Xem Nhiều 3/2023 #️ Những Hàm Thông Dụng Trong WordPress # Top 10 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 3/2023 # Những Hàm Thông Dụng Trong WordPress # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Hàm Thông Dụng Trong WordPress mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tăng bộ nhớ Php trong WordPress

Đặt trong file wp-config.php

1

define

(

‘WP_MEMORY_LIMIT’

,

’79M’

)

;

Khai báo và sử dụng Header trong WordPress

1

Gọi Header trong các file như page.php, single.php, …

1

Gọi Header trong trường hợp có nhiều file ví dụ : header-style-01.php, header-style-02.php

1

Khai báo và sử dụng Footer trong WordPress

1

Gọi footer trong các file như page.php, single.php, …

1

Gọi footer trong trường hợp có nhiều file ví dụ : footer-style-01.php, footer-style-02.php

1

Một số hàm hiển thị nội dung trong WordPress

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

Hiển thị đường dẫn đến thư mục của theme

1

2

3

4

5

Hiển thị đường dẫn đến thư mục của theme child

1

2

3

Hiển thị đường dẫn gốc của site (Domain)

1

Hiển thị đường dẫn tới thư mục chứa Source wp-admin

1

Hiển thị đường dẫn page trong WordPress

1

Hiển thị id của page hoặc post

1

Hiển thị tên trang web

1

1

2

3

Hiển thị tiêu đề của post hoặc page (Đặt trong vòng lặp while)

1

Hiển thị tiêu đề (Tên term) trong archive.php

1

2

3

Hiển thị tiêu đề category ngoài archive.php

1

2

3

Hiển thị nội dung của post hoặc page (Đặt trong vòng lặp while)

1

Hiển thị ngày tháng

1

2

3

Hiển thị đường dẫn đến chi tiết post hoặc page (Đặt trong vòng lặp while)

1

Hiển thị mô tả ngắn của bài viết (Đặt trong vòng lặp while)

1

Hàm cắt chuỗi

1

2

3

4

5

Gọi các thành phần con trong WordPress (Giống như Include)

1

Hiển thị Thumbnail của post (Đặt trong vòng lặp while)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Khai báo page Template (Tạo 1 page Template, ví dụ: page-contact.php, đặt câu khai báo ở đầu file)

1

Khắc phục lỗi không canh giữa hình ảnh trong Visual Editor Wordpress

1

2

3

img

.

alignright

{

float

:

right

}

img

.

alignleft

{

float

:

left

}

img

.

aligncenter

{

display

:

block

;

margin

left

:

auto

;

margin

right

:

auto

}

Một số hàm kiểm tra điều kiện (If & Else) trong WordPress

Kiểm tra trang chủ (front-page.php)

1

2

3

Kiểm tra trang chi tiết (Của kiểu 1 post type nhất định, ví dụ : single-sample.php)

1

2

3

Kiểm tra trang lưu trữ (Của kiểu 1 post type nhất định, ví dụ : archive-sample.php)

1

2

3

Get single.php custom

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Một số hàm khác

Next and Pre In Post

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hoặc

1

2

3

4

5

Xoá slug category custom post type. Copy code vào file function.php

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Vòng lặp gọi Repeater trong ACF:

1

2

3

Tags

1

2

3

4

5

6

7

Các Hàm Và Đối Tượng Thông Dụng Trong WordPress

Ở các bài trước của serie PHP cho WordPress Developer chắc bạn đã làm việc qua PHP khá nhiều rồi phải không, bạn cũng đã biết được rất nhiều vấn đề cơ bản trong PHP. Vậy thì ở bài này, hãy vận dụng các kiến thức đó vào việc xử lý một số hàm thông dụng trong WordPress mà khi bạn lập trình với nó bạn sẽ sử dụng rất nhiều, xin nhắc lại, rất nhiều.

