Thông Tin Giá Kim Cương Pnj Mới Nhất

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Kim Cương Pnj mới nhất ngày 28/11/2020 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Kim Cương Pnj để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 200,970 lượt xem.

Giá kim cương (hột xoàn) trong nước hôm nay

Giá các sản phẩm dưới đây là kim cương tự nhiên dạng viên tròn (rời), không phải là kim cương tấm hay kim cương nhân tạo, bảng giá được cập nhật chính thức từ website của các công ty niêm yết.

Giá kim cương Phú Cường Diamond

Cũng trong ngày hôm nay (28/11), tại khu vực Hà Nội, Công ty Phú Cường Diamond (http://kimcuonggia.vn) niêm yết bảng giá kim cương viên từ 4 ly đến 18 ly có giấy kiểm định GIA cụ thể như sau:

 • Kim cương viên 0.18 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết VG, có giá bán 10,888,020 đ
 • Kim cương viên 0.34 ly (F carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 21,812,700 đ
 • Kim cương viên 0.34 ly (F carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 21,812,700 đ
 • Kim cương viên 0.34 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 21,461,140 đ
 • Kim cương viên 0.36 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết VG, có giá bán 21,573,000 đ
 • Kim cương viên 0.33 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 29,313,900 đ
 • Kim cương viên 0.34 ly (E carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 23,043,160 đ
 • Kim cương viên 0.33 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 29,313,900 đ
 • Kim cương viên 0.34 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết VG, có giá bán 29,339,280 đ
 • Kim cương viên 0.35 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 29,610,000 đ
 • Kim cương viên 0.35 ly (E carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 19,904,500 đ
 • Kim cương viên 0.46 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết VG, có giá bán 49,617,900 đ
 • Kim cương viên 0.46 ly (E carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 51,347,500 đ
 • Kim cương viên 0.48 ly (E carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 51,324,000 đ
 • Kim cương viên 0.46 ly (F carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 44,753,400 đ
 • Kim cương viên 0.46 ly (F carat), nước VVS1, độ tinh khiết VG, có giá bán 46,245,180 đ
 • Kim cương viên 0.50 ly (E carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 49,937,500 đ
 • Kim cương viên 0.46 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 49,617,900 đ
 • Kim cương viên 0.47 ly (E carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 51,911,500 đ
 • Kim cương viên 0.47 ly (F carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 46,720,350 đ
 • Kim cương viên 0.45 ly (F carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 46,212,750 đ
 • Kim cương viên 0.46 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 49,563,850 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 65,917,500 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (E carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 58,726,500 đ
 • Kim cương viên 0.61 ly (E carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 59,604,930 đ
 • Kim cương viên 0.60 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 64,860,000 đ
 • Kim cương viên 0.63 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 88,474,680 đ
 • Kim cương viên 0.72 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 87,730,200 đ
 • Kim cương viên 0.80 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 94,300,800 đ
 • Kim cương viên 0.80 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 99,658,800 đ
 • Kim cương viên 0.82 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 179,673,480 đ
 • Kim cương viên 0.82 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 123,019,680 đ
 • Kim cương viên 0.90 ly (E carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 168,269,400 đ
 • Kim cương viên 0.90 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 179,352,000 đ
 • Kim cương viên 0.90 ly (H carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 137,475,000 đ
 • Kim cương viên 0.96 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 213,462,720 đ
 • Kim cương viên 0.90 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 212,980,500 đ
 • Kim cương viên 0.90 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 212,980,500 đ
 • Kim cương viên 1.00 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 219,960,000 đ
 • Kim cương viên 1.03 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 219,587,760 đ
 • Kim cương viên 1.21 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 297,373,230 đ
 • Kim cương viên 1.30 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 478,413,000 đ
 • Kim cương viên 1.30 ly (O-P carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 98,676,500 đ
 • Kim cương viên 1.30 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 307,944,000 đ
 • Kim cương viên 1.30 ly (H carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 208,962,000 đ
 • Kim cương viên 1.32 ly (K carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 139,026,000 đ
 • Kim cương viên 1.25 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 260,850,000 đ
 • Kim cương viên 1.33 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 311,112,270 đ
 • Kim cương viên 1.37 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 446,544,650 đ
 • Kim cương viên 1.50 ly (E carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 479,682,000 đ
 • Kim cương viên 1.80 ly (D carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 456,840,000 đ
 • Kim cương viên 1.94 ly (D carat), nước FL, độ tinh khiết EX, có giá bán 950,825,040 đ
 • Kim cương viên 2.01 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 1,039,170,000 đ
 • Kim cương viên 2.41 ly (K carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 379,171,325 đ
 • Kim cương viên 2.71 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 1,452,018,000 đ
 • Kim cương viên 2.75 ly (D carat), nước FL, độ tinh khiết EX, có giá bán 2,489,193,438 đ
 • Kim cương viên 3.83 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 3,991,946,763 đ
 • Kim cương viên 5.51 ly (G carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 2,995,505,990 đ
 • Kim cương viên 6.60 ly (I carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 3,990,723,000 đ
 • Kim cương viên 8.02 ly (J carat), nước VVS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 3,675,165,000 đ
 • Kim cương viên 7.90 ly (J carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 3,434,525,000 đ
 • Kim cương viên 8.26 ly (I carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 3,996,724,900 đ
 • Kim cương viên 10.80 ly (M carat), nước VS1, độ tinh khiết EX, có giá bán 4,968,794,880 đ
 • Kim cương viên 5.03 ly (N carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 998,897,640 đ
 • Kim cương viên 5.22 ly (G carat), nước VVS2, độ tinh khiết VG, có giá bán 2,392,065,000 đ
 • Kim cương viên 35.04 ly (FBF carat), nước VS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 23,715,072,000 đ
 • Kim cương viên 0.80 ly (D carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 82,908,000 đ
 • Kim cương viên 0.81 ly (F carat), nước VVS1, độ tinh khiết VG, có giá bán 80,518,050 đ
 • Kim cương viên 1.03 ly (E carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 138,258,960 đ
 • Kim cương viên 1.03 ly (F carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 127,076,250 đ
 • Kim cương viên 2.00 ly (U-V carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 155,100,000 đ
 • Kim cương viên 1.02 ly (D carat), nước IF, độ tinh khiết EX, có giá bán 243,295,500 đ
 • Kim cương viên 1.00 ly (D carat), nước VVS1, độ tinh khiết VG, có giá bán 180,950,000 đ
 • Kim cương viên 3.01 ly (O-P carat), nước VVS2, độ tinh khiết EX, có giá bán 303,453,150 đ
 • Kim cương viên Tiêu chuẩn 4C

