Xem Nhiều 11/2022 #️ Cách Tránh Lỗi Làm Tròn Trong Tính Toán Trên Excel / 2023 # Top 20 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 11/2022 # Cách Tránh Lỗi Làm Tròn Trong Tính Toán Trên Excel / 2023 # Top 20 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Tránh Lỗi Làm Tròn Trong Tính Toán Trên Excel / 2023 mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thao tác tránh lỗi làm tròn này cực kỳ hữu ích nhất là với những trường hợp cần tính toán đến số cực kỳ nhỏ như hóa học, lượng tử,…

Có thể bạn sẽ cần: Học excel online tại nhà

Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Tiền Trên Excel Trong Kế Toán / 2023

Cách định dạng dữ liệu số tiền trên Excel và nguyên tắc làm tròn số

Tiền trong kế toán về bản chất là 1 con số. Con số này có thể được định dạng trong Excel với nhiều cách như: dạng Number, dạng Accounting, dạng Currency.

Việc định dạng dữ liệu rất quan trọng bởi nó giúp chúng ta nhận dạng dữ liệu được chính xác và dễ dàng sử dụng các công cụ xử lý cho phù hợp.

Những hàm làm tròn số trong Excel đều yêu cầu đối tượng làm tròn là 1 con số (dạng dữ liệu Number). Về bản chất các loại định dạng Number, Accounting, Currency đều là dữ liệu dạng số. Do đó chúng ta có thể sử dụng trực tiếp các con số này để làm tròn.

Nguyên tắc làm tròn số trên Excel là:

Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống. Ví dụ phần được làm tròn là 1 chữ số sau dấu ngăn phần thập phân thì so với 0.5, phần được làm tròn là 2 chữ số sau dấu ngăn phần thập phân thì so với 0.05

Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên.

Một số hàm làm tròn (hàm ROUND) cho phép làm tròn tới phần bên trái dấu ngăn phần thập phân (làm tròn hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn…) với tham số xét phần làm tròn là số âm.

Do đó trước khi làm tròn số trên Excel thì chúng ta phải xác định một cách chính xác 2 yếu tố:

Dữ liệu đã định dạng đúng chưa? Loại dữ liệu có đúng là loại Number không?

Làm tròn tới đâu? Từ đây xác định dùng hàm nào thì phù hợp

Làm tròn tới phần nghìn

Yêu cầu làm tròn tới phần nghìn là một yêu cầu khá hay gặp khi làm kế toán. Nội dung này được mô tả như sau:

Nếu số tiền lẻ dưới 500 đồng thì làm tròn xuống 0.

Nếu số tiền lẻ từ 500 đồng trở lên thì làm tròn lên thêm 1000 đồng.

Hàm để làm tròn là hàm ROUND

Cấu trúc của hàm ROUND:

=ROUND(number, num_ditgits)

Trong đó:

number: Số tiền được làm tròn, cần xét làm tròn

num_ditgits: Phần được làm tròn. Trong yêu cầu này làm tròn tới phần nghìn, tức 3 số 0 bên trái dấu ngăn phần thập phân, nên tham số num_ditgits ở đây sẽ dùng với số âm, cụ thể là -3.

Áp dụng hàm ROUND với num_digits = -3 vào ví dụ trên chúng ta có:

Số thứ 1 là 12,483,920 được làm tròn phần 920 thành 1000 ra kết quả là 12,484,000

Số thứ 2 là 22453 được làm tròn phần 453 thành 0 ra kết quả là 22000

Số thứ 3 là 169,811.00 được làm tròn phần 811.00 thành 1000.00 ra kết quả là 170,000.00

Việc làm tròn này thường áp dụng với số tiền lớn (hàng trăm triệu, hàng tỉ) khi đó phần làm tròn chỉ mang giá trị rất nhỏ nên ít ảnh hưởng tới việc tính toán trong kế toán.