Lưu ý: Nếu bạn cần biết thêm nhiều code trong WordPress, bạn có thể xem các bài viết WordPress Nâng Cao.

bloginfo() và get_bloginfo()

bloginfo() và get_bloginfo() là hàm lấy dữ liệu chung của website WordPress của bạn như tên website, đường dẫn website, phiên bản WordPress đang sử dụng,…Sở dĩ có hàm get_bloginfo() là vì hàm get chỉ hỗ trợ return, còn bloginfo() là nó in ra luôn.

Cấu trúc sử dụng: get_bloginfo( $show )

Trong đó, tham số show là tham số khai báo thành phần cần lấy ra, nó có một số tham số như sau:

'version' : Phiên bản WordPress đang sử dụng.

'language' : Mã ngôn ngữ của website đang sử dụng.

'stylesheet_url' : Đường dẫn đến tập tin chúng tôi của theme đang kích hoạt.

'stylesheet_directory' : Đường dẫn của thư mục theme đang kích hoạt.

'pingback_url' : Đường dẫn trỏ đến tập tin chúng tôi trên website.

'atom_url' : Đường dẫn của trình cấp Atom trên website.

'rdf_url' : Đường dẫn của trình cấp RDF trên website.

'rss_url' : Đường dẫn của trình cấp RSS trên website.

'rss2_url' : Đường dẫn của trình cấp RSS2 trên website.

Ví dụ sử dụng:

Hiển thị tên website

hoặc sử dụng get_bloginfo()

hoặc sử dụng get_bloginfo() trong việc kiểm tra xem nó có dữ liệu chưa.

<?php if( get_bloginfo('name') ) : bloginfo('name'); endif;

Đối tượng $post

Đối tượng $post nó sẽ chứa toàn bộ dữ liệu của các post mà truy vấn trên website gửi về cơ sở dữ liệu. Ví dụ khi bạn ra trang chủ thì mặc định website sẽ có một truy vấn để lấy danh sách các bài viết mới nhất, hoặc khi vào một template nào đó như nội dung bài viết, page, category,..thì nó sẽ có một query riêng để lấy dữ liệu về.

Nên đọc qua: Tìm hiểu Query và Loop trong WordPress

Bây giờ ví dụ bạn thử dump đối tượng $post ở tập tin chúng tôi của theme:

<?php var_dump( $post );

Kết quả sẽ trả về kiểu như thế này (nếu bạn đang thiết lập trang chủ hiển thị các bài mới nhất):

object(WP_Post)#121 (24) { int(1) string(1) "1" string(19) "2015-06-10 15:24:53" string(19) "2015-06-10 15:24:53" string(86) "Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!" string(12) "Hello world!" string(0) "" string(7) "publish" string(4) "open" string(4) "open" string(0) "" string(11) "hello-world" string(0) "" string(0) "" string(19) "2015-06-10 15:24:53" string(19) "2015-06-10 15:24:53" string(0) "" int(0) string(37) "https://hocphp-thachpham92.c9.io/?p=1" int(0) string(4) "post" string(0) "" string(1) "1" string(3) "raw" }

Từ đó, bạn có thể dựa vào đối tượng này mà lấy thông tin ra phù hợp như thế này:

Thế nhưng, bạn có một cách khác viết code gọn hơn đó là sử dụng các hàm template tags. Ví dụ để hiển thị tiêu đề của post trong đối tượng $post thì sẽ dùng template tag the_title().

Hint: Để xem query, hãy dump đối tượng $wp_query.

Lớp WP_Query

Khi bạn cần viết code để lấy danh sách các post mà bạn cần, thì bạn sẽ phải sử dụng đến lớp WP_Query (có thể dùng hàm get_posts() nhưng mình khuyên các bạn dùng WP_Query). Nó sẽ trả về kết quả là đối tượng chứa danh sách bài viết (giống $post).

Nên đọc qua: Tìm hiểu Query và Loop trong WordPress

$my_query = new WP_Query( 'posts_per_page=5&orderby=rand' ); <?php $args = array( ); $the_query = new WP_Query( $args ); var_dump( $my_query );

Bạn có đối tượng $my_query rồi thì chỉ cần sử dụng vòng lặp while() để nó hiển thị ra toàn bộ dữ liệu là được.

