonism

  use of pillorying as punishment

  cypss

  silk or cotton gauze fabric, usually black

  cyprian

  lewd woman; prostitute

  cyprinoid

  of, like or pertaining to carp

  cypseline

  of, like or pertaining to swifts

  cyrenaic

  adherent of doctrine that pleasure is ultimate goal

  cystolith

  calcium carbonate that masses in cell wall of some plants

  cystoscope

  instrument for examining the bladder

  cytheromania

  nymphomania

  cytogenesis

  formation of cells

  cytology

  study of living cells

  cytometer

  instrument for counting cells

  czardas

  Hungarian dance that increases in speed

  --- Bài cũ hơn ---

 • Our Words Our City: A Night Of Inspiration At Busboys And Poets
 • 351 Strong Verbs To Make Your Writing Pop, Fizz And Sparkle
 • 4 Types Of Weak Words: How To Spice Up Bland Content
 • Five Weak Words That Make Your Writing Less Effective
 • 25 Sports Phrases You Might Hear As Workplace Jargon
 • List Of Unusual Words Beginning With S

  --- Bài mới hơn ---

 • Positive Adjectives That Start With E
 • 80 Positive Words That Start With E (For Bring And Productive Day)
 • Make Your Resume Stand Out With Action Verbs
 • Top Keywords That Will Make Your Cover Letter Stand Out
 • 15 Words That’ll Drastically Improve Your Cover Letter
 • sabaton

