Cách Tạo Chữ Drop Cap Trong Word

--- Bài mới hơn ---

 • How To Type The Delta Symbol (Δ) In Word/excel
 • Hướng Dẫn Cách Xóa Các Endnote Trong Word Một Cách Nhanh Chóng
 • Cách Định Dạng Word Document Đơn Giản Với Styles
 • Cách Tính Toán Trong Bảng Word 2007, 2010, 2013, 2022 Full
 • Tính Tổng Cột Hoặc Hàng Gồm Các Số Trong Bảng
 • Tạo chữ cái lớn đầu dòng, thường được áp dụng trong các bài báo, tạp chí…. Giúp văn bản trở nên nổi bật hơn đối với người đọc.

  Trong word, để tạo chữ cái lớn đầu dòng. Thì bạn sử dụng tính năng Drop Cap để tạo.

  Cách tạo chữ drop cap trong word như thế nào? Thì trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và tùy chỉnh chữ Drop Cap.

  1. Cách tạo chữ drop cap trong word

  Ví dụ mình có văn bản sau đây:

  Mình sẽ cho chữ T trong chữ Tỷ phóng lớn lên, so với những chữ cái trong đoạn văn. Thì mình sẽ thực hiện như sau:

  Bước 1: Quét chọn vào chữ cái, mà bạn muốn phóng lớn. Sau đó bấm vào Tab Insert.

  Lưu ý: Trước chữ cái mà bạn muốn phóng lớn, không được có khoảng trắng, nếu có khoảng trắng thì mục Drop cap sẽ bị ẩn đi.

  Bước 2: Bạn rê chuột đến nhóm công cụ text, bấm chọn vào Drop Cap.

  Trong đó: None: Chế độ thông chữ bình thường. Dropped: Chữ to trong khoảng cách 3 dòng và đẩy các chữ phía sau vô 1 khoảng. In margin: Chữ to khoảng cách 3 dòng và bị đẩy ra khỏi lề. Drop cap Options: Chế độ tùy chỉnh.

  Giả sử như ở đây, mình chọn kiểu phóng to là Dropped.

  Giả sử như bạn muốn tạo ra chữ cái lớn đầu dòng, có độ dài nằm trong khoảng cách lớn hơn 3 dòng. Hoặc bạn muốn các ký tự ở phía sau chữ cái phóng to, cách nó 1 khoảng bao nhiêu cm.

  Để làm được các yêu cầu trên, thì bạn vào chế độ tùy chỉnh chữ Drop Cap ở mục 2.

  2. Cách phóng to chữ trong word tùy chỉnh

  Thực hiện:

  Bước 1: Đầu tiên quét chọn vào chữ cái, sau đó vào Tab Insert, bấm vào Drop Cap và chọn Drop cap Options.

  Bước 2: Lúc này hộp thoại Drop Cap sẽ xuất hiện, bao gồm các tùy chọn.

  Posittion: Lựa chọn kiểu chữ Drop Cap.

  Lines to drops: Lựa chọn số dòng hiển thị chữ Drop Cap.

  Distance from text: Chọn khoảng cách của chữ Drop Cap so với các kí tự sau nó.

  Bạn có thể chọn 1 trong 2 kiểu Dropped hoặc In margin để tùy chỉnh.

  Giả sử như ở đây, mình chọn kiểu Dropped. Số dòng mà chữ cái hiển thị mình nhập 4, khoảng cách với ký tự phía sau là 1 cm.

  Kết quả như sau: chữ sẽ hiển thị trên 4 dòng và cách các ký tự phía sau 1cm.

  3. Hủy chữ Drop cap trong word

  Nếu bạn không muốn phóng to chữ nữa, muốn quay về với chữ bình thường. Thì làm như sau:

  Đầu tiên là quét chọn vào chữ phóng to, sau đó vào Tab Insert, tiếp theo chọn vào Drop cap và chọn None.

  Kết quả: Chữ sẽ trở về như lúc đầu

  4. kết luận

  Như vậy là trong bài viết này, mình đã hướng dẫn bạn cách tạo chữ drop cap trong word.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Chia Cột, Tạo Dropcap Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Drawing Trong Word
 • Hướng Dẫn Xóa Bỏ Gạch Đỏ Dưới Chữ Trong Word
 • Cách Bỏ Gạch Chân, Xóa Dấu Gạch Đỏ, Gạch Xanh Dưới Chữ Trong Word
 • Cách Khắc Phục Lỗi Đánh Mất Chữ Trong Word Dễ Dàng
 • Add A Drop Cap In Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Insert Table Formulas In Word
 • How To Highlight And Remove Highlight In Word
 • How To Quickly Highlight Recurring Text In Word
 • Editing Microsoft Excel And Word Export Options
 • Text Justification And Alignment In Microsoft Word
 • Add a Drop Cap in Word: Overview

  You can add a drop cap in Word to the beginning of a chapter or section to enhance its appearance. A drop cap is a large capital letter that, typically, has the depth of two or more lines of normal text.

  To add a drop cap in Word that is part of the document, choose the “Dropped” choice in the “Drop Cap” button’s drop-down menu. Alternatively, to add a drop cap that is contained in the document’s margin, choose the “In margin” choice. Alternatively, to remove a selected drop cap from your document, select the “None” choice from the button’s drop-down menu.

  Add a Drop Cap in Word: Instructions

  1. To add a drop cap in Word, select the letter to which to add a drop cap.
  2. To add a drop cap that is part of the document, choose the “Dropped” option from the “Drop Cap” drop-down button’s menu.
  3. Alternatively, to add a drop cap that appears in the document’s margin, choose the “In margin” option, instead.
  4. To remove a drop cap from a document, select the drop cap.
  5. Then choose the “None” option from the “Drop Cap” drop-down button’s menu.
  6. To see the full options for adding a drop cap, choose the “Drop Cap Options…” command from the “Drop Cap” drop-down button’s menu to open the “Drop Cap” dialog box.
  7. Choose the “Position” of the drop cap.
  8. Choose the “Font” for the drop cap from the labeled drop-down box.
  9. Set the “Lines to drop:” and the “Distance from text:” in the labeled spinner boxes.

  Add a Drop Cap in Word: Video Lesson

  The following video lesson, titled ” Inserting Drop Caps,” shows how to add a drop cap in Word. This lesson is from our complete Word tutorial, titled ” Mastering Word Made Easy v.2019 and 365.”

  Tagged under: add, adding, capital letter, create, creating, document, documents, drop cap, drop caps, file, files, help, how-to, insert, inserting, instructions, learn, lesson, letter, make, making, microsoft word, overview, paragraph, paragraphs, self study, teach, text, training, tutorial, video, word, Word 2013, Word 2022, Word 2022, Word for Microsoft 365, word for Office 365

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Easy Ways To Insert The Delta Symbol (Δ) In Excel
 • Bài 2: Cách Gõ Tiếng Việt Trong Word 2010
 • Cách Chỉnh Sữa Lỗi Dòng Bị Cách Xa Trong Word
 • Mẹo Sửa Lỗi Văn Bản Bị Dính Chữ Trong Word Không Phải Ai Cũng Biết
 • Bật Mí Cách Khắc Phục Lỗi Chữ Trong Word Bị Cách Quãng
 • Insert A Drop Cap In Word 2007

  --- Bài mới hơn ---

 • Defintion Và Sử Dụng Overtype Và Insert Modes Trong Word
 • 8 Thủ Thuật Word Hữu Dụng Cho Dân Văn Phòng
 • Những Mẹo Hay Nhất Giúp Bạn Trở Thành Cao Thủ Ms Word
 • 10 Mẹo Hay Giúp Bạn Trở Thành Cao Thủ Microsoft Word
 • Những Thủ Thuật Dành Riêng Cho Dân Kế Toán Và Văn Phòng
 • In the corporate world, link denture there is a tendency to want to brand every slide with your company logo. Even worse, resuscitator treatment use the company colours and washed out ‘people shaking hands’ image that the CEO demands is on every slide. How can you make sure that the logo or image appear on every slide? By putting them into the Slide Master.

  Think of the Slide Master as the ‘head honcho’ slide. All the other slides in your psentation look up the the Slide Master, and copy (inherit) whatever the Slide Master look like. Generally, if you place the company logo on the bottom right of the Slide Master, every slide in your psentation will have the company logo on the bottom right of the slide.

  That is all well and good, but how do you get to the slide master view, especially since the user interface has changed in PowerPoint 2007?

  (PS – the pen work in the above image was created using a very bad mouse and the most powerful program in Windows – MSPAINT! If anyone has a spare tablet (or tablet PC for that matter) that they want to permanently lend me, please let me know!)

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

  If you are a MSDN subscriber, search

  you can expect the gold code to be available in the next few days.

  If you are a consumer, diagnosis

  we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

  So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

  TNP 😉

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

  If you are a MSDN subscriber, search

  you can expect the gold code to be available in the next few days.

  If you are a consumer, diagnosis

  we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

  So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

  TNP 😉

  Cheers,

  TNP 😉

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

  If you are a MSDN subscriber, search

  you can expect the gold code to be available in the next few days.

