Xem Nhiều 2/2023 #️ Dùng Pivot Trong Excel Để Lập Báo Cáo (Bằng 5 Bước Đơn Giản) # Top 9 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 2/2023 # Dùng Pivot Trong Excel Để Lập Báo Cáo (Bằng 5 Bước Đơn Giản) # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Dùng Pivot Trong Excel Để Lập Báo Cáo (Bằng 5 Bước Đơn Giản) mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lập báo cáo doanh thu bán hàng của mỗi nhân viên dùng Pivot trong Excel

Giả sử dữ liệu bán hàng của các nhân viên như hình bên dưới:

Doanh thu bán hàng của nhân viên dựa vào cột SỐ TIỀN để tính

Đối tượng báo cáo ở đây là cột HỌ VÀ TÊN của nhân viên.

Bước 2: Tiến hành lập báo cáo bằng PivotTable

1. Chọn bảng hoặc ô (bao gồm các tiêu đề cột) có chứa dữ liệu bạn muốn sử dụng.

Khung Table/Range: chứa địa chỉ bảng dữ liệu là Table1, có thể chọn lại nếu chưa đúng (theo mũi tên số 1).

Tích chọn Use an external data source (số 2) nếu sử dụng nguồn dữ liệu bên ngoài Excel, ví dụ các tập tin cơ sở dữ liệu hay XML…

Chọn New Worksheet (số 3) để đặt PivotTable trong trang tính mới (nếu các bạn muốn báo cáo xuất hiện trong trang tính hiện tại hãy chọn Existing Worksheet (số 4), sau đó chọn một ô để đặt PivotTable (số 5)).

(Ở bài viết này chúng tôi sử dụng chọn Existing Worksheet để cho bạn tiện theo dõi)

4. Nhấp chọn OK và giao diện xây dựng PivotTable sẽ xuất hiện trên một bảng tính mới như sau:

Trong báo cáo, đổi tên các trường dữ liệu:

1. Sau khi có được báo cáo doanh thu bán hàng của các nhân viên, bạn nhấp chuột chọn một ô bất kỳ trong cột Doanh thu (không nhấp chọn tiêu đề cột).

3. Thu được kết quả là bảng doanh thu bán hàng đã được sắp xếp theo thứ tự doanh thu từ cao xuống thấp của các nhân viên

Ở đây do báo cáo tạo chỉ có 3 nhân viên bán hàng nên chúng tôi chỉ thực hiện tiến hành lọc ra TOP 1 nhân viên có doanh thu bán hàng cao nhất, các bạn thực hiện các thao tác sau:

1. Yêu cầu của bài toán là lập doanh thu bán hàng theo tháng nên đối tượng báo cáo sẽ là THÁNG.

Tại bảng PivotTable Fields ta bỏ chọn trường HỌ VÀ TÊN và tích chọn trường THÁNG.

Hướng Dẫn Cách Lập Báo Cáo Theo Nhiều Điều Kiện Bằng Pivot Table

Tìm hiểu bài viết: Tìm hiểu về các dạng báo cáo thường gặp trên Excel

Cho bảng dữ liệu gồm 6 cột và gần 200 dòng dữ liệu. Hãy lập báo cáo theo từng mã hiệu của khách hàng Doanh nghiệp, trong chương trình tiết kiệm của chi nhánh 2

Phân tích yêu cầu và định hình cấu trúc báo cáo

Báo cáo theo khách hàng là doanh nghiệp: Trong cột Khách hàng, chỉ xét những đối tượng là Doanh nghiệp

Báo cáo theo chương trình là tiết kiệm: Trong cột Chương trình, chỉ xét những đối tượng là Tiết kiệm

Báo cáo theo chi nhánh 2: Trong cột Chi nhánh, chỉ xét những đối tượng là CN2

Kết quả cần tính toán, báo cáo là Số tiền

Xác định mối quan hệ của các đối tượng

Việc xác định mối quan hệ của các đối tượng sẽ giúp chúng ta có thể xây dựng bố cục của bảng báo cáo.

