Xem Nhiều 3/2023 #️ Hướng Dẫn Tự Học Tin Học Văn Phòng # Top 10 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 3/2023 # Hướng Dẫn Tự Học Tin Học Văn Phòng # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Tự Học Tin Học Văn Phòng mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

– Có hai cách để mở cửa sổ in như sau:

+ Bấm vào “File” và chọn “Print”

+ Sử dụng tổ hợp phím “Ctrl +P”

– Sau khi mở cửa sổ in các bạn cài đặt ở các phần như sau:

+ Name: chọn tên máy in sử dụng

+ Print Range: chọn số slide cần in

+ Number of Copies: số bản cần in

+ Color/Grayscale: chọn kiểu in màu hay in trắng đen

In handout

Để in handout, bạn làm theo các bước sau:

Chọn máy in, tại Print Range có các tùy chọn sau:

ƒ All: in toàn bộ bài trình diễn.

ƒ Current Slide: chỉ in slide hiện hành (slide dang chọn trước khi vào lệnh in).

ƒ Selection: chỉ in các slide đang chọn trước khi vào lệnh.

ƒ Custom Show: chỉ in các slide trong custom show mà bạn đã thiết lập

ƒ Slides: in các slide mà bạn nhập vào hộp bên cạnh. Ví dụ để in từ slide 1 đến 6 thì nhập vào 1-5, để in các slide 2, 4, 5, 6, 7, 8 thì nhập vào 2, 4-8.

Nhập số lượng bản in cần thiết vào hộp Number of Copies (mặc định là 1). chọn tùy chọn Collate nếu muốn các bộ in ra lần lượt trọn bộ này rồi đến bộ khác.Tại hộp Color/Grayscale, bạn chọn kiểu in màu sắc khi in:

ƒColor: In đầy đủ màu sắc, màu sắc các slide in ra (trên máy in màu) sẽ giống với các slide mà bạn chiếu trên máy tính.

ƒGrayscale: In với tông màu xám, các màu nền sẽ không được in ra, các màu sắc sẽ được PowerPoint điều chỉnh sao cho bản in ra đҽp và rõ ràng nhất.

ƒPure Black and White: Tùy chọn này thích hợp cho việc gửi fax hoặc in lên phim máy chiếu overhead.

Các tùy chọn hữu ích khác:

ƒ Scale to Fit Paper: Phóng to kích thước các slide (nên dùng)

ƒ Frame Slides: Có thêm khung cho các slide trên handout (nên dùng khi nền slide là màu trắng)

ƒ Print Comments: In các chú thích trên slide

ƒ Print Hidden Slides: In cả các slide đang ẩn

ƒ High Quality: Tối ưu hóa chất lượng bản in

Nếu muốn, bạn có thể nhấn nút Preview để xem trước hình dáng của bản in, sau đó nhấn nútPrint để trở về hộp thoại Print.

Nhấn OK để in handout ra giấy.

Bài

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Like

Loading…

Related

Hàm Kỹ Thuật Dùng Trong Ms.excel (Mẹo Học Tin Học Văn Phòng)

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC HÀM KỸ THUẬT TRONG EXCEL VÀ BẢNG CHUYỂN ĐỔI THƯỜNG DÙNG

Trong bài viết trước đây chúng tôi có chuyển tới bạn đọc một số hàm lượng giác phổ biến từ đó chúng ta có thể sử dụng thành thạo hơn những hàm lượng giác trong Excel đó. Chúng vừa giúp bạn lập bảng tính để thực hiện các phép toán cơ bản trong đại số và giải tích lại hộ trợ học tập, thuyết trình, giảng dạy khá tốt. Đây là cách để tính toán kết quả nhanh và kiểm tra cho kết quả tính trên giấy của mình có chính xác hay không. Còn các hàm kỹ thuật lại hỗ trợ người dùng chuyển đổi các thông số và nếu bạn đang tìm hàm kỹ thuật Excel bài viết này sẽ tổng hợp những hàm phổ biến hiện nay.

