Xem Nhiều 6/2023 #️ Những Hàm Hay Sử Dụng Trong Lập Trình Theme WordPress # Top 12 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 6/2023 # Những Hàm Hay Sử Dụng Trong Lập Trình Theme WordPress # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Hàm Hay Sử Dụng Trong Lập Trình Theme WordPress mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày đăng: 14 – 04 – 2020

Lượt xem: 827 lượt

Nắm được các hàm này sẽ giúp bạn dễ tiếp cận với lập trình theme wordpress khi mới bắt đầu cũng như có thể chủ động thay đổi một số thành phần của theme.

Hàm bloginfo() và get_bloginfo()

Đây là hàm lấy một số thông tin có sẵn của website. Ví dụ như: Tiêu đề website, đường dẫn website, đường dẫn đến theme…

Các thông tin được trả về tùy thuộc vào tham số mà chúng ta truyền vào hàm này cụ thể như sau:

bloginfo(‘name’) : Hiển thị tên của trang web – ví dụ: Học WordPress

bloginfo(‘siteurl’) : Hiển thị địa chỉ trang chủ URL Website – ví dụ: https://hocwordpress.vn/

bloginfo(‘description’) : Hiển thị mô tả của trang web – ví dụ: Hướng dẫn wordpress – Khóa học wordpress

bloginfo(‘wpurl’) : Hiển thị địa chỉ url của trang web được thiết lập url từ bảng wp_options của database – ví dụ: https://hocwordpress.vn/

bloginfo(‘url’) : Hiển thị địa chỉ của trang Web – ví dụ: https://hocwordpress.vn/

bloginfo(‘charset’) : Hiển thị kiểu Charset Encoding của website ví dụ “UTF-8”

bloginfo(‘version’) : Hiển thị phiên bản WordPress hiện tại đang sử dụng

bloginfo(‘html_type’) : Hiển thị kiểu Content Type của WordPress mặc định là “text/html”

bloginfo(‘language’) : Hiển thị ngôn ngữ site đang sử dụng

bloginfo(‘stylesheet_url’) : Hiển thị địa chỉ đến file style.css

bloginfo(‘stylesheet_directory’) : Hiển thị link đến thư mục theme hiện tại

bloginfo(‘rss_url’) : Hiển thị địa chỉ RSS 0.92 feed

bloginfo(‘rss2_url’) : Hiển thị the RSS 2.0 feed

Các hàm này tương ứng để lấy nội dung của 3 file sau trong theme:

get_header() lấy nội dung của file chúng tôi

get_footer() lấy nội dung của file chúng tôi

get_sidebar() lấy nội dung của file chúng tôi

Các hàm này đều có tham số là các slug, để lấy nội dung của các file con ví dụ như:

get_header(‘child’) sẽ lấy nội dung của file chúng tôi . Đối với 2 hàm còn lại cũng tương tự.

Ngoài ra để lấy nội dung của một file bất kỳ trong lập trình theme wordpress chũng ta có thể sử dụng hàm get_template_part(), ví dụ như sau:

get_template_part(‘slider’) sẽ lấy nội dung của file chúng tôi trong theme.

get_template_part(‘content/gird’) sẽ lấy nội dung của file chúng tôi trong thư mục content của theme.

Đây là 2 hàm đơn giản mà vô cùng quan trọng trong lập trình theme wordpress. Nếu thiếu nó có thể dẫn đến một số chức năng hay plugin của website không hoạt động.

Hàm wp_head()

Ví dụ: Chúng ta dùng plugin wordpress seo thì hàm này sẽ bổ sung các thẻ meta giúp website chuẩn seo.

Hàm wp_footer()

Hàm wp_footer() có chức năng bổ sung các thành phần vào cuối của website như nhúng các đoạn js của plugin vào website.

Hàm này cũng giúp tạo thanh admin bar cho website khi chúng ta login vào website.