Chương trình: Chương trình không phụ thuộc vào đối tượng nào, do đó sẽ nằm trên 1 mục (1 chiều báo cáo). Nếu Mã hiệu và Khách hàng nằm trên chiều Theo dòng thì chương trình sẽ nằm trên chiều Theo cột (hoặc ngược lại)

Chi nhánh: Đối tượng này cũng đóng vai trò độc lập, nên có thể đặt ở chiều thứ 3 của báo cáo

Số tiền: Đây là kết quả cần tính của báo cáo. Kết quả sẽ xác định tại vị trí giao điểm của các chiều báo cáo.

Như vậy chúng ta có thể hình dung 1 vài bố cục báo cáo có thể xây dựng như sau:

Dạng thứ 1: Bố cục theo chiều dọc. Ở dạng này số lượng cột ít hơn số lượng dòng. Căn cứ theo trường dữ liệu nào có nhiều nội dung sẽ sắp xếp trên các dòng.

Cách sử dụng Pivot Table để lập báo cáo

Trong bài tập này, chúng ta có thể làm như sau:

Bước 1: chọn toàn bộ bảng dữ liệu bằng cách chọn 1 vị trí bất kỳ trong bảng dữ liệu rồi bấm phím tắt Ctrl + * (phím ctrl và phím dấu *)

Bước 2: trong thẻ Insert chọn Pivot Table. Chọn nơi đặt Pivot table là 1 sheet mới (chọn New Worksheet)

Để thực hiện bước này, chúng ta phải căn cứ vào các yêu cầu của báo cáo:

Kết quả báo cáo như sau:

Chi nhánh: Chọn chi nhánh 2

Khách hàng: Chọn Doanh nghiệp

Chương trình: Chọn Tiết kiệm

Kết quả như sau:

Như vậy chỉ với một vài thao tác kéo thả và lọc đối tượng, chúng ta đã có thể hoàn thành báo cáo một cách nhanh chóng và tiện lợi. Chính vì vậy Pivot Table trở thành 1 công cụ rất hữu ích trong việc lập báo cáo trong Excel.

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel Năm 2022

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015. Báo cáo tài chính của một số các doanh nghiệp vẫn được lập trên Excel mà chưa sử dụng phần mềm để làm. Vậy báo cáo tài chính bằng Excel được lập như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các bạn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015.

Các bước lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

1.Hướng dẫn cách lập bảng Cân đối phát sinh năm 2015

Bảng cân đối phát sinh năm được tổng hợp từ bảng cân đối phát sinh của các tháng.

Lập tương tự như Cân dối phát sinh tháng, với số liệu tổng hợp từ BNL của cả năm.

– Cột dư Nợ đầu kỳ và dư Có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở phần số dư đầu kỳ của bảng cân đối phát sinh tháng 1.

– Cột PS Nợ, PS có: Dùng hàm SUMIF tổng hợp tất cả bảng cân đối phát sinh của các tháng trong năm.

– Cột dư Nợ, dư Có cuối kỳ: Dùng hàm MAX

– Dòng tổng cộng: Dùng hàm SUBTOTAL để tổng cộng các số liệu trong bảng.

– Bạn nên thêm cột “TS, DT, CP” và cột “NV” và xác định mã của những tài khoản đó khi lên báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được lấy số liệu từ các tài khoản trên bảng cân đối kế toán. Người lập BCTC cần phải xác định các tài khoản nào thuộc tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí để khi lên các loại bảng trên báo cáo tài chính cho đúng chỉ tiêu.

Ví dụ: Trên bảng CĐKT chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” có mã số 110. Chỉ tiêu này ứng với các Tài khoản 111, Tài khoản 112 trên CĐPS năm. Vậy tại cột “TS, DT, CP, NV” dòng TK 111, 112, Tài khoản 113 bạn điền mã số “110”. Cách làm này thực hiện tương tự cho các TK còn lại

2.Bảng cân đối kế toán năm 2015.

– Bảng này lập tại thời điểm cuối năm tài chính nó phản ánh tình hình tài sản nguồn vốn tại thời điểm cuối năm.

– Trên bảng cân đối kế toán thì tổng Tài Sản phải bằng tổng Nguồn Vốn.

– Cột số năm trước: Được lấy từ Cột năm nay của ” Bảng Cân Đối Kế toán ” năm trước.

