Cách Làm Tròn Số Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Tiền Trên Excel Trong Kế Toán
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Countifs Trong Excel Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Hàm Countifs Đếm Theo Nhiều Điều Kiện
 • Các Hàm Cơ Bản Excel, Hàm Thông Dụng Trong Excel, Sum, Count, If, Left
 • Vba Excel Là Gì? Lập Trình Vba Trong Excel, Giáo Trình Vba Free
 • Trong các bảng tính số liệu trên Excel, việc làm tròn số là điều cần thiết để làm gọn số liệu tính và bảng tính. Khi làm tròn số thì việc tính toán tiếp theo cũng sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Trên Excel, để làm tròn số chúng ta có thể sử dụng các hàm Excel khác nhau.

  Mỗi một hàm số làm tròn sẽ đều làm tròn số theo nhiều cách khác nhau, để người dùng có thể lựa chọn phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu trong bảng Excel. Bài viết sẽ tổng hợp các cách làm tròn số trong Excel bao gồm: làm tròn số lên bằng roundup, làm tròn số xuống bằng rounddown và một loạt hàm làm tròn khác như mround, ceiling, floor, trunc… mời các bạn theo dõi.

  1. Hàm làm tròn ROUND

  Hàm ROUND có công thức là =ROUND(number,num_digits). Trong đó number là số cần làm tròn, num_digits là số chữ số cần làm tròn. Bạn đọc tham khảo hướng dẫn dùng hàm ROUND trên Excel chi tiết trong bài viết Cách dùng hàm Round trong Excel.

  2. Hàm làm tròn lên trong Excel: ROUNDUP

  Hàm có công thức =ROUNDUP(number,num_digits).

  Hàm này sẽ làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm. Trong đó num_digits nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

  3. Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

  Hàm có công thức =ROUNDDOWN(number,num_digits).

  Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số.

  4. Làm tròn số với hàm MROUND

  Hàm có công thức =MROUND(number,multiple).

  Hàm sẽ làm tròn đến bội số của số khác. Trong đó multiple là số cần làm tròn đến bội số của nó. Number là giá trị muốn làm tròn.

  Khi number và multiple khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM. Nếu number và multiple cùng dấu thì kết quả chính là số đó.

  Kết quả của hàm MROUND làm tròn lên khi number chia multiple lớn hơn hoặc bằng 1/2 multiple, và ngược lại làm tròn xuống khi bé hơn 1/2 multiple.

  • =MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 < 5/2, bội số của 5 gần nhất mà nhỏ hơn 12 là 10.
  • =MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường hợp báo lỗi #NUM khi multiple và number không cùng dấu nhau.

  5. Làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

  Các hàm có những cú pháp như sau:

  • = CEILING(Số cần làm tròn, significance).
  • = FLOOR(number, significance).

  Trong đó Significance là số cần làm tròn đến bội số của nó, number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM, number là bội số của Significance thì kết quả sẽ ra chính số đó.

  Nhìn chung 2 hàm này sẽ có cách thực hiện tương tự hàm MROUND, đều làm tròn tới bội số gần nhất của số nào đó. Nhưng hàm CEILING sẽ làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trở về số 0.

  6. Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

  2 hàm này sẽ làm tròn số đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn xa số 0.

  Công thức 2 hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

  7. Hàm INT, TRUNC

  Hàm INT sẽ làm tròn một số thành số nguyên. Ta có cú pháp hàm INT là = INT(number).

  Ta có cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number [, num_digits]).

  Trong đó num_digits là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn cắt bớt số.

  • num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.
  • num_digits < 0: làm tròn số thành một số nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

  Khi num_digits khác 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ cắt bỏ bớt số mà không làm tròn.

  Lưu ý, đối với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho kết quả giống nhau. Khi đó num_digits của TRUNC = 0 hoặc không có. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lỗi #n/a Là Gì, Nghĩa Là Gì,… Lỗi #n/a Trong Hàm Vlookup
 • Sửa Lỗi Lệnh Copy Paste Không Hoạt Động Trên Word, Excel (2007, 2010)
 • Cách Sửa Lỗi Không Copy Paste Được Trong Excel, Word
 • Cách Sử Dụng Advanced Filter Trong Excel, Lọc Dữ Liệu Bảng Tính Theo Đ
 • Lỗi Hàm Sum Bằng 0, Sửa Lỗi Hàm Sum (…) Bằng 0 Trong Excel
 • Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Nhận Biết Loại Lỗi Và Cách Bẫy Lỗi Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Bẫy Lỗi Khi Viết Code Trong Vba
 • Phát Hiện Và Xử Lý Lỗi Công Thức Trong Excel
 • Cách Sửa Lỗi Excel “the Formula You Typed Contains An Error”
 • Các Loại Hàm Làm Tròn Trong Excel, Công Thức Của Hàm Làm Tròn
 • Để tạo tính thẩm mỹ trong việc trình bày các bảng excel người ta thường làm tròn các số thập phân. Để làm tròn số nhiều người nghĩ ngay đến hàm Round nhưng vẫn còn rất nhiều cách khác. Xem hướng dẫn về các cách làm tròn số trong Excel bên dưới.

  Cách làm tròn số trong Excel

  1. Hàm Round

  Các đơn giản và thông dụng nhất là làm tròn số của hàm Round.

  Công thức: =ROUND(number,num_digits)

  Với number: số cần làm tròn.

  num_digits: số chữ số cần làm tròn.