Phần 1: Hàm CONVERT() – Hàm đổi đơn vị đo lường Phần 2: Hàm BIN2DEC() – Đổi số nhị phân sang số thập phân Phần 3: Hàm BIN2OCT() – Đổi số nhị phân sang số bát phân Phần 4: Hàm OCT2BIN() – Đổi số bát phân sang số nhị phân Phần 5: Hàm DEC2HEX() – Đổi số thập phân sang số thập lục phân Phần 6: Hàm HEX2DEC() – Đổi số thập lục phân sang số thập phân

ĐỔI SỐ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG NÀY SANG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG KHÁC Hàm CONVERT()

Cú pháp: = CONVERT(number, from_unit, to_unit)

Trong đó:

– number: Giá trị muốn chuyển đổi – from_unit: Đơn vị đo lường gốc (của number) muốn chuyển – to_unit: Đơn vị đo lường cho kết quả chuyển đổi

– Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi giữa Trọng lượng và khối lượng – Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi Khoảng cách – Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi Thời gian – Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi Áp suất – Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi Năng lượng – Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi Công suất – Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi Từ tính – Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi Nhiệt độ

VÍ DỤ: Để chuyển 68 độ F sang độ C chúng ta sẽ sử dụng cú pháp hàm CONVERT dạng: =CONVERT(68, “F”, “C”) Trong đó: – number: 68 – from_unit: “F” – to_unit: “C” Lúc này kết quả trả về là 20. Có nghĩa là 68 độ F bằng 20 độ C.

– Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi Dung lượng

– Bảng thống kê các đơn vị chuyển đổi Tiền tố Khoảng cách.

Là một trong những hàm kỹ thuật Excel được sử dụng nhiều, đơn vị tiền tố (prefix) viết tắt sau đây có thể được chuyển đổi qua lại với nhau. Khi nhập các đơn vị tiền tố viết tắt này, cần phân biệt chữ thường và chữ hoa.

Chú ý – Nếu loại dữ liệu nhập vào không hợp lệ, hàm sẽ trả về lỗi #VALUE! – Nếu loại đơn vị không tồn tại, hoặc không hỗ trợ tiền tố (prefix) viết tắt, hoặc không nằm trong cùng một nhóm, hàm sẽ trả về lỗi #NA!

ĐỔI SỐ NHỊ PHÂN SANG SỐ THẬP PHÂN Hàm BIN2DEC()

http://thuthuat.Chúng tôi/tong-hop-cac-ham-ky-thuat-trong-excel-5679n.aspx Cú pháp: BIN2DEC(number)

Trong đó:

– number: Là một số dạng nhị phân. + Number không thể chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits) + Bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 9 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

Chú ý – Nếu number là số nhị phân không hợp lệ hoặc nếu number chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits), BIN2DEC() sẽ trả về lỗi #NUM!

Để chuyển đổi số nhị phân 1100100 sang thập phân chúng ta thực hiện lệnh như sau: = BIN2DEC(1100100) Kết quả thu được là 100. Có nghĩa là số thập phân của 1100100 là 100.

Hàm DEC2BIN()

Cú pháp: DEC2BIN(number [, places])

Trong đó:

– number: Là một số nguyên dạng thập phân. + Nếu number âm, places được bỏ qua và DEC2BIN() trả về số nhị phân gồm 10 ký số (10 bits)+ + Bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 9 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai. – places: Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. + Nếu bỏ qua places, DEC2BIN() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. + Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết.

Để chuyển đổi số thập phân 9 sang số nhị phân có 4 ký số ta thực hiện lệnh sau: = DEC2BIN(9, 4) Và thu được kết quả 1001. Có nghĩa là số thập phân 9 khi được chuyển sang số nhị phân 4 ký số là 1001.

ĐỔI SỐ NHỊ PHÂN SANG SỐ BÁT PHÂN Hàm BIN2OCT()

Cú pháp: BIN2OCT(number [, places])

Trong đó:

– number: Là một số dạng nhị phân. + Number không thể chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits) + Bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 9 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai. – places: Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. + Nếu bỏ qua places, BIN2OCT() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết. + Nếu đơn giản như hàm SUM có lẽ người dùng đã dễ sử dụng hơn.