Làm tròn hết phần thập phân (tới 0)

Vì trong thực tế số tiền không có nhỏ hơn 0 nên chúng ta gần như bắt buộc phải làm tròn hết phần thập phân khi tính toán với số tiền trong Excel. Quy tắc làm tròn hết phần thập phân được mô tả như sau:

Nếu phần xét làm tròn nhỏ hơn 0,5 thì sẽ được làm tròn xuống bằng 0

Nếu phần xét làm tròn từ 0,5 trở đi (lớn hơn hoặc bằng 0,5) thì sẽ được làm tròn lên 1

Vẫn sử dụng hàm ROUND để làm tròn trong trường hợp này, cách viết như sau:

=ROUND(number,0)

Trong đó number là số cần làm tròn.

Một số ví dụ về việc làm tròn hết phần thập phân trên Excel như sau:

Số thứ 1 với phần thập phân là 0.1 được làm tròn về 0

Số thứ 2 với phần thập phân 0.589 được làm tròn thêm 1 để từ 78420 thành 78421

Những lưu ý khi làm tròn tiền trong kế toán

Việc làm tròn số tiền trong những công việc kế toán nội bộ như bán hàng, quỹ, công nợ… thì có thể được làm tròn theo quy định của doanh nghiệp.

Tìm hiểu về các hàm làm tròn số trong Excel và các nguyên tắc làm tròn số Hướng dẫn cách làm tròn số tiền trên hóa đơn GTGT chính xác nhất

Dù bạn làm kế toán hay bất cứ ngành nghề nào khác, kiến thức Excel luôn giúp bạn vượt qua những tình huống khó khăn trong xử lý dữ liệu, hãy tham gia khoá học Excel cho người đi làm cùng với Học Excel Online

Cách Làm Tròn Số Trong Excel / 2023

Trong các bảng tính số liệu trên Excel, việc làm tròn số là điều cần thiết để làm gọn số liệu tính và bảng tính. Khi làm tròn số thì việc tính toán tiếp theo cũng sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Trên Excel, để làm tròn số chúng ta có thể sử dụng các hàm Excel khác nhau.

Mỗi một hàm số làm tròn sẽ đều làm tròn số theo nhiều cách khác nhau, để người dùng có thể lựa chọn phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu trong bảng Excel. Bài viết sẽ tổng hợp các cách làm tròn số trong Excel bao gồm: làm tròn số lên bằng roundup, làm tròn số xuống bằng rounddown và một loạt hàm làm tròn khác như mround, ceiling, floor, trunc… mời các bạn theo dõi.

1. Hàm làm tròn ROUND

Hàm ROUND có công thức là =ROUND(number,num_digits). Trong đó number là số cần làm tròn, num_digits là số chữ số cần làm tròn. Bạn đọc tham khảo hướng dẫn dùng hàm ROUND trên Excel chi tiết trong bài viết Cách dùng hàm Round trong Excel.

2. Hàm làm tròn lên trong Excel: ROUNDUP

Hàm có công thức =ROUNDUP(number,num_digits).

Hàm này sẽ làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm. Trong đó num_digits nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

3. Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm có công thức =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số.

4. Làm tròn số với hàm MROUND

Hàm có công thức =MROUND(number,multiple).

Hàm sẽ làm tròn đến bội số của số khác. Trong đó multiple là số cần làm tròn đến bội số của nó. Number là giá trị muốn làm tròn.

Khi number và multiple khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM. Nếu number và multiple cùng dấu thì kết quả chính là số đó.

Kết quả của hàm MROUND làm tròn lên khi number chia multiple lớn hơn hoặc bằng 1/2 multiple, và ngược lại làm tròn xuống khi bé hơn 1/2 multiple.

=MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 < 5/2, bội số của 5 gần nhất mà nhỏ hơn 12 là 10.

=MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường hợp báo lỗi #NUM khi multiple và number không cùng dấu nhau.

5. Làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

Các hàm có những cú pháp như sau:

= CEILING(Số cần làm tròn, significance).

= FLOOR(number, significance).

Trong đó Significance là số cần làm tròn đến bội số của nó, number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM, number là bội số của Significance thì kết quả sẽ ra chính số đó.

Nhìn chung 2 hàm này sẽ có cách thực hiện tương tự hàm MROUND, đều làm tròn tới bội số gần nhất của số nào đó. Nhưng hàm CEILING sẽ làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trở về số 0.

6. Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

2 hàm này sẽ làm tròn số đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn xa số 0.

Công thức 2 hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

7. Hàm INT, TRUNC

Hàm INT sẽ làm tròn một số thành số nguyên. Ta có cú pháp hàm INT là = INT(number).

Ta có cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number [, num_digits]).

Trong đó num_digits là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn cắt bớt số.

num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.

num_digits < 0: làm tròn số thành một số nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

Khi num_digits khác 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ cắt bỏ bớt số mà không làm tròn.

Lưu ý, đối với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho kết quả giống nhau. Khi đó num_digits của TRUNC = 0 hoặc không có. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Cách Làm Tròn Số Nguyên Trong Excel / 2023

Cách làm tròn số nguyên trong Excel

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUND

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDUP

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDDOWN

Làm tròn số nguyên bằng hàm CEILING

Làm tròn số nguyên bằng hàm FLOOR

Hàm lấy giá trị nguyên INT

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUND

Cú pháp hàm: =ROUND(number,num_digits).

Trong đó:

Number: là số cần làm tròn.

Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.

Ví dụ: Bạn nhập =ROUND(12.3445678,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDUP

Cú pháp hàm: =ROUNDUP(number,num_digits).

Trong đó:

Number: là số cần làm tròn.

Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.

Hàm ROUNDUP sẽ trả về giá trị lớn hơn số gốc.

Ví dụ: Bạn nhập =ROUNDUP(12.3445678,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 13.

Làm tròn số nguyên bằng hàm ROUNDDOWN

Cú pháp hàm: =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Trong đó:

Number: là số cần làm tròn.

Num_Digits: là số chữ cần làm tròn. Để làm tròn đến phần nguyên thì bạn chọn num_digits bằng 0.

Hàm ROUNDDOWN sẽ trả về giá trị nhỏ hơn số gốc. Ví dụ: Bạn nhập =ROUNDDOWN(12.78,0) vào một ô bất kì trong Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

Làm tròn số nguyên bằng hàm CEILING

Cú pháp hàm: =CEILING(number, significance).

Trong đó:

Number: là giá trị mà bạn muốn làm tròn.

Significance: là bội số mà bạn muốn là tròn đến.

Hàm CEILING là hàm làm tròn lên xa số 0, đến bội số gần nhất. Vậy nếu bạn muốn làm tròn số nguyên trong Excel bạn chọn bội số Significance bằng 1.

Ví dụ: Bạn nhập công thức =CEILING(12.3445678,1) vào một ô trong bảng tính Excel và kết quả thu được là 13.

Làm tròn số nguyên bằng hàm FLOOR

Cú pháp hàm: = FLOOR (number, significance).

Trong đó:

Number: là giá trị mà bạn muốn làm tròn.

Significance: là bội số mà bạn muốn là tròn đến.

Hàm FLOOR là hàm làm tròn tiến tới 0, đến bội số gần nhất. Vậy nếu bạn muốn làm tròn số nguyên trong Excel bạn chọn bội số Significance bằng 1.

Ví dụ: Bạn nhập công thức = FLOOR(12.3445678,1) vào một ô trong bảng tính Excel và kết quả thu được là 12.

Hàm lấy giá trị nguyên INT

Cú pháp hàm: =INT(number).

Trong đó:

Hàm INT trả về phần nguyên của số đó mà không làm tròn số.

Ví dụ: Bạn gõ công thức =INT(12.3445678) vào một ô bất kì trong bảng tính Excel, kết quả thu được sẽ là 12.

Lưu ý: Theo toán học, phần nguyên (integer) của một số a là số nguyên lớn nhất ko vượt quá a. Có nghĩa là, nếu số a âm, thì phần nguyên sẽ là phần số đứng trước dấu phẩy cộng với 1 và giữ giá trị âm. Nếu bạn nhập =INT(-12.3445678), thì kết quả thu được sẽ là -13. Vì theo toán học, -13 là phần nguyên của số -12.3445678.

Bạn đang xem bài viết Cách Tránh Lỗi Làm Tròn Trong Tính Toán Trên Excel / 2023 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!