  Khi bạn nhập giá trị dương cho num_digits sẽ tự động làm tròn phía sau phần thập phân. Nhập giá trị dương cho num_digits làm tròn đến hàng chục, trăm, nghìn,…

  Trường hợp lỗi:

  – Run-time error ‘5’: Invalid procedure call or argument: Nếu một hoặc tất cả đối số nhập vào hàm ROUND không giá trị sốsẽ bị lỗi như trên.

  – Type mismatch: kiểu nhập vào không đúng.

  2. Hàm Roudup

  Hàm này sẽ có tác dụng làm tròn lớn hơn số gốc, tùy theo mục đích mà việc làm tròn lớn hơn sẽ nhiều hoặc ít.

  =ROUNDUP(number,num_digits)

  với giá trị num_digits nếu nhập vào số dương tác dụng làm tròn phía sau phần thập phân, còn khi nhập vào số âm sẽ làm tròn hàng chục, trăm.

  3. Hàm Mround

  Khi sử dụng sẽ trả về kết quả một số được làm tròn tới bội số theo ý muốn của người dùng.

  =MROUND(number,multiple)

  Với:

  – number: Giá trị làm tròn.

  – multiple: Bội số mà người dùng muốn làm tròn tới.

  Trường hợp giá trị ở number và multiple khác dấu sẽ bị lỗi #NUM!

  4. Hàm Floor

  Hàm này hệt như hàm Mround là làm tròn tới bội số gần nhất mà người dùng chỉ định.

  = FLOOR(number, significance)

  Giải thích: Significance là số làm tròn đến bội số của nó.

  5. Hàm Event và Odd

  =EVEN(number)

  =ODD(number)

  2 hàm này sẽ làm tròn về số nguyên gần nhất với Even là làm tròn về số nguyên chẵn gần nhất và Odd là làm tròn về số nguyên lẻ gần nhất.

  Ví dụ hàm Even:

  Kết quả:

  Ví dụ hàm ODD:

  Kết quả làm tròn:

  Vừa rồi là những cách làm tròn số trong excel phổ biến, bạn sẽ rất nhiều cách làm tròn số đơn giản cần thiết khi thực hiện các thao tác trên excel và tạo được tính thẩm mỹ khi trình bày các bảng tính excel.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản, Dễ Nhớ Nhất
 • Tổng Hợp Tất Cả Cách Làm Tròn Số Trong Excel
 • Hướng Dẫn Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel
 • 1️⃣【Hướng Dẫn Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel 】™ Excel
 • Một Số Hàm Đặc Trưng Giúp Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel 【Topvn】
 • Cách Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm Minute Trong Excel, Hàm Chuyển Đổi Một Số Seri Thành Một Phút
 • Hướng Dẫn Định Dạng Số Theo Tỉ Lệ Phần Trăm Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Nhận Biết Loại Lỗi Và Cách Bẫy Lỗi Trong Excel
 • Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản
 • Cách Chuyển Đổi Thời Gian Thành Số Thập Phân, Giờ Phút Giây Trong Excel
 • Cách làm tròn số nguyên trong Excel

  • Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUND
  • Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDUP
  • Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDDOWN
  • Làm tròn số nguyên bằng hàm CEILING
  • Làm tròn số nguyên bằng hàm FLOOR
  • Hàm lấy giá trị nguyên INT

  Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUND

  Cú pháp hàm: =ROUND(number,num_digits).

  Trong đó:

  • Number: là số cần làm tròn.
  • Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.

  Ví dụ: Bạn nhập =ROUND(12.3445678,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

  Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDUP

  Cú pháp hàm: =ROUNDUP(number,num_digits).

  Trong đó:

  • Number: là số cần làm tròn.
  • Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.

  Hàm ROUNDUP sẽ trả về giá trị lớn hơn số gốc.

  Ví dụ: Bạn nhập =ROUNDUP(12.3445678,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 13.

  Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDDOWN

  Cú pháp hàm: =ROUNDDOWN(number,num_digits).

  Trong đó:

  • Number: là số cần làm tròn.
  • Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.

  Hàm ROUNDDOWN sẽ trả về giá trị nhỏ hơn số gốc.

  Ví dụ: Bạn nhập =ROUNDDOWN(12.78,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

  Làm tròn số nguyên bằng hàm CEILING

  Cú pháp hàm: =CEILING(number, significance).

  Trong đó:

  • Number: là giá trị mà bạn muốn làm tròn.
  • Significance: là bội số mà bạn muốn là tròn đến.

  Hàm CEILING là hàm làm tròn lên xa số 0, đến bội số gần nhất. Vậy nếu bạn muốn làm tròn số nguyên trong Excel bạn chọn bội số Significance bằng 1.

  Ví dụ: Bạn nhập công thức =CEILING(12.3445678,1) vào một ô trong bảng tính Excel và kết quả thu được là 13.

  Làm tròn số nguyên bằng hàm FLOOR

  Cú pháp hàm: = FLOOR (number, significance).

  Trong đó:

  • Number: là giá trị mà bạn muốn làm tròn.
  • Significance: là bội số mà bạn muốn là tròn đến.

  Hàm FLOOR là hàm làm tròn tiến tới 0, đến bội số gần nhất. Vậy nếu bạn muốn làm tròn số nguyên trong Excel bạn chọn bội số Significance bằng 1.

