Xem Nhiều 6/2023 #️ Những Câu Nói Của Master Yi Khi Ban/Pick Trong Lol # Top 7 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 6/2023 # Những Câu Nói Của Master Yi Khi Ban/Pick Trong Lol # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Câu Nói Của Master Yi Khi Ban/Pick Trong Lol mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tính cách của mỗi nhân vật trong game, 1 phần nào đó được thể hiện qua các câu thoại và Master Yi cũng vậy.

Câu nói khi Pick Master Yi

“My blade is yours.”

“Lưỡi kiếm của tôi là của bạn.”

Câu nói khi Ban Master Yi

“Doubt is the greatest enemy.”

“Nghi ngờ là kẻ thù lớn nhất.”

Câu nói khi Master Yi tấn công

Bậc thầy trong tấn công, Master Yi sẽ nói gì khi tng chiêu

“This will be… a harsh lesson.”

Đây sẽ là … một bài học khắc nghiệt.

“One cut, of many.”

Một vết cắt, của nhiều người.

“Defend yourself.”

Bảo vệ chính mình.

“Blade and body.”

Lưỡi và cơ thể.

“Never await victory.”

Không bao giờ chờ đợi chiến thắng.

Câu nói khi Master Yi di chuyển

Yi di chuyển, thường hay xàm mấy câu này.

“Let us begin.”

Hãy để chúng tôi bắt đầu.

“Anger gives motivation without purpose.”

Sự tức giận mang lại động lực mà không có mục đích.

“In me, Wuju lives on.”

Trong tôi, Wuju sống.

“Form before strength.”

Hình thành trước sức mạnh.

“The focused mind can pierce through stone.”

Tâm trí tập trung có thể xuyên qua đá.

“Do not let your pride blind you.”

Đừng để niềm kiêu hãnh làm bạn mù quáng.

“I will show you the path.”

Tôi sẽ chỉ cho bạn con đường.

“Doubt is the greatest enemy.”

Nghi ngờ là kẻ thù lớn nhất.

“A true master is an eternal student.”

Một bậc thầy thực sự là một sinh viên vĩnh cửu.

“Wuju style!”

Phong cách Wuju!

Câu nói chế nhạo của Master YI

Master Yi cực kỳ kêu hãnh, đôi khi buông những lời khinh thường kẻ địch.

“Your skills are inferior!”

Kỹ năng của bạn kém hơn!

“You wish to learn the hard way, I see.”

Bạn muốn học một cách khó khăn, tôi thấy.

“I will take an eye… heh, as if I don’t have enough already.”

Tôi sẽ để mắt … heh, như thể tôi chưa có đủ.

Câu nói hài hước của Master Yi

Một chút hài hước là có ở nhân vật này.,

“Wuju.. pass me that potion?”

Wuju .. cho tôi thuốc đó?

“The goggles? Just for reading!”

Kính bảo hộ? Chỉ để đọc!

“The key to immortality? Not dying.”

Chìa khóa của sự bất tử? Không chết.

Tìm hiểu thêm :

Câu Nói Của Kayle Khi Ban/Pick Trong Lol

Câu nói hài hước của Kayle

Một chút hài hước của Kayle làm cho trận đấu vui hơn

Evil fears only fire! And Yordles, because, what even ARE they?”

Nỗi sợ hãi chỉ có lửa! Và Yordles, bởi vì, thậm chí chúng là gì? “

“A thief, a murderer, and a corrupt guard, all walk into my sword. The end.” *Kayle laughs*

Một tên trộm, một kẻ giết người và một người bảo vệ tham nhũng, tất cả đều bước vào thanh kiếm của tôi. Sự kết thúc. * Kayle cười *

Câu nói chế nhạo của Kayle

Chế nhạo ư

“Surrender to the light and I will spare your soul!”

Đầu hàng với ánh sáng và tôi sẽ tha cho linh hồn của bạn!

“Ready to be judged?”

Sẵn sàng để được đánh giá?

Câu nói khi Kayle di chuyển

Mỗi khi di chuyển Kayle sẽ nói

“There is right, and there is wrong. All else is rationalization.”

Có đúng, và có sai. Tất cả những thứ khác là hợp lý hóa.

“The moment justice bends, it breaks.”

Khoảnh khắc công lý bị bẻ cong, nó bị phá vỡ.

“The righteous path begins with me.”

Con đường chính nghĩa bắt đầu với tôi.

“Only the divine may judge.”

Chỉ có thiêng liêng mới có thể phán xét.

“Mortals are blinded by their own misery.”

