Xem Nhiều 12/2022 #️ Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Ln Trong Excel / 2023 # Top 19 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 12/2022 # Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Ln Trong Excel / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Ln Trong Excel / 2023 mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

 Hàm LN trong excel là một hàm lượng giác phổ biến trong toán học, hàm này được sử dụng để tính logarit tự nhiên của một số. Trong đó LN biểu thị câu lệnh logarit và theo cú pháp, chúng ta chỉ cần đặt bất kỳ số nào giá trị logarit mà chúng ta cần tìm. Ví dụ như giá trị LN của 1 là 0 và giá trị LN của e là 1. Chúng ta cũng có thể chọn bất kỳ số mũ hoặc tăng giá trị sức mạnh nào trong cú pháp.

Logarit tự nhiên của một số hay còn được gọi là loga Nepe là logarit cơ số e, tên của hàm lượng giác này được đặt theo tên của một nhà toán học đã sáng tạo ra nó đó là ông John Napier. Hàm LN là hàm tính toán logarit tự nhiên của một số. Logarit tự nhiên dựa vào hằng số e  với giá trị e xấp xỉ bằng 2.7183.

A. Tóm tắt lí thuyết về cú pháp hàm LN

Cú pháp của hàm LN:

=LN(number)

Trong đó:

Number là một giá trị cần lấy logarit

B. Ví dụ về hàm LN

Tại ô B2, cú pháp được sử dụng như sau:

= LN (B2)

Kết quả hiển thị trong ô B2 là: 0

Dựa trên bảng tính Excel ở trên,sao chép công thức cho các ô tiếp theo, kết quả trả về:

Cú pháp : = LN (B3) Kết quả : -0.693147181

Cú pháp : = LN (B4) Kết quả : 1.667706821

Cú pháp : = LN (B5) Kết quả : 1.098612289

Cú pháp : = LN (B6) Kết quả : 2.995732274

Cú pháp : = LN (B7) Kết quả : 1.704748092

Cú pháp : = LN (B8) Kết quả : 0.916290732

Cú pháp : = LN (B9) Kết quả : 4.605170186

Lưu ý: Hàm logarit tự nhiên là một hàm nghịch đảo của hàm số mũ và được sử dụng để mô hình phân rã theo hàm mũ. Hàm này tương đương với logarit cơ số  e  của một số, trong đó  e  là từ viết tắt của Euler.

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm If Trong Excel / 2023

Với những hàm IF, AND hay OR trong Excel thì những ai đã từng học lập trình sẽ dễ dàng nắm bắt được hơn, tuy nhiên những ai chưa từng học thì hoàn toàn có thể nắm được sau một vài ví dụ.

Hàm điều kiện IF là một trong những hàm chức năng của Excel được dùng đến nhiều nhất. Nếu biết kết hợp hàm IF với các hàm khác như AND, OR, NOT thì người dùng sẽ càng thuận lợi hơn trong việc kê khai dữ liệu và xếp loại, đánh giá tự động.

Tất nhiên với những hàm IF, AND hay OR thì những ai đã từng học lập trình sẽ dễ dàng nắm bắt được hơn, tuy nhiên những ai chưa từng học thì cũng hoàn toàn có thể lĩnh hội hết sau một vài ví dụ.

Hướng dẫn sử dụng Excel hàm IF

Để sử dụng hàm IF chúng ta có cấu trúc sau: =IF(Mệnh đề điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2)

Trong đó, giá trị 1 được sử dụng nếu mệnh đề điều kiện đúng, giá trị 2 được sử dụng nếu mệnh đề điều kiện sai.

