Xem Nhiều 11/2022 #️ Cắt Chuỗi Trong Excel – Cách Dùng Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự / 2023 # Top 16 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 11/2022 # Cắt Chuỗi Trong Excel – Cách Dùng Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự / 2023 # Top 16 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cắt Chuỗi Trong Excel – Cách Dùng Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự / 2023 mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cắt chuỗi trong excel làm như thế nào?

Muốn cắt chuỗi hàm lấy ký tự ta phải sử dụng các hàm cắt chuỗi. Chúng ta sẽ có 3 hàm lấy ký tự như sau:

Hàm Right : Hàm này để lấy ký phía bên phải của phần chuỗi ký tự gốc.

Hàm Hàm Left: Hàm này dùng để lấy phần ký tự bên trái phần chuỗi gốc.

Hàm Mid: Dùng để tách lấy phần ký tự nằm giữa của chuỗi ký tự gốc.

1. Hàm Right cắt ký tự trong Excel

Cú pháp của hàm Right

=RIGHT(text, n) ….. Trong đó:

Text: là chuỗi kí tự hoặc ô chứa chuỗi kí tự mà bạn muốn cắt.

n: Số ký tự cần cắt khỏi chuỗi.

** Lưu ý: đối với ” n ” nếu bạn không nhập tham số này thì Excel sẽ tự hiểu là 1

Ví dụ : Ta có bảng danh sách sinh viên và cần dùng hàm Right để lấy 3 kí tự cuối của cột mã số sinh viên (MSSV) cho cột Tên Lớp. Thực hiện như sau:

Tại D2 ta gõ công thức như sau: = RIGHT (C2,3) 

Ô C2 là nơi chứa hàm tách chuỗi ký tự trong excel để cắt chuỗi.

Sau khi nhập công thức thì nhấn Enter để hiện kết quả. Sao chép công thức xuống dưới và bạn sẽ được kết quả hàm cắt chuỗi trong excel như hình.

2. Hàm Left cắt chuỗi ký tự trong Excel

Cú pháp của hàm Left

=LEFT(text, n) … Trong đó:

Text : Là chuỗi kí tự hay ô chứa chuỗi kí tự muốn cắt.

n: Số kí tự mà bạn cần cắt.

Ví dụ: Sử dụng hàm Left để lấy 4 ký tự trong cột Mã nhập học . Cách làm như sau:

– Tại ô E2  gõ công thức như sau: = LEFT (C2,4)

– Ô C2 là ô chứa dữ liệu bạn cần cắt chuỗi.

– Nhập công thức của hàm Left. Sau đó sao chép công thức xuống dưới và được kết quả như hình.

3. Cách tách ký tự trong Excel bằng hàm Mid

Cú pháp của hàm Mid

=MID(text,m,n) ….. Trong đó:

Text: Chuỗi ký tự.

m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự

Ví dụ : Ta có bảng danh sách sinh viên và cần dùng hàm Mid để lấy 4 kí tự cuối của cột mã số sinh viên (MSSV) cho cột Ngành học. Thực hiện như sau:

Ta có công thức tại ô F2 như sau: = MID (C2,5,4) . Ta cắt chuỗi từ kí tự thứ 5 và cắt 4 ký tự. Kéo xuống các ô còn lại để sao chép công thức và sẽ ra được kết quả như hình dưới.

4. Cắt chuỗi trong excel bằng hàm left kết hợp hàm Len

Hàm LEN là hàm thường được dùng để kết hợp với những hàm lấy chuỗi kí tự. Khi kết hợp hàm Len với hàm Left ta có thể dùng để loại bỏ một số ký tự nhất định từ phần cuối của chuỗi.

Ta có cú pháp khi kết hợp như sau: =LEFT(text,LEN(text)-n) … Trong đó:

Text : là chuỗi ký tự muốn cắt.

n : Là số kí tự bạn muốn cắt trên chuỗi.

Ví dụ: Trong bảng có danh sách họ và tên, muốn loại bỏ 5 ký tự của chuỗi ký tự trong ô B2 sẽ có cách thực hiện như sau:

Ta có công thức =LEFT(B2, LEN(B2)-5) .

