Cách Sử Dụng Remove Duplicates Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Tìm Và Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Của Ô Trong Excel
 • Cách Đếm Ô Trong Excel Dùng Hàm Count Và Counta
 • Hướng Dẫn Chèn File Pdf Vào Excel Trực Tiếp
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Autofilter Trong Excel
 • Cách Khóa Và Mở Các Ô Trong Excel Đơn Giản Trong Một Nốt Nhạc
 • Remove Duplicates là công cụ rất hữu ích trong Excel trong việc gộp dữ liệu trùng lặp. Công cụ này được sử dụng nhiều trong việc tạo ra một danh sách (list) các đối tượng thu gọn từ một bảng nhật ký thu – chi, nhật ký bán hàng, sổ nhật ký chung trong kế toán, danh sách khách hàng trong kinh doanh, theo dõi các khoản thanh toán trong kinh doanh, theo dõi ngày nghỉ trong tháng với hành chính nhân sự, tổng hợp dữ liệu với những người làm thống kê, banking, …

  Cách sử dụng Remove Duplicates

  Đây là 1 phần của báo cáo bán hàng xuất ra từ phần mềm kế toán Fast. Accounting. Chúng ta nhìn vào đây có thể thấy, một số thành phần được lặp lại tại cột Ten_kh (Tên khách); Ma_VT (Mã hàng) và Ten_VT (Tên hàng). Tất nhiên là đơn giá cũng sẽ lặp lại theo mã hàng và tên hàng.

  Như vậy, nếu chúng ta cần phải tạo 1 danh sách khách hàng để tính toán tổng doanh số hoặc tạo ra một danh sách hàng hóa để phục vụ việc kiểm tra số lượng hàng bán hoặc doanh số bán hàng theo mặt hàng. (Trong trường hợp chúng ta phải sử dụng công thức tính toán thủ công để khi vùng dữ liệu thay đổi, báo cáo thủ công của chúng ta sẽ thay đổi theo. Nếu chỉ cần một báo cáo cố định, chúng ta sử dụng Consolidate – sẽ được hướng dẫn ở bài sau – sẽ nhanh hơn rất nhiều).

  Giả sử bài toán yêu cầu chúng ta tạo một danh sách khách hàng. Đầu tiên chúng ta chọn vùng chứa dữ liệu chúng ta cần phải loại bỏ các giá trị trùng lặp, kể cả ô trống (blank). Ở đây chúng ta chọn cột mã khách và tên khách như hình bên dưới và copy và paste ra một vùng khác/sheet khác.

  • Tại sao chọn 2 cột? Chúng ta có thể chọn nhiều cột hơn. Cũng có thể chọn 1 cột. Cách cách chọn này đều được. Quan trọng là vùng được chọn phải chứa dữ liệu chúng ta cần gộp các giá trị trùng lặp Ở đây chúng ta chọn 2 cột như vậy để thấy được hiệu ứng của Remove Duplicate một cách đầy đủ.
  • Tại sao phải copy và paste ra vùng/sheet khác? Vì chúng ta không muốn thay đổi cấu trúc của bảng tính gốc, chỉ muốn làm một danh sách để tiện cho việc báo cáo nên ta sẽ đặt danh sách đó ở 1 sheet khác.

  Tại Sheet mới, ta sẽ thấy như hình sau:

  Ta chọn vùng dữ liệu A1:B29, sau đó chọn thẻ Data trên thanh Ribbon và chọn Remove Duplicates như hình dưới.

  Và kết quả là cửa sổ Remove Duplicates hiện ra như sau:

  Nếu các bạn chọn cả bảng tính để thực hiện thao tác Remove Duplicates, cửa sổ hiện ra như trên.

  Ở cửa sổ trên, nếu các bạn lựa chọn My data has headers như trong hình vuông màu xanh thì có nghĩa rằng, Excel sẽ lấy ô đầu tiên trong cột dữ liệu được lựa chọn để làm đầu cột (headers)

  Và kết quả sẽ được như hình sau:

  Chúng ta thấy, cả mã khách hàng và tên khách hàng đã được loại bỏ giá trị trùng lặp.

  Chúng ta cũng có một lưu ý khi sử dụng công cụ này như sau:

  Lưu ý:

  Nếu Excel phát hiện còn có vùng chưa được chọn (chưa được bôi đen select), nó sẽ hiện ra cửa sổ hỏi bạn có muốn mở rộng vùng thao tác hay không – như hình sau:

  Nếu bạn chọn Expand the selection thì Excel đưa bạn trở về cửa sổ Remove Duplicates như hình trên để bạn lựa chọn thêm cột cần thao tác. Nếu chọn Continue with the current selection – tức là tiếp tục thao tác trên lựa chọn hiện tại – thì cửa sổ Remove Duplicates hiện ra với một cột thao tác như sau:

  Và kết quả thu được sẽ là: chỉ 1 cột được loại bỏ phần trùng lặp, các cột khác không đổi. (Xem hình dưới)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Thêm Ký Tự Vào Đầu Hoặc Cuối Của Chuỗi Ký Tự Trong Excel
 • Cách Viết Dấu Lớn Hơn Hoặc Bằng Trong Excel, Word Nhanh Nhất
 • Cách Gõ Dấu Tiếng Việt, Dùng Gõ Tắt, Chuyển Mã Với Unikey.
 • 6 Cách Dễ Dàng Để Chèn Ký Hiệu Delta (Δ) Trong Excel
 • How To Duplicate A Sheet In Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2022
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dcount Và Dcounta Trong Microsoft Excel
 • Cách Link Dữ Liệu Từ File Excel Này Sang File Excel Khác
 • What to Know

  This article explains how to copy a sheet in Excel using various methods. Instructions apply to Excel 2022, Excel 2022, Excel 2013, Excel 2010, and Excel for Microsoft 365.

