Căn Bậc Hai Trong Excel. Công Thức Tính Căn Bậc 2 Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tính Căn Bậc Hai Trong Excel Bằng Hàm Sqrt
 • Hướng Dẫn Cách Đánh Dấu Hàng Dựa Trên Giá Trị Ô Trong Excel
 • Hướng Dẫn 2 Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel
 • Giới Thiệu Về Ký Tự Đại Diện Trong Tìm Kiếm (Wildcard) Và Cách Ứng Dụng Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Thời Gian Và Định Dạng Thời Gian Trong Excel
 • Bình phương một số và lấy căn bậc 2 là các phép toán rất phổ biến trong toán học. Nhưng làm thế nào để căn bậc hai trong Excel có thể thực hiện?

  Căn bậc hai trong Excel bằng hàm SQRT

  Cách dễ nhất để thực hiện căn bậc 2 trong Excel là sử dụng hàm được thiết kế đặc biệt cho việc này.

  SQRT (số)

  Trong đó số là số hoặc tham chiếu đến ô chứa số mà bạn muốn tìm căn bậc hai.

  Ví dụ: Để lấy căn bậc hai của 225 trong excel, bạn sử dụng công thức: =SQRT(225)

  Để tính căn bậc hai của một số trong A2, hãy sử dụng: =SQRT(A2)

  Trong trường hợp bạn muốn lấy căn bậc 2 của số âm như thể đó là số dương trong excel. Hãy để tham chiếu trong hàm ABS, trả về giá trị tuyệt đối của một số bỏ qua dấu:

  Cách tính căn bậc hai trong Excel bằng phép tính

  Khi tính toán bằng tay, bạn viết căn bậc hai bằng cách sử dụng ký hiệu (√). Mặc dù, không thể nhập biểu tượng căn bậc 2 truyền thống đó trong Excel, có một cách để tìm căn bậc 2 mà không cần bất kỳ chức năng nào. Đối với điều này, bạn sử dụng ký tự dấu mũ (^). Nó nằm ở phía trên số 6 trên hầu hết các bàn phím.

  Trong Excel, biểu tượng dấu mũ (^) đóng vai trò là toán tử lũy thừa hoặc lũy thừa. Ví dụ: Để bình phương số 5, tức là tăng 5 lên lũy thừa 2, bạn gõ = 5 ^ 2 trong một ô, tương đương với 5 2 .

  Để có căn bậc hai trong excel, sử dụng dấu mũ với (1/2) hoặc 0,5 làm số mũ:

  Ví dụ, để lấy căn bậc 2 của 25 trong excel, bạn nhập =25^(1/2) hoặc =25^0.5 vào một ô.

  Để tìm căn bậc hai của một số trong A2, bạn nhập: = A2^(1/2) hoặc = A2^0.5

  Hàm SQRT của Excel và công thức lũy thừa mang lại kết quả giống hệt nhau:

  Để bắt đầu, chúng ta gọi căn bậc 2 là gì? Không có gì khác ngoài một số mà khi nhân với chính nó sẽ cho số ban đầu. Ví dụ, căn bậc 2 của 25 là 5 vì 5×5 = 25.

  Nhân 25 1/2 với chính nó cũng cho 25: 25 ½ x 25 ½ = 25 (½ + ½) = 25 (1) = 25

  Nói cách khác: √ 25 x √ 25 = 25 và 25 ½ x 25 ½ = 25

  Vì vậy, 25 ½ tương đương với √ 25 .

  Căn bậc 2 với hàm POWER

  Hàm POWER chỉ là một cách khác để thực hiện phép tính trên, tức là nâng một số lên lũy thừa của 1/2.

  Công thức của hàm POWER trong Excel như sau:

  POWER (số, công suất)

  Như bạn có thể dễ dàng đoán, để có được căn bậc hai, bạn cung cấp 1/2 cho đối số sức mạnh. Ví dụ:

  =POWER(A2, 1/2)

  Như được hiển thị trong ảnh bên dưới, tất cả ba công thức căn bậc hai trong excel đều cho kết quả giống hệt nhau. Cái nào được sử dụng là vấn đề sở thích của bạn.

  Công thức số mũ ở trên không bị giới hạn chỉ tìm một căn bậc 2 trong excel. Tương tự nó có thể được sử dụng để lấy bất kỳ căn bậc n nào, chỉ cần nhập giá trị căn mong muốn trong mẫu số của một phân số sau ký tự dấu mũ:

  Số ^ (1 / n )

  Trong đó số là số bạn muốn tìm căn và n là bậc.

  Ví dụ:

  Căn bậc ba của 64 sẽ được viết là: = 64 ^ (1/3)

  Để lấy căn bậc 4 của 16, bạn gõ: = 16 ^ (1/4)

  Để tìm căn bậc 5 của một số trong ô A2, bạn nhập: = A2 ^ (1/5)

  Thay vì phân số, bạn có thể sử dụng số thập phân theo số mũ, tất nhiên nếu dạng thập phân của phân số có số thập phân hợp lý. Chẳng hạn, để tính căn bậc 4 của 16 bạn có thể tính = 16 ^ (1/4) hoặc = 16 ^ (0,25).

  Lưu ý rằng các số mũ phân số phải luôn được đặt trong ngoặc đơn để đảm bảo thứ tự các thao tác đúng trong công thức căn bậc hai của bạn – phép chia đầu tiên (dấu gạch chéo (/) là toán tử chia trong Excel).

  Có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách sử dụng POWER

  Lấy căn bậc 3 của 64: = POWER (64, 1/3)

  Căn bậc 4 của 16: = POWER (16, 1/4)

  Căn bậc 5 của một số trong ô A2: = POWER (A2, 1/5)

  Trong bảng tính thực tế của bạn, bạn có thể nhập các bậc trong các ô riêng biệt và tham chiếu các ô đó trong công thức của mình. Ví dụ: đây là cách bạn tìm đầu vào gốc trong B2 của số trong A3:

  =$A3^(1/B$2)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xử Lý Dữ Liệu Với Merge Cells Trong Excel
 • Mẹo Lặp Lại Thanh Tiêu Đề Của Bảng Ở Trang Sau Trong Excel
 • Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel 2007, 2010 Và 2013 Khi In
 • Cách Dùng Hàm Đếm Ô Có Dữ Liệu Trong Excel Chi Tiết Nhất
 • Cách Viết X Bình Phương Trong Excel 2007
 • Hướng Dẫn Cách Tính Căn Bậc Hai Trong Excel Bằng Hàm Sqrt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Đánh Dấu Hàng Dựa Trên Giá Trị Ô Trong Excel
 • Hướng Dẫn 2 Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel
 • Giới Thiệu Về Ký Tự Đại Diện Trong Tìm Kiếm (Wildcard) Và Cách Ứng Dụng Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Thời Gian Và Định Dạng Thời Gian Trong Excel
 • Làm Thế Nào Để Tạo Mẫu Biểu Đồ Dòng Thời Gian (Cột Mốc) Trong Excel?
 • Công thức hàm SQRT để tính căn bậc hai trong Excel:

  =SQRT(số)

  Ví dụ: Tính căn bậc 2 của 25

  Cách thực hiện: Nhập công thức vào địa chỉ ô C2: =SQRT(A2) ta được kết quả là 5.