<?php $args = array( ); $the_query = new WP_Query( $args ); } } else { } /* Restore original Post Data */ wp_reset_postdata();

Hàm add_action() và add_filter()

Hai hàm này được sử dụng rất nhiều trong việc lập trình theme hoặc lập trình plugin. Muc đích của hai hàm này là can thiệp vào mã nguồn của WordPress hoặc mã nguồn của plugin/theme nào đó mà không cần sửa code trực tiếp trong mã nguồn.

Khái niệm action filter khá dài nên mình khuyên bạn đọc bài này.

Lớp WP_Widget

Hàm register_nav_menus() và wp_nav_menu()

<?php register_nav_menus( array( ) );

Và để hiển thị một menu location nào đó ra ngoài template, bạn có thể sử dụng hàm wp_nav_menu().

Hàm get_post_meta()

Hàm này sẽ có chức năng lấy các dữ liệu meta (trong bảng wp_postmeta của database) trong một post nào đó ra bên ngoài. Về hàm này bạn sẽ xem hướng dẫn custom field của mình để hiểu rõ hơn.

Tra cứu hàm WordPress

Lời kết

Bây giờ, việc của bạn là xem một số hướng dẫn cụ thể trong WordPress như Hướng dẫn lập trình theme WordPress và Hướng dẫn viết plugin xem thời tiết của chúng tôi để bạn vận dụng các kiến thức đó vào thực tế tốt hơn. Mình tin là chỉ cần như vậy bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được code trong WordPress rồi. Và nếu bạn cần hướng dẫn về code trong WordPres nhiều hơn nữa, hãy đọc các bài viết trong mục WordPress Development của mình.

Tài Nguyên Tra Cứu Hàm Và Hook Trong WordPress

Cho nên, ở đây mình sẽ giới thiệu bạn qua các tài nguyên mà có thể giúp bạn tra cứu tất cả các đoạn code trong WordPress (thậm chí là các plugin) một cách dễ dàng nhất nhằm phát triển kỹ năng của mình.

Hookr.io – Website tra cứu code cho WordPress tốt nhất

Và một trong các đặc điểm giúp Hookr trở nên có ích hơn với các lập trình viên đó là nó cũng có toàn bộ các đoạn code trong các plugin và theme phổ biến nhất. Ở thời điểm mình viết bài này thì Hookr đã có hỗ trợ 827 plugins và 62 themes.

Trong khi xem nội dung giải thích một hàm code trong Hookr, bạn có thể tuỳ chỉnh xem nội dung của hàm đó ở từng phiên bản khác nhau và khi rê chuột vào các tham số trong hàm nó sẽ có giải thích rất rõ ràng dễ hiểu.

Nói tóm lại, chúng tôi là một website rất tốt để tra cứu nhanh một code có sẵn nào đó trong WordPress và các plugins/themes có hỗ trợ. Tuy nhiên về mặt chi tiết thì ở Hookr sẽ không giải thích cặn kẽ như chúng tôi nên nếu bạn cần biết thêm thông tin thì vào đó tìm kiếm tiếp.

Zeal – Phần mềm tra cứu code cho Windows & Linux

Nếu bạn vẫn không thích vào chúng tôi để xem hướng dẫn thì tại sao lại không mang toàn bộ nội dung trên đó về máy nhỉ? Và Zeal là một phần mềm hỗ trợ bạn làm việc này. Nhưng không chỉ hỗ trợ xem code WordPress, nó còn hỗ trợ bạn tra cứu thông tin về rất nhiều ngôn ngữ lập trình hoặc các ứng dụng khác mà bạn có thể nhìn thấy trong bức ảnh trên đấy.

Dash – Ứng dụng tra cứu code cho Mac

Trong khi Zeal chỉ hỗ trợ cho Windows và các hệ điều hành Linux thì nó lại không hỗ trợ cho Mac mặc dù cũng là Linux như nhau. Nhưng không sao, chúng ta đã có một lựa chọn thay thế đó là sử dụng ứng dụng Dash với tính năng tương tự như Zeal và cả hai phần mềm này giống hệt nhau về thư viện code tra cứu. Ứng dụng này cũng hoàn toàn miễn phí nhưng bạn sẽ cần trả thêm một xíu phí để sử dụng các chức năng đặc biệt khác, nhưng mình thấy miễn phí cũng quá đủ rồi.

