Cách Kiểm Soát Hoạt Ảnh Trong Powerpoint Với Animation Pane

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hiệu Ứng Trong Powerpoint
 • Hướng Dẫn Cách Kết Hợp Màu Sắc Trong Powerpoint Chuyên Nghiệp Đẹp Mắt
 • Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2010
 • Làm Hiệu Ứng Cho Bài Thuyết Trình Powerpoint
 • Mách Bạn Cách Tạo Hiệu Ứng Trong Powerpoint Nhanh Chóng
 • Bạn đã biết cách thêm hoạt ảnh vào các đối tượng trong PowerPoint, nhưng nếu bạn muốn có sự kiểm soát nhiều hơn đến thời gian và sắp xếp hoạt ảnh riêng lẻ thì sao? Đó là nơi mà Animation Pane và Advanced Timeline trong PowerPoint được đưa vào. Đây là những công cụ đặc biệt hữu ích khi bạn có nhiều đối tượng di chuyển xung quanh và bạn muốn đồng bộ hóa thời gian của chúng.

  Danh sách các Animation Pane của các đối tượng trên một Slide có hoạt ảnh được áp dụng. Bạn có thể sử dụng nó để sắp xếp lại chuỗi hoạt ảnh và chọn các tùy chọn cho các hoạt ảnh này. Khi các đối tượng có thời lượng khác nhau và được kích hoạt một cách tự động, các thanh trên timeline cho biết chúng có độ dài khác nhau. Timeline được so sánh mơ hồ với những gì bạn có thể thấy trong một chương trình đa phương tiện như Adobe Flash, mặc dù nó không rộng rãi – nhưng nó không thực hiện như PowerPoint.

  Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Animation Pane trong PowerPoint để áp dụng hiệu ứng xuất hiện, nổi bật và thoát cho văn bản, bảng biểu, hình dạng, hình ảnh, video clip và bất kỳ đối tượng nào khác trên một slide mà bạn có thể chọn.

  Screencast

  Bạn có thể làm theo hướng dẫn này bằng cách sử dụng bản trình bày PowerPoint của riêng bạn nếu bạn muốn. Hoặc nếu bạn thích, hãy tải xuống tập tin nén có trong hướng dẫn này, trong đó có bản trình bày mẫu có tên là timeline.pptx.

  Bản trình bày này có 4 slide và không có hoạt ảnh hoặc chuyển tiếp nào được áp dụng. Chạy bản trình bày này để xem nó trông như thế nào. Hoặc nhấp chuột vào nút Slide Show ở dưới cùng của màn hình (bên phải trong Windows, bên trái trên Mac) hoặc sử dụng phím tắt: F5 (Windows) hoặc Ctrl-F5 (Mac). Sau đó, chỉ cần nhấp chuột hoặc nhấn Enter để xem qua các slide đó.

  Ba giai đoạn của hoạt ảnh

  Sau khi bạn đã hoàn thành bản trình chiếu, hãy chuyển đến slide 1. Có ba mục để tạo hiệu ứng hoạt ảnh: tên công ty, văn bản trong hộp màu vàng và phụ đề bên dưới hộp màu vàng.

  Có 3 lần thời điểm thị của hoạt ảnh của đối tượng.

  1. Xuất hiện: cách đối tượng đầu tiên xuất hiện
  2. Nổi bật: đối tượng thực hiện khi nó ở trên slide
  3. Thoát: cách đối tượng rời khỏi slide

  Những thời điểm này có thể chỉ là một hiệu ưnsg, nếu bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể có mọt đối tượng có hoạt ảnh thoát nhưng không hoạt ảnh xuất hiện.

  Áp dụng Hoạt ảnh xuất hiện

  Hãy áp dụng hiệu ứng xuất hiện cho cả ba đối tượng. Nhấp vào bên trong tên công ty ( Acme Antimatter) và nhấp chuột vào tab Animations trên thanh ribbon. Áp dụng hoạt ảnh theo một trong ba cách, như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình, bên dưới:

  1. Chọn một hiệu ứng trong phần Animation hoặc nhấp chuột vào nút More và chọn hiệu ứng
  2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Add Animation và chọn một hoạt ảnh
  3. Nhấp vào menu thả xuống Add Animation, sau đó nhấp chuột vào More Entrance Effects, sau đó chọn một hiệu ứng từ hộp thoại đó.

  Ba cách áp dụng hoạt ảnh cho một đối tượng

  Chú ý số “1” nhỏ trong ôbên cạnh nó. Bây giờ áp dụng các hiệu ứng xuất hiện cho hai đối tượng khác theo cách tương tự. Bây giờ, slide này sẽ hiển thị “2” và “3”, vì vậy nó sẽ trông như sau:

  Các số được gắn với các đối tượng cho biết thứ tự của hoạt ảnh

  Sắp xếp lại hoạt ảnh trong Windows

  Vì văn bản hộp màu vàng bây giờ sẽ xuất hiện thứ hai, chúng ta hãy thay đổi nó để nó xuất hiện trước tiên (tên công ty sẽ xuất hiện thứ hai).

  Trong Windows, nhấp chuột vào nút Animation Pane trên ribbon. Nó sẽ hiển thị cửa sổ ở bên phải, với ba đối tượng được liệt kê.

  Các hoạt ảnh đối tượng được liệt kê trong Animation Pane

  Kéo mục #2 lên trên cùng, cho đến khi bạn thấy một thanh ngang mỏng ở trên cùng của ngăn xếp, HOẶC chọn mục #2 và nhấp chuột vào mũi tên lên trên của ngăn xếp.

  Sắp xếp lại hoạt ảnh bằng cách kéo các mục danh sách trong Animation Pane hoặc bằng cách sử dụng Mũi tên Lên và Xuống

  Trên Slide, tên công ty giờ sẽ hiển thị ô “2” và hộp văn bản màu vàng sẽ hiển thị ô “1”. Chạy lại slide và đó sẽ là thứ tự chúng xuất hiện.

  Sắp xếp lại Animation Pane trên máy Mac

  Các bước này tương tự trên máy Mac. Nhấp vào nút Reorder, và nó sẽ hiển thị ô Custom Animation nổi, cùng với ba đối tượng được liệt kê.

  Trên máy Mac, sử dụng nút Reorder để thay đổi thứ tự của hoạt ảnh

  Kéo mục #2 lên trên cùng (sẽ không có bất kỳ thanh mỏng nào để hướng dẫn bạn), HOẶC chọn mục #2 và nhấp chuột vào Mũi tên lên bên dưới ngăn xếp của các đối tượng.

  Bây giờ cũng giống như trong Windows: trên slide đó, tên công ty giờ đây sẽ hiển thị ô “2” và văn bản hộp màu vàng sẽ hiển thị ô “1”. Chạy lại slide và đó sẽ là thứ tự chúng xuất hiện.

  Áp dụng hoạt ảnh nổi bật và thoát

  Khi bạn áp dụng hoạt ảnh bổ sung cho cùng một đối tượng, timeline đó sẽ hiển thị đối tượng đó nhiều hơn một lần. Một đối tượng sẽ được liệt kê một lần cho mỗi giai đoạn của hoạt ảnh.

  Hãy thêm hiệu ứng nổi bật vào văn bản hộp màu vàng. Nhấp vào bất kỳ đâu trong đó, nhưng nếu bạn đang sử dụng Windows, đừng chỉ chọn một hoạt ảnh từ phần chính của thanh ribbon hoặc bạn sẽ xóa hoạt ảnh gốc của hộp đó. Chúng ta muốn thêm hiệu ứng vào đối tượng hiện tại, do đó hãy nhấp chuột vào trình đơn thả xuống Add Animation và chọn hoạt ảnh nổi bật từ danh sách hoặc chọn More Emphasis Effects và chọn một hiệu ứng từ trình đơn thả xuống.

  Để thêm các hoạt ảnh bổ sung, hãy nhấp chuột vào nút Add Animation và chọn từ danh sách đó.

  Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, bạn chọn một hiệu ứng nổi bật từ danh sách đó. Không giống như phiên bản Windows, thao tác này sẽ thêm một hoạt ảnh và không ghi đè lên hoạt ảnh trước đó.

  Bây giờ sử dụng cùng một phương pháp để áp dụng hiệu ứng thoát.

  Kết quả là văn bản hộp màu vàng có các chỉ báo trên slide đó và trong timeline cho thấy rằng đó là số 1, 4 và 5 trong một loạt các số.