  Mô tả cách sử dụng hàm SQRT trong Excel. Hình 1

  Nếu trường hợp số cần tính căn bậc 2 là số âm, thì giá trị trả về sẽ bị lỗi

  Mô tả cách sử dụng hàm SQRT trong Excel. Hình 2

  Để khắc phục cách tính căn bậc 2 bằng số âm trong Excel, ta sử dụng tính năng ABS.

  Tính năng ABS có tác dụng tính giá trị tuyệt đối của giá trị số trong hàm trước và sẽ trả về kết quả đúng.

  Mô tả cách sử dụng hàm SQRT trong Excel. Hình 3

  Không chỉ có sử dụng hàm để tính căn bậc hai trong Excel, bạn vẫn có thể tính toán bằng các dấu mũ đã được quy ước trong toán học và công cụ Excel để tính toán căn. Giữa hai cách dùng hàm và dùng mũ đều có sự tiện lợi riêng, bạn thấy mình phù hợp với cách nào hãy áp dụng cách đó vào công việc chứ không bắt buộc phải là một hoặc hai.

  Giống như việc bạn viết số mũ trên chữ số ngoài công cụ Excel, cú pháp viết công thức tính căn dùng mũ như sau:

  =X^(1/n)

  Trong đó:

  X là đối số cần phải t ính căn bậc n

  n: căn bậc n

  Ví dụ để bạn dễ hình dung hơn:

  Nhập công thức sau vào Excel: =16^(1/2)

  Kết quả trả về sẽ là 4, kết quả của căn bậc hai giá trị tuyệt đối 16.

  Mô tả cách sử dụng dấu mũ trong Excel

  Khóa học “Chinh phục Excel công sở”

  Nếu bạn đang gặp khó khăn, không biết cách sắp xếp cũng như lên kế hoạch phân tích công việc nhanh chóng cũng như sử dụng công cụ Microsoft Excel thì bạn hãy tham khảo khóa học “Chinh phục Excel công sở” để biết cách xử ký cũng như quản lý dữ liệu Excel một cách hiệu quả nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Căn Bậc Hai Trong Excel. Công Thức Tính Căn Bậc 2 Trong Excel
 • Cách Xử Lý Dữ Liệu Với Merge Cells Trong Excel
 • Mẹo Lặp Lại Thanh Tiêu Đề Của Bảng Ở Trang Sau Trong Excel
 • Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel 2007, 2010 Và 2013 Khi In
 • Cách Dùng Hàm Đếm Ô Có Dữ Liệu Trong Excel Chi Tiết Nhất
 • Cách Tính Căn Bậc Hai Trong Excel (Hàm Sqrt, Power Và Lũy Thừa)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Xuống Hàng Trong Excel 2010 2022
 • Find Và Replace Nâng Cao Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Find And Replace Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Hàm Find And Replace Trong Excel
 • 3 Cách Đếm Số Ô Trống Trong Excel
 • Trong bài viết này freetuts sẽ hướng dẫn cách tính căn bậc hai trong Excel bằng cách sử dụng hàm SQRT, hàm POWER và VBA Power Query.

  I. Căn bậc hai là gì?

  Khi bạn nhân một số (giả sử X) với chính nó, bạn sẽ nhận được một giá trị (giả sử Y).

   Ở đây X là căn bậc hai của Y.

  Ví dụ: 10 nhân với 10 là 100.

   Ở đây 10 là căn bậc hai của 100.

  Vậy căn bậc hai là gì thì rất dễ dàng để hiểu, tuy nhiên nếu có yêu cầu tính căn bậc hai của 50 thì mình chắc chắn bạn không thể tính nhẩm nó trong đầu (trừ khi bạn là một người mê toán học).

  Và để dễ dàng tính toán thì đã có Microsoft Excel, vậy cách tính căn bậc hai bằng phần mềm này như thế nào? Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu ngay bây giờ.

  II. Cách tính căn bậc hai trong Excel

  1. Tính căn bậc hai bằng cách sử dụng hàm SQRT

  = SQRT (n)

  Hàm SQRT nhận một đối số duy nhất (n) – có thể là số hoặc tham chiếu đến số, hàm SQRT sẽ lập tức trả về căn bậc hai của số đó.

  = SQRT (100)

  Công thức trên sẽ trả kết quả về 10, là căn bậc hai của 100.

  Hàm SQRT chỉ hoạt động với số dương, nếu bạn cung cấp đối số âm thì kết quả trả về lỗi #NUM!. Đơn giản vì trong toán học thì một số âm không có căn bậc hai.

  Trong trường hợp bạn vẫn muốn khai căn của một số âm (giả sử nó là số dương), trước tiên bạn cần chuyển số âm thành số dương và sau đó tìm căn bậc hai của nó. Ví dụ: nếu bạn muốn khai căn của -100, bạn có thể sử dụng hàm SQRT với hàm ABS:

  = SQRT (ABS (-100))

  Chức năng ABS cung cấp cho bạn giá trị tuyệt đối và bỏ qua dấu âm.

  1. SQRTPI – Hàm này trả về căn bậc hai của một số đã được nhân với hằng số Pi (π)
  2. IMSQRT – Hàm này trả về căn bậc hai của một số phức

  2. Tính căn bậc hai bằng toán tử lũy thừa

  Một cách khác để tính căn bậc hai (hoặc căn bậc N) trong Excel là sử dụng toán tử mũ.

  Nếu tất cả những gì bạn cần là căn bậc hai của một số, thì việc sử dụng hàm SQRT sẽ dễ dàng hơn. Lợi ích của việc sử dụng toán tử mũ là bạn có thể sử dụng nó để tìm căn bậc hai, căn bậc 3 hay căn bậc n.

  = 100 ^ (1/2)

  hoặc là

  = 100 ^ 0,5

  Tương tự bạn cũng có thể lấy căn bậc hai hoặc căn thứ N của một số.

