Top #10 ❤️ Cách Mở Eyedropper Trong Powerpoint 2010 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Trucbachconcert.com

Eyedropper Fill In Powerpoint 2022 For Windows

Cách Sử Dụng Các Hiệu Ứng Transitions Và Animations Hiệu Quả Trong Powerpoint

Làm Việc Với Các Hiệu Ứng, Hoạt Cảnh Trong Powerpoint 2010

Cách Lưu Slide Powerpoint Thành Ảnh Jpeg Trong 60 Giây

Hướng Dẫn Cách Lưu Và Chia Sẻ Bài Trình Chiếu Trong Powerpoint Các Phiên Bản

Shape Fragment Command In Powerpoint 2013 For Windows

Learn how the Eyedropper fill option works in PowerPoint 2022 for Windows. This option can be helpful if you need a shape with no fill, but just a thin outline.

Product/Version: PowerPoint 2022 for Windows

OS: Microsoft Windows 7 and higher

Although PowerPoint allows you to choose almost any color you want, it is often difficult to choose the same color for text as the grass or the sky in a picture on the same slide! PowerPoint 2022 for Windows Eyedropper option enables you to pick an exact color from anywhere, sometimes even from somewhere outside PowerPoint! Even better, when you are picking up the color from a source, you get to see the color pview as well as the RGB value of the color you are picking.

Follow these steps to learn how to use the Eyedropper option to copy colors for shapes:

Open or create a slide which already has text or shapes, and at least one picture, as you can see in Figure 1.

Note: The Drawing Tools Format tab is a Contextual tab. Contextual tabs are special tabs in the Ribbon that are not visible all the time. They make an appearance only when you are working with a particular slide object which can be edited using the options within these tabs.

This brings up the Shape Fill drop-down gallery, as shown in Figure 4. Within the drop-down gallery, select the Eyedropper option (see Figure 4 again).

As soon as the Eyedropper option is selected, the cursor changes to an eyedropper. Place your cursor over the color in the picture which you want to pick as a fill for your shape. As you move your cursor pointer over the color you want to pick you’ll see a Live Preview of the color beneath within a square, as you can see highlighted in blue within Figure 5.

Hold your cursor at any position for a while, and you’ll see the RGB (Red Green Blue) color coordinates and color name, as shown highlighted in blue within Figure 6.

In the same way, you can change the fill color of other shapes on the slide. Note that you can easily select multiple shapes and then apply the same fill color to all selected shapes. Figure 8, below shows different colors picked from the picture and applied to shapes as fills.

Notice that the Shape Fill drop-down gallery now shows all the picked colors under Recent Colors section (highlighted in red within Figure 9). Compare Figures 9 and 4.

Figure 11, below shows the same slide after we picked up colors for shape fills and outlines. All these colors were sourced from the picture on the slide. Compare Figures 1 and 11.

Make sure to save your psentation.

In the next tutorial of this series, we explore how you can pick colors for text using the Eyedropper option. We also show how you can copy color from outside PowerPoint, such as your desktop, a web site, or anywhere else.

See Also:

Jeopardy-Like PowerPoint Template (25 Questions)

Want to play a Jeopardy-like game using PowerPoint slides? Yes, this is absolutely doable but making PowerPoint slides with all the interactivity and layouts takes too much work. Fortunately, we have done the work for you. just download our Jeopardy-like 25 (5×5) question PowerPoint template, replace the placeholders provided for questions, answers, and categories, and you’re done! You’ll still need a real human being to track scores and you could soon be playing this amazing game as part of a fun exercise, a training program, or even a quiz show.

Download and play your own Jeopardy-like game

10 Tips Xử Lí Ảnh Trong Powerpoint

Bí Kíp Bỏ Dấu Gạch Đỏ Trong Powerpoint 2010 Đơn Giản, Dễ Dàng

Cách Tùy Chỉnh Hiệu Ứng Powerpoint Sau Khi Tạo Hiệu Ứng Trong Powerpoint

Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Quản Lý Văn Bản Khoa Học, Hiệu Quả

Tổng Hợp 10 File Excel Tính Toán Kết Cấu Công Trình Xây Dựng

Cách Làm Hyperlink Trong Powerpoint 2010 ,2016

Hướng Dẫn Thay Đổi Các Định Dạng Của Hyperlink Trong Word

Cách Sử Dụng Powerpoint 2022, 2010, 2022 Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Liên Kết Trong Powerpoint 2010 Mà Bạn Không Nên Bỏ Qua

Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Màu Sắc Trong Bản Trình Chiếu Powerpoint

Add Headers And Footers To Slides In Powerpoint 2022 For Windows

Cách làm hyperlink trong powerpoint 2010 ,2016

Tìm hiểu về hyperlink (siêu liên kết)

Các hyperlink hay siêu liên kết có hai phần cơ bản: Địa chỉ của trang web, địa chỉ email hoặc vị trí khác mà chúng đang liên kết và văn bản hiển thị (cũng có thể là hình ảnh hoặc hình dạng). Ví dụ, địa chỉ có thể là https://quantrimang.com/ và Quản Trị Mạng có thể là văn bản hiển thị. Trong một số trường hợp, văn bản hiển thị có thể giống với địa chỉ. Khi tạo siêu liên kết trong PowerPoint, có thể chọn cả địa chỉ và văn bản hoặc hình ảnh hiển thị.

Cách chèn link trong PowerPoint 2010, 2022

1. Chọn hình ảnh hoặc văn bản muốn tạo một siêu liên kết.

2. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó nhấp vào Hyperlink. Ngoài ra, có thể chuyển đến tab Insert và nhấp vào lệnh Hyperlink.

3. Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ mở ra.

4. Nếu đã chọn văn bản, các từ sẽ xuất hiện trong trường Text to display ở trên cùng, có thể thay đổi văn bản này nếu muốn.

5. Nhập địa chỉ muốn liên kết vào trường Address.

6. Nhấn OK. Văn bản hoặc hình ảnh đã chọn bây giờ sẽ là một siêu liên kết đến địa chỉ web.

Cách làm hyperlink trong powerpoint 2010 ,2016

Cách chèn siêu liên kết đến một địa chỉ email

1. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó bấm Hyperlink.

2. Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ mở ra.

3. Ở bên trái của hộp thoại, bấm vào Email Address.

4. Nhập địa chỉ email muốn liên kết vào hộp Email Address, sau đó bấm OK

PowerPoint thường nhận ra email và địa chỉ web khi bạn nhập và sẽ tự động định dạng chúng dưới dạng siêu liên kết sau khi bạn nhấn phím Enter hoặc phím cách.

Cách mở và kiểm tra một siêu liên kết

1. Sau khi tạo một siêu liên kết, bạn nên kiểm tra nó. Bấm chuột phải vào siêu liên kết, sau đó nhấp vào Open Hyperlink.

Trình duyệt web sẽ mở và sau đó điều hướng đến trang được liên kết. Nếu nó không hoạt động, kiểm tra địa chỉ siêu liên kết xem có bất kỳ lỗi chính tả nào không. Để mở một siêu liên kết trong khi xem slideshow, hãy nhấp vào siêu liên kết

Cách làm hyperlink trong powerpoint 2010 ,2016.

Cách xóa siêu liên kết trong PowerPoint 2022

Thông tin thêm về siêu liên kết

Trong PowerPoint, có thể sử dụng hyperlink để liên kết đến các tài nguyên không trực tuyến. Để nhanh chóng tham khảo một slide khác trong bài thuyết trình thì có thể tạo một siêu liên kết đến slide đó. Nếu cần truy cập một file được lưu trữ trên máy tính, có thể tạo siêu liên kết đến nó. Ngoài ra, PowerPoint cũng cho phép định dạng hình ảnh và hình dạng dưới dạng siêu liên kết.

1. Nhấp chuột phải vào siêu liên kết.

2. Nhấp vào Remove Hyperlink.

Sử dụng hình dạng và hình ảnh như siêu liên kết

PowerPoint 2022 cho phép định dạng các đối tượng, bao gồm các hình dạng, hộp văn bản (text box) và hình ảnh, như các siêu liên kết. Điều này đặc biệt hữu ích nếu muốn đối tượng hoạt động giống như một nút. Để thực hiện việc này, nhấp chuột phải vào đối tượng mong muốn và chọn Hyperlink từ menu xuất hiện. Nhấp vào đối tượng trong khi thuyết trình để mở siêu liên kết.

Cách chèn một siêu liên kết đến một slide khác

1. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó nhấp vào Hyperlink.

2. Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ xuất hiện.

3. Ở phía bên trái của hộp thoại, nhấp vào Place in this Document.