  If you are a consumer, diagnosis

  we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

  So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

  TNP 😉

  Cheers,

  TNP 😉

  I am sure as soon as you thought about upgrading to Office 2007 and looked at the options available, sale

  you thought – ” dang it, this is going to be hard work deciphering exactly what version (or SKU) of Office I should buy.

  Well let me save you the hassle and let you know exactly what you are getting when you purchase Microsoft Office Professional 2007:

  • Word 2007

   For all your word processing / document reading and creation needs

  • Excel 2007

   For crunching the numbers

  • PowerPoint 2007

   For psenting information to your peers

  • Outlook 2007 (with Business Contact Manager)

   To keep in touch with your colleagues through email (and keep track of customer details using the Business Contact Manager)

  • Access 2007

   To build databases to store your important business data

  • Publisher 2007

   To produce professional looking documents, marketing collateral, reports, business cards, banners, signs, websites etc.

  • Accounting Expss 2007

   To make managing the finances of your small business (or your EBay empire!) easy

  There are two different versions of Microsoft Office Professional 2007 that you can buy. The first is a full version of the product, which you need to buy if you do not currently have a version of Office on your computer.

  If you currently use Office on your computer, then you can purchase the UPGRADE version, which is a lot cheaper!

  What is the Prepare Menu?

  The ppare menu is a collection of functionality which a user might use to ppare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

  Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

  Inspect Document

  The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

  Encrypt Document

  By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

  Restrict Permission

  This ppare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

  This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

  You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

  Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

  Mark as Final

  Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

  Run Compatibility Checker

  By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in pvious versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

  Conclusion

  So there you have it, a deep pe into the document pparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

  TNP

  Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

  If you are a MSDN subscriber, search

  you can expect the gold code to be available in the next few days.

  If you are a consumer, diagnosis

  we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

  So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

  TNP 😉

  Cheers,

  TNP 😉

  I am sure as soon as you thought about upgrading to Office 2007 and looked at the options available, sale

  you thought – ” dang it, this is going to be hard work deciphering exactly what version (or SKU) of Office I should buy.

  Well let me save you the hassle and let you know exactly what you are getting when you purchase Microsoft Office Professional 2007:

  • Word 2007

   For all your word processing / document reading and creation needs

  • Excel 2007

   For crunching the numbers

  • PowerPoint 2007

   For psenting information to your peers

  • Outlook 2007 (with Business Contact Manager)

   To keep in touch with your colleagues through email (and keep track of customer details using the Business Contact Manager)

  • Access 2007

   To build databases to store your important business data

  • Publisher 2007

   To produce professional looking documents, marketing collateral, reports, business cards, banners, signs, websites etc.

  • Accounting Expss 2007

   To make managing the finances of your small business (or your EBay empire!) easy

  There are two different versions of Microsoft Office Professional 2007 that you can buy. The first is a full version of the product, which you need to buy if you do not currently have a version of Office on your computer.

  If you currently use Office on your computer, then you can purchase the UPGRADE version, which is a lot cheaper!

  Are you a teacher, dosage

  student, price

  or home user of Office, misbirth

  and want to upgrade or buy a full version of Office 2007? Microsoft Office Home and Student 2007 is probably the best version for you. Why? Well it is cheaper than most of the other office suites, but includes all the programs you are most likely to use every day.

  What programs are included in Microsoft Office Home and Student 2007?

  There are four different programs which come with Home and Student edition. They are:

  • Word 2007

   For all your word processing, typing, document creation needs. Great for school, college or university homework and assignments.

  • PowerPoint 2007

   Enables you to create your own psentations. Capture your ideas, and share them with an audience. Again great for homework or assignments where you need to psent in front of a class or audience

  • OneNote 2007

   OneNote is great for taking notes, jotting down information, and keeping track of things. Just like a paper notebook, except electronic! Again fantastic for school, college of university, as you can keep your research notes all in one place.

  Microsoft Office Home and Student 2007 (along with all other Microsoft Office suites, and inpidual products) will be available in late January, and will cost around USD$150

  TNP 😉

  Have you upgraded from Excel 2003 to Excel 2007 but are unsure where some of your favourite commands are in the new ribbon user interface? Don’t worry… here is a quick guide for some of my (and hopefully your) favourite Excel commands:

  Do you want to know where all your other favourite Excel 2003 commands are hidden (I mean where your favourite buttons can be found!)? Microsoft have put together a great tool to help you out. You can find the Interactive Excel 2003 to Excel 2007 command reference guide on the Microsoft Office website

  ’till next time

  TNP 😉

  You are in luck!

  To search through the extensive online FREE Clip Art library, all you need to do is go to the Clip Art page on Microsoft Office Online, and type your search into the box at the top of the screen!

  You are in luck!

  To search through the extensive online FREE Clip Art library, all you need to do is go to the Clip Art page on Microsoft Office Online, and type your search into the box at the top of the screen!

  So you are going on holiday and need to let everyone know that you are not going to be answering their emails, resuscitator

  looking at their funny forwards, nurse or reading about Nigerian money scams in your junk mail folder!

  The Out of Office Assistant looks after your inbox whilst you are away, store

  by replying with a custom message whenever someone sends you an email. The message could be as simple as “Hi, I am not in the Office, email will not be read until I return”… or could include alternative contact details, or maybe the contact details of a colleague who is looking after your job whilst you are away.

  To turn on the Out of Office Assistant in Outlook 2007:

  1. Select “I am currently Out of the Office”
  2. Type your custom message in the box below

  Simple as that! If you could not find the Out of Office Assistant button in the tools menu, it might mean you are not using an Exchange server at your workplace. Outlook needs to be connected to an Exchange server for the Out of Office Assistant to work properly (or at all!)

  When you get back from holidays… you will want to turn off your Out of Office Assistant.

  In Outlook 2007, in the tools menu select “Out of Office Assistant”. Then select “I am in the Office”

  Get Smart with the Out of Office Assistant!

  You can get smarter with the Out of Office Assistant in Outlook 2007… by adding additional rules to be processed whenever an email appears in your inbox. For example, you might want to delete every email from your boss (not recommended), or move emails from a distribution list into a folder you have set up.

  Now you can go on holiday and not have to worry about your email every 5 minutes!

  Thats right… 23 Sleeps, ailment thats 552 hours, internist or 33120 minutes until Office 2007, try and Windows Vista will be available in the shops. January 30 is not that far away!

  You can p-order your copy of Windows Vista or Office 2007 now on chúng tôi They can even gift wrap it for you!

  Over the next three weeks I will be in overdrive making sure that you have all the tips, tricks and tutorials you need to hit the ground running as soon as you take off the shrink wrap on your own copy of Office 2007.

  ’till next time

  TNP 😉

  Inserting tables in Word 2007 has changed slightly from pvious versions of Office, buy however it really is a piece of cake with the new Ribbon user interface, and my favourite feature of all… live pview!

  Once you have created your table, it is very quick and simple to add a splash of colour to your table!

  1. Sit back and enjoy your very attractive, very simple table in Word 2007!

  So there you have it… Everything you really need to know to use tables in Word 2007. Much faster than pvious versions don’t you think!!!!!

  ’till next time

  TNP 😉

  Here is an example of what you can do with Track Changes, and a Comment.

  How to turn on Track Changes in Word 2007

  If you want to incorporate all the changes one of your colleagues made, or reject some whilst approving others, you can do that with the buttons in the “Changes” group, again in the “Review” tab of the Word 2007 Ribbon.

  ’till next time

  TNP 😉

  Stumbled across this absolute beauty of a Visio template today. Strictly speaking this will work with Visio 2007 as well as earlier versions like Visio 2003… but I just had to blog about it.

  That’s right… you can now play CSI at home, approved without the dangerous explosions, refractionist car chases or other potentially life ending catastrophes that happen on the TV Series.

  The Visio Crime Scene template, which you can download from the Microsoft website, contains all the things you need to recreate your favourite crime scene – bodies (with movable arms and legs), separate arms and legs (!), weapons of all varieties (shot guns, pistols, shell casings, clips, even nunjuks!!!), pools of blood (small, large, or trail)… even a king size bed for those domestic disputes.

  You can find the FREE Crime Scene Template, as well as many other great Office 2007 templates to download from Microsoft Office Online.

  ’till next time

  TNP 😉

  So you have just purchased a version of Office 2007 (or your boss just made you upgrade your PC at work!), sildenafil and want to get up to speed quickly on exactly how to use Word 2007. No sweat – here is the ultimate list of great posts to help you get your head around exactly how to use Word 2007 – fast!

  When you first start using Word 2007 – read…

  1. What happened to the File Menu? Help with the new user interface in Office 2007
  2. Screencast: Introduction to the New Ribbon UI in Word 2007
  3. Word 2007: Undo
  4. What are Galleries in Office 2007?
  5. Printing in Word 2007

  Once you are comfortable, move on to…

  1. Need more Clip Art in Word 2007?
  2. Inserting a Table in Word 2007
  3. Find and Replace in Word 2007
  4. Word 2007: How to add page numbers to your documents
  5. How to Change your Page Orientation (Portrait vs Landscape) in Word 2007
  6. Breaks in Word 2007 – Page, Column, Text Wrapping and Section Breaks
  7. Word 2007: Page Layout Deep Dive Tutorial
  8. Word 2007: What is the Prepare Menu? Deep Dive
  9. How to Superscript text in Word 2007
  10. Show and Hide Codes in Word 2007
  11. Insert a Drop Cap in Word 2007
  12. Track Changes, and Comments in Word 2007
  13. How to save your Word 2007 document as a PDF
  14. Word 2007 – Send your Document, Share it with the World!