  Ví dụ: Bạn nhập công thức = FLOOR(12.3445678,1) vào một ô trong bảng tính Excel và kết quả thu được là 12.

  Hàm lấy giá trị nguyên INT

  Cú pháp hàm: =INT(number).

  Trong đó:

  Hàm INT trả về phần nguyên của số đó mà không làm tròn số.

  Ví dụ: Bạn gõ công thức =INT(12.3445678) vào một ô bất kì trong bảng tính Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

  Lưu ý: Theo toán học, phần nguyên (integer) của một số a là số nguyên lớn nhất ko vượt quá a. Có nghĩa là, nếu số a âm, thì phần nguyên sẽ là phần số đứng trước dấu phẩy cộng với 1 và giữ giá trị âm. Nếu bạn nhập =INT(-12.3445678), thì kết quả thu được sẽ là -13. Vì theo toán học, -13 là phần nguyên của số -12.3445678.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Vài Cách Đơn Giản Để Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Căn Chỉnh Văn Bản Trong Excel
 • 20 Công Thức Cơ Bản Nhất Cần Nằm Lòng Trong Excel Bạn Nên Nhớ
 • Cách Tạo Mục Lục Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Trong Excel (Excel Table)
 • Hàm Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel, Làm Tròn Số Dương, Hàm Floor

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Các Hàm Làm Tròn Trong Excel: Cách Áp Dụng Chi Tiết Trong Excel
 • 1️⃣ Các Cách Làm Tròn Số Trong Excel Và Nguyên Tắc Làm Tròn ™ Wikilaptop.com
 • Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Trong Excel Với Các Hàm Đơn Giản
 • Cách Làm Tròn Số Trong Excel Với Một Số Thao Tác Đơn Giản
 • Hàm làm tròn số nguyên trong Excel nghe có vẻ đơn giản nhưng cách thực hiện nó không hề dễ dàng chút nào khi có khá nhiều hàng cụ thể khác nhau với chức năng khác nhau giúp bạn làm tròn số nguyên. Vì thế bạn cần nghiên cứu kỹ cách sử dụng hàm làm tròn số trong Excel cũng như các chức năng của chúng để áp dụng hợp lý.

  Bên cạnh những hàm làm tròn số đã được chúng tôi giới thiệu trước đây như là hàm Round trong Excel có cách hoạt động khá đơn giản dựa theo điều kiện đã cho trước, sử dụng hàm Round trong Excel giúp ích rất nhiều vào các bài toán hiện nay

  Nếu bạn muốn làm tròn số xuống, bạn có thể sử dụng hàm rounddown để làm điều này, hàm rounddown sẽ đưa dãy số của bạn xuống giá trị thấp hơn được rút gọn theo yêu cầu. Nếu đã hàm làm tròn số xuống thì cũng phải có hàm làm tròn số lên, vì thế hàm Rounddup trong Excel cũng có chức năng tương tự như rounddown nhưng cho kết quả lớn hơn.

  Tuy nhiên, vẫn còn một thiếu sót khi chúng tôi chưa đề cập đến hàm FLOOR. Hàm làm tròn số nguyên trong Excel FLOOR có chức năng chỉ lấy phần nguyên của dãy số, loại bỏ phần thập phân, phần dư và đưa dãy số về số chãn hoặc số lể theo điều kiện của người sử dụng. Hàm FLOOR có cú pháp như sau :

  =FLOOR(Ký hiệu, Đối số)

  Trong đó :

  Ký hiệu : số hoặc ký hiệu ô chứa dãy số cần làm tròn

  Đối số : điền vào 1 nếu bạn muốn làm tròn thành số lẻ, số 2 nếu muốn thành số chẵn

  Với những hàm làm tròn số nguyên trong Excel như ROUND, ROUNDDUP, ROUNDDOWN và FLOOR sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn thích hợp theo yêu cầu của bạn hơn trong bảng tính, đồng thời nâng cao kỹ năng của bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng cách này để làm tròn số tiền trong Excel cũng được.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-lam-tron-so-nguyen-trong-excel-23104n.aspx

  Ngoài ra, trong Excel còn rất hàm toán học khác như các hàm cơ bản hay các hàm nâng cao. Với các hàm cơ bản trong Excel như hàm MIN, MAX, COUNT … thì các bạn sẽ gặp thường xuyên hơn, còn các hàm nâng cao trong Excel như Vlookup. SumIF … thì những bài toán nâng cao hoặc đòi hỏi phải giải nhanh thì các bạn sẽ được dùng tới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sửa Lỗi Ngày Tháng Trong Excel Bị Đảo Lộn, Đảo Ngược
 • Cách Trình Bày Văn Bản Trong Excel Đẹp Như Word
 • Cách Chuyển File Excel Sang Pdf Vẫn Giữ Nguyên Được Định Dạng
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Sử Dụng Hàm Match Trong Excel 2022
 • Các Ví Dụ Và Cách Sử Dụng Hàm Match Trong Excel
 • Hàm Làm Tròn Số Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Số Đến Hàng Trăm / Nghìn / Triệu Trong Excel?
 • Hàm Lấy Số Nguyên Trong Excel, Lấy Phần Nguyên
 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Giá Trị Phần Trăm Đến Hai Chữ Số Thập Phân Trong Excel?
 • Hướng Dẫn Về Hàm Làm Tròn Số Cơ Bản Thường Sử Dụng Trong Excel
 • Hàm Mid Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Mid
 • Việc sử dụng hàm làm tròn số trong excel sẽ dễ dàng hơn thực hiện việc làm tròn một cách thủ công cho một vài giá trị, nhưng thực hiện nó cho hàng trăm giá trị như vậy có thể trở nên tẻ nhạt và rất dễ bị lỗi.

  Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các hàm MROUND, CEILING và FLOOR để thực hiện kiểu làm tròn này trong Excel.

  Hàm làm tròn đến số nguyên gần nhất trong Excel

  Trong trường hợp này, bạn có thể cần phải chuyển đổi các giá trị này thành số nguyên tiếp theo. Đây là công thức sẽ làm điều này cho bạn:

  =ROUNDUP(D2,0)

  Vì trong trường hợp này, chúng ta đang tìm kiếm số nguyên nên sử dụng 0 làm đối số thứ hai.

  =ROUNDDOWN(D2,0)

  Hàm làm tròn số đến bội số gần nhất 0,5 trong Excel

  Bây giờ giả sử bạn có cùng bộ dữ liệu như được hiển thị ở trên, nhưng bây giờ bạn có thể chỉ định tài nguyên 0,5 cho một dự án.

  Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ muốn làm tròn một số có phần thập phân:

  Công thức sau đây có thể được sử dụng để làm điều này:

  =CEILING.MATH(D2,0.5)

  Trong ví dụ, vì giá trị quan trọng là 0,5, 6,71 trở thành 7,0 và 7,29 trở thành 7,5.

  Lưu ý rằng Excel cũng có chức năng CEILING hoạt động theo cách tương tự. Nó đã được giữ cho mục đích tương thích ngược.

  Để làm tròn đến 5 gần nhất trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm MROUND.

  Giả sử bạn có một bộ dữ liệu như được hiển thị bên dưới nơi bạn muốn làm tròn số giờ ước tính đến 5 giờ gần nhất.

  Điều này có nghĩa là 161 sẽ trở thành 160 và 163 sẽ trở thành 165.

  =MROUND(B2,5)

  Hàm MROUND có hai đối số. Đối số đầu tiên là số mà bạn muốn làm tròn và đối số thứ hai là bội số mà nó sẽ làm tròn.

  Trong trường hợp này, vì chúng ta muốn làm tròn đến 5 gần nhất, tôi đã sử dụng 5 làm đối số thứ hai.

  Hãy nhớ rằng điều này không nhất thiết phải làm tròn đến số cao hơn hoặc thấp hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào giá trị. Trong ví dụ này, nếu phần thập phân trong giá trị nhỏ hơn 2,5, nó trở thành 0 và nếu nó lớn hơn hoặc bằng 2,5, thì nó trở thành 5.

  Làm tròn lên bội số gần nhất của 5

  Trong ví dụ trên, hàm MROUND sẽ làm tròn đến 5 gần nhất dựa trên giá trị. Đây có thể là một vòng lên hoặc một vòng xuống.

  Nhưng nếu bạn chỉ muốn làm tròn đến 5 gần nhất. Bạn có thể sử dụng hàm CEILING.MATH.

  =CEILING.MATH(B2,5)

  =FLOOR.MATH(B2,5)

  Lấy ví dụ tương tự, nếu bạn muốn làm tròn số giờ đến 10 gần nhất, bạn có thể sử dụng hàm MROUND.

  =MROUND(B2,10)

  Hãy nhớ rằng điều này không nhất thiết phải làm tròn đến số cao hơn hoặc thấp hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào giá trị. Trong ví dụ này, nếu phần thập phân trong giá trị nhỏ hơn 5, nó trở thành 0 và nếu nó lớn hơn hoặc bằng 5, thì nó trở thành 10.

  Trong trường hợp bạn chỉ muốn làm tròn lên hoặc làm tròn xuống đến 10 gần nhất, hãy sử dụng các hàm chúng tôi hoặc FLOOR.MATH.

  Làm tròn lên bội số gần nhất của 10

  =CEILING.MATH(B2,10)

  =ROUNDUP(B2,-1)

  Cả hai công thức này sẽ cho kết quả như nhau.

  Làm tròn xuống bội số gần nhất của 10

  =FLOOR.MATH(B2,10)

  =ROUNDDOWN (B2,-1)

  Trong trường hợp bạn đang tự hỏi sự khác biệt giữa các chức năng MROUND và CEILING / FLOOR, đây là so sánh kết quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 9 Cách Chuyển Đổi Thời Gian Thành Số Thập Phân, Giờ Phút Giây Trong Excel
 • Cách Đơn Giản Đổi Giờ Ra Phút Trong Excel
 • Hàm Làm Tròn Lên Trong Excel
 • Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để
 • Các Loại Hàm Làm Tròn Trong Excel, Công Thức Của Hàm Làm Tròn
 • Làm Tròn Số Trong Excel (Hàm Round)

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Thuật Dùng Hàm Find Hiệu Quả Trong Excel
 • Hàm If Kết Hợp Hàm Mid Trong Excel L Cách Sử Dụng Hàm Mid Kết Hợp If
 • Hàm If Kết Hợp Với Vlookup Và Hàm And, Or Trong Excel
 • Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm If Trong Excel Và Hàm Hlookup + If
 • Cách Dùng Hàm Rank Và Hàm Countif Để Xếp Hạng Liên Tục Không Nhảy Bậc Trong Excel
 • Tùy thuộc vào cách thức làm tròn số chữ số sau và trước dấu phẩy có rất nhiều hàm làm tròn số trong Excel.