Hàm LEN trong cú pháp này là để lấy tổng số ký tự trong một chuỗi rồi trừ đi lượng kí tự muốn loại bỏ từ tổng độ dài của dãy. Hàm LEFT thì sẽ trả về số ký tự còn lại.

Chúng ta sẽ có kết quả là đã loai 5 ký tự cuối cùng trong dãy ký tự và bao gồm dấu cách.

Video hướng dẫn Cách cắt chuỗi trong Excel bằng hàm Left, Right, Mid4.5

/

5

(

2

bình chọn

)

Cách Đăng Ký Gmail Cho PC –

Hàm Right, Cách Dùng Hàm Cắt Chuỗi Ký Tự Bên Phải Trong Excel / 2023

Để tìm kiếm thông tin, dữ liệu trên bảng Excel chúng ta có thể sử dụng nhiều hàm khác như hàm VLOOKUP trên Excel, hàm LEFT tách chuỗi ký tự Excel,.. Và trong bài viết này người dùng sẽ biết thêm cách dùng hàm RIGHT để tìm ký tự trong một chuỗi ký tự lựa chọn.

Hướng dẫn dùng hàm RIGHT trên Excel

Hàm RIGHT có cú pháp sử dụng là =RIGHT(text,[num_chars]). Trong đó:

text: là chuỗi văn bản các bạn muốn trích xuất các ký tự.

num_chars: số lượng ký tự mà các bạn muốn hàm RIGHT trích xuất.

Lưu ý:

Nếu num_chars bỏ qua thì mặc định của nó là 1.

Num_chars luôn phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi văn bản thì hàm RIGHT trả về toàn bộ chuỗi văn bản.

Ví dụ 1: Dùng hàm RIGHT tìm ký tự

Ví dụ 2: Hàm RIGHT tìm ký tự số

2 hàm này kết hợp với nhau sẽ trả về kết quả là giá trị số. Do hàm RIGHT trong Excel luôn trả về chuỗi văn bản, ngay cả khi giá trị gốc là chữ số. Nếu dùng thêm hàm VALUE thì kết quả là số. Bạn tham khảo ví dụ kết hợp 2 hàm trong bài viết Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel.

Ví dụ 3: Hàm RIGHT xuất ký tự sau 1 ký tự cụ thể

Khi muốn tách chuỗi ký tự theo sau một ký tự cụ thể cần dùng hàm SEARCH trong Excel hoặc hàm FIND để xác định vị trí ký tự đó, nhưng trừ đi vị trí ký tự được chọn trong tổng chuỗi ký tự được trả về bằng hàm LEN. Công thức kết hợp là =RIGHT(chuỗi văn bản, LEN(chuỗi văn bản) – SEARCH(kí tự, chuỗi văn bản)).

Với bảng ví dụ này cần tìm phần tên trong ô Họ tên, nhập công thức =RIGHT(B2,LEN(B2)-SEARCH(” “,B2)) và nhấn Enter.

Với việc kết hợp 3 hàm trên, chúng ta có thể áp dụng để xuất chuỗi ký tự theo sau bất kỳ một ký tự khác, như dấu phẩy, hai chấm, dấu gạch nối,…

Ví dụ 4: Hàm RIGHT loại n ký tự đầu tiên trong chuỗi

Công thức sử dụng RIGHT(string, LEN(string)-number of chars to remove).

Ví dụ 5: Hàm RIGHT xuất ký tự sau dấu phân cách cuối cùng

Áp dụng công thức vào bảng dữ liệu này chúng ta nhập =RIGHT(B6,LEN(B6)-SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””))))) và nhấn Enter. Trong đó:

LEN(B6): tổng chiều dài của chuỗi ký tự trong ô B6.

LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””)): chiều dài của chuỗi ký tự không có dấu hai chấm.

LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””)): tổng chiều dài ban đầu trừ đi chiều dài chuỗi ký tự không có dấu hai chấm.

SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””))): thay thế dấu hai chấm phân tách cuối cùng bằng ký tự mới $, hàm SUBSTITUTE cho phép thay thế ký tự được chỉ định trong chuỗi.

SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””)))): xác định vị trí của dấu phân tách cuối cùng, trong hình dấu hai chấm được thay bằng dấu $.

RIGHT(B6,LEN(B6)-SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””))))): trả về chuỗi bên phải dấu phân tách cuối cùng, lấy tổng chiều dài chuỗi trừ đi vị trí của dấu phân cách.