  And once you are an absolute power user of Word 2007…

  1. Word 2007: Start Word 2007 without the Splash Screen
  2. Shortcut keys in Word 2007
  3. Word 2007: Minimise the Ribbon (Minimize the menu)
  4. More than just word count – All the document statistics you want in Word 2007 using Status Bar Configuration
  5. Word 97 Look and Feel, with Word 2007!
  6. Lorem Ipsum and other random filler text in Word 2007, PowerPoint 2007, and Excel 2007
  7. Screencast – Extending the Office 2007 UI with a Custom Ribbon

  And to keep track of the latests posts on Word 2007 at The New Paperclip, simply check out the Word 2007 Category

  Or you could purchase one of these books from Amazon.com

  ’till next time

  TNP 😉

  … everyone who has ever worked in an office knows that Blind Carbon Copy (or Bcc as it is usually referred to) is how most organisations operate. Without Bcc you could not spad rumors, viagra embarrass your colleagues… 🙂 whoops I mean you could not inform others of important business communications whilst protecting their identity.

  1. Start a new email

  ’till next time

  TNP 😉

  Signatures mean different things to different people, internist depending on where you work, and what job you are in. Some companies have very strict guidelines on what you can and can not include in your signature, even telling you exactly what font and font size you have to use! And then there are other organisations that don’t care, so you can add your personal touch.

  Whatever your situation, chances are you need to know how to add a signature to your outgoing email in Outlook 2007. It is easier than you think!

  To create your signature in Outlook 2007

  1. In the text area, type your signature. To change fonts or font sizes, add bold or italics etc, simply use the buttons and drop down boxes above the text area.
   Again, in the “Signatures and Stationery” dialog box, you can select your favourite signature for new messages, or replies and forwards. Simply use the two drop down boxes in the top right hand corner of the “Signatures and Stationery” dialog box.

  One last tip for anyone creating their own signature. No signature looks good if you use LIME GREEN as a font colour – let this be your last warning!

  ’till next time

  TNP 😉

  Big news from the folks at Microsoft today is that Microsoft Office 2007 will be available to purchase and download from Windows Marketplace on January 30!

  Along with most versions of Windows Vista, decease Microsoft Office Home and Student 2007, urticaria Microsoft Office Professional 2007, and Microsoft Office Standard 2007 will be available online.

  No more messing around with shrink wrap, no more paper cuts, no more scratched CDs/DVDs!

  Don’t have broadband… well the download will take a while. Why not purchase Windows Vista or Office 2007 from Amazon.com?

  So you are a hotshot who doesn’t need to use a mouse! Fair enough, ascariasis power users tend to find they can do tasks quicker by using shortcut keys. Shortcut keys are combinations of keystrokes on your keyboard that can make the program do a certain task.

  The new Ribbon UI in Word 2007, Excel 2007, and PowerPoint 2007 is easier to use with a mouse, but if you want to use your keyboard shortcuts, there is a quick, easy, and visual way to find out what you need to pss.

  All you need to do, is hit the “Alt” key. Simple as that. By pssing the “Alt” button in Word 2007, the keyboard shortcuts appear on top of all the different sections of the Ribbon.

  As soon as you go to another tab in the ribbon, if you hit “Alt” again, you can see all the shortcuts for each piece of functionality on that tab.

  So there you have it – all you need to do is remember “Alt” is your shortcut to keyboard shortcuts in Word 2007! (and Excel 2007, PowerPoint 2007 etc etc).

  Want to master the key shortcuts in Word 2007?

  TheNewPaperclip.com has put together a 5 day audio course that will help you remember and confidently use the key keyboard shortcuts in Word 2007 in just 15 minutes a day. You can find out more over at chúng tôi or you can enrol in the course now.

  ’till next time!

  TNP 😉

  Office 2007, Shortcuts, Tips, Tutorial, Word 2007

  That being said, it looks like Calibri is making its way into more and more places… even before the release of Office 2007. Check out any of the coverage of the Australian Open Tennis Championships taking place at the moment… the ” Melbourne ” text on the court looks as though it is in Calibri! (or something very very close to it!).

  But that begs the next question. What if you don’t like Calibri? How do you change the default font in Word 2007 to something that you like? It is much easier than you think! Here is a quick tutorial to get you started!

  1. On the “Home” tab of the Word 2007 Ribbon, in the font group, select the “More Options” button. See the image below if you don’t know which button that is.

  So there you have it, a quick introduction into Typography, Default Fonts, and what will soon become everyone’s favourite font (by default)… Calibri.

  ’till next time,

  TNP 😉

  Now that Office 2007 and Windows Vista are now available for all of us at home… (the consumer launch is at Midngiht tonight!) it is time to purchase your copy today!

  Get onto chúng tôi patient pick up your copies of Office and Vista, recipe and check out all the Office 2007 Books that have been released in the last few months. Hopefully over time I will review a few of them and publish here – if you purchase a book, contagion let me know your thoughts and I will share with the rest of the world 🙂

  For all of you interested in following the consumer launch of Microsoft Office 2007, and Windows Vista, there is a great site on chúng tôi which outlines all the details, including a webcast by Bill Gates… at 1:45PM PST Monday 29 January.

  ’till next time!

  TNP 😉

  Many people live and breath by their task list! One of the most popular features of Outlook 2007 (apart from email and calendaring of course) is Tasks. “Tasks” allow you to set a reminder to do a certain portion of work… or in other words… a Task! 🙂

  There are many different ways to create a task to keep track of in Outlook 2007 (The quickest way in Outlook 2007 is to type your task into the “To-Do Bar”)… however that is not the most efficient way, case especially if you take most of your notes in OneNote 2007.

  For those who don’t know what OneNote 2007 is, cure it is great for taking notes, jotting down information, and keeping track of things. Just like a paper notebook, except electronic! Fantastic for school, college or university, as you can keep your research notes all in one place.

  And if you are taking your notes in OneNote 2007, you are more than likely thinking about Tasks that you need to perform after taking those notes! That is where the integration between OneNote 2007 and Outlook 2007 is so handy!

  1. In OneNote 2007, select the text you would like to turn into a Task.
  2. On the menu bar, select the “Task” drop down menu
  3. Select the timeframe you would like to complete the task in. In the screenshot you can see that you can set a task for today, tomorrow, this week, next week, or for no specific date.

  ’till next time!

  TNP 😉

  Did you wake up this morning and realise that the early Office 2007 beta version you were running no longer works? The 1st of February marks the date that beta 1 versions of Office 2007 around the world expire. Stop working. Cause Havoc

  But… exclusively to The New Paperclip… THERE IS A SOLUTION! Just like the “Colonels Secret Herbs and Spices”… this is one of the closest held secrets in the IT world

  ’till next time!

  TNP 😉

  The worst part of software evaluation is having to wait for ages whilst you download all the different trial versions that you want to look at. Office 2007 is no different, pills with most trial versions being in the hundreds of megabytes region! Talk about a bandwidth hog!

  But there is a much easier, faster, and less painful way to try out each of the Microsoft Office 2007 system products – even those niche ones like SharePoint Designer 2007, OneNote 2007, Visio 2007, Project 2007, and even InfoPath 2007! It is called the 2007 Microsoft Office Test Drive.

  The Test Drive is a virtual environment that you can view from your web browser! (delivered via Citrix for those who want to know the technical side of it). Using the Test Drive is exactly like using the trial software if you had installed it on your own machine – only you don’t have the hassle of installing (and eventually uninstalling) all your favourite Microsoft Office 2007 programs.

  The best part about the Office 2007 Test Drive is that it comes packed with tutorials for each of the products that you can evaluate. This feature alone is fantastic because you can get up to speed very quickly on each of the Office 2007 products, and make a fair and informed decision as to the benefits that the products will have to your productivity, your business, or your employees.

  You can find the 2007 Office System Test Drive on Office Online. And remember when you have played with the products, come back to The New Paperclip to pe deeper into each of them 🙂

  ’till next time

  TNP 😉

  Anyone who is serious about building a professional, ampoule efficient and most importantly… a great looking Intranet or Website hosted on Microsoft Office SharePoint Server 2007 NEEDS to know about Master Pages.

  For those of you new to web design, “Master Pages” allow you to have a consistent layout throughout your entire project, without having to do some fancy coding! I guess the best way to think of master pages is as a template for the way your whole site looks.

  How do I create a Master Page in SharePoint Designer 2007?