  1. Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm ROUND()

  Ý nghĩa: Làm tròn đến số gần nhất theo số chữ số cần làm tròn

  Cú pháp: ROUND(number, num_digits)

  Trong đó:

  + number là giá trị cần làm tròn.

  + num_digits là giá trị cần làm tròn. Nếu:

  Tại ô cần tính nhập công thức: =ROUND(D7,E7)

  Ý nghĩa: Làm tròn tới bội số của một số xác định

  Cú pháp: MROUND(nunber, multiple)

  Trong đó:

  + number là giá trị cần làm tròn

  + multiple: Số để xác định bội số cần làm tròn đến

  – Chú ý:

  + Hàm MROUND làm tròn ra xa số 0 nếu số dư sau khi chia number cho multiple lớn hơn hoặc bằng một nửa giá trị của multiple

  + Các tham, đối số phải cùng dấu nếu không trả về giá trị lỗi #NUM

  – Ví dụ: Làm tròn các giá trị sau bằng cách sử dụng hàm MROUND()

  Tại ô cần tính nhập công thức: =MROUND(D7, E7)

  Ý nghĩa: Cách dùng 2 hàm tương tự nhau chỉ khác:

  + Hàm ROUNDDOWN() luôn làm tròn 1 số theo hướng lại gần số 0

  + Hàm ROUNDDOWN() luôn làm tròn 1 số theo hướng tiến ra xa số 0

  Cú pháp:

  ROUNDDOWN(number, num_digits)

  ROUNDUP(number, num_digits)

  Trong đó:

  – number là giá trị cần làm tròn

  – num_digits: số chữ số cần làm tròn. Nếu:

  Ví dụ:

  Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn lên, xa số 0 đến bội số có nghĩa gần nhất.

  Cú pháp: CEILING(number, significance).

  Trong đó:

  number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

  significance: Bội số muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

  – Giá trị làm tròn lên được điều chỉnh ra xa số 0 bất chấp dấu của số là số âm. Nếu số là bộ số chính xác của mức quan trọng thì không làm tròn.

  – Nếu số là giá trị âm và mức quan trọng âm giá trị làm tròn xuống ra xa số 0.

  – Nếu số là giá trị âm và mức quan trọng dương giá trị làm tròn lên tiến lên số 0.

  Ví dụ:

  Làm tròn các giá trị trong bảng sau với bội số trong mô tả:

  Tại ô cần tính nhập công thức: = CEILING(C8, D8)

  5. Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm EVEN() và hàm ODD()

  – Hàm Even() là hàm làm tròn số lên tới số nguyên chẵn gần nhất

  Cú pháp: EVEN(number)

  Trong đó: number là giá trị muốn làm tròn

  – Hàm Odd() là hàm làm tròn số lên tới số nguyên lẻ gần nhất

  Cú pháp: ODD(number)

  Trong đó: number là giá trị muốn làm tròn

  Ví dụ: Làm tròn các giá trị sau bằng cách sử dụng hàm even() và odd()

  Tại ô cần tính giá trị làm trong theo hàm Even nhập công thức: =EVEN(B7)

  – Hàm INT thực hiện làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất.

  Cú pháp: Int(number)

  Trong đó: number là giá trị cần làm tròn

  – Hàm Trunc thực hiện làm tròn số theo số chữ số phần thập phân

  Cú pháp: TRUNC(number, [num_digits])

  Trong đó:

  – number là giá trị cần làm tròn

  – num_digits: là số chữ số phần thập phân cần làm tròn, là tham số tùy chọn có giá trị mặc định là 0.

  Ví dụ:

  Tại ô cần tính giá trị làm tròn theo hàm Int nhập công thức: = INT(B7)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Freeze Panes Để Cố Định Dòng Và Cột Trong Excel
 • Tổng Hợp Các Cách Freeze Trong Excel Cho Mọi Phiên Bản
 • Mẹo Tính Tổng Giá Trị Danh Sách Đã Lọc Trong Excel, Dùng Hàm Subtotal
 • Cách Tính Tổng Trong Excel: Dùng Hàm Sum Kết Hợp Filter Và Subtotal
 • Cách Lọc Và Sắp Xếp Lại Các Dòng Bằng Màu Nền, Màu Chữ Và Biểu Tượng Trong Excel
 • Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chuyển Đổi Thời Gian Thành Số Thập Phân, Giờ Phút Giây Trong Excel
 • Hàm Excel Dùng Trong Ngân Hàng
 • Hàm Nhân Trong Excel. Cách Nhân Các Số Và Ô Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Lập Công Thức Tính Phần Trăm % Trên Excel Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Cơ Bản Để Sử Dụng Bảng Pivot Trong Excel
 • Chắc hẳn ai cũng biết và đã từng sử dụng phần mềm excel rồi phải không nào? có thể nói đây là phần mềm được sử dụng rất nhiều hiện nay trong công việc, đặc biệt là đối với những ai làm văn phòng nói chung và nhân viên tiếng trung làm việc trong văn phòng nói riêng. Trong quá trình sử dụng phần mềm để tính toán với các con số, thường bạn sẽ nhận được kết quả với những con số thập phân dài ngoằn và không đều nhau, để có thể làm tròn những con số này thì ngoài các hàm ROUND vẫn còn rất nhiều hàm và cách khác để có thể làm tròn số trong Excel rất dễ dàng. Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn biết được cách làm tròn số trong excel đơn giản và hiệu quả nhất.