  Khi một đối tượng có nhiều hoạt ảnh, chúng được liệt kê trong Animation Pane

  Phát bản trình bày và bạn sẽ thấy bản trình bày này xuất hiện trong giây lát, có hiệu ứng nổi bật, sau đó thoát ra trước tên công ty và văn bản Customer Support, vì chúng không có bất kỳ hiệu ứng thoát nào. Vì vậy, hai điều chỉnh cần thực hiện:

  1. Làm cho hiệu ứng nổi bật kéo dài lâu hơn
  2. Sắp xếp tất cả ba mục cùng nhau

  Trong Animation Pane trong phiên bản Windows, hãy đặt con trỏ chuột ở cuối thanh #4 để con trỏ chuột trở thành mũi tên 2 đầu. Kéo sang phải, do đó, thanh này cho biết hiện tại của nó là 2 hoặc 3 giây:

  Kéo dài thời lượng của hoạt ảnh bằng cách mở rộng thanh của nó trên timeline

  Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, Animation Order không có thanh thời gian. Để tăng thời gian của hiệu ứng này, hãy sử dụng ô Duration ở bên phải của thanh ribbon. (Xem ảnh chụp màn hình, bên dưới.)

  Bây giờ hãy nhấp chuột vào bên trong văn bản Acme Antimatter, sau đó nhấp chuột + Shift bên trong văn bản Customer Support Overview, vì vậy cả hai hộp văn bản sẽ được chọn. Giống như cách bạn đã làm trước đây, hãy thêm cùng một hiệu ứng thoát mà bạn đã chọn cho văn bản hộp màu vàng.

  Nếu bạn chạy bản trình bày ngay bây giờ, bạn sẽ thấy rằng văn bản hộp màu vàng vẫn thoát trước tiên. Chúng ta muốn cả hai hiệu ứng #6 trong timeline xảy ra đồng thời với mục #5. Trong Windows, nhấp chuột phải vào nó hoặc nhấp chuột vào mũi tên thả xuống và chọn Start With Previous. Bạn cũng có thể chọn With Previous từ menu thả xuống Start trên ribbon.

  Tạo hoạt ảnh bắt đầu khi sự kiện trước đó bắt đầu

  Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, hãy chọn cả hai mục #6 trong Animation Order, nhấp chuột vào menu thả xuống Start, sau đó chọn With Previous.

  Trên máy Mac, bạn có thể chọn With Previous từ menu thả xuống Start trên ribbon

  Bây giờ khi bạn chạy bản trình bày này, tất cả 3 mục sẽ thoát cùng một lúc.

  Kiểm soát hoạt ảnh của văn bản

  Khi bạn có một placeholder của văn bản với dấu đầu dòng, bạn có thể kiểm soát số lượng văn bản khi xuất hiện cùng một lúc. Chuyển đến slide 2 có tiêu đề và dấu đầu dòng ở cấp độ đầu tiên và cấp độ thứ hai.

  Như trước đây, chọn tiêu đề và áp dụng hiệu ứng xuất hiện, sau đó thực hiện tương tự cho hộp văn bản có dấu đầu dòng. Khi bạn chạy slide, bạn sẽ thấy rằng khi có dấu đầu dòng cấp hai, chúng sẽ hiển thị vào tất cả cùng một lúc với dấu đầu dòng cấp thứ nhất ở trên chúng. Các chương trình đánh số sẽ diễn ra:

  Theo mặc định, các dấu đầu dòng thứ cấp thực hiện hoạt ảnh của chúng cùng với các dấu đầu dòng phía trên chúng

  Hãy thay đổi điều đó để mỗi dòng xuất hiện một cách riêng biệt. Trong Windows, nhấp chuột vào bất kỳ vị trí nào trong văn bản dấu đầu dòng, sau đó trong Animation Pane, hoặc nhấp chuột phải vào mục thứ hai hoặc cuộn con trỏ chuột trên đó và nhấp chuột vào trình đơn thả xuống. Từ menu thả xuống, chọn Effect Options hoặc Timing.

  Chọn Effect Options hoặc Timing từ một đối tượng trong Animation Pane để thay đổi trình tự của văn bản có dấu đầu dòng

  Một hộp thoại xuất hiện và có ba tab: Effect Options, Timing, và Text Animation. Nhấp vào tab Text Animation. Nhấp vào danh sách thả xuống Group Text và chọn By 2nd Level Paragraphs (hoặc số cao hơn).

  Tab Text Animation có trình đơn thả xuống cho “Group With” xác định cách thức các dấu đầu dòng phụ sẽ chạy.

  Nhấp vào OK và bạn sẽ có được bản xem trước của hoạt ảnh đang chạy, với mỗi dòng văn bản xuất hiện riêng biệt. Chạy trình chiếu để có giao diện đẹp hơn.

  Tính năng này hoạt động chủ yếu trên Mac. Thay vì nhấp chuột phải vào một mục trong ô Animation Order, bạn mở phần xoay xuống Text Animations. Các lựa chọn giống như trong Windows.

  Trên máy Mac, bạn kiểm soát thời gian hoạt ảnh văn bản bằng cách sử dụng phần xoay xuống Text Animation của hộp thoại Custom Animation

  Kiểm soát hoạt ảnh của biểu đồ

  Hoạt ảnh của biểu đồ tương tự như hoạt ảnh văn bản. Chuyển đến slide 3 của bản trình bày có biểu đồ cột đơn giản. Chọn biểu đồ, sau đó trong tab Animations của thanh ribbon đó, hãy chọn hiệu ứng xuất hiện. Bạn sẽ thấy bản xem trước của hoạt ảnh này, hiển thị toàn bộ biểu đồ xuất hiện cùng một lúc. Biểu đồ sẽ được liệt kê dưới dạng một mục trong Animation Pane.

  Biểu đồ có hoạt ảnh giống như văn bản

  Bạn có thể xuất hiện các thanh này theo thứ tự khác nhau: mỗi nhóm (năm) xuất hiện cùng một lúc, mỗi chuỗi (tập hợp 4 cột) xuất hiện cùng một lúc, các cột của mỗi chuỗi xuất hiện một tại một thời điểm hoặc mỗi cột xuất hiện một tại một thời điểm, từ trái sang phải.

  Trong Windows, nhấp chuột phải vào mục Chart 4 trong Animation Pane, sau đó chọn Effect Options hoặc Timing. Trong hộp thoại đó xuất hiện, nhấp chuột vào tab Chart Animation. Tab đó chỉ có một thứ trong đó: một danh sách thả xuống. Nhấp vào nó và thực hiện một sự lựa chọn, sau đó bấm OK. Hãy thử một vài hiệu ứng trong số chúng để xem bạn thích hiệu ứng nào.

  Phiên bản Mac cũng hoạt động như văn bản động. Sau khi áp dụng hoạt ảnh, hãy thực hiện các điều chỉnh trong phần xoay xuống Chart Animations của ô Custom Animation hoặc bằng nút Effect Options trên thanh ribbon.

  Trên máy Mac, hãy sử dụng phần xoay xuống Chart Animations để kiểm soát thời gian của các biểu đồ

  Đồng bộ hóa thời gian tự động

  The Animation Pane đặc biệt hữu ích khi các hình động của đối tượng chạy tự động, thay vì nhấp chuột. Sự khác biệt chính giữa các phiên bản Windows và Mac là Mac không hiển thị timeline thực, với các thanh ngang. Nếu không thì, các khả năng của hộp thoại Custom Animation sẽ giống nhau.

  Chuyển đến slide 4 của bản trình bày timeline. Mũi tên ngang là một đối tượng và nếu bạn nhấp chuột vào một trong các hình thu nhỏ, bạn sẽ thấy nó được nhóm với mô tả, mũi tên và tháng. Chúng ta sẽ áp dụng hoạt ảnh cho mũi tên ngang, sau đó đến từng nhóm này.

  Trong tập tin mẫu được bao gồm, tên tháng, mô tả, mũi tên và hình thu nhỏ của các đối tượng của mỗi tháng được nhóm lại, vì vậy tất cả chúng sẽ được chuyển động cùng nhau

  Hoạt ảnh cho Mũi tên Ngang

  Chọn mũi tên ngang và từ tab Animations , áp dụng chuyển đổi Wipe. Nhấp vào Effect Options và chọn From Left. Trên máy Mac, cũng giống như vậy và bạn sẽ tìm thấy phần Effect Options dưới dạng xoay xuống trong hộp công cụ Custom Animation và cũng nằm trên thanh ribbon.

  Sau khi áp dụng hiệu ứng Wipe cho mũi tên chính, hãy xóa nó từ trái sang phải

  Ở phía bên phải của thanh ribbon, hãy lưu ý nhóm Timing có các cài đặt cho tùy chọn Start, Duration và Delay. Đối với thanh ngang, để lại các cài đặt mặc định, nó sẽ là:

  Trên máy Mac, các tùy chọn này nằm trong phần xoay xuống Timing của hộp công cụ Custom Animation.