  foot-covering as part of suit of armour

  sabbatarian

  one who keeps the sabbath strictly

  sabbulonarium

  gravel pit

  sabin

  unit of acoustic absorption of one square foot of a perfect absorber

  sable

  black; dark; of a black colour in heraldry

  sabot

  attachment to guide projectile through bore of firearm

  sabretache

  satchel suspended from cavalry officer’s belt

  sabulous

  sandy; gritty; growing in sandy places

  saburration

  application of hot sand as medical treatment

  saccade

  sharp lateral movement of the eye as it changes fixation

  saccadic

  jerky; twitching

  sacchariferous

  bearing sugar

  saccharimeter

  instrument for measuring amount of sugar in a solution

  sacciferous

  bearing a sac or sacs

  sacciform

  shaped like a sac

  sacculiform

  shaped like a small sac

  sacerdotal

  priestly; pertaining to priestly interests

  sacerdotalism

  belief that priests are necessary mediators between God and mankind

  sachet

  small plastic envelope holding liquid or cream

  sack

  dry white wine or sherry from Spain

  sackbut

  early wind instrument resembling the trombone

  sacralgia

  pain in the sacrum

  sacralized

  ppared to be used in sacred ceremonies

  sacramentarianism

  belief that sacraments have unusual properties

  sacrarium

  place where sacred objects are kept

  sacring

  hallowing; consecration

  sacristan

  church official in charge of vessels and the sacristy

  sacristy

  room in church where sacred objects are kept

  sadogue

  fat; easy-going person

  saeculum

  astronomical or geological age

  sagathy

  light blend of silk and cotton or wool

  sagene

  fishing-net; network

  sageship

  state or quality of being a sage

  saggar

  clay box in which pottery is packed for baking

  saginate

  to fatten animals

  sagittal

  shaped like an arrow

  sagittary

  centaur; archer

  sagittiform

  shaped like an arrowhead

  saiga

  migratory Russian antelope

  saki

  South American monkey

  salacious

  indecently erotic; lecherous

  salamandroid

  like a salamander; able to withstand fire

  salariat

  salary-earning class collectively

  salempore

  broad white or blue cotton fabric

  saliferous

  salt-bearing

  salify

  to impgnate with salt

  salinometer

  instrument for measuring amount of salt in a solution

  sallet

  light round helmet

  salmagundi

  stew of many mixed ingredients; a medley or miscellany

  salpiform

  shaped like a barrel

  salpinx

  Fallopian tube

  salpinx

  ancient Greek trumpet

  salsa

  fast Latin American jazz-influenced dance

  salsipotent

  ruling the salt seas

  salsitude

  saltiness; brackishness

  salsuginous

  salty; brackish; growing in salty soil

  saltant

  leaping; dancing

  saltarello

  lively Italian dance

  saltation

  jumping or leaping; abrupt variation

  saltationism

  punctuation in evolution

  saltativeness

  ability to jump

  saltigrade

  progressing by leaps

  saltus

  breach of continuity; jump to a conclusion

  salubrious

  favourable to or promoting well-being

  salutary

  producing good effects; beneficial

  salutiferous

  conducive to health or well-being

  salvific

  having the purpose or intention of saving

  samaj

  Hindu religious assembly; congregation of worshippers

  samara

  propeller-like winged fruit

  samarra

  flame-decorated cassock worn by those condemned by the Inquisition

  sambar

  large reddish deer of southern Asia

  samite

  rich and heavy silk, sometimes interwoven with gold or silver

  sanable

  able to be healed

  sanatory

  producing health

  sanbenito

  yellow or black sackcloth garment worn by heretics prior to execution

  sanctanimity

  holiness of mind

  sanctiloquent

  speaking on heavenly or holy matters

  sangfroid

  coolness; composure

  sanguiferous

  bearing blood

  sanguine

  optimistic; having a bright complexion

  sanguineous

  bloody; of, like or pertaining to blood; blood-red

  sanguinolent

  containing blood; bloodthirsty

  sanguisugent

  blood-sucking

  sanguivorous

  blood-drinking

  sanies

  watery foul discharge from wounds or sores

  sansa

  set of small cymbals played with the thumbs

  sansculotte

  strong republican; democrat or violent revolutionary

  sapid

  having a perceptible or decided taste; savoury; agreeable

  sapience

  discernment; judgement

  sapiential

  providing wisdom

  saponaceous

  soapy; soaplike

  saponifiable

  able to be converted into soap

  saponify

  to convert into soap

  sapor

  property of substance of taste; flavour

  saporine

  of, like or pertaining to the sense of taste

  Sapphism

  homosexuality in women

  saprobic

  characterized by decaying organic matter

  saprodontia

  tooth decay

  saprogenous

  growing on decaying material; causing putrefaction

  saprophagous

  feeding on decaying material

  saprophyte

  plant living on dead or decaying matter

  saprostomous

  having foul breath

  sapsago

  hard green Swiss cheese

  sapwood

  soft tissue beneath bark of tree

  sarabande

  stately Spanish Baroque court dance

  sarangousty

  waterproof stucco

  sarcoline

  flesh-coloured

  sarcology

  study of fleshy parts of the body

  sarcophagous

  feeding on flesh; carnivorous

  sarcophilous

  fond of flesh

  sarcotic

  promoting growth of flesh

  sarcous

  of flesh or muscle

  sard

  deep orange chalcedony

  sarinda

  stringed instrument of India played with a bow

  sarmentum

  vine, long twig or runner

  sarod

  bowed or plucked South Asian string instrument

  saron

  Indonesian instrument with seven bronze bars struck with mallet

  sarrusophone

  double-reeded musical instrument resembling the bassoon

  sarsenet

  fine and soft silk; soft or gentle

  sartorial

  of, like or pertaining to a tailor or tailored clothes

  sastruga

  long parallel ridges of snow that form on windy plains

  satanology

  study of the devil

  satanophany

  an appearance of the devil

  satanophobia

  fear of the devil

  satara

  ribbed lustred wool

  sateen

  glossy cotton or wool

  satinet

  thin silk satin or imitation thereof

  satisdation

  provision of security

  satisfice

  to aim for or achieve that which will suffice

  satnav

  satellite-assisted navigation

  saturnalian

  riotously merry

  saturnine

  of a gloomy or surly disposition; sardonic

  saturnism

  lead poisoning

  satyrism

  uncontrolled licentiousness

  satyromania

  abnormally great male sexual desire; satyriasis

  sauf

  except for; excepting

  saurophagous

  eating lizards

  sauterelle

  mason’s tool for making angles

  sautoir

  long necklace or pendant

  saxatile

  rock-dwelling

  saxhorn

  brass instrument like a trumpet

  saxicavous

  rock-boring

  saxicolous

  living in or among rocks

  saxifragous

  breaking stone

  saxigenous

  growing in rocks

  saxony

  fine soft woollen fabric

  say

  delicate woollen fabric

  scaberulous

  somewhat scabrous or rough

  scabious

  of, like or pertaining to scabies or scabs

  scabrous

  having scaly or rough surface; risqué or obscene

  scacchic

  of, like or pertaining to chess

  scagliola

  stone-like plasterwork for interior decoration

  scalariform

  shaped like a ladder

  scalary

  formed with steps or rungs

  scallion

  onion with a slim bulb; leek

  scallom

  rod with thin or spliced end used to form base or frame of baskets

  scalpeliform

  shaped like a scalpel

  scalpriform

  shaped like a chisel

  scalpture

  art of engraving on metal or stone

  scamander

  to take a winding course; to meander

  scambling

  haphazard meal

  scammony

  plant root used as strong purgative

  scanderoon

  homing pigeon

  scansorial

  climbing; adapted for climbing

  scantling

  dimensions of a cross-section of timber; a small amount

  scapegrace

  scoundrel; incorrigible man or boy

  scaphion

  kind of sundial

  scaphism

  execution by deserting honey-covered person in the sun

  scapiform

  shaped like a stalk

  scapigerous

  having a scape

  scapple

  to work smoothly, without smoothing to a finish

  scapular

  badge of monastic order worn on the shoulders

  scapulomancy

  pination by examining burnt shoulder blade

  scarabaean

  of, like or pertaining to scarabs

  scaramouch

  ruffian; scoundrel

  scarfskin

  surface skin

  scarify

  to scratch or scar

  scarious

  thin and tough

  scarlatina

  scarlet fever

  scarpetti

  climbing shoes with hemp soles

  scarpines

  instrument of torture for the feet

  scatebrous

  flowing or bubbling out; abounding with springs

  scatology

  study of excrement or obscene literature

  scatomancy

  pination by studying excrement

  scatophagous

  dung-eating

  scatoscopy

  pination by studying excrement; scatomancy

  scattery

  dispersed; sparse

  scaturient

  flowing out; gushing

  scaturiginous

  abounding with springs

  scauper

  semicircular gouging chisel

  scavage

  scavager

  officer in charge of keeping streets clean

  scelestic

  wicked; villainous

  scelotyrbe

  disease causing hesitation in walking

  scenography

  repsentation of an object in perspective

  scepsis

  philosophic doubt

  schadenfreude

  malicious pleasure in others’ misfortunes

  schapska

  flat-topped cavalry helmet

  schediasm

  impromptu action; an extemporized work

  schematism

  theory that categories derive from applying schemata to perceptions

  schematomancy

  pination using the human form

  schematonics

  art of using gesture to expss tones

  schesis

  deriding opponent’s argument by referring to his way of thought

  schetic

  of a disease, not deeply rooted in the body

  schiller

  bronze lustre

  schistous

  formed of schist

  schizogenesis

  reproduction by pision

  schizotrichia

  splitting of hair

  schiztic

  of, like or pertaining to or marked by splitting

  schmegeggy

  nonsense; an idiot

  schoenabatic

  of, like or pertaining to rope walking

  schola

  church choir led by a cantor

  scholarch

  head of a school

  scholasticate

  pparatory college for those intending to enter Catholic order

  scholiast

  scholion

  annotation to an argument written in margin

  schottische

  old polka-like round dance

  schryari

  old and very loud double-reed wind instrument

  schwa

  letter indicating a neutral vowel in unstressed syllables

  schwärmerei

  sentimental enthusiasm; wild devotion

  schwerpunkt

  point where main effort of a military attack is directed

  sciagraphy

  art of shading

  scialytic

  dispelling shadows

  sciaphobia

  fear of shadows

  sciapodous

  having large feet

  sciatheric

  of, like or pertaining to measurement of time by shadows

  sciatic

  of, like or pertaining to the hip

  scible

  that which is knowable

  scientaster

  petty scientist

  scientism

  belief that the methods of science are universally applicable

  scincoid

  of or resembling a skink

  scintilla

  hint; trace; spark

  scintillant

  sparkling

  scintillescent

  twinkling

  scintillometer

  instrument measuring scintillation of star

  scintilloscope

  instrument for measuring gamma rays emitted by a radioactive body

  sciolism

  superficial ptensions to knowledge