  How to Duplicate a Sheet in Excel by Dragging

  The most simple and straightforward way to copy a sheet to another location within the workbook is to drag it.

  1. Select the worksheet you want to duplicate.

  2. Press and hold the Ctrl key.

  3. Drag the selected tab and drop it where you want to create a copy.

  How to Duplicate a Sheet in Excel From the Worksheet Tab

  How to Duplicate a Sheet in Excel From the Ribbon

  The Format section of ribbon in Excel provides an additional way to duplicate a worksheet.

  How to Copy a Sheet in Excel to a Different Workbook

  The methods used to copy a worksheet to another spot in the same workbook also apply when duplicating a sheet to another Excel file, although there are a few additional steps for each method.

  How to Copy a Sheet to a Different Workbook by Dragging

  Both workbooks must be open and visible in order to copy a sheet from one Excel file to another. The easiest way to do this is to use Microsoft’s split screen options to make the workbooks appear side-by-side on the page.

  1. Open the Excel file containing the worksheet you want to duplicate and the Excel file to which you want to copy the first sheet.

  2. Select the worksheet you want to duplicate.

  3. Press and hold the Ctrl key.

  4. Drag the selected tab and drop it into the second Excel workbook.

  How to Copy a Sheet to a Different Workbook From the Worksheet Tab

  Send a duplicate sheet to another workbook by making changes in the Move or Copy dialog box.

  1. Select the target file under To Book.

   To place a copy into a new workbook, select New Book.

  How to Copy a Sheet to a Different Workbook From the Ribbon

  Create a duplicate sheet in another workbook by making changes in the Move or Copy dialog box from the Ribbon.

  1. Open the worksheet you want to copy.

  2. Select the target file under To Book.

   To place a copy into a new workbook, select New Book.

  How to Copy Multiple Sheets at Once in Excel

  Duplicating multiple sheets can be accomplished using any of the methods listed, including copying multiple sheets to a different workbook in Excel. The key is to select all of the worksheets you want to make copies of before you begin duplicating them elsewhere.

  1. Select all of the sheets you want to copy.

   • To select adjacent sheets, select the first sheet tab, pss and hold the Shift key, and select on the last tab.
   • To select non-adjacent sheets, select first sheet tab, pss and hold the Ctrl key, and select each additional tab you want to duplicate.
  2. To drag the duplicates to another location, select any of the highlighted tabs, pss the Ctrl key and drag the tabs to the desired position.

  How to Move a Sheet in Excel

  If you do not want to duplicate a worksheet in another location or another Excel file but would rather relocate an Excel worksheet, moving it is very similar to making a copy and you have several options.

  • Select the tab of the worksheet and simply drag it to the location to which you want to move it.
  • Select Format on the Home tab, select Move or Copy Sheet and then choose where you want to create duplicates of the worksheet.

  Thanks for letting us know!

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Highlight Duplicate Values In Excel
 • 7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel
 • Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel
 • Removing Duplicates In Excel 2003

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Enable The Developer Tab And Open The Visual Basic Editor In Word And Excel 2022 And Office 365
 • Hướng Dẫn Dùng Hàm Counta Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Sort And Filter Trên Excel
 • Using Autofilter In Excel 2010
 • Save Time With Quick Auto
 • In Excel 2003 you can only remove duplicates from a list if an entire row of

  data is duplicated.  In the diagram below we’ve highlighted the rows that

  Excel 2003 sees as duplicates:

  The duplicate rows are shown here shaded in green.

   

  Using the Advanced Filter

  To start removing duplicates:

  1. Either select the whole list of data, or just select a

   single cell within the list.

  2. Filter…

  3. Complete the dialog box as shown in the diagram below.

  4. Choose whether to delete the duplicates from the original list (Filter the list in place) or copy the unique records to a new position (Copy

  to another location).

   

  left with one copy of any duplicate rows in the list.

  In Excel 2003 the duplicated data isn’t truly removed from the list, rather

  it is filtered out by hiding the rows containing duplicate values.  If you

  look at the row numbers on the left hand side of the diagram above you’ll notice

  that number 7 and number 11 are missing.

  Because the duplicates aren’t actually removed from the list, you can easily

  bring them back again.  To do this:

  1. Select the list or a single cell within the list.

  You should find that you see all of the records again.

  If you want to truly delete the duplicate values in Excel 2003, the easiest

  way to do it is to choose the option Copy to another location

  within the Advanced Filter dialog box.  This will copy the

  unique values to a different set of cells.  You can then delete the

  original list completely and then optionally copy the unique values back into

  the cells that were pviously occupied by the original list.

  What’s Next?

  Deleting duplicates from the list is rather awkward in Excel 2003. Read the

  next part of this blog to see how easy the process is in Excel 2007 and 2010, or

  visit our Excel training page.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel – Hkt Consultant
 • Cách Đổi Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Gộp Ô Trong Excel 2007, 2010, 2013 – Cách Merge Cell
 • Merge And Combine Cells In Excel Without Losing Data
 • Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel – Bằng Video Và Hình Ảnh
 • How To Highlight Duplicate Values In Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Duplicate A Sheet In Excel
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2022
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dcount Và Dcounta Trong Microsoft Excel
 • The article, How to highlight unique values in Excel, shows two easy ways to apply conditional formatting to unique values or the row that contains a unique value. In this article, we’ll do the same thing with duplicate values. We’ll first review the easy built-in rule that formats duplicate values. Then, we’ll apply a conditional format rule that highlights the entire record.

  SEE: 69 Excel tips every user should master (TechRepublic)

  I’m using Microsoft 365 on a Windows 10 64-bit system, but you can use an earlier version. You can work with your own data or download the demonstration .xlsx file. The browser supports conditional formatting; however, you can’t use the browser to implement a formula rule.