Lời kết

Thực ra tài nguyên để tra cứu code trong WordPress có rất nhiều mà bạn có thể tìm thêm với từ khoá ” WordPress Cheat Sheets ” nhưng mình nghĩ chỉ với các website và công cụ ở trên thì đã quá đủ cho việc tra cứu code trong WordPress rồi và thật sự mình cũng chỉ sử dụng các tài nguyên đó vì chỉ với một trong 4 tài nguyên ở trên thôi mình còn chưa sử dụng được hết 20% “nội công” của nó nữa.

Hướng Dẫn Sử Dụng Hình Ảnh Một Cách Thành Thạo Trong WordPress

WordPress đi kèm với một số công cụ khá gọn để quản lý và chỉnh sửa ảnh. Đáng buồn là người mới bắt đầu thường không biết hết được những tính năng chỉnh sửa ảnh WordPress này. Nếu bạn từng băn khoăn về cách sử dụng hình ảnh trong WordPress thì bạn tìm đúng nới rồi đấy. Trong bài này, chúng tôi sẽ đề cập đến các vấn đề ảnh phổ biến nhất trong WordPress và cách khắc phục chúng.

Những cách sử dụng hình ảnh trong WordPress

Tải hình ảnh lên là một tính năng khá cơ bản khi sử dụng hình ảnh trong WordPress, được quản lý bởi Media uploader.

Bạn có thể chèn ảnh trong nội dung của mình bằng cách nhấp vào nút “Add Media” trong màn hình chỉnh sửa bài đăng hoặc trang. Bạn cũng có thể trực tiếp tải ảnh lên “Media” và sau này dùng chúng trong bài đăng hoặc một trang.

Bạn sẽ cần truy cập Media ” Add new để tải ảnh lên. Đơn giản chỉ cần nhấp vào nút Select Files và sau đó chọn ảnh muốn tải lên từ máy tính.

Bạn có thể đã nhận thấy một số blog phổ biến sử dụng ảnh với văn bản được viền xung quanh. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng tính năng align.

Bạn có thể chọn liên kết ảnh khi tải lên ảnh và trước khi đưa nó vào bài đăng.

Nhấp chuột vào ảnh để chọn nó, và sau đó nhấp vào các nút căn chỉnh để điều chỉnh sự liên kết.

WordPress cho phép bạn dễ dàng thêm chú thích cho ảnh. Sau khi tải lên một ảnh, WordPress media uploader cho phép bạn cung cấp tiêu đề ảnh, mô tả và chú thích.

4. Làm thế nào để hiển thị ảnh trong các cột và hàng?

Người dùng thường hỏi chúng tôi làm thế nào để hiển thị gọn gàng các bức ảnh trong các cột và hàng.

Giả sử bạn muốn chia sẻ ảnh của một bữa tiệc sinh nhật, hoặc ảnh kỳ nghỉ, bạn có thể thêm từng cái một vào một bài đăng nhưng điều này sẽ khiến các ảnh trông như một danh sách dài ngoằng vậy..

Cách tốt hơn để nhóm ảnh là tạo thư viện ảnh.

Đơn giản chỉ cần tải lên ảnh khi chỉnh sửa bài đăng hoặc trang.

Trong trình tải lên media chọn các ảnh bạn muốn hiển thị và nhấp vào liên kết “Create Gallery” ở cột bên trái.

WordPress sẽ hiển thị cho bạn các thiết lập thư viện.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào nút “Insert Gallery” để kết thúc. Còn đây là bài Hướng dẫn tạo và chèn Gallery ảnh trong WordPress chi tiết cho bạn.

5. Tạo gallery ảnh đẹp responsive trong WordPress

Bạn sẽ nhận thấy rằng theo mặc định các gallery ảnh WordPress không trông tuyệt lắm trên di động và chúng cũng không dễ lướt lắm.