  sciomancy

  pination using ghosts

  sciophilous

  thriving in or loving shady conditions

  scioptic

  of, like or pertaining to formation of images in darkrooms

  sciosophy

  system of knowledge without basis in science

  scissel

  metal clippings; scrap metal

  scissile

  able to be cut; readily splitting

  scission

  cutting; pision; splitting

  scissure

  a cleft; a splitting; fissure; rupture

  sciurine

  of, like or pertaining to squirrels

  sciuroid

  of, like or pertaining to squirrels or chipmunks

  sciuroid

  shaped like a squirrel’s tail

  sclerodermous

  hard-skinned

  scleroid

  hard; hardened

  sclerometer

  instrument measuring hardness

  scobiform

  like sawdust

  scoliograptic

  marked by oblique lines

  scoliometer

  instrument measuring curvature

  scolopacine

  of, like or pertaining to snipes

  sconce

  small protective fortification or earthwork

  scop

  Anglo-Saxon poet and harpist

  scopophilia

  obtaining sexual pleasure from seeing things

  scopophobia

  fear of being looked at

  scoptophobia

  fear of being looked at

  scopula

  little tuft of hairs

  scorbutic

  of or suffering from scurvy

  scoria

  dross or slag from metal-smelting; slag-like mass of lava

  scorify

  to reduce to slag

  scorpioid

  scorpion-like; curved at the end

  scortation

  fornication

  scoteography

  writing in the dark or without sight

  scotograph

  instrument for writing without seeing

  scotoma

  dizziness with headache and impairment of vision

  Scotophilia

  admiration for Scotland or the Scots

  scotophobia

  fear of the dark

  scotopia

  vision in dim light or darkness

  scotoscope

  instrument for detecting objects in darkness

  scrannel

  thin; meagre; squeaking

  scree

  sloping mass of loose rock at base of a cliff

  screed

  lengthy discourse; informal piece of writing

  scribable

  capable of being written upon

  scribacious

  given to writing

  scribbleomania

  obsession with scribbling

  scride

  to crawl on all fours

  scrim

  durable plain-woven cotton fabric

  scrimshank

  to evade work or duty

  scriniary

  keeper of archives; archivist

  scripophily

  collection of bond and share certificates

  scriptorium

  writing room; room used by monastic scribes

  scriptory

  by, in or pertaining to writing

  scripturient

  having a violent desire to write

  scrivello

  elephant’s tusk

  scrobiculate

  having many small pits or depssions

  scrobiculus

  small depssion or pit

  scrotiform

  shaped like a pouch

  scrow

  a scroll; writings

  scrumpy

  strong apple cider as made in western England

  scruple

  unit of weight used by apothecaries equal to 1/24 of an ounce

  scrutator

  close examiner

  scud

  to sail swiftly before a gale

  scullion

  mean; contemptible person

  scumble

  softening a painting using a dry brush

  scuncheon

  inner part of a door jamb or window frame

  scupper

  hole allowing water to drain from ship’s deck

  scutage

  tax on a knight’s fee

  scutal

  of, like or pertaining to shields

  scutch

  to beat out impurities from flax or wool

  scutellate

  shaped like a platter

  scutellation

  arrangement of scales or plates on an animal’s body

  scutiform

  shaped like a shield

  scutigerous

  bearing a shield or scales

  scuttlebutt

  cask of drinking water aboard a ship; rumour, idle gossip

  scuttles

  portholes on a ship

  scyphiform

  shaped like a cup

  scytodepsic

  of, like or pertaining to tanning leather

  se

  twenty-five-stringed Chinese zither

  sealine

  the sea horizon

  sebaceous

  of or like tallow

  sebastomania

  religious insanity

  sebiferous

  bearing fatty matter

  secateurs

  pruning-shears

  secco

  painting on dry plaster

  secern

  to discriminate or distinguish; to secrete

  secodont

  having cutting teeth

  secque

  lightweight clog

  secreta

  products of secretion

  secretagogue

  substance inducing or stimulating secretion

  secretaire

  writing desk

  sectile

  capable of being cut easily with a knife

  sectiuncle

  small section

  secularism

  theory that morality should not be governed by considerations of God

  secundogeniture

  custom where second-oldest child inherits property

  securiform

  shaped like an axe

  securigerous

  bearing an axe

  sederunt

  sitting of a court; gathering; long discussion

  sedigitated

  six-fingered

  sedilia

  stone seats for clergy in wall of chancel

  sedimentology

  study of sediment

  sedulous

  assiduous; diligent

  seel

  to sew up the eyelids of; to blindfold

  seen

  considering; inasmuch as

  seersucker

  light puckered cotton or linen fabric

  seg

  stud or metal plate in sole of a shoe to pvent wear

  segnity

  sluggishness; slothfulness

  segregant

  having a genotype derived from segregation

  seguidilla

  Spanish folk dance

  seicento

  style of art in Italy in the seventeenth century

  seiche

  periodic side-to-side fluctuation of body of water

  seine

  large vertical fishing net

  seisin

  freehold possession of land in a feudal system

  seismicity

  degree of vulnerability to earthquakes

  seismograph

  instrument for recording earthquakes

  seismology

  study of earthquakes

  seismometer

  instrument for measuring earthquake intensity

  seismoscope

  instrument for detecting earthquakes

  seismotherapy

  medical therapy using vibrations

  seismotic

  causing earthquakes

  seity

  self; selfhood; personal identity

  sejant

  sitting (especially of a heraldic animal)

  sejunction

  separation; disjunction

  sejungible

  able to be disjoined

  selachian

  of, like or pertaining to sharks or rays

  selcouth

  strange; unfamiliar; marvellous

  selenic

  of, like or pertaining to the moon

  selenocentric

  relating to the moon as a centre; as seen from the centre of the moon

  selenodesy

  study of the shape and features of the moon

  selenography

  description of the moon’s surface

  selenolatry

  worship of the moon

  selenology

  study of the moon

  selenomancy

  pination by studying the moon

  selenoscope

  instrument for viewing the moon

  self-determinism

  doctrine that the actions of a self are determined by itself

  sellate

  having a saddle

  selliform

  shaped like a saddle

  selvage

  differently finished edging of cloth

  semanteme

  word expssing an idea, such as a noun

  semantics

  study of meaning

  semantology

  science of meanings of words

  semasiology

  study of meaning; semantics

  sematic

  serving for recognition, attraction or warning

  sematography

  writing in signs rather than letters

  semelincident

  occurring only once in the same inpidual

  semelparous

  reproducing only once in its lifetime

  semic

  of, like or pertaining to a sign or signs

  semilunate

  shaped like a half-moon

  seminative

  producing growth

  seminiferous

  seed-bearing

  seminivorous

  seed-eating

  seminule

  small seed or spore

  semiography

  description of signs or symptoms

  semiology

  study of signs and signals

  semiotics

  study of signs and symbols

  semioviparous

  bringing forth young in incomplete developmental state

  semiquote

  single quotation mark

  semitaur

  mythical half-man; half-bull

  semiterete

  half-cylindrical

  semolina

  hard grains of wheat that resist grinding

  semon

  sub-element of a grammatical unit of meaning

  sempect

  extremely elderly Benedictine monk

  sempervirent

  evergreen; always fresh

  sempiternal

  of never-ending duration; eternal

  sempiternum

  durable wool

  senary

  involving or based on six; having a numerical base of six

  sendal

  thin silk or linen

  senicide

  killing of old men

  sennet

  musical fanfare

  sennit

  plaited straw or rope

  senocular

  having six eyes

  sensationalism

  belief that ideas originate solely in sensation

  sensibilia

  whatever may be perceived by the senses

  sensifacient

  producing or converting into sensation

  sensiferous

  conveying sensation

  sensile

  sentient; capable of affecting the senses

  sensitometer

  instrument for measuring sensitivity of photographic material

  sententia

  opinion; aphorism

  sententious

  full of meaning; aphoristic; tending to moralize

  sepal

  pision of the calyx of a flower

  separatrix

  straight vertical line formerly used to separate integers from decimals

  sepelible

  that may be buried

  sephiroth

  ten essences of God emanated into the physical world

  sepicolous

  dwelling in hedges

  sepiment

  hedge; fence; barrier

  sepometer

  instrument for measuring septic matter in the air

  seposit

  to set aside; to give up

  sept

  pision of a tribe; clan

  septarchy

  government by seven rulers; heptarchy

  septate

  partitioned; having a septum

  septemfid

  split into seven

  septemfluous

  in seven streams

  septenary

  in seven portions; grouped in seven; of base seven

  septentrional

  northern; of, like or pertaining to the north

  septiferous

  having barriers

  septiform

  shaped like a partition

  septimal

  of, like or pertaining to or based on the number seven

  septum

  pision; partition; barrier

  sepulchral

  funereal; gloomy; dismal

  sepulchre

  receptacle in an altar for holding religious relics

  sequacious

  ready to follow a leader or authority; compliant

  sequela

  after-effect of any trauma; consequence or result

  sequestrate

  to confiscate; to set income aside to meet claims

  serac

  pillar of glacial ice

  seral

  of, like or pertaining to the development of ecological communities

  seraphic

  serene; blissful; angelic

  seraphine

  reed keyboard instrument

  sere

  threadbare; withered

  serein

  fine tropical rain falling from cloudless night sky

  serge

  strong twilled worsted

  seriatim

  in succession; one after another

  sericeous

  silky; covered with soft silky hairs

  sericterium

  silk spinning glands

  sericulture

  breeding of silkworms

  seriema

  large crested Brazilian bird

  serific

  silk-producing

  serigraphy

  silk-screening

  serimeter

  instrument for testing quality of silk

  seriocomic

  partly serious and partly humorous

  sermocination

  making of speeches or sermons

  sermuncle

  short sermon

  serology

  study of serums

  serotinous

  flowering late

  serous

  of, like or pertaining to serum; watery

  serow

  Himalayan and South Asian goatlike antelope

  serpentcleide

  musical instrument like an ophicleide with a wooden body

  serpenticide

  killing or killer of a snake

  serpentiferous

  bearing a snake; abounding in snakes

  serpentise

  to wind; to cause to wind

  serpents collectively

  serpette

  pruning knife

  serpivolant

  mythical flying serpent

  serratiform

  saw-shaped; serriform

  serried

  close-set; packed together without gaps

  serrurerie

  wrought iron work

  sertule

  scientific collection of plants

  serval

  tawny carnivorous South African catlike quadruped

  servilism

  system of slavery or serfdom

  servitor

  one who serves; clerk or assistant; adherent

  sesquialter

  in a ratio of three to two

  sesquiduplicate

  having a ratio of five to two (2.5 to 1)