  How to highlight inpidual values in Excel

  Figure A Figure B Figure C

  The simple data set shown in Figure A repeats a few values in column D: 1, 2, and 6. They’re easy to discern visually, but that won’t always be the case. Let’s use the built-in rule to highlight them:

  1. Select the values you want to format; in this case that’s D3:D16.
  2. From the dropdown, choose Highlight Cells Rules, and then choose Duplicate Values from the resulting submenu (Figure A).
  3. Choose a pset format from the dropdown to the right (Figure B).

  A built-in rule is easy to implement and might be adequate. When it isn’t, you might have to turn to a formulaic rule.

  How to highlight rows in Excel

  For better or worse, you can’t use a built-in rule to highlight the entire row when column D contains a duplicate value. For that, we’ll need a formula that relies on a COUNTIFS() in the form

  1. Select the data range, B3:E16–you want to highlight the entire row. If you use a Table, Excel will update range as you add and delete records.

  Figure D

  COUNTIF( range, criteria)

  where range identifies the entire data set (record) and criteria specifies the condition, which can be a cell reference, a value, or even an expssion. Let’s try that now:

  The COUNTIFS() function itself counts the number of times a value occurs in column D. If that value is greater than one, meaning the value occurs more than once, the function returns True and the format is applied. When the count is 1 or less, the function returns False, and nothing happens.

  You have two conditional formatting rules to work with now. One is built-in and highlights inpidual values. The other is a formula and highlights the entire record.

  Also see

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel
 • Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel
 • 2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Dấu Sao Trong Excel
 • 7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Highlight Duplicate Values In Excel
 • How To Duplicate A Sheet In Excel
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2022
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Duplicate values in your data can be a big problem! It can lead to substantial errors and over estimate your results.

  But finding and removing them from your data is actually quite easy in Excel.

  In this tutorial, we are going to look at 7 different methods to locate and remove duplicate values from your data.

  Video Tutorial

  What Is A Duplicate Value?

  Duplicate values happen when the same value or set of values appear in your data.

  In the above example, there is a simple set of data with 3 columns for the Make, Model and Year for a list of cars.

  1. The first image highlights all the duplicates based only on the Make of the car.
  2. The second image highlights all the duplicates based on the Make and Model of the car. This results in one less duplicate.
  3. The second image highlights all the duplicates based on all columns in the table. This results in even less values being considered duplicates.

  The results from duplicates based on a single column vs the entire table can be very different. You should always be aware which version you want and what Excel is doing.

  Find And Remove Duplicate Values With The Remove Duplicates Command

  Removing duplicate values in data is a very common task. It’s so common, there’s a dedicated command to do it in the ribbon.

  1. You then need to tell Excel if the data contains column headers in the first row. If this is checked, then the first row of data will be excluded when finding and removing duplicate values.
  2. You can then select which columns to use to determine duplicates. There are also handy Select All and Unselect All buttons above you can use if you’ve got a long list of columns in your data.

  This command will alter your data so it’s best to perform the command on a copy of your data to retain the original data intact.

  Find And Remove Duplicate Values With Advanced Filters

  1. You can choose to either to Filter the list in place or Copy to another location. Filtering the list in place will hide rows containing any duplicates while copying to another location will create a copy of the data.
  2. Excel will guess the range of data, but you can adjust it in the List range. The Criteria range can be left blank and the Copy to field will need to be filled if the Copy to another location option was chosen.
  3. Check the box for Unique records only.

  Press OK and you will eliminate the duplicate values.

  Find And Remove Duplicate Values With A Pivot Table

  Pivot tables are just for analyzing your data, right?

  You can actually use them to remove duplicate data as well!

  You won’t actually be removing duplicate values from your data with this method, you will be using a pivot table to display only the unique values from the data set.

  First, create a pivot table based on your data. Select a cell inside your data or the entire range of data ➜ go to the Insert tab ➜ select PivotTable ➜ pss OK in the Create PivotTable dialog box.

  1. Select the Show in Tabular Form option.
  2. Select the Repeat All Item Labels option.

  Pivot tables only list unique values for items in the Rows area, so this pivot table will automatically remove any duplicates in your data.

  Find And Remove Duplicate Values With Power Query

  Power Query is all about data transformation, so you can be sure it has the ability to find and remove duplicate values.

  Remove Duplicates Based On One Or More Columns

  With Power Query, you can remove duplicates based on one or more columns in the table.

  You need to select which columns to remove duplicates based on. You can hold Ctrl to select multiple columns.

  You can also access this command from the Home tab ➜ Remove RowsRemove Duplicates.

  = Table.Distinct(#"Previous Step", {"Make", "Model"})

  If you look at the formula that’s created, it is using the Table.Distinct function with the second parameter referencing which columns to use.

  Remove Duplicates Based On The Entire Table

  To remove duplicates based on the entire table, you could select all the columns in the table then remove duplicates. But there is a faster method that doesn’t require selecting all the columns.

  = Table.Distinct(#"Previous Step")

  If you look at the formula that’s created, it uses the same Table.Distinct function with no second parameter. Without the second parameter, the function will act on the whole table.

  Keep Duplicates Based On A Single Column Or On The Entire Table

  In Power Query, there are also commands for keeping duplicates for selected columns or for the entire table.

  Follow the same steps as removing duplicates, but use the Keep RowsKeep Duplicates command instead. This will show you all the data that has a duplicate value.

  Find And Remove Duplicate Values Using A Formula

  You can use a formula to help you find duplicate values in your data.

  = & :[Year]])

  If you have a long list of columns to combine, you can use the above formula instead. This way you can simply reference all the columns as a single range.

  = COUNTIFS($E$3:E3, E3)

  Copy the above formula down the column and it will count the number of times the current value appears in the list of values above.