  1. Look towards the bottom right hand corner of the screen. You should see a “Layout Tables” pane. Down the bottom of that pane there is a section called “Table Layout”. In this section there are a variety of common layouts that are used on professional websites. Have a look through each of the layouts and select your favourite.
  2. Add the standard content you want to be in each part of the Master Page. For example, you might want to put a copyright message in the footer, a page title at the top of the page etc.

  There you have it – your first master page in SharePoint Designer 2007! If you want to add more content that you would like to be consistent across your entire website or intranet site – simply continue to add that content to your master page! How easy is that!!!!

  ’till next time,

  TNP 😉

  Are you formatting your Word 2007 documents, information pills but are struggling to remember if you used tabs or spaces, page or where you used an indent or a paragraph break – then “Codes” are your answer.

  By turning on “Codes”, viagra 60mg you can see graphically all of the formatting you have applied to your Word 2007 document.

  For example, in the screenshot above where we have “Codes” turned on, you can tell that wherever there is a “dot” there is a space, wherever there is a “arrow pointing to the right” there is a tab etc. Very powerful information to have when trying to get the layout of your Word 2007 document to look just right!

  So how do you show or hide codes in Word 2007?

  1. On the “Home” tab of the Ribbon, look in the “Paragraph” group.

  So there you have it – Word 2007 Codes 101. Next time you are working on the layout or formatting of your document = turn those codes on! It makes life so much easier.

  ’till next time,

  TNP 😉

  Do you always find that you know you have typed a word somewhere in your document, treatment but after reading through it you have no idea where it is!

  Or do you need to make a change to a word throughout your entire document… but you do not want to do it manually tens or hundreds of times?

  Find and Replace in Word 2007 is your next best friend 🙂

  To find a word in Word 2007:

  1. On the “Home” tab of the Ribbon, seek go to the “Editing” group, drugs and select “Find”… or use the shortcut key CTRL+F
  2. Type the word you want to find, then pss enter

  If you want to make a change to a specific word, you want to use the replace functionality. To replace a word/s in Word 2007:

  1. On the “Home” tab of the Ribbon, go to the “Editing” group, and select “Replace”… or use the shortcut key CTRL+H
  2. In the “Find what” text box, type the word you want to find
  3. In the “Replace with” text box, type the word that you want to replace the original word with

  ’till next time,

  TNP 😉

  Easy!

  ’till next time,

  TNP 😉

  Ask your Office 2007 questions at The New Paperclip Forums – http://forums.thenewpaperclip.com

  Do you have questions about Word 2007, medical Excel 2007 or Outlook 2007, but don’t know who to ask? Are you stumped by something in Access 2007, OneNote 2007, or Visio 2007? Do you know what to do with SharePoint Designer 2007, Publisher 2007, Groove 2007 or Communicator 2007?

  If you have answered yes to any of those – you need to start asking your Office 2007 questions at The New Paperclip forums – http://forums.thenewpaperclip.com.

  Not only are their forums for all the desktop programs that are in Office, there are also forums for the server programs that make up the Microsoft Office System – SharePoint Server (MOSS), Performance Point Server, Project Server and Groove Server.

  I will be on hand when I can to answer your questions – and most importantly members of the community will also be there to help out.

  I look forward to answering all your questions in the near future – start posting them today! http://forums.thenewpaperclip.com!

  ’till next time,

  TNP 😉

  Ask your Office 2007 questions at The New Paperclip Forums – http://forums.thenewpaperclip.com

  Do you have questions about Word 2007, medical Excel 2007 or Outlook 2007, but don’t know who to ask? Are you stumped by something in Access 2007, OneNote 2007, or Visio 2007? Do you know what to do with SharePoint Designer 2007, Publisher 2007, Groove 2007 or Communicator 2007?

  If you have answered yes to any of those – you need to start asking your Office 2007 questions at The New Paperclip forums – http://forums.thenewpaperclip.com.

  Not only are their forums for all the desktop programs that are in Office, there are also forums for the server programs that make up the Microsoft Office System – SharePoint Server (MOSS), Performance Point Server, Project Server and Groove Server.

  I will be on hand when I can to answer your questions – and most importantly members of the community will also be there to help out.

  I look forward to answering all your questions in the near future – start posting them today! http://forums.thenewpaperclip.com!

  ’till next time,

  TNP 😉

  Are you a systems administrator charged with deploying and maintaining an Office 2007 environment? You can now download some key sections for the 2007 Office Resource Kit.

  There are four different titles available, healing

  Planning and architecture for the 2007 Office release, abortion

  Deployment for the 2007 Office release, Security for the 2007 Office release, and Technical reference for the 2007 Office Release

  You can download each of them from the Microsoft Office System site on Technet

  Do you regularly send your Word documents via email? I know I do – I spend ages crafting the perfect document/form/report/whatever, rheumatologist and then as soon as I am done I want to share it with my colleagues/the world!

  You get the idea – what should be simple – turns out time consuming. Don’t worry though, by using the send menu in Word 2007, you can save yourself a lot of trouble!

  1. E-mail
  2. E-mail as PDF Attachment
  3. E-mail as XPS Attachment
  4. Internet Fax

  The above are just a few different ways you can send your Word 2007 documents. If you are lucky enough to have SharePoint infrastructure in your workplace, there are many many more ways you can share your documents (with things like Workflow!)

  ’till next time,

  TNP 😉

  Do you regularly send your Word documents via email? I know I do – I spend ages crafting the perfect document/form/report/whatever, rheumatologist and then as soon as I am done I want to share it with my colleagues/the world!

  You get the idea – what should be simple – turns out time consuming. Don’t worry though, by using the send menu in Word 2007, you can save yourself a lot of trouble!

  1. E-mail
  2. E-mail as PDF Attachment
  3. E-mail as XPS Attachment
  4. Internet Fax

  The above are just a few different ways you can send your Word 2007 documents. If you are lucky enough to have SharePoint infrastructure in your workplace, there are many many more ways you can share your documents (with things like Workflow!)

  ’till next time,

  TNP 😉

  A question popped up on The New Paperclip forums that I thought I might share with you all….

  “How do you set the default font in Outlook 2007?”

  It is easy in Word 2007 … but in Outlook 2007 it is a little different… but here is how!

  1. Select the “Mail Format” tab
  2. On the Signatures and Stationery dialog box that appears, surgery

   ensure that you are on the “Personal Stationery” tab

  Cheers,

  TNP 😉

  Normally, capsule when you open Word 2007 your document will be in “Portrait Orientation.” Portrait means that the page is taller than it is wider. Portrait works for most documents, but sometimes you might want to put that page on its side… or landscape, which is when the page is wider than it is taller.

  ’till next time

  TNP 😉

  To keep track of all the emails that you have flagged in your inbox, make sure you have the “To-Do” bar open. All your flagged items appear in your task list (with all your other formal task that you may have created, or had assigned to you). You can then manage your flagged emails by either assigning a follow up date, or marking them as complete.

  ’till next time,

  TNP 😉

  So you have a worksheet with some numbers, case but they are not your standard type of number… maybe they are a dollar p, population health maybe they are a date or time, information pills percentage or fraction. To make sure Excel 2007 interpts them the way you interpt them, you need to format the number properties the cell.

  In the number group you have a number of different options you can use to quickly format the numbers in your selected cells.

  Below that drop down box you have a number of other options. The first is to format the cell as a specific currency. Using this button you can not only format the cell as an Accounting Cell, but also select the specific currency you want.

  The next few options allow you to format the cell for percentages, and set the cell to follow comma style (ie. 2,432,455.00). The final two buttons allow you to move the decimal point in the cell to the left (increase the number of decimals after the point), or move the decimal point to the right (decrease the number of decimals after the point).

  ’till next time,

  TNP 😉

  Have you ever read a book, capsule or a fancy brochure and noticed that the first letter of a chapter is really big (and goes across a few lines) and the rest of the text looks normal? That is called a “Drop Cap”, buy information pills and you can insert one really easily in Word 2007.

  How do I insert a drop cap in Word 2007?

  Firstly, approved you need some text in your document. Generally you would only add a drop cap after you have written your document. Here is an example of some plain text that I have inserted into the document

  Which one looks best? Dropped or In Margin? I don’t know, you need to decide on that!

  The Options section is where you can have some fun. Your first choice is what font you want the drop cap to be. Depending on how many fonts you have installed on your computer, this could be a very hard decision. Unfortunately we don’t have live pview here (Note to Microsoft – Please, please, please, add live pview to the drop cap options menu!), so you might have to use a little trial and error.

  The second option is “Lines to Drop.” This basically lets you choose how big your drop cap is. The smallest you would want to go is 2 lines (otherwise it wouldn’t be a drop cap!) and the most would depend totally on the size of your font. Generally 3 looks good, but I have seen some very cool drop caps work over 10 lines, with a small body font.

  Finally the last option is the “Distance from text”. This is handy if you want to put a little space between your drop cap and your body text. Again you don’t want too much of a space here, otherwise it will be difficult to read the first word!

  Here is an example of my custom drop cap. I chose “Blackadder ITC” as my font (it is one of those really really old curly fonts!, lines to drop as 3, and distance from text as 0.2cm. This is what I got…

  So there you have it – a quick start guide to how to insert a Drop Cap in Word 2007! Just be careful not to go overboard, drop caps look good when used well, but if you go crazy, your document will look very, very ugly!