  sesquipedalian

  tending to use long or cumbersome words

  sesquiplicate

  of or as the square roots of cubes

  sesquitertial

  having a ratio of four to three

  sessile

  stalkless, sedentary, fixed or stationary

  seta

  bristle or bristle-like organ

  setaceous

  having the form of a bristle; bristly

  setiferous

  bearing bristles

  setiform

  shaped like a bristle

  setigerous

  bearing bristles

  setline

  fishing line suspended between buoys

  seton

  thread passed under skin acting as channel for discharge

  settee

  long seat with a back

  setulous

  covered with small bristles

  severalty

  separateness; separate ownership of property

  severy

  compartment of vaulted ceiling

  sexology

  study of sexual behaviour

  sext

  prayer service held at noon

  sexton

  church caretaker or bellringer

  sferics

  study of storms using electronic detectors

  sgraffito

  scratching surface of pottery to reveal different colour

  shag

  dance where participants hop energetically

  shagreen

  green dyed untanned leather

  shail

  to shamble; to stumble

  shake

  unit of one hundred millionth of a second used to measure nuclear processes

  shakuhachi

  end-blown bamboo Japanese flute

  shalloon

  light twilled wool or worsted

  shallop

  light river boat with sail and oars

  shallot

  onion with garlic-flavoured bulbs

  shambles

  a butcher’s shop; a street or district for butchers

  shambrough

  heraldic depiction of a boat or ship

  shammel

  platform of boards for shovelling unrefined ore upon

  shandry

  light cart on springs

  shantung

  plain rough silk or cotton

  sharkskin

  smooth durable wool or worsted fabric

  shawm

  double-reeded wind instrument

  sheading

  administrative pision on the Isle of Man

  shearling

  one-year-old sheep

  sheer

  fore-and-aft curvature of a ship from bow to stern

  shenango

  a casually employed dock worker

  shend

  to destroy; to ruin; to disgrace; to corrupt

  sheol

  hell; place where the dead live a shadowy existence

  shetland

  lightweight loosely twisted wool fabric

  shide

  piece of wood split off from a timber

  shimmy

  jazz dance featuring rapid shaking of the body

  shindle

  wooden roofing tile; shingle

  shivaree

  noisy mock serenade for newlyweds

  shoddy

  woollen fabric made from rags

  shofar

  ram’s horn trumpet used in Jewish ceremonies

  shopocracy

  government by shopkeepers

  shrieval

  of, like or pertaining to a sheriff

  shrive

  to hear a confession from and give absolution

  shroff

  to test money to detect impurities

  shrouds

  ropes supporting the mast of a ship

  shuftiscope

  instrument used to explore interior of dysentery case

  shunamitism

  rejuvenation of an old man by a young woman

  sial

  outer part of the earth’s surface

  sialic

  of, like or pertaining to saliva

  sialogogue

  anything that stimulates flow of saliva

  sialoquent

  spitting greatly while speaking

  siamang

  southeast Asian gibbon-like black ape

  siamese

  to join pipes in a way suggestive of Siamese twins

  siblicide

  killing or killer of a sibling

  sibylline

  prophetic; oracular

  sicarian

  murderer; assassin

  siccar

  sure; certain; firm

  siccative

  drying; a drying agent

  siccimeter

  instrument for measuring liquid evaporation

  sicilienne

  ribbed silk

  sidelight

  coloured lights on side of a ship under way at night

  sidelight

  lamp or light above or at the side of a door

  sideral

  sent from the stars; omenous or evil

  siderate

  to blast or strike

  sideration

  use of green manure

  sidereal

  of, like or pertaining to the stars

  siderism

  belief that the stars influence human affairs

  siderization

  addition of iron to alloy

  siderognost

  instrument measuring magnetic intensity

  siderography

  art of engraving on steel

  sideromancy

  pination using stars; pination by burning straws

  sideroscope

  instrument using magnets to detect psence of iron

  siderose

  like or containing iron

  siderurgy

  metallurgy of iron and steel

  sideslip

  oblique offshoot

  siemens

  unit of electrical conductance equivalent to one ampere per volt

  siffleur

  professional whistler

  sightworthy

  worth looking at

  sigillary

  of, like or pertaining to a seal

  sigillate

  sealed; with seal-like impssions

  sigillative

  tending to form scars

  sigillography

  study of seals

  sigillum

  seal of the confession

  sigla

  abbreviations, symbols and signs

  sigmate

  shaped like an S or a sigma

  sigmoidoscope

  instrument for examining the interior of the rectum and sigmoid colon

  signary

  system of symbols; alphabet

  signate

  distinct; distinguished

  significs

  science of meaning

  silage

  any green crop stored for use as animal fodder

  silentiary

  any official who calls for silence

  silesia

  thin twilled cotton or linen

  silicicolous

  growing in silicate or sandy soil

  siliciferous

  bearing or containing silica

  silkaline

  soft light cotton fabric resembling silk

  sillograph

  one who writes satires

  sillometer

  instrument measuring speed of ship

  silva

  assemblage of trees in a region

  silverskin

  fine skin of a coffee bean

  silvicide

  substance that kills trees

  silvicolous

  living in woods

  silvics

  study of tree’s life

  silviculture

  growing of trees

  simian

  of, like or pertaining to apes

  similative

  indicating similarity to

  similiter

  in a similar manner

  similize

  to liken; to compare

  simillimum

  remedy chosen for symptoms it emulates

  simity

  state of being pug-nosed

  simnel

  sweet fruit cake covered with marzipan and eaten at Easter

  simoniac

  one who practices simony

  simony

  buying or selling of ecclesiastical offices

  simous

  having a flat; upturned nose

  simplex

  p with minimum number of vertices

  simpliciter

  simply; not relatively; unconditionally

  simpliciter

  simply; absolutely

  simplism

  affected simplicity; oversimplification

  simpliste

  simplistic; naïve

  simular

  counterfeit; feigned

  simultanagnosia

  inability to experience perceptions as components of a whole

  sinal

  of, like or pertaining to the sinuses

  sinapise

  to sprinkle; to powder

  sindonology

  study of the shroud of Turin

  sinecure

  ecclesiastical office or other job requiring little work

  singspiel

  semi-dramatic play in dialogue and song

  singularism

  doctrine that all phenomena derive from a singular principle

  singultous

  hiccuping; suffering from hiccups

  sinister

  of or on the left side of a heraldic shield

  sinister

  towards the left side

  sinistrad

  towards the left

  sinistration

  moving to the left

  sinistromanual

  left-handed

  sinistrorse

  rising spirally and turning from right to left

  Sinology

  study of China

  Sinophile

  one who admires China or the Chinese

  sinopia

  pparatory drawing for a fresco; reddish-brown colour

  sinter

  deposit from hot springs; iron dross

  sinuate

  having a wavy edge or margin; winding; sinuous

  sipe

  to percolate or ooze through

  siphonic

  of, like or pertaining to a siphon

  siphoniform

  shaped like a siphon

  siphonogamous

  reproducing by seeds

  sipidity

  savour; flavour

  sippet

  morsel of bread to be eaten with soup

  sirenize

  to bewitch, allure or enchant

  sisal

  fibre used for making rope

  siserary

  a scolding; a blow

  siskin

  small finch-like songbird

  sistrum

  thin oval Egyptian percussion instrument shaken in the hand

  sisyphean

  laborious, endless and futile

  sitar

  long-necked Indian plucked string instrument

  sitatunga

  medium-sized east African antelope with elongated hooves

  sitiomania

  morbid aversion to food

  sitiophobia

  fear of food

  sitophobia

  fear of food or eating

  situationism

  belief that aesthetics and ethics are dependent on the contemporary situation

  situative

  indicating comparison of two things

  situs

  position; normal position of an organ in the body

  skald

  ancient Scandinavian bard

  skaw

  low cape or headland

  skeg

  part of ship connecting the keel with the bottom of the rudderpost

  skelder

  to beg; to swindle; to cheat

  skeletogenous

  producing a skeleton

  skelic

  of, like or pertaining to the skeleton

  skellum

  villain; rascal; scoundrel

  skerry

  small rocky island

  skeuomorph

  retained but no longer functional stylistic feature

  skewbald

  bearing patches of white and some other colour

  skiagram

  shadow picture or photograph

  skiagraphy

  telling time by sundial

  skiamachy

  sham fight; shadow boxing

  skiascope

  instrument for measuring eye’s refraction from movement of shadows

  skink

  small north African lizard

  skintle

  to separate and rotate half-dry bricks to permit drying to complete

  skippet

  flat box for protecting documents

  skittles

  rubbish; nonsense

  skive

  to pare or split leather

  skoptsy

  self-castration

  skothending

  rhyme in which final consonant is same but pceding vowel differs

  skua

  large north Atlantic gull

  skysail

  sail above the royal sail

  skyscraper

  triangular sail on a ship above the royal

  slade

  little valley or dell

  slangwhang

  to assail with violent or abusive language

  slantindicular

  slanting; oblique

  slate

  dull dark blue-grey

  slavocracy

  government by slave-owners

  Slavophile

  one who admires the Slavs

  sleech

  slimy mud; a mudflat

  smooth; polished rock surface produced by friction

  slipslop

  nonsensical talk

  slipway

  ramp sloping into water for supporting a ship

  sloyd

  Swedish system of teaching manual skills through woodcarving

  slug

  unit of gravitational mass of approximately 32.174 pounds

  slugabed

  one who spends much time in bed due to laziness

  slumberous

  inviting or causing slumber

  slummock

  to move slowly and awkwardly

  slurvian

  speech characterized by slurring

  slype

  covered passage between walls, or between transept and chapterhouse

  smalto

  piece of coloured glass used in mosaic

  smaragdine

  emerald green

  smectic

  purifying; cleansing

  smeddum

  fine powder; spirit

  smegmatic

  like soap; cleansing

  smeuse

  hole in a hedge or wall

  snaffle

  jointed bit for horses

  snallygaster

  mythical monster of Maryland

  snaste

  burnt part of a candle wick

  snath

  curved handle or shaft of a scythe

  sneap

  to nip; pinch; put down; repss; snub

  snell

  short line used to attach fish-hook to main fishing line

  snift

  to sniff; to blow out steam

  snipocracy

  leading members of the tailoring profession

  snobocracy

  government by snobs

  snood

  ornamental hair band or hair net

  snooperscope

  instrument for viewing infrared radiation

  snotty

  naval midshipman

  snye

  natural channel bypassing rapids or body of river

  sobeit

  provided that; if only

  soboliferous

  bearing shoots or suckers

  socage

  feudal land tenure by fixed service

  sociable

  four-wheeled open carriage with side-seats

  sociative

  indicating association with the subject

  sociobiology

  study of biological basis of human behaviour

  sociocracy

  government by society as a whole

  sociogenesis

  origin of human societies

  socius

  member; associate; companion

  socle

  moulded member at base of pedestal

  sodality

  a fellowship or fraternity

  soffit

  ornamented underside of a stair or archway

  soigné

  well-groomed; sleek

  soilure

  stain; pollution

  solacious

  giving solace

  solander

  box in the form of a book

  solarimeter

  instrument for measuring solar radiation

  solarise

  to expose to sunlight

  solarism

  excessive use of solar myths in explaining mythology

  solation

  liquefaction of a gel

  solatium

  compensation given as solace for suffering or loss

  soldatesque

  soldierlike

  solecism

  a grammatical mistake; a breach of etiquette

  soleiform

  slipper-shaped

  solemnsides

  excessively solemn or serious

  solenodon

  large Caribbean ratlike insectivore with long snout

  solenoid

  cylindrical wire coil acting as a magnet when charged

  solfatara

  volcanic vent emitting only gases

  solferino

  purplish red

  solidary

  marked by solidarity; joint and several

  solidum

  large moulding along base of a pedestal

  solifidianism

  doctrine that faith alone will ensure salvation

  soliform

  sun-like; resembling the sun

  soligenous

  produced by the sun

  soliloquent

  speaking in soliloquies; prone to giving soliloquies

  soliloquy

  talking or conversing with oneself; dramatic production of this nature

  solipsism

  theory that self-existence is the only certainty

  solisequious

  following the course of the sun

  soliterraneous

  of, like or pertaining to the joint effect of the sun and earth

  solivagant

  wandering alone

  solive

  joist or beam of secondary importance

  solleret

  armoured shoe made of scales or plates

  sollevation

  insurrection

  solmisate

  to sing; to set to musical notation

  solum

  ground; soil; piece of ground

  solvolysis

  decomposition of dissolved substance

  somatasthenia

  weakness of the body

  somatogenic

  caused from within the body or by the cells of the body

  somatognosis

  diagnosis of bodily conditions

  somatology

  science of the properties of matter

  somatopsychic

  concerning a person’s bodily self-image

  somatotrophic

  promoting growth of the body

  somewhither

  to some place; somewhere

  sommelier

  butler; wine steward

