Xem Nhiều 3/2023 #️ Hướng Dẫn Powerpoint_Bài 5: Hiệu Ứng Cho Văn Bản # Top 12 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 3/2023 # Hướng Dẫn Powerpoint_Bài 5: Hiệu Ứng Cho Văn Bản # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Powerpoint_Bài 5: Hiệu Ứng Cho Văn Bản mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chúng ta sẽ thực hành áp dụng hiệu ứng cho các đoạn văn bản (Textbox) trong slide số 3 ” Các kiểu hiển thị” của bài thuyết trình đã tạo trong phần trước. Các bước thực như sau: Trong chế độ Normal View, bạn chọn hộp văn bản cần áp dụng hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn hộp văn bản bên trái trong slide số 3.

* Sau khi chọn được một kiểu vừa ý thì nhấn nút OK. Ví dụ, bạn chọn lại kiểu Flip

1. Chọn lại hộp văn bản bên trái trong slide số3. Khi đó trong ngăn Animation Pane, hiệu ứng đã thiết lập cho đối tượng tương ứng trên slide cũng

được chọn.

* Nhóm Settings:

■ Direction: thiết lập hướng bay như trong tùy chọn Effect Options đã thực hiện ở phần trên.

■ Smooth start: hiệu ứng thực hiện chậm lúc đầu

■ Smooth end: hiệu ứng thực hiện chậm lúc cuối

■ Bounce end: hiệu ứng rung lắc của đối tượng lúc cuối. Ví dụ bạn thiết lập Bouce end là 0.5 giây (0.5 sec).

* Nhóm Enhancements:

■ Sound: qui định có âm thanh hay không khi thực hiện hiệu ứng và điều chỉnh âm lượng tại biểu tượng hình loa bên cạnh. Ví dụ, bạn chọn kiểu âm thanh là Camera.

■ After animation: thiết lập hành động cho đối tượng sau khi thực hiện xong hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn More Colors… và chọn màu xanh lá cây . Nghĩa là, đoạn văn bản sẽ đổi sang màu xanh sau khi thực hiện ứng.

4. Tại ngăn Timing:

* Delay: thiết lập thời gian chờ trước khi hiệu ứng bắt đầu thực thi. Ví dụ, bạn thiết lập thời gian chờ là 2 giây.

* Duration: thiết lập thời gian hay tốc độ thực hiện hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn tốc ộ thực hiện là 2 giây (2 seconds (Medium)).

* Repeat: thiết lập số lần thực thi lặp lại của hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn None để cho hiệu ứng chỉ thực hiện một lần.

* Tích chọn Rewind when done playing nếu muốn đối tượng bị trả về nơi xuất phát sau khi thực thi hiệu ứng.

5. Tại ngăn Text Animation:

* Animate attached shape. chỉ xuất hiện khi bạn định dạng shape cho hộp văn văn. Và nếu tích chọn tùy chọn này thì shape sẽ thực thi hiệu ứng trước, sau đó mới đến các hiệu ứng của văn bản chứa trong shape.

* In reverse order. các hiệu ứng sẽ thực thi theo trình tự ngược lại, văn bản có nhiều dòng thì sẽ thực thi hiệu ứng cho dòng cuối trước, dòng đầu sẽ thực thi hiệu ứng sau cùng.

7. Nếu các hiệu ứng là đơn giản thì chúng ta có thể thiết lập nhanh các thông số về hiệu lệnh thực thi hiệu ứng, thời gian thực thi và thời gian chờ trước khi thực thi hiệu ứng. Nếu trên slide có nhiều đối tượng áp dụng hiệu ứng là dùng các nút Move Earlier (đưa lên thực thi trước) hoặc Move Later (đưa xuống thực thi sau) để sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng của các đối tượng trên slide.

Thực hiện các bước như sau:

1. Chọn hộp văn bản bên trái trong slide số 3.

3. Để sao chép hiệu ứng cho nhiều đối tượng cùng lúc, bạn làm như sau:

* Tiếp theo, phải nhấp nút Animation Painter hai lần khi thực hiện lệnh sao chép hiệu ứng.

3. Để sắp xếp thứ tự thực thi hiệu ứng cho một đối tượng thì chọn hiệu ứng của đối tượng đó trong khung Animation Pane và nhấp nút mũi tên hướng lên để tăng độ ưu tiên hoặc nhấp mũi tên hướng xuống để giảm độ ưu tiên khi thực thi.

4. Để kiểm tra lại kết quả của việc sắp xếp, bạn nhấp vào nút Play để xem trước sự thực thi hiệu ứng của các đối tượng trên slide.

4. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape

Cách áp dụng hiệu ứng cho hình ảnh, clipart hay shape là giống nhau, phần này chúng ta sẽ thực hành áp dụng hiệu ứng cho các hình ở slide 4.

Thực hiện các bước như sau:

1. Chọn hình con bư ớm bên trái trong slide số 4.

* Tích chọn vào hộp Preview Effect rổi nhấp chuột vào tên các hiệu ứng và xem kết quả thể hiện trên slide.

* Sau khi chọn được một kiểu vừa ý thì nhấn nút OK. Ví dụ, bạn không thay đổi kiểu.

Thực hiện các tùy chọn như sau:

12. Chọn hình con bướm bên trái trong slide số 4.

* Nhóm Settings: Không thay đổ i trong phần

* Nhóm Enhancements:

■ Sound: chọn kiểu âm thanh Chime từ danh sách, tùy chỉnh âm lượng tại nút biểu tượng hình loa kế bên. Chọn No sound sẽ không có âm thanh kèm theo hiệu ứng.

■ After animation: Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này.

16. Nhấn nút OK sau khi hoàn tất.

17.Sao chép hiệu ứng cho hình con bướm bên phải trên slide.

Hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường đi dựng sẵn

Để minh họa cho việc áp dụng hiệu ứng di chuyển các đối tượng trên slide theo đường đi định sẵn, chúng ta hãy chèn thêm một hình ảnh vui vào slide số 5 trong bài thuyết trình và áp dụng hiệu ứng Motion Path hình này.

Thực hành theo các bước sau:

5.Bạn chọn nút Preview trên Ribbon sẽ thấy được hiệu ứng thực thi. Tuy nhiên tốc độ di chuyển quá nhanh, bạn hãy chọn lại hình chú khủng long và vào nhóm Timing trên ngăn Animations để thiết lập lại tổng thời gian thực thi hiệu ứng tại hộp Duration là 6 giây và chọn tùy chọn After Previous tại hộp Start.