  ’till next time

  TNP 🙂

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Đã Biết Chèn Dấu X Vào Ô Vuông Trong Word Chưa???
 • Cách Viết Dấu Suy Ra, Tương Đương Trong Word Nhanh Nhất
 • Trình Bày Văn Bản Trong Word
 • Bảng Ký Hiệu Phân Số ❣️ Icon Phần Trăm % Phần Ngàn ‰ ↉
 • Tuỳ Chọn “options…” Trong Word 2003
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Chữ Cái Lớn Đầu Dòng (Drop Cap) Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Chữ Xoay Ngược, Đảo Ngược Chữ Trong Word
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Trong Excel Đơn Giản
 • Cách Lấy Hình Ảnh Trong Word, Excel Nhanh Chóng Nhất
 • 3 Cách Đặt Từ Gõ Tắt Trong Word, Excel
 • Cách Liên Kết Dữ Liệu Word Và Excel Thật Là Đơn Giản Dễ Dàng
 • Drop Cap là khi chữ cái đầu tiên của một đoạn văn được phóng to hơn những chữ còn lại khác. Drop Cap thường xuyên được sử dụng trong Word, nhất là đối với những đoạn văn mở đầu cần được nhấn mạnh. Hãy theo dõi bài viết sau để biết cách tạo Drop Cap trong Microsoft Word.

  Bước 1: Để tạo Drop Cap cho đoạn văn, đầu tiên các bạn cần mở file Word chứa đoạn văn cần tạo lên. Sau đó các bạn bôi đen chữ cái đầu tiên của đoạn văn đó. Rồi các bạn chọn thẻ Insert trên thanh công cụ.

  Bước 2: Tiếp theo, các bạn nhấn vào biểu tượng của Drop Cap tại mục Text.

  Thanh cuộn sẽ hiện ra hai kiểu Drop Cap các bạn có thể lựa chọn.

  Một là Dropped, chữ cái đầu tiên được phóng to sẽ nằm gọn trong khuôn khổ của văn bản như hình dưới.

  Hoặc là kiểu In margin thì chữ cái được Drop Cap sẽ nằm bên lề của đoạn văn bản giống như hình ảnh dưới.

  Bước 3: Các bạn có thể tùy chọn thay đổi cho hai kiểu Drop Cap đó bằng cách chọn mục Drop Cap Options.

  Ở đây, các bạn có thể thay đổi các tùy chọn Options như font chữ, số dòng Drop Cap thả xuống hoặc độ lớn của chữ đầu.

  Trong đó ở mục Position các bạn có thể tùy chỉnh vị trí và kiểu dáng đặt Dropcap (tương ứng bằng hình ảnh biểu thị bên cạnh):

  • None: Không tạo Drop Cap.
  • Dropped: Tạo Drop Cap chiếm chỗ trong đoạn văn.
  • In margin: Tạo Drop Cap ở phía ngoài lề.

  Còn ở Options, các bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn khác như:

  • Font: Điều chỉnh lại font chữ cho Drop Cap.
  • Lines to drop: Điều chỉnh số dòng tương ứng với độ cao mà Drop Cap chiếm giữ.
  • Distance from text: Điều chỉnh khoảng cách từ chữ.

  Hướng dẫn cách ẩn, xóa Comments trong Microsoft Word Hướng dẫn cách thêm chữ vào hình vẽ trong Word Cách phục hồi file Word chưa lưu do bị tắt đột ngột Mẹo lặp lại thanh tiêu đề của bảng ở trang sau trong Word

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thêm Hoặc Xóa Thẻ Đánh Dấu Trong Tài Liệu Word Hoặc Thư Outlook
 • Hướng Dẫn Cách Đánh Dấu Tích Vào Ô Vuông Trong Word
 • Phần Mềm Gõ Công Thức Toán Học Trong Word
 • Thu Nhỏ Hoặc Bung Rộng Các Phần Của Một Tài Liệu
 • Cách Viết Dấu Tương Đương Trong Word
 • Chèn Text Box & Drop Cap Trong Microsoft Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Phím Tắt Cơ Bản Trong Word
 • Cách Trình Bày Văn Bản Đẹp Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007 Trì
 • Hướng Dẫn Tạo Header Và Footer Đẹp Trong Word 2010, Chèn Header Và Foo
 • Hướng Dẫn Xóa Footnote Trong Word 2007, 2013, 2022, 2003, 2010
 • Cách Tính Toán Trong Word Chi Tiết (Trong Bảng Dữ Liệu)
 • Text Box là một hộp chứa văn bản. Text Box giống như một hình vẽ nên bạn có thể thao tác định dạng với Text Box giống như thao tác định dạng với hình vẽ ở bài Shape – Hình vẽ trong Microsoft Word. http://www.howkteam.com/Course/Microsoft-Word-2016/Shape–Hinh-ve-trong-Microsoft-Word-64

  Điểm khác của Text box so với hình vẽ nằm ở chỗ khi mới chèn Text Box, nó là một hình vẽ không tô màu nền và màu đường viền là màu đen.

  Để chèn Text Box, bạn làm theo các bước sau đây:

   Bước 2: Nhấn chuột trái tại vị trí bắt đầu của Text Box, kéo thả chuột đến vị trí cuối của Text Box.

   Vậy là bạn đã có một Text Box và bắt đầu nhập nội dung vào nó, ví dụ ở đây nhập chúng tôi và kết quả là:

  Định dạng Text Box như tô màu nền, màu chữ cũng giống như định dạng hình vẽ vậy bạn hãy xem bài Shape – Hình vẽ trong Microsoft Word để biết định dạng hình vẽ như thế nào.

   Định dạng tại thẻ Format trên thanh Ribbon.

   Trong hình bạn thấy kí tự H đầu đoạn được phóng to hơn mức bình thường, chiếm ba dòng của đoạn, chủ yếu Drop Cap nhằm trang trí cho đẹp văn bản chứ về trải nghiệm đọc thì thấy nó không thật sự tốt, chữ chúng tôi bổng bị phóng to chữ H và giác tách rời với phần còn lại của chữ.

  Để chèn Drop Cap bạn làm theo các bước sau.

  • Bước 1: Đặt con trỏ soạn thảo tại đoạn văn cần chèn Drop Cap.

  – None: không áp dụng Drop Cap cho đoạn đang đặt con trỏ soạn thảo, có thể hiểu là xóa Drop Cap nếu đã chèn trước đó.

  : kiểu được chọn, 3 dòng đầu sẽ thụt vào trong để nhừơng chỗ cho kí tự đầu đoạn.

  – In margin: Drop Cap sẽ nằm ở lề trái của văn bản.

  Drop Cap Options – Tùy Chỉnh Drop Cap

  Bạn muốn tùy chỉnh một số thứ cho Drop Cap như số dòng mà Drop Cap chiếm thay cho kiểu mặc định hãy làm theo các bước sau.

  • Bước 1: Đặt con trỏ soạn thảo tại đoạn muốn chèn Drop Cap.

  : vị trí Drop Cap.

  – Font: thiết lập Font cho Drop Cap.

  – Line to drop : số dòng Drop Cap chiếm.

  – Distance from text: Khoảng cách từ Drop Cap đến văn bản của đoạn đó.

  • Qua bài này bạn đã có thể chèn Text Box và định dạng nó như định dạng hình vẽ.
  • Bài sau sẽ là WordArt – Chèn chữ nghệ thuật trong Microsoft Word.

  Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Chữ Cái To Ở Đầu Dòng Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003, Tạo
 • Cách Xóa Gạch Chân Trong Word, Bỏ Dấu Gạch Đỏ Và Xanh Dưới Chữ Trong W
 • Cách Sửa Lỗi Bị Mất Chữ Khi Nhập Nội Dung Trong Word 2022, 2022, 2013,
 • Khắc Phục Lỗi Khi Đánh Văn Bản Bị Mất Chữ, Nhảy Chữ Trong Word Và Hơn Thế Nữa
 • Cách Sử Dụng Thanh Thước Kẻ Ruler Trong Word
 • Add A Drop Cap In Word – Instructions And Video Lesson

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Drop Cap In Microsoft Word 2010 And 2007?
 • Bật Mí Cách Trình Bày Văn Bản Đẹp Trong Excel
 • Where Is The Endnote In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Where Is The Format Menu In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Hướng Dẫn Tùy Biến Chức Năng Bullet Trong Word
 • Add a Drop Cap in Word: Overview

              You can add a drop cap in Word to the beginning of a chapter or section to enhance its appearance. A drop cap is a large capital letter that, typically, has the depth of two or more lines of normal text.

              To add a drop cap in Word that is part of the document, choose the “Dropped” choice in the “Drop Cap” button’s drop-down menu. Alternatively, to add a drop cap that is contained in the document’s margin, choose the “In margin” choice. Alternatively, to remove a selected drop cap from your document, select the “None” choice from the button’s drop-down menu.

  Add a Drop Cap in Word – Instructions: A picture of a user adding a drop cap to a Word document.

