Xem Nhiều 11/2022 #️ Hướng Dẫn Các Hàm Làm Tròn Trong Excel Hay Sử Dụng / 2023 # Top 18 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 11/2022 # Hướng Dẫn Các Hàm Làm Tròn Trong Excel Hay Sử Dụng / 2023 # Top 18 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Các Hàm Làm Tròn Trong Excel Hay Sử Dụng / 2023 mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Công thức hàm ROUND là =ROUND(number,num_digits).

Trong đó:

number là số cần làm tròn,

num_digits là số chữ số cần làm tròn

Lưu ý:

Khi num_digits = 0: Làm tròn tới số nguyên gần nhất, ví dụ: Round(11.324,0)=11

Khi num_digits < 0: Làm tròn về phía trái của dấu thập phân (nếu n=-1 thì làm tròn đến hàng chục, n=-2 làm tròn đến trăm và n= -3 là đến hàng nghìn…), ví dụ: Round(170.563,-2)=200

Công thức hàm ROUNDUP là =ROUNDUP(number,num_digits).

Trong đó:

Number (Bắt buộc): Bất kỳ số thực nào bạn muốn làm tròn lên.

Num_digits (Bắt buộc): Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích:

Hàm ROUNDUP hoạt động như Hàm ROUND, ngoại trừ một điểm là hàm này luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUNDUP sẽ làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm. Trong đó: nếu num_digits là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân, còn num_digits là giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

Ví dụ:

Công thức hàm ROUNDDOWN là =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Trong đó:

Number (Bắt buộc): Một số thực mà bạn muốn làm tròn xuống.

Num_digits (Bắt buộc): Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó

Chú thích

Hàm ROUNDDOWN hoạt động gần giống như hàm ROUND, ngoại trừ rằng nó luôn làm tròn số xuống.

Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số.

Ví dụ:

Công thức hàm ROUNDDOWN là =MROUND(number,multiple).

Trong đó:

Number Bắt buộc. Một số thực mà bạn muốn làm tròn xuống.

Multiple Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó.

Chú thích

Hàm MROUND làm tròn lên, hướng ra xa số không, nếu số dư sau khi chia number cho multiple lớn hơn hoặc bằng 1/2 giá trị của multiple và ngược lại làm tròn xuống nếu bé hơn 1/2 multiple.

Các tham đối Số và Bội số phải có cùng dấu. Nếu không, hàm sẽ trả về lỗi #NUM.

Ví dụ:

Công thức các hàm là:

= CEILING(Số cần làm tròn, significance).

= FLOOR(number, significance).

Trong đó:

Significance là số cần làm tròn đến bội số của nó, nếu number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM, nếu number là bội số của Significance thì kết quả sẽ ra chính số đó.

Hàm EVEN và hàm ODD sẽ làm tròn số đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm này đều làm tròn xa số 0.

Công thức các hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

Hàm INT làm tròn 1 số thành số nguyên. Với cú pháp hàm là = INT(number)

Hàm TRUNC sẽ làm tròn 1 số bằng cách loại bỏ phần chữ số được làm tròn về 0. Cú pháp của hàm TRUNC là = TRUNC(number [, num_digits]).

Trong đó

num_digits là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn cắt bớt số.

num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.

num_digits < 0: làm tròn số thành một số nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

Khi num_digits khác 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ bỏ bớt số mà không làm tròn.

Lưu ý:

Đối với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho kết quả giống nhau. Khi đó num_digits của TRUNC = 0 hoặc không có. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Round Để Làm Tròn Số Trong Excel / 2023

Hàm ROUND trong Excel tạo ra một công thức làm tròn bất kỳ giá trị nào thành một chữ số cụ thể. Ở đây, hàm ROUND được sử dụng để làm tròn số sang trái hoặc sang phải của dấu thập phân, đến số nguyên gần nhất, và làm tròn đến 10 hoặc 100.

Ghi chú: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Excel của Office 365, Excel 2019 và Excel 2016.

Công thức hàm ROUND trong Excel

Bạn có thể sử dụng hàm ROUND để làm tròn số trong Microsoft Excel. Số làm tròn không thay đổi định dạng hay thay đổi vị trí số thập phân xuất hiện trong bảng tính, mà công thức này chỉ làm thay đổi cách số xuất hiện trong bảng tính. Khi bạn làm tròn một số trong Excel, bạn chỉ thay đổi cách số xuất hiện và cách Excel lưu trữ số (Excel sẽ lưu số dưới dạng số làm tròn mới, giá trị số ban đầu bị loại bỏ).