  = 100 ^ (1/3)

  = 100 ^ (1 / N)

  Lưu ý quan trọng về dấu ngoặc : Khi sử dụng toán tử lũy thừa với phân số (chẳng hạn như 1/2 hoặc 1/3), hãy đảm bảo rằng các phân số này nằm trong dấu ngoặc. Ví dụ, = 100 ^ (1/2) và = 100 ^ 1/2 sẽ cho hai kết quả khác nhau. Điều này là do toán tử mũ được ưu tiên hơn phép chia và được tính toán trước. Sử dụng dấu ngoặc sẽ làm cho vấn đề này biến mất.

  3. Tính căn bậc hai bằng cách sử dụng hàm POWER

  Một cách dễ dàng khác để tính căn bậc hai trong Excel (hoặc căn bậc ba) là sử dụng hàm POWER.

  = POWER (số n, power)

  Trong đó có hai đối số:

  1. số n: đối số có thể là bất kỳ số thực nào hoặc tham chiếu đến ô cần tính
  2. power: lũy thừa / số mũ mà số n này được nâng lên

  Không giống như hàm SQRT, bạn có thể sử dụng hàm POWER để tính căn bậc hai, căn bậc 3 và căn bậc N, nếu muốn bạn cũng có thể tính lũy thừa như bình phương hoặc lập phương.

  = POWER (100,1 / 2)

  hoặc là

  = POWER (100, .5)

  = POWER (100,1 / 3)

  Còn đây là công thức để tính bình phương của 100 với hàm POWER:

  = POWER (100,2)

  Trong trường hợp bạn sử dụng một số âm trong hàm POWER, nó sẽ trả về lỗi #NUM.

  4. Tính căn bậc hai trong Excel bằng cách sử dụng Power Query

  Phương pháp này phù hợp hơn khi bạn có một tập dữ liệu lớn mà bạn muốn tính căn bậc hai của các giá trị trong một cột, đặc biệt là dữ liệu được cập nhật mới mỗi ngày / tuần / tháng / quý.

  Sử dụng Power Query sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, bạn chỉ cần cập nhật dữ liệu mới sau đó refresh truy vấn để có kết quả ngay.

  Mình sẽ sử dụng một tập dữ liệu đơn giản như được hiển thị bên dưới, ví dụ tính căn bậc hai trên các giá trị trong cột B.

  Bước 1: Chọn bất kỳ ô nào trong tập dữ liệu.

  Bước 2: Nhấp vào tab Insert.

  Bước 3: Nhấp vào biểu tượng Table (nó nằm trong nhóm Table). Thao tác này sẽ mở hộp thoại Create Table.

  Bước 4: Kiểm tra phạm vi đúng với danh sách bảng của bạn, tiếp theo tích chọn My table has headers rồi bấm OK.

  Bước 6: Trong nhóm Get & Transform group, hãy nhấp vào tùy chọn From Table/Range. Thao tác này sẽ mở trình chỉnh sửa Power Query.

  Bước 7: Trong Query Editor, hãy nhấp vào tiêu đề cột.

  Bước 8: Nhấp vào tab Transform.

  Bước 9: Trong nhóm Number, bấm vào tùy chọn Scientific.

  Bước 10: Bấm chọn Scientific root. Thao tác này ngay lập tức khai căn các giá trị trong cột đã chọn, tức là cung cấp căn bậc hai của các số ban đầu.

  Bước 11: Nhấp vào tab File.

  Bước 12: Nhấp vào Close & Load.

  2 bước cuối cùng này sẽ tạo một trang tính mới trong sổ làm việc Excel và chèn bảng từ Power Query. Bảng mới này sẽ có căn bậc hai của dữ liệu bảng gốc.

  Trong trường hợp bạn có bất kỳ giá trị âm nào trong các ô, bạn sẽ gặp lỗi #NUM trong bảng kết quả.

  Mặc dù cách này khá nhiều bước, tuy nhiên lợi ích tuyệt vời của Power Query là bây giờ bạn chỉ cần “làm mới” và nhận “kết quả mới” khi bạn nhận được “dữ liệu mới”.

  Ví dụ: nếu bây giờ bạn nhận được dữ liệu mới vào tháng tới, bạn chỉ cần sao chép và dán dữ liệu đó vào bảng chúng ta vừa tạo (ở Bước 4), chuyển đến bất kỳ ô nào trong bảng mà bạn nhận được từ Power Query, nhấp chuột phải và nhấn refresh.

  Vì vậy dù phải mất một vài cú nhấp chuột để thực hiện việc này lần đầu tiên, nhưng sau khi thiết lập thì bạn dễ dàng chuyển đổi dữ liệu mới bằng một lần làm mới đơn giản.

  Ngoài căn bậc hai, bạn cũng có thể sử dụng hàm Power trong Power Query để lấy căn bậc hai hoặc căn bậc N (hoặc để lấy bình phương hoặc lập phương của các số).

  III. Cách viết số mũ căn bậc hai (√) trong Excel

  1. Chèn biểu tượng căn bậc hai bằng một phím tắt

  Nếu bạn sử dụng bàn phím số, đây là phím tắt để chèn biểu tượng căn bậc hai:

  Sử dụng tổ hợp phím ALT + 251 để nhập biểu tượng căn bậc hai.

  Giữ phím ALT rồi bấm các phím số 2,5 và 1 trên bàn phím số. Sau khi bạn bấm chữ số cuối cùng thì biểu tượng căn bậc hai sẽ được chèn vào.

  2. Cách viết số mũ căn bậc hai với công thức

  Bạn cũng có thể sử dụng công thức để viết số mũ căn bậc hai trong Excel. Điều này có thể hữu ích khi có một cột giá trị và bạn muốn nhanh chóng thêm biểu tượng căn bậc hai vào tất cả các cột này.

  = UNICHAR (8730)

  Vì đây là một công thức, bạn cũng có thể kết hợp nó với các công thức hoặc tham chiếu ô khác. Ví dụ: nếu bạn có một cột giá trị và bạn muốn thêm biểu tượng căn bậc hai vào tất cả các giá trị này, bạn có thể sử dụng công thức như được hiển thị bên dưới:

  = UNICHAR (8730) & A1

  * Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn viết số mũ căn bậc hai một vài lần, bạn có thể lấy biểu tượng đó một lần bằng phím tắt hoặc công thức, sau đó sao chép và dán nó.