Để admin bar xuất hiện ngoài giao diện khi login vào chúng ta phải sử dụng wp_footer()

Một số hàm điều kiện trong lập trình theme:

Tổng kết:

Hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về những hàm hay dùng trong lập trình theme wordpress. Đây là những kiến thức ban đầu cho việc làm quen cũng như dễ tiếp cận với việc tạo theme sau này.

5

2

votes

Article Rating

How To Add Custom Navigation Menus In WordPress Themes

Do you want to add custom navigation menus in your WordPress theme? Navigation menus are the horizontal list of links displayed on top of most websites.

By default, WordPress themes come with pre-defined menu locations and layouts, but what if you wanted to add your own custom navigation menus?

In this article, we’ll show you how to easily create and add custom navigation menus in WordPress, so you can display them anywhere on your theme.

Most WordPress themes come with at least one spot where you can display your site’s navigation links in a menu.

You can manage menu items from an easy to use interface inside your WordPress admin area.

If you’re just looking to add navigation menus on your website, then simply follow our beginner’s guide on how to add a navigation menu in WordPress.

The goal of this tutorial is to help DIY / intermediate users add custom navigation menus in their WordPress themes.

We’ll be covering the following topics in this article:

Having said that, let’s take a look at how to add custom WordPress navigation menus in your theme.

Navigation menus are a feature of WordPress themes. Each theme can define its own menu locations and menu support.

To add a custom navigation menu, the first thing you need to do is register your new navigation menu by adding this code to your theme’s chúng tôi file.

function wpb_custom_new_menu() { register_nav_menu('my-custom-menu',__( 'My Custom Menu' )); } add_action( 'init', 'wpb_custom_new_menu' );

You can now go to Appearance ” Menus page in your WordPress admin and try to create or edit a new menu. You will see ‘My Custom Menu’ as theme location option.

function wpb_custom_new_menu() { register_nav_menus( array( ) ); } add_action( 'init', 'wpb_custom_new_menu' );

Once you have added the menu location, go ahead and add some menu items in the WordPress admin by following our tutorial on how to add navigation menus for beginners.

This will allow us to move on to the next step which is displaying the menu in your theme.

Next, we need to display the new navigation menu in your WordPress theme. The most common place where navigation menus are usually placed is in the header section of a website just after the site title or logo.

However, you can add your navigation menu anywhere that you want.

You will need to add this code in your theme’s template file where you want to display your menu.

<?php wp_nav_menu( array(

The theme location is the name that we selected in the previous step.

The container class is the CSS class that will be added to your navigation menu. Your menu will appear as a plain bulleted list on your website.

div.custom-menu-class ul { margin:20px 0px 20px 0px; list-style-type: none; list-style: none; list-style-image: none; text-align:right; } div.custom-menu-class li { padding: 0px 20px 0px 0px; display: inline; } div.custom-menu-class a { color:#FFFFFF; }

If you are creating a custom landing page or home page layout, then using a WordPress page builder plugin would make the whole thing a lot easier.

We recommend using Beaver Builder, which is the best WordPress page builder on the market. It allows you to create any type of page layout using simple drag and drop tools (no coding required).

This also includes adding a custom navigation menu to your page layout.

First, you’ll need to install and activate the Beaver Builder plugin. For more details, see our step by step guide on how to install a WordPress plugin.

We have a detailed step by step guide on how to make mobile-ready responsive WordPress menus.

Do More With WordPress Navigation Menus

Navigation menus are a powerful web design tool. They allow you to point users to the most important sections of your website.

WordPress allows you to do a lot more than just displaying links in your menu. Try these useful tutorials to extend the functionality of navigation menus on your WordPress site.

That’s all, we hope this ultimate guide helped you learn how to add a navigation menu in WordPress. You may also want to see our list of 25 most useful WordPress widgets, and our list of the must have WordPress plugins.

If you liked this article, then please subscribe to our YouTube Channel for WordPress video tutorials. You can also find us on Twitter and Facebook.