4. Một danh sách các slide khác trong bài thuyết trình sẽ xuất hiện. Hãy nhấp vào tên của slide muốn liên kết đến.

5. Nhấn OK. Văn bản hoặc hình ảnh bây giờ sẽ là một siêu liên kết đến slide đã chọn.

Thêm siêu liên kết vào hình dạng tương tự như tạo action button (nút hành động) và điều này sẽ được đề cập chi tiết hơn trong bài viết tiếp theo.

Cách chèn siêu liên kết vào file khác

1. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó nhấp vào Hyperlink. Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ xuất hiện.

2. Ở bên trái của hộp thoại, nhấp vào Existing File or Webpage.

3. Nhấp vào mũi tên drop-down để duyệt file.

4. Chọn file mong muốn.

5. Nhấn OK. Văn bản hoặc hình ảnh bây giờ sẽ là một siêu liên kết đến file đã chọn.

Nếu có kế hoạch hiển thị bài thuyết trình của mình trên một máy tính khác với máy tính đã sử dụng để tạo bài thuyết trình, siêu liên kết đến một file khác có thể không hoạt động. Hãy đảm bảo rằng bạn có một bản sao của file được liên kết trên máy tính đang sử dụng để thuyết trình và luôn kiểm tra các siêu liên kết trước khi bắt đầu.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Slide Master View Trong Powerpoint

Ribbon And Tabs In Powerpoint 2010 For Windows

Làm Thế Nào Đểt Ạo Một Hình Ảnh Trong Suốt Trong Powerpoint Một Cách Nhanh Chóng

Hướng Dẫn Powerpoint_Bài 5: Hiệu Ứng Cho Văn Bản

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Powerpoint 2013 Với 5 Tính Năng Mới

Cách Mở Word, Excel Và Powerpoint Ở Chế Độ Safe Mode

Tổng Hợp Các Hàm Cơ Bản Trong Excel Và Cách Sử Dụng

Bật Mí Cách Sử Dụng Các Hàm Tài Chính Trong Excel Đơn Giản

Các Hàm Toán Học Thông Dụng Nhất Trong Excel Cẩm Nang Nghề Nghiệp

Ghép Nối Ký Tự Với Hàm Concat Và Text Join Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm Date Và Cách Kết Hợp Với Các Hàm Khác Trong Excel

Giả sử trong trường hợp khi bạn mở một file Word hoặc Excel bị treo, bị lỗi. Khi đó bạn có thể đưa ứng dụng vào chế độ Safe Mode để mở file đúng cách. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mở Word, Excel và PowerPoint ở chế độ Safe Mode.

Chế độ Safe Mode trong Office là gì?

Khi bạn mở Office ở chế độ Safe Mode, ứng dụng sẽ không tải bất kỳ add-on hoặc tiện ích mở rộng nào cả, và không có thanh toolbar hoặc thanh tùy chỉnh các lệnh. Bất kỳ các tài liệu khôi phục được mở tự động sẽ không mở khi ở chế độ Safe Mode. AutoCorrect và nhiều tính năng khác cũng sẽ không hoạt động.

Safe Mode Office khác với Safe Mode Windows. Trong Safe Mode Windows, toàn bộ hệ điều hành Windows của bạn sẽ được khởi động lại mà không có các driver của bên thứ 3 và các phần mềm khởi động cùng hệ thống có thể là nguyên nhân gây ra lỗi và các sự cố.

Safe Mode Office lấy ý tưởng tương tự, nhưng chỉ dành cho các ứng dụng Office như Word, Excel và PowerPoint.

Sử dụng phím tắt mở Word, Excel và PowerPoint ở chế độ Safe Mode

Để mở một ứng dụng Office bất kỳ (Word, Excel hoặc PowerPoint) ở chế độ Safe Mode, chỉ cần nhấn và giữ phím Ctrl đồng thời mở shortcut của chương trình đó.

Ví dụ để mở Word ở chế độ Safe Mode, bạn sẽ phải tìm shortcut Word trên Start Menu, trên thanh Taskbar hoặc trên màn hình desktop.

Trên màn hình bạn sẽ nhận được thông báo hỏi bạn có muốn mở ứng dụng ở chế độ Safe Mode hay không: “You’re holding down the CTRL key. Do you want to start [Application] in Safe Mode?”.