  3. Viết số mũ căn bậc hai bằng cách thay đổi định dạng số tùy chỉnh

  Và cuối cùng, cách thứ ba để viết số mũ căn bậc hai là thay đổi định dạng ô theo cách mà nó sẽ xuất hiện bất cứ khi nào bạn nhập ký tự vào ô.

  Bước 1: Chọn các ô mà bạn muốn biểu tượng căn bậc hai tự động xuất hiện.

  Bước 2: Bấm tổ hợp phím Ctrl + 1. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Format Cells.

  Bước 3: Tại tab Number, bạn hãy chọn Custom trong nhóm Category.

  Bước 4: Trong trường Type, hãy nhập √General sau đó bấm OK.

  Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy rằng tất cả các ô đã chọn sẽ tự động nhận được biểu tượng căn bậc hai.

  Một điều tốt khi sử dụng phương pháp này là nó không thay đổi giá trị trong ô mà chỉ thay đổi cách hiển thị. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng các giá trị này trong các công thức và tính toán mà không cần lo lắng về biểu tượng căn bậc hai gây lỗi. Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách chọn một ô và nhìn vào thanh công thức (thanh công thức sẽ hiển thị cho bạn giá trị thực tế trong ô).

  IV. Tổng kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Bằng Power Query Trong Excel Để Bán Hàng Thành Công
 • Chuẩn Hoá Kiểu Dữ Liệu “khó Đỡ” Với Công Cụ Power Query Trong Excel
 • Cách Cài Đặt Power Query Trong Excel 2010, Excel 2013, Excel 2022
 • Cách Lập Báo Cáo Theo Tháng Bằng Pivot Table Khi Dữ Liệu Không Có Sẵn Cột Tháng
 • Pivot Table Trong Excel 2007, 2010, 2013
 • Cách Đánh Dấu Tích Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Thuật Gõ Công Thức Toán Học/hóa Học Phức Tạp Trong Word
 • Quy Tắc Chấm Câu, Khoảng Cách, Viết Hoa Khi Soạn Thảo Văn Bản
 • Các Mẫu Symbol Đẹp Trong Word
 • Sửa Lỗi Unikey Viết Chữ Mất Dấu Trong Windows 10
 • Định Dạng Số Theo Tỷ Lệ Phần Trăm
 • Làm thế nào để có thể đánh dấu tích trong word nhanh và chính xác nhất? Đây là câu hỏi mà không ít người mới dùng word đang thắc mắc.

  Cách đánh dấu tích vào ô vuông trong word

  Thực hiện cách 1 theo những thao tác đơn giản như sau:

  Trước hết, bạn thao tác mở file tài liệu word lên. Sau đó tiến hành mở phần file word mới lên trong mục New Blank Document. Đây là thao tác đầu tiên dùng để mở file lên trước khi thực hiện bất cứ thao tác chỉnh sửa nào khác.

  Sau khi đã mở file lên, bạn bắt đầu tiến hành thực hiện mở chọn phân options( có nghĩa là tùy chọn). Sau đó thao tác chọn bảng chọn.

   Đối với những dòng máy MAC có cấu hình cao cao thì bạn chọn mục word trên thanh menu. Sau đó tích chọn vào ô Preference để tiếp tục thực hiện những thao tác sau.

  Sau khi đã thực hiện xong thao tác ở bước 2, tiến hành thực hiện nhấp vào ô Customize Ribbon đây được gọi là nút điều chỉnh ruy băng . Tiếp đến bạn lựa chọn mục Main Tabs đây là trang chính nằm trong giao diện của Customize the Ribbon.

  Bước 3 hiện nhấp vào ô Customize Ribbon

   Đối với hệ điều hành của giao diện MAC thì bạn nhấp vào ribbon & Toolbar. Phần này nằm trong mục Công cụ và kiểm tra- Authoring and Proofing Tools nằm trong hộp thoại.

  Bạn thao tác chọn vào mục Developer đây là mục nhà phát triển nằm trong giao diện mục Main Tabs. Sau đó nhập vào OK để hoàn tất tạo mục.

  Tiếp theo, hãy vào tab Developer. Tab này nằm ở phía trên và nằm bên phải cửa sổ word.

  Bạn di chuyển và thao tác vào vị trí mà bạn muốn chèn ô tích sau đó nhấn checkbox nằm trong vị trí của thanh menu để hoàn thành việc chọn vị trí chèn ô tích. Bạn có thể tham ô đánh dấu tích vào vị trí văn bản mà bạn muốn chèn nếu như thực sự cần thiết.

  Đây là thao tác khóa biểu mẫu. Bạn cần chọn toàn bộ những danh sách các mục ô trong phần checkbox. Tiếp theo là việc lựa chọn vào mục Controls, mục này nằm trong tab Developer. Sau đó chọn Group để khóa biểu mẫu.

  Như vậy, bạn có thể tạo được ô tích trong word với những bước đơn giản nhất rồi đúng không nào? Chỉ với những thao tác đơn giản, văn bản của bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

  Chọn kiểu font theo hình thức mặc định là windings. Sau đó bạn kéo sâu các mục xuống dưới để lựa chọn đúng biểu tượng dấu tích hiện lên trong toàn bộ giao diện các biểu tượng của mục này.

  Như vậy đã hoàn thành xong thao tác đánh dấu tích trong word một cách đơn giản và dễ hiểu nhất rồi đấy.

  Những thao tác đổi dấu tích vào ô vuông chi tiết

  Bạn chọn mục checkbox. Sau khi chọn mục Checkbox xong, hãy lựa chọn vào ô Properties để tiếp tục thực hiện các thao tác thay đổi dấu tích.

  Bạn tích vào mục mũi tên có chữ Font sau đó chọn Wingding 2 và lựa chọn hình biểu tượng tích mà bạn muốn. Tiếp theo chọn vào ô Checkbox và nhấp OK để hoàn thành lưu thay đổi của bạn.