– Cột số năm nay: Dùng hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để lấy số liệu về từ CĐPS năm, với:

+ Dãy điều kiện: là cột “TS, DT, CP” đối với các mã số thuộc phần Tài sản. Hoặc cột “NV” đối với các mã số thuộc phần nguồn vốn.

+ Điều kiện cần tính: là các ô mã số trên CĐKT.

+ Dãy tính tổng: là cột Dư nợ đối với các chỉ tiêu thuộc tài Sản, cột Dư có đối với các chỉ tiêu thuộc phần nguồn vốn.

Chú ý:

+ Đối với các Mã số như mã số 132 “Trả trước cho người bán ngắn hạn”, 212 “Trả trước cho người bán dài hạn” được lấy từ số dư Có Tài khoản 331, Mã số 312 “Người mua trả tiền trước ngắn hạn”, 332 ” Người mua trả tiền trước dài hạn” được lấy từ số dư Nợ TK 131

+ Các mã số trong ngoặc đơn (*) như mã số 122 “Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh”, mã số 149 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” phải ghi âm.

+ Mã số 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” phải bù trừ Nợ/Có (Nếu lãi ghi dương, lỗ ghi âm).

3. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015

– Bảng báo cáo kết quả kinh doanh được lập cho một thời kỳ tức là tập hợp kết quả kinh doanh của một kỳ kế toán.

– Cột số năm trước: Căn cứ vào cột năm nay của ” Báo cáo kết quả kinh doanh ” năm ttrước

– Cột số năm nay: Dùng hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để lấy số liệu từ CĐPS năm, với:

+ Dãy điều kiện: là cột “TS, DT, CP” trên CĐPS năm.

+ Điều kiện cần tính: là các ô mã số trên BCKQKD.

+ Dãy tính tổng: là cột phát sinh Nợ trên CĐPS năm.

Chú ý:

Chỉ tiêu 01, 02 trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì không bao gồm các loại thuế gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế, phí gián thu khác.

Để biết các tài khoản nào thuộc chỉ tiêu gì trên báo cáo kết quả kinh doanh bạn xem bài viết sau:

4.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của Doanh Nghiệp)

– Trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì chỉ tiêu (70) phải bằng chỉ tiêu (110) trên bảng Cân đối kế toán.

– Cột số năm trước: Căn cứ vào Cột năm nay của ” Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ” năm trước.

– Cột Số năm nay :

Để lập được báo cáo này, trên bảng nhập liệu của năm bạn xây dựng thêm một cột “Chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ”. Bạn cần phải thực hiện trong 7 bước như sau:

B1: Bôi đen toàn bộ dữ liệu của cả kỳ kế toán và đặt lọc ( Vào Data, Chọn Filter)

B2: Trên cột định khoản Nợ/Có, lọc tài khoản 111, khi đó trên bảng hiện có là toàn bộ các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt của doanh nghiệp.

B3: Tại cột TKĐƯ lọc lần lượt từng TKĐƯ vừa lọc, cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ. Nội dung này tương ứng với từng chỉ tiêu nào trên “BC lưu chuyển tiền tệ” thì bạn điền mã số của chỉ tiêu đó cho nghiệp vụ tương ứng vào cột “Chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ”. Nếu nội dung lọc lên mà không biết đưa vào chỉ tiêu nào thì đưa vào Thu khác hoặc Chi khác từ hoạt động kinh doanh.

B4: Sau khi thực hiện xong tất cả các TK ĐƯ của TK 111 thì bạn thôi lọc tại cột TKĐƯ.

Tại cột TK Nợ/Có bạn lọc TK 112 và thực hiện quy trình tương tự như với Tài khoản 111. Thực hiện xong bạn thôi lọc ở tất cả các cột.

+ Dãy điều kiện là cột “Chỉ tiêu LCTT” trên bảng nhập liệu.

+ Điều kiện cần tính là các mã số trên báo cáo LCTT

+ Dãy ô tính tổng: đối với các chỉ tiêu Thu là cột PS Nợ của bảng nhập liệu, đối với các chỉ tiêu chi là cột PS Có của bảng nhập liệu.

B6: Sau khi đặt công thức xong

+ Copy công thức tại ô chỉ “Thu” tới các chỉ tiêu “Thu” còn lại.

+ Đối với các chỉ tiêu “Chi” bạn cần đặt dấu trừ (-) đằng trước, sau đó copy công thức đó tới các chỉ tiêu “Chi” còn lại.