Người phàm bị mù bởi sự khốn khổ của chính họ.

“A clean cut divides darkness and light.”

Một vết cắt sạch sẽ phân chia bóng tối và ánh sáng.

“The divine path shows no footsteps.”

Con đường thiêng liêng cho thấy không có bước chân.

“To withhold justice is a dark sin…”

Giữ lại công lý là một tội lỗi đen tối …

“This world was not made to last.”

Thế giới này không được tạo ra để tồn tại.

“Emotions are a weakness.”

Cảm xúc là một điểm yếu.

“On wings of fire, hope ascends.”

Trên đôi cánh của lửa, hy vọng lên cao.

Câu nói khi Kayle tấn công từ cấp 1-11

Từ cấp 1 – 11 khi tấn công Kayle sẽ nói

“By divine edict!”

Bằng sắc lệnh thần thánh!

“Fear the cleansing fire.”

Sợ lửa làm sạch.

“Justice unyielding!”

Công lý kiên cường!

“Avarice falls!”

Avarice rơi!

“You fall short!”

Bạn bị hụt hẫng!

“Darkness begone!”

Bóng tối bắt đầu!

“Pay for your sins!”

Trả tiền cho tội lỗi của bạn!

“You deserve this!”

Bạn xứng đáng với điều này!

“Righteous glory!”

Vinh quang chính nghĩa!

“Stand and be judged!”

Đứng và được đánh giá!

“Surrender and I will make this quick!”

Đầu hàng và tôi sẽ làm điều này nhanh chóng!

“Fire reveals truth!”

Lửa tiết lộ sự thật!

“Save your excuses!”

Lưu lý do của bạn!

“I will not bend!”

Tôi sẽ không uốn cong!

“I bring the Light’s wrath!”

Tôi mang theo cơn thịnh nộ của Ánh sáng!

Câu nói khi Kayle di chuyển từ cấp 11 – 18

Khi tấn công từ cấp 11- 18 sẽ nói

Câu Nói Của Lux Khi Ban/Pick Trong Lol

Bắt đầu nào…

Câu nói của Lux khi Pick

Câu nói của Lux khi Ban

“But all my light puns would’ve brightened your day.”

“Nhưng tất cả các trò chơi chữ nhẹ của tôi sẽ làm sáng ngày của bạn.”

Tìm hiểu thêm:

Câu nói bắt đầu game

Mới vào game Lux sẽ có những phát ngôn này, nếu để ý các bạn sẽ nghe được.

“Demacia must lead by example.”

Demacia phải dẫn dắt bằng ví dụ.

“The sun is shining – we should too.”

Mặt trời đang chiếu sáng – chúng ta cũng nên như vậy.

“Together! For Demacia!”

Cùng nhau! Vì Demacia!

“I’ve been hiding my light long enough.”

Tôi đã che giấu ánh sáng của tôi đủ lâu.

Câu nói khi Lux tấn công

Mỗi hành động tấn công Lux sẽ có những phát ngôn riêng như sau:

“The light of Demacia!”

Ánh sáng của Demacia!

“Any excuse to twirl my wand!”

Bất kỳ lý do để xoay tròn cây đũa phép của tôi!

“Finish the fight!”

Kết thúc cuộc chiến!

“Burn away the shadows!”

Đốt cháy bóng tối!

“Take courage in the light!”

Hãy can đảm trong ánh sáng!

“This is my choice.”

Đây là sự lựa chọn của tôi.

“For justice, and all things bright!”

Vì công lý, và tất cả mọi thứ tươi sáng!

“Never deny who you are.”

Không bao giờ từ chối bạn là ai.

“I have to focus, but I can’t stop smiling!”

Tôi phải tập trung, nhưng tôi không thể ngừng mỉm cười!

“A beacon in battle.”

Một ngọn hải đăng trong trận chiến.

“Hope you like rainbows!”

Hy vọng bạn thích cầu vồng!

“Curiosity’s gonna kill one of us.”

Sự tò mò sẽ giết chết một người trong chúng ta.

“If you hate magic, you’re already blind.”

Nếu bạn ghét ma thuật, bạn đã bị mù.

“Illuminate the enemy.”

Chiếu sáng kẻ thù.

“Hey, who are you calling a lady?”

Này, bạn đang gọi ai là phụ nữ?

Câu nói của lux khi di chuyển

Di chuyển trong suốt trận đấu chắc không nói 1 câu đâu nhỉ :

“We can do this!”

Chung ta co thể lam được việc nay!

“Stay positive.”

“Lạc quan lên.”

“Lighting the way.”