Các Hàm Và Đối Tượng Thông Dụng Trong WordPress

Ở các bài trước của serie PHP cho WordPress Developer chắc bạn đã làm việc qua PHP khá nhiều rồi phải không, bạn cũng đã biết được rất nhiều vấn đề cơ bản trong PHP. Vậy thì ở bài này, hãy vận dụng các kiến thức đó vào việc xử lý một số hàm thông dụng trong WordPress mà khi bạn lập trình với nó bạn sẽ sử dụng rất nhiều, xin nhắc lại, rất nhiều.

Lưu ý: Nếu bạn cần biết thêm nhiều code trong WordPress, bạn có thể xem các bài viết WordPress Nâng Cao.

bloginfo() và get_bloginfo()

bloginfo() và get_bloginfo() là hàm lấy dữ liệu chung của website WordPress của bạn như tên website, đường dẫn website, phiên bản WordPress đang sử dụng,…Sở dĩ có hàm get_bloginfo() là vì hàm get chỉ hỗ trợ return, còn bloginfo() là nó in ra luôn.

Cấu trúc sử dụng: get_bloginfo( $show )

Trong đó, tham số show là tham số khai báo thành phần cần lấy ra, nó có một số tham số như sau:

'version' : Phiên bản WordPress đang sử dụng.

'language' : Mã ngôn ngữ của website đang sử dụng.

'stylesheet_url' : Đường dẫn đến tập tin chúng tôi của theme đang kích hoạt.

'stylesheet_directory' : Đường dẫn của thư mục theme đang kích hoạt.

'pingback_url' : Đường dẫn trỏ đến tập tin chúng tôi trên website.

'atom_url' : Đường dẫn của trình cấp Atom trên website.

'rdf_url' : Đường dẫn của trình cấp RDF trên website.

'rss_url' : Đường dẫn của trình cấp RSS trên website.

'rss2_url' : Đường dẫn của trình cấp RSS2 trên website.

Ví dụ sử dụng:

Hiển thị tên website

hoặc sử dụng get_bloginfo()

hoặc sử dụng get_bloginfo() trong việc kiểm tra xem nó có dữ liệu chưa.

<?php if( get_bloginfo('name') ) : bloginfo('name'); endif;

Đối tượng $post

Đối tượng $post nó sẽ chứa toàn bộ dữ liệu của các post mà truy vấn trên website gửi về cơ sở dữ liệu. Ví dụ khi bạn ra trang chủ thì mặc định website sẽ có một truy vấn để lấy danh sách các bài viết mới nhất, hoặc khi vào một template nào đó như nội dung bài viết, page, category,..thì nó sẽ có một query riêng để lấy dữ liệu về.

Nên đọc qua: Tìm hiểu Query và Loop trong WordPress

Bây giờ ví dụ bạn thử dump đối tượng $post ở tập tin chúng tôi của theme:

<?php var_dump( $post );

Kết quả sẽ trả về kiểu như thế này (nếu bạn đang thiết lập trang chủ hiển thị các bài mới nhất):

object(WP_Post)#121 (24) { int(1) string(1) "1" string(19) "2015-06-10 15:24:53" string(19) "2015-06-10 15:24:53" string(86) "Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!" string(12) "Hello world!" string(0) "" string(7) "publish" string(4) "open" string(4) "open" string(0) "" string(11) "hello-world" string(0) "" string(0) "" string(19) "2015-06-10 15:24:53" string(19) "2015-06-10 15:24:53" string(0) "" int(0) string(37) "https://hocphp-thachpham92.c9.io/?p=1" int(0) string(4) "post" string(0) "" string(1) "1" string(3) "raw" }

Từ đó, bạn có thể dựa vào đối tượng này mà lấy thông tin ra phù hợp như thế này:

Thế nhưng, bạn có một cách khác viết code gọn hơn đó là sử dụng các hàm template tags. Ví dụ để hiển thị tiêu đề của post trong đối tượng $post thì sẽ dùng template tag the_title().

