Xem Nhiều 11/2022 #️ Hàm Counta Trong Excel, Hàm Đếm Ô Chứa Dữ Liệu, Ví Dụ Và Cách Dùng / 2023 # Top 19 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 11/2022 # Hàm Counta Trong Excel, Hàm Đếm Ô Chứa Dữ Liệu, Ví Dụ Và Cách Dùng / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hàm Counta Trong Excel, Hàm Đếm Ô Chứa Dữ Liệu, Ví Dụ Và Cách Dùng / 2023 mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Word, Excel, PowerPoint ” Học Excel, Mẹo Excel

COUNTA trong Excel là hàm cho phép bạn đếm những ô có dữ liệu trong một phạm vi nào đấy. Bạn có thể sử dụng hàm này một cách đơn giản và nhanh nhất.

Chức năng của hàm COUNT là đếm những ô có chứa dữ liệu dạng số, hàm COUNTA trong Microsoft Excel dùng để đếm các ô không rỗng trong một vùng nhất định. Bài viết sau sẽ giới thiệu về cú pháp cũng như cách dùng của hàm COUNTA.

Dùng hàm COUNTA trong Excel – Ví dụ minh họa

Cú pháp: COUNTA ( Value1, [ value2], [ value3],…)

Trong đó: Value1 là đối số bắt buộc, là vùng dữ liệu cần đếm. Value2 và Value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [], không bắt buộc có.

Ví dụ: Đếm số ô không rỗng trong bảng dữ liệu sau:

Ta sử dụng công thức tại ô D10 như sau: =COUNTA(A4:D9)

Kết quả:

Sử dụng hàm COUNTA trong Excel thật đơn giản phải không nào? Bạn có thể dùng hàm này để đếm các ô chứa dữ liệu trong bảng tính, hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng của hàm này bạn dễ dàng vận dụng và thao tác trên bảng tính Excel. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo bài viết COUNTIF-hàm đếm có điều điện trong Excel

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-counta-trong-excel-679n.aspx

Excel – Hàm LARGE, hàm trả về giá trị lớn nhất thứ k Sử dụng hàm INDIRECT để tham chiếu tới các vùng dữ liệu đã đặt tên Excel – Hàm Dmax, hàm lấy giá trị nhất lớn nhất trong hàng, cột Excel – Hàm FREQUENCY, hàm tính giá trị thường xuyên xuất hiện Excel – Hàm DEVSQ, Hàm tính tổng bình phương độ lệch, ví dụ minh họa

Hàm COUNTA trong Excel

, hàm đếm ô chứa dữ liệu trong Excel, hàm đếm dữ liệu trong Excel,

Xoá bảng tính có chứa khoảng trống và số 0 trong Excel Excel Utility là phần mềm xoá bảng tính có chứa khoảng trống và số 0, dữ liệu thừa. Nó sẽ tiến hành tìm kiếm và bạn có thể loại bỏ chúng dễ dàng bằng cách chọn các hàng, cột. Việc xoá bỏ diễn ra nhanh chóng, hỗ trợ nhiều …

Tin Mới

Cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2016

Trong một ô Excel 2016, bạn có thể chia ra thành nhiều ô nhỏ, thông thường chúng ta hay sử dụng đường kẻ thẳng còn đường kẻ chéo rất ít người biết tới. Chính vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2016, tức là chia 1 ô bất kỳ thành hai ô tam giác.

Cách mặc định font chữ trong Excel 2016

Excel 2016 sử dụng font chữ Calibri mặc định trong Windows. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng phông chữ khác hoặc thay đổi kích thước mặc định, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt trong màn hình tùy chọn Excel 2016 rất đơn giản.

Cách giao việc trên Google Sheet trực tuyến

Tính năng giao việc trên Google Sheet giúp kết nối, tăng tương tác giữa các thành viên khi làm việc theo nhóm trực tuyến, khi cần giao việc người dùng chỉ cần thao tác ngay trên bảng tính tiết kiệm thời gian thay vì phải sử dụng thêm các phần mềm chat hay quản lý công việc khác.