  Dạng cắt (cut) Độ tinh khiết (Clarity) Màu sắc (Color) Trọng lượng (Carat) Giấy chứng nhận ly (Các kiểu kim cương Hình tròn Chữ nhật nhọn góc Oval Hạt thóc Trái lê/giọt lệ Chữ nhật tròn góc Chữ nhật xếp chồng Hình vuông cắt góc Chữ nhật cắt góc Trái tim carat), nước Hướng dẫn mua kim cương

  Hướng dẫn chọn kim cương Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận, độ tinh khiết Dịch vụ khách hàng Cam kết chất lượng Chính sách hoa hồng Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA, có giá bán đ

Giá kim cương Vĩnh Cara

Tại khu vực Tp Hồ Chí Minh hôm nay (28/11/2020), sản phẩm kim cương rời của Công ty Vĩnh Cara Diamond Jewelry (https://www.vinhcara.com) niêm yết giá kim cương từ 3 ly đến 8 ly có giấy kiểm định GIA lúc 11:50 cụ thể như sau:

 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,946,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,875,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,485,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,485,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,450,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,418,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,435,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,438,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,438,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,335,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,396,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,335,000 đ
 • Kim cương rời 3.6 ly (0.18 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 8,504,200 đ
 • Kim cương rời 3.9 ly (0.22 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 11,568,000 đ
 • Kim cương rời 3.9 ly (0.23 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 11,520,000 đ
 • Kim cương rời 4.0 ly (0.23 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 14,332,834 đ
 • Kim cương rời 4.0 ly (0.23 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 14,724,000 đ
 • Kim cương rời 4.0 ly (0.23 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 13,286,000 đ
 • Kim cương rời 4.0 ly (0.24 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 13,286,000 đ
 • Kim cương rời 4.0 ly (0.25 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 13,290,000 đ
 • Kim cương rời 4.0 ly (0.24 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 12,990,000 đ
 • Kim cương rời 4.0 ly (0.24 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 12,982,000 đ
 • Kim cương rời 4.0 ly (0.24 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 12,997,000 đ
 • Kim cương rời 4.2 ly (0.3 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 17,627,797 đ
 • Kim cương rời 4.2 ly (0.3 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 18,785,000 đ
 • Kim cương rời 4.2 ly (0.3 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 17,315,000 đ
 • Kim cương rời 4.3 ly (0.3 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 18,465,000 đ
 • Kim cương rời 4.3 ly (0.3 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 17,780,000 đ
 • Kim cương rời 4.3 ly (0.3 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 17,304,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.35 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 26,284,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.34 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 21,311,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.35 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 21,257,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.34 carat), nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 27,562,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.35 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 25,092,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.33 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 21,909,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.33 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 21,304,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.34 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 20,619,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.34 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 19,470,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.34 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 19,569,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.36 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 23,854,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.33 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 23,893,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.34 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 20,464,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.35 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 20,412,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.34 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 19,744,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.35 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 19,144,000 đ
 • Kim cương rời 4.5 ly (0.35 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 18,564,000 đ
 • Kim cương rời 4.8 ly (0.41 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 29,688,000 đ
 • Kim cương rời 4.8 ly (0.39 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 34,035,000 đ
 • Kim cương rời 4.8 ly (0.42 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 33,213,000 đ