1. Chọn SmartArt dạng danh sách trên slide số 2

2. Vào ngăn Animations, nhóm Animation, chọn More để mở hộp Animation Styles, chọn lệnh More Entrance Effects… hộp thoại Change Entrance Effect xuất hiện

4. Chọn Effect Options và chọn kiểu One by One. Tùy chọn thêm thời gian cho hiệu ứng tại nhóm Timing: Start chọn After Previous, Duration là 2 giây và Delay là 0.5 giây.

1. Chọn SmartArt dạng danh sách trên slide số 7

3. Vào Effect Options chọn One by One

Thực hành theo các bước sau:

1. Chọn slide chứa audio hoặc video. Ví dụ, bạn chọn đoạn phim bên trái trong slide 8.

2. Nhấn nút Play trên thanh điều khiển nằm dưới đoạn phim.

3. Để đánh dấu một điểm trên video hoặc audio:

Thiết lập các tùy chọn cho âm thanh

Khi chèn một tập tin âm thanh vào slide thì PowerPoint mặc định tập tin âm thanh này chỉ được phát khi bạn nhấp chuột lên nó. Phần này, chúng ta sẽ thực hiện một số tùy chỉnh để tập tin âm thanh phát và dừng theo ý muốn của mình.

1. Chọn slide chứa audio. Ví dụ, bạn chọn âm thanh trong slide 7.

* Volume: thiết lập mức âm lượng cho audio

* Start: thiết lập sự kiện nào xảy ra thì phát âm thanh.

■ Automatically: âm thanh tự động phát khi slide được trình chiếu. Ví dụ, bạn chọn Automatically.

■ Play across slides: âm thanh được phát liên tục khi chuyển sang các slide khác.

* Hide During Show: nếu chọn tùy chọn này để biểu tượng hình loa sẽ được ẩn trên slide khi trình chiếu. Ví dụ, bạn không chọn tùy chọn này.

■ Tại Startplaying: thiết lập điều kiện để phát âm thanh

– From beginning: sẽ phát âm thanh từ đầu. Ví dụ bạn chọn tùy chọn này.

– From last position: sẽ phát tiếp âm thanh từ vị trí điểm dừng trước kia

– From time: thiết lập thời gian bắt đầu trong tập tin âm thanh sẽ được phát.

■ Tại Stop playing: thiết lập điều kiện dừng phát âm thanh

– After current slide: sau khi chuyển sang slide mới. Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này.

– After: thiết lập cho âm thanh sẽ tiếp tục phát sau khi khi trình chiếu tiếp một số slide nữa.

■ Start: bạn chọn After Previuos

■ Delay: không cần chờ nên cho Delay là 0 giây.

■ Duration: bỏ trống, đây mặc định là độ dài thời gian của âm thanh

* Ngăn Audio Settings: thiết lập mức âm lượng và tùy chọn ẩn biểu tượng hình loa khi trình chiếu tại Display options. Ngoài ra, PowerPoint còn cung cấp thông về độ dài của âm thanh và tình trạng tập tin lưu trữ.

5. Bạn mở ngăn Animation Pane và sắp xếp lại thứ tự thực thi các hiệu ứng cho các đối tượng trên slide . Thông thường chúng ta sẽ cho âm thanh phát ngay sau khi đến lượt slide chứa nó trình chiếu. Do vậy bạn di chuyển hiệu ứng cho ối tượng âm thanh lên đầu danh sách các hiệu ứng.

Thiết lập các tùy chọn cho phim

Thiết lập các tùy chọn cho các đoạn video nhúng trong bài thuyết trình cũng tương tự như thiết lập tuỳ chọn cho âm thanh.

Thực hành theo các bước sau:

1. Chọn slide chứa video. Ví dụ, bạn chọn video bên trái trong slide 8.

* Volume: thiết lập mức âm lượng cho audio

* Start: thiết lập sự kiện nào xảy ra thì phát âm thanh.

■ Automatically: âm thanh tự động phát khi slide được trình chiếu. Ví dụ, bạn không chọn tùy chọn này.

* Play Full Screen: phát phim chế độ toàn màn hình. Ví dụ, bạn không chọn tùy chọn này.

* Hide While Not Playing. ẩn phim khi không phát. Ví dụ, bạn không chọn tùy chọn này.

* Loop until Stopped. nếu chọn tùy chọn này sẽ phát phim liên tục cho đến khi có một lệnh dừng xảy ra, chẳng hạn như là khi chuyển sang slide khác hoặc bạn kích chuột bấm nút dừng trên thanh điều khiển phim khi trình chiếu.

* Ngăn Effect: Không nên thiết lập gì thêm

4. Sắp xếp lại trình tự thực thi các hiệu ứng cho các đối tượng trên slide trong khung Animation Pane.

Thực hành theo các bước sau:

1. Chọn slide chứa video. Ví dụ, bạn chọn slide 8.

4. Thiết lập trigger như sau:

* Chọn WordArt

7. Hiệu ứng cho bảng biếu PowerPoint không có nhiều tùy chọn hiệu ứng cho đối tượng là bảng biểu. Chúng ta chỉ có thể áp dụng hiệu ứng lên toàn bộ bảng biểu giống như là áp dụng hiệu ứng cho một hình ảnh.

Thực hành theo các bước sau:

1. Chọn slide chứa bảng biểu trong bài thuyết trình. Ví dụ, bạn chọn bảng trong slide 10.

8. Hiệu ứng cho đồ thị

Đồ thị trong PowerPoint cũng là đối tượng được quan tâm nhiều với khá nhiều tùy chọn khi thiết lập hiệu ứng vì đồ thị rất thường được sử dụng trong các báo cáo. Chúng ta có thể áp dụng hiệu ứng cho cả đồ thị hoặc đến từng thành phần trong đồ thị nhu các chuỗi, các nhóm, từng thành phần trong chuỗi hoặc trong nhóm.

1. Chọn slide chứa bảng biểu trong bài thuyết trình. Ví dụ, bạn chọn bảng trong slide 10.

5. Để tùy chọn thêm các tính năng nâng cao thì chọn lệnh Show Additional Effect Options tại nhóm Animation.