Sử dụng lệnh mở Word, Excel và PowerPoint ở chế độ Safe Mode

Ngoài ra bạn cũng có thể mở các ứng dụng Office (Word, Excel và PowerPoint) ở chế độ Safe Mode bằng cách sử dụng lệnh.

– Với Word: winword /safe

– Với Excel: excel /safe

– Với PowerPoint: powerpnt /safe

– Với Outlook: outlook /safe

– V ới Publisher: mspub /safe

– Với Visio: visio /safe

Nếu thường xuyên phải mở các ứng dụng Office ở chế độ Safe Mode, bạn có thể tạo một shortcut ứng dụng Office mới trên màn hình desktop và thêm /safe vào phía cuối khung Target trên cửa sổ shortcut của ứng dụng. Sử dụng phím tắt đó để mở ứng dụng của bạn ở chế độ Safe Mode.

Thoát khỏi chế độ Safe Mode

Để thoát khỏi chế độ Safe Mode, chỉ cần đóng ứng dụng Office đó lại và mở lại ứng dụng bình thường.

Nếu phải đối mặt với trường hợp này, có thể bạn sẽ phải gỡ bỏ cài đặt, cài đặt lại, hoặc cập nhật một hoặc nhiều add-in trong Office.

Nếu ở chế độ Safe Mode mà Office vẫn bị treo, rất có thể file Office đã bị hỏng, bị lỗi. Trường hợp này bạn có thể gỡ bỏ cài đặt, sau đó tải và cài đặt lại Office trên máy tính của mình.

Trong quá trình sử dụng công cụ Office, người dùng sẽ không tránh khỏi các trường hợp mở file dữ liệu bị lỗi nhất là trên Excel. Việc sửa lỗi file excel vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết nhất là người mới, vì vậy mà thông qua bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi file excel mà chúng tôi chia sẻ trước đó, bạn đọc có thể thoải mái khôi phục những file Excel bị lỗi không thể đọc.

Tạo Mô Hình Dữ Liệu Trong Excel

Hướng Dẫn Tạo Và Định Dạng Bảng Biểu Trong Excel

Những Thiết Lập Mặc Định Nên Thay Đổi Trên Microsoft Office

Cách Sửa Lỗi Zoom Học Online

Cách Thêm Hình Mờ (Watermark) Vào Trang Tính Trong Excel

Cách Xóa, Chỉnh Sửa Hình Nền Trong Powerpoint 2010

Cách Tạo Hiệu Ứng Hoạt Hình Trong Slide Powerpoint 2010, 2013, 2022

Cách Lặp Đi Lặp Lại Một Bản Thuyết Trình Powerpoint Trong 60 Giây.

How To Apply Custom Animation In Powerpoint

Hiệu Ứng Thay Đổi Màu Sắc Chữ Trong Powerpoint 8

Cách Bỏ Dấu Gạch Đỏ Trong Powerpoint Mà Bạn Nên Biết

Cách xóa, chỉnh sửa hình nền trong POWERPOINT 2010

Trong Powerpoint có các chức năng thay đổi, chỉnh sửa hình nền làm cho slide của chúng ta đẹp mắt và sinh động hơn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách chọn thay đổi hình nền, chỉnh sửa hình nền thêm sinh động hơn.

Chọn hình nền, thay đổi hình nền

Ví dụ: ta chọn được hình nền sau:

 

Chỉnh sửa hình nền

Bước 2: Sau khi thêm hình, hãy mở tab Format Picture và chọn Remove Background.

 

 

toàn bộ phần lựa chọn khi nãy đã bị xóa bỏ, sau khi chỉnh sửa ta có một hình nền mới 

 

Vậy là chúng tôi đã giới thiệu xong tới các bạn cách thay đổi hình nền, chỉnh sửa hình nền trong POWERPOINT 2010, chúng ta có thể tùy biến giúp cho hình nền của chúng ta đẹp mắt hơn, 

Ngoc Hien

Where Is Custom Animation In Microsoft Powerpoint 2010, 2013, 2022, 2022 And 365

Hướng Dẫn Xóa Hiệu Ứng Động Trên Powerpoint

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Ghi Âm, Ghi Hình Bài Thuyết Trình Trong Powerpoint

Hướng Dẫn Ghi Âm Thuyết Trình Powerpoint 2010 Và Chuyển Thành Video

Các Phím Tắt Trình Chiếu Slide Trong Powerpoint

🌟 Home
🌟 Top