 • Kim cương rời 4.8 ly (0.43 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 32,673,000 đ
 • Kim cương rời 5.0 ly (0.51 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 53,681,000 đ
 • Kim cương rời 5.0 ly (0.46 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 44,748,000 đ
 • Kim cương rời 5.0 ly (0.5 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 49,581,000 đ
 • Kim cương rời 5.0 ly (0.5 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 43,078,000 đ
 • Kim cương rời 5.0 ly (0.51 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 49,771,000 đ
 • Kim cương rời 5.0 ly (0.5 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 43,974,000 đ
 • Kim cương rời 5.1 ly (0.52 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 42,977,000 đ
 • Kim cương rời 5.1 ly (0.5 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 48,426,000 đ
 • Kim cương rời 5.1 ly (0.5 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 44,660,000 đ
 • Kim cương rời 5.1 ly (0.51 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 41,632,000 đ
 • Kim cương rời 5.3 ly (0.56 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 64,753,000 đ
 • Kim cương rời 5.3 ly (0.59 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 56,122,000 đ
 • Kim cương rời 5.3 ly (0.59 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 49,086,000 đ
 • Kim cương rời 5.3 ly (0.59 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 53,076,000 đ
 • Kim cương rời 5.3 ly (0.54 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 48,676,000 đ
 • Kim cương rời 5.3 ly (0.54 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 44,748,000 đ
 • Kim cương rời 5.3 ly (0.56 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 49,609,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.61 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 73,863,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.59 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 61,387,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.6 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 74,125,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.57 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 74,325,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.59 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 65,241,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.6 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 63,912,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.58 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 74,220,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.6 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 73,941,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.58 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 71,331,086 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.61 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 70,921,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.59 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 70,800,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.6 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 60,017,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.59 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 60,355,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.59 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 57,356,000 đ
 • Kim cương rời 5.4 ly (0.58 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 56,190,000 đ
 • Kim cương rời 5.6 ly (0.65 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 79,198,000 đ
 • Kim cương rời 5.7 ly (0.74 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 86,728,000 đ
 • Kim cương rời 5.7 ly (0.75 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 92,791,000 đ
 • Kim cương rời 5.8 ly (0.72 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 94,673,000 đ
 • Kim cương rời 5.8 ly (0.76 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 87,526,000 đ
 • Kim cương rời 5.8 ly (0.77 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 84,948,000 đ
 • Kim cương rời 6.0 ly (0.78 carat), nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 149,435,000 đ
 • Kim cương rời 6.0 ly (0.76 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 133,992,000 đ
 • Kim cương rời 6.0 ly (0.8 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 115,356,000 đ
 • Kim cương rời 6.2 ly (0.85 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 165,198,000 đ
 • Kim cương rời 6.3 ly (1 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 205,753,000 đ
 • Kim cương rời 6.3 ly (0.96 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 182,150,000 đ
 • Kim cương rời 6.3 ly (1 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 230,393,000 đ
 • Kim cương rời 6.3 ly (1.01 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 223,512,000 đ
 • Kim cương rời 6.3 ly (1 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 198,519,000 đ
 • Kim cương rời 6.3 ly (1 carat), nước G, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 198,660,000 đ
 • Kim cương rời 7.2 ly (1.37 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 339,440,000 đ
 • Kim cương rời 7.2 ly (1.34 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 399,340,000 đ
 • Kim cương rời 8.1 ly (2 carat), nước J, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 362,688,000 đ