* Tại ngăn Effect:

■ Sound: chọn âm thanh là Laser và điều chỉnh âm lượng tại biểu tượng hình loa bên cạnh.

■ After animation: chọn cho các cột đồ thị chuyển sang màu xanh sau khi thực thi hiệu ứng.

* Tại ngăn Timing: không điều chỉnh gì thêm so với bước 4

* Tại ngăn Chart Animation:

6. Nhấp nút OK để đóng hộp tùy chọn nâng cao và nhấn nút Preview trên Ribbon để xem trước kết quả thực thi hiệu ứng

9. Xóa bỏ hiệu ứng của các đối tượng trên slide

PowerPoint không có tính năng xo á hàng loạt các hiệu ứng đã thiết lập cho các đối tượng trên các slide trong bài thuyết trình mà chúng ta phải xóa hiệu ứng cho từng đối tượng.

các bước xoá hiệu ứng cho đối tượng:

1. Chọn đối tượng trên slide đang có hiệu ứng. Ví dụ bạn chọn Smart Art trong slide 2

Áp dụng hiệu ứng chuyển slide

Thực hành theo các bước sau:

3. Mở bài thuyết trình cần áp dụng hiệu ứng chuyển slide. Ví dụ, bạn hãy mở bài thuyết trình mà chúng ta đã tạo và thực hành trong các phần trước.

4. Chọn slide cần áp dụng hiệu ứng chuyển slide. Ví dụ, bạn chọn slide đầu tiên trong bài thuyết trình.

6. Chọn lệnh Effect Options và tùy chọn thêm cho kiểu hiệu ứng Doors vừa chọn. Ví dụ, bạn vẫn chọn là Vertical.

7. Chuyển đến nhóm Timing để thiết lập thời gian cho hiệu ứng Transition:

* Sound: ví dụ bạn chọn âm thanh khi chuyển slide là Chime

* Duration: thiết lập thời gian thực thi hiệu ứng chuyển từ slide này sang slide khác. Ví dụ, bạn chọn là 2 giây để có tốc độ thực thi vừa phải và dễ quan sát.

* Tại hộp After: thiết lập số phút:giây (mm:ss) sẽ tự động chuyển sang slide khác khi vẫn chưa có hiệu lệnh kích chuột. Tùy chọn này phải có khi muốn xây dựng bài thuyết trình tự động trình chiếu. Ví dụ, bạn chọn After là 8 giây. Trong thực tế, chúng ta cần tính toán thời gian sao cho khán giả có thể đọc hết nội dung trên slide trước khi chuyển sang slide khác.

* Bạn lặp lại các bước 2,3,4 ,5 để thiết lập hiệu ứng Transition cho các slide khác trong bài thuyết trình với các tùy chọn hiệu ứng độc lập với nhau. Việc làm này sẽ tốn nhiều thời gian nhưng bài thuyết trình sẽ sinh động và thu hút hơn . Ngoài ra, nội dung của mỗ i slide là khác nhau nên thời gian thực thi hoặc chờ chuyển slide của mỗi slide là khác nhau.

Xóa bỏ hiệu ứng chuyến slide

Việc xóa bỏ các thiết lập hiệu ứng chuyển slide rất đơn giản. Chúng ta có thể xóa bỏ hiệu ứng chuyển slide cho từng slide riêng lẻ hoặc thực hiện đồng loạt trên tất cả các slide.

Các bước xoá hiệu ứng chuyển slide:

1. Chọn một hay nhiều slide cần xoá hiệu ứng chuyển slide

11. Tự động hoá bài thuyết trình

Trong một số tru ờng hợp, chúng ta cần xây dựng bài thuyết trình với mục đích trình chiếu một cách tự động và không có người thuyết trình . các hướng dẫn trong phần này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó . Một bài thuyết trình tự hành phải đảm bảo 3 điều kiện sau:

* Hiệu ứng chuyển slide khi áp dụng phải chọn thêm tùy chọn After và thiết lập thời gian chờ chuyển slide cho tất cả các slide.

Thực hành theo các bước sau:

1. Mở bài thuyết trình cần áp dụng tự động.

12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình Với các nút điều kiện hoặc các siêu liên kết (hyperlink) đặt đúng chỗ trong bài thuyết trình sẽ giúp việc trình bày được dễ dàng hơn trong việc di chuyển hoặc nhảy đến một nội dung nào đó trong hoặc ngoài bài thuyết trình . chúng ta có thể tạo siêu liên kết cho các đối tượng trong bài thuyết trình như Textbox, shape, hình ảnh, bảng biểu, e-mail, tập tin của ứng dụng khác, …các địa chỉ internet, e-mail hoặc địa chỉ ftp sau khi nhập vào hộp văn bản sẽ được PowerPoint tự động chuyển thành các siêu liên kết:

■ Địa chỉ web: địa chỉ bắt đầu bằng http://hoặcwww

■ Địa chỉ e-mail: chuỗi ký tự không có khoảng trắng và có ký hiệu @ ở giữa .

■ Địa chỉ máy chủ FTP: địa chỉ bắt đầu bằng ftp://

Thực hành theo các bước sau:

1. Chọn văn bản hoặc đối tượng cần gán thêm hyperlink. Ví dụ, bạn hãy chọn văn bản “Microsoft PowerPoint 2 0 1 0 ” trong slide đầu tiên để thêm liên đến đến slide số 10 trong bài thuyết trình.

Thực hiện các bước sau:

* Liên kết đến một trình chiếu tùy biến (custom show) trong cùng bài thuyết trình. Cách tạo custom show sẽ trình by trong chương sau

■ Chọn một custom show mà bạn muốn nhảy đến khi trình chiếu bài thuyết trình trong hộp Select a place in this document.

■ Chọn thêm Show and return để khi trình chiếu xong custom show sẽ trở lại slide chứa hyperlink này. Liên kết đến một slide trong cùng bài thuyết trình: chọn tên slide muốn liên kết tới trong danh sách các slide trong hộp Select a place in this document. Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này và chọn slide số 10.

Thực hành theo các bước sau:

1. Chọn hộp văn bản thứ hai trong slide số2. Chúng ta sẽ thêm hyperlink cho nó để liên kết đến slide “Enrich Your Presentation” trong bài giới thiệu về phần mềm PowerPoint 2 0 1 0 “PowerPoint 2010Sample.pptx” .