Hàm Counta Trong Excel, Hàm Đếm Ô Chứa Dữ Liệu Với Cách Dùng Và Ví Dụ Cụ Thể / 2023

Video hướng dẫn dùng hàm COUNTA trong Excel

Cách đếm số ô chứa dữ liệu trong Excel

Hàm COUNTA trong Excel có công thức hàm COUNTA(value1, [value2], …).

Trong đó value 1, value 2 là danh sách các giá trị, phạm vi ô hay tham chiếu muốn đếm số. Value 1 là tham số bắt buộc còn những giá trị value còn lại không bắt buộc, chứa tối đa 255 giá trị vaue.

Chú ý:

Hàm thực hiện đếm các ô chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào trừ ô trống.

Nếu không muốn đếm các giá trị logic và văn bản hay giá trị lỗi thì sử dụng hàm đếm COUNT.

Muốn đếm giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó thì sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS.

Ví dụ hàm COUNTA đếm ô Excel trong 1 phạm vi

Chẳng hạn với bảng dữ liệu với những giá trị không giống nhau, sử dụng hàm COUNTA để đếm số ô có chứa dữ liệu trong bảng.

Tại kết quả của ô Giá trị bạn nhập công thức =COUNTA(C2:C7) và nhấn Enter.

Kết quả hiển thị 6 nghĩa là có 6 ô chứa dữ liệu trong cột Giá trị, không phân biệt các giá trị trong ô bao gồm văn bản, ngày tháng.

Nếu bạn xóa dữ liệu trong ô bất kỳ thì số lượng ô kết quả tự động giảm xuống. Khi đó hàm COUNTA sẽ tự động bỏ qua những ô trống đó.

Ví dụ hàm COUNTA đếm ô Excel trong nhiều phạm vi

Tại ô nhập kết quả tính số ô không rỗng, bạn nhập công thức =COUNTA(C2:C5,C8:C12) và nhấn Enter. Trong đó C2:C5 là vùng dữ liệu thứ nhất muốn đếm số ô và C8:C12 là vùng dữ liệu thứ 2 muốn đếm số ô.

Kết quả hiển thị 6 nghĩa là tổng số ô có chứa dữ liệu trên cả 2 bảng dữ liệu trong phạm vi cột Giá trị là 6. Cho dù bạn tính số ô trên nhiều phạm vi đi chăng nữa thì hàm COUNTA cũng tự động bỏ qua những ô trống và chỉ tính những ô chứa dữ liệu không phân biệt loại dữ liệu.

Như vậy cách sử dụng hàm COUNTA để đếm số ô chứa dữ liệu trên Excel rất đơn giản và thao tác nhanh chóng. Bạn có thể dùng hàm để đếm ô không rỗng trong 1 phạm vi hoặc nhiều phạm vi khác nhau. Các số liệu được đếm không phân biệt trừ ô rỗng.

Hàm Đếm Ô Có Dữ Liệu Trong Excel / 2023

Ý nghĩa: Hàm thực hiện đếm số ô có chứa giá trị là số.

Cú pháp: Count(value1, value2,…)

Trong đó: value1, value2 là các tham chiếu ô hoặc là các dãy muốn đếm các ô là giá trị số.

Chú ý:

– Hàm Count thực hiện đếm các ô có chứa giá trị số, ngày tháng hoặc các chữ thể hiện số, nếu các ô không thuộc kiểu dữ liệu số hoặc không thể dịch thành số sẽ không được đếm.

Ví dụ:

– Dựa vào bảng tổng hợp kết quả học sinh cuối năm học, đếm số học sinh có nghỉ học trong năm.

Ý nghĩa: Hàm thực hiện đếm số ô dữ liệu không rỗng tức sẽ đếm số ô dữ liệu đã có dữ liệu.