Giá kim cương Ancarat

Lúc 12:51 ngày 28/11, sản phẩm kim cương tự nhiên từ 3 ly đến 18 ly của Công ty Ancarat Việt Nam (https://ancarat.com) niêm yết giá bán online trên website cụ thể như sau:

 • Kim cương tự nhiên 3.64 ly (0.18 carat), nước F, độ tinh khiết SI1, có giá bán 7,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 3.70 ly (0.18 carat), nước G, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 8,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 3.67 ly (0.19 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 3.69 ly (0.19 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 9,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.01 ly (0.24 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 14,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.50 ly (0.32 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 20,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.51 ly (0.32 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 20,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.50 ly (0.33 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 19,800,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.50 ly (0.33 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 19,800,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.51 ly (0.33 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 23,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.51 ly (0.33 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 19,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.51 ly (0.33 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 20,000,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.52 ly (0.33 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 20,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.54 ly (0.33 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 30,600,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.51 ly (0.34 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 31,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.51 ly (0.34 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 24,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.51 ly (0.34 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 23,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.51 ly (0.34 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 21,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.52 ly (0.34 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 32,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.52 ly (0.34 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 32,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.52 ly (0.34 carat), nước F, độ tinh khiết VS2, có giá bán 19,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.54 ly (0.34 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 30,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.55 ly (0.34 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 32,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.51 ly (0.35 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 21,000,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.56 ly (0.35 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 30,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.57 ly (0.35 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 21,600,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.61 ly (0.35 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 30,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.63 ly (0.35 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 33,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.80 ly (0.40 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 27,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.80 ly (0.40 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 31,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.82 ly (0.40 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 37,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.86 ly (0.40 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 27,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.85 ly (0.41 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 30,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 4.89 ly (0.44 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 28,800,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.45 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 45,600,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.45 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 43,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.45 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 43,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.01 ly (0.45 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 46,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.01 ly (0.45 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 47,600,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.02 ly (0.45 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 39,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.04 ly (0.45 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 42,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.04 ly (0.45 carat), nước F, độ tinh khiết VS2, có giá bán 37,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.46 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 41,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.46 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 51,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.46 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 66,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.46 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 55,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.46 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 46,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.46 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 47,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.46 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 46,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.46 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 44,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.46 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 44,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.01 ly (0.46 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 55,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.01 ly (0.46 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 51,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.01 ly (0.46 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 43,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.01 ly (0.46 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 43,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.02 ly (0.46 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 39,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.02 ly (0.46 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 44,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.04 ly (0.46 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 51,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.04 ly (0.46 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 46,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.05 ly (0.46 carat), nước D, độ tinh khiết SI1, có giá bán 33,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.06 ly (0.46 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 42,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.01 ly (0.47 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 54,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.01 ly (0.47 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 48,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.02 ly (0.47 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 67,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.02 ly (0.47 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 47,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.12 ly (0.47 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 43,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.00 ly (0.48 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 55,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.03 ly (0.48 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 52,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.01 ly (0.50 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 54,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.20 ly (0.51 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 52,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.21 ly (0.51 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 49,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.25 ly (0.51 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 52,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.23 ly (0.52 carat), nước F, độ tinh khiết SI1, có giá bán 38,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.24 ly (0.52 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 50,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.31 ly (0.53 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 55,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.28 ly (0.56 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 62,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.40 ly (0.57 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 70,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.40 ly (0.58 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 71,600,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.41 ly (0.58 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 64,600,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.43 ly (0.58 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 65,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.44 ly (0.58 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 60,000,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.40 ly (0.60 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 70,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.40 ly (0.60 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 64,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.40 ly (0.60 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 59,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.40 ly (0.60 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 70,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.40 ly (0.60 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 