3. Dưới khung Link to, chọn lệnh Existing File or Web Page và tìm đến chọn bài thuyết trình chứa slide cần liên kết đến trong khung Look in . Ví dụ, bạn chọn tập tin tên là PowerPoint 2010Sample.pptx

Bạn có thể tạo một hyperlink để mở một chương trình quản lý e-mail mặc định trên máy tính và tạo mới một e-mail để gửi cho ai đó với địa chỉ và tựa đề do bạn thiết lập sẵn .

Thực hành theo các bước sau:

1. Chọn slide đầu tiên, bạn dùng vẽ thêm một shape hình mặt cười trên slide này.

* Chọn shape Smiley Face và vẽ vào slide.

5. Trong hộp Subịect: nhập tựa đề cho e-mail Tạo liên kết đến địa chỉ Web hoặc máy chủ FTP Phần trước, bạn đã tạo hyperlink đến một slide trong và ngoài bài thuyết trình từ một đoạn văn bản hoặc từ một hộp văn bản . Trong phần này, bạn sẽ thực hành tạo hyperlink đến một trang web hay máy chủ FTP từ một hình ảnh .

Thực hành theo các bước sau:

Chọn slide đầu tiên. Chúng ta sẽ chèn thêm một hình logo Office nho nhỏ vào slide này và dùng nó liên kết vớ i địa chỉ trang web Office.com.

* Chọn hình OfficeOnline.jpg và nhấn Insertt để chèn vào slide

4. Nhấp nút OK hoàn tất

Thực hành theo các bước sau:

Chọn slide chứa đồ thị trong bài thuyết trình. Chúng ta sẽ vẽ thêm một nút lệnh để khi nhấn nút sẽ thực thi việc mở một tập tin Excel lưu số liệu thống kê về thị phần trình duyệt web trong năm 2009.

* Chọn tập tin và nhấn nút OK

4. Nhấn OK để hoàn tất.

Liên kết đen một ứng dụng và tạo một tài liệu mới

Chúng ta đôi khi cần minh họa cho một nội dung đang trình bày bằng một vài phép tính trên phần mềm bảng tính Excel chẳng hạn . Khi đó, việc tạo một hyperlink để mở và tạo một tập tin Excel mới nhằm phục vụ cho việc này sẽ rất cần thiết .

Thực hành theo các bước sau:

Chọn slide chứa đồ thị trong bài thuyết trình. Chúng ta sẽ vẽ thêm một nút lệnh mới để khi nhấn nút sẽ thực thi việc mở chương trình Excel và tạo mới một bảng tính mới.

* Tại hộp Name of new document: Nhập tên tập tin cần tạo kèm theo phần mở rộng của nó . các phần mở rộng thông dụng được liệt kê ở bảng bên dưới .

* Tại Full path: nhấn nút Change … và chọn nơi lưu tập tin nếu cần

* Tại When to edit:

■ Chọn Edit the new document later để khi gọi thì ứng dụng phù hợp (theo phần mở rộng) sẽ mở tập tin để hiệu chỉnh.

■ Chọn Edit the new document now thì ứng dụng phù hợp (theo phần mở rộng) sẽ mở tập tin lên để hiệu chỉnh ngay .

4. Nhấn OK hoàn tất

Thực hành theo các bước sau:

2. Trong hộp thoại Create New Theme Colors, đến phần Theme colors và thực hiện chọn màu cho 2 tùy chọn cuố i cùng là:

* Hyperlink: chọn lại màu cho văn bản có hyperlink

3. Nhấn nút Save để lưu Theme colors mới.

Nhấn mạnh hyperlink với âm thanh Thực hành thêm âm thanh cho hyperlink theo các bước sau:

1. Chọn hyperlink cần thêm âm thanh. Ví dụ, bạn chọn hyperlink logo Office trên slide đầu tiên.

4. chọn âm thanh tại Play sound và nhấn nút OK.

Hiệu chỉnh hoặc xóa hyperlink

Thực hành thêm âm thanh cho hyperlink theo các bước sau:

1. Chọn đối tượng có hyperlink cần hiệu chỉnh hoặc xóa. Ví dụ, bạn chọn hình mặt cười trên slide đầu tiên.

13. Hỏi đáp

Trước khi thực hành phần trả lời các câu hỏi, các bạn hãy sao lưu bài thuyết trình thành một bản sao có tên ThuchanhPowerPoint2 0 1 0_c h5_A . pptx để giữ nguyên nội tập tin cũ sử dụng thực hành tiếp trong các chương sau .

Câu 1. Trình bày cách thiết lập nhanh các hiệu ứng cho tất cả các slide? Trả lời:

Để áp dụng hiệu ứng nhanh cho các đối tượng trên slide, chúng ta cần thực hiện công việc này trong chế độ Slide Master View. Nếu số lượng các slide trong bài thuyết trình nhiều thì việc áp dụng hiệu ứng trong Slide Master View sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu bài thuyết trình chỉ có vài slide thì bạn nên thực hiện áp dụng hiệu ứng cho mỗi slide trong chế độ Normal View.

Mỗi Slide Master bao gồm một slide master và các slide layout. Khi áp dụng hiệu ứng cho các placeholder trên slide master thì các placeholder trên các slide layout thành phần sẽ được thừa kế các hiệu ứng này . Khi đó, các hiệu ứng sẽ giống nhau cho tất cả các slide trong bài thuyết trình. Tuy nhiên, bạn có thể vào các slide layout để thay đổi lại hiệu ứng và khi đó các slide trong bài thuyết trình sử dụng kiểu layout nào sẽ có hiệu ứng theo hiệu ứng đã thiết lập cho slide layout trong chế độ Slide Master. các bước thực hiện như sau:

1. Mở bài thuyết trình ThuchanhPowerPoint2010_Ch5_A.pptx

5. Nhấn nút Close Master View trở về chế độ soạn thảo bình thường sau khi hoàn tất. Các hạn chế & lưu ý:

* Không linh động trong các kiểu hiệu ứng trên mỗi slide

* Không linh động trong việc thiết lập thời gian trên mỗi slide

* Không nên áp dụng hiệu ứng cho các placeholder l à footer, ngày tháng, đánh số slide

* Không nên áp dụng hiệu ứng cho các hình nền slide

Mỗi Slide Master bao gồm một slide master và một vài slide layout. Những điều chỉnh về định dạng, font chữ, hình ảnh trên slide master ngay lập tức được các slide layout kế thừa. Do vậy, bạn chỉ cần tạo bộ nút cho slide master. Nếu bạn muốn mỗi kiểu slide layout có bộ nút điều hướng khác nhau thì bạn phải vào các kiểu slide layout đó để tạo bộ nút tuông ứng.