Cách Sử Dụng Hàm Mid Lấy Chuỗi Ký Tự Trong Excel / 2023

Trong Excel, 3 hàm LEFT, hàm RIGHT và hàm MID là những hàm Excel quan trọng và cơ bản để tiến hành xử lý ký tự có trong chuỗi ký tự ở trên bảng dữ liệu. Với hàm LEFT, khi tiến hành nhập hàm thì Excel sẽ lấy các ký tự ở bên trái. Hàm RIGHT sẽ lấy những ký tự ở bên phải. Còn lại là hàm MID sẽ tiến hành lấy chuỗi ký tự ở giữa tương đương với yêu cầu của người dùng. Cách thực hiện của các hàm này tương đối giống nhau, bạn cần nhập lệnh, sau đó lựa chọn số ký tự muốn lấy ở trong bảng số liệu là xong. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm MID trên Excel để lấy ký tự ở giữa.

Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện lấy chuỗi ký tự với bảng thống kê dưới đây. Yêu cầu của bảng đó là lọc ra mã ngành từ tên lớp của sinh viên. Tương ứng là 2 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 5 trong tên lớp.

Hàm MID sẽ cắt ra n ký tự trong chuỗi ký tự từ vị trí ban đầu m.

Bước 1:

Cú pháp thực hiện của hàm MID sẽ là =MID(text,m,n).

Trong đó:

text: chuỗi ký tự cần cắt.

m: Vị trí bắt đầu cần cắt của chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

Tại ô D3, chúng ta sẽ nhập công thức =MID(C3,5,2) rồi nhấn Enter. Nghĩa là sẽ lấy 2 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 5 trong ô C3 và điền ký tự kết quả vào ô D3.

Bước 2:

Kết quả sẽ được như hình dưới đây. Bạn đã lọc được mã ngành với 2 ký tự trong tên lớp của sinh viên.

Để thực hiện với những ô còn lại, chúng ta chỉ cần kéo xuống các ô còn lại để cho ra kết quả tương tự.

Ngoài ra, cách thực hiện hàm LEFT và RIGHT cũng là hai hàm lấy ký tự tương ứng với bên trái và bên phải trong chuỗi ký tự. Bạn thực hiện tương tự như với hàm MID.

Cú pháp của hàm LEFT là =LEFT(text,n).

Trong đó text là chuỗi ký tự cần lấy và n là số ký tự cần cắt. Nếu không có tham số n, Excel sẽ tự động lấy từ giá trị đầu tiên trong chuỗi.

Chẳng hạn tôi cần số hiệu lớp trong tên lớp với 4 ký tự tính từ ký tự đầu tiên. Bạn sẽ nhập hàm =LEFT(C3,4).

Cuối cùng kết quả sẽ như hình dưới đây.

Cú pháp hàm RIGHT là =RIGHT(text,n).

Chẳng hạn tôi cần lấy 5 ký tự trong mã ngành ở tên lớp. Công thức nhập sẽ là =RIGHT(C3,5). Kết quả cũng cho ra như hình dưới đây.

Trên đây là bài hướng dẫn cách sử dụng hàm MID, hàm lấy chuỗi ký tự ở giữa theo yêu cầu người dùng trên Excel. Theo đó, hàm MID sẽ tiến hành lấy những ký tự ở giữa trong chuỗi ký tự của bảng dữ liệu. Ngoài ra, cách sử dụng hàm LEFT lấy chuỗi ký tự bên trái và hàm RIGHT lấy chuỗi ký tự bên phải trên Excel cũng thực hiện theo hướng dẫn bên trên.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Cách Sử Dụng Hàm Left Trong Excel Để Cắt Chuỗi Ký Tự Bên Trái / 2023

Hàm LEFT trong Excel là hàm cắt chuỗi ký tự bên trái trong chuỗi văn bản. Hàm LEFT là hàm độc lập nhưng trong thực tế thì nó thường được kết hợp với các hàm khác để tăng tính hiệu quả. Ví dụ thực tế là bạn có thể xem trong bài hướng dẫn tách họ tên trong Excel mà mình đã hướng dẫn các bạn trước đây.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LEFT trong Excel chi tiết nhất cho các bạn chưa hiểu về hàm này qua những ví dụ cụ thể. Với hàm LEFT bạn có thể sử dụng nó trên Excel 2003, 2007, 2010, 2013 và kể cả Excel 2016. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng hàm LEFT trên Excel 2016, nếu bạn đang dùng phiên bản Excel khác thì cũng có thể làm tương tự.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEFT trong Excel