  Cách định dạng dữ liệu số trong excel và cách làm tròn số trong excel

  Việc định dạng dữ liệu rất quan trọng bởi nó có thể giúp bạn nhận được dạng dữ liệu một cách chính xác và dễ dàng sử dụng với các công cụ xử lý phù hợp nhất.

  Những hàm làm tròn số trong Excel đều yêu cầu đối tượng làm tròn là 1 con số (dạng dữ liệu Number). Về bản chất các loại định dạng Number, Accounting, Currency đều là những dữ liệu dạng số. Do đó bạn có thể sử dụng trực tiếp các con số này để làm tròn.

  Nguyên tắc cách làm tròn số trong excel là:

  • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) nhỏ hơn 5 thì sẽ làm tròn xuống. Ví dụ phần được làm tròn là 1 chữ số sau dấu ngăn phần thập phân thì so với 0.5, phần được làm tròn sẽ là 2 chữ số sau dấu ngăn phần thập phân thì so với 0.05
  • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên.
  • Một số hàm làm tròn (hàm ROUND) cho phép bạn làm tròn tới phần bên trái dấu ngăn phần thập phân (làm tròn hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn…) với tham số xét phần làm tròn là số âm.

  Do đó trước khi làm tròn số trên Excel thì các bạn cần phải xác định một cách chính xác 2 yếu tố:

  • Dữ liệu đã định dạng đúng chưa? Loại dữ liệu có đúng là loại Number không?
  • Làm tròn tới đâu? Từ đây có thể xác định dùng hàm nào thì phù hợp nhất

  Cách làm tròn trong excel tới phần nghìn

  Yêu cầu làm tròn tới phần nghìn là một yêu cầu thường gặp khi làm trong kế toán. Nội dung này được mô tả như sau:

  • Nếu số tiền lẻ dưới 500 đồng thì sẽ làm tròn xuống 0.
  • Nếu số tiền lẻ từ 500 đồng trở lên thì sẽ làm tròn lên thêm 1000 đồng.

  Hàm để làm tròn ở đây chính là hàm ROUND

  Cấu trúc của hàm ROUND:

  =ROUND(number, num_ditgits)

  Trong đó:

  • Number: Số tiền được làm tròn, cần xét làm tròn
  • Num_ditgits: Phần được làm tròn. Trong yêu cầu này làm tròn tới phần nghìn, tức 3 số 0 bên trái dấu ngăn phần thập phân, nên tham số num_ditgits ở đây sẽ dùng với số âm, cụ thể là -3.

  Áp dụng hàm ROUND với num_digits = -3 vào ví dụ trên chúng ta có:

  • Số thứ 1 là 14,483,940 được làm tròn phần 940 thành 1000 ra kết quả là 14,484,000
  • Số thứ 2 là 22443 được làm tròn phần 443 thành 0 ra kết quả là 22000
  • Số thứ 3 là 169,722.00 được làm tròn phần 722.00 thành 1000.00 ra kết quả là 170,000.00

  Việc làm tròn này thường áp dụng với số tiền lớn (hàng trăm triệu, hàng tỉ) khi đó phần làm tròn chỉ có thể mang giá trị rất nhỏ nên sẽ ít ảnh hưởng tới việc tính toán trong kế toán.

  Cách làm tròn trong excel hết phần thập phân (tới 0)

  Vì trong thực tế số tiền không có nhỏ hơn 0 nên bạn gần như là bắt buộc phải làm tròn hết phần thập phân khi tính toán với số tiền trong Excel. Quy tắc làm tròn hết phần thập phân sẽ được mô tả như sau:

  • Nếu phần xét làm tròn nhỏ hơn 0,5 thì sẽ được làm tròn xuống bằng 0
  • Nếu phần xét làm tròn từ 0,5 trở đi (lớn hơn hoặc bằng 0,5) thì sẽ được làm tròn lên 1

  Vẫn sử dụng hàm ROUND để làm tròn trong trường hợp này, cách viết như sau:

  Trong đó number là số cần làm tròn.

  Một số ví dụ về việc làm tròn hết phần thập phân trên Excel như sau:

  • Số thứ 1 với phần thập phân là 0.1 được làm tròn về 0
  • Số thứ 2 với phần thập phân 0.589 được làm tròn thêm 1 để từ 78420 thành 78421

  Những lưu ý khi làm tròn tiền trong kế toán

  Việc làm tròn số tiền trong những công việc như kế toán nội bộ như bán hàng, quỹ, công nợ… thì có thể được làm tròn theo quy định của công ty, doanh nghiệp.

  Xem Thêm:

  Kết luận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Nhận Biết Loại Lỗi Và Cách Bẫy Lỗi Trong Excel
 • Hướng Dẫn Định Dạng Số Theo Tỉ Lệ Phần Trăm Trong Excel
 • Hàm Minute Trong Excel, Hàm Chuyển Đổi Một Số Seri Thành Một Phút
 • Cách Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel
 • Một Vài Cách Đơn Giản Để Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Dừng Làm Tròn Số Trong Excel?