  If the count is 1 then it’s the first time the value is appearing in the data and you will keep this in your set of unique values. If the count is 2 or more then the value has already appeared in the data and it is a duplicate value which can be removed.

  Add filters to your data list.

  Now you can filter on the Count column. Filtering on 1 will produce all the unique values and remove any duplicates.

  You can then select the visible cells from the resulting filter to copy and paste elsewhere. Use the keyboard shortcut Alt + ; to select only the visible cells.

  Find And Remove Duplicate Values With Conditional Formatting

  With conditional formatting, there’s a way to highlight duplicate values in your data.

  Just like the formula method, you need to add a helper column that combines the data from columns. The conditional formatting doesn’t work with data across rows, so you’ll need this combined column if you want to detect duplicates based on more than one column.

  1. You can select to either highlight Duplicate or Unique values.
  2. You can also choose from a selection of pdefined cell formats to highlight the values or create your own custom format.
  1. Select Filter by Color in the menu.
  2. Filter on the color used in the conditional formatting to select duplicate values or filter on No Fill to select unique values.

  You can then select just the visible cells with the keyboard shortcut Alt + ;.

  Find And Remove Duplicate Values Using VBA

  There is a built in command in VBA for removing duplicates within list objects.

  Sub RemoveDuplicates() Dim DuplicateValues As Range Set DuplicateValues = ActiveSheet.ListObjects("CarList").Range DuplicateValues.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), Header:=xlYes End Sub

  The above procedure will remove duplicates from an Excel table named CarList.

  Columns:=Array(1, 2, 3)

  The above part of the procedure will set which columns to base duplicate detection on. In this case it will be on the entire table since all three columns are listed.

  Header:=xlYes

  The above part of the procedure tells Excel the first row in our list contains column headings.

  You will want to create a copy of your data before running this VBA code, as it can’t be undone after the code runs.

  Conclusions

  Duplicate values in your data can be a big obstacle to a clean data set.

  Thankfully, there are many options in Excel to easily remove those pesky duplicate values.

  So, what’s your go to method to remove duplicates?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel
 • Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel
 • 2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Dấu Sao Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Nối Phạm Vi / Ô Với Dấu Phẩy, Dấu Cách, Ngắt Dòng Trong Excel?
 • Cách Tìm Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel, Hightlight Duplicate

  --- Bài mới hơn ---

 • Tạo Nút Bấm Trong Excel Để Chạy Các Lệnh Lập Trình Tự Động
 • Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Sửa Lỗi Mất Vba Trong Excel 2010, 2013, 2022
 • Cách Bật Macro Trong Excel; Sửa Lỗi Không Chạy Được Macro
 • Hướng Dẫn Cách Lọc Danh Sách Tài Khoản Chi Tiết Theo Tài Khoản Tổng Hợp Trong Excel
 • Excel Không Trả Lời, Treo, Đông Cứng Hoặc Ngừng Hoạt Động
 • Với số lượng dữ liệu lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn mà đôi lúc bạn thao tác nhầm thì rất có thể nó sẽ bị trùng lặp. Chính vì thế mà tính năng tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel Hightlight Duplicate ra đời giúp người dùng có thể dễ dàng lọc dữ liệu trùng lặp trong Excel và loại bỏ nó khỏi danh sách dữ liệu của bạn.

  Bước 2: Tại đây bạn chú ý các giá trị sau:

  Duplicate: Chỉ đánh dấu các giá trị bị trùng

  Unique: Chỉ đánh dấu các giá trị duy nhất

  Và bên cạnh là chọn màu hiển thị khi tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel.

  Light red fill with dark red text: Hiển thị nền đỏ với chữ đỏ đậm.

  Yellow fill with dark yellow text: Hiển thị nền vàng với chữ vàng đậm.

  Green fill with dark green text: Hiển thị nền xanh với chữ xanh đậm.

  Light red fill: Chỉ hiển thị nên đỏ và giữ nguyên màu chữ hiện tại.

  Red text: Hiển thị màu chữ đỏ cho tất cả các giá trị trùng hoặc duy nhất.

  Red border: Kẻ khung màu đỏ cho tất các ô chứa giá trị trùng hoặc duy nhất.

  Custom format: Tự thiết lập màu riêng cho bạn, tuy nhiên chúng tôi thấy với các lựa chọn trên là quá đủ và đừng làm phức tạp việc tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel lên hơn nữa trừ khi bạn muốn.

  2. Tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel 2010, 2007

  Tương tự như tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel 2022, 2013 chúng ta có một danh sách tương tự và điều kiện ở đây là hiển thị màu cho các dữ liệu bị trùng nhau như trên.

  Bước 2: Tại đây bạn chú ý các giá trị Duplicate hay Light Red fill mà sử dụng để tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel và hiển thị màu mà chúng tôi đã nói ở phần trên, cách tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel 2010, 2007.

  3. Tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel 2003

  Hiện tại phiên bản Excel 2003 không sở hữu tính năng Hightlight Duplicate mặc dù có phần Conditional Fomattings và sẽ phải sử dụng công thức để tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel. Do đó chúng tôi sẽ không thực hiện thủ thuật tìm dữ liệu trùng lặp trong Excel với tiêu chí là không sử dụng hàm trong Excel.

  Nếu bạn đang sử dụng phiên bản này tốt hơn hết hãy đổi sang một phiên bản mới hơn bởi Excel 2003 đã quá lỗi thời rồi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Lọc Trùng Trong Excel 2003, 2007, 2010, 2012, 2022, 2022
 • Hướng Dẫn Cách Lọc Bỏ Giá Trị Trùng Trong Vba
 • Cách Xóa Dữ Liệu, Nội Dung Trùng Lặp Trong Excel
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Trong Excel, Remove Duplicates On Excel 2022, 2013,
 • Phân Biệt Cách Dùng Các Hàm Sum, Sumif, Sumifs Và Dsum
 • How To Identify Duplicates In Excel: Find, Highlight, Count, Filter, Etc.

