Top 14 # Cách Làm Tròn Kết Quả Trong Excel / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Cách Tính Giá Trị Trung Bình Kết Hợp Làm Tròn Trong Excel / 2023

Tính trung bình một phạm vi và làm tròn trung bình bằng tính năng tăng / giảm số thập phân.

Thực ra chúng ta có thể thay đổi vị trí của bất kỳ số thập phân nào bằng lệnh tăng số thập phân Increase Decimal hoặc giảm số thập phân Decrease Decimial trong Excel một cách dễ dàng.

Bước 1: Chọn một ô trống, ví dụ ở đây là ô C3, nhập vào đó công thức sau:

=AVERAGE(A1:A7)

Trong đó: A1:A7 là phạm vi bạn muốn tính giá trị trung bình.

Sau đó nhấn phím Enter.

Tính trung bình một pham vi và làm tròn bằng hàm Round Up / Down bằng công thức trong Excel.

Chúng ta có thể kết hợp hàm Round và hàm Average để tính trung bình một phạm vi kết hợp với làm tròn kết quả trong Excel.

=ROUND(AVERAGE(A1:A7),1)

Cuối cùng nhấn Enter để nhận kết quả.

Chú ý:

1. Trong công thức =ROUND(AVERAGE(A1:A7),1) thì A1:A7 là phạm vi chúng ta sẽ tính giá trị trung bình, và số 1 có nghĩa là ta sẽ làm tròn đến 1 số sau dấu phẩy của số thập phân. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi số này cho phù hợp với nhu cầu của mình.

2. Để làm tròn lên giá trị thập phân, hãy áp dụng công thức:

=ROUNDUP(AVERAGE(A1:A7),1)

3. Để làm tròn giá trị thập phân xuống, hãy áp dụng công thức:

=ROUNDDOWN(AVERAGE(A1:A7),1)

Trong quá trình tính toán giá trị trung bình không thể tránh khỏi trường hợp được trả về kết quả là số thập phân. Do đó để làm cho bảng tính được trình bày đẹp hơn hoặc phục vụ nhu cầu nào đó của bản thân chúng ta có thể kết hợp làm tròn luôn.

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Trong Excel Đơn Giản, Hiệu Quả / 2023

Trong kế toán, khi nào ta nên sử dụng hàm làm tròn số ROUND đây? Đó là khi ta làm việc với bảng tính gắn liền với đơn vị tiền tệ (tính lương, chuyển đổi đơn vị tiền tệ, …) hay số trung bình (tính hệ số trung bình, tính giá trị trung bình,…). Lúc này, sử dụng hàm Round để làm tròn tất cả các cột số trong bảng, khiến trang tính của bạn trông gọn gàng và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Công thức hàm Round được biểu diễn như sau:

=ROUND(number, num_ditgits)

Number: Số được làm tròn, cần xét làm tròn.

Num_ditgits: Phần được làm tròn. Num_digits có thể âm hoặc dương tùy thuộc vào việc bạn muốn làm tròn số đến phần nguyên hay phần thập phân. Chúng ta sẽ xét từng trường hợp cụ thể như bên dưới.

Cách làm tròn số trong excel tới phần nguyên

Trong trường hợp làm tròn đến phần nguyên, Num_digits sẽ mang giá trị âm hoặc bằng 0.

Làm tròn một số đến số nguyên hàng đơn vị

Trong ví dụ trên ta làm tròn số 114.7261 đến phần nguyên (tức phần trước dấu thập phân), num_digits có giá trị bằng 0.

Làm tròn một số đến số nguyên hàng chục

Trong ví dụ trên ta làm tròn số 114.7261 đến phần nguyên hàng chục (tức phần trước dấu thập phân 2 chữ số), num_digits có giá trị bằng -2.

Cách làm tròn số trong excel tới phần thập phân

Trong trường hợp làm tròn đến phần thập phân, Num_digits sẽ mang giá trị dương.

Làm tròn một số đến ba chữ số thập phân

Trong ví dụ trên ta làm tròn số 114.7261 đến chữ số thứ ba sau dấu thập phân, num_digits có giá trị bằng 3.

Lưu ý: Theo quy ước quốc tế 114.7261, 114.7262, 114.7263 và 114.7264 được làm tròn xuống thành 114.726 và 114.7265, 114.7266, 114.7267, 114.7268 và 114.7269 được làm tròn thành 114.727.

Làm tròn một số đến hai chữ số thập phân

Trong ví dụ trên ta làm tròn số 114.7261 đến chữ số thứ hai sau dấu thập phân, num_digits có giá trị bằng 2.

Việc làm tròn số tiền trong những công việc như kế toán nội bộ như bán hàng, quỹ, công nợ… thì có thể được làm tròn theo quy định của công ty, doanh nghiệp.

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Cách Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel / 2023

Cách làm tròn số nguyên trong Excel

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUND

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDUP

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDDOWN

Làm tròn số nguyên bằng hàm CEILING

Làm tròn số nguyên bằng hàm FLOOR

Hàm lấy giá trị nguyên INT

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUND

Cú pháp hàm: =ROUND(number,num_digits).

Trong đó:

Number: là số cần làm tròn.

Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.

Ví dụ: Bạn nhập =ROUND(12.3445678,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDUP

Cú pháp hàm: =ROUNDUP(number,num_digits).