  Như vậy là đã hoàn thành thao tác chuyển đổi các dấu tích trong văn bản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xóa Khoảng Trắng, Xóa Dấu Cách Thừa, Dòng Trống Thừa Trong Word
 • 12 Lỗi Gõ Tiếng Việt Trong Word Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục
 • 2.2 Dùng Bàn Phím Để Chèn Công Thức Toán Trong Word
 • Sửa Lỗi Thanh Công Cụ Office Bị Mờ, Lỗi Khóa Thanh Công Cụ Trong Offic
 • Sửa Lỗi Gõ Chữ Có Dấu Bị Mất Chữ, Tự Động Xóa Chữ Trong Word
 • Cách Sử Dụng Hàm Căn Bậc 2 Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Cách Chèn Ký Hiệu Delta Trong Excel
 • Công Thức Tính Giờ Làm Việc Đơn Giản Nhất Trong Excel
 • Cách Tính Giá Phòng Khách Sạn Trong Excel
 • Hàm Log Trong Excel, Tính Logarit Của Một Số Với Cơ Số Đã Định Trước, Có Kèm Ví Dụ
 • Hàm Loginv Trong Excel, Hàm Trả Về Giá Trị Nghịch Đảo Của Hàm Phân Phô
 • Đối với việc tính căn bậc 2 ở ngoài, chúng ta đã biết và có thể tự tính nhẩm hoặc tính bằng máy tính. Còn trong excel thì sao? Có thể tính được căn bậc 2 trong excel không? Tính bằng cách nào?

  Hàm căn bậc 2 trong excel:

  Hàm căn bậc 2 trong excel là một hàm được sử dụng để tính căn bậc 2 của một số nào đó, hoặc có thể dùng để tính delta trong các phương trình bậc hai.

  Trong excel, chúng ta sử dụng hàm SQRT để làm hàm tính căn bậc 2, hoặc có thể mở rộng hơn thì chúng ta sẽ áp dụng hàm SQRTPI để tính căn bậc 2 của một số nhân với số pi.

  Hàm SQRT là hàm trả về giá trị căn bậc hai của một số dương. Và cần lưu ý rằng, hàm SQRT là hàm tính căn bậc 2 trong excel, hàm này không áp dụng để tính cho các căn bậc khác được (như căn bậc 3, căn bậc 4,..).

  =SQRT(number)

  • Number là số mà các bạn muốn tìm căn bậc hai của nó.
  • Number phải là một số thực dương, nếu nhập number là số âm thì hàm SQRT trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Number là một đối số bắt buộc phải có.

  Muốn lấy căn bậc hai của một số nhân với số Pi (π=3,14159265359) thì áp dụng hàm SQRTPI với cú pháp như sau:

  =SQRTPI(number)

  • Number là số thực dương (số thực này sẽ nhân với Pi và được tính căn bậc hai).
  • Nếu number làm một giá trị nhỏ hơn 0 thì kết quả của hàm SQRTPI được trả về là #NUM!

  Một số ví dụ cách dùng hàm căn bậc 2

  Tính căn bậc hai của số trong bảng dữ liệu bên dưới:

  Áp dụng công thức =SQRT (number) ta có kết quả như sau:

  Lưu ý: Giá trị ô A7 là con số -25 thì khi áp dụng hàm SQRT để tính căn bậc 2 của giá trị này ta nhận được kết quả là #NUM!. Vì -25 < 0 (không phải là một số thực dương, không thỏa được điều kiện)

  Ta có bảng dữ liệu sau đây và để tính căn bậc hai của giá trị tại ô E2, ta chỉ cần nhập vào ô F2 công thức: =SQRT(E2). Sau đó bấm Enter là sẽ nhận được kết quả cần tìm.

  Và để lấy được kết quả căn bậc 2 của các giá trị ở các ô bên dưới, chúng ta chỉ cần thao tác giữ và kéo chuột xuống các ô phía bên dưới là được.

  Ta có thể thấy được có 2 ô giá trị trả về kết quả là #NUM#, đó là vì giá trị cần tính căn bậc 2 là số nhỏ hơn 0 nên kết quả không được tính ra. Nên cần lưu ý là giá trị cần tính căn bậc 2 phải lớn hơn 0 thì hàm tính căn bậc 2 mới áp dụng được và có kết quả trả về.

  Điều kiện để hàm tính căn bậc 2 trong excel được thực hiện chính là giá trị cần tính căn bậc 2 phải là một giá trị lớn hơn 0 (hay còn được gọi là số thực dương). Nếu như giá trị cần tính căn bậc 2 không phải là một số thực dương, mà là một số nhỏ hơn 0 thì kết quả sẽ trả về là #NUM!

  Ví dụ: Tính căn bậc 2 của 25

  Cách thực hiện: Nhập công thức vào địa chỉ ô C2: =SQRT(A2) ta được kết quả là 5.

  Nếu trường hợp số cần tính căn bậc 2 là số âm, thì giá trị trả về sẽ bị lỗi:

  Để khắc phục cách tính căn bậc 2 bằng số âm (số nhỏ hơn 0) trong Excel, ta sử dụng chức năng ABS.(Hàm ABS là hàm tính giá trị tuyệt đối của một số)

  Ví dụ: Áp dụng hàm SQRTPI tính giá trị theo mô tả trong bảng sau:

  – Tại ô cần tính nhập công thức: =SQRTPI(1).

  – Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả: như trong bảng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hệ Số Tương Quan Pearson, Cách Thao Tác Phân Tích Tương Quan Trong Spss
 • Hệ Số Tương Quan (Correlation Coefficient) Là Gì? Ứng Dụng Của Hệ Số Tương Quan Trong Tài Chính
 • Hàm Covar Trong Excel, Hàm Trả Về Phương Sai Và Trung Bình Tích
 • Cách Tính Và Ý Nghĩa Ma Trận Hiệp Phương Sai (Covariance Matrix)
 • Sự Dụng Hệ Số Biến Thiên %cv Trong Xét Nghiệm
 • Cách Đánh Dấu Tích Trong Word Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Điểm Gây Khó Chịu Ở Tính Năng Autocorrect Của Microsoft Word
 • Top 2 Cách Gõ Tiếng Trung Trên Máy Tính Phổ Biến Nhất Hiện Nay
 • Sử Dụng Tính Năng “track Changes” Trong Word Để Theo Dõi Chỉnh Sửa Văn Bản
 • Xóa Bỏ Dấu Gạch Chân Màu Đỏ Và Màu Xanh Trong Word
 • Làm Cách Nào Để Di Chuyển Nhóm Dấu Cộng
 • Dấu tick trong word là gì?

  Dấu tick trong word là loại kí tự có hình chữ v hoặc chữ x, thể hiện cho việc liệt kê một danh sách hoặc dùng trong ô chọn giữa việc check hoặc uncheck. Dấu tick trong word thường được sử dụng trong các loại tài liệu hồ sơ, những văn bản biểu mẫu hay một phiếu khảo sát trên word. Thể hiện sự chuyên nghiệp, đẹp đẽ cho mẫu văn bản file word của bạn.