  Xem trước Slide, nếu bạn muốn.

  Hoạt ảnh cho nhóm đối tượng

  Chọn nhóm đầu tiên (“Acme Purchases Tablets”). Cách dễ nhất là chọn nhóm này bằng cách nhấp chuột vào hình thu nhỏ của hình ảnh đó. Trên ribbon, chọn hiệu ứng Wipe, và làm cho nó xóa với hướng lên trên, đó là hướng mặc định. Sử dụng các thời gian này:

  • Start after pvious
  • Duration: half second
  • Delay: 1 second

  Điều này có nghĩa là 1 giây sau khi thanh ngang kết thúc, nhóm đối tượng này sẽ dành nửa giây để xóa hướng lên trên.

  Cách nhanh chóng áp dụng cùng một cài đặt cho hai nhóm đối tượng khác phía trên thanh này là sử dụng Animation Painter. Chỉ chọn nhóm đầu tiên, sau đó trên thanh ribbon, nhấp chuột đúp vào Animation Painter. Giờ hãy nhấp chuột vào hai hình thu nhỏ khác phía trên thanh ngang.

  Vì bạn đã hoàn tất với Animation Painter, bạn cần thoát khỏi nó. Nhấn phím Esc hoặc nhấp chuột vào Animation Painter. Con trỏ chuột sẽ trở lại bình thường.

  Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, sẽ không cóAnimation Painter. Bạn phải áp dụng hoạt ảnh cho các nhóm khác theo cách thủ công, giống như bạn đã làm với nhóm đầu tiên.

  Bây giờ tạo hiệu ứng cho hai nhóm bên dưới mũi tên ngang. Chọn nhóm đầu tiên, áp dụng hiệu ứng Wipe và xóa nó từ trên xuống. Đảm bảo rằng nó sử dụng cùng một thời gian như những đối tượng khác:

  • Start after pvious
  • Duration: half second
  • Delay: 1 second

  Trong phiên bản Windows, nhấp chuột vào Animation Painter (chỉ một lần nhấp chuột, là lần này), sau đó nhấp chuột vào nhóm Stock Fluctuations. Trong phiên bản Mac, áp dụng theo cách thủ công hoạt ảnh này cho các nhóm khác.

  Trang trình bày giờ đây trông giống như ảnh chụp màn hình bên dưới, với timeline hiển thị tiến trình của hoạt ảnh. Lưu ý rằng chỉ có 1 biểu tượng chuột trong Animation Pane: nó cho thấy rằng chúng ta phải bấm chuột (hoặc nhấn Enter) chỉ một lần. Điều đó sẽ làm cho mũi tên ngang xuất hiện và mọi thứ khác sẽ tự động theo sau.

  Sau khi áp dụng hoạt ảnh cho tất cả các nhóm, timeline này sẽ hiển thị theo trình tự.

  Xem trước Slide. Nó gần như đúng, ngoại trừ nhóm bên dưới July nên xóa xuống dưới cùng một lúc với nhóm July xóa lên trên.

  Nhấp vào mục July ở trên cùng và lưu ý rằng đó là Group 6, nằm thứ 4 trong danh sách này. Mục July dưới cùng là Group 7, nằm thứ 6 (cuối cùng) trong danh sách.

  Khi bạn chọn một nhóm, bạn sẽ thấy vị trí của nhóm đó trong Animation Pane

  Đưa Group 7 lên một bậc trong vùng Animation Pane, do đó, nó nằmngay bên dưới Group 6. Sắp xếp thời gian như sau:

  • Start: with pvious
  • Duration: half second
  • Delay: 1 second

  Trong phiên bản Windows, các thanh màu xanh lá cây cho Group 6 và 7 chạy đồng thời trong timeline. Nhưng bây giờ nhóm cuối cùng cần phải bị trì hoãn trong 1 giây, vì vậy bạn có thể kéo thanh màu xanh lá của nó sang phải hoặc chọn nhóm và đặt độ trễ là 1 giây.

  Cũng lưu ý rằng bên dưới timeline này, có một tỷ lệ giây. Bạn có thể kéo ô đó trong tỷ lệ này sang trái hoặc phải để xem tất cả các thời gian.

  Để thay đổi thời gian hoạt ảnh, hãy sử dụng các điều khiển Timing trên thanh ribbon hoặc kéo và đổi kích thước các thanh ngang trong timeline

  Xem trước slide khi bạn hoàn tất.

  Kết luận

  Animation Pane và timeline của PowerPoint là các tính năng tuyệt vời giúp bạn kiểm soát chi tiết các hoạt ảnh đối tượng. Hãy nhớ rằng để sử dụng nó, trước tiên bạn phải áp dụng một hoạt ảnh, sau đó chọn một tùy chọn trong Animation Pane hoặc hộp công cụ trên Mac. Và đừng quên rằng một số tính năng quan trọng nhất nằm trong tab thứ ba của một hộp thoại bật mở từ một trình đơn bằng cách nhấp chuột phải.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hiệu Ứng Biến Mất Trong Powerpoint 2010
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hiệu Ứng Động (Animations) Trong Powerpoint
 • Hướng Dẫn Cách Tùy Chỉnh Hiệu Ứng Trong Powerpoint
 • Thay Đổi, Loại Bỏ Hoặc Tắt Hiệu Ứng Hoạt Hình
 • 3 Lưu Ý Về Cách Tạo Animation Trong Powerpoint Cho Người Mới Học
 • (Archives) Microsoft Powerpoint 2007: Using Animation

  --- Bài mới hơn ---

 • Adding Animation In Powerpoint 2007, 2003, And 2002 For Windows
 • Tạo Hiệu Ứng Hoạt Hình Cho Nội Dung Slide Với Chức Năng Customs Animation
 • How To Create A Custom Animation In Powerpoint
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Trong Powerpoint
 • Learn How To Use And Apply Custom Animations In Powerpoint
 • Last updated

  This article is based on legacy software.

  Animation refers to the movement and sound accompanying text or slides in your psentation. Using animation with your lists and slides can often add excitement to your psentation by displaying text at crucial moments and making smooth transitions between topics. You can use pset animations or customize the animation to achieve the desired result.

  Adding Animation to Slides

  Powerpoint 2007 allows you to easily and quickly animate any object in your psentation. Objects include images, charts, text, and SmartArt. Animations may also contain sounds. The following directions will explain how to use the animations that are built into PowerPoint. For information on creating custom animations, refer to Adding a Custom Animation below.

  1. From the View tab, in the Presentation Views group, select NORMAL

   The Normal view appears.

  2. Select the slide to which you want to apply an animation

  3. Select the object you want to animate

  4. From the Animations tab, in the Animations group, from the Animate pull-down list, select an animation

   HINTS:

   Available options will vary depending on what you have selected.

   To pview an animation, with the desired object selected, hold your cursor over the name of the animation.

  5. OPTIONAL: Repeat steps 2-4 for each slide to which you want to apply animation

  Adding a Custom Animation

  By using the Custom Animations pane, you can have more control over your animations. There are more animations available through the Custom Animations pane, as well.

  1. From the View tab, in the Presentation Views group, select NORMAL

   The Normal view appears.

  2. Select the slide to which you want to apply an animation

  3. Select the object you want to animate

  4. From the Add Effect pull-down list, select the desired type of effect ” select your effect

  5. OPTIONAL: For more animation choices in each category,
   1. From the Add Effect pull-down list, in the submenus, select More Effects…

    TheAdd (Animation type) Effect dialog box appears.

   2. Select the desired animation
  6. On the Custom Animation pane, in the Modify: Effect section, use the pull-down lists to customize the animation specifications

   NOTE: The pull-down lists in the Modify: Effect section change depending on the animation you selected in step 5.

  7. OPTIONAL: To have your animation automatically pview when you make a selection, selectAutoPreview

  8. Repeat steps 2-8 for each object you wish to apply animation to

  Reordering Animations Using the Custom Animations Pane

  The Custom Animations pane also lists all animations for the slide you are currently viewing. You can use this list to control the order of animations. To do so, follow these steps:

  1. Select the slide you want to change

  2. From the Modify: Effect list, select the animation for which you want to change the order

  3. Release the mouse

   The order of the animations is changed.

  Adding Transitions to Slides

  Transitions perform an effect as you move from one slide to the next. In PowerPoint 2007 transitions can be easily added to a slide using the Transitions Gallery.