  --- Bài mới hơn ---

 • Lỗi #value Trong Hàm Vlookup Trên Excel
 • Hàm Sumif Trong Excel Và Cách Khắc Phục Một Số Lỗi Thường Gặp Khi Sử Dụng
 • Hàm Value Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Value
 • Ý Nghĩa Của Macro Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Loại Bỏ Dấu Nháy Đơn Đứng Đầu Các Số Trong Excel?
 • Làm cách nào để dừng làm tròn số trong Excel?

  Khi bạn nhập một số có giá trị thập phân như 433255.424256 hoặc một số như 1.0 vào một ô trong Excel, theo mặc định, số đó sẽ được tự động làm tròn thành 433255.4243 hoặc 1. Nhưng nói chung, bạn cần dữ liệu chính xác, vì vậy bây giờ tôi cho biết cách để dừng làm tròn số trong Excel.

  Dừng làm tròn số bằng cách định dạng dưới dạng văn bản trong Excel

  • Tái sử dụng mọi thứ: Thêm các công thức, biểu đồ và bất kỳ thứ gì khác được sử dụng nhiều nhất hoặc phức tạp vào mục yêu thích của bạn và nhanh chóng sử dụng lại chúng trong tương lai.
  • Hơn 20 tính năng văn bản: Trích xuất số từ chuỗi văn bản; Trích xuất hoặc loại bỏ một phần nội dung; Chuyển đổi số và tiền tệ sang từ tiếng Anh.
  • Công cụ hợp nhất: Nhiều Workbook và Sheets thành một; Hợp nhất nhiều ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Hợp nhất các hàng và tổng trùng lặp.
  • Công cụ tách: Chia Dữ liệu thành Nhiều Trang tính Dựa trên Giá trị; Một sổ làm việc cho nhiều tệp Excel, PDF hoặc CSV; Một cột đến nhiều cột.
  • Dán bỏ qua Hàng ẩn / được lọc; Đếm và tổng theo Màu nền; Gửi hàng loạt email được cá nhân hóa cho nhiều người nhận.
  • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ; Hoạt động với Office 2007-2019 và 365; Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ; Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn.

  Dừng làm tròn số bằng cách định dạng dưới dạng văn bản trong Excel

  Nếu bạn muốn giữ lại dữ liệu chính xác mà bạn nhập vào ô, bạn có thể định dạng dải dữ liệu dưới dạng văn bản trước khi nhập dữ liệu.

  1. Chọn phạm vi bạn sẽ nhập dữ liệu số và nhấp chuột phải để chọn Format Cells từ menu ngữ cảnh. Xem ảnh chụp màn hình:

  2. Sau đó trong Format Cells thoại, bấm Con số Tab, và chọn bản văn từ Phân loại danh sách. Xem ảnh chụp màn hình:

  3. nhấp chuột OK. Sau đó, khi bạn nhập dữ liệu số vào phạm vi, dữ liệu sẽ giữ chính xác.

  Các bài báo tương đối:

  • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email …
  • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.

  • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
  • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
  • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Tròn Số Trong Excel Một Cách Đơn Giản Và Nhanh Nhất
 • Cách Làm Tròn Số Trong Excel Theo Hàng Trăm, Hàng Nghìn, Phần Trăm
 • Tìm Hiểu 7 Giá Trị Lỗi Của Công Thức
 • Làm Thế Nào Để Xử Lý # Div / 0! Lỗi Trong Excel
 • Giải Đáp Lỗi #value!, #ref!, #num, #n/a, #div/0!, #name?, #null! Trong Excel Và Cách Sửa
 • Hàm Làm Tròn Số Tiền Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Chúng Ta Có Thể Làm Được Gì Với Vba
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Giữa 2 Sheet Đơn Giản Nhất
 • N/a Là Gì? Một Số Lỗi N/a Mà Bạn Thường Xuyên Gặp Phải
 • Hướng Dẫn Cách Gộp Các Ô (Merge Cells) Trong Google Sheets
 • Hướng Dấn Sửa Lỗi Hàm Sum Bằng 0 Trong Excel
 • Hàm làm tròn số tiền trong Excel

  Nếu bạn đang tìm hiểu về một số hàm làm tròn số thập phân, số nguyên hay hàm làm tròn số tiền trong Excel nhằm nhanh chóng giải quyết thống kê bảng lương trong công việc thì trong bài viết này là tất cả những gì mà bạn cần biết để làm tròn số trong Excel.

  Chào chúng tôi mình tên là Thương, một sinh viên đang học chuyên ngành Kế toán. Hôm vừa rồi mình được giao bài tập xử lý các dữ liệu bảng lương. Trong đó có bài tập yêu cầu mình làm tròn tiền lương của mọi cá nhân trong bảng tính thành số chẵn gần nhất. Ví dụ như lương tháng 5,857,785 mình muốn làm tròn lên 5,858,000 hoặc 4,145,324 thì làm tròn xuống 4,145,000. chúng tôi có thể giúp mình xử lý hàm làm tròn số tiền trong Excel như trên được không ạ. Xin chân thành cảm ơn.

  Hiện nay, công cụ Microsoft Excel có rất nhiều các công thức, hàm số khác nhau hỗ trợ bạn làm tròn số như hàm Rounddown để làm tròn số xuống số bé hơn hay Rounddup để làm tròn số lên đơn vị lớn hơn.