  Các loại dấu tích hiện nay trong word

  Hiện nay, trong các văn bản word, dấu tích có 2 loại thường dùng:

  Dấu tích cố định trong word

  Dấu tích cố định trong word là loại kí tự có sẵn trong bảng công cụ Symbol của word. Đây là loại kí tự đặc biệt, được quy định sẵn để người dùng dễ dàng chọn lựa, sử dụng một cách nhanh chóng. Chèn dấu tích hình như v trong word loại này thường chỉ sử dụng cho việc làm đẹp cho một loạt những thống kê, liệt kê.

  Dấu tích khảo sát ( checkbox )

  Dấu tích khảo sát còn biết đến với các tên gọi: ô vuông có dấu tích hay cách đánh dấu vào ô vuông trong word. Đây là loại dấu thường được sử dụng trong các mẫu văn bản mang tính khảo sát, thu thập thông tin từ người dùng. Thường có biểu tượng dấu bên trong một ô vuông.

  Cách đánh dấu tích trong word mới nhất

  Cách đánh dấu tích vào ô vuông trong word

  Bước 1: Chọn File trên góc trái màn hình, Chọn Option

  Bước 2: Cửa sổ bật lên, chọn Customize Ribbon

  Bước 3: Tại ô Customize the Ribbon chọn Main Tabs

  Bước 4: Tích chọn Developer

  Bước 5: Quay trở lại màn hình word, chọn Developer

  Bước 6: Chọn vào biểu tượng ô vuông có dấu tích ( Check box Content Control ). Ô vuông check box xuất hiện trên word.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Quy Tắc Soạn Thảo Văn Bản
 • Hướng Dẫn Cách Làm Hiển Thị Hoặc Ẩn Đi Các Dấu Định Dạng Trong Word
 • Cách Tăng Giảm Khoảng Cách Giữa Các Từ Trong Word
 • Cách Vô Hiệu Tính Năng Tự Động Tạo Khoảng Cách Trong Word
 • 7 Mẹo Trình Bày Dạng Danh Sách Gạch Đầu Dòng Trong Nội Dung Số • Kiến Càng
 • Cách Tính Căn Bậc 2 Với Hàm Sqrt Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Cách Dễ Dàng Để Chèn Ký Hiệu Delta Trong Excel
 • How To Quickly Insert Delta Symbol Δ In Excel In A Cell
 • Hướng Dẫn Cách Làm Thế Nào Định Dạng Số Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Ẩn / Hiện Các Hàng Hoặc Cột Có Dấu Cộng Hoặc Trừ Trong Excel?
 • Làm Thế Nào Để Đếm Các Ô Có Dấu Chấm Hỏi Trong Excel?
 • Các phép tính toán cộng, trừ, nhân, chia trong Excel có thể đã khá quen thuộc với nhiều người, nhất là những người cần tính toán trên Excel hàng ngày. Vậy khi cần tính toán những phép tính phức tập hơn như tính số mũ, tính căn bậc 2 trong Excel thì các bạn sẽ làm thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách tính căn bậc 2 trong Excel với hàm SQRT.

  Cách viết căn bậc 2 trong Excel

  Cách viết số mũ trong Excel

  Để viết được số mũ cho cách thể hiện công thức toán học, ví dụ ở bảng trên là công thức 5 mũ 2, chúng ta sẽ nhập ’52 vào ô (một dấu nháy đơn ở trước con số cần tính, số mũ viết cuối cùng). Sau đó chúng ta sẽ chọn bôi đen số mũ, ở đây là số 2, nhấn chuột phải và chọn mục Format Cells

  Sau đó ở bảng tùy chọn mới hiện ra, các bạn chọn thẻ, và bấm chọn ô Superscript như hình.

  Sau đó nhấn OK, vậy là chúng ta đã viết được công thức 5 mũ 2 chuẩn dưới dạng toán học.

  Nhưng đây chỉ là cách để thể hiện biểu thức toán học. Để có thể tính toán với Excel, chúng ta sẽ viết công thức giống với cột cuối cùng: Nhập số 5, sau đó nhập dấu mũ bằng cách nhấn tổ hợp phím Shift + 6, cuối cùng nhập số mũ là 2. Chúng ta sẽ được biểu thức 5^2 có thể dùng để tính toán. Các bạn chỉ cần thêm dấu bằng ( = ) phía trước biểu thức, Excel sẽ trả ra kết quả.

  Cách viết căn bậc 2 trong Excel

  Căn bậc 2 là biểu thức tính toán ngược lại của biểu thức tính số mũ. Vì vậy để biểu thị biểu thức căn bậc 2 trong Excel, chúng ta viết như sau: Căn bậc 2 của 5 = 5^(1/2)

  Công thức tổng quát của các biểu thức tính căn:

  Căn bậc n của A = A^(1/n)

  Áp dụng vào ví dụ trên ta có thể thấy biểu thức tính căn bậc 2 của 5 được viết và trả kết quả như sau:

  Cách tính căn bậc 2 trong Excel với hàm SQRT

  Sau khi đã biết được cách viết biểu thức của căn bậc 2 trong Excel theo dạng thể hiện công thức và dạng dùng để tính toán, chúng ta sẽ đến với cách tính toán căn bậc 2 trong Excel với hàm SQRT.

  Hàm SQRT dùng để tính căn bậc 2 có công thức như sau:

  Trong công thức trên, number có thể là một con số cụ thể để tính toán, hoặc có thể là địa chỉ ô chứa giá trị cần tính đó. Lưu ý: number phải là số dương, nếu nhập số âm kết quả trả về sẽ báo lỗi #NUM!

  Ví dụ chúng ta có bảng sau với 4 giá trị số cần tính căn bậc 2

  Áp dụng công thức hàm SQRT phía trên, chúng ta sẽ điền số vào tham số number, ở đây chúng ta sẽ điền số 5. Kết quả trả về sẽ như sau.

  Hoặc chúng ta có thể nhập địa chỉ của ô chứa giá trị cần tính, sau đó có thể kéo hết các ô bên dưới để Excel tham chiếu ô tương ứng và tự động tính toán các giá trị còn lại cho chúng ta. Vậy nên chúng ta sẽ thay giá trị 5 bằng ô địa chỉ của giá trị này là ô A2 vào công thức.

  Chúng ta có thể thấy tất cả các giá trị cần tính căn bậc 2 đã được tự động tính một cách rất nhanh chóng. Đối với số -25, vì đây không phải là một số dương nên kết quả trả về báo lỗi #NUM!

  Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

  Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

   50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Hàm Căn Bậc N Trong Excel Cho Dân Văn Phòng
 • How To Remove Or Split All Merged Cells In Excel?
 • In This Guide, You Will Learn How To Merge Cells And Columns In Excel Using Different Methods. Click Here To Learn More.
 • Cách Dùng Merge Cell Để Gộp Ô Trong Excel
 • Hướng Dẫn Các Cách Đếm Ô Màu Trong Excel
 • Cách Tạo Ô Đánh Dấu Tích (Check Box) Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Bỏ Dấu Gạch Đỏ Trong Word
 • 7 Mẹo Trình Bày Dạng Danh Sách Gạch Đầu Dòng Trong Nội Dung Số • Kiến Càng
 • Cách Vô Hiệu Tính Năng Tự Động Tạo Khoảng Cách Trong Word
 • Cách Tăng Giảm Khoảng Cách Giữa Các Từ Trong Word
 • Hướng Dẫn Cách Làm Hiển Thị Hoặc Ẩn Đi Các Dấu Định Dạng Trong Word
 • Một số văn bản bạn phải tạo các ô đánh dấu tích (Check box) để người khác lựa chọn. Ví dụ như làm phiếu khảo sát… Vậy làm thế nào để tạo các ô checkbox đó. Nay mình chia sẻ cho các bạn cách tạo ô check box rất đơn giản. Đối với bản Word 2010, 2013, 2016 … thì tương tự nhau. Chỉ có Word 2007 thì bước đầu có khác tí chút, nhưng về cơ bản thì cách làm đều giống nhau. 

  Giả sử mình có 01 phiếu khảo sát như sau

  1. Cách tạo ô check box cơ bản

  Bước 1: Bạn chọn thẻ (tab) File rồi chọn Options

  Bước 2: Trong hộp thoại Word Options, bạn chọn mục Customize Ribbon, đánh dấu tích vào ô Developer rồi chọn OK. Thao tác này làm để đưa thẻ (tab) Developer ra màn hình

  Bước 3: Sau khi thực hiện bước 2 xong bạn có thể thấy thẻ Developer đã xuất hiện ở thanh Ribbon. Bạn chọn thẻ Developer

  Sau khi thực hiện xong ta được văn bản như thế này: 

  2. Nếu bạn muốn thay đổi hình dạng của dấu tích thì làm như sau

  Bước 1: Đặt con trỏ vào ô check box, trong thẻ Developer chọn Properties

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại, bạn nhìn xuống phần Check Box Properties, phần này có 2 lựa chọn

  Checked symbol: Bạn bấm change để thay đổi ký tự cho đặt dấu tích chọn

  Unchecked symbol: Bạn chọn change để thay đổi ký tự cho bỏ tích chọn

  Mặc định Word sẽ để tích chọn là X, còn bỏ chọn là ô trắng

  Bước 3: Sau khi bấm Change bạn chọn ký tự muốn dùng rồi OK

  3. Đặt mật khẩu khóa chỉnh sửa nội dung cho văn bản chứa check box

  Bước 1: Trong thẻ Developer, bạn tìm đến phần Protect, chọn Restrict Editing

  Tiếp theo chọn nút Yes, Start Enforcing Protection

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại, bạn nhập mật khẩu vào

  Sau khi đặt mật khẩu thì người khác sẽ không biên tập được nội dung văn bản, mà chỉ có thể đánh dấu tích vào các ô check box

  4. Mở khóa chỉnh sửa nội dung cho văn bản chứa check box

  Bước 2: Bạn nhập mật khẩu vào rồi chọn OK

  Sau khi mở khóa, bạn có thể biên tập nội dung như bình thường

  SHARE THIS

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Chữ Trên Dấu Chấm Trong Word
 • Cách Sử Dụng Dấu Câu Trong Soạn Thảo Văn Bản – Ví Dụ Cụ Thể
 • Cách Viết Phân Số Trong Word Hướng Dẫn Cách Viết Phân Số Trong Word 2007, 2010, 2013, 2022
 • Fix Lỗi Chữ Nhảy Cách Trong Microsoft Word
 • Hướng Dẫn Các Tạo Sơ Đồ Trong Word 2022
 • Hướng Dẫn Cách Đánh Dấu Tích Vào Ô Vuông Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Thêm Hoặc Xóa Thẻ Đánh Dấu Trong Tài Liệu Word Hoặc Thư Outlook
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Chữ Cái Lớn Đầu Dòng (Drop Cap) Trong Word
 • Cách Tạo Chữ Xoay Ngược, Đảo Ngược Chữ Trong Word
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Trong Excel Đơn Giản
 • Cách Lấy Hình Ảnh Trong Word, Excel Nhanh Chóng Nhất
 • Làm cách nào để đánh dấu tích vào ô vuông trong Word một cách đơn giản và nhanh chóng nhất? Nếu đó chính xác là những gì bạn đang tìm kiếm thì hãy tham khảo bài viết này ngay bây giờ.

  Mẹo: Có hai phương pháp khác nhau mà qua đó giúp bạn có thể tạo ô tích trong Word và đây là giải thích ngắn gọn về hai phương pháp này.

  • Chèn một Checkbox Symbol trong Word (hộp kiểm không thể nhấp được).
  • Chèn một CheckBox trong Word (hộp kiểm có thể nhấp được).

  Ghi chú: Bài hướng dẫn cách đánh dấu tích trong Word này có thể áp dụng cho Microsoft Word 2010, 2013, 2022 và 2022 mới nhất.

  Cách chèn Checkbox Symbol trong Word

  Bước 1: Mở tài liệu Word và lựa chọn danh sách bạn muốn chèn checkbox vào.

  Bước 2: Trong tab Home, bên dưới phần Paragraph, bạn nhấp vào biểu tượng Mũi tên nhỏ bên cạnh nút Ba thanh ngang và rồi sau đó chọn Define New Bullet từ danh sách được thả xuống.

  Như chúng ta đã biết, Microsoft Word cũng cho phép người dùng chèn các hộp kiểm có thể nhấp được. Vì thế, nếu như bạn đang tìm kiếm cách đánh dấu tích vào ô vuông trong Word để làm các bài trắc nghiệm trực tuyến thì hãy làm theo các bước hướng dẫn bên dưới.

  Bước 3: Tiếp theo, từ danh sách của Main Tabs, bạn đánh dấu vào ô Developer và nhấn vào nút OK.

  Như vậy là bạn đã biết cách chèn một checkbox (có thể đánh dấu được) vào trong tài liệu Word để sử dụng cho các bài kiểm tra điện tử rồi đấy.