  HINTS:

  It may be tempting to use a different transition for each slide, but doing so may be distracting and appear unprofessional. You should use few slide transitions to provide consistency in your psentation.

  1. On the View tab, from the Presentation Views group, select NORMAL

   The Normal view appears.

  2. From the Slides tab, select the slide you would like to add a transition to

   NOTE: The transition you apply will affect how the selected slide appears, not how it disappears.

  3. From the Animations tab, in the Transition to This Slide group, from the Transitions Gallery, select the desired transition.

   NOTE: You can pview any transition by hovering your cursor over a transition icon in the Transitions Gallery.

  4. To set the speed of the transition, from the Transition Speed pull-down list, select a speed

  5. OPTIONAL: To add a sound to the transition, from the Transition Sound pull-down list, select a sound

  Removing Transitions

  1. Select the desired slide(s)

  2. From the Animations tab, in the Transition to This Slide group, from the Transitions Gallery, select NO TRANSITION

   Transitions are removed from the selected slide(s).

  Removing Animations

  Animations can be removed from objects all at once using the Animations group, or one at a time using the dynamic Custom Animations pane.

  Removing Animation: Custom Animation Pane Option

  The following steps show how to remove one animation at a time.

  1. Select the slide containing an animation you want to remove

  2. In the Custom Animation pane, from the Modify: Effect list, select the animation you want to remove

  Removing Animation: Group Option

  The following steps show how to remove all animations from an object at once.

  1. Select the desired slide

  2. Select the object you want to remove animation from

  3. From the Animations tab, in the Animations group, from the Animate pull-down list ” select No Animation

   Animations are removed from the object.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Use Powerpoint 2022’s Zoom Feature To Add Flexibility To Your Presentations
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Wps Presentation (Bài 10)
 • How To Use Vba In Powerpoint: A Beginner’s Guide
 • Cách Làm Video Bằng Powerpoint? Bí Quyết Tạo Video Bằng Powerpoint Từ A Đến Z
 • Kết Hợp Vba Với Powerpoint Trong Soạn Giảng Slide
 • Adding Animation In Powerpoint 2007, 2003, And 2002 For Windows

  --- Bài mới hơn ---

 • Tạo Hiệu Ứng Hoạt Hình Cho Nội Dung Slide Với Chức Năng Customs Animation
 • How To Create A Custom Animation In Powerpoint
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Trong Powerpoint
 • Learn How To Use And Apply Custom Animations In Powerpoint
 • Cách Thêm Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Slide Trên Powerpoint Trong 60 Giây
 • Learn how to add animation in PowerPoint 2007, 2003, and 2002 for Windows

  Product/Version: PowerPoint 2007, 2003, and 2002 for Windows

  OS: Windows XP and higher

  We explained what animation is, and what guidelines you need to follow before you add an animation to a slide object in PowerPoint. You can add animation to any slide object in PowerPoint — including text, charts, shapes, pictures, clip art, etc.

  Follow these steps to add animation to a shape in PowerPoint:

  1. Open a new psentation, and insert a slide object such as a shapes or a picture, etc. Or open any existing psentation you have, and select the slide object (see Figure 1).

   Figure 1: Animations tab

  2. This opens a fly-out menu that lets you select any of the four animation types that PowerPoint provides. For this tutorial, we chose the Entrance option, which opens another fly-out menu that you can see inFigure 4.

   Figure 4: Entrance animations

  3. By default, the recently used animation effects are visible in the Entrance fly-out menu. To see all the effects available, choose theMore Effect option from the fly-out menu, which opens a dialog box, as shown inFigure 5. This contains all the animation effects available in PowerPoint for the selectedanimation type.

   Figure 5: Entrance animation styles

  4. You can add animation types other than Entrance in the same way. Just choose the relevant fly-out menu as required for Emphasis, Exit, and Motion Path animations.

   Note: PowerPoint uses the term Custom Animation for animation added to slide objects. For most practical purposes, the terms “custom animation” and “animation” can be regarded the same.

   Tip: If your slide has more than one slide object, you can also add animation effects for all of them using the same process. Remember that any animation added first will play first, and any animations added thereafter will play in the same sequence as you added them. Yes, you can change this sequence as explained in our Build and Sequence Animations in PowerPoint 2007 tutorial.

  Now that you have added an animation to a slide object, you can control more animation properties like event and speed.

  See Also:

  Adding Animation in PowerPoint 2022 for Windows

  Adding Animation in PowerPoint 2013 for Windows

  Adding Animation to Slide Objects in PowerPoint 2011 for Mac

  Adding an Animation in PowerPoint 2010 for Windows

  --- Bài cũ hơn ---

 • (Archives) Microsoft Powerpoint 2007: Using Animation
 • How To Use Powerpoint 2022’s Zoom Feature To Add Flexibility To Your Presentations
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Wps Presentation (Bài 10)
 • How To Use Vba In Powerpoint: A Beginner’s Guide
 • Cách Làm Video Bằng Powerpoint? Bí Quyết Tạo Video Bằng Powerpoint Từ A Đến Z
 • How To Create A Custom Animation In Powerpoint

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Trong Powerpoint
 • Learn How To Use And Apply Custom Animations In Powerpoint
 • Cách Thêm Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Slide Trên Powerpoint Trong 60 Giây
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Powerpoint 2013 Với 5 Tính Năng Mới
 • Hướng Dẫn Powerpoint_Bài 5: Hiệu Ứng Cho Văn Bản
 • Animation effects in PowerPoint provide smooth visual transitions between different states of your psentation by moving objects in place or around the slide canvas. Motion evokes the most basic human instincts and naturally attracts the attention of the eye. Used well, animation makes the viewing experience engaging and dynamic.

  The main idea of using animations is not just to make content interactive and entertaining, but also to draw viewers’ attention to the key points and therefore expss ideas in a more memorable way.

  There are plenty of animations in Microsoft PowerPoint that can be applied to text, shapes or pictures. Some of the most commonly used effects are: Appear, Fade in, Fly in, etc. Sometimes our imagination goes beyond standard PowerPoint animations, so we need to create a more complex, unique animation that no other psentation contains.

  There are two ways in which a custom animation can be created:

  • An animation combo: multiple animations applied to one object
  • A custom motion path

  Let’s delve deeper into both of these options, look into their variations and review some examples.

  Custom Animation Combo

  A single object on a PowerPoint slide may have many animation effects applied at the same time. Adjusting the settings for each effect will create a combination that most likely will be a unique one.

  1. Tip: You may also turn on Selection Pane to give distinct names to objects on a slide (Home → Select → Selection Pane).

  2. Select an object on the slide.

  A Combo-animation has now been created! After several effects are assigned to a single object, you can see them stacked at the Animation Pane. When you select the object on a slide, all its animations will be automatically selected in the Animation Pane and the Animation gallery will indicate Multiple.

  If you want the animation to repeat, e.g. an object will pulse as it moves, you can set a custom number of repeats within the same window.

  Note: iSpring will read infinity value Repeat: Until End of Slide as a 1 because the conversion engine cannot calculate the length of the slide, which is important to proceed. To work around this, set Repeat to any numeric value, e.g. 99, it will imitate a very long repeated action.

  Custom Motion Path

  For general purposes, a Fly in animation can be used. It will move an object to the final point from any side.

  However, we cannot control the starting point and trajectory using this simple animation. Applying a motion path will give you full control over object movements around the slide canvas to create pcisely what you want.

  You can make objects move along the path. To achieve that, do the following:

  1. Select an object.

  2. At the very bottom of the list you will see motion paths. Pick the one that suits your idea.

  3. Transform the path or Edit Points to make fine adjustments. If you choose Custom Path, you can draw freeform. When you are done, pss the Esc button.

  The green spot will show the initial state of the animation and the red spot repsents the final position. If you select the path itself, you will see a ghost object as shown on the picture above.

  You can also combine path animations with other animation effects e.g. plane may rotate as it follows the circle path.

  Check out the sample psentation that we made for you.

  Download PPT and play around with the animation settings.