72,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.40 ly (0.60 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 65,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.40 ly (0.60 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 65,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.41 ly (0.60 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 63,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.41 ly (0.60 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 67,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.42 ly (0.60 carat), nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 74,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.42 ly (0.60 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 67,600,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.45 ly (0.60 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 63,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.44 ly (0.62 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 66,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.60 ly (0.63 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 79,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.60 ly (0.70 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 92,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.83 ly (0.71 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 94,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 5.72 ly (0.72 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 101,000,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.00 ly (0.80 carat), nước F, độ tinh khiết VS2, có giá bán 107,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.00 ly (0.80 carat), nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 127,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.01 ly (0.80 carat), nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 115,800,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.01 ly (0.80 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 111,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.03 ly (0.80 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 121,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.04 ly (0.80 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 142,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.04 ly (0.80 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 138,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.00 ly (0.81 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 155,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.00 ly (0.81 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 131,600,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.03 ly (0.82 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 108,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.01 ly (0.83 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 135,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.01 ly (0.83 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 112,800,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.15 ly (0.83 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 127,000,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.08 ly (0.85 carat), nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 129,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.10 ly (0.90 carat), nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 186,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.17 ly (0.90 carat), nước J, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 98,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.18 ly (0.90 carat), nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 186,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.21 ly (0.90 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 142,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.23 ly (0.90 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 186,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.38 ly (0.96 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 254,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.60 ly (1.01 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 269,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.48 ly (1.03 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 297,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.60 ly (1.04 carat), nước J, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 160,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.60 ly (1.06 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 234,800,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.62 ly (1.09 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 256,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.63 ly (1.09 carat), nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 329,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.66 ly (1.09 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 222,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.66 ly (1.09 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 266,000,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.65 ly (1.13 carat), nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 307,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.81 ly (1.20 carat), nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 322,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.81 ly (1.21 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 328,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.85 ly (1.23 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 278,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.88 ly (1.25 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 313,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 6.88 ly (1.25 carat), nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 362,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.00 ly (1.26 carat), nước G, độ tinh khiết VS2, có giá bán 240,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.00 ly (1.27 carat), nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 415,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.00 ly (1.28 carat), nước F, độ tinh khiết FL, có giá bán 391,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.00 ly (1.30 carat), nước F, độ tinh khiết VS2, có giá bán 270,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.00 ly (1.30 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 385,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.08 ly (1.31 carat), nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 304,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.01 ly (1.32 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 483,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.06 ly (1.33 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 535,500,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.05 ly (1.35 carat), nước H, độ tinh khiết SI1, có giá bán 212,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.16 ly (1.36 carat), nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 488,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.20 ly (1.50 carat), nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 556,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.24 ly (1.50 carat), nước H, độ tinh khiết VS2, có giá bán 273,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.20 ly (1.51 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 503,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.63 ly (1.60 carat), nước F, độ tinh khiết IF, có giá bán 482,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 7.53 ly (1.63 carat), nước J, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 277,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.19 ly (1.90 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 974,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.02 ly (1.94 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 820,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.02 ly (1.95 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 919,000,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 14.08 ly (10.80 carat), nước M, độ tinh khiết VS1, có giá bán 6,060,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.04 ly (2.00 carat), nước FANCY BROWN, độ tinh khiết VS1, có giá bán 418,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.10 ly (2.01 carat), nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 1,248,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.10 ly (2.01 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 1,091,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.10 ly (2.02 carat), nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 715,100,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.10 ly (2.08 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 1,094,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.37 ly (2.27 carat), nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 1,022,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 8.58 ly (2.27 carat), nước F, độ tinh khiết VS2, có giá bán 821,800,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 9.75 ly (3.50 carat), nước O-Z, độ tinh khiết VS1, có giá bán 462,600,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 9.86 ly (3.71 carat), nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 2,259,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 18.32 ly (35.04 carat), nước FBF, độ tinh khiết VS2, có giá bán 19,083,300,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 10.16 ly (4.02 carat), nước O P, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 733,700,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 10.36 ly (4.02 carat), nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 4,427,400,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 11.00 ly (5.03 carat), nước N, độ tinh khiết N, có giá bán 1,028,900,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 11.33 ly (5.51 carat), nước G, độ tinh khiết VS1, có giá bán 3,497,000,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 12.15 ly (6.60 carat), nước I, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 4,457,200,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 13.12 ly (7.90 carat), nước J, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 4,073,000,000 đ
 • Kim cương tự nhiên 13.21 ly (8.26 carat), nước I, độ tinh khiết VS2, có giá bán 5,145,800,000 đ

Hiện nay, giá kim cương của các công ty như SJC, Hưng Phát USA, Thế Giới Kim Cương hay các doanh nghiệp kinh doanh mua bán kim cương như Kim Lý, Danh Hiển, Hồng phúc, Xuân Thu đang được cập nhật.