  somnambulate

  to walk in one’s sleep

  somnial

  of, like or pertaining to dreams

  somnifacient

  sleep-inducing

  somniferous

  bearing sleep

  somniloquence

  talking in one’s sleep

  somnipathy

  sleep produced by hypnotism or mesmerism

  somnolence

  sleepiness; drowsiness

  somnolescent

  half-asleep

  somnorific

  causing sleep; soporific

  sonance

  sound; a sounding of an instrument

  sondage

  trial bore or excavation; sounding out of opinion

  sondation

  sounding of the earth by boring

  sone

  unit of loudness on a scale based on subjective or perceived loudness

  songket

  soniferous

  producing sound

  sonification

  act of producing sound

  sonograph

  instrument for recording and analysing sound

  sonorescent

  emitting sound under influence of radiation

  sooth

  truth; reality; in truth

  soothfast

  truthful; honest; faithful

  sophianic

  of, like or pertaining to wisdom

  sophic

  full of wisdom; learned

  sophiology

  science of ideas

  sophism

  deceptive but plausible intellectualism

  sophomania

  delusion that one is incredibly intelligent

  sophrosyne

  soundness of mind; self-control; moderation

  sopite

  to dull; lull; put to sleep; put an end to

  sopitive

  causing sleep

  soporiferous

  bearing sleep

  soporific

  tending to produce sleep

  sorbefacient

  promoting absorption

  sorbile

  able to be sipped or drunk

  sordor

  refuse; foul matter

  soricident

  having teeth like a shrew’s

  soricine

  of, like or pertaining to shrews

  sorites

  string of statements where end of one is subject of next

  soroche

  mountain sickness

  sororal

  of, like or pertaining to sisters

  sororicide

  killing of one’s own sister

  sorrel

  reddish-brown; light chestnut

  sortilege

  pination by drawing lots

  sortition

  casting of lots; assignment by casting of lots

  soterial

  of, like or pertaining to salvation

  soteriology

  study of theological salvation

  sottisier

  collection of jokes, quotes, or ridiculous remarks

  sottoportico

  covered passage or alley under the overhanging first floor of a building

  soubrette

  coquettish and intriguing maid; such a role in drama

  sough

  to sigh or murmur as the wind does

  sounder

  herd of pigs; young boar

  soupçon

  hardly perceptible quantity; dash

  sourdine

  muted trumpet

  soutache

  narrow braid used for trimming

  soutane

  priest’s cassock

  souteneur

  prostitute’s pimp or bully

  souterrain

  underground chamber; earth-house

  sovenance

  remembrance; memory

  spadassin

  swordsman; fighter

  spadiceous

  chestnut-coloured

  spadiceous

  shaped like a palm branch

  spadix

  fleshy spike of flowers

  spado

  castrated or impotent person or animal

  spall

  to splinter or split; to chip

  spanandry

  extreme scarcity of males in a biological population

  spandrel

  design in corner of postage stamp

  spandrel

  space between curve of an arch and mouldings

  spaniolate

  to hispanicize

  spanker

  sail on the mast nearest the stern of a square-rigged ship

  spansule

  time-release capsule

  spar

  any ship’s mast, boom, yard, or gaff

  sparable

  small headless shoemakers’ nail

  sparagmos

  ritualized tearing apart of a person prior to rebirth or renewal

  sparge

  to sprinkle with moisture

  spargefication

  act of sprinkling or scattering

  sparver

  canopy for a bed

  spasmatomancy

  pination by twitching or convulsions of the body

  spatangoid

  kind of sea-urchin

  spatchcock

  to insert into a text inappropriately; to interpolate

  spathodea

  African tulip tree

  spatialism

  doctrine that matter has only spatial, temporal and causal properties

  spatialism

  belief that matter has only spatial, temporal, and causal properties

  spatiate

  to ramble; to saunter

  spatilomancy

  pination by means of feces

  spatiography

  scientific description of outer space

  spatiotemporal

  of, like or pertaining to time and space

  spattee

  protective outer stocking

  spatulate

  shaped like a spatula

  spavin

  hard bony tumour on a horse’s leg

  spavined

  lame; broken down; decrepit

  speciesism

  belief that humans are more important and valuable than other animals

  speciocide

  destruction of an entire species

  specious

  apparently good but not actually so; superficially plausible

  spectrofluorimeter

  instrument for measuring and recording fluorescence spectra

  spectrograph

  instrument for viewing a spectrum

  spectroheliograph

  instrument for taking pictures of the sun

  spectroheliokinematograph

  camera for taking pictures of the sun

  spectrohelioscope

  instrument for viewing solar disc in light of a single wavelength

  spectrology

  study of ghosts

  spectrometer

  instrument measuring wavelengths of light of a spectrum

  spectrophobia

  fear of looking in a mirror

  spectrophotometer

  instrument for measuring speed of different parts of light spectrum

  spectroscope

  instrument for forming spectra by dispersing rays of light

  spectroscopy

  study of spectra

  specular

  mirrorlike; by reflection; visual

  speculum

  mirror; reflector; coloured patch on a bird’s wing

  speed

  prosperity; success

  spelaeothem

  depositional features found in caves

  speleology

  study and exploration of caves

  speleothem

  structure in a cave formed by deposition of minerals in water

  speluncar

  of, like or pertaining to caves

  speos

  ancient Egyptian cave temple

  spermatic

  of, like or pertaining to sperm

  spermatogenesis

  producing sperm

  spermatorrhoea

  frequent and involuntary ejaculation

  spermiogenesis

  producing sperm

  spermologer

  one who gathers seeds

  spermology

  study of seeds

  spermophile

  member of family of seed-loving rodents

  spetch

  piece of undressed leather used in making glue

  sphacelate

  to cause or affect with gangrene or mortification

  sphacelated

  necrosed; dark and shrunken

  sphagnicolous

  living in peat moss

  sphagnology

  study of peat moss

  sphairistic

  tennis-playing

  sphenogram

  cuneiform character

  spheristerion

  place for exercise in ball-play

  spheromancy

  pination using a crystal ball

  spherometer

  instrument measuring curvature

  spheterize

  to make one’s own; to appropriate

  sphingal

  of, like or pertaining to sphinxes

  sphragistic

  of, like or pertaining to seals and signets

  sphragistics

  study of seals and signets

  sphygmic

  of, like or pertaining to the pulse or heartbeat

  sphygmograph

  instrument for recording pulse

  sphygmology

  study of the pulse

  sphygmomanometer

  instrument for measuring arterial blood pssure

  sphygmometer

  instrument for measuring arterial blood pssure

  sphygmophone

  instrument for hearing the pulse

  sphygmoscope

  instrument for making arterial pulsations visible

  sphyrelaton

  metalwork done with hammers

  spicaceous

  shaped like a spike

  spicate

  spiked; spikelike

  spicigerous

  bearing spikes

  spicula

  prickle or splinter

  spiculate

  covered in prickles or small spikes

  spiculate

  to sharpen to a point

  spider

  light high-wheeled carriage

  spiflicate

  to destroy; to quell; to confound

  spikenard

  sweetly scented ointment

  spile

  device for tapping sap from maple trees

  spiloma

  birthmark; nevus

  spinescent

  developing spines; developing into a spine

  spinet

  keyed instrument like the harpsichord

  spiniferous

  bearing spines

  spiniform

  like a thorn or spine

  spinigerous

  bearing spines

  spinnaker

  large triangular sail opposite the mainsail

  spinnbar

  capable of being drawn into strands

  spinneret

  silk-spinning organ of an insect or spider

  spinney

  copse or small clump of trees

  spinthariscope

  instrument for visually detecting alpha particles

  spintherism

  seeing of sparks before the eyes

  spintrian

  of, like or pertaining to orgies or male sexual deviance

  spinulate

  furnished with small spines

  spinuliferous

  bearing spinules

  spiracle

  breathing hole; orifice; vent

  spiraculate

  having air-holes

  spiraliform

  shaped like a spiral

  spiralism

  spiration

  act of breathing

  spiritualism

  belief that nothing is real except the soul or spirit

  spiritualism

  belief in the existence or importance of spiritual entities

  spirketting

  inside planking between ports and waterways of a ship

  spirograph

  instrument recording movements of breathing

  spirometer

  instrument measuring lung capacity

  spirulate

  spirally arranged

  spiv

  petty criminal with no regular employment

  splanchnic

  visceral; intestinal

  splanchnology

  study of the entrails or viscera

  splat

  thin strip forming upright middle part of the back of a chair

  splenetic

  marked by bad temper or spite; melancholy

  splenic

  of, like or pertaining to the spleen

  spleniculus

  small detached part of the spleen

  splenitive

  fiery; ill-tempered

  splenium

  surgical bandage

  spodium

  bone charcoal; powder obtained from calcination of substances

  spodogenous

  caused by waste matter

  spodomancy

  pination by means of ashes

  spokeshave

  plane or knife used to round spokes

  spoliate

  to despoil; to plunder

  spoliative

  serving to take away or diminish

  available money; funds

  spongology

  study of sponges

  sponsion

  act of becoming surety for another

  sponson

  platform jutting from ship’s deck for gun or wheel

  sporicide

  killing of spores

  sporiferous

  bearing spores

  sporogenesis

  reproduction by means of spores

  sporran

  ornamental pouch worn in front of kilt

  sportulary

  relying on charity or the generosity of patrons

  sporulation

  formation or production of spores

  sprachgefühl

  innate feel for essential character of a language

  sprag

  bar inserted to stop a wheel

  spagh

  cattle raid; foray

  springald

  active young man; youth

  springbok

  South African antelope known for leaping

  springe

  snare with noose and spring

  springhare

  South African jumping hare

  sprit

  spar crossing a fore-and-aft sail diagonally

  spritsail

  sail extended by a sprit

  spuddle

  to work feebly or ineffectively; to perform shallow agricultural ploughing

  spumescent

  foamy; frothing

  spurcidical

  foul-mouthed; speaking dishonestly or foully

  spurcitious

  foul; filthy; obscene

  spurion

  any hypothetical subatomic particle used to facilitate calculations

  spurrier

  one who makes spurs

  spurtle

  Scottish stirring stick for porridge

  sputative

  habitually spitting

  squab

  fat; clumsy; unfledged; newly hatched

  squadrism

  control of government by armed squadrons of loyalists

  squaliform

  shaped like a shark

  squaloid

  of, like or pertaining to sharks

  squamiform

  shaped like a scale

  squandermania

  irrational propensity for spending money wastefully

  squarrose

  having scales sticking out at right angles

  squarson

  clergyman who is also a land-holding squire

  squarsonocracy

  government by landholding clergymen

  squassation

  form of torture involving hanging weights and shaking or whipping victim

  squatterarchy

  government by squatters; squattocracy

  squattocracy

  government by squatters

  squinch

  arch across the corner of a room

  squintifego

  squinting greatly

  squirage

  squirearchy

  government by squires

  squirocracy

  government by squires; squirearchy

  squit

  silly talk; nonsense; an insignificant person

  stack

  old unit of measure for firewood equal to 108 cubic feet

  stactometer

  pipette with hollow bulb for counting drops

  staddle

  support for a haystack

  stadial

  of, like or pertaining to a stage

  stadiometer

  instrument for measuring the length of a curved line

  staffage

  decorative accessories or additions to work of art

  stagmometer

  instrument for measuring number of drops in volume of liquid

  stagnicolous

  living in stagnant water

  stalactiform

  shaped like a stalactite or icicle

  stalagmometer

  instrument for measuring surface tension by drops

  stallenger

  keeper of a stall

  staminiferous

  bearing stamens

  stammel

  coarse woollen fabric, usually dyed red; bright red colour

  stampomania

  obsession with stamp-collecting

  stanchion

  upright beam, bar or support

  standpipe

  vertical pipe for conveying gas or water to a higher level

  stanhope

  light open one-seated carriage

  stanjant

  heraldic animal in profile with head towards the viewer

  stannary

  tin-mining district

  stanniferous

  bearing tin

  stapediform

  shaped like a stirrup

  staphyline

  like a bunch of grapes

  staphylorrhaphy

  surgical closure of a cleft palate

  starbolins

  sailors of the starboard watch

  starets

  starveling

  starving, weak, hungry or pining person

  stasiarch

  ringleader in sedition

  stasimorphy

  structural modification by arrested development

  stasiology

  study of political parties

  statant

  heraldic animal standing in profile with all feet on the ground

  statics

  study of bodies and forces in equilibrium

  statim

  immediately; at once

  stative

  indicating a state rather than an action

  statocracy

  government by the state alone, without ecclesiastical influence

  statolatry

  worship of the state

  statolith

  small calcareous stone used by invertebrates to maintain equilibrium

  statoscope

  instrument for measuring small changes in atmospheric pssure

  statuary

  of, pertaining to or suitable for sculpture

  statuminate

  to support; to prop up