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Copy A Sheet In Excel
 • How To Remove Duplicates In Microsoft Excel To Clean Up Data In Individual Or Multiple Columns
 • How To Use The Excel Countif Function
 • Excel Count And Counta Functions With Formula Examples
 • How To Use The Excel Counta Function
 • The tutorial explains how to search for duplicates in Excel. You will learn a few formulas to identify duplicate values or find duplicate rows with or without first occurrences. You will also learn how to count instances of each duplicate record inpidually and find the total number of dupes in a column, how to filter out duplicates, and more.

  And today, I’d like to share a few quick and effective methods to identify duplicates in a single list. These solutions work in all versions of Excel 365, Excel 2022, Excel 2022, Excel 2013 and lower.

  How to identify duplicates in Excel

  The easiest way to detect duplicates in Excel is using the COUNTIF function. Depending on whether you want to find duplicate values with or without first occurrences, there’s going to be a slight variation in the formula as shown in the following examples.

  How to find duplicate records including 1st occurrences

  Supposing you have a list of items in column A that you want to check for duplicates. These can be invoices, product Id’s, names or any other data.

  Here’s a formula to find duplicates in Excel including first occurrences (where A2 is the topmost cell):

  Input the above formula in B2, then select B2 and drag the fill handle to copy the formula down to other cells:

  As you can see in the screenshot above, the formula returns TRUE for duplicate values and FALSE for unique values.

  Note. If you need to find duplicates in a range of cells rather than in an entire column, remember to lock that range with the $ sign. For example, to search for duplicates in cells A2:A8, use this formula:

  For a duplicate formula to return something more meaningful than the Boolean values of TRUE and FALSE, enclose it in the IF function and type any labels you want for duplicate and unique values:

  In case, you want an Excel formula to find duplicates only, replace “Unique” with an empty string (“”) like this:

  The formula will return “Duplicates” for duplicate records, and a blank cell for unique records:

  How to search for duplicates in Excel without 1st occurrences

  In case you plan to filter or remove duplicates after finding them, using the above formula is not safe because it marks all identical records as duplicates. And if you want to keep the unique values in your list, then you cannot delete all duplicate records, you need to only delete the 2nd and all subsequent instances.

  So, let’s modify our Excel duplicate formula by using absolute and relative cell references where appropriate:

  As you can see in the following screenshot, this formula does not identity the first occurrence of “Apples” as duplicate:

  How to find case-sensitive duplicates in Excel

  In situations when you need to identify exact duplicates including the text case, use this generic array formula (entered by pssing Ctrl + Shift + Enter):

  IF( SUM(( –EXACT(range, uppermost _cell)))<=1, “”, “Duplicate”)

  At the heart of the formula, you use the EXACT function to compare the target cell with each cell in the specified range exactly. The result of this operation is an array of TRUE (match) and FALSE (not match), which is coerced to an array of 1’s and 0’s by the unary operator (–). After that, the SUM function adds up the numbers, and if the sum is greater than 1, the IF function reports a “Duplicate”.

  For our sample dataset, the formula goes as follows:

  =IF(SUM((--EXACT($A$2:$A$8,A2)))<=1,"","Duplicate")

  As shown in the screenshot below, it treats lowercase and uppercase as different characters (APPLES is not identified as a duplicate):

  How to find duplicate rows in Excel

  If your aim is to dedupe a table consisting of several columns, then you need a formula that can check each column and identify only absolute duplicate rows, i.e. rows that have completely equal values in all columns.

  Let’s consider the following example. Supposing, you have order numbers in column A, dates in column B, and ordered items in column C, and you want to find duplicate rows with the same order number, date and item. For this, we are going to create a duplicate formula based on the COUNTIFS function that allows checking multiple criteria at a time:

  To search for duplicate rows with 1st occurrences, use this formula:

  The following screenshot demonstrates that the formula really locates only the rows that have identical values in all 3 columns. For example, row 8 has the same order number and date as rows 2 and 5, but a different item in column C, and therefore it is not marked as duplicate row:

  To show duplicate rows without 1st occurrences, make a little adjustment to the above formula:

  How to count duplicates in Excel

  If you want to know the exact number of identical records in your Excel sheet, use one of the following formulas to count duplicates.

  Count instances of each duplicate record inpidually

  When you have a column with duplicated values, you may often need to know how many duplicates are there for each of those values.

  =COUNTIF($A$2:$A$8, $A2)

  As demonstrated in the following screenshot, the formula counts the occurrences of each item: “Apples” occurs 3 times, “Green bananas” – 2 times, “Bananas” and “Oranges” only once.

  If you want to identify 1st, 2nd, 3rd, etc. occurrences of each item, use the following formula:

  =COUNTIF($A$2:$A2, $A2)

  In a similar manner, you can count the occurrences of duplicated rows. The only difference is that you will need to use the COUNTIFS function instead of COUNTIF. For example:

  =COUNTIFS($A$2:$A$8, $A2, $B$2:$B$8, $B2)

  Once the duplicate values are counted, you can hide unique values and only view duplicates, or vice versa. To do this, apply Excel’s auto-filter as demonstrated in the following example: How to filter out duplicates in Excel.

  Count the total number of duplicates in a column(s)

  The easiest way to count duplicates in a column is to employ any of the formulas we used to identify duplicates in Excel (with or without first occurrences). And then you can count duplicate values by using the following COUNTIF formula:

  =COUNTIF(range, "duplicate")

  Where “duplicate” is the label you used in the formula that locates duplicates.