Hint: Để xem query, hãy dump đối tượng $wp_query.

Lớp WP_Query

Khi bạn cần viết code để lấy danh sách các post mà bạn cần, thì bạn sẽ phải sử dụng đến lớp WP_Query (có thể dùng hàm get_posts() nhưng mình khuyên các bạn dùng WP_Query). Nó sẽ trả về kết quả là đối tượng chứa danh sách bài viết (giống $post).

Nên đọc qua: Tìm hiểu Query và Loop trong WordPress

$my_query = new WP_Query( 'posts_per_page=5&orderby=rand' ); <?php $args = array( ); $the_query = new WP_Query( $args ); var_dump( $my_query );

Bạn có đối tượng $my_query rồi thì chỉ cần sử dụng vòng lặp while() để nó hiển thị ra toàn bộ dữ liệu là được.

<?php $args = array( ); $the_query = new WP_Query( $args ); } } else { } /* Restore original Post Data */ wp_reset_postdata();

Hàm add_action() và add_filter()

Hai hàm này được sử dụng rất nhiều trong việc lập trình theme hoặc lập trình plugin. Muc đích của hai hàm này là can thiệp vào mã nguồn của WordPress hoặc mã nguồn của plugin/theme nào đó mà không cần sửa code trực tiếp trong mã nguồn.

Khái niệm action filter khá dài nên mình khuyên bạn đọc bài này.

Lớp WP_Widget

Hàm register_nav_menus() và wp_nav_menu()

<?php register_nav_menus( array( ) );

Và để hiển thị một menu location nào đó ra ngoài template, bạn có thể sử dụng hàm wp_nav_menu().

Hàm get_post_meta()

Hàm này sẽ có chức năng lấy các dữ liệu meta (trong bảng wp_postmeta của database) trong một post nào đó ra bên ngoài. Về hàm này bạn sẽ xem hướng dẫn custom field của mình để hiểu rõ hơn.

Tra cứu hàm WordPress

Lời kết

Bây giờ, việc của bạn là xem một số hướng dẫn cụ thể trong WordPress như Hướng dẫn lập trình theme WordPress và Hướng dẫn viết plugin xem thời tiết của chúng tôi để bạn vận dụng các kiến thức đó vào thực tế tốt hơn. Mình tin là chỉ cần như vậy bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được code trong WordPress rồi. Và nếu bạn cần hướng dẫn về code trong WordPres nhiều hơn nữa, hãy đọc các bài viết trong mục WordPress Development của mình.

Các Hàm Cơ Bản Thông Dụng Trong WordPress Có Thể Bạn Chưa Biết

bloginfo() và get_bloginfo() là hàm lấy dữ liệu wordpress của website bạn đang sử dụng. Nó lấy các dữ liệu chung như:

+ Tiêu đề trang web

+ Đường dẫn trang web

+ Version của wordpress đang dùng…

Hàm get_bloginfo() là hàm lấy dự liệu trả về. Dữ liệu của get_bloginfo() có thể đem đi xử lý, còn bloginfo() cũng tương tự như dự liệu của hảm này tự động in ra luôn.

<?php bloginfo($info);

Trong đó $info là tham số các dữ liệu cần lấy:

name : Hiển thị tên của trang web

siteurl : Hiển thị địa chỉ trang chủ URL Website

description : Hiển thị mô tả của trang web

wpurl : Hiển thị địa chỉ url của trang web được thiết lập url từ bảng wp_options của database

url : Hiển thị địa chỉ của trang Web

charset : Hiển thị kiểu Charset Encoding của website ví dụ "UTF-8"

version : Hiển thị phiên bản WordPress hiện tại đang sử dụng

html_type : Hiển thị kiểu Content Type của WordPress mặc định là "text/html"

language : Hiển thị ngôn ngữ site đang sử dụng

stylesheet_url : Hiển thị địa chỉ đến file chúng tôi

stylesheet_directory : Hiển thị link đến thư mục theme hiện tại

rss_url : Hiển thị địa chỉ RSS 0.92 feed

rss2_url : Hiển thị the RSS 2.0 feed

<?php bloginfo('name');

Nếu bạn muốn tạo thêm các vị trí menu trong WordPress (Menu Location) thì sẽ cần sử dụng hàm register_nav_menus(). Cách sử dụng rất đơn giản lắm nè.