  statuvolism

  mesmerism; hypnotism

  staurolatry

  worship of the cross or crucifix

  stauroscope

  instrument for studying structure of crystals with polarised light

  stay

  large rope used to support a mast

  staysail

  fore-and-aft sail hoisted on a stay

  steading

  range of building surrounding a farmhouse

  steatogenous

  producing fat

  steatopygous

  fat-buttocked

  steatorrhoea

  excretion of fat through the bowels

  steen

  to line with stone

  steenbok

  small South African antelope

  steeve

  angle of elevation in relation to the horizontal

  steeve

  to set a ship’s bowsprit at an upward inclination

  steganograph

  cryptogram

  steganographer

  cryptographer; one who works with ciphers

  steganography

  writing in a secret, hidden, or encoded manner

  stegmonth

  period of recuperation after childbirth

  stegnosis

  constipation

  stegophilist

  one who climbs buildings for sport

  stellate

  star-shaped; starry

  stelliferous

  having many stars

  stelliform

  shaped like a star

  stellify

  to set among the stars

  stellion

  lizard with starry spots

  stellular

  star-like; having star-like spots

  stelography

  practice of writing inscriptions on columns or pillars

  stemma

  scroll; garland; pedigree; family tree

  stemmatology

  study of relationships between texts

  stemson

  supporting timber of a ship

  stenometer

  instrument for measuring distances

  stenopaeic

  with a narrow opening

  stenosis

  narrowing of an orifice

  stenotone

  breve; mark over letter to indicate a short vowel sound

  stenotopic

  able to tolerate only small environmental changes

  stentor

  loud-voiced person

  stentorian

  extremely loud

  stephane

  diadem or coronet worn by soldiers or statues of ancient deities

  stercomancy

  fortune-telling by studying seeds in dung

  stercoraceous

  of, like or pertaining to feces

  stercoranism

  belief that the consecrated Eucharist is digested and evacuated

  stercoricolous

  living in dung or filth

  stercovorous

  feeding on dung or excrement

  stereobate

  substructure; foundation; basement

  stereochromy

  colourful wall painting

  stereognosis

  ability to perceive the weight and form of an object

  stereography

  stereoscopic photography

  stereometer

  instrument for measuring specific gravity

  stereometry

  measurement of volumes of solid ps

  stereophony

  reproduction of sound

  stereopsis

  stereoscopic or three-dimensional vision

  stereoscope

  instrument for viewing special three-dimensional photographs

  stereotaxis

  reaction of organism to contact with a solid body

  stereotomy

  cutting of stone or other solid materials

  steric

  of, like or pertaining to the organization of atoms in a molecule

  stern

  back part of a ship

  sternpost

  main member at stern of a ship extending from keel to deck

  sternutation

  sneezing

  sternway

  movement of a ship backwards

  sterquilinian

  of, like or pertaining to a dunghill

  stertorous

  with a snoring sound

  stet

  to restore after marking for deletion

  stethometer

  instrument measuring chest expansion during breathing

  stevedorage

  fee levied for loading and unloading cargo

  stevedore

  steven

  outcry; loud call

  sthenic

  strong; robust; morbidly active

  stibadium

  semicircular couch

  stibial

  of, like or pertaining to antimony

  stibialism

  antimony poisoning

  sticharion

  vestment like an alb worn by Orthodox priests

  stichology

  metrical theory

  stichomancy

  pination by picking passages from books at random

  stichometry

  numbering or counting lines in books or documents

  stichomythia

  dialogue in alternate lines

  stiction

  frictional force occurring when surfaces set together

  stifle

  joint above the hock of a horse

  stigmatic

  giving infamy, stigma or reproach, marked or branded

  stigmatiferous

  bearing stigma

  stigmatophilia

  obsession with tattooing or branding

  stillage

  frame or stand for keeping things off the floor

  stillatitious

  issuing in drops; falling in drops

  stillatory

  still; distillery

  stillicide

  drip; eavesdrop

  stilp

  to walk with stilts or crutches

  stipiform

  shaped like a stalk

  stirious

  shaped like an icicle

  stirk

  yearling ox or cow; pasture for yearlings

  stirpiculture

  selective breeding

  stirps

  branch of a family; pedigree

  stithy

  blacksmith’s forge or anvil

  stiver

  thing of little or no value

  stochastic

  of, like or pertaining to a sequence of random events

  stockinette

  soft elastic cotton fabric

  stodge

  to cram, stuff or gorge with food

  stoichiology

  science of elements of animal tissues

  stoichiometry

  measurement of proportions of chemical reactions

  stoicism

  belief in indifference to pleasure or pain

  stokehold

  ship’s furnace chamber

  stole

  narrow ecclesiastical vestment or scarf

  stolisomancy

  pination by observing how one dresses oneself

  stolon

  runner or shoot from base of a plant

  stoloniferous

  bearing or having runners

  stomacher

  armour for the chest; covering or ornament for the chest area

  stomachous

  resentful; haughty; spirited

  stomatiferous

  having an orifice or mouth

  stomatolalia

  speech produced with clogged nostrils

  stomatology

  study of the mouth

  stomp

  jazz dance featuring heavy stamping of the feet

  stonk

  a heavy concentration of artillery fire

  stope

  steplike excavation in mining

  storge

  natural or parental affection

  storiate

  to decorate with historical designs

  storiated

  decorated with elaborate ornamental designs

  storiology

  study of folk tales

  stoss

  side of a hill facing upstream

  stoup

  vessel for holding holy water

  strabismometer

  instrument measuring degree of squinting

  strabometer

  instrument for measuring strabismus in the eyes

  strabotomy

  surgical removal of a squint

  stradometrical

  strahl

  flow of beams of electrons from the sun to earth

  strait

  strict; rigorous; constricted

  strake

  continuous band of plates on side of a ship

  strake

  trough for washing ore

  stramineous

  strawy; light; worthless; straw-coloured

  strapontin

  folding seat in a theatre

  strappado

  form of torture in which victim is left dangling from a rope

  strass

  paste for making false gems

  stratarchy

  rulership over an army

  strathspey

  reel-like Scottish dance of moderate tempo

  straticulate

  composed of parallel strata

  stratiform

  layered; forming a layer

  stratigraphy

  study of geological layers or strata

  stratocracy

  military rule or despotism

  stratography

  art of leading an army

  stratonic

  of an army or armies

  strephosymbolia

  visual disorder where letters are mirror image

  strepitant

  loud; noisy; clamorous

  stretcher

  brick placed lengthwise in masonry

  striated

  striped; with fine lines

  strickle

  tool used to sharpen a scythe; template

  stridor

  harsh shrill sound

  stridulate

  to make a chirping or scraping sound

  striga

  flute of a column

  strigate

  bristled; streaked

  strigiform

  shaped like an owl

  strigil

  scraper used to clean the skin after bathing

  strigilation

  scraping

  strigine

  owl-like; of, like or pertaining to owls

  stritch

  straightened alto saxophone

  strobic

  like a spinning top; appearing to spin

  stroboscope

  instrument for studying motion using flashes of light

  strombuliferous

  bearing spirally coiled organs

  strombuliform

  shaped like a spinning top; spirally twisted

  structuralism

  theory that emphasizes structure or order of ideas to produce meaning

  strumpetocracy

  government by strumpets

  struthiform

  ostrich-like

  struthious

  of, like or pertaining to ostriches

  stulm

  adit; draining-shaft

  stultiloquence

  foolish or senseless talk

  stummel

  bowl and adjacent part of a pipe

  stunsail

  light auxiliary sail to the side of principal sails

  stupe

  medicated cloth used to treat fever

  stupefacient

  narcotic; stupefying

  stupent

  astounded; dumbfounded

  stuprate

  to ravish; to violate; to rape

  stygian

  having a gloomy or foreboding aspect; murky

  styliferous

  bearing a bristle

  styliform

  shaped like a bristle

  stylite

  monk who spends much time on tops of pillars

  stylobate

  continuous pedestal supporting a row of columns

  stylogalmaic

  of, like or pertaining to ps serving as columns or pillars

  stylography

  mode of writing or engraving with a pen

  stylometer

  instrument for measuring columns

  stylometry

  studying literature by means of statistical analysis

  styptic

  drawing together; astringent

  suaviloquence

  pleasing or agreeable speech

  sub dio

  outdoors; in open air

  sub rosa

  secretly; in confidence

  subact

  to work up; to subdue

  subalary

  beneath the wings

  subaltern

  ranked quantitatively but not qualitatively; subordinate

  subarmale

  coat worn under armour

  subarrhation

  mode of betrothal where gift given by man to woman

  subduct

  to withdraw; to take away

  subduple

  in the ratio of one to two

  subduplicate

  expssed by a square root

  suberic

  of or pertaining to cork

  suberous

  of, like or having the appearance of cork; pertaining to cork

  subessive

  indicating location under or below

  subfocal

  of which one is only dimly aware

  subhastation

  sale by public auction

  subinfeudate

  to grant to another land held by another feudal lord

  subintelligitur

  implication understood though not stated

  subitaneous

  sudden; hasty; hastily made

  subitize

  to perceive number of items in a group without counting

  subito

  at once; immediately

  subjectivism

  doctrine that all knowledge is subjective

  subjoin

  to add at the end or afterwards

  sublate

  to deny; to contradict; to resolve a contradiction

  sublative

  indicating movement towards the top of

  sublineation

  act of underlining

  sublunary

  under the moon; of this world; earthly; terrestrial

  subluxation

  state of being almost dislocated

  subnascent

  growing up from beneath

  subnubilar

  under clouds

  suborn

  to bribe or procure to commit an unlawful act

  subreptary

  adapted to crawling

  subreption

  misrepsentation; false deduction

  subrogate

  to substitute

  subsecive

  remaining over; spare

  subserve

  to be useful to; to promote

  subsidiarity

  state of being subsidiary; secondary importance

  subsolar

  beneath the sun; between the tropics

  substantialism

  belief that there is a real existence underlying phenomena

  substitutionalism

  theory that memory substitutes for independent reality of past experience

  substractor

  detractor

  substratose

  imperfectly stratified

  substruct

  to build beneath; to lay as a foundation

  subsultive

  moving by leaps and starts; twitching

  subsultus

  convulsive movement

  subtend

  to be opposite to or to extend under

  subternatural

  less than natural

  subtopia

  suburbs of a city

  subtrude

  to push in stealthily

  subturbary

  beneath turf

  subungual

  beneath a nail or hoof

  suburbicarian

  of, like or pertaining to suburbs

  subvention

  granting of money in aid

  succedaneous

  serving as a substitute

  succedaneum

  substitute; remedy

  succentor

  bass soloist in a choir

  succenturiate

  to supply what is lacking; to supplement

  succiduous

  ready to fall; in the process of falling; tottering

  succiferous

  bearing or producing sap

  succinctorium

  band or scarf worn from the Pope’s girdle

  succinic

  of, pertaining to or derived from amber

  succiniferous

  bearing or producing amber

  succise

  appearing to have the lower part cut off

  succorrhoea

  excessive secretion

  succour

  to aid in distress

  succubus

  female devil who seduces men and copulates with them in their sleep

  succursal

  subsidiary; branch or subsidiary establishment

  succus

  juice extracted from plant

  sucrier

  table vessel for sugar

  suctorial

  designed for sucking or adhering

  sudarium

  cloth for wiping away sweat

  sudatory

  inducing sweat

  sudd

  mass of floating weed blocking the Nile River

  sudiform

  shaped like a stake

  sudoriferous

  inducing or secreting sweat

  sudorific

  causing sweat

  sudoriparous

  secreting sweat

  suffibulum

  veil worn by vestal virgins prior to their sacrifice

  suffisance

  sufficiency; satisfaction; enjoyment

  sufflaminate

  to check; to obstruct; to block

  suffragan

  assistant bishop

  suffrutescent

  having a woody base

  sugent

  designed for sucking

  sugillate

  to beat until black and blue

  suicidology

  study of suicide

  suidian

  of, like or pertaining to pigs

  suilline

  like a pig; of, like or pertaining to pigs or hogs

  suine

  mixture of margarine and lard

  suint

  dried sheep perspiration

  sulcal

  of a sulcus; grooved; furrowed

  sulcate

  with grooves or furrows

  sulciform

  having the shape of a groove

  sulcus

  groove, furrow or fissure

  sulky

  light two-wheeled, one-person horse-drawn carriage

  sullage

  filth; refuse; sewage; scum; silt

  sulphorous

  of, like or pertaining to hellfire; infernal; blasphemous

  sulphureous

  bright yellow

  summa

  comphensive treatise

  summate

  to add together

  sumpsimus

  correct expssion that replaces popular but wrong one

  sumpter

  pack horse; beast of burden

  sumptuary

  of, like or pertaining to expense or extravagance

  sunbittern

  brightly coloured South American bird

  sundog