  Add a Drop Cap in Word: Instructions

  1. To add a drop cap in Word, select the letter to which to add a drop cap.
  2. To add a drop cap that is part of the document, choose the “Dropped” option from the “Drop Cap” drop-down button’s menu.
  3. Alternatively, to add a drop cap that appears in the document’s margin, choose the “In margin” option, instead.
  4. To remove a drop cap from a document, select the drop cap.
  5. Then choose the “None” option from the “Drop Cap” drop-down button’s menu.
  6. To see the full options for adding a drop cap, choose the “Drop Cap Options…” command from the “Drop Cap” drop-down button’s menu to open the “Drop Cap” dialog box.
  7. Choose the “Position” of the drop cap.
  8. Choose the “Font” for the drop cap from the labeled drop-down box.
  9. Set the “Lines to drop:” and the “Distance from text:” in the labeled spinner boxes.

  Add a Drop Cap in Word: Video Lesson

            The following video lesson, titled “Inserting Drop Caps,” shows how to add a drop cap in Word. This lesson is from our complete Word tutorial, titled “Mastering Word Made Easy v.2019 and 365.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Bỏ Gạch Đỏ Trong Word Bỏ Kiểm Tra Chính Tả Trong Word
 • Cách Thêm, Định Dạng Chú Thích Footnote Và Endnote Trong Word
 • Kết Hợp Hiệu Ứng Chuyển Trang Morph & Tính Năng Shapes Trong Powerpoint 8
 • Cách Viết Chữ Vào Hình Vẽ Trong Word
 • Cách Sử Dụng Bullet Và Numbering Trong Word 2010
 • How To Drop Cap In Microsoft Word 2010 And 2007?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bật Mí Cách Trình Bày Văn Bản Đẹp Trong Excel
 • Where Is The Endnote In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Where Is The Format Menu In Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Hướng Dẫn Tùy Biến Chức Năng Bullet Trong Word
 • Parse Word Document Using Apache Poi Example
 • How to Drop Cap in Microsoft Word 2010 and 2007?

  There will be two kinds of style for drop cap: dropped and in margin. You can decide which one is suitable for you. What if the size of drop cap is too large or too small to meet your needs? Actually you can adjust the drop cap size by dragging the lower right corner of the drop cap up and to the left to shrink its size to span only two lines of the text. “Drop Cap Options” is very important, with which you can specify the number of lines the drop cap is to span as well as the distance from the surrounding text and the font used.

  What is Classic Menu for Office

  The software Classic Menu for Office is designed for the people who are accustomed to the old interface of Microsoft Office 2003, XP (2002) and 2000. It brings back the classic menus and toolbars to Microsoft Office (includes Word) 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 and 365. The classic view helps the people to smoothly upgrade to the latest version of Office, and work with Office 2007/2010/2013/2016 as if it were Office 2003 (and 2002, 2000).

  Screen Shot of Classic Menu for Word

  • All new features and commands of Office 2007, 2010, 2013, 2022, 2022 and 365 have been added to the menus and toolbars;
  • Without any training or tutorials after upgrading, users can work with Office 2007/2010/2013/2016 immediately;
  • Easy to find any command items you want to process;
  • Easy to show or hide the classic menus, toolbars and ribbon tabs;
  • Easy to install and use. Supports all languages. Free download!

   

           

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Add A Drop Cap In Word – Instructions And Video Lesson
 • Cách Bỏ Gạch Đỏ Trong Word Bỏ Kiểm Tra Chính Tả Trong Word
 • Cách Thêm, Định Dạng Chú Thích Footnote Và Endnote Trong Word
 • Kết Hợp Hiệu Ứng Chuyển Trang Morph & Tính Năng Shapes Trong Powerpoint 8
 • Cách Viết Chữ Vào Hình Vẽ Trong Word
 • Cách Tạo Drop List Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Lọc Phân Loại Dữ Liệu, Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • 3 Cách Xóa Chi Tiết Thừa Trên Ảnh, Xóa Logo Trên Ảnh Nhanh Nhất
 • Cách Thêm Hoặc Xóa Một Ô, Cột Hoặc Hàng Trong Excel
 • Sử Dụng Một Hình Ảnh Làm Nền Trong Excel
 • Thêm Hoặc Loại Bỏ Nền Trang Tính
 • Tạo drop down list thông thường

  Ví dụ, ta có trường dữ liệu các tỉnh thành phố, tạo Drop List giúp quá trình nhập dữ liệu được dễ dàng và nhanh chóng hơn.

  Cách tạo Drop List (Nguồn: Thuthuatphanmem.vn)

  Bước 1: Bạn vào bảng chọn Data, chọn tiếp Data Validation.

  Chọn vào Data Validation (Nguồn: Internet)

  Bước 2: Sau đó hộp thoại mới sẽ xuất hiện, tại tab Settings trong mục Allow bạn chọn List. Ở mục Source, bạn nhập tên các thành phần nằm trong Drop List, lưu ý rằng các thành phần phân cách với nhau bởi dấu phẩy.

  Hoặc bạn không cần nhập dữ liệu trực tiếp, thay vào đó bạn có thể nhập các thành phần của Drop List trên 1 sheet khác.

  Ví dụ: Tạo một sheet mới tên là Du_Lieu có các tỉnh:

  Kết quả cho ra cũng tương tự như khi tạo dữ liệu với cách nhập trực tiếp.

  Tạo list có phụ thuộc vào 1 list khác

  Ví dụ: Bạn phải nhập list các tỉnh và list các thành phố phụ thuộc theo tỉnh.

  Để tạo Drop List có phụ thuộc bạn nên nhập dữ liệu ban đầu vào list theo cách thứ hai. Khi đó, ta có bảng dữ liệu:

  Bước 1: Đặt tên cho các vùng dữ liệu trong bảng tính.

  • Với vùng dữ liệu trong thành phố tỉnh Quảng Ninh, bạn bôi đen vùng dữ liệu từ ô C2 đến ô C7 và đặt tên là QuảngNinh (chú ý gõ đúng dấu và chữ viết hoa, không được chứa phím cách).
  • Bôi đen vùng dữ liệu từ ô D2 đến ô D5 và đặt tên là HảiPhòng.
  • Bôi đen vùng dữ liệu từ ô E2 đến ô E7 và đặt tên là TháiBình.
  • Để đặt tên bạn thực hiện như sau: Nhấn chuột phải vào vùng dữ liệu muốn đặt tên, tiếp đến chọn Define Name

  Khi hộp thoại mới xuất hiện, bạn nhập tên tương ứng cho các vùng như đã quy định ở trên:

  Các bạn chú ý đặt tên sao cho đúng và giống hệt như giá trị trong tên tỉnh (nhưng không được chứa phím cách).

  Tiếp tục chọn công cụ Data Validation (Nguồn: Internet)

  Bước 3: Sau khi hộp thoại mới xuất hiện, trong mục Allow các bạn chọn List, ở mục Source các bạn nhập công thức sau: =INDIRECT(SUBSTITUTE(C15,” “,””)).

  Lưu ý ở bước này, trong công thức nên để địa chỉ tương đối, nếu không giá trị giữa các thành phố sẽ không thay đổi.

  Tương tự như trên, bạn copy công thức cho các ô cần thiết còn lại ta có kết quả:

  Như vậy bạn đã tạo xong 1 list có giá trị phụ thuộc vào 1 list khác. Bài viết này có sử dụng hàm INDIRECT kết hợp với hàm SUBSTITUTE để lấy giá trị tên tỉnh đã được loại bỏ dấu cách, đồng thời tham chiếu tới vùng dữ liệu có cùng tên với giá trị tham chiếu.

  Ví dụ: Khi list tỉnh lấy kết quả tỉnh Thái Bình, hàm SUBSTITUTE sẽ thực hiện xóa dấu cách, khi đó giá trị tham chiếu trở thành TháiBình và tham chiếu tiếp tới vùng dữ liệu có tên TháiBình ta có giá trị trả về là các huyện trong tỉnh Thái Bình từ ô E2 đến ô E7 trong sheet dữ liệu đã đặt tên.

  Xóa một danh sách sổ xuống (Drop List) trong một ô

  Xóa Drop List (Nguồn: Internet)

  Như vậy, Drop List đã được xóa và ô sẽ khôi phục về trạng thái mặc định. Nếu có một tùy chọn nào đó được bạn lựa chọn khi xóa Drop List, thì ô đó sẽ được nhập với giá trị của tùy chọn đó.

  Giá trị của tùy chọn được tự động nhập vào ô (Nguồn: Internet)

  Nếu không muốn lưu bất kỳ giá trị nào khi xóa Drop List, bạn có thể sao chép ô trống và dán nó vào ô có chứa Drop List, danh sách này sẽ được xóa.