  In this example, our duplicate formula takes the following shape:

  =COUNTIF(B2:B8, "duplicate")

  =ROWS($A$2:$A$8)-SUM(IF( COUNTIF($A$2:$A$8,$A$2:$A$8)=1,1,0))

  Because it’s an array formula, remember to pss Ctrl + Shift + Enter to complete it. Also, please keep in mind that this formula counts all duplicate records, including first occurrences:

  To find the total number of duplicate rows, embed the COUNTIFS function instead of COUNTIF in the above formula, and specify all of the columns you want to check for duplicates. For example, to count duplicate rows based on columns A and B, enter the following formula in your Excel sheet:

  =ROWS($A$2:$A$8)-SUM(IF( COUNTIFS($A$2:$A$8,$A$2:$A$8, $B$2:$B$8,$B$2:$B$8)=1,1,0))

  How to filter duplicates in Excel

  For easier data analysis, you may want to filter your data to only display duplicates. In other situations, you may need the opposite – hide duplicates and view unique records. Below you will find solutions for both scenarios.

  How to show and hide duplicates in Excel

  Tip. To have filtering enabled automatically, convert your data to a fully-functional Excel table. Just select all data and pss the

  Ctrl + T

  shortcut.

  And now, you can sort duplicates by the key column to group them for easier analysis. In this example, we can sort duplicate rows by the Order number column:

  How to filter duplicates by their occurrences

  If you want to show 2nd, 3rd, or Nth occurrences of duplicate values, use the formula to count duplicate instances we discussed earlier:

  =COUNTIF($A$2:$A2, $A2)

  Then apply filtering to your table and select only the occurrence(s) you want to view. For example, you can filter the 2nd occurrences like in the following screenshot:

  In a similar manner, you can show 2nd, 3rd and all subsequent duplicate occurrences. Just type the required number in the box next to “is greater than”.

  Highlight, select, clear, delete, copy or move duplicates

  After you’ve filtered duplicates like demonstrated above, you have a variety of choices to deal with them.

  How to select duplicates in Excel

  To select duplicate records without column headers, select the first (upper-left) cell, and pss Ctrl + Shift + End to extend the selection to the last cell.

  Tip. In most cases, the above shortcuts work fine and select filtered (visible) rows only. In some rare cases, mostly on very large workbooks, both visible and invisible cells may get selected. To fix this, use one of the above shortcuts first, and then pss

  Alt + ;

  to select only visible cells, ignoring hidden rows.

  How to clear or remove duplicates in Excel

  How to highlight duplicates in Excel

  Another way to highlight duplicates in Excel is using a built-in conditional formatting rule for duplicates, or creating a custom rule specially tailored for your sheet. Experienced Excel users won’t have any problem with creating such a rule based on the formulas we used to check duplicates in Excel. If you are not very comfortable with Excel formulas or rules yet, you will find the detailed steps in this tutorial: How to highlight duplicates in Excel.

  How to copy or move duplicates to another sheet

  To copy duplicates, select them, pss Ctrl + C, then open another sheet (a new or existing one), select the upper-left cell of the range where you want to copy the duplicates, and pss Ctrl + V to paste them.

  To move duplicates to another sheet, perform the same steps with the only difference that you pss Ctrl + X (cut) instead of Ctrl + C (copy).

  This is how you can identify duplicates in Excel using functions and built-in features. To better understand the formulas discussed in this tutorial, feel free to download Identify Duplicates Sample Workbook.

  Duplicate Remover – fast and efficient way to locate duplicates in Excel

  Now that you know how to use duplicate formulas in Excel, let me demonstrate you another quick, efficient and formula-free way – Duplicate Remover for Excel.

  This all-in-one tool can search for duplicate or unique values in a single column or compare two columns. It can find, select and highlight duplicate records or entire duplicate rows, remove found dupes, copy or move them to another sheet. I think an example of practical use is worth many words, so let’s get to it.

  How to find duplicate rows in Excel in 2 quick steps

  To test the capabilities of our Duplicate Remover add-in, I’ve created a table with a few hundred rows that looks like follows:

  As you see, the table has a few columns. The first 3 columns contain the most relevant information, so we are going to search for duplicate rows based solely on the data in columns A – C. To find duplicate records in these columns, just do the following:

  1. The smart add-in will pick up the entire table and ask you to specify the following two things:
   • Select the columns to check for duplicates (in this example, these are the Order no., Order date and Item columns).
   • Choose an action to perform on duplicates. Because our purpose is to identify duplicate rows, I’ve selected the Add a status column

   Apart from adding a status column, an array of other options are available to you:

   • Delete duplicates
   • Color (highlight) duplicates
   • Select duplicates
   • Copy duplicates to a new worksheet
   • Move duplicates to a new worksheet

  As you can see in the below screenshot, all of the rows that have identical values in the first 3 columns have been located (first occurrences are not identified as duplicates).

  If you want more options to dedupe your worksheets, use the Duplicate Remover wizard that can find duplicates with or without first occurrences as well as unique values. The detailed steps follow below.

  Duplicate Remover wizard – more options to search for duplicates in Excel

  Depending on a particular sheet you are working with, you may or may not want to treat the first instances of identical records as duplicates. One possible solution is using a different formula for each scenario, as we discussed in How to identify duplicates in Excel. If you are looking for a fast, accurate and formula-free method, try the Duplicate Remover wizard:

  1. On the next step, you are psented with the 4 options to check duplicates in your Excel sheet:
   • Duplicates without 1st occurrences
   • Duplicates with 1st occurrences
   • Unique values
   • Unique values and 1st duplicate occurrences

   For this example, let’s go with the second option, i.e. Duplicates + 1st occurrences:

  2. Now, select the columns where you want to check duplicates. Like in the pvious example, we are selecting the first 3 columns:

  3. Finally, choose an action you want to perform on duplicates. As is the case with the Dedupe Table tool, the Duplicate Remover wizard can identify, select, highlight, delete, copy or move duplicates.