  Convert with iSpring

  Now you can energize your psentation’s content by applying fluid visual transitions, making it personal and unique. Liven up your content with custom animations and iSpring will take care of converting them into Web formats. Convert your psentation with one of iSpring’s desktop authoring tools and enjoy perfect reproduction of all effects on any device.

  iSpring Suite

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tạo Hiệu Ứng Hoạt Hình Cho Nội Dung Slide Với Chức Năng Customs Animation
 • Adding Animation In Powerpoint 2007, 2003, And 2002 For Windows
 • (Archives) Microsoft Powerpoint 2007: Using Animation
 • How To Use Powerpoint 2022’s Zoom Feature To Add Flexibility To Your Presentations
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Wps Presentation (Bài 10)
 • Tôi Bắt Đầu Với Vba Và Lập Trình Macro Trong Word 2007 Ở Đâu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Word 2022
 • Cách Chèn Watermark Trong Word, Đóng Dấu Bản Quyền
 • Cách Tạo Watermark Cho Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Cách Định Dạng Nhanh Từ Xuất Hiện Nhiều Lần Trên Word
 • Tạo Bản Sao Tự Động Trong Word, Tạo Backup Trong Word 2022, 2013, 2010
  • Visual Basic 6 (VB6, hoặc VB cổ điển)
    Phát hành khoảng năm 1998, đây là phiên cuối cùng của Microsoft gốc “Visual Basic . ” Nó có sự khởi đầu của phát triển hướng đối tượng, nhưng nó đòi hỏi Visual Basic Runtime cho các ứng dụng chạy. Rất nhiều công ty đã sử dụng VB6 cho các ứng dụng kinh doanh nội bộ. Nó đã được superceded bởi chúng tôi và .NET Framework.
  • Visual Basic for Applications (VBA)
    VBA chia sẻ cơ sở mã giống như VB6 và vào năm 1996 đã có sẵn để được cấp giấy phép các nhà phát triển để đưa vào ứng dụng của riêng mình. Đây là cách VBA xuất hiện trong Microsoft Office, như một ngôn ngữ nhúng có thể được sử dụng để kiểm soát các ứng dụng khác nhau của Office. Điều quan trọng cần nhớ là VBA, mà vẫn được sử dụng để mã hóa các ứng dụng văn phòng, đã hơn một thập kỷ cũ và có thể cảm thấy như vậy khi được sử dụng để làm việc với .NET.
  • Visual chúng tôi (VB.NET)
   • VB.NET là một khởi đầu căn bản từ VB6.Mặc dù các lần lặp lại tiếp theo của chúng tôi đã được gọi theo thứ tự (ví dụ: VB7, VB8, vv) của nhiều nhà phát triển, chúng tôi chia sẻ rất ít với VB6 và VBA ngoài cú pháp BASIC. Nhiều người coi nó là một sự tiến hóa mới trong BASIC hơn là một sự tiến hóa trong Visual Basic. Bởi vì nó hoàn toàn khác với VBA và VB6, bạn không thể sử dụng mã chúng tôi trực tiếp trong VBA.
   • Vì mã chúng tôi biên dịch xuống cùng một mã ngôn ngữ trung gian được quản lý như C# và chia sẻ cùng một API .NET, bạn có thể cảm thấy phổ biến hơn giữa C# và chúng tôi so với VB6 và chúng tôi từ phối cảnh lập trình.

  Nếu bạn dự đoán làm rất nhiều phát triển trong VBA, tôi sẽ khuyên bạn nên VBA Developer’s Handbook, Second Edition, bởi Getz và Gilbert.

  Học cú pháp VBA cho Word chắc chắn sẽ giúp bạn khi bạn sử dụng Excel, Access, v.v. Tuy nhiên, mỗi ứng dụng có API riêng cung cấp một tập các đối tượng và phương thức duy nhất cho miền của nó. Ví dụ, tôi rất quen thuộc với lập trình trong VBA trong Excel và Access, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện lập trình macro trong Word. Mặc dù cú pháp mã sẽ giống nhau, tôi phải học API của Word để có thể lập trình chống lại nó.

  Điều thú vị về một số ứng dụng Office (ví dụ: Excel) là bạn có thể ghi macro, xem mã nó tạo ra, và sau đó tinh chỉnh mã đó để làm những gì bạn muốn. Đó là phần lớn tôi bắt đầu lập trình như thế nào.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sao Chép Và Dán Bảng Dữ Liệu Đơn Lẻ Từ Excel Vào Word Thông Qua Vba
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Trong Word 2010, Sơ Đồ Quy Trình, Đoạn Thẳng, Tổ Chức
 • Thay Đổi Cách Viết Hoa Hay Chữ Hoa/thường Cho Văn Bản
 • Định Dạng Văn Bản Trong Word 2022
 • Cách Đổi Chữ Thường, Chữ Hoa, Viết Hoa Chữ Đầu Tiên Trong Word 2007, 2
 • How To Apply Custom Animation In Powerpoint

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiệu Ứng Thay Đổi Màu Sắc Chữ Trong Powerpoint 8
 • Cách Bỏ Dấu Gạch Đỏ Trong Powerpoint Mà Bạn Nên Biết
 • Chèn Header And Footer Trong Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Header And Footer
 • Highlight Text In Powerpoint 2013 For Windows
 • Slide Master Là Gì? Cách Dùng Slide Master Trong Powerpoint
 • What to Know

  • Reorder animations: Select the animation, and use arrows in Animation Pane to move animation up or down the list.

  This article explains how to add custom animations to psentations in PowerPoint 2010 and later, and Microsoft 365. Animation effects are a great way to make bullet points, titles, graphics, and pictures stand out.

  Apply Multiple Animation Effects

  Add multiple animation effects to any object on a PowerPoint slide. Make images fly in, teeter, and fade out. Make words type onto the screen. Create bullet lists that change color as you cover each point and become transparent when you move to the next point. Use your imagination.

  To apply multiple animation effects to an object:

  1. Select Animations.

  2. Select Add Animation.

  3. Select an animation from one of the different types of effects, such as Entrance, Emphasis, Exit, or Motion Path.

  4. Select Add Animation again and select another animation effect.

  5. Continue adding animations this way to create the custom animation you desire.

  If you select an animation from the Animation group, it replaces the first animation effect rather than applying additional animation effects.

  Modify an Animation Effect

  After you’ve added multiple animations to an object, change the way the animations appear on the slide.

  To modify how an animation acts:

  1. Select Animation Pane. The Animation Pane opens on the right side of the window.

  2. Select the down arrow next to the effect you want to modify. From here, change when the animation starts, the effect options, and the timing.

  3. To change when the animation will start, select one of the following:

   • Start With Previous: Start the animation at the same time as the pvious animation (could be another animation on this slide or the slide transition of this slide).
   • Start After Previous: Starts the animation when the pvious animation or transition has finished.
  4. Select Effect Options to choose custom options, such as sounds and direction.

  5. Select Timing to choose custom timing settings, such as delay, duration, or repeat.

  6. Modify the options for each effect that you have applied to the object.

  Re-Order Custom Animation Effects

  After applying more than one animation to an object, you may want to re-order the animations.

  To change the order of animations:

  1. Select the animation.

  2. Use the arrows at the top of the Animation Pane to move the animation up or down in the list.

  Apply a Motion Path Animation

  Motion path animation effects allow you to move an object across the slide. Customize these effects as needed.

  To create a motion path:

  1. Select the object you want to animate.

  2. Select Animation.

  3. In the Animation Gallery, scroll down to Motion Paths at the bottom of the list and choose the motion path you want to use. Choose from Lines, Arcs, Turns, Shapes, and Loops.

   To make your own motion path, choose Custom Path. Then, drag to draw the motion path. Press Esc when you’re finished.

  4. Select Effect Options to add custom options to the motion path animation. Choose to change the motion direction or edit the points in the path.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Lặp Đi Lặp Lại Một Bản Thuyết Trình Powerpoint Trong 60 Giây.
 • Cách Tạo Hiệu Ứng Hoạt Hình Trong Slide Powerpoint 2010, 2013, 2022
 • Cách Xóa, Chỉnh Sửa Hình Nền Trong Powerpoint 2010
 • Where Is Custom Animation In Microsoft Powerpoint 2010, 2013, 2022, 2022 And 365
 • Hướng Dẫn Xóa Hiệu Ứng Động Trên Powerpoint
 • Học Lập Trình Vba Trong Excel Ở Đâu?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hệ Thống Kiến Thức Học Lập Trình Vba Trong Excel
 • Giáo Trình Vba Excel Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cách Freeze Trong Excel Giúp Xem Các Dữ Liệu Trên Trang Tính Đơn Giản
 • Thủ Thuật Thú Vị Với Excel Thu Thuat Trong Excel 2007 Doc
 • Chia Sẻ 4 Thủ Thuật Rất Hay Trong Excel 2007
 • “Mình đang cần học VBA trong Excel, bạn nào biết địa chỉ học lập trình VBA trong Excel ở đâu tốt chỉ giúp mình với?” Đây là một trong những câu hỏi luôn được quan tâm nhiều trên các diễn đàn kế toán.