Nếu bạn thường tải ảnh và ảnh lên trang WordPress của mình thì bạn sẽ cần plugin gallery ảnh WordPress thích hợp.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Envira Gallery. Nó cho phép bạn dễ dàng tạo ra các thư viện ảnh đẹp và đầy đủ tiện nghi trên trang WordPress của bạn.

Tuyệt nhất là nó có thêm các tính năng bổ sung như Albums, mẫu thư viện, khả năng chia sẻ xã hội, trình chiếu, watermarking, phân trang, bảo vệ mật khẩu, gắn thẻ, chế độ xem toàn màn hình và nhiều hơn nữa.

6. Làm thế nào để sửa các bài viết thiếu Thumbnail / Ảnh đại diện?

Hầu hết các theme WordPress đều cho phép bạn hiển thị một ảnh đặc trưng cho các bài viết. Đây là cách thiết lập một ảnh đặc trưng trong WordPress để tránh thiếu thumbnail.

Sau khi tải lên bạn cần nhấp vào nút Set Featured Image. Còn nếu bạn muốn Xóa Hàng Loạt Ảnh Đại Diện Bài Viết vì một lí do nào đó thì bạn có thể chạy một truy vấn đơn giản.

Bạn sẽ xem được hình thu nhỏ của bài đăng trong hộp meta ảnh đặc trưng như sau:

Chèn ảnh đặc trưng trong trình chỉnh sửa bài đăng là một lỗi phổ biến được thực hiện bởi người mới bắt đầu.

Khi bạn đã đặt ảnh nổi bật, bạn không cần phải chèn nó vào trình soạn thảo bài đăng cùng với nội dung bài đăng.

Làm như vậy sẽ khiến ảnh đặc trưng xuất hiện hai lần. Một lần là ảnh đặc trưng và một lần như một ảnh bên trong bài viết.

8. Ảnh quá lớn? Làm thế nào để cắt ảnh trong WordPress?

Ảnh tải lên từ điện thoại hoặc máy ảnh thường quá lớn.

WordPress tự động tạo các kích thước ảnh nhỏ, trung bình và lớn cho ảnh gốc của bạn. Nhưng đôi khi bạn cần phải cắt ảnh với một kích thước khác.

WordPress không có Photoshop, nhưng nó đi kèm với một số tính năng chỉnh sửa ảnh cơ bản như kéo to, cắt xén, lật và xoay ảnh.

Vào Media ” Add new và tải lên ảnh của bạn. Sau khi tải lên bạn sẽ thấy một liên kết Chỉnh sửa bên cạnh ảnh đã tải lên.

Nhấp vào nó sẽ mở màn hình Chỉnh sửa Media, nơi bạn sẽ thấy nút Chỉnh sửa ảnh ngay bên dưới ảnh. Thao tác này sẽ mở trình chỉnh sửa ảnh WordPress.

Header image trong WordPress là tính năng của theme. Nhiều theme WordPress miễn phí và trả phí đi kèm với hỗ trợ cho các Header image.

Hãy tải lên ảnh theo tùy chỉnh của riêng bạn từ Appearance “ Customize. WordPress sẽ cho biết các yêu cầu về kích thước cho ảnh tiêu đề.

10. Làm thế nào để thêm một hình nền trong WordPress?

Cũng giống như các ảnh tiêu đề tùy chỉnh, hình nền tùy chỉnh cũng là một tính năng của theme WordPress. Nhiều theme WordPress đi kèm với hỗ trợ cho hình nền tùy chỉnh.

Truy cập Appearance ” Customise để khởi chạy tùy biến theme. Nếu bạn có thể thấy tùy chọn Hình nền thì theme của bạn có hỗ trợ nền tùy chỉnh.

Hãy đặt tên cho ảnh, tạo cho nó một nền cố định, hoặc cho phép nó được cuộn. Lưu thay đổi và xem trước trang web của mình.

11. Làm thế nào để tìm ảnh miễn phí cho các bài viết blog WordPress?

Có rất nhiều trang web để bạn tìm thấy ảnh miễn phí. Tuy nhiên, bạn sẽ sớm nhận thấy rằng ảnh trên các trang web đã được sử dụng quá nhiều và chúng quá chung chung.