B 7: Dùng hàm SUM tính tổng các chỉ tiêu 20, 30, 40, 50, Chỉ tiêu 60 được lấy từ tiền mặt và Tiền gửi đầu năm.

Sau đó bạn tính ra chỉ tiêu 70 và đối chiếu chỉ tiêu này với chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán xem có khớp không.

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015

– Là báo cáo chi tiết giải thích thêm cho các mẫu biểu: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo LCTT.

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo Thông tư 200 Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Cách Chế Tạo Giường Trong Minecraft Chỉ Bằng 4 Bước Đơn Giản

Cách làm giường trong Minecraft bước đầu tiên chính là tạo Ván gỗ

Tiến lại phía bàn chế tạo ( Workbench) và tạo ra các Ván Gỗ ( Wooden Planks). Bước đầu tiên của cách chế tạo giường trong Minecraft vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần lấy Gỗ ra và đặt vào bất cứ ô vuông nào. Lúc này, bạn sẽ nhận được 4 ván gỗ. Người chơi có thể tìm thấy gỗ ở 1 số Biome (môi trường trong Minecraft).

Khi tìm được gỗ trong trò chơi PC/CONSOLE này, người chơi chỉ cần ấn chuột trái vào cho tới khi chúng tự rơi ra. Sau đó nhặt gỗ về chế tạo là được. Có tổng cộng 6 loại khác nhau đó là: Gỗ xiêm gai, gỗ rừng, gỗ sồi sẫm màu, gỗ bạch dương và gỗ vân sam. Mỗi loại gỗ cũng sẽ có màu sắc khác nhau.

Cách chế tạo giường trong Minecraft bước tiếp theo đó là tìm Lông cừu

Cách làm giường ngủ trong Minecraft tiếp theo là thu thập lông cừu bằng cách cắt hoặc giết chúng. Cừu thường sinh sống trong rừng nhiệt đới và những vùng có tuyết (trừ sa mạc). Khi giết cừu, các bạn chỉ thu về được một lượng lông cừu. Tuy nhiên, khi dùng kéo cắt lông, bạn có thể thu được 1-3 lần/1 con cừu còn sống. Tốt nhất hãy dùng các dụng cụ được làm bằng cách kết hợp 2 miếng sắt với nhau.

Để tìm Lông cừu, hãy đặt chúng vào khung chế tạo ( Crafting Grid). Sau đó đặt 3 lông cừu lần lượt vào 3 ô ở giữa theo hàng ngang trong khung chế tạo. Tiếp tục đặt 3 ván gỗ vào 3 ô nằm dưới khung chế tạo để tạo ra một chiếc giường ngủ êm ái.

Lấy chiếc giường ra khỏi Crafting Box

Sau khi thực hiện cách chế tạo giường trong Minecraft xong, hãy lấy chiếc giường ra khỏi hộp chế tạo ( Crafting Box). Kết quả của quá trình này đó là một chiếc giường phù hợp nhất với bạn.

Người chơi chỉ cần nhấn chuột lên chiếc giường và đặt vào kho đồ (Inventory). Lưu ý rằng không có cách nào thay đổi màu sắc của chiếc giường. Kể cả khi lông cừu có nhiều màu sắc khác nhau như: trắng, đen, nâu, xám sáng, xám tối hay hồng,… đi chăng nữa. Cách duy nhất để thay đổi màu sắc giường đó là điều chỉnh trò chơi.

Đặt giường mới tạo vào vị trí thích hợp trong nhà

Cuối cùng hãy đặt chiếc giường ở bất cứ nơi nào có thể bảo vệ an toàn cho bạn. Khi màn đêm buông xuống, bạn chỉ cần ấn chuột phải vào cái giường đó. Sau đó nằm yên trên giường đợi trời sáng. Điều này có thể mang về cho người chơi điểm cộng để tạo ra 1 nơi hồi phục mới. Từ đó, bạn sẽ luôn hồi phục sau khi chết nếu như nằm bên cạnh chiếc giường của mình.

Bạn đang xem bài viết Dùng Pivot Trong Excel Để Lập Báo Cáo (Bằng 5 Bước Đơn Giản) trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!