  Lưu ý: Theo mặc định, Microsoft Word sẽ đánh dấu hộp kiểm checkbox dưới dạng biểu tượng X. Nhưng đừng lo lắng, sau khi bạn đã chèn hộp kiểm vào trong tài liệu Word, bạn có thể dễ dàng thay đổi biểu tượng X này thành bất kỳ biểu tượng nào theo ý muốn của mình.

  Giờ đây, bạn đã có thể tạo danh sách kiểm tra trong Word với dấu tích và chèn hộp kiểm cho phép đánh dấu tích để làm bảng khảo sát hoặc bảng câu hỏi trắc nghiệm một cách vô cùng dễ dàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phần Mềm Gõ Công Thức Toán Học Trong Word
 • Thu Nhỏ Hoặc Bung Rộng Các Phần Của Một Tài Liệu
 • Cách Viết Dấu Tương Đương Trong Word
 • Cách Viết Dấu Tương Đương Trong Word 2022, 2013, 2010, 2007
 • Đóng Dấu Bản Quyền Trong Word
 • Cách Tính Hàm Căn Bậc N Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tính Căn Bậc 2 Với Hàm Sqrt Trong Excel
 • 7 Cách Dễ Dàng Để Chèn Ký Hiệu Delta Trong Excel
 • How To Quickly Insert Delta Symbol Δ In Excel In A Cell
 • Hướng Dẫn Cách Làm Thế Nào Định Dạng Số Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Ẩn / Hiện Các Hàng Hoặc Cột Có Dấu Cộng Hoặc Trừ Trong Excel?
 • Công Nghệ

  Trong toán học, nếu như bạn muốn tính căn bậc n cho 1 số nào đó. Bạn chỉ cần sử dụng một số phép tính toán thủ công đơn giản là xong. Vậy, khi bạn muốn tính căn bậc n trong excel thì phải làm như thế nào? Thì bạn sẽ phải sử dụng đến hàm căn bậc n trong excel có sẵn.

  Đây cũng chính là thắc mắc mà dân văn phòng thường xuyên làm việc với Excel đặt ra. Vì thế, bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính căn bậc 2 bằng hàm trong Excel. Nhưng trước tiên tìm hiểu về cách tính này. digitalfuture muốn bạn tìm hiểu về cách tính hàm căn bậc 2 trong Excel.

  Hàm tính căn bậc 2 trong Excel

  Trong Excel có một hàm chuyên dùng để tính căn bậc 2 của 1 số đơn giản nào đó. Đó chính là hàm SQRT – Đây là hàm được sử dụng trong nhiều bài toán đơn giản. Chẳng hạn như bài toán về phép chia, tính tổng Sum…

  Đặc biệt là bài toán tính căn bậc 2 trong Excel. Bởi vậy, khi bạn hiểu rõ được ý nghĩa của các hàm trong Excel. Việc tính toán sẽ trở lên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

  Trong excel có rất nhiều hàm phục vụ công việc trong đó hàm random trong excel được dân kế toán và văn phòng sử dụng rất nhiều. Đây là các hàm tạo số ngẫu nhiên như tỷ lệ rủi ro, số liệu bảng mẫu,…mang lại hiệu quả cao trong công việc.

  Cú pháp đơn giản để tính căn bậc 2 của một số bất kỳ được viết như sau: = SQRT(số). Chẳng hạn như:

  • Ví dụ như khi bạn muốn tính căn bậc 2 của số 25.
  • Bạn sẽ nhập vào công thức ở ô C2 = SQRT(A2).
  • Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả là 5.

  Nếu trong trường hợp bạn muốn tính căn bậc 2 của một số âm nào đó. Nếu bạn áp dụng cách tính trên thì kết quả trả về sẽ bị lỗi. Lúc này, bạn cần phải sử dụng tính năng ABS để tính toán. Như vậy, khi bạn hiểu về cách tính căn bậc 2 trong Excel. Bạn sẽ dễ dàng hình dung về căn bậc n và hàm căn bậc n trong excel là gì?

  Hàm căn bậc n trong Excel

  Chúng ta đều biết rằng, căn còn được viết theo kiểu lũy thừa của số căn đó. Đó là: Căn bậc n của = lũy thừa 1/n. Tuy nhiên, khi bạn muốn tính được căn bậc n trong excel theo cách này. Bạn cần phải tính được lũy thừa bằng hàm Power.

  Hàm Power tính lũy thừa ra sao?

  Power hay còn được gọi là hàm mũ trong Excel. Hàm này được dùng để tính lũy thừa của bất cứ số nào mà bạn muốn. Cách tích lũy thừa 1 số bằng hàm Power được thực hiện với cú pháp sau:

  • Cú pháp = Power(Number,power).
  • Trong đó: Number: Cơ số và Power là số mũ.

  Ví dụ: Khi bạn muốn tính 2^3 trong bảng tính Excel. Bạn hãy gõ vào bảng cú pháp: =Power(A2,B3) như hình dưới

  Download Giáo trình tự học Hàm Excel 2010 pdf+word miễn phí

  Lúc này, bạn sẽ nhận về được kết quả như hình dưới.

  Tuy nhiên, người dùng có thể sử dụng phím trên bàn phím để thao tác nhanh hơn. Đó là: Bạn dùng ký tự “^” để tính số mũ. Chẳng hạn:

  Khi bạn muốn tính 2^3 trong bảng tính Excel. Bạn hãy gõ vào bảng cú pháp: =A2^B3 như hình dưới

  Lúc này khi bạn đã tính được lũy thừa của một số nào đó. Thì việc bạn sử dụng hàm căn bậc n trong excel cũng bằng Power như sau

  Hàm Power tính căn bậc n trong Excel rao sao?

  Từ công thức toán trên, bạn hoàn toàn có thể tính được căn của 1 số bất kỳ. Đó là:

  • Tính căn bậc 2 = Power (number,(½)) hoặc Number^(½).
  • Tính căn bậc 3 = Power (number,(1/3)) hoặc Number^(1/3).
  • Tính căn bậc 4 = Power (number,(1/4)) hoặc Number^(1/4).
  • ………….
  • Tính căn bậc n = Power (number,(1/n)) hoặc Number^(1/n).

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Remove Or Split All Merged Cells In Excel?
 • In This Guide, You Will Learn How To Merge Cells And Columns In Excel Using Different Methods. Click Here To Learn More.
 • Cách Dùng Merge Cell Để Gộp Ô Trong Excel
 • Hướng Dẫn Các Cách Đếm Ô Màu Trong Excel
 • Cách Giải Phương Trình Bậc Cao Bằng Excel
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100