12. Làm thế nào để gắn thẻ ảnh trong WordPress?

Nếu chạy một blog nhiếp ảnh thì bạn sẽ nhận thấy rằng WordPress không cho phép sắp xếp ảnh.

Không phải sẽ tuyệt hơn nếu bạn có thể gắn thẻ ảnh của mình để bạn và người dùng sẽ dễ dàng duyệt qua chúng?

May mắn thay, có một số plugin tuyệt vời cho phép bạn làm điều đó.

Envira Gallery cho phép bạn tạo các thư viện ảnh đẹp, sẵn sàng cho điện thoại di động trong WordPress. Bằng cách sử dụng thẻ, người dùng sẽ dễ dàng lọc và sắp xếp ảnh mà không cần tải lại trang.

13. Làm thế nào để nhập ảnh bên ngoài vào WordPress?

Câu hỏi này thường xuất hiện khi di chuyển trang web sang WordPress. Một số ảnh trên trang web vẫn sẽ trỏ đến vị trí cũ.

Đặc biệt người dùng nhập các blog từ Blogger, Squarespace hoặc chúng tôi sẽ phải đối mặt với sự cố này.

Mặc dù ảnh trên trang có thể xuất hiện chính xác nhưng chúng vẫn đang tải từ nguồn bên ngoài. Để giải quyết vấn đề này, tất cả những gì bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Import External Images.

14. Làm thế nào để yêu cầu ảnh đặc trưng cho các bài viết trong WordPress?

Khi chạy một trang web đa tác giả trong WordPress, một số tác giả sẽ không quen với chức năng ảnh đặc trưng.

Trong trường hợp này, bạn sẽ muốn nhắc nhở mình hoặc người dùng tải lên một ảnh đặc trưng bất cứ khi nào họ gửi một bài đăng trong WordPress.

Bạn hãy thực hiện việc này bằng cách cài đặt và kích hoạt trìnhplugin Featured Image.

Bạn và người dùng sẽ lưu các bài đăng dưới dạng bản nháp nhưng bạn không thể xuất bản bài đăng cho đến khi thêm một ảnh đặc trưng.

15. Làm thế nào để thiết lập một ảnh đặc trưng mặc định trong WordPress?

Việc tìm kiếm ảnh đặc trưng hoàn hảo cho mọi bài đăng hoặc bài viết là một nhiệm vụ khó khăn. Đôi khi bạn không muốn thêm một ảnh đặc trưng vào một bài đăng, nhưng theme của bạn sẽ hơi có vấn đề nếu không có ảnh đặc trưng

Đây là lúc mà một ảnh đặc trưng mặc định sẽ có ích. ảnh đặc trưng mặc định được sử dụng khi bài viết không có ảnh nổi bật của riêng nó.

Hãy đặt ảnh dự phòng mặc định bằng tay bằng cách thêm code trong tệp chúng tôi của theme hoặc cài đặt plugin Featured Image mặc định.

Dù bằng cách nào thì bạn vẫn sẽ có một ảnh đặc trưng mà nhìn ổn và hoàn toàn phù hợp trên trang web của mình.

16. Làm thế nào để hủy bỏ liên kết ảnh mặc định trong WordPress?

WordPress tạo ra nhiều bản sao của một ảnh tải lên ở các kích cỡ khác nhau. Theo mặc định nó thêm một liên kết đến tập tin ảnh gốc.

Bạn có thể đặt liên kết mặc định thành “none” để xóa liên kết, nhưng làm theo cách thủ công mỗi khi tải lên một ảnh sẽ hơi khó chịu một chút.

function wpb_imagelink_setup() { $image_set = get_option( 'image_default_link_type' ); if ($image_set !== 'none') { update_option('image_default_link_type', 'none'); } } add_action('admin_init', 'wpb_imagelink_setup', 10);

Bạn đang xem bài viết Những Hàm Thông Dụng Trong WordPress trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!