Cú pháp: = Counta(value1, value2,…)

Trong đó: value1, value2, … là các tham chiếu ô hoặc là các dãy muốn đếm xem có chứa dữ liệu hay không.

Chú ý:

– Với hàm Counta không phân biệt dữ liệu số hay kí tự, nó chỉ quan tâm các tham số được tham chiếu tới có chứa dữ liệu hay không.

Ví dụ:

– Dựa vào bảng tổng hợp cuối năm đếm số HS bị kỉ luật trong năm.

Trong cột ghi chú HS bị kỉ luật sẽ ghi chú kỉ luật do đó sử dụng hàm counta đếm số ô chứa dữ liệu trong cột ghi chú:

Ý nghĩa: Hàm đếm số ô chứa dữ liệu rỗng trong Excel. Hàm trái ngược với hàm Counta đếm số ô có chứa dữ liệu.

Cú pháp: Countbalnk(range)

Trong đó range là vùng dữ liệu hay tham chiếu muốn đếm số ô rỗng.

Chú ý:

– Với hàm Countbalnk không phân biệt dữ liệu số hay kí tự, nó chỉ quan tâm các tham số được tham chiếu tới có phải là giá trị rỗng hay không.

Ví dụ:

Đếm số HS không bị kỉ luật trong bảng dữ liệu:

Ý nghĩa: Hàm thực hiện đếm số ô dữ liệu với 1 điều kiện cho trước.

Cú pháp: Count(range, criteria)

Trong đó:

– range: Phạm vi vùng dữ liệu muốn đếm.

– criteria: Điều kiện đếm.

Chú ý:

– Với Countif không phân biệt kiểu dữ liệu là số hay kí tự, phạm vi của nó rộng hơn nhiều so với hàm count.

– Chỉ cần dữ liệu phù hợp với điều kiện cho trước giá trị đó sẽ được đếm.

Ví dụ:

Đếm số HS giỏi tức có điểm TB lớn hơn hoặc bằng 8.5 trở lên:

Ý nghĩa: Hàm thực hiện đếm số ô dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước.

Cú pháp: Countifs( criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó:

– criteria_range1, criteria_range2, … là vùng dữ liệu chứa dữ liệu cần đếm tương ứng với criteria1, criteria2…

– criteria1, criteria2, … là điều kiện đếm tương ứng với các vùng dữ liệu criteria_range1, criteria_range2, …

Chú ý: Ví dụ:

– Đếm số HS đạt học lực giỏi mà không vi phạm quy chế thi:

Vậy có 2 điều kiện:

+ Học lực lớn hơn hoặc bằng 8.5.

+ Trong cột ghi chú trường dữ liệu tương ứng có giá trị bằng rỗng.

Cách Sử Dụng Các Hàm Đếm Dữ Liệu Count, Counta, Countif… Trong Excel / 2023

[Thủ thuật Excel] Hướng dẫn cách sử dụng các hàm đếm dữ liệu Count, Counta, Countif… trong Excel – Bạn muốn đếm dữ liệu trong một bảng tính Excel, theo từng điều kiện trường hợp điều kiện cụ thể, để đếm dữ liệu trong Excel bạn có rất nhiều hàm hỗ trợ tùy theo từng điều kiện bài toán mà bạn có thể áp dụng để đếm dữ liệu chẳng hạn như: Sử dụng hàm Count nếu bạn muốn đếm các ô có chứa dữ liệu là số, hàm Counta nếu bạn muốn đếm các ô có chứa dữ liệu không rỗng, hàm Countblank nếu bạn muốn đếm các ô không có dữ liệu, hàm Countif đếm dữ liệu có điều kiện, hàm Countifs đếm dữ liệu dữ liệu theo nhiều điều kiện.