Thực hành theo các bước sau:

1. Mở bài thuyết trình ThuchanhPowerPoint2010_Ch5_A.pptx

Câu 3. Có cách nào không cho hiệu đường gạch dưới của văn bản có hyperlink hay không? Trả lời:

PowerPoint không hỗ trợ xóa bỏ đường gạch chân của văn bản có hyperlink. Do vậy, nên thay thế việc chèn hyperlink cho văn bản bằng chèn hyperlink cho hộp shape chứa văn bản.

các bước thực hiện như sau:

1. Ví dụ, chúng ta sẽ điều chỉnh lại hyperlink của văn bản “Microsoft PowerPoint 201 0 ” trên slide đầu tiên.

2. Bạn chọn văn bản “Microsoft PowerPoint 2 0 1 0 ” rồi nhấp phải chuột và chọn lệnh Remove Hyperlink.

4. Chọn Place in This Document tại Link to và chọn slide số 10 trong danh sách Select a place in this document.

5. Nhấn OK hoàn tất việc điều chỉnh.

Cách này có thể áp dụng khi hộp văn bản có nhiều dòng và mỗi dòng văn bản có thể tạo hyperlink khác nhau. các bước thực hiện như sau:

1.Ví dụ, chúng ta sẽ điều chỉnh lại hyperlink của văn bản “Microsoft PowerPoint 2 0 1 0 ” trên slide đầu tiên.

2. Bạn chọn văn bản “Microsoft PowerPoint 2 0 1 0 ” rồi nhấp phải chuột và chọn lệnh Remove Hyperlink.

4. Vẽ một hình chữ nhật đè lên vùng tựa đề.

* Chọn Shape Outline và chọn No Outline

Câu 4. Muốn chèn Logo công ty vào tất cả các Slide trong một bài báo cáo có rất nhiều slide thì phải làm sao? Trả lời:

Có nhiều cách làm, tuy nhiên cách làm nhanh và ít làm tăng dung lượng tập tin bài thuyết trình là chèn Logo vào slide master trong chế độ Slide Master View.

Thực hành theo các bước sau:

3. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện.

Câu 5. Có cách nào cho một bản nhạc phát từ đầu đến cuối bài thuyết trình hay không? Trả lời:

Chúng ta có thể thiết lập cho một bản nhạc chèn vào slide đầu tiên nhưng có thể phát từ đầu đến cuối bài bài thuyết trình. các bước thực hiện như sau: 1. Mở tập tin chúng tôi lên và chèn vào một bản nhạc ở slide đầu tiên.

Làm Hiệu Ứng Cho Bài Thuyết Trình Powerpoint

Bài trước, bài 5: Cách làm cho bài Powerpoint đẹp hơn

Các hiệu ứng giúp cho bài trình diễn PowerPoint thêm sinh động, thu hút người xem. Đây là thế mạnh của PowerPoint.

Việc thêm hiệu ứng vào Powerpoint là công việc mang tính sáng tạo cao. MS Powerpoint cung cấp sẵn các hiệu ứng cùng với các thiết lập. Công việc của người soạn bài powerpoint là phải biết kết hợp các hiệu ứng đơn lẻ cùng với các thuộc tính để làm cho bài powerpoint sinh động, tạo được hoạt cảnh mình mong muốn trong bài trình chiếu, báo cáo, bài giảng,…

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các loại hiệu ứng và các kiểu hoạt cảnh để áp dụng vào bài trình diễn của mình.

1. Hiệu ứng cho văn bản

Tạo một slide có một ô text như hình dưới để thực hành áp dụng hiệu ứng cho ô văn bản.

Chọn đoạn văn bản, sau đó vào ngăn Animations trên thanh Ribbon rồi chọn lệnh Custom Animation từ nhóm Animations.

chọn nút Add Effect từ khung Custom Animation bên phải cửa sổ PowerPoint.

Khi danh sách các hiệu ứng xổ xuống, nhấp chọn Entrance, sau đó chọn kiểu Fly In. (Các bạn nên tự tìm hiểu các kiểu hiệu ứng này bằng cách nhấp chọn chúng và xem trước kết quả minh họa trên slide).

Nhấn nút Save để lưu lại bài làm, nếu muốn xem hiệu ứng vừa thiết lập cho slide hiện hành thì nhấn phím f5 (Xem danh sách các phím tắt trong PowerPoint).

2. Hiệu ứng cho hình ảnh

Trong bài này chúng ta sẽ thực hành chèn thêm một hình vào slide, sau đó thực hiện hiệu ứng cho hình di chuyển từ điểm này đến điểm khác trên slide.

Dùng slide bài tập trên, chèn hình một con rùa dưới góc trái slide. Ta sẽ làm cho con rùa này bò từ trái qua phải.

Tương tự hiệu ứng chọn hình vừa hoàn thành ở phần trước, chọn ngăn Animations trên thanh Ribbon, sau đó bạn chọn tiếp lệnh Custom Animation.

Từ khung Custom Animation bên phải cửa sổ PowerPoint, bạn nhấp chọn nút Add Effect, sau đó chọn …Nội dung chỉ dành cho thành viên…

Xem các bước chi tiết trong hình dưới:

…Nội dung chỉ dành cho thành viên…

Rồi dùng chuột vẽ một đường cong từ góc dưới bên trái slide kéo dài lên góc trên bên phải của slide giống như hình sau đây:

Sau khi vẽ đường cong đến góc trên bên phải, bạn nhấp chuột hai lần để kết thúc lệnh vẽ. Khi đó, hình con rùa sẽ tự động di chuyển theo đường cong này.

Tại mục Speed, chọn Very Slow để giảm tốc độ di chuyển của hình

Bạn có thể xem hiệu ứng trên slide tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấn vào nút Play hoặc Slide Show ở cuối khung Custom Animation.