  Visual Basic for Applications thường được gọi tắt là VBA- ngôn ngữ lập trình định hướng đối tượng cho các ứng dụng. Với sự xuất hiện của VBA đã giúp phần mềm Excel vượt ra khỏi giới hạn bảng tính thông thường, có khả năng tùy biến cao. Đặc biệt, dù bạn không học lập trình nhưng với VBA bạn có thể tạo ra những ứng dụng nhỏ trong Excel để đáp ứng được nhu cầu công việc của mình. Nếu bạn làm trong lĩnh vực yêu cầu cao về khả năng tính toán như bóc tách khối lượng công trình, tài chính kế toán, … Thì giải pháp tốt nhất cho các bạn là sử dụng VBA trong Excel.

  Để tận dụng tối đa tiềm năng sử dụng của Excel, nhiều người đã bắt đầu ứng dụng, nghiên cứu đến VBA. Thế nhưng đến giờ, những tài liệu cũng như các trung tâm giảng dạy về lập trình VBA không nhiều. Đa số các trung tâm giảng dạy và những tài liệu chỉ hướng dẫn ở mức cơ bản, những kiến thức chuyên sâu hơn chỉ có thể tìm kiếm ở những trung tâm giảng dạy chuyên nghiệp.

  Bạn Thùy Dương, cựu học viên lớp VBA cũng cho biết: ” Excel là 1 phần mềm bảng tính vô cùng mạnh mẽ và hữu dụng, nó dùng được cho mọi ngành nghề, mọi đối tượng. Tuy nhiên, chỉ biết dùng những gì có sẵn trên Excel thì hiệu quả công việc sẽ không cao. Nếu biết thêm VBA trong Excel chúng ta đã từ thủ công trong excel chuyển qua làm tự động. Nhận biết được điều đó mình đã đăng ký ngay khóa học kinh nghiệm VBA – Excel tại Stanford. Khi khóa học kết thúc, từ một người chưa từng biết lập trình VBA trong Excel, mình đã biết nhiều hơn về VBA cũng như những tính năng của nó. Với tình hình hiện nay thì công việc của mình đã được cải thiện hơn rất nhiều, mình rất vui vì đã lựa chọn đúng môi trường học tập “.

  Còn với học viên Ngô Trí Hiếu thì có những suy nghĩ: ” Mình làm bên cơ khí nhưng sắp tới chuyển làm thêm văn phòng có dùng nhiều đến Excel. Mình tham gia khóa học này với mong muốn thành thạo những kỹ năng trong Excel, đặc biệt là sử dụng thành thạo công cụ Visual Studio 6.0 và VBA tích hợp sẵn trong Excel, nắm chắc kiến thức cơ bản về VBA phục vụ cho công việc quản lý dữ liệu trong Excel. Theo mình thấy, chỉ cần tham gia một khóa học VBA- Excel các bạn có thể thành thạo nó rồi, quan trọng nhất là bạn phải lựa chọn một bước đệm và môi trường thật tốt. Về điều này, có lẽ mình đã lựa chọn đúng. Stanford là địa chỉ tin cậy đối với các bạn trẻ hiện nay.”

  STANFORD – SỐ 1 DẠY KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH

  • Giảng viên, chuyên gia là những người có nhiều kinh nghiệm thực tế từ các dự án phần mềm lớn.
  • Nội dung học chất lượng & đi sát với thực tiễn. Học phí nhiều ưu đãi hấp dẫn
  • Hỗ trợ trong quá trình học và Giới thiệu việc làm sau khi học xong.
   Tầng 2 số 20 ngõ 678 Đường Láng (Hoặc cuối ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh), Đống Đa, Hà Nội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Có Nên Học Lập Trình Vba Trong Excel Hay Không?
 • Lập Trình Vba Trong Excel Là Gì?
 • Lập Trình Vba Trong Excel Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Khóa Học “lập Trình Vba Trong Excel Cơ Bản” Tại Bluesofts
 • Học Lập Trình Vba Excel Cấp Tốc Từ Căn Bản Đến Nâng Cao Qua Tình Huống Thực Tế 1/2021
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hiệu Ứng Động (Animations) Trong Powerpoint

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hiệu Ứng Biến Mất Trong Powerpoint 2010
 • Cách Kiểm Soát Hoạt Ảnh Trong Powerpoint Với Animation Pane
 • Cách Sử Dụng Hiệu Ứng Trong Powerpoint
 • Hướng Dẫn Cách Kết Hợp Màu Sắc Trong Powerpoint Chuyên Nghiệp Đẹp Mắt
 • Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2010
 • Animations là hiệu ứng hình ảnh làm cho văn bản, hình ảnh, hình khối hoặc biểu đồ của bạn trở nên sống động. Chúng giúp bạn thu hút sự chú ý của khán giả và là công cụ hữu ích để khiến khán giả tương tác với bài thuyết trình của bạn.

  Có hai loại Animations bạn có thể sử dụng, đó là:

  Hiệu ứng chuyển tiếp (Transitions)

  Loại hiệu ứng đầu tiên được gọi là Hiệu ứng chuyển tiếp (Transitions); là những hiệu ứng động được sử dụng để có thể thêm một số hiệu ứng chuyển động bắt mắt giữa các slide khi chuyển từ slide 1 sang slide 2. Những tùy chọn này nằm trong bảng chọn Transitions trên thanh cộng cụ PowerPoint.

  Các hiệu ứng Transitions còn có các tùy chọn bổ sung. Hãy để ý khi bạn nhấp vào hiệu ứng bạn muốn sử dụng, nút Tùy chọn hiệu ứng (Effect Options) ở góc phải không bị khóa lại, thì có nghĩa là bạn có thể chọn thêm một số cài đặt bổ sung theo ý mình.

  Ví dụ, mình chọn Reveal làm Hiệu ứng chuyển tiếp. Các tùy chọn có sẵn sẽ là:

   Mượt mà lướt từ phải qua (Smoothly from right)
   Mượt mà lướt từ trái sang (Smoothly from left)
   Màn hình sáng dần từ bên phải (Through black from right)
   Màn hình sáng dần từ bên trái (Through black from left)

  Còn đây, các hiệu ứng bổ sung thêm sẽ trông thế này:

  Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian và thời lượng của mỗi lần chuyển đổi cũng như thiết lập cách bạn muốn các trang slide hiện lên để hiệu ứng chuyển đổi được như ý.

  Cứ thoải mái chỉnh sửa cho đến khi nào bạn tìm được lựa chọn tốt nhất, thẩm mỹ nhất, hay bất kì thứ gì bạn muốn!

  Ảnh động (Animations)

  Loại hiệu ứng thứ hai sẽ khiến các thành phần ở ngay trong slide của bạn trở nên sống động. Nói đơn giản thì: nếu bạn muốn làm 1 đoạn văn bản, 1 hình ảnh, hình khối hoặc là biểu đồ trên slide “nhảy tưng tưng”, thì đây là loại hiệu ứng dành cho bạn.

  Trước tiên, bạn phải nhấp vào đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng, sau đó nhấp vào tab Ảnh động (Animations).

  Chế độ xem mặc định hiển thị 8 lựa chọn, nhưng nếu bạn nhấp vào mũi tên nhỏ như trong ảnh trên, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn khác như sau:

  Bạn có thể chọn các loại animations sau:

   Entrance animations: Thể hiện bằng các biểu tượng có màu xanh lá cây. Nếu bạn sử dụng loại Animations, đối tượng được bạn thêm hiệu ứng sẽ xuất hiện trong slide theo thời gian bạn chọn.
   Exit animations: Thể hiện bằng các biểu tượng có màu xanh lá cây. Đối tượng bạn đã thêm animations sẽ thoát ra khỏi slide.
   Emphasis animations: Thể hiện bằng các biểu tượng có màu vàng. Đối tượng bạn chọn không di chuyển khỏi vị trí trên slide như 2 loại trên (trừ khi bạn đã thêm Animations khác trước đó), nhưng sẽ có các hiệu ứng nhấn mạnh và thu hút sự chú ý đến nó.
   Motion path animations: Loại Animations này cho phép bạn di chuyển đối tượng đã chọn từ điểm này sang điểm khác. Bạn có thể chỉ định hoặc vẽ đường dẫn bạn muốn đối tượng di chuyển.

  Trong các phần tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cách thêm 4 loại Animations khác nhau vào trang slide của bạn.

  Cách thêm Animations vào PowerPoint chỉ với 2 bước đơn giản

  Để thêm Animations cho bất kỳ đối tượng nào trong PowerPoint, đây là các bước bạn cần làm:

  1. Bấm vào đối tượng bạn muốn thêm hiệu ứng. Trong ví dụ này, mình sẽ sử dụng một khuôn mặt cười màu xanh.

  2. Chọn Animations bạn muốn sử dụng. Trong ví dụ này, mình đã sử dụng hiệu ứng Entrance Animation – Fade và đặt thời gian diễn ra hiệu ứng là 2,75 giây. Bạn sẽ nhận thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới rằng hiệu ứng Fade không có tùy chọn hiệu ứng (nút bị mờ đi).