  It only takes a fraction of a second for the Duplicate Remover wizard to check hundreds of rows, and deliver the following result:

  No formulas, no stress, no errors – always swift and impeccable results 🙂

  Identify Duplicates – formula examples (.xlsx file)

  Ultimate Suite – trial version (.zip file)

  You may also be interested in

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Data Remove Duplicates Kết Hợp Hàm Sumif Gộp Các Đầu Việc Trùng Lặp Và Tạo Boq
 • Ô Với Dấu Phẩy, Dấu Cách, Ngắt Dòng Trong Excel?
 • Cách Chèn Dấu Ngoặc Trong Word, Excel Ngoặc Vuông, Ngoặc Nhọn, Ngoặc Kép
 • Cách Sử Dụng Toán Tử Chuỗi Và Ký Tự Đại Diện, Hỗ Trợ Numbers
 • Hiện Các Hàng Hoặc Cột Có Dấu Cộng Hoặc Trừ Trong Excel?
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Trong Excel, Remove Duplicates On Excel 2022, 2013,

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xóa Dữ Liệu, Nội Dung Trùng Lặp Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Lọc Bỏ Giá Trị Trùng Trong Vba
 • Cách Lọc Trùng Trong Excel 2003, 2007, 2010, 2012, 2022, 2022
 • Cách Tìm Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel, Hightlight Duplicate
 • Tạo Nút Bấm Trong Excel Để Chạy Các Lệnh Lập Trình Tự Động
 • Với những danh sách sau nhiều lần gộp vào với nhau việc bị trùng dữ liệu là hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy làm thế nào để lọc dữ liệu trùng trong Excel với phương thức chuẩn xác nhất, tránh bị thừa cũng như bị nhầm lẫn với danh sách đó. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn một cách để lọc dữ liệu bị trùng trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 2007 và Excel 2003.

  Lọc dữ liệu trùng nhau trong bảng tính Excel

  Nhiệm vụ đơn giản thôi, hãy lọc dữ liệu bị trùng trong Excel với sheet hiện có. Bạn có thể thấy chúng tôi đã bôi đỏ dữ liệu bị trùng để bạn đọc dễ dàng nhận dạng và hiểu hơn.

  Bước 1: Để lọc dữ liệu bị trùng trong Excel trước tiên bạn cần phải khoanh vùng toàn bộ dữ liệu trong khu vực cần lọc hoặc là toàn bộ Sheet đó trước đã.

  Lọc dữ liệu trùng trong Excel 2010, 2007

  Chú ý
  Để sử dụng bộ lọc dữ liệu cho bảng tính, bạn cần sử dụng bộ Office 2007 trở lên.

  Ví dụ: Tôi có một bản tính như hình bên dưới các dữ liệu trùng nhau được đánh dấu bằng màu đỏ. Bây giờ tôi muốn loại bỏ các dòng dữ liệu trùng nhau (tức là chỉ giữ lại 1 dòng dữ liệu)

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại

  – Bạn có thể chọn lọc bản ghi theo tất cả các trường: chọn Select All

  Trong đó:

  + Select All: để chọn tất cả các trường trong bảng dữ liệu

  + Unselect All: hủy chọn tất cả các trường trong bảng dữ liệu

  – Bạn có thể chọn lọc bản ghi theo từng trường: Chọn Unselect All để hủy chọn tất cả, tick vào các cột bạn chọn để lọc dữ liệu như hình bên dưới và nhấn OK.

  Bước 3: Sau khi nhấn OK sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo là bạn đã loại bỏ được bao nhiêu dòng dữ liệu trùng và số dòng dữ liệu còn lại là bao nhiêu.

  Kết quả: Bạn thấy những dòng dữ liệu trùng đã bị loại bỏ.

  Đối với công cụ lọc dữ liệu trùng lặp này bạn sẽ thấy việc loại bỏ những dòng dữ liệu trùng đối với các bản ghi lớn rất dễ dàng, nó giúp bạn thao tác nhanh hơn, và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách xuống dòng trong Excel để thực hiện việc tạo bảng tính dễ dàng hơn.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/loc-du-lieu-trung-nhau-trong-excel-1957n.aspx

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Cách Dùng Các Hàm Sum, Sumif, Sumifs Và Dsum
 • Thủ Thuật In Nhiều Sheet Trong Bảng Tính Excel
 • Những Nút Và Hình Tam Giác Trong Các Ô Của Tôi Là Gì?
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Phép Chia Trong Excel Chuẩn Nhất
 • Cách Khắc Phục Lỗi Nhắc Lại Ký Tự Khi Nhập Chữ Trong Excel
 • Phím Tắt Ẩn Dòng Trong Excel, Phím Tắt Ẩn Cột Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Ẩn Hàng Và Ẩn Cột Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Có Cách Nào Undo Sau Khi Chạy Vba?
 • Phím Tắt Cho Paste Values Và Các Công Cụ Khác
 • Hàm Match Trong Excel Và Cách Dùng Hàm Match ?
 • Hàm Choose Trong Excel Dùng Để Làm Gì?
 • Theo bạn thì chức năng ẩn dòng, cột có cần phím tắt hay không và nếu có thì phím tắt ẩn dòng trong Excel và phím tắt ẩn cột trong Excel là như thế nào ? Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có rất nhiều người không trả lời được. Không trả lời được là vì bạn sử dụng tính năng này nhiều nhưng là bằng các thao tác chuột chứ không hẳn là sử dụng các phím tắt trong Excel. Đây là điều hoàn toàn sai lầm khi học Excel bởi các phím tắt Excel là thứ quan trọng nhất để giúp bạn học cũng như làm việc với Excel nhanh và hiệu quả hơn.