Nhấn nút Save để lưu bài lại.

Trong bài này chúng ta sẽ thực hành cách tạo hiệu ứng cho các thành phần trên đồ thị ( Chart animation). Bạn hãy mở tập tin thực hành ở các phần trước, hoặc chèn một đồ thị vào slide (xem lại bài này), sau đó chọn slide có chứa đồ thị. Bạn hãy dùng chuột chọn lên đồ thị để bắt đầu áp dụng hiệu ứng.

Tương tự phần trên, chọn ngăn Animations trên thanh Ribbon, sau đó chọn tiếp Custom Animation. Từ khung Custom Animation, nhấp chọn nút Add effect, sau đó chọn More Effects… để PowerPoint liệt kê tất cả hiệu ứng.

…Nội dung chỉ dành cho thành viên…

Nhấp chọn lên hiệu ứng của đồ thị trong danh sách hiệu ứng đang áp dụng cho slide, sau đó chọn tiếp …Nội dung chỉ dành cho thành viên…

Trong hộp thoại vừa mở ra (Wipe), chọn ngăn Chart Animation rồi chọn By Element in Category tại Group chart. Sau đó nhấn OK để hoàn tất.

Một số thuộc tính nâng cao khi thực thi hiệu ứng cho đồ thị (hình trên):

Áp dụng hiệu ứng cho từng thành phần trong các nhóm trên đồ thị nhấn F5 để xem kết quả và nút Save để lưu bài lại.

4. Hiệu ứng chuyển slide

Qua các bài trên các bạn đã tạo được hiệu ứng cho các đối tượng Text, Chart, Picture.

Bài này sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng khi chuyển từ một slide này sang slide khác (slide transitions) trong bài thuyết trình.

Trước tiên, bạn hãy mở tập tin thực hành ở phần trước. Sau đó chọn nút Slide Sorter. (Xem lại phần 3, bài 5: Làm Cho Bài Powerpoint Đẹp Hơ n)

Nhấp chuột chọn ngăn Animations, sau đó nhấp chuột vào ký hiệu mũi tên hướng xuống để tìm đến hiệu ứng mong muốn (xem hình).

Nhấn f5 để xem kết quả và nhấn nút Save để lưu bài thuyết trình lại.

5. Tự động chuyển slide Powerpoint

Bài này sẽ hướng dẫn cách thiết lập sao cho việc chuyển từ slide này sang slide khác sẽ được thực hiện tự động sau một thời gian qui định trước.

Trước tiên, bạn hãy mở tập tin thực hành ở phần trước. Sau đó chọn nút Slide Sorter.

Từ ngăn Home trên thanh Ribbon, chọn …Nội dung chỉ dành cho thành viên… .

Nhấp chuột chọn ngăn Animations, tại Advance Slide nhấp chuột vào chọn Automatically After (xem hình).

Chọn thiết lập tự động thực thi hiệu ứng theo thời gian Nhấp các nút mũi tên lên/xuống để thiết lập thời gian chuyển slide (tính bằng phút:giây). Ví dụ như chúng ta thiết lập là 5 giây.

Muốn xem kết quả như thế nào thì chọn vào nút Slide Show hoặc nhấn nút Save để lưu bài lại.

Nếu bạn muốn cảm ơn, vui lòng sử dụng các icon Facebook phía dưới cùng để chia sẻ cho bạn bè mình. Đó là cách để giới thiệu cũng như giúp chúng tôi phát triển.

Tạo Hiệu Ứng Cho Văn Bản Và Các Đối Tượng Trong Powerpoint 2022

Trong PowerPoint 2016, người dùng có thể tạo hiệu ứng động cho văn bản và các đối tượng như clip art, hình dạng hay hình ảnh. Hiệu ứng hoặc chuyển động trên slide được sử dụng để thu hút sự chú ý của khán giả đến một nội dung cụ thể hoặc để giúp slide dễ đọc hơn.

4 loại hiệu ứng động

Có một số hiệu ứng động bạn có thể chọn và chúng được chia thành 4 loại.

Entrance: Nhóm này kiểm soát cách đối tượng xuất hiện trong slide. Ví dụ, với hiệu ứng Bounce, đối tượng sẽ “rơi” xuống slide và sau đó nảy lên nhiều lần.

Exit: Nhóm này kiểm soát cách đối tượng thoát khỏi slide. Ví dụ, với hiệu ứng Fade, đối tượng sẽ đơn giản sẽ mờ dần đi.

Motion Paths: Tương tự như hiệu ứng Emphasis, đối tượng sẽ di chuyển trong slide dọc theo đường dẫn được xác định trước, chẳng hạn như một vòng tròn.

Cách áp dụng hiệu ứng động cho một đối tượng

1. Chọn đối tượng muốn thêm hiệu ứng động.

2. Trên tab Animations, bấm vào mũi tên drop-down More trong nhóm Animation.

3. Một menu drop-down chứa các hiệu ứng động sẽ xuất hiện. Hãy chọn hiệu ứng mong muốn.

4. Hiệu ứng sẽ được áp dụng cho đối tượng. Đối tượng sẽ có một số nhỏ bên cạnh để đánh dấu rằng nó có hiệu ứng động. Trong bảng điều khiển Slide, biểu tượng ngôi sao cũng sẽ xuất hiện bên cạnh slide.

Ở dưới cùng của menu, người dùng có thể tìm thấy nhiều hiệu ứng hơn.

Các tùy chọn hiệu ứng

Một số hiệu ứng sẽ có tùy chọn cho phép người dùng có thể thay đổi. Ví dụ, với hiệu ứng Fly In, người dùng có thể kiểm soát hướng của đối tượng. Các tùy chọn này có thể được truy cập từ lệnh Effect Options trong nhóm Animation.

Cách xóa một hiệu ứng động

1. Chọn số nhỏ nằm bên cạnh đối tượng đã được thêm hiệu ứng động.

2. Bấm phím Delete. Các hiệu ứng động sẽ bị xóa.

Các hiệu ứng động mang lại hiệu quả tốt nhất khi sử dụng vừa phải. Thêm quá nhiều hiệu ứng động có thể làm cho bài thuyết trình trông hơi ngớ ngẩn và thậm chí gây mất tập trung cho khán giả. Hãy cân nhắc để sử dụng các hiệu ứng động sao cho thật tinh tế, hoặc hoàn toàn không sử dụng hiệu ứng động nếu không thực sự cần thiết.