Cú pháp hàm LEFT

Các giá trị trong hàm LEFT

text: Chuỗi văn bản chứa các ký tự mà bạn muốn tách. Đây là giá trị bắt buộc.

num_chars: Số ký tự muốn cắt tính từ bên trái chuỗi văn bản.

Lưu ý

Num_chars phải là số lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu nhỏ hơn 0 Excel sẽ trả về giá trị #VALUE!

Nếu giá trị num_chars lớn hơn số ký tự của chuỗi văn bản, hàm LEFT trả về toàn bộ chuỗi văn bản.

Nếu không nhập vào giá trị num_chars thì mặc định nó sẽ lấy giá trị 1

Ví dụ chúng ta có bảng Excel như sau

Sử dụng hàm LEFT để cắt chuỗi ký tự ta có công thức của các ô như sau

Và kết quả của nó như sau

Về ứng dụng thực tế của hàm LEFT có thể bạn đã biết nếu từng đọc bài viết hướng dẫn tách họ tên trong Excel của mình. Trong bài này mình sẽ chia sẻ thêm 1 ví dụ về sự kết hợp của hàm LEFT với các hàm khác trong Excel.

Ví dụ kết hợp hàm LEFT và IF trong Excel

Giả sử chúng ta có bảng Excel như sau. Yêu cầu đặt ra là tìm tên nhà sản xuất cho các sản phẩm có mã máy như trong hình.

Cách làm

– Dùng hàm LEFT chúng ta cắt lấy 2 ký tự đầu tiên của mã máy. Công thức ở ô B4: LEFT(C4;2)

– Dùng hàm IF và dựa vào 2 ký tự đầu tiên chúng ta tra ra tên nhà sản xuất. Ta có công thức như sau: IF(B4=”SO”;”SONY”;”SAMSUNG”)

Như vậy chúng ta sẽ kết hợp hàm IF và LEFT để có kết quả các ô trong cột nhà sản xuất với công thức như sau

ô B4: =IF(LEFT(C4;2)=”SO”;”SONY”;”SAMSUNG”)

Làm tương tự với các ô còn lại chúng ta sẽ có kết quả như sau

Ví dụ kết hợp hàm LEFT và VLOOKUP trong Excel

Cũng ví dụ như trên nhưng chúng ta kết hợp hàm LEFT với hàm VLOOKUP để dò tìm nhà sản xuất dựa trên mã máy trong bảng đã cho.

Cách làm

– Dùng hàm LEFT chúng ta cắt lấy 2 ký tự đầu tiên của mã máy. Công thức ở ô B4: LEFT(C4;2)

– Dùng hàm VLOOKUP để dò tìm nhà sản xuất dựa vào bảng ký tự đã cho. Ta có công thức: VLOOKUP(LEFT(C4;2);$C$13:$D$14;2;0)

Nếu bạn quên cách dùng hàm VLOOKUP hãy xem lại bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP mà chúng tôi đã hướng dẫn trước đó.

Cuối cùng chúng ta kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT sẽ được công thức cho ô B4 như sau

ô B4: =VLOOKUP(LEFT(C4;2);$C$13:$D$14;2;0)

Các ô còn lại cũng làm tương tự chúng ta sẽ có kết quả như sau

Download các ví dụ về hàm LEFT trong Excel

Lời kết

Với những chia sẻ cực kỳ chi tiết về hàm LEFT hi vọng bạn có thể nắm vững được cách sử dụng hàm này để áp dụng thật tốt trong công việc. Qua các ví dụ cơ bản nhất về hàm LEFT và 1 số ví dụ về việc kết hợp hàm LEFT với các hàm khác bạn cũng có thể thấy hàm LEFT là hàm rất hữu ích trong Excel đúng không nào.

Bạn đang xem bài viết Cắt Chuỗi Trong Excel – Cách Dùng Hàm Lấy Chuỗi Ký Tự / 2023 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!