  Phím tắt ẩn dòng, cột trong Excel

  Phím tắt ẩn, hiện dòng cột trong Excel

  – Để phím tắt ẩn dòng trong Excel chúng ta sử dụng Ctrl + 9 hoặc Ctrl + Shift + 9. Nhấn một lần để ẩn và lần nữa để hiện lại.

  – Để phím tắt ẩn cột trong Excel chúng ta sử dụng Ctrl + 0 hoặc Ctrl + Shift + 0. Tương tự nhấn một lần để ẩn cột và nhấn lần nữa để trở về trạng thái cũ.

  Lưu ý việc sử dụng phím tắt ẩn dòng trong Excel hay phím tắt ẩn cột trong Excel chỉ có hiệu lực khi chuột bạn đang chỉ vào một hoặc nhiều cột, hàng mà thôi. Nếu chưa chỉ thì các phím tắt trên sẽ không sử dụng được.

  Với câu trả lời trên thì chắc hẳn bạn đọc đã biết được phím tắt ẩn dòng trong Excel hay phím tắt ẩn cột trong Excel là như thế nào rồi phải không. Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều các vấn đề mà chúng tôi nhận được từ bạn đọc trong thời gian gần đây. có rất nhiều các câu hỏi chỉ xoay quanh các tính năng cơ bản như xuống dòng trong Excel …. Qua đó có thể thấy người dùng Excel vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ được quy trình học Excel sao cho đúng nhất. Đó cũng chính là lý do mà chúng ta cần phải trau dồi thêm các kiến thức về Excel, đặc biệt là thông qua các bài viết của chúng tôi nói về Excel, Word, PowerPoint hay các công cụ khác có trong Ofice của Microsoft.

  Về cơ bản thì với tất cả người sử dụng Excel việc học thuộc lòng phím tắt là thứ cần phải học đầu tiên. Do đó với 50 phím tắt dùng Ctrl trong Excel sẽ là thứ mà bạn không thể bỏ qua. Phím Ctrl có rất nhiều chức năng trong Excel và vì thế bạn biết được càng nhiều phím tắt dùng Ctrl trong Excel càng tốt.

  phim tat an dong trong Excel

  , phim tat an cot trong Excel, phim tat trong Excel,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Lập Báo Cáo Thống Kê Sử Dụng What If Analytics Trong Excel 1/2021
 • Thủ Thuật Tách Gộp Họ Tên Trong Excel Không Cần Phần Mềm
 • Hướng Dẫn Cách Tách Họ Và Tên Trong Excel Nhanh Chóng
 • Hướng Dẫn 3 Cách Tách Họ Và Tên Trong Microsoft Excel
 • ⚙Cách Trừ Ngày Trong Excel 2022
 • Cách Gõ Tắt Trong Word, Excel, Powerpoint

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xoay Hình Ảnh Trong Windows 10 Đơn Giản Và Nhanh Nhất
 • Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Word – Hướng Dẫn Giãn Dòng
 • Cách Thay Đổi Khoảng Cách Giữa Các Dòng Trong Word
 • Microsoft Word Tips: Adjusting Paragraph Spacing
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Line And Paragraph Trong Microsoft Office 2010
 • Khi tạo các văn bản dài, có nhiều từ khó viết và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì tốt nhất bạn nên dùng tính năng gõ tắt trong Word để tiết kiệm thời gian, thêm nữa nó giúp ta thoải mái hơn khi làm việc trong 1 thời gian dài trên máy tính.

  Sau khi thiết lập xong, bạn chỉ cần gõ từ viết tắt đã quy định từ trước thì ngay lập tức Word sẽ thay bằng từ bạn cần gõ, rất là tiện.

  Gõ tắt trong Word, Excel, PowerPoint

  Bước 3: Trong hộp thoại AutoCorrect, tại dòng Replace text as you type, bạn hãy gõ từ viết viết tắt tại Replace, gõ từ muốn viết tắt tại With. Cuối cùng bấm Add.

  Ví dụ: Thay vì gõ từ Biết máy tính nhiều lần, mình sẽ vào đây thiết lập gõ tắt cho từ này.

  Gõ từ bmt tại dòng Replace và gõ Biết máy tính tại With.

  Làm xong bạn sẽ thấy từ vừa thiết lập nằm trong bảng gõ tắt phía dưới. Bạn có thể thêm từ khác nếu muốn. Bấm Ok, bấm tiếp Ok để lưu cài đặt.

  Giờ như trong ví dụ, mỗi khi mình gõ từ bmt, bấm cách một cái Word sẽ hiển thị từ Biết máy tính, rất tiện lợi.

  Cách bỏ gõ tắt trong Word

  Muốn tìm nhanh hơn thì gõ từ khóa tại dòng Replace.

  Trong Excel và PowerPoint

  Điều thú vị

  Không chỉ với text,  bạn có thể áp dụng cách này để gõ tắt các kí tự đặc biệt, ví dụ như hình trái tim, hình mặt cười chẳng hạn. Trong phần mềm đã cho sẵn cho bạn rồi đấy, ví dụ gõ 🙂 sẽ thành ☻. Nước ngoài hay dùng kiểu này, bạn sửa lại như  ^_^  chẳng hạn.

  Kết luận

  Ngoài ra bạn có thể dùng phần mềm gõ tiếng Việt rất phổ biến hiện nay là Unikey, nó cũng có tính năng thú vị này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Phím Tắt Thêm Dòng Trong Word Hay Nhất 2022
 • Các Phím Tắt Đơn Giản Và Hữu Ích Trên Microsoft Word
 • Hướng Dẫn Hiển Thị Thước Trong Word Đơn Giản Nhất
 • Phím Tắt Save As Trong Word, Excel, Powerpoint – Chi Tiết 2022
 • Gõ Tắt Trong Microsoft Word 2007 Hoặc 2010?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100