  Các bước chi tiết như sau:

  CHỈ 7 GIỜ HỌC BÀI BẢN, TIẾP KIỆM HÀNG CHỤC NGHÌN GIỜ TRA CỨU

  1 – Chọn hiệu ứng Fade.

  2 – Không có tùy chọn bổ sung nào cho Fade Animation (nút có màu xám và không thể nhấp được)

  3 – Bạn có thể điều chỉnh cài đặt thông qua các khung chọn Animations, chỉnh thời gian diễn ra hiệu ứng hay các tùy chỉnh khác.

  4 – Số (1) hiển thị trên chủ thể thể hiện rằng đã có sẵn 1 hiệu ứng cho chủ thể này rồi. (hiệu ứng Fade đã nói đầu tiên).

  5 – Bạn có thể nhấp vào nút Xem trước (Preview) để xem trước hiệu ứng chạy ra sao.

  Như bạn có thể thấy, việc sử dụng Animations không hề phức tạp chút nào, phải không?

  Những điểm quan trọng cần nhớ khi sử dụng Animations

  Cách sử dụng Animations khá đơn giản nhưng cũng dễ mất kiểm soát; bạn có khi sẽ lỡ tay thêm Animations vào tất cả các chủ thể trong slide rồi còn thêm cả hiệu ứng chuyển slide, điều này sẽ trở nên không cần thiết. Một điểm nữa, có thể các hiệu ứng trông rất thú vị nhưng cũng có khả năng khiến khán giả mất đi sự chú ý vào thông điệp chính mà bạn đang trình bày đấy!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tùy Chỉnh Hiệu Ứng Trong Powerpoint
 • Thay Đổi, Loại Bỏ Hoặc Tắt Hiệu Ứng Hoạt Hình
 • 3 Lưu Ý Về Cách Tạo Animation Trong Powerpoint Cho Người Mới Học
 • 10 Mẹo Và Thủ Thuật Đơn Giản Với Hiệu Ứng Động Trong Powerpoint
 • Áp Dụng Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Trong Powerpoint 2022
 • Cách Tạo Hiệu Ứng Animation Trong Powerpoint 2022, 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Power Point 2003
 • Cách Xóa Hiệu Ứng Động Trên Powerpoint
 • Áp Dụng Nhiều Hiệu Ứng Hoạt Hình Cho Một Đối Tượng
 • Cách Kết Hợp Hiệu Ứng Động Motion Paths Trong Powerpoint
 • Cách Chỉnh Thứ Tự Xuất Hiện Trong Powerpoint Đơn Giản
 • Trình bày dữ liệu là một công việc nhàm chán nhưng bạn có thể sử dụng các hiệu ứng hoạt hình để mang lại một chút sinh động cho báo cáo của mình. Với PowerPoint thì việc thêm các hiệu ứng cho slide để tăng sức thu hút cho bài giảng, bài thuyết trình là việc khá đơn giản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm hiệu ứng hoạt hình trong Powerpoint 2022, 2022 một cách nhanh gọn và hiệu quả.

  Animation là gì?

  Animation (hay còn gọi là hiệu ứng hoạt hình) là nghệ thuật xử lý để các hình ảnh xuất hiện dưới dạng hình ảnh chuyển động. Animation được tạo ra bằng cách thay đổi nội dung của các khung ảnh liên tiếp nhau, nhân vật có thể di chuyển qua các vùng bối cảnh khác nhau, được thay đổi kích thước, màu sắc,…

  • Thêm và xóa hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint
  • Chỉnh sửa và quản lý hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint
  • Sử dụng hiệu ứng hoạt hình motion path trong PowerPoint
  • Entrance – Nhóm hiệu ứng này dùng để giới thiệu văn bản hoặc đối tượng vào một slide trong khi trình bày.
  • Exit – Nhóm này đánh dấu thời gian kết thúc của văn bản hoặc đối tượng trên slide.
  • Emphasis – Nhóm này cung cấp các tùy chọn để thu hút sự chú ý vào văn bản hoặc đối tượng. Bạn có thể sử dụng nhóm này để làm nổi bật các chi tiết quan trọng.
  • Motion Paths – Nhóm này cho phép bạn di chuyển văn bản và đối tượng dọc theo đường dẫn định trước. Nhóm này còn được sử dụng làm bước chuyển tiếp trên một slide.

  Bạn có thể sử dụng các hiệu ứng hoạt hình trong văn bản, hình dạng và đối tượng trên bất kỳ slide nào trong PowerPoint 2022. Các hiệu ứng hoạt hình được chia làm bốn loại:

  Ngoại trừ nhóm Motion Paths, hầu hết các loại hiệu ứng hoạt hình đều chứa các nhóm hiệu ứng con bao gồm các hiệu ứng Basic, Subtle, Moderate và Exciting.

  Cách thêm và xóa hiệu ứng animation trong PowerPoint

  1. Chọn văn bản hoặc đối tượng bạn cần tạo animation
  2. Bấm vào tab Animations trên thanh điều hướng
  3. Nhấp vào Add Animation.
  4. Chọn một hiệu ứng hoạt hình từ danh sách.

  Cách thêm hiệu ứng animation vào văn bản hoặc đối tượng

  Bạn có thể áp dụng nhiều hiệu ứng cho cùng một đối tượng bằng cách nhấp vào Add Animation. Nếu bạn cố thêm một animation khác bằng bất kỳ cách nào khác thì thao tác này chỉ thay thế hiệu ứng trước đó.

  Quy ước đặt tên mặc định cho các hiệu ứng hoạt hình có thể hơi khó hiểu. Bạn có thể đổi tên animation phù hợp với các đối tượng mục tiêu có sẵn trong ngăn Selection từ tab Home. Nhấp đúp vào tên để chỉnh sửa.

  1. Chọn Animation Pane từ nhóm Advanced Animation.
  2. Chọn animation effect ở ô bên phải.
  3. Nhấp vào Down Arrow để mở danh sách thả xuống.
  4. Chọn Remove.

  Cách xóa hiệu ứng animation

  Cách chỉnh sửa và quản lý hiệu ứng animation trong PowerPoint

  Cách thay đổi thứ tự của các hiệu ứng animation

  1. Điều hướng đến ngăn Animation.
  2. Chọn một hiệu ứng animation từ danh sách.
  3. Nhấp vào Down Arrow ở bên phải danh sách animation.
  4. Chọn Timing từ danh sách thả xuống.
  5. Chọn Start từ tab Timing để chọn một tùy chọn.
  6. Chọn một giá trị trong tùy chọn Delay.
  7. Chọn độ dài của hiệu ứng hoạt hình trong phần Duration.
  1. Bấm vào tab Animations trong thanh điều hướng.
  2. Chọn ngăn Animation từ nhóm Advanced Animation.
  3. Chọn Animation bạn muốn di chuyển trong ngăn Animation.
  4. Chọn mũi tên lên và xuống bên cạnh nút Play From để di chuyển animation trong chuỗi.

  Cách đặt thời gian bắt đầu và thời lượng của một hiệu ứng animation

  1. Nhấp vào đối tượng hoặc văn bản được đề cập.
  2. Nhấp vào tab Animations.
  3. Thêm animation như tôi đã hướng dẫn trong Cách tạo animation cho văn bản hoặc đối tượng trong PowerPoint 2022, 2022.
  4. Tìm nhóm Advanced Animation.
  5. Chọn ngăn Animation.
  6. Chọn đối tượng hoặc văn bản bằng một cú nhấp chuột.
  7. Chọn Trigger từ nhóm Advanced Animation.
  8. Chọn đối tượng để xác nhận.

  Bằng cách điều chỉnh thời lượng, bạn sẽ thay đổi tốc độ của animation, điều này có thể làm thay đổi tác động của hiệu ứng đối với khán giả.

  1. Chọn đoạn âm thanh hoặc video trên một slide.
  2. Nhấp vào Play từ trình điều khiển phương tiện.
  3. Nhấp vào Pause ở nơi bạn muốn thêm Bookmark (dấu trang).
  4. Tìm tab Playback trong phần Video Tools.
  5. Chọn Add Bookmark từ nhóm Bookmark.
  6. Chọn tab Animation.
  7. Chọn Advanced Animation.
  8. Chọn ngăn Animation.
  9. Chọn một hiệu ứng hoạt hình.
  10. Chọn Trigger trong Advanced Animation.
  11. Chọn On Bookmark từ danh sách thả xuống.
  12. Chọn dấu trang bạn đã đặt.