Chú ý – Nếu number là số nhị phân không hợp lệ hoặc nếu number chứa nhiều hơn 10 ký tự (10 bits), BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM! – Nếu number là số âm, BIN2OCT() sẽ bỏ qua places và trả về 10 ký tự số thuộc hệ bát phân – Nếu kết quả trả về có số ký số nhiều hơn places, BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM! – Nếu places không nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua – Nếu places không phải là số, BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #VALUE! – Nếu places là số âm, BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!

Để chuyển đổi số nhị phân 1001 sang số bát phân có 3 ký số ta thực hiện lệnh sau: = BIN2OCT(1001, 3) Kết quả thu về là 011. Điều này có nghĩa là số bát phân có 3 ký số của 1001 là 011.

ĐỔI SỐ BÁT PHÂN SANG SỐ NHỊ PHÂN Hàm OCT2BIN()

Cú pháp: OCT2BIN(number [, places])

Trong đó:

– number: Là một số dạng bát phân.

+ number không thể chứa nhiều hơn 10 ký số (30 bits) + Bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 29 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

Chú ý – Nếu number là số âm, places được bỏ qua và OCT2BIN() trả về số nhị phân gồm 10 ký số (10 bits) – Nếu number là số âm, nó không thể nhỏ hơn 7777777000; và nếu number dương, nó không thể lớn hơn 777 – Nếu number không phải là một số bát phân hợp lệ, hoặc kết quả trả về có số lượng các ký số nhiều hơn places, OCT2BIN() sẽ trả về lỗi #NUM! – Nếu places không nguyên, phần lẻ của places sẽ được bỏ qua – Nếu places không phải là số, OCT2BIN() sẽ trả về lỗi #VALUE! – Nếu places là số âm, OCT2BIN() sẽ trả về lỗi #NUM!.

Để chuyển đổi số bát phân 7777777000 sang số nhị phân ta thực hiện lệnh sau: = OCT2BIN(7777777000) Và nhận được kết quả là 1000000000. Điều này có nghĩa số nhị phân của 7777777000 chính là 1000000000

CHUYỂN ĐỔI GIỮA SỐ THẬP PHÂN VÀ SỐ LỤC PHÂN Hàm DEC2HEX()

Cú pháp: DEC2HEX(number [, places])

Trong đó:

– number: Là một số nguyên dạng thập phân. + Nếu number âm, places sẽ được bỏ qua và DEC2HEX() sẽ trả về một số thập lục phân gồm 10 ký số (40 bits) + Bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 39 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai. – places: Là số ký số muốn sử dụng ở kết quả. Nếu bỏ qua places, DEC2HEX() sẽ sử dụng một số lượng tối thiểu các ký số cần thiết. Đối số places chỉ cần thiết khi muốn thêm vào ở bên trái kết quả các ký số 0 để kết quả có đủ số ký số cần thiết, tham khào thêm hàm SUBTOTAL qua bài viết hướng dẫn sử dụng hàm SUBTOTAL của Chúng tôi

Để chuyển đổi số thập phân 100 sang số thập lục phân có 4 ký số ta thực hiện: = DEC2HEX(100, 4) Và nhận được giá trị là 0064. Điều này có nghĩa là số thập lục phân 4 ký số của 100 là 0064.

ĐỔI SỐ THẬP LỤC PHÂN SANG SỐ THẬP PHÂN Hàm HEX2DEC()

Cú pháp: HEX2DEC(number)

Trong đó:

– number: Là một số dạng thập lục phân. + number không thể chứa nhiều hơn 10 ký số (40 bits) + trong đó bit ngoài cùng bên trái là bit dấu, 39 bit còn lại là các bit giá trị, số âm được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

Chú ý – Phải nhập number trong một cặp dấu móc kép. – Nếu number không phải là một số thập lục phân hợp lệ, HEX2DEC() sẽ trả về lỗi #NUM!

Để chuyển đổi số thập lục phân 3DA408B9 sang số thập phân ta làm như sau: = HEX2DEC(“3DA408B9”) Và nhận được kết quả là 1034160313. Điều này có nghĩa là số thập phân của 3DA408B9 chính là 1034160313.