Trong bài viết trước đây về thủ thuật Excel mình có hướng dẫn các bạn cách khóa một vùng dữ liệu hoặc ô dữ liệu trong Excel đơn giản giúp bạn có thể dễ dàng khóa vùng dữ liệu trong Excel theo từng vùng dữ liệu cụ thể, tiếp tục trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm đếm dữ liệu Count, Counta, Countif… trong Excel.

Sử dụng hàm đếm dữ liệu Count, Counta, Countif… trong Excel

#Các hàm Count, Counta, Countblank

Với 3 hàm này các tham số tương đối giống nhau nên mình gộp lại thành một để bạn có thể tiện theo dõi.

Cú pháp

=COUNT(value1, value2, …) – Hàm đếm dữ liệu các ô có chứa chữ số

=COUNTA(value1, value2, …) – Hàm đếm dữ liệu các ô không rỗng

=COUNTBLANK(range) – Hàm đếm dữ liệu các ô rỗng

Trong đó

Value1, value2, … là các đối số (các giá trị Value này có thể là một vùng dữ liệu – Range).

Hàm COUNT sẽ đếm những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số. Với những đối số là giá trị lỗi hay các chữ không thể dịch thành số sẽ không được đếm.

Nếu đối số là mảng, hàm COUNT sẽ không đếm các ô rỗng, các giá trị logic, text, hay giá trị lỗi trong mảng.

Nếu cần đếm các giá trị logic, text, hay các giá trị lỗi, bạn sử dụng hàm COUNTA.

Các ô dữ liệu rỗng (“”) sử dụng hàm COUNTBLANK để đếm. Nhưng với các ô có chứa giá trị =0 sẽ không được đếm.

#Hàm Countif

Hàm Countif sẽ giúp bạn đếm dữ liệu có điều kiện cho trước

Cú pháp

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó

Range : vùng dữ liệu cần đếm.

Criteria : Điều kiện để đếm.

Lưu ý

Có thể dùng các ký tự đại diện trong điều kiện: dấu ? đại diện cho một ký tự, dấu * đại diện cho nhiều ký tự. Để tìm điều kiện là những dấu ? hoặc * thì gõ thêm dấu ~ ở trước dấu ? hay *

Hàm COUNTIF không phân biệt điều kiện chữ hoa hay chữ thường.

#Hàm Countifs

Hàm Countifs sẽ giúp bạn đếm dữ liệu với nhiều điều kiện khác nhau

Cú pháp

=COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

Trong đó

Range1, range2…: Có thể có tối đa 127 dãy các ô để đếm. Chúng có thể là ô chứa số, text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số, ô rỗng sẽ được bỏ qua.

Criteria1, criteria2… : Có thể có tối đa 127 điều kiện để đếm.

Lưu ý

Mỗi ô trong vùng dữ liệu để đếm chỉ được đếm nếu tất cả các điều kiện tương ứng với ô đó đều đúng.

#Ví dụ minh họa

Hãy đếm xem số nhân viên có ngày nghỉ.

Như vậy dựa vào cột Số ngày nghỉ ta sẽ dùng hàm Count để đếm dữ liệu những ô có chứa chữ số – công thức sẽ là =COUNT(D6:D15) hoặc bạn cũng có thể dùng hàm Counta để đếm cũng được!

Tổng số nhân viên

Số nhân viên có ngày nghỉ trống

Số nhân viên phòng Kế hoạch

Số nhân viên phòng Kinh doanh có lương lớn hơn 6 triệu

Quá đơn giản để bạn có thể sử dụng các hàm đếm dữ liệu trong Excel phải không?

Cuối cùng không có gì hơn nếu bạn cảm thấy bài viết có ích hãy subscribe blog của mình thường xuyên để cập nhật những bài viết mới nhất qua Email – Chân thành cảm ơn!

Bạn đang xem bài viết Hàm Counta Trong Excel, Hàm Đếm Ô Chứa Dữ Liệu, Ví Dụ Và Cách Dùng / 2023 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!