Cách lựa chọn kim cương và đánh giá kim cương thật giả

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được món trang sức ưng ý dựa vào những yếu tố sau đây:

1. Hình dạng viên kim cương - Diamond Shape

Từ viên kim cương thô được phát hiện cho đến viên kim cương hoàn mỹ đính trên món trang sức là cả một quá trình chế tác dày công tỉ mỉ. Hình dạng của viên kim cương quyết định rất nhiều đến việc thể hiện độ trong và khả năng phản quang của nó. Có 10 hình dạng phổ biến sau:

 • Hình tròn (Round): Đây là hình dạng phổ biến nhất vì nó cho phép khả năng khúc xạ ánh sáng cao nhất thông qua 58 mặt cắt nhỏ.
 • Hình vuông góc nhọn (Princess): Đây là hình dạng duy nhất không có góc bo tròn của một viên kim cương và thường được dùng trong nhẫn đính hôn. Màu sắc có thể mờ dần từ trung tâm ra góc.
 • Hình chữ nhật vạt góc (Radiant): Hình dạng này giống với Princess nhưng các góc được vạt ngang chứ không để nhọn.
 • Hình chữ nhật xếp tầng (Emerald): Cấu trúc xếp tầng khiến cho viên kim cương ít phản quang hơn, nhưng bù lại, nó thể hiện độ tinh khiết rõ ràng hơn, vì vậy hãy chọn một viên kim cương càng ít tạp chất càng tốt.
 • Hình vuông xếp tầng (Asscher): Có cấu trúc tương tự với Emerald nhưng là hình vuông, một viên kim cương Asscher đạt chuẩn sẽ có tâm hình vuông khi ta nhìn xuyên qua mặt cắt.
 • Hình hạt thóc (Marquise): Hình dạng này có thể tối đa hóa trọng lượng carats của viên kim cương và tạo cảm giác thon dài cho ngón tay đeo nhẫn.
 • Hình bầu dục (Oval): Hình dạng này cũng tối ưu hóa khả năng phản quang như hình tròn, nhưng tạo cảm giác viên kim cương lớn hơn và ngón tay trông thon dài hơn.
 • Hình giọt lệ/trái lê (Perl): Đặc trưng của hình dạng này là nhọn ở đỉnh và tròn ở đáy giống như giọt nước. Đây là sự kết hợp của hình Round và Marquise, tạo cảm giác thon dài cho ngón tay.
 • Hình trái tim (Heart): Đây có lẽ là hình dạng lãng mạn mà các cô gái rất thích. Viên kim cương hình trái tim phải có hai nửa đều nhau, khe sắc nét và cánh hơi tròn.
 • Hình nhữ nhật bo góc (Cushion): Hình dạng này gần giống “cái gối” với các góc được bo tròn, tạo cảm giác bề mặt rộng và phản chiếu ánh sáng dày.

2. Trọng lượng viên kim cương - Carat

Carat là đơn vị đo trọng lượng của một viên kim cương. Một đơn vị “carat” tương ứng với 200 miligam. Nếu mọi yếu tố khác là giống nhau, giá của kim cương tăng lên cùng với trọng lượng viên, viên kim cương lớn hơn thì có độ hiếm hơn và được yêu thích nhiều hơn. Tuy nhiên, hai viên kim cương trọng lượng carat tương đương có thế giá trị rất khác nhau tùy thuộc vào ba yếu tố khác của 4C: độ tinh khiết, màu sắc và giác cắt.

3. Màu sắc viên kim cương - Color 

Màu tự nhiên của kim cương thường là màu trắng (không màu). Tuy nhiên, những viên kim cương không màu lại cực kỳ hiếm vì chúng có xu hướng tự biểu lộ màu vàng hoặc vàng nhạt, màu này tạo nên cảm giác viên kim cương bị đục và kém tinh khiết.