Làm việc với các hiệu ứng động

Cách thêm nhiều hiệu ứng động vào một đối tượng

Nếu chọn một hiệu ứng động mới từ menu trong nhóm Animation, nó sẽ thay thế hiệu ứng động hiện tại của đối tượng. Tuy nhiên, đôi khi người dùng lại muốn đặt nhiều hiệu ứng động trên một đối tượng, như hiệu ứng Entrance và Exit chẳng hạn. Để làm điều này, ta sẽ cần sử dụng lệnh Add Animation. Lệnh này sẽ cho phép giữ lại các hoạt ảnh hiện tại đồng thời thêm các hoạt ảnh mới.

1. Chọn một đối tượng.

2. Nhấp vào tab Animations.

3. Trong nhóm Advanced Animation, nhấp vào lệnh Add Animation để xem các hiệu ứng động có sẵn.

4. Chọn hiệu ứng động mong muốn.

5. Nếu đối tượng có nhiều hơn một hiệu ứng, nó sẽ có nhiều số khác nhau, tương ứng với mỗi hiệu ứng. Các con số chỉ ra thứ tự mà các hiệu ứng sẽ được áp dụng.

Cách sắp xếp lại các hiệu ứng động

1. Chọn số hiệu ứng muốn thay đổi.

2. Từ tab Animations, bấm vào lệnh Move Earlier hoặc Move Later để thay đổi thứ tự các hiệu ứng.

Cách sao chép hiệu ứng động với Animation Painter

Trong một số trường hợp, người dùng có thể muốn áp dụng các hiệu ứng tương tự cho nhiều đối tượng. Điều này có thể thực hiện bằng cách sao chép các hiệu ứng từ đối tượng này sang đối tượng khác với Animation Painter. Trong ví dụ hôm nay, ta sẽ sao chép một hiệu ứng động từ slide này sang slide khác vì chúng có bố cục tương tự nhau.

1. Nhấp vào đối tượng có các hiệu ứng muốn sao chép. Trong ví dụ này, ta sẽ nhấp vào phần câu trả lời.

2. Từ tab Animations, nhấp vào lệnh Animation Painter.

3. Nhấp vào đối tượng muốn sao chép các hiệu ứng. Trong ví dụ này, ta sẽ nhấp vào phần trả lời trên slide tiếp theo. Cả hai đối tượng bây giờ có cùng một hiệu ứng.

Cách xem trước hiệu ứng động

Bất kỳ hiệu ứng động nào đã áp dụng cũng sẽ hiển thị khi trình chiếu slide show. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể nhanh chóng xem trước các hiệu ứng động cho slide hiện tại mà không cần xem slide show.

1. Điều hướng đến slide muốn xem trước.

2. Từ tab Animations, nhấp vào lệnh Preview. Các hiệu ứng động cho slide hiện tại sẽ xuất hiện.

Animation Pane

Animation Pane cho phép người dùng xem và quản lý tất cả các hiệu ứng trên slide hiện tại. Người dùng có thể sửa đổi và sắp xếp lại các hiệu ứng trực tiếp từ Animation Pane. Điều này đặc biệt hữu ích khi có một số hiệu ứng cần sắp xếp.

Cách mở Animation Pane

1. Từ tab Animations, bấm vào lệnh Animation Pane.

2. Animation Pane sẽ mở ở phía bên phải của cửa sổ. Nó sẽ hiển thị tất cả các hiệu ứng cho slide hiện tại theo thứ tự chúng xuất hiện.

Nếu có một vài đối tượng đã được thêm hiệu ứng động, hãy đổi tên các đối tượng trước khi sắp xếp lại chúng trong Animation Pane. Bạn có thể đổi tên chúng trong Selection Pane. Để mở Selection Pane, bấm vào một đối tượng, sau đó từ tab Format, nhấp vào Selection Pane. Bấm đúp vào tên của một đối tượng để đổi tên nó.

Cách sắp xếp lại các hiệu ứng từ Animation Pane

1. Trên Animation Pane, nhấp và kéo hiệu ứng lên hoặc xuống.

2. Các hiệu ứng sẽ tự sắp xếp lại.

Cách xem trước các hiệu ứng từ Animation Pane

1. Từ Animation Pane, bấm vào nút Play.

2. Các hiệu ứng cho slide hiện tại sẽ xuất hiện. Ở bên phải của Animation Pane, sẽ có một timeline hiển thị tiến trình qua từng hiệu ứng.

Nếu timeline không hiển thị, nhấp vào mũi tên drop-down ở một hiệu ứng, sau đó chọn Show Advanced Timeline.

Cách thay đổi tùy chọn bắt đầu của hiệu ứng

Theo mặc định, một hiệu ứng bắt đầu phát khi người dùng nhấp chuột trong bài thuyết trình. Nếu có nhiều hiệu ứng, sẽ cần phải nhấp nhiều lần để bắt đầu từng hiệu ứng riêng lẻ. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi tùy chọn bắt đầu cho từng hiệu ứng, người dùng có thể làm cho các hiệu ứng tự động phát cùng lúc hoặc lần lượt từng hiệu ứng một.

1. Từ Animation Pane, chọn một hiệu ứng. Một mũi tên drop-down sẽ xuất hiện bên cạnh hiệu ứng.

Hộp thoại Effect Options

Từ Animation Pane, bạn có thể truy cập hộp thoại Effect Options, trong đó có các tùy chọn nâng cao hơn, được sử dụng để tinh chỉnh hoạt ảnh của mình.

Cách mở hộp thoại Effect Options

1. Từ Animation Pane, chọn một hiệu ứng. Một mũi tên drop-down sẽ xuất hiện bên cạnh hiệu ứng.

2. Nhấp vào mũi tên drop-down, sau đó chọn Effect Options.

3. Hộp thoại Effect Options sẽ xuất hiện. Nhấp vào menu drop-down và chọn những thay đổi mong muốn. Có thể thêm âm thanh vào hiệu ứng động, thêm hiệu ứng sau khi hoạt ảnh kết thúc hoặc thêm hoạt ảnh cho văn bản theo một trình tự khác.

Một số hiệu ứng có các tùy chọn bổ sung và người dùng có thể thay đổi. Chúng sẽ thay đổi tùy thuộc vào hiệu ứng đã chọn.