  bright spot or halo appearing on either side of sun; parhelion

  suni

  dwarfed southern African antelope

  supellex

  furnishings; apparatus for an experiment

  superannuate

  to discharge as being too old

  superbiloquence

  arrogant or proud speech

  supercalender

  to give a high polish to

  supercargo

  ship’s official in charge of business affairs

  supercherie

  deception; hoax; fraud

  superciliary

  of, on or near the eyebrow

  supercilious

  disdainfully superior; overbearing

  supercrescent

  parasitic

  supererogation

  doing more than needed to complete a task

  superessive

  indicating location upon or on top of

  superfetate

  to conceive during pgnancy

  superfetation

  superabundant production or accumulation

  superficies

  surface layer; surface with length and width only

  superhumeral

  ecclesiastical garment worn over the shoulders

  superincumbent

  resting on top; overlying; overhanging

  superinduce

  to bring as addition

  superjacent

  lying above

  superjection

  exaggeration; hyperbole

  superlunary

  otherworldly; above the moon

  supermanism

  theory that emphasizes the qualities of the ‘superman’ above mere humanity

  supernal

  on high; celestial; exalted

  supernatant

  floating on the surface

  supernumerary

  above the stated, usual or necessary number

  superscribe

  to write at the top or at the head

  supersensible

  beyond physical perception; spiritual

  supersensualism

  doctrine that emphasizes qualities above those perceptible by the senses

  supersolid

  magnitude of more than three dimensions

  supervenient

  extraneous, additional or unexpected

  supeter

  armour for the feet

  supinate

  to lie on one’s back; to make to lie on the back

  supine

  lying flat on the back

  suppalpation

  coaxing; wheedling

  suppedaneum

  support under foot of crucified person

  suppletion

  addition; supplement

  suppliant

  supplicating; entreating

  suppositious

  conjectural; hypothetical

  suppurate

  to discharge pus

  supra

  above; earlier in a text

  supraliminal

  conscious

  supralunar

  beyond the moon; very lofty

  suq

  Middle Eastern marketplace

  surah

  soft twilled silk or rayon

  sural

  of, like or pertaining to the calf of the leg

  surbate

  to bruise from walking; to make footsore

  surcease

  to stop or cease

  surcingle

  girth or strap for holding saddle to animal’s back

  surcoat

  garment worn over armour bearing a heraldic device

  surculation

  pruning; cutting off shoots to propagate them

  surculigerous

  producing suckers

  surculose

  having or producing suckers

  surd

  irrational number

  surdimutism

  state of being both deaf and dumb

  suretyship

  responsibility assumed by one person on another’s behalf

  surexcitation

  excessive excitedness

  surfactant

  substance which reduces surface tension

  surfeit

  excess; state of being full

  surficial

  of, like or pertaining to the surface of the earth

  surnominal

  of, like or pertaining to surnames

  surplice

  loose-fitting ankle length overgarment worn by clerics

  surrey

  light four-wheeled carriage with two seats

  suscept

  host of a parasite

  suscipient

  recipient of a sacrament

  suscitate

  to excite; to rouse

  sussultatory

  characterized by large up-and-down vibrations

  sustentacular

  supporting

  sustentative

  sustaining

  susurrus

  murmuring; whisper; rustling

  sutile

  accomplished by stitching or sewing

  sutler

  one who sells liquor or provisions to soldiers

  sutorian

  of, like or pertaining to cobbling or sewing

  svedberg

  unit of time used to measure sedimentation velocity

  swag

  looping hanging down bit of fabric over a window or door

  swage

  groove; grooved shaping tool

  swale

  marshy hollow or depssion; meadow

  swallet

  place where water disappears underground

  swansdown

  heavy napped cotton flannel

  swanskin

  soft napped fabric resembling flannel

  swape

  beam with which water is raised to irrigation ditches

  sward

  a portion of land covered with grass

  swarf

  grit from an axle; stone or metal filings

  swasivious

  agreeably persuasive

  sweven

  vision seen in sleep; a dream

  swingometer

  instrument for measuring swing in votes during an election

  swipple

  striking part of a flail

  swissing

  ordinary calendering of cloth

  swith

  instantly; quickly

  swive

  to enjoy conjugal intimacy with a female personage; to fuck a chick

  swoopstake

  in an indiscriminate manner

  sybaritic

  devoted to luxury

  sybil

  female prophet; hag; witch

  sybilline

  like an oracle or prophet; mysterious

  sybotic

  of, like or pertaining to a swineherd

  sycomancy

  pination using fig leaves

  sycosis

  inflammation of the hair follicles or beard

  syllabatim

  syllable by syllable

  syllabub

  anything frothy or insubstantial

  syllepsis

  p where word related to two others differently

  syllogism

  argument in which two pmises lead to a logical conclusion

  sylph

  airy female spirit or fairy-creature; slim girl

  sylvatic

  belonging to or found in woods

  sylvestral

  of, like or pertaining to trees

  sylviculture

  forestry

  symblepharon

  adhesion of the eyelid to the eyeball

  symbolaeography

  drawing up of legal documents

  symbolatry

  undue worship of symbols

  symbolography

  writing of symbols or ps

  symbology

  study of symbols

  symmachy

  fighting jointly against a common enemy

  symmetrophobia

  fear of symmetry

  symmography

  string art

  sympatric

  occupying the same regions but not interbreeding

  symphilism

  the state of being in a symbiotic relationship

  symphily

  living together for mutual benefit

  symphonia

  old name for the hurdy-gurdy or other musical instruments

  symphoric

  accident-prone

  sympiesometer

  instrument for measuring pssure of a current

  symploce

  repetition of word at start of one and end of next clause

  symposiarch

  leader of a conference

  symposiast

  participant at a conference

  symptomatography

  description of symptoms

  symptomatology

  study of symptoms of illness

  synaeresis

  running together of vowels into a diphthong

  synaesthesia

  confusion of one sensation with another

  synaesthesis

  harmony of differing impulses from a work of art

  synallagmatic

  mutually or reciprocally obligatory; bilateral

  synaloepha

  contraction of two syllables into one by omitting a vowel

  synanthy

  growing together of two flowers

  synaphea

  metrical continuity between verses in a system

  synaposematism

  warning coloration common to many species in region

  synarchy

  joint sovereignty

  synartesis

  close junction

  synastry

  comparison of horoscopes of two or more people

  synaxarion

  account of a saint’s life

  syncategorematic

  meaningless or unable to form a term without other words

  synchoresis

  concession made for the sake of more effective retort

  synchroscope

  instrument for detecting whether two moving parts are synchronized

  synchysis

  confusion of meaning due to unusual arrangement

  synclastic

  curved in all directions towards a single point

  syncline

  downward fold in geology

  syncope

  omission of a sound from middle of a word

  syncretism

  combination of different religious beliefs

  syncrisis

  comparison of perse or contradictory things

  syndactylic

  with digits joined together

  syndeton

  phrase whose parts are joined by a conjunction

  syndicalism

  doctrine of direct worker control of capital

  syndyasmian

  marked by a loose temporary pair-bonding or one-night stand

  synecdoche

  part used to refer to whole or vice versa

  synecdochial

  broadened or narrowed in interptation

  synechiology

  continuity or union of all things

  synechthry

  cohabitation of hostile species

  synecology

  study of ecological communities

  synectics

  study of processes of invention

  synedrion

  judicial assembly

  syneidesis

  conscience as passing judgement on past acts

  synergism

  belief that human will and pine spirit cooperate in salvation

  synergy

  combined action of two or more forces

  synesis

  syntax having regard to meaning rather than form

  syngamy

  free interbreeding between organisms

  syngenesis

  sexual reproduction

  syngraph

  writing or contract signed by both or all parties

  synizesis

  movement of one part causing movement in another part

  synod

  ecclesiastical assembly or council

  synodical

  of, like or pertaining to conjunction

  synoeciosis

  rhetorical p of coupling opposites

  synoecism

  uniting of several towns under a single capital city

  synoecize

  to unite in one community or city-state

  synoecy

  association of species with benefit to one species only

  synonymicon

  thesaurus

  synoptic

  of or giving a synopsis or summary

  synorthographic

  spelled in the same way

  synsemantic

  of a word, having no meaning outside a specific context

  syntagm

  organized body, system or group

  syntectic

  having the quality of melting or dissolving

  synteresis

  conscience as guide to action; intuitive moral knowledge

  syntexis

  liquefaction; melting; wasting

  synthronus

  joint throne for an Orthodox bishop and his psbyters

  syntomy

  brevity; conciseness

  syntrierarch

  an ancient Greek citizen charged with equipping a trireme

  syphilology

  study of syphilis

  syphilomania

  pathological belief that one is afflicted with syphilis

  syphilophobia

  fear of syphilis

  syringadenous

  of, like or pertaining to sweat glands

  syrinx

  rock-cut tunnel; pan pipes

  syrtic

  of, like or pertaining to quicksand

  syssitia

  ancient Greek custom of eating chief meal together in public

  systaltic

  alternately contracting and dilating; pulsating

  systatic

  bringing together

  systematology

  study of systems

  systyle

  having columns separated by a distance of twice their thickness

  syzygy

  alignment of three or more celestial bodies

  --- Bài cũ hơn ---

 • Positive Adjectives That Start With S
 • Positive Verbs That Start With C
 • Positive Words That Start With C
 • List Of 65+Useful Positive Adjectives That Start With T
 • 58 Positive Words That Start With N
 • Hướng Dẫn Tạo Và Xóa Ngắt Trang Trong Excel Nhanh Chóng, Dễ Hiểu

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Chèn Hoặc Xóa Ngắt Trang Trong Excel?
 • Phá Pass Excel ? Cách Bỏ Protect Workbook Trong Excel
 • Mẹo Phá Pass Excel ? Cách Bỏ Protect Workbook Trong Excel
 • Chức Năng Protect Sheet Và Protect Workbook Trong Excel
 • Cách Hack Tính Năng Excel Protect Workbook Khi Lỡ Quên Password
 • Biến Excel thành công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu.

  CÁC THỦ THUẬT TẠO NGẮT TRANG TRONG EXCEL

  TẠO NGẮT TRANG TRONG EXCEL BẰNG CÁCH THỦ CÔNG

  Trong bảng tính Excel, bạn hoàn toàn có thể chèn các ngắt trang vào bất kỳ đâu mà bạn muốn theo các bước sau:

  1. Chọn bảng tính Excel và dòng muốn chèn ngắt trang

  Hoặc chọn biểu tượng xem trước ngắt trang trên thanh trạng thái của Excel để xem các vị trí ngắt trang trong bảng tính.

  Kết quả, khi bạn chọn Print Preview, bạn sẽ thấy các bảng tính được ngắt nằm ở những trang tính khác nhau.

  CHÈN NGẮT TRANG THEO ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL

  Ví dụ: In mỗi loại mặt hàng trên một trang khác nhau

  CHÈN NGẮT TRANG BẰNG MACRO

  Hai macro thông dụng để ngắt trang trong Excel:

  InsertPageBreakslfValueChanged: Tạo ngắt trang nếu giá trị trong cột thay đổi.

  InsertPageBreaksByKeyphrase: Tạo ngắt trang khi tìm thấy một ô có chứa giá trị cần ngắt.

  CHÈN NGẮT TRANG BẰNG SUBTOTAL

  Subtotal là lựa chọn hay nhất để tạo ngắt trang vì nó giúp cho các thao tác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

  Các bước để sử dụng Subtotal để ngắt trang:

  Trước hết, bạn phải đảm bảo rằng tất cả các cột (hàng) của bảng tính cần phải có tiêu đề.

  Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần ngắt trang.

  Bước 4: Chọn cột chính của bảng tính tại At each change in.

  Bước 5: Chọn hàm sử dụng (sum, count,…) tại Use function

  Bước 6: Đánh dấu chọn cột chứa dữ liệu cần ngắt trang trong Add subtotal to

  Bước 7: Đánh dấu Page break between groups

  Bước 8: Chọn OK

  XÓA MỘT NGẮT TRANG

  Bước 1: Chọn bảng tính

  Bước 2: Chọn biểu tượng Page Break Preview trong tab View hoặc biểu tượng xem trước dấu trang trên thanh trạng thái.

  Bước 3: Chọn phần ngắt trang muốn xóa

  – Xóa ngắt trang ngang: Chọn hàng bên dưới dấu ngắt trang. Nhấp chuột phải chọn Remove Page Break.

  – Xóa ngắt trang dọc: Chọn cột bên phải của dấu ngắt trang. Nhấp chuột phải chọn Remove Page Break.

  Mẹo: Để xóa ngắt trang nhanh chóng hơn bạn hãy kéo thanh ngắt trang ra ngoài khu vực xem trước.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa được ngắt trang mà bạn đã chèn thủ công, mà không xóa được ngắt trang tự động của Excel.

  XÓA TẤT CẢ DẤU NGẮT TRANG

  Các bước để loại bỏ tất cả ngắt trang trong bảng tính

  Bước 1: Chọn bảng tính

  Bước 2: Chọn Page Break Preview tại tab View hoặc xem trước ngắt trang trên thanh trạng thái để xem các dấu ngắt trang

  Bước 4: Chọn Reset All Page Breaks

  Mẹo: Đơn giản hơn, bạn chọn bất kì ô nào trong bảng tính. Nhấp chuột phải vào chọn Reset All Page Breaks

  DI CHUYỂN DẤU NGẮT TRANG TRONG EXCEL

  Đầu tiên, bạn chọn Page Break Preview ở tab View hoặc biểu tượng xem trước dấu trang tại thanh trạng thái

  Sau đó, nhấp chuột vào dấu ngắt trang bạn muốn di chuyển và kéo nó lên vị trí muốn ngắt trang.

  Lưu ý: Khi bạn di chuyển ngắt trang tự động nó sẽ trở thành ngắt trang thủ công.