  Tuy nhiên trong những trường hợp khác nhau, người dùng yêu cầu bảng tính trả về kết quả khác nhau mà có công thức phù hợp. Đối với trường hợp mà bạn yêu cầu, thì chúng tôi gợi ý bạn sử dụng hàm round trong Excel là hàm làm chẵn tiền trong Excel phù hợp nhất để bạn có thể làm tròn con số trong 2 trường hợp làm tròn lên hoặc làm tròn xuống như bạn đã yêu cầu.

  Cụ thể chức năng của hàm, cách sử dụng hàm Round đã được chúng tôi hướng dẫn và giải thích kỹ lưỡng. Tại đây chúng tôi sẽ có ví dụ để bạn dễ hiểu hơn về hàm này.

  Ở bài toán của bạn, giả sử lập bảng lương cho toàn bộ nhân viên trong công ty có nhân viên Nguyễn Văn An có mức lương là 5,857,785 ở ô D8, để làm tròn mức lương sang ô E8 chúng ta có công thức như sau :

  =ROUND(D8,-3)

  Trong đó :

  =ROUND là công thức gọi hàm

  D8 là ký hiệu ô chứa mức lương cần được làm tròn

  -3 : làm tròn đến hàng nghìn của số.

  Như vậy với hàm làm tròn số tiền trong Excel ROUND như trên, ta được mức lương đã làm tròn của Nguyễn Văn An là 5,858,000. Tương tự như mức lương của Nguyễn Văn An được làm tròn ở ô E8, bạn cũng có thể làm tròn mức lương của những cá nhân khác dựa vào mẫu trên.

  Javascript required

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Lỗi Thông Dụng Thường Gặp Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Xử Lý Lỗi Dữ Liệu Dạng Số Trong Excel Nhanh Chóng
 • Mẹo Sửa Lỗi Công Thức Excel Không Tính Toán Và Tự Động Cập Nhật
 • Add Ins Trong Excel Là Gì Và Sử Dụng Như Thế Nào
 • Hướng Dẫn In Ấn Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Làm Tròn Số Thập Phân Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sửa Lỗi #value! Trong Hàm Vlookup
 • Cách Khắc Phục Lỗi Vlookup Trong Excel
 • Cách Sửa Lỗi #value! Lỗi Trong Hàm Sumif/sumifs
 • Lỗi Hàm Sumif Trong Excel Thường Gặp Khi Sử Dụng Và Cách Sửa
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Về Cách Kéo Công Thức Trong Excel
 • Làm tròn số thập phân trong excel. Hầu như việc tính toán đều làm trên bảng tính excel, tính toán đơn giản và nhanh gọn. Trong tính toán , không chỉ có số nguyên mà còn có cả số thập phân nữa. Tùy vào công việc tính toán để làm tròn số thập phân trong excel, lấy 2;3;… chữ số sau dấu phẩy

  Vậy làm thế nào để làm tròn số thập phân trong excel?

  Có một số cách làm tròn số thập phân trong excel như sau:

  1. Định dạng số – Làm tròn số thập phân trong excel

  2. Hàm roundup – rounddown trong excel/ Hàm làm tròn số thập phân tăng, giảm trong excel.

  Hàm roundup – rounddown trong excel giúp bạn làm tròn số lên hoặc làm tròn số xuống trong excel. Ad đã có bài viết về hàm round – hàm làm tròn số trong excel với qui tắc làm tròn lên hoặc xuống tùy theo giá trị thực tế sau dấu phẩy. Hôm nay ad sẽ trao đổi về 2 hàm còn lại của nhóm hàm làm tròn đó là:

  – Hàm roundup

  – Hàm rounddown

  Cú pháp hàm roundup:

  = Roundup (Number, num_digits)

  Number: Số muốn làm tròn

  Num_digits: Số lượng chữ số sau dấu phẩy muốn làm tròn lên

  Cú pháp hàm rounddown:

  = Rounddown (Number, num_digits)

  Number: Số muốn làm tròn

  Num_digits: Số lượng chữ số sau dấu phẩy muốn làm tròn xuồng

  3. Ví dụ minh họa hàm roundup, rounddown

  D4 = Roundup (B4,1) = 1.2

  Tương tự, copy công thức xuống cho các ô còn lại trong cột D, ta vẫn thu được kết quả là 1.2 bất chấp việc chữ số thứ 2 sau dấu phẩy là 2, 5 và 9.

  Cột E ta dùng hàm rounddown để làm tròn xuống 1 chữ số sau dấu phẩy. Do đó kết quả thu được đều là 1.1

  4. Làm tròn số thập phân trong excel – Hàm ROUND

  Cú pháp hàm ROUND

  =ROUND (Number, num_digits)

  + Number: Số cần làm tròn

  + Num_digist: Số lượng chữ số sau dấu phẩy cần lấy.

  Các bạn muốn giao lưu học hỏi về excel thì tham gia CLB Excel . Word . Powerpoint

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Thủ Thuật Làm Tròn Số Trong Excel Nhanh Chóng, Đơn Giản Nhất
 • Những Thủ Thuật Làm Tròn Số Trong Excel Hay
 • Làm Thế Nào Để Làm Tròn Số (Lên / Xuống) Đến Hàng Trăm, Hàng Nghìn Hoặc Hàng Triệu Trong Excel?
 • 13 Cách Sửa Lỗi Không Thể Copy/ Paste Trong Windows 10, 8.1, 7
 • Cách Sử Dụng Excel 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×