Cú pháp của hàm ROUND là:

ROUND(number,num_digits)

Đối số Number chỉ định số sẽ được làm tròn. Đối số number có thể là một giá trị chỉ định (ví dụ 1234) hoặc tham chiếu ô (chẳng hạn như ô A3).

Đối số Num_digits là số chữ số mà đối số Number sẽ được làm tròn. Đối số Num_digits có thể là một giá trị được chỉ định hoặc tham chiếu ô tới một ô có chứa giá trị Num_digits.

Đối số 0 (không) sẽ làm tròn một số về một số nguyên và không lấy bất kỳ số thập phân nào.

Lấy ví dụ =ROUND(1234.4321,0) sẽ làm tròn số thành 1234.

Đối với num_digits dương (đối số lớn hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên phải dấu thập phân. Ví dụ: =ROUND(1234.4321,2) sẽ được làm tròn thành 1234.43.

Đối số num_digits âm (đối số nhỏ hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên trái số thập phân. Ví dụ: =ROUND(1234.4321,-2) sẽ được làm tròn thành 1200.

Chú ý: Khi bạn dùng hàm ROUND để làm tròn số trong Excel, nó sẽ tuân theo các quy tắc làm tròn thông thường. Đối với các giá trị nhỏ hơn 5, Excel làm tròn xuống số gần nhất. Đối với các giá trị từ 5 trở lên, Excel làm tròn lên số gần nhất.

Mẹo: Để làm tròn lên tất cả các số, bạn hãy sử dụng hàm ROUNDUP. Và để làm tròn xuống tất cả các số, hãy dùng hàm ROUNDDOWN.

Khi bạn muốn làm tròn một số trong Excel, hãy nhập giá trị đó làm đối số trong hàm ROUND.

Để hiển thị kết quả của một số được làm tròn:

Bước 1: Chọn một ô trong bảng tính sẽ chứa kết quả của công thức.Bước 2: Trong thanh công thức, nhập =ROUND. Trong lúc bạn gõ, Excel sẽ gợi ý các chức năng có thể. Nhấp đúp vào ROUND.

Cách làm tròn một cột số liệu trong Excel

Khi bạn có một bảng tính chứa đầy dữ liệu và bạn muốn làm tròn các cột số, hãy áp dụng hàm ROUND cho một ô, sau đó sao chép công thức này sang các ô khác.

Sử dụng hộp thoại Function Arguments để nhập chức năng hàm ROUND:

Hướng Dẫn Về Hàm Làm Tròn Số Cơ Bản Thường Sử Dụng Trong Excel / 2023

Hàm Round được sử dụng để làm tròn số hoặc dãy số bất kỳ. Đó là khi ta làm việc với bảng tính gắn liền với đơn vị tiền tệ (tính lương, chuyển đổi đơn vị tiền tệ, …) hay số trung bình (tính hệ số trung bình, tính giá trị trung bình,…). Lúc này, sử dụng hàm Round để làm tròn tất cả các cột số trong bảng, khiến trang tính của bạn trông gọn gàng và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Việc sử dụng hàm ROUND sẽ giúp bạn giảm thời gian, công sức trong việc tính toán.

Công thức hàm Round được biểu diễn như sau:

=ROUND(number, num_ditgits)

Number: Số được làm tròn, cần xét làm tròn.

Num_digits: Số chữ số muốn làm tròn đến vị trí đó.

Thông thường theo mặc định được cài trong máy tính, dấu “,” sẽ ngăn cách các số ở phần nguyên. Ví dụ: 240,000 sẽ được hiểu là hai trăm bốn mươi nghìn.

Dấu “.” sẽ ngăn cách các số giữa phần nguyên và phần thập phân. Ví dụ: 5.5 sẽ được hiểu là năm phẩy năm.

Làm tròn số trong tính giá trị trung bình

Chúng ta có một bảng tính điểm trung bình như sau và muốn làm tròn số điểm trung bình.

Làm tròn điểm trung binh

Trường Hợp 1: Làm tròn 2 chữ số thập phân

Lam tròn điểm trung bình đến 2 chữ số thập phân

Tính điểm trung bình làm tròn đến 2 số thập phân nghĩa là làm tròn 2 chữ số sau dấu thập phân.