  ẨN, HIỆN DẤU NGẮT TRANG TRONG CHẾ ĐỘ XEM BÌNH THƯỜNG

  – Chọn File

  – Tại Display options for this worksheet, đánh dấu vào Show page breaks để hiện dấu ngắt trang hoặc bỏ đánh dấu khi muốn ẩn.

  Hướng dẫn cách dùng hàm index trong Excel chi tiết nhất Hướng dẫn cách copy chỉ những giá trị hiển thị sau khi lọc trong Excel Hướng dẫn cách sắp xếp ngày trong Excel Hướng dẫn cách dùng hàm VLOOKUP qua các ví dụ từ cơ bản đến nâng cao

  KẾT LUẬN

  Để ngắt trang thủ công trong Excel chúng ta sử dụng Insert Page Break. Bên cạnh đó, chúng ta có 2 cách để ngắt trang theo điều kiện đó là sử dụng Macro hoặc Subtotal.

   50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

  Remove Page Break hay Remove All Page Breaks để loại bỏ các dấu ngắt trang đã tạo.

  Gitiho là lựa chọn hàng đầu cho kế toán, quản lý, người bán hàng, marketer phát triển bản thân, kĩ năng Excel hay tự học Excel tại nhà một cách chính xác ngay từ đầu mà không mất quá nhiều thời gian.

  Nhận tư vấn và đăng ký khóa học ở đây.

  Bài viết tham khảo khác:

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện: AND, OR, hàm IF lồng nhau và hơn thế

   

  Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

  Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Chèn Và Bỏ Ngắt Trang Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Xóa Tất Cả Các Hàng Hoặc Cột Ẩn Trong Excel?
 • Thêm, Thay Đổi Hoặc Xóa Định Dạng Có Điều Kiện
 • Hướng Dẫn Gỡ Pass Excel Và Bỏ Mật Khẩu File Excel
 • Cách Xóa Ký Tự Trong Excel
 • Hyperlink Là Gì? Cách Sử Dụng Hyperlink Để Liên Kết Dữ Liệu Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hyperlink Là Gì? Cách Tạo Hyperlink Như Thế Nào??
 • Hướng Dẫn Hàm Indirect Và Khắc Phục Một Số Lỗi Thường Gặp Trong Excel
 • Hàm Index Trong Excel Là Gì? Cách Kết Hợp Hàm Index Match
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Iserror Trong Excel
 • Hàm Iferror Là Gì, Ý Nghĩa Hàm Iferror Và Cách Sử Dụng
 • Hyperlink là một thuật ngữ tiếng Anh được hiểu là ” Siêu liên kết”. Đó là một đường liên kết của một trang web hay văn bản nào đó được gắn trong một trang web hoặc một văn bản khác, giúp 2 trang web này liên kết với nhau tại một vị trí nào đó trên nội dung được gắn link.

  Việc tạo Hyperlink cũng sẽ giúp bạn giữ người xem ở lại trang web của mình lâu hơn với việc người xem mở thêm các liên kết khác tới trang của bạn từ Hyperlink của trang ban đầu.

  Để có thể tạo liên kết Hyperlink tới một trang web bất kỳ, đầu tiên, bạn hãy mở trang web mà bạn cần liên kết lên, sao chép link của trang web đó tại thanh địa chỉ.

  Giờ bạn chỉ cần nhấn OK, bạn sẽ thấy dòng nội dung bạn vừa nhập vào được tô màu xanh, đây là màu thể hiện đoạn text đã được gắn Hyperlink. Khi bạn đưa chuột đến đoạn text đó, chuột sẽ đổi thành hình bàn tay và bạn chỉ cần bấm vào, một của sổ mới chính là trang web mà bạn cần gắn sẽ mở ra.

  Bên cạnh việc tạo Hyperlink để liên kết các trang web bên ngoài, bạn cũng có thể tạo Hyperlink để liên kết đến một file có sẵn trong máy tính của bạn. Ví dụ mình sẽ tạo Hyperlink để liên kết một file Word vào trang Excel, khi đó bạn có thể dễ dàng truy cập và mở file Word này chỉ bằng cách nhấn vào link trong Excel.

  Lúc này ở ô Look in, bạn sẽ thấy các file trong máy tính của bạn được hiển thị. Bạn hãy chọn vào file mà mình cần, hoặc bấm vào biểu tượng file để truy cập vào dữ liệu máy tính và đi tới đúng file mà bạn muốn.

  Nếu bạn chưa có sẵn file trong máy tính để có thể gắn Hyperlink, bạn hoàn toàn có thể tạo ngay một workbook mới và gắn link luôn tới workbook mới tạo này. Để làm được điều này, bạn hãy thao tác theo các bước sau:

  Vậy là bạn đã liên kết thành công một file mới tạo vào bản Excel hiện có, khi bạn chỉnh sửa file này, đường link này cũng sẽ tự động cập nhật bản mới nhất và bạn sẽ luôn mở được bản mới nhất của file.

  Ngoài việc liên kết tới các trang web và file tài liệu, Hyperlink cũng giúp bạn liên kết tới một địa chỉ thư điện tử (email) cụ thể. Vì vậy khi bạn chọn vào đường link này, đường liên kết sẽ mở trang email của bạn ra và mở sẵn mục tạo thư mới với phần người nhận và phần tiêu đề thư đã được điền sẵn.

  Sau khi đã tạo liên kết Hyperlink thành công, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa Hyperlink này hoặc xóa đi mà không ảnh hưởng gì đến nội dung trang web cũng như nội dung của tài liệu mà bạn gắn link.

  Để chỉnh sửa Hyperlink, bạn bấm chuột phải vào đoạn text được gắn link đó. Chọn Edit Hyperlink và chỉnh sửa lại các thông tin mà bạn muốn.

  Để xóa Hyperlink mà bạn đã tạo, bạn cũng chọn chuột phải vào đường link đó, chọn mục Remove Hyperlink là liên kết của bạn sẽ được xóa ngay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Bật, Tắt Đường Kẻ Mờ Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Forecast Dự Đoán Giá Trị Tương Lai Trong Excel
 • Hướng Dẫn Viết Công Thức Trong Conditional Formatting, Data Validation…
 • Công Thức Và Hàm Chức Năng (Formulas And Functions)
 • Cách Kích Hoạt Và Vô Hiệu Hóa Macro Trong Excel
 • Khắc Phục Lỗi Không Chọn Được Tướng Trong Lmht Chỉ 1 Phút

  --- Bài mới hơn ---

 • Đấu Trường Chân Lý Giữa Mùa 4 Sẽ Xóa Bỏ Tổng Cộng 6 Tộc/hệ
 • Riot Quyết Định Xóa Bỏ Hàng Loạt Trang Bị “hot” Trong Đtcl Do Bất Lực Trong Việc Cân Bằng
 • Lmht: 10 Skill Bá Đạo Đến Nỗi Riot Buộc Phải Xóa Bỏ Vì Sợ… Nát…
 • Top 5 Tướng Tốc Chiến Có Skill Cướp Rừng Bá Đạo Nhất Mùa 1
 • Bạn Có Biết? Nguồn Gốc Những Điệu Nhảy Của Các Vị Tướng Trong Lmht (Phần 1)
 • Lỗi không chọn được tướng trong LMHT xảy ra bất chợt trong thời gian chuẩn bị vào trận đấu. Trong trường hợp hệ thống không thấy bạn Pick tướng sẽ tính là người chơi AFK và thực hiện hình phạt treo máy trong một khoảng thời gian nhất định, nặng hơn là trừ điểm trong chế độ xếp hạng. Điều này thật tệ, nhưng đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phụ triệt để vấn đề này.

  Nguyên nhân xảy ra lỗi không chọn được tướng

  Liên Minh Huyền Thoại được đánh giá được thiết lập khá thân thiện với người chơi. Thế nhưng số lượng người chơi gặp lỗi không chọn được tướng xảy ra khá phổ biến ở máy chủ Việt Nam. Có thể thấy Client LoL thường xuyên bị lag khi Garena chuẩn bị cho những cuộc Big Update.

  Ngoài ra một nguyên nhân nữa là do đường truyền mạng của bạn không đảm bảo được trò chơi diễn ra một cách mượt mà nhất. Điều này khiến cho bạn bị dis khi đang pick tướng. Điều này thường xuyên xuất hiện với những người sử dụng mạng Wifi.

  Cách sửa lỗi không chọn được tướng trong LMHT qua Task Manager

  Đây là được gọi liều thuốc chữa bách bệnh của hầu hết game Online E-Sport được Garena phát hành. Đây có lẽ là điều khiến nhiều game thủ hài lòng nhất trong những bản update hệ thống trong những năm gần đây. Người chơi sẽ không phải vất vả lục lọi từng ngóc ngách trong thư mục Liên Minh. Thay vào đó chỉ cần một vài thao tác đơn giản là xong.

  Bước 1: Đăng nhập tài khoản khác

  Để không bị phạt thêm nhiều lần nữa khi pick tướng. Hãy sử dụng một tài khoản phụ để đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại. Thêm nữa, đằng nào Acc chính của bạn cũng đang phải chờ hết thời gian thi hành án không chọn tướng của Garena. Thế nên dùng tài khoản khác là hợp lý.

  Bước 2: Sửa lỗi bằng Client Garena

  Nếu như bạn sử dụng quá nhiều ứng dụng chạy nền Windows thì dễ xảy đến tình trạng này. Nhưng để tối ưu nhất, hãy tắt chúng theo những bước sau:

  Kiểm tra lại đường truyền Internet

  Lỗi không chọn được tướng trong LMHT xảy ra phổ biến bởi đường truyền Internet không ổn định. Vì thế hãy sử dụng những phương pháp như lấy lại băng thông, sử dụng mạng dây để chơi game. Nếu không được, hãy liên hệ cho nhà mạng để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Có như vậy tình trạng trên mới có thể giải quyết một cách triệt để.

  Kiểm tra lại hệ điều hành

  Hệ điều hành tối ưu hóa game nhất đó chính là Win 10. Nếu như bạn đang sử dụng những phiên bản thấp hơn hãy cài Win 10 cho máy tính của bạn. Còn nếu như đang sử dụng rồi mà thấy lỗi, tốt nhất hãy cài lại Win bản quyền được phân phối bởi Microsoft để giảm thiểu tối đa lỗi hệ điều hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Nhận Tướng Và Trang Phục Miễn Phí Tốc Chiến Mobile
 • Tốc Chiến: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc Bổ Trợ Jhin Tốc Chiến
 • Cách Chơi Annie Đi Mid Phiên Bản Cập Nhật
 • Top Tướng Bị Cấm Nhiều Nhất Tại Việt Nam Phiên Bản 9.24B: Yasuo Không Phải Tướng Đáng Sợ Nhất
 • Tiêu Điểm Tướng Aatrox Lmht
 • Tin tức online tv