Cách thay đổi thời gian của hiệu ứng

1. Từ hộp thoại Effect Options, chọn tab Timing.

2. Từ đây, bạn có thể thêm độ trễ trước khi hiệu ứng bắt đầu, thay đổi thời lượng của hiệu ứng và kiểm soát xem hiệu ứng có lặp lại hay không.

Hướng Dẫn Cách Tùy Chỉnh Hiệu Ứng Trong Powerpoint

Sau khi đã chèn hiệu ứng cho văn bản và các đối tượng trong slide của bản trình chiếu PowerPoint, nếu không muốn sử dụng các thiết lập mặc định của chương trình, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu. Trong bài viết này Gitiho sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện.

Sau khi đã chèn hiệu ứng cho văn bản và các đối tượng trong slide của bản trình chiếu PowerPoint, bạn có thể xem trước một lượt để kiểm tra. Cách làm như sau:

Bước 1: Kích chọn slide muốn xem hiệu ứng được áp dụng.

Bước 2: Trên giao diện ribbon, chọn thẻ Animations, sau đó bấm nút Preview. Ngay lập tức các hiệu ứng được áp dụng cho slide hiện tại sẽ xuất hiện.

Quản lý và tùy chỉnh hiệu ứng trình chiếu với Animation Pane

Thông thường trong các slide sẽ có rất nhiều hiệu ứng khác nhau, được áp dụng cho nhiều đối tượng và văn bản khác nhau. Trong trường hợp đó để dễ dàng quản lý các hiệu ứng được áp dụng, PPoint có một công cụ quan trọng đó là Animation Pane.

Thông qua Animation Pane, bạn có thể sửa đổi và sắp xếp lại các hiệu ứng cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Bước 1: Trên giao diện ribbon, chọn thẻ Animations, sau đó bấm nút Animation Pane thuộc nhóm tính năng Advanced Animation.

Bước 2: Ngay lập tức khung Animation Pane sẽ được mở bên phải cửa sổ làm việc của slide hiện tại, hiển thị tất cả các hiệu ứng được áp dụng trong slide theo thứ tự xuất hiện của chúng.

Nếu trong slide của bạn có nhiều đối tượng được áp dụng hiệu ứng thì bạn hãy đổi tên chúng trước khi sắp xếp lại bằng cách.

Kích chọn đối tượng, sau đó chọn thẻ Format rồi bấm nút Selection Pane, rồi bấm đúp vào tên đối tượng ở khung bên phải dưới mục Selection để đổi tên.

Cách sắp xếp lại các hiệu ứng trong Animation Pane

Bước 1: Quay trở lại cửa sổ Animation Pane, để thay đổi vị trí của hiệu ứng xuất hiện trong slide khi trình chiếu, bạn chỉ cần bấm giữ chuột trái vào tên hiệu ứng rồi kéo thả vào vị trí phù hợp.

Bước 2: Các hiệu ứng sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự bạn mong muốn.

Xem trước các hiệu ứng trên Animation Pane

Bước 1: Sau khi đã sắp xếp lại các hiệu ứng, trên nhóm Animation Pane bạn bấm nút Play All.

Bước 2: Các hiệu ứng trên slide vừa tạo sẽ được phát. Phía bên phải của Animation Pane cũng sẽ hiển thị timeline tiến trình phát theo thứ tự của từng hiệu ứng.

Trong trường hợp bạn không thấy Timeline xuất hiện thì kích chuột vào dấu mũi tên xổ xuống rồi chọn Show Advanced Timeline..

Trong PPoint, mặc định khi người dùng kích chuột trái trong bài thuyết trình thì hiệu ứng sẽ bắt đầu phát. Nếu slide có nhiều hiệu ứng thì bạn sẽ phải kích chuột nhiều lần để chuyển đổi giữa các hiệu ứng khác nhau, điều này sẽ mất nhiều thời gian và chỉ phù hợp trong quá trình bạn chỉnh sửa.

Nếu muốn bạn có thể cài đặt để các hiệu ứng trong slide tự động phát cùng lúc hay lần lượt mà không cần kích chuột. Thực hiện bằng cách.

Bước 1: Từ khung Animation Pane ở bên phải, kích chọn một hiệu ứng, rồi bấm vào biểu tượng mũi tên xổ xuống bên phải của hiệu ứng đó.

Bước 3: Tùy vào nhu cầu, bạn hãy kích chọn kiểu trình chiếu hiệu ứng theo cách mình muốn.

Tùy chỉnh sâu hơn các hiệu ứng với Effect Options

Tương ứng với mỗi hiệu ứng được chèn cho các đối tượng trong slide, PPoint còn cung cấp nhiều tùy chọn chi tiết hơn để người dùng có thể tùy chỉnh thông qua tùy chọn Effect Options.

Bước 1: Từ khung Animation Pane ở bên phải, kích chọn một hiệu ứng cần tùy chỉnh chi tiết.

Bước 2: Kích chuột vào biểu tượng mũi tên xổ xuống bên phải của hiệu ứng đó rồi chọn tùy chọn Effect Options.

CHỈ 7 GIỜ HỌC BÀI BẢN, TIẾP KIỆM HÀNG CHỤC NGHÌN GIỜ TRA CỨU

Bước 3: Hộp thoại Effect Options xuất hiện, cho phép bạn cài đặt các tùy chỉnh khác cho hiệu ứng như âm thanh, thêm hiệu ứng sau khi hoạt ảnh kết thúc hoặc thêm hoạt ảnh cho văn bản theo một trình tự khác.

Trong trường hợp muốn thay đổi thời gian của hiệu ứng được áp dụng cho các đối tượng, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Từ hộp thoại Effect Options, chọn thẻ Timing.

Bước 2: Thêm độ trễ (Delay) trước khi hiệu ứng bắt đầu, thay đổi thời gian của hiệu ứng và kiểm soát xem hiệu ứng có lặp lại (Repeat) hay không theo nhu cầu.

Các bước thực hiện và thiết lập ở trên mặc dù được thực hiện trên PPoint 2013, nhưng bạn có thể thực hiện tương tự trên các phiên bản PPoint khác.

Tài liệu kèm theo bài viết

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Powerpoint_Bài 5: Hiệu Ứng Cho Văn Bản trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!