<?php register_nav_menus( array( ) );

Và để hiển thị một menu location nào đó ra ngoài template. Bạn có thể sử dụng hàm wp_nav_menu() như bên dưới.

3.Hàm Áp dụng trong vòng lặp của Query Post WordPress

Hiển thị ID của bài viết

Hiển thị ra tên của bài viết

Hiển thị Link bài viết

Hiển thị trích dẫn của bài viết

Hiển thị ngày tháng năm của bài viết, bạn cũng có thể thay đổi d/m/y thành d-m-y hoặc d-m-y h:m

Hiển thị tác giả của bài viết

Ví Dụ:

Bạn có 1 vòng lặp lấy ra tên và link các bài viết:

5.Các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress hỗ trợ lấy danh sách

Hiển thị danh sách tác giả của Website

Hiển thị danh sách các Pages

A:Nhận tên website /** * Add tên website vào Footer Admin * @author Nguyễn Toàn */ function remove_footer_admin () { echo get_bloginfo('name');; } add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

B:Cố định 1 tên

function remove_footer_admin () { echo 'Cam Ranh Media - CEO & Founder Nguyễn Toàn'; } add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

7.Hàm trở về phiên bản biên soạn Classic Editor

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false'); function remove_wp_admin_bar_logo() { global $wp_admin_bar; } add_action('wp_before_admin_bar_render', 'remove_wp_admin_bar_logo', 0); /** * Kiểm tra bài viết có hình đại hiện hay không. Nếu không có thì thay thế ảnh not found */ add_filter( 'post_thumbnail_html', 'cr_thumbnail_html' ); function cr_thumbnail_html( $html ) { if(!is_admin()){ if ( empty( $html ) ) } return $html; } /** * Loại bỏ tài nguyên chặn hiển thị CSS */ function add_rel_preload($html, $handle, $href, $media) { if (is_admin()) return $html; $html = <<<EOT EOT; return $html; } add_filter( 'style_loader_tag', 'add_rel_preload', 10, 4 ); function wps_deregister_styles() { wp_dequeue_style( 'wp-block-library' ); wp_dequeue_style( 'wp-block-library-theme' ); } add_action( 'wp_print_styles', 'wps_deregister_styles', 100 ); function footer_enqueue_scripts() { remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts'); remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9); add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5); add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5); } add_action('after_setup_theme', 'footer_enqueue_scripts'); /** * Loại bỏ toàn bộ các thông báo cập nhật bất kể của WordPress Core, plugin hay theme */ function remove_core_updates(){ } add_filter('pre_site_transient_update_core','remove_core_updates'); add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates'); add_filter('pre_site_transient_update_themes','remove_core_updates');

13.Hàm get dynamic_sidebar

Khi làm WP bạn cần biết các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress

Các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress xảy ra khi nào?

WordPress là gì?

WordPress là một phần mềm nguồn mở ( Open Source Software 1) được viết bằng ngôn ngữ lập trình website PHP và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Đây cũng là bộ đôi ngôn ngữ lập trình website thông dụng nhất hiện tại.

Có nên sử dụng WordPress không?

CMS WordPress cũng như mọi mã nguồn khác. Mỗi loại thường có ưu và nhược điểm riêng của từng loại. Do đó, việc có nên sử dụng WordPress không là quyền của mọi người.

Bạn đang xem bài viết Những Hàm Hay Sử Dụng Trong Lập Trình Theme WordPress trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!