Một ví dụ là khi chúng ta có bảng kê khai số ngày nghỉ phép trong năm ở cột A, và muốn cột B là nơi tự động xếp loại được thưởng đối với những ai không nghỉ ngày phép nào. Khi đó, tương ứng với giá trị ở ô A2, chúng ta sẽ nhập cấu trúc hàm cho ô B2 như sau:

=IF(A2=0,”Có”,”Không”) (trong đó có thêm dấu ngoặc kép là để chỉ định giá trị là ký tự text)

Điều hay nhất là khi một giá trị ở cột A thay đổi thì giá trị tương ứng ở cột B cũng được cập nhật.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện

Nếu muốn làm bảng xếp loại với nhiều hơn chỉ một trường hợp, chúng ta có thể lồng ghép nhiều hàm IF với nhau theo cấu trúc dạng như sau:

=IF(Mệnh đề điều kiện 1, Giá trị 1, IF(Mệnh đề điều kiện 2, Giá trị 2.1, Giá trị 2.2))

Như trên có nghĩa là nếu mệnh đề điều kiện 1 sai thì Excel sẽ xét tiếp đến mệnh đề điều kiện 2. Ví dụ cho trường hợp sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện có thể là khi chúng ta có bảng kê số tiền cân đối thu chi từng ngày ở cột A và muốn cột B tự động xếp loại xem ngày đó lỗ hay lãi.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF kết hợp AND, OR

Sẽ có nhiều trường hợp mà điều kiện của hàm IF là bao hàm của nhiều điều kiện thành phần, và khi đó chúng ta sẽ phải phối hợp các điều kiện bằng các hàm AND, OR…

Ví dụ tiêu biểu là khi chúng ta có bản kê điểm tốt nghiệp của các sinh viên ở cột A, có bản kê điểm thi quân sự ở cột B, và muốn cột C sẽ tự động xếp loại sinh viên nào được cấp bằng tốt nghiệp, sinh viên nào sẽ bị treo bằng.

Điều kiện ở đây là cả điểm tốt nghiệp lẫn điểm quân sự, không điểm nào được dưới điểm 5. Vì thế chúng ta sẽ phải lồng ghép hàm AND vào mệnh đề điều kiện hàm IF trong ô C2 để đảm bảo phải thỏa mãn cả 2 điều kiện thành phần như sau:

Hàm OR khác với hàm AND, khi không cần cả 2 điều kiện thành phần đều đúng mà chỉ cần 1 trong 2 điều kiện thành phần đúng. Vẫn với trường hợp ví dụ như trên, chúng ta có thể lồng ghép hàm OR và mệnh đề điều kiện hàm IF như sau để đảm bảo kết quả cuối cùng vẫn vậy:

=IF(OR(A2<5,B2<5),”Chưa được cấp”,”Được cấp”)

In bảng tính Excel từ file ra giấy là một nhu cầu cơ bản trong công việc của nhiều người. Mặc dù vậy không phải ai cũng thành thạo công việc này.

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Trong Excel / 2023

Lượt Xem:6810

Kênh Excel Online sẽ trình bày Hàm INDEX trả về giá trị của một ô tại giao điểm của một hàng và một cột trong một bảng hoặc một tham chiếu.

Tài liệu tham khảo của một phạm vi ô chứa giá trị trả về

[Tùy chọn] số vùng (trong trường hợp nhiều bảng)

Thứ tự các tham số là rất quan trọng. Thông thường, người dùng đảo ngược cài đặt của hàng và cột và chắc chắn, hàm không trả lại kết quả chính xác.

Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi có hai bảng gồm 1 tham số.

Thay đổi các giá trị trong D7 và D8 để thay đổi tên của tháng trong E7 và E8.

Để trả lại tháng của bảng ngang (màu vàng), chúng ta viết fonction như sau:

Lựa chọn phạm vi ô chứa dữ liệu của chúng tôi

Viết giá trị chỉ số (vị trí) mà chúng ta muốn trả về

Nhưng tất nhiên, chúng ta có thể thay thế giá trị 10 bằng tham chiếu của một ô như thế này

Bây giờ, nếu định hướng của nguồn là dọc (cột), văn bản bây giờ sẽ như thế này

Lựa chọn phạm vi ô chứa dữ liệu của chúng tôi

Để trống tham số thứ hai (vì hướng dọc)

Viết vị trí hoặc tham chiếu chứa giá trị trả về

Hàm INDEX rất mạnh với mảng 2 chiều. Như vậy, bạn có thể trả về giá trị của một ô bên trong một lưới dữ liệu.