Chúng ta có Hàm: = ROUND(G3,2) hoặc =ROUND(6.666666667,2)

Trường hợp 2: Làm tròn 3 chữ số thập phân

Làm tròn điểm trung bình đến 3 chữ số thập phân

Tính điểm trung bình làm tròn đến 3 số thập phân nghĩa là làm tròn 3 chữ số sau dấu thập phân.

Chúng ta có Hàm: = ROUND(G3,3) hoặc =ROUND(6.666666667,3)

Làm tròn số trong tính tổng tiền

Ví dụ khi tính tổng giá trị mặt hàng sản phẩm. Tổng tiền thường sẽ bị lẻ, ta sử dụng hàm làm tròn để đơn giản hơn trong tính toán. Cụ thể:

Ta sẽ sử dụng hàm Round để làm tròn tổng tiền đến một chữ số sau dấu thập phân. Ở ô I2 sẽ có công thức: =ROUND(H2,1)

Giải thích: H2 là giá rị cần làm tròn ở đây là con số ở ô H2.

1 là số chữ số muốn làm tròn. Sau dấu thập phân 1 chữ số thì ta điền số 1.

Và ta sẽ có kết quả như bên dưới:

Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Trong Excel Với Các Hàm Đơn Giản / 2023

1. Cách làm tròn số trong excel với hàm ROUND

Hàm ROUND là một hàm được sử dụng để làm tròn khá thông dụng. Cách làm tròn số trong excel bằng hàm Round rất đơn giản. Nhiệm vụ của bạn là nhập công thức =ROUND(number,num_digits) vào ô cần làm tròn số là được.

Trong công thức:

2. Làm tròn số trong excel với hàm ROUNDUP

Number là số cần làm tròn

Num_digits là chữ số cần lấy sau dấu thập phân. Ví dụ bạn muốn làm tròn lên một số và chỉ lấy đến số thập phân thứ hai thì num_digits sẽ là 2. Chẳng hạn =ROUNDUP(36.767,2) sẽ cho kết quả là 36,77.

Lưu ý là khi bạn nhập Num_digits là số dương thì excel sẽ làm tròn số sau phần thập phân. Còn khi nhập Num_digits là số âm thì excel sẽ làm tròn ở phần nguyên.

3. Làm tròn số trong excel với hàm ROUNDDOWN

Ví dụ =ROUNDDOWN(36.767,2) sẽ cho kết quả là 36,76

4. Làm tròn số trong excel với hàm MROUND

Bên cạnh đó chúng ta có một số lưu ý về hàm MROUND như sau:

Khi nhập lệnh mà kết quả: number/multiple < ½ .multiple thì số sẽ được làm tròn xuống. Ví dụ MROUND(12,5) có 12/5 < ½.5 nên sẽ làm tròn xuống bội của 5 gần 12 nhất là 10.

Khi nhập hàm MROUND, number và multiple không được trái dấu. Nếu bạn nhập trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM.

5. Làm tròn số trong excel với hàm CEILING và FLOOR

= CEILING(number, significance) và = FLOOR(number, significance).

Trong đó:

Nhìn chung hàm CEILING và hàm FLOOR khá giống với hàm MROUND. Tuy nhiên khi làm tròn CEILING và FLOOR sẽ không xét điều kiện như MROUND. Thay vào đó hàm CEILING sẽ làm tròn lên (lớn hơn số ban đầu) còn hàm FLOOR sẽ làm tròn xuống (bé hơn số ban đầu).

6. Làm tròn số trong excel với hàm EVEN và ODD

Cách thức làm tròn của hai hàm này trái ngược nhau. EVEN là hàm được sử dụng để làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất. Trong khi đó ODD là hàm được sử dụng để làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất.

Điểm chung của hai hàm này là số làm tròn đều lớn hơn giá trị ban đầu của nó.

7. Làm tròn số trong excel với hàm INT và TRUNC

Hai hàm cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn là hàm INT và hàm TRUNC. Trong đó lệnh của hàm INT là: = INT(number). Ý nghĩa của hàm này là làm tròn một số thành số nguyên.

Number là số cần làm tròn

Num_digits là số nguyên, chỉ phần mà bạn muốn cắt bỏ để làm tròn. Theo đó num_digits có 3 trường hợp:

Num_digits = 0: bỏ hết phần thập phân

Num_digits <0: làm tròn đến số nguyên và làm tròn sang trái thành bội số của 10.

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Các Hàm Làm Tròn Trong Excel Hay Sử Dụng / 2023 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!