Trong đó:

Number: là số cần làm tròn.

Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.

Hàm ROUNDUP sẽ trả về giá trị lớn hơn số gốc.

Ví dụ: Bạn nhập =ROUNDUP(12.3445678,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 13.

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDDOWN

Cú pháp hàm: =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Trong đó:

Number: là số cần làm tròn.

Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.

Hàm ROUNDDOWN sẽ trả về giá trị nhỏ hơn số gốc. Ví dụ: Bạn nhập =ROUNDDOWN(12.78,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

Làm tròn số nguyên bằng hàm CEILING

Cú pháp hàm: =CEILING(number, significance).

Trong đó:

Number: là giá trị mà bạn muốn làm tròn.

Significance: là bội số mà bạn muốn là tròn đến.

Hàm CEILING là hàm làm tròn lên xa số 0, đến bội số gần nhất. Vậy nếu bạn muốn làm tròn số nguyên trong Excel bạn chọn bội số Significance bằng 1.

Ví dụ: Bạn nhập công thức =CEILING(12.3445678,1) vào một ô trong bảng tính Excel và kết quả thu được là 13.

Làm tròn số nguyên bằng hàm FLOOR

Cú pháp hàm: = FLOOR (number, significance).

Trong đó:

Number: là giá trị mà bạn muốn làm tròn.

Significance: là bội số mà bạn muốn là tròn đến.

Hàm FLOOR là hàm làm tròn tiến tới 0, đến bội số gần nhất. Vậy nếu bạn muốn làm tròn số nguyên trong Excel bạn chọn bội số Significance bằng 1.

Ví dụ: Bạn nhập công thức = FLOOR(12.3445678,1) vào một ô trong bảng tính Excel và kết quả thu được là 12.

Hàm lấy giá trị nguyên INT

Cú pháp hàm: =INT(number).

Trong đó:

Hàm INT trả về phần nguyên của số đó mà không làm tròn số.

Ví dụ: Bạn gõ công thức =INT(12.3445678) vào một ô bất kì trong bảng tính Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

Lưu ý: Theo toán học, phần nguyên (integer) của một số a là số nguyên lớn nhất ko vượt quá a. Có nghĩa là, nếu số a âm, thì phần nguyên sẽ là phần số đứng trước dấu phẩy cộng với 1 và giữ giá trị âm. Nếu bạn nhập =INT(-12.3445678), thì kết quả thu được sẽ là -13. Vì theo toán học, -13 là phần nguyên của số -12.3445678.

Hàm Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel, Làm Tròn Số Dương, Hàm Floor / 2023

Hàm làm tròn số nguyên trong Excel nghe có vẻ đơn giản nhưng cách thực hiện nó không hề dễ dàng chút nào khi có khá nhiều hàng cụ thể khác nhau với chức năng khác nhau giúp bạn làm tròn số nguyên. Vì thế bạn cần nghiên cứu kỹ cách sử dụng hàm làm tròn số trong Excel cũng như các chức năng của chúng để áp dụng hợp lý.

Bên cạnh những hàm làm tròn số đã được chúng tôi giới thiệu trước đây như là hàm Round trong Excel có cách hoạt động khá đơn giản dựa theo điều kiện đã cho trước, sử dụng hàm Round trong Excel giúp ích rất nhiều vào các bài toán hiện nay

Nếu bạn muốn làm tròn số xuống, bạn có thể sử dụng hàm rounddown để làm điều này, hàm rounddown sẽ đưa dãy số của bạn xuống giá trị thấp hơn được rút gọn theo yêu cầu. Nếu đã hàm làm tròn số xuống thì cũng phải có hàm làm tròn số lên, vì thế hàm Rounddup trong Excel cũng có chức năng tương tự như rounddown nhưng cho kết quả lớn hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một thiếu sót khi chúng tôi chưa đề cập đến hàm FLOOR. Hàm làm tròn số nguyên trong Excel FLOOR có chức năng chỉ lấy phần nguyên của dãy số, loại bỏ phần thập phân, phần dư và đưa dãy số về số chãn hoặc số lể theo điều kiện của người sử dụng. Hàm FLOOR có cú pháp như sau :

=FLOOR(Ký hiệu, Đối số)

Trong đó :

Ký hiệu : số hoặc ký hiệu ô chứa dãy số cần làm tròn

Đối số : điền vào 1 nếu bạn muốn làm tròn thành số lẻ, số 2 nếu muốn thành số chẵn

Với những hàm làm tròn số nguyên trong Excel như ROUND, ROUNDDUP, ROUNDDOWN và FLOOR sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn thích hợp theo yêu cầu của bạn hơn trong bảng tính, đồng thời nâng cao kỹ năng của bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng cách này để làm tròn số tiền trong Excel cũng được.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-lam-tron-so-nguyen-trong-excel-23104n.aspx Ngoài ra, trong Excel còn rất hàm toán học khác như các hàm cơ bản hay các hàm nâng cao. Với các hàm cơ bản trong Excel như hàm MIN, MAX, COUNT … thì các bạn sẽ gặp thường xuyên hơn, còn các hàm nâng cao trong Excel như Vlookup. SumIF … thì những bài toán nâng cao hoặc đòi hỏi phải giải nhanh thì các bạn sẽ được dùng tới.