Chính vì thế mà trong bảng phân màu của GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ), màu sắc của kim cương được phân theo cấp độ bảng chữ cái từ D-Z, trong đó D là trắng nhất (không màu, hiếm nhất, đắt nhất) và Z là vàng nhất (kém giá trị nhất).

Những viên kim cương không thuộc bảng màu D-Z được gọi là kim cương có màu khác thường (Fancy Color). Trong khi những vệt màu vàng nhạt làm giảm giá trị của kim cương thì màu sắc khác thường lại tạo nên giá trị cực kỳ cao vì chúng vô cùng hiếm. Kim cương màu chỉ hình thành ở một số khu vực có các yếu tố địa chất nhất định, hiếm nhất là màu hồng và xanh dương rồi đến xanh lá cây và vàng.

4. Độ tinh khiết - Clarity

Độ tinh khiết (trong suốt) của viên kim cương là thước đo về số lượng và kích thước của các khiếm khuyết nhỏ trong kim cương như tạp chất, vết bẩn, bọt bong bóng…

Phần lớn các khiếm khuyết này ở mức hiển vi và không ảnh hưởng rõ rệt đến vẻ đẹp của kim cương, chỉ các chuyên gia và nhà nghiên cứu mới quan tâm đến yếu tố này, chủ yếu để xác định giá trị của viên kim cương. Viên kim cương có càng ít khiếm khuyết thì giá trị càng cao.

Các thông số đo độ trong suốt bao gồm:- Flawless (FL), Internally Flawless (IF): Hoàn mỹ, hầu như không có khiếm khuyết. Đây là loại rất hiếm.- Very Very Slightly Included (VVS1, VVS2): Rất sáng, rất khó để nhìn thấy khiếm khuyết dưới độ phóng đại 10x.- Very Slightly Included (VS1, VS2): Khá sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Slightly Included (SI1, SI2): Có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Included (I1, I2, I3): Đây là chất lượng kém nhất của viên kim cương, khá nhiều khiếm khuyết và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

5. Giác cắt của viên kim cương - Diamond Cut

Cắt mài là một yếu tố thuộc về con người, nhưng nó quyết định rất lớn đến giá trị của viên kim cương. Một viên kim cương thô trông không khác gì một viên pha lê, chỉ khi được cắt mài chúng mới trở nên lấp lánh nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng.

Đây cũng là yếu tố tạo nên những hình dạng đặc thù đã nêu ở trên.Khi được cắt với tỷ lệ thích hợp, ánh sáng được khúc xạ và phản xạ hoàn toàn ra bề mặt, khiến cho viên kim cương sáng hơn, lấp lánh hơn. Nếu cắt quá nông thì ánh sáng thoát ra khỏi đáy còn cắt quá sâu thì ánh sáng thoát ra mặt bên.

Thang chia giác cắt của GIA được xếp hạng từ EXCELLENT đến POOR. GIA cung cấp thang cắt chất lượng cho kim cương viên tròn tiêu chuẩn được GIA xếp hạng màu từ D đên Z.Vẻ đẹp của kim cương đã được đánh bóng là sự kết hợp của nhiều yếu tố và ánh sáng: Mức độ toả sáng trên bề mặt, mức độ hấp thu ánh sáng và cách thức ánh sáng quay trở lại mắt nhìn.Kết quả này chịu sự chi phối của 3 yêu tố: Brightness (độ rực rỡ)Fire (ánh lửa)Scintillation (sự tán sắc).

6. Giấy chứng nhận

Đây là yếu tố quan trọng giúp bạn xác định nguồn gốc và giá trị của viên kim cương. Dựa vào giấy chứng nhận này, bạn sẽ biết được các thông số của viên kim cương như kích thước, trọng lượng, màu sắc, độ trong, độ bóng, mức độ đối xứng v.v…

Giấy chứng nhận kim cương thường được cấp bởi Gemological Institute of America (GIA) và American Gem Society Laboratories (AGSL), đây là hai phòng thí nghiệm uy tín nhất trong ngành công nghiệp kim cương. Kim cương có giấy chứng nhận tất nhiên sẽ có giá cao hơn những viên không rõ nguồn gốc.