  Các kích hoạt hiệu ứng animation

  1. Chọn tab Animations.
  2. Chọn biểu tượng Show Additional Effect Options.
  3. Chọn tab Timing.
  4. Chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Repeat.
  5. Nhấp vào hộp kiểm Rewind when done playing.

  Cách thêm animation trong nội dung âm thanh và video

  Cách lặp lại và tua lại một hiệu ứng animation

  1. Chọn tab Animations.
  2. Bấm Add Animation trong nhóm Advanced Animation.
  3. Điều hướng đến nhóm hiệu ứng Motion Path.
  4. Chọn path (đường dẫn).

  Cách sử dụng hiệu ứng hoạt hình motion path trong PowerPoint

  1. Chọn Effect Options trong nhóm Animation.
  2. Chọn từ các lựa chọn thay thế motion được trình bày để thay đổi đường dẫn.
  3. Di chuyển đến nhóm Path trong menu thả xuống.
  4. Nhấp vào Edit Points.
  5. Nhấp vào bất kỳ điểm nào trên đường dẫn và kéo đến vị trí mới.
  6. Nhấp vào Preview để xem hoạt ảnh sửa đổi đang hoạt động.

  Cách thêm hiệu ứng motion path vào văn bản hoặc đối tượng

  Nếu bạn chọn tùy chọn Custom Path thì sẽ phải vẽ đường dẫn sẽ để thực hiện. Nhấp và kéo để tạo đường dẫn tự do hoặc trỏ và nhấp để tạo đường có điểm kết nối. Nhấp đúp chuột trái để đánh dấu điểm kết thúc đường dẫn và xem bản xem trước.

  Cách sửa đổi motion path

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tạo Nhiều Hiệu Ứng Cho 1 Đối Tượng Trong Powerpoint 2010
 • Cách Tạo Hiệu Ứng Cho Ảnh Trên Powerpoint
 • Cách Tạo Hiệu Ứng Phóng To
 • Cách Chỉnh Hình Thu Nhỏ Slide Trong Powerpoint
 • Hiệu Ứng Zoom Trong Powerpoint 365
 • Hiệu Ứng Chuyển Động Trong Powerpoint – Animations Và Transitions

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Mẹo Để Phát Video Trong Powerpoint 2010 Thật Ấn Tượng
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Video Vào Powerpoint 2010, 2013, 2022
 • Export A Presentation To A Video Clip In Powerpoint 2010 For Windows
 • Hướng Dẫn Chèn Thêm Header Và Footer Vào Slide Powerpoint
 • Cách Dùng Kỹ Thuật Trigger Trong Powerpoint Đơn Giản Dễ Thao Tác
 • 1. Hiệu ứng chuyển động trong PowerPoint

  1.1 Hiệu ứng chuyển động animations trong powerpoint

  Hiệu ứng chuyển động animations trong powerpoint, sử dụng cho từng đối tượng trong các slide riêng biệt. Bạn có thể áp hiệu ứng chuyển cho văn bản, hình ảnh, đồ thị, video… Bạn cũng có thể chỉnh sửa thời gian, thứ tự diễn ra các hiệu ứng đối với các đối tượng trong slide.

  Hiệu ứng chuyển động animations sử dụng khi bạn muốn tạo ra sự xuất hiện tuần tự của các nội dung trình chiếu. Các dạng hiệu ứng được cung cấp cho quá trình chuyển cảnh chỉ tạo ra sức thu hút và đẹp mắt hơn. Có nghĩa là khi làm việc với PowerPoint bạn nên cân nhắc sử dụng hiệu ứng cho các đối tượng khi tự sự cần thiết. Rất nhiều bạn “bị nghiện” hiệu ứng, bất kì nội dung nào cũng chèn hiệu ứng, gây khó chịu cho người xem

  Các bước tạo chuyển động trong PowerPoint

  Bước 1: Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng.

  Trước hết bạn cần lựa chọn đối tượng xuất hiện đầu tiên trong slide trình chiếu. Bạn muốn đối tượng nào xuất hiện trước thì chọn trước. Những đối tượng không được áp hiệu ứng chuyển sẽ xuất hiện cùng lúc với trang slide. Đối với 1 đoạn văn bản (văn bản trong text box); bạn có thể xem đó là 1 đối tượng, hoặc mỗi 1 đoạn văn nhỏ trong text box là một đối tượng riêng. Có nghĩa là bạn có thể tạo chung 1 hiệu ứng chuyển cho cả text box hoặc tạo hiệu ứng cho từng đoạn nhỏ trong textbox đó. Để có thể tạo hiệu ứng cho từng đoạn văn nhỏ trong text box bạn cần bôi đen đoạn nội dung cần áp dụng hiệu ứng.

  Bước 2: Áp dụng hiệu ứng chuyển động

  Bước 3. Tuỳ chọn hiệu ứng Effect option

  Khi bạn lựa chọn mũi tên More effect. Hoặc biểu tượng lệnh Add animation. Một bảng effect option hiện ra. Các hiệu ứng chuyển động được chia thành các nhóm lựa chọn none (không hiệu ứng); entrance (chuyển động vào); emphasis (nhấn mạnh); Exit (thoát ra):

    • Entrance: Tập hợp các hiệu ứng chuyển động từ ngoài vào. Tức là nó sẽ bắt nguồn từ phía ngoài của slide sau đó chuyển động vào vị trí định trước. Bạn lựa chọn các hiệu ứng trong nhóm này thì các đối tượng sẽ xuất hiệu giống với mô tả trong thumbnail
    • Emphasis: Hiệu ứng nhấn mạnh trong powerpoint, giúp tạo ra sự chú nhất mạnh vào chủ thể cần tạo chuyển động.
    • Exit: Là tập hợp các hiệu ứng thoát của đối tượng, Hiệu ứng này trái ngược với hiệu ứng Entrance. Đối tượng sẽ có xu hướng thoát ra khỏi slide khi bạn thực hiện chuyển
    • Motion Paths: Là một hiệu ứng vô cùng đặc biệt. Nó được thiết kế để tạo ra hiệu ứng chuyển động theo ý đồ riêng của bạn. Nhiệm vụ của bạn tạo ra 1 đường định hướng (đường path) sau đó đối tượng của bạn sẽ xuất hiện theo cách mà bạn đã định trường.

  Bước 4. Thiết lập các tuỳ chọn hiệu ứng effect control

  Tiếp theo bạn cần tìm hiểu về cách thiết lập các tuỳ chọn hiệu ứng trong powerpoint trên thanh option.

  Bước 5. Thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng

  1.2 Hiệu ứng chuyển động transitions trong powerpoint

  Hiệu ứng chuyển động trong PowerPoint dành cho Trang trình bày hay còn gọi là Hiệu ứng chuyển transitions. Cũng tương tự như với animations, Transitions cũng bao gồm rất nhiều các hiệu ứng chuyển.

  Các bước tạo chuyển động cho slide trong powerpoint

  Bước 1: Chọn Slide cần tạo hiệu ứng.

  Bước 2: Hiệu chỉnh hiệu ứng chuyển trong powerpoint

  Tương tự như các animations, bạn bạn cũng có các lệnh điều khiển, quản lý hiệu ứng: Preview (xem thử); effect options (quản lý hướng chuyển động); More ( show các hiệu ứng ẩn)…..

  2. Kết Luận.

  Như vậy Tôi vừa cùng các bạn tìm hiểu về các Hiệu ứng chuyển động trong PowerPoint. Các bạn cần lưu ý rằng với các hiệu ứng chuyển nói chung nó đều sử dụng chung một nguyên tắc. cho dù là chuyển động đối tượng, hay slide, hay bất kì chuyển động nào cũng vậy. Với powerpoint công việc là chuyển động trở nên dễ dàng hơn. Mong rằng với những gì chúng tôi vừa chia sẻ về các phần mềm tin học văn phòng cho các bạn sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình học tập cũng như rèn luyện của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phần Mềm Quyết Toán Gxd Chạy Trên Excel Là Giải Pháp Tốt Nhất Hỗ Trợ Công Việc Thanh Toán Khối Lượng Hoàn Thành, Quyết Toán Hợp Đồng
 • Vba Cơ Bản_ Bài 1_ Giới Thiệu
 • Embed An Excel File Into A Microsoft Word Document
 • Cách Khóa Mật Khẩu (Password) Cho File Excel Và Word
 • Outlook: Disable And Enable Previewing Attachments In Reading Pane
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100