Ví dụ, chúng ta muốn trả về giá trị lương bằng cách sử dụng 2 tham số

Số năm nghiên cứu (trong cột)

Số năm làm việc trong một công việc tương tự (trong hàng)

= INDEX (Nguồn, chỉ mục hàng, chỉ mục cột)

Điều bắt buộc là lựa chọn của bạn KHÔNG bao gồm các tiêu đề.

Đối với tham số đầu tiên, chúng tôi chỉ chọn dữ liệu của chúng tôi (không có tiêu đề)

Đối với tham số thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng giá trị của số năm nghiên cứu và chúng ta thêm 1. Bởi vì, nếu chúng ta muốn tìm giá trị hàng cho một người có 3 năm của Đại học, trên thực tế chúng ta phải tập trung vào Hàng thứ 4 của lưới của chúng tôi.

= INDEX (B7: G12, B3 + 1, MATCH (B4, B6: G6,0))

Hãy thử trong sổ làm việc để thay đổi giá trị trong B3 và B4 để thay đổi kết quả.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Weekday Trong Excel / 2023

Trong Excel có rất nhiều hàm tính toán thông minh hỗ trợ người sử dụng thực hiện xử lý thông tin chính xác và nhanh chóng. Trong đó hàm WEEKDAY là hàm rất có ích trong phân tích giúp xác định thời gian hoàn thành dự án để người dùng có thể lên kế hoạch làm việc phù hợp.

1. Mô tả về hàm Weekday

2. Cấu trúc hàm weekday trong Excel

Trong excel có hỗ trợ hàm WEEKDAY() để giúp người dùng có thể sử dụng được. Hàm WEEKDAY() sẽ trả về kết quả là một giá trị số nguyên dương. Hàm WEEKDAY() cho phép bạn có thể điều chỉnh tùy chọn để thiết lập ngày đầu tuần có thể là chủ nhật hoặc thứ 2 cũng như những số thứ tự bắt đầu cho ngày đầu tuần có thể là 0 hoặc 1.

Cú pháp của hàm như sau:

=WEEKDAY(serial_number, [return-type])

Trong đó:

serial_number: là một biểu thức thời gian và có thể là số hoặc có thể là ngày.

return_type: tùy chọn để thực hiện xác định kiểu giá trị trả về cho hàm WEEKDAY()

1 hoặc để trống: ngày chủ nhật sẽ có giá trị quy ước là 1, ngày thứ bảy có giá trị quy ước là 7.

2: ngày thứ hai sẽ có giá trị quy ước là 1, ngày chủ nhật có giá trị hàm là 7

3: ngày thứ hai có giá trị hàm là 0, ngày chủ nhật có giá trị hàm là 6

Trong trường hợp bạn bỏ qua đối số return_type thì kết quả hàm sẽ lấy giá trị mặc định là 1.

3. Những lỗi thường gặp khi sử dụng Hàm WEEKDAY

Trong quá trình sử dụng hàm WEEKDAY để tính ngày trong Excel, bạn cũng có thể gặp các lỗi phổ biến đó là:

#VALUE! lỗi: Trường hợp này xảy ra khi serial_number đã cho hoặc [return_type] đã cho không phải là số.

#NUM! lỗi – Xảy ra khi:

4. Cách sử dụng hàm weekday trong Excel

Bạn hãy xem làm thế nào mà có thể phân biệt chủ nhật và các ngày khác trong tuần. Nó có thể sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng những quy tắc định dạng có điều kiện.

Tuy nhiên khi bạn nhìn vào mặt thẩm mỹ thì sẽ không được rõ ràng. Vì vậy để cải thiện việc trình bày dữ liệu, bạn có thể thực hiện sử dụng định dạng có điều kiện để làm nổi bật các ngày trong tuần với các màu sắc đa dạng khác nhau.

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Ln Trong Excel / 2023 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!