Video clip

Mua kim cương ở đâu - những điều cần biết về kim cương

Hướng dẫn mua kim cương có giấy định quốc tế gia đẹp nhất | lh 0907463131

Viên kim cương bán đấu giá hơn $11 triệu

Nhẫn kim cương viên chủ 10 ly d 4.03 carat vvs1 kiểm định gia

Kim cương nhận tạo là gì ? giá của kim cương nhân tạo và cách nhận biết hàng thật

Hột xoàn 6li và 6,3li nước f vvs1 | thế giới kim cương

Nguyên tắc 4cs: cut – color – carat – clarity, cách chọn kim cương tự nhiên, kim cương nước d là gì?

Bông tai kim cương 2 viên chủ 3 ly 6 f vvs1 kiểm định gia

Khám phá bí mật đen tối khiến kim cương đắt giá

Kim cương tiêu chuẩn đánh giá, sự hình thành và khai thác

Nệm cao su kim cương giá rẻ (chỉ từ 3500k) cập nhật 2020

Nhẫn nam kim cương viên chủ 8,37 carat fl kiểm định gia. giá vỏ : 255.000.000 vnđ

Hướng dẩn xem giấy giám định kim cương quốc tế gia pnj | đăng ký kênh mình nhé 👇

Những sự thật thú vị về kim cương

[free fire] làm sao để phá hết 50.000 kim cương, meow trở thành đại gia | meow dgame

Nhẫn kim cương viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 32.000.000 vnđ

Kim cương 6ly3 giá bao nhiêu [ody diamond]

đấu giá viên kim cương khổng lồ tại new york

Viên kim cương ( khủng khiếp ) của anh khách nhờ gia công hột nhẩn

Vlog 104 - kim cuong diamond gia special big sale giảm giá 50% 2 carat, 1 carat, 4ly5

Cách phân biệt kim cương thật hay giả đơn giản nhất

Chào xuân 2020 | mới về hơn 100 viên kim cương giám định gia pnj sjc | lh 0907463131

[update 2020] bảng giá nệm cao su kim cương - chiết khấu 30%

Nệm kim cương 1m6 giá tốt nhất 2020-nemgiakho.com

Phân biệt kim cương thật giả đơn giản | đăng ký kênh mình nhá 👇

Hột xoàn gia pnj sjc | tiếp tục về

Ntn - cán trúng bông tai kim cương triệu đô (crash to diamond)

Top 10 viên kim cương đắt nhất thế giới - top 10 world's most expensive diamonds

2/15/18- đấu giá kim cương ngày mùng 1 tet, 16 thang 2.

[ phân loại đá quý 04 ] xác định giá trị kim cương màu - phân loại kim cương, độ tăng trưởng giá trị

đấu giá viên kim cương hồng tím siêu quý hiếm

Lô đất kim cương giá rẻ 3,5 tỉ 24 phòng trọ công nhân đường nhựa lớn cách kcn chà là tây ninh 700m

Mỹ: đấu giá kim cương và đá quý quý hiếm

Giá kim cương 3ly6 [ody diamond]

Ngọc châu âu giảm giá lên đến 30% cho trang sức kim cương

Cách phân biệt kim cương thật giả và moissanite

Cận cảnh viên kim cương 3 tỉ năm tuổi có giá "vỏn vẹn" 1650 tỉ đồng

Nhẫn kim cương nhật hàng hiệu secondhand giá tốt nhất

Viên kim cương đắt giá nhất thế giới không ai tin là nó có thật

Kim cương hồng với giá 60 triệu đô

Viên kim cương trị giá hơn 7,5 triệu đô (voa)

Kim cương pnj – đẳng cấp từ giá trị đích thực (30s)

Nhẫn kim cương viên chủ 7 ly 2 vvs1 gia

Nhẫn kim cương viên chủ chữ nhật 1 carat. giá vỏ : 86.000.000 vnđ

Nhẫn pnj trang sức kim cương | giá iu thương 44.680.000

Casio review #10 | đồng hồ casio mtp giá 3 triệu mặt cắt kim cương tuyệt đẹp

Bảng giá nệm cao su kim cương 2019 -nemgiakho.com

Nhẫn kết kim cương viên chủ 6 carats if kiểm định gia. giá vỏ : 255.000.000 vnđ

Top những viên kim cương đắt giá nhất thế giới khiến bạn phải hoa mắt khi nhìn thấy giá tiền

Báo giá tùng kim cương cực quý, giá nhiều người chơi được, nhiều cây đẳng cấp - price of pine bonsai


Bạn đang xem bài viết Giá Kim Cương Pnj trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!