  Cách định dạng ngày tháng trong Excel : Việc định dạng ngày tháng đúng trong Excel có thể rút ngắn thời gian nhập liệu vào bảng tính cũng như làm cho số liệu được thống nhất và dễ dàng kiểm tra.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tạo Khung Kẻ Đường Viền Trong Word 2010 2013 2022
 • Cách Xóa Đường Kẻ Bảng Trong Word, Table Borders
 • Áp Dụng Hoặc Loại Bỏ Viền Ô Trên Trang Tính
 • Cách Phá Mật Khẩu Của Sheet Trong Excel Thành Công 100%
 • Cách Kẻ Bảng Trong Excel
 • Cách Tạo Danh Sách Sổ Xuống (Drop List) Trên Excel 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Lọc Và Sắp Xếp Theo Màu Ô, Màu Phông Chữ Và Biểu Tượng Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Xử Lý Lỗi Dữ Liệu Dạng Text Trong Excel
 • Hàm Sumif / Sumifs Tính Tổng Theo Điều Kiện
 • Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cho Học Sinh Và Sinh Viên Trong Excel
 • Hàm Stdevp Trong Excel, Hàm Tính Độ Lệch Chuẩn, Ví Dụ Và Cách Dùng
 • Danh sách sổ xuống xuống hạn chế số mục cho một trường đầu vào, tránh lỗi chính tả. Excel cung cấp các tính năng tạo danh sách thả xuống linh hoạt, do đó nó thích hợp cho các biểu mẫu hoặc thu thập dữ liệu, giúp người đọc dễ dàng chọn các mục trong danh sách sổ xuống.

  Sử dụng danh sách sổ xuống trong một ô khi có các tùy chọn cụ thể cho ô đó. Ví dụ, bạn có thể tạo danh sách sổ xuống có chứa các tùy chọn như Nam và Nữ, Có và Không, v.v… Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo danh sách sổ xuống trong bảng tính Excel 2022.

  Đây là các bước để tạo danh sách sổ xuống trong Excel:

  Bây giờ, hãy đi vào chi tiết từng bước để tạo một danh sách sổ xuống trong Excel.

  Cách để thêm một danh sách các mục vào một danh sách sổ xuống sử dụng Data Validation là tạo một danh sách trong bảng tính và đặt tên cho dải ô chứa danh sách đó. Danh sách này có thể ở cùng trong một trang bảng tính hoặc khác trang bảng tính với danh sách sổ xuống. Việc đặt tiên cho dải ô trong danh sách sổ xuống sẽ dễ cho người dùng theo dõi.

  2. Kiểm soát dữ liệu nhập với Data Validation

  3. Thêm vùng dữ liệu đã được đặt tên vào Data Validation

  Trong tab Settings trong hộp thoại Data Validation, chọn List từ danh sách sổ xuống Allow. Chúng ta sẽ sử dụng tên của dải ô đã đặt tên ở bước trước, gõ dòng sau vào ô Source.

  =Food

  Thay thế “Food” bằng tên dữ liệu của bạn, sau đó nhấp OK.

  Ignore blank được chọn theo mặc định, nó cho phép chọn ô và sau đó bỏ chọn ô mà không cần chọn một mục. Nếu muốn chọn một tùy chọn trong danh sách sổ xuống, bỏ chọn Ignore blank.

  4. Thiết lập thông báo nhập dữ liệu cho Data Validation

  Nếu muốn tạo một thông báo hiển thị khi chọn một ô trong danh sách sổ xuống, nhấp vào tab Input Message, chọn hộp Show input message when the cell is selected và điền vào hộp TitleInput message. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tab Error Alert để thêm một thông báo hiển thị khi nhập không hợp lệ trong danh sách sổ xuống (ví dụ, nếu ai đó gõ vào ô thay vì chọn tùy chọn). Chọn Show Error alert after invalid data is entered, sau đó chọn Style và điền vào hộp TitleError message, nhấn OK.

  Mũi tên chỉ xuất hiện khi chọn ô chứa danh sách sổ xuống và nằm bên phải ô. Nếu danh sách sổ xuống chứa nhiều hơn tám mục, bạn sẽ thấy thanh cuộn trong danh sách sổ xuống khi nhấp vào mũi tên.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể thay tên bằng cách chọn nó trong danh sách, nhấp vào Edit, thay đổi tên trong hộp thoại Edit Name và nhấp OK hoặc thay đổi dải ô trên hộp thoại Edit Name. Để xóa tên, chọn Name trong danh sách và nhấp Delete.

  Tạo một danh sách sổ xuống phụ thuộc

  Danh sách sổ xuống phụ thuộc là danh sách có các lựa chọn thay đổi theo tùy chọn trong danh sách sổ xuống chính. Ví dụ, khi chọn Pizza trong danh sách sổ xuống trên, danh sách sổ xuống phụ thuộc thứ hai sẽ chứa các loại bánh pizza. Nếu chọn Chinese, các tùy chọn trong danh sách sổ xuống phụ thuộc sẽ chứa các loại món ăn Trung Quốc khác nhau.

  Trước khi bắt đầu, hãy quay lại danh sách sổ xuống đã tạo trước đó và tạo danh sách sổ xuống chính Favorit Food nếu chưa có. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm ba danh sách nữa và đặt tên cho chúng. Nhập danh sách cho mỗi tuỳ chọn trong danh sách sổ xuống chính, sau đó đặt tên cho danh sách đó trong Name Box và nhấn Enter. Thực hiện tương tự cho các danh sách còn lại.

  Trước khi tạo danh sách sổ xuống phụ thuộc, chọn một mục trong danh sách sổ xuống chính. Sau đó, chọn ô muốn thêm danh sách sổ xuống phụ thuộc.

  =INDIRECT($B$2)

  Hàm INDIRECT trả về tham chiếu được chỉ định một chuỗi văn bản, trong trường hợp này là văn bản từ tùy chọn được chọn trong danh sách sổ xuống chính trong ô B2. Ví dụ, nếu chọn Chinese từ danh sách sổ xuống chính, =INDIRECT($B$2) sẽ trả về tham chiếu Chinese. Do đó, danh sách sổ xuống thứ hai chứa các mục Chinese. Sau đó, nhấn OK.

  Để sao chép danh sách sổ xuống với kiểm soát dữ liệu đến các ô khác, nhấn tổ hợp phím Ctrl + CCtrl + V vào ô muốn sao chép để sao chép danh sách mà vẫn giữ định dạng.

  Lưu ý: Bạn phải thật cẩn thận khi làm việc với danh sách sổ xuống trong Excel. Khi sao chép một ô không chứa danh sách sổ xuống sang một ô có chứa danh sách sổ xuống, danh sách này sẽ bị mất. Excel không hiện thông báo về thao tác, tuy nhiên bạn vẫn có thể hoàn tác bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z.

  Trên hộp thoại Go To Special, chọn Data Validation. Tùy chọn All bên dưới Data Validation sẽ chọn tất cả các ô được áp dụng quy tắc kiểm soát dữ liệu. Tùy chọn Same chỉ chọn các ô trong sách sách sổ xuống sử dụng cùng loại quy tắc kiểm soát dữ liệu như ô được chọn.

  Chọn tùy chọn phù hợp với dữ liệu của bạn, ở đây chọn All vì danh sách sổ xuống sử dụng các quy tắc khác nhau, sau đó nhấn OK.

  Hai danh sách thả xuống được chọn.

  Bây giờ bạn có thể định dạng các ô này để phân biệt chúng với các ô khác.

  Cách làm mũi tên trong danh sách sổ xuống luôn xuất hiện

  Nút mũi tên trên một danh sách sổ xuống sẽ biến mất khi không chọn ô. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách thêm nút mũi tên xuống vĩnh viễn bên phải danh sách sổ xuống.

  Để tạo mũi tên luôn xuất hiện trong danh sách sổ xuống, chụp ảnh màn hình có chứa mũi tên trong danh sách, sau đó lấy hình mũi tên, chèn hình ảnh đó vào ô bên phải danh sách sổ xuống, do đó bạn sẽ thấy nút mũi tên ngay cả khi không chọn danh sách sổ xuống. Khi chọn danh sách sổ xuống, nút mũi tên sẽ hiển thị trên hình ảnh chèn vào.

  Để bắt đầu, tải tệp nút mũi tên chúng tôi (nhấp chuột phải vào liên kết đó và chọn Save link as). Sau đó, chọn ô bên phải danh sách sổ xuống và đi đến tab Insert.

  Nhấp vào Illustrations và chọn Picture.

  Trên hộp thoại Insert Picture, điều hướng đến vị trí lưu tệp tin vừa tải ở trên và chọn tệp, sau đó nhấp vào Insert.

  Hình ảnh được chèn vào bên trái của ô.

  Danh sách sổ xuống đã được xóa và ô sẽ khôi phục về định dạng mặc định. Nếu có một tùy chọn được lựa chọn khi xóa danh sách sổ xuống, thì ô đó sẽ được nhập với giá trị của tùy chọn đó.

