Xem Nhiều 12/2022 #️ Cách Sử Dụng Hàm Or Trong Excel Do Chuyên Gia Hướng Dẫn / 2023 # Top 14 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 12/2022 # Cách Sử Dụng Hàm Or Trong Excel Do Chuyên Gia Hướng Dẫn / 2023 # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Sử Dụng Hàm Or Trong Excel Do Chuyên Gia Hướng Dẫn / 2023 mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hàm OR là hàm lý luận trong excel. Theo đó sẽ kiểm tra một trong các điều kiện thỏa mãn thì kết quả trả về TRUE.

Tương tự như hàm AND, hàm này thường được sử dụng kết hợp với các hàm khác thay vì được dùng độc lập. Tiêu biểu như hàm IF, VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, COUNTIF,…

Là hàm dùng để xác định trong các điều kiện cho trước có điều kiện nào được thỏa mãn không.

Nếu có ít nhất một điều kiện thỏa mãn thì hàm sẽ trả về giá trị TRUE, ngược lại sẽ trả về FALSE.

Kiểm tra một hay nhiều trong các điều kiện hoặc logic thỏa mãn hay không

Chỉ cần tối thiểu một điều kiện thỏa mãn trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE

CÚ PHÁP = Or (logical 1, logical 2, logical 3, …)

Nếu 1 trong các điều kiện đúng (thỏa mãn) hàm sẽ trả về giá trị là TRUE (đúng/ thỏa mãn) và ngược lại trả về FALSE.

Logical 1, 2, 3,…: Thường là các phép so sánh.

Kết quả của việc so sánh này là trả về 1 trong 2 giá trị sau:

– TRUE: Nếu phép so sánh là đúng

– FALSE: Nếu phép so sánh là sai

VÍ DỤ

– Cột E:

Tương tự cột D về việc so sánh, như giá trị so sánh là b và c

– Cột F:

Ta sử dụng OR để xác định xem trong 2 phép so sánh ở cột D và E có phép so sánh nào trả về giá trị đúng không.

Kết quả ta thu được:

– 2 cặp so sánh đầu tiên: trả về giá trị FALSE (không thỏa mãn) là do cả 2 cặp so sánh đều không thỏa mãn

– 2 cặp so sánh tiếp theo: trả về giá trị TRUE (thỏa mãn) là do 1 trong cặp so sánh thỏa mãn nên sẽ trả về giá trị TRUE

– Còn Cặp cuối cùng: trả về giá trị TRUE – đương nhiên rồi vì cả 2 cặp đều TRUE.

HÀM OR THƯỜNG ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI HÀM NÀO TRONG EXCEL

Hàm logic OR thường được kết hợp với:

– VLOOKUP

– Thậm chí là cả hàm AND

– Còn hàm nào nữa ????

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của ad.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Weekday Trong Excel / 2023

Trong Excel có rất nhiều hàm tính toán thông minh hỗ trợ người sử dụng thực hiện xử lý thông tin chính xác và nhanh chóng. Trong đó hàm WEEKDAY là hàm rất có ích trong phân tích giúp xác định thời gian hoàn thành dự án để người dùng có thể lên kế hoạch làm việc phù hợp.

1. Mô tả về hàm Weekday

2. Cấu trúc hàm weekday trong Excel

Trong excel có hỗ trợ hàm WEEKDAY() để giúp người dùng có thể sử dụng được. Hàm WEEKDAY() sẽ trả về kết quả là một giá trị số nguyên dương. Hàm WEEKDAY() cho phép bạn có thể điều chỉnh tùy chọn để thiết lập ngày đầu tuần có thể là chủ nhật hoặc thứ 2 cũng như những số thứ tự bắt đầu cho ngày đầu tuần có thể là 0 hoặc 1.

Cú pháp của hàm như sau:

=WEEKDAY(serial_number, [return-type])

Trong đó:

serial_number: là một biểu thức thời gian và có thể là số hoặc có thể là ngày.

return_type: tùy chọn để thực hiện xác định kiểu giá trị trả về cho hàm WEEKDAY()

1 hoặc để trống: ngày chủ nhật sẽ có giá trị quy ước là 1, ngày thứ bảy có giá trị quy ước là 7.

2: ngày thứ hai sẽ có giá trị quy ước là 1, ngày chủ nhật có giá trị hàm là 7

3: ngày thứ hai có giá trị hàm là 0, ngày chủ nhật có giá trị hàm là 6

Trong trường hợp bạn bỏ qua đối số return_type thì kết quả hàm sẽ lấy giá trị mặc định là 1.

3. Những lỗi thường gặp khi sử dụng Hàm WEEKDAY

Trong quá trình sử dụng hàm WEEKDAY để tính ngày trong Excel, bạn cũng có thể gặp các lỗi phổ biến đó là:

#VALUE! lỗi: Trường hợp này xảy ra khi serial_number đã cho hoặc [return_type] đã cho không phải là số.

#NUM! lỗi – Xảy ra khi:

4. Cách sử dụng hàm weekday trong Excel

Bạn hãy xem làm thế nào mà có thể phân biệt chủ nhật và các ngày khác trong tuần. Nó có thể sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng những quy tắc định dạng có điều kiện.

Tuy nhiên khi bạn nhìn vào mặt thẩm mỹ thì sẽ không được rõ ràng. Vì vậy để cải thiện việc trình bày dữ liệu, bạn có thể thực hiện sử dụng định dạng có điều kiện để làm nổi bật các ngày trong tuần với các màu sắc đa dạng khác nhau.

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm If Trong Excel / 2023

Với những hàm IF, AND hay OR trong Excel thì những ai đã từng học lập trình sẽ dễ dàng nắm bắt được hơn, tuy nhiên những ai chưa từng học thì hoàn toàn có thể nắm được sau một vài ví dụ.

Hàm điều kiện IF là một trong những hàm chức năng của Excel được dùng đến nhiều nhất. Nếu biết kết hợp hàm IF với các hàm khác như AND, OR, NOT thì người dùng sẽ càng thuận lợi hơn trong việc kê khai dữ liệu và xếp loại, đánh giá tự động.

Tất nhiên với những hàm IF, AND hay OR thì những ai đã từng học lập trình sẽ dễ dàng nắm bắt được hơn, tuy nhiên những ai chưa từng học thì cũng hoàn toàn có thể lĩnh hội hết sau một vài ví dụ.

Hướng dẫn sử dụng Excel hàm IF

Để sử dụng hàm IF chúng ta có cấu trúc sau: =IF(Mệnh đề điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2)

Trong đó, giá trị 1 được sử dụng nếu mệnh đề điều kiện đúng, giá trị 2 được sử dụng nếu mệnh đề điều kiện sai.

Một ví dụ là khi chúng ta có bảng kê khai số ngày nghỉ phép trong năm ở cột A, và muốn cột B là nơi tự động xếp loại được thưởng đối với những ai không nghỉ ngày phép nào. Khi đó, tương ứng với giá trị