“Chiếu sáng đường đi.”

“Into battle with hearts aglow.”

“Vào trận chiến với trái tim rực rỡ.”

“The world has seen enough darkness.”

“Thế giới đã thấy đủ bóng tối.”

“If you can smile, you can be the light.”

“Nếu bạn có thể mỉm cười, bạn có thể là ánh sáng.”

“Home is where the spark is.”

“Nhà là nơi có tia lửa.”

“Ooh, I’ve never been here before.”

“Ồ, tôi chưa bao giờ đến đây trước đây.”

“Shine with me.”

“Tỏa sáng với tôi.”

“Everywhere I go, the light follows.”

“Ở mọi nơi tôi đến, ánh sáng theo sau.”

“Pushing my limits.”

“Đẩy giới hạn của tôi.”

“I want to see everything.”

“Tôi muốn nhìn thấy mọi thứ.”

“I don’t have dark secrets – I have bright ones.”

“Tôi không có bí mật đen tối – tôi có những bí mật tươi sáng.”

“Keep believing.”

“Hãy tin tưởng.”

“The superior tactic is to never give up.”

“Chiến thuật vượt trội là không bao giờ bỏ cuộc.”

Câu nói hài hước của Lux

Một chút hài hước gửi đến các bạn từ Lux:

Double rainbow… what does it mean?”

Cầu vồng đôi … có nghĩa là gì? “

“Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain it?”

Chà, cầu vồng đôi là một hiện tượng quang học hiển thị quang phổ ánh sáng do mặt trời chiếu vào những giọt hơi ẩm trong khí quyển. Điều đó có giải thích được không?

Câu nói chế nhạo của Lux

Chế nhạo Ư !!!!

We should try being friends first, no?”

“Hello, person-who-irrationally-wants-to-kill-me! It’s so good to meet you!”

Xin chào, người-người-phi lý-muốn-giết-tôi! Thật tuyệt khi được gặp bạn!

“You don’t like me? Well, I’d rather talk to a statue.”

Bạn không thích tôi? Chà, tôi muốn nói chuyện với một bức tượng.

Xem câu nói tướng khác : Tại Đây

[gem id=3106392]

Câu Nói Của Viego Khi Ban/Pick Trong Lol

Các bạn xem các câu nói của Viego khi Ban/Pick trong 1 trận đấu LOL.

Audio Ban Pick Khi Viego di chuyển

“She waits for me beyond the mist. My queen. My love. My black and broken heart.”

“No price is too great. No atrocity beyond my reach. For her, I will do anything.”

“Submission or death for all who live. In the end, it matters not. I will see her face again.”

“It hurts, my heart. It hurts so much.”

“I want precious little yet am forced to kill for it.”

“Soon, this long cruel night will end. But not yet.”

“My forces scour the world. Nothing will escape.”

“We were beautiful once.”

“The curve of her lips, the softness of her smile.”

“She was the star that lit my path. Without her… darkness.”

“What is a wraith but the ravenous shadow of a man?”

“Stand against me. Call me villain. Die.”

“I feel her calling out ‘Viego, save me!'”

“I will take, and take, until there is nothing left but her.”

“The Shadow Isles are just the beginning.”

“The mist is my great unending sadness.”

“Her eyes were portraits of a world without my cruelty.”

“What is lost is never lost to me.”

“This mist has but one cure… and I will find her.”

“And so it was that love was the gravest sin of all.”

“It is such a small and fragile thing, love.”

“There is no salvation from the dark, for the dark is me.”

“Isolde is gone. Yet I remain.”

“I am already a monster suited for the horrors I must inflict.”

“The world denied my happiness. Now, all will die.”

“Isolde was my life. Viego died when she did and the ruined king was born.”

“The black mist flows from me like a tide. At times, it ebbs, but now we surge forward.”

“I remember her sinking beneath the waters… and then… and then…”

“A world that would rob me of beauty is a world that deserves destruction.”

“Hate me if you must. Until she returns to my arms, all will be brought to ruin.”

“I will rip her from the jaws of death. Fate cannot stop me. Nothing can.”

“A crown lost long ago, reborn in unlife, ripped away from his only love.”

Câu nói hài hước của Viego

“Sorry, went down the wrong pipe.”

“Mist, get out of my lungs, I command you.”

Câu nói chế nhạo của Viego

“You stand in the way of my love. A mistake.”

“Step aside, peasant. You are nothing compared to my queen.”

Khi Viego tấn công

Bạn đang xem bài viết Những Câu Nói Của Master Yi Khi Ban/Pick Trong Lol trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!