  Nếu không muốn lưu bất kỳ giá trị nào khi xóa danh sách sổ xuống, bạn có thể sao chép ô trống và dán nó vào ô có chứa danh sách sổ xuống, danh sách này sẽ được xóa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Dùng Hàm Subtotal Trong Excel
 • Mẹo Sử Dụng Hàm Subtotal Trong Excel
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Công Thức Subtotal Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Sumif Và Sumifs Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Bỏ Túi Ngay Các Kiến Thức Tổng Hợp Về Hàm Sum Trong Excel
 • Cách Tạo List Trong Word 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sửa Lỗi Dòng Bị Cách Xa Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hướng Dẫn Cách Chỉnh Khoảng Cách Dòng Trong Microsoft Word
 • Chèn Ký Hiệu Phi Trong Word 365, Word 2022, Word 2022, Word 2013, Word 2010, Word 2007, Word 2003
 • Cách Khôi Phục Chế Độ View Room Hoặc Mất Thanh Thước Dọc
 • Cách Sử Dụng Lệnh Find Và Replace Trong Word 2022
 • I. Tạo danh sách trong Word 2022 với Bullets

  Bullets là công cụ giúp bạn tạo list với các điểm, các kí hiệu dùng để đánh dấu đầu dòng một đoạn như gạch đầu dòng, dấu cộng, ô vuông, dấu tích,…. Công cụ này thường dùng trong việc lập danh sách mà không cần đánh theo số thứ tự.

  1. Cách tạo danh sách Bullets

  Nếu bạn muốn tạo list cho văn bản của mình theo định dạng các điểm đánh dấu đầu dòng thì bạn thực hiện theo các bước như mình hướng dẫn sau đây:

  Bước 1: Chọn đoạn văn bản bạn mà muốn định dạng như một danh sách bằng cách bôi đen.

  Bước 2: Đi đến nhóm Paragraph trên tab Home , bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh lệnh Bullets, thì lúc này một danh sách các kiểu bullet sẽ xuất hiện.

  Bước 3: Bạn tìm bullet mà mình muốn rồi chọn. Nếu bạn chưa biết chọn kiểu bullet nào thì di chuyển qua từng kiểu để xem trước kiểu bullet đó sẽ hiển thị trong văn bản như thế nào rồi chọn kiểu bullet phù hợp.

  Trong ví dụ này, mình sẽ chọn kiểu bullet như hình trên, thì kết quả trả về như sau:

  2. Tùy chọn danh sách kiểu ký hiệu Bullets

  Khi bạn không muốn sử dụng danh sách kí hiệu Bullets hoặc Numbering nữa thị ban chọn cả danh sách đó rồi nhấn vào lệnh Bulleted hoặc Numbered là Word sẽ tự động xóa cho bạn.

  Trong quá trình bạn chỉnh sửa danh sách, nếu bạn cần thêm một dòng mới thì bạn chỉ cần Enter xuống dòng thì dòng mới sẽ tự động có bullet hoặc số đầu dòng.

  Khi bạn muốn kết thúc danh sách, không muốn hiển thị dấu hoặc số đầu dòng nữa thì hãy nhấn Enter hai lần để trở lại định dạng bình thường.

  Ngoài ra, bạn cũng cũng thể tùy chỉnh thụt lề của danh sách và khoảng cách chữ với bullet và số bằng cách giữ và kéo dấu thụt lề trên thanh thước đến vị trí mà bạn muốn.

  II. Cách tùy chỉnh Bullets

  1. Lựa chọn ký hiệu riêng

  Để lựa chọn những kí hiệu riêng khác biệt khi tạo list cho văn bản bạn có thể làm theo những bước sau:

  Bước 1: Chọn danh sách văn bản mà muốn định dạng theo kiểu kí hiệu riêng.

  Bước 2: Nhấp vào tab Home rồi tiếp tục nhấp vào mũi tên thả xuống nằm bên cạnh lệnh Bullet và chọn Define New Bullet ( Xác định Bullet mới).

  Bước 3: Lúc này cửa sổ Define New Bullet xuất hiện, bạn hãy nhấp vào nút Symbol cho hộp thoaị Symbol xuất hiện.

  Bước 4: Bạn tiếp tục nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh mục Font thì có rất nhiều Font sẽ hiện ra. Hiện nay, hai loại phông được sử dụng nhiều nhất đó là Font Wingdings Symbol vì chúng có rất nhiều kí hiệu hữu ích.

  Bước 5: Chọn kí hiệu mà bạn muốn rồi nhấn OK.

  Bước 6: Lúc này kí hiệu mà bạn chọn sẽ xuất hiện trong phần Preview ( Xem trước) của Define New Bullet. Nếu thấy phù hợp thì bạn chọn OK, nếu không bạn chọn kí hiệu khác cho phù hợp.

  Trong ví dụ này, mình sẽ chọn kí hiệu như hình.

  Sau khi đã chọn ký hiệu mà bạn chọn sẽ xuất hiện trong danh sách như sau:

  2. Cách thay đổi màu Bullet

  Ngoài cách sử dụng kí hiệu riêng thì bạn cũng có thể thay đổi màu cho Bullet để văn bản của bạn trở nên ấn tượng và sống động hơn.

  Cách thay đổi màu Bullet như sau:

  Bước 1: Chọn danh sách đánh dấu bạn muốn đổi màu Bullet.

  Bước 2: Bạn cũng chọn Define New Bullet như bước 2 của mục 1 trên.

  Bước 3: Hộp thoại Define New Bullet xuất hiện, bạn nhấp vào mục Font.

  Bước 4: Hộp thoại Font mở ra. Bạn nhìn xuống mục Font Color sẽ thấy hộp No color. Hãy nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh hộp No color thì bảng màu sẽ xuất hiện.

  Bước 5: Chọn màu mà bạn muốn và ấn OK.

  Bullet được đổi màu hiển thị trong phần Preview, nếu được bạn ấn OK, nếu không bạn chọn màu khác.

  Mình sẽ chọn màu xanh cho ví dụ của mình như hình.

  Và đây là danh sách sau khi mình gắn bullet màu.

  III. Tạo danh sách trong Word với Numbering

  1. Cách tạo danh sách với Numbering

  Để tạo một danh sách với Numbering, bạn cần làm theo các bước sau:

  Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn định dạng như một danh sách theo số thứ tự.

  Bước 2: Trên tab Home , bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh lệnh Numbering ( Đánh số) thì lúc này một menu các kiểu đánh số sẽ xuất hiện cho bạn lựa chọn.

  Bước 3: Bạn di chuyển chuột qua các kiểu đánh số khác nhau, sẽ có một bản xem trước xuất hiện để bạn tham khảo. Nếu tìm được kiểu đánh số mà bạn muốn rồi thì hãy ấn chọn kiểu đánh số đó.

  Trong ví dụ của mình, mình sẽ chọn kiểu đánh số như hình.

  2. Cách khởi động lại một danh sách đã được đánh số

  Khi bạn đã tạo một danh sách đánh số dài, nếu bạn muốn tách ra thành 2 phần và đánh số lại thì bạn chọn tùy chọn Restart at 1. Với tùy chọn này, bạn có thể áp dụng cho danh sách đánh số hoặc chữ cái.

  Cách khởi động danh sách đã được đánh số được thực hiện như sau:

  Bước 1: Chọn văn bản mà bạn muốn đánh số lại.

  Bước 2: Kích chuột phải bạn sẽ thấy một menu thả xuống sẽ hiện ra, bạn chọn Restart at 1 từ menu mới xuất hiện.

  Danh sách được đánh số lại sẽ xuất hiện như sau:

  Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập một danh sách để tiếp tục đánh số từ danh sách trước đó bằng cách kích chuột phải và chọn Continue Numbering.

  IV. Tạo danh sách trong Word với Multilevel List

  Ngoài cách tạo danh sách với Bullet và Numbering thì tạo list trong Word còn nâng cao với kiểu danh sách đa cấp độ Multilevel List. Với cách tạo danh sách này này các bạn có thể tạo được rất nhiều mục lớn, nhỏ khác nhau. Khi ta sử dụng phím Tab thì bất cứ danh sách được tạo lập theo Bullet hay Numbering đều có thể trở thành danh sách đa cấp.

  1. Tạo danh sách đa cấp

  Bước 1: Di chuyển điểm chèn vào trước dòng bạn muốn dịch chuyển.

  2. Tăng hoặc giảm cấp thụt lề

  Cách tăng thụt lề

  Để tăng thụt lề vào một cấp, bạn hãy đặt điểm chèn vào đầu dòng, tiếp theo nhấn nút Tab cho đến khi đạt đến được vị trí mong muốn là được.

  Cách giảm cấp thụt lề

  Để giảm cấp thụt lề, bạn đặt điểm chèn vào đầu dòng, sau đó giữ nút Shift và ấn Tab.

  Khi định dạng danh sách đa cấp Multilevel List, Word sẽ sử dụng kiểu tạo danh sách bullet để mặc định. Để thay đổi kiểu của danh sách đa cấp bạn thực hiện như sau:

  Bước 1: Chọn danh sách bạn muốn thay đổi

  Bước 2: Chọn tab Home trên thanh công cụ nhanh, nhìn vào nhóm Paragraph và chọn Multilevel List để thay đổi kiểu mà bạn muốn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Line Và Paragraph Spacing Trong Word 2022
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 9): Sử Dụng Line And Paragraph Spacing
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 12): Cách Ngắt Trang, Ngắt Đoạn
 • Cách Thêm Hoặc Xóa Dòng Và Cột Của Bảng Trong Ms Word 2003
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word Cực Dễ
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100