Địa chỉ đào tạo tin văn phòng, autocad, mos, kế toán thực tế uy tín tại Hà Nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Co sở 3: P1404B CC An Sinh, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789 hoặc 0976.73.8989

CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM CÁC KHÓA HỌC

Phần V. Bộ 4 Đề (20 Câu/Đề) Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng

Câu 3. Muốn hiển thị thanh công cụ Tables and Borders trên màn hình làm việc của Word ta chọn lệnh:

A. File/Toolbars B. View/Toolbars

C. Table/Draw Tables D. Table/Insert Table

Câu 4. Để lựa chọn các vùng liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào

A. Ctrl B. Alt C. Ctrl và Shift D. Shift

Câu 5. Trong MS Powerpoint, để xoá 1 slide trong tập tin trình diễn (Presentation) ta thực hiện các bước sau:

A. Chọn Slide / Edit / Delete Slide B. Chọn Slide / ấn phím Delete

C. Cả 2 câu A, B đều đúng. D. Cả 2 câu A, B đều sai.

Câu 6. Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn chấm dứt chế độ trình diễn ta phải:

A. Nhấn phím Break B. Nhấn phím Esc

C. Nhấn phím Space Bar D. Nhấn phím Enter

Câu 7. Khi đang làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím:

A. ESC B. Shift C. Tab D. Alt

Câu 8. Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A. Mở một hồ sơ đã có B. Mở một hồ sơ mới

C. Lưu hồ sơ vào đĩa D. Đóng hồ sơ đang mở

Câu 9. Phần mở rộng của tập tin thường thể hiện:

A. Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau cùng B. Kích thước của tập tin

C. Kiểu tập tin D. Tên thư mục chứa tập tin

Câu 10. Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn:

A. Cells B. Conditional Formatting

C. AutoFormat D. Column

Câu 11. Để thay đổi độ rộng cột trong excel, ta thực hiện :

A. Edit / Columns Width B. Tools / Columns Width

C. View / toolbar / Columns / Width D. Fortmat / Columns / Width

Câu 12. Trong MS Excel, hàm nào dùng để đếm các ô rỗng trong 1 danh sách:

A. COUNTIF B. COUNTBLANK

C. COUNT D. COUNTA

C. Custom Show

D. Setup Show / Show without animation

C. Setup Show / Show without narration

D. Setup Show / Show without animation

Câu 18. Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng :

A. Slide Show / Custom Animation B. Slide Show / Slide Transition

C. Slide Show / Custom Shows D. Slide Show / Action Settings

Câu 19. Trong soạn thảo Word, muốn chia văn bản thành nhiều cột , ta thực hiện:

A. Insert – Column B. View – Column C. Table – Column D. Format – Column

Câu 20. Để lựa chọn các vùng liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào

A. Ctrl B. Ctrl và Shift C. Alt D. ShiftĐáp án mã đề: 155

01. C; 02. C; 03. A; 04. C; 05. B; 06. D; 07. B; 08. B; 09. C; 10. A; 11. A; 12. B; 13. D; 14. B; 15. D;

16. D; 17. C; 18. D; 19. C; 20. A; Đáp án mã đề: 189

01. B; 02. D; 03. A; 04. B; 05. C; 06. C; 07. D; 08. D; 09. A; 10. C; 11. B; 12. B; 13. C; 14. B; 15. C;

16. D; 17. A; 18. C; 19. A; 20. A; Đáp án mã đề: 223

01. A; 02. B; 03. C; 04. D; 05. C; 06. B; 07. B; 08. A; 09. C; 10. A; 11. D; 12. B; 13. D; 14. C; 15. A;

16. A; 17. C; 18. D; 19. D; 20. C; Đáp án mã đề: 257

01. B; 02. B; 03. D; 04. A; 05. B; 06. C; 07. A; 08. D; 09. D; 10. B; 11. C; 12. B; 13. C; 14. C; 15. D;

16. C; 17. A; 18. A; 19. D; 20. D;

TT

Phím tắt

Tác dụng

48

Start+D

Chuyển ra màn hình Desktop

71

Ngoài ra để sử dụng thanh Menu bạn có thể kết hợp phím Alt+ký tự gạch châncũng sẽ xử lý văn bản cũng rất nhanh chóng, hiệu quả không kém gì tổ hợp phím tắt ở trên

Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Quản Lý Văn Bản Khoa Học, Hiệu Quả

Sử dụng excel quản lý văn bản là phương pháp được áp dụng khá phổ biến bởi tính khoa học và thuận tiện. Excel là giải pháp thay thế cách quản lý truyền thống bằng sổ sách, giúp quá trình xử lý các vấn đề phát sinh dễ dàng hơn

Hướng dẫn sử dụng excel quản lý văn bản khoa học, hiệu quả.

1. Sử dụng excel có thể quản lý những loại văn bản nào?

Phương pháp quản lý văn bản bằng excel thường được áp dụng cho tất cả các loại văn bản của doanh nghiệp, cụ thể là bao gồm 3 loại chính:

Sử dụng excel giúp doanh nghiệp quản lý và hệ thống các quy trình, thủ tục về văn bản bao gồm:

2. Hướng dẫn sử dụng excel quản lý văn bản

Bước 1: Xác định và xây dựng quy trình quản lý tài liệu bằng excel

Bước đầu tiên là cần xây dựng quy trình, sơ đồ quản lý tài liệu trên excel. Dựa vào sơ đồ này, bạn sẽ dễ dàng xác định được văn bản đang ở tình trạng nào, bước nào nhằm có phương hướng xử lý tiếp theo.

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu để có phương thức quản lý phù hợp.

Thống kê đầy đủ tất cả các văn bản của doanh nghiệp, không bỏ sót.

Mỗi sổ quản lý công văn, bạn cần tạo trên một sheet khác nhau để tiện quản lý. Khi có nghiệp vụ phát sinh với loại văn bản nào thì sẽ ghi sổ cho loại văn bản tương ứng. Tùy theo nhu cầu quản lý mà bạn có thể tạo các chỉ tiêu và tiêu đề cho cột trong bảng.

Một số chức năng hữu dụng khi xây dựng các sổ quản lý văn bản:

Chức năng Conditional formatting: Theo dõi tình trạng của văn bản. Chức năng này sẽ tự động thông báo những công văn đang cần xử lý để người thực hiện có phương hướng xử lý phù hợp.

Countif: Đếm số lượng văn bản xuất hiện trong sổ.

Vlookup: Tham chiếu theo từng loại văn bản.

Một số hàm để định dạng và ghép thành chuỗi đáp ứng yêu cầu.

Sử dụng excel quản lý văn bản là phương pháp khác nhiều người sử dụng bởi tiết kiệm chi phí và cách tạo lập đơn giản, cập nhật số liệu dễ dàng. Tuy nhiên, hình thức này tồn tại nhiều vấn đề hạn chế:

Không phải nhân sự nào cũng có kiến thức sâu về excel, đặc biệt là khi sử dụng các hàm công thức.

Dễ bị nhầm lẫn khi số lượng văn bản lớn.

Tính bảo mật thấp, dễ bị rò rỉ thông tin.

Tốn khá nhiều thời gian khi thực hiện tạo lập sổ quản lý.

Phương pháp quản lý văn bản bằng excel tồn tại nhiều hạn chế.

4. Văn phòng điện tử CloudOffice – Quản lý văn bản thuận tiện, dễ dàng

Sử dụng các giải pháp văn phòng điện tử được coi là giải pháp tối ưu nhất cho mọi doanh nghiệp. Hình thức này khắc phục tối đa các nhược điểm của phương pháp quản lý thủ công.

Quản lý văn bản đơn giản, chuyên nghiệp với CloudOffice.

Trong đó, phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice do Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực về quản lý văn phòng. CloudOffice giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn nhân lực, hỗ trợ nâng cao năng suất lao động cho nhân sự làm việc tại doanh nghiệp.

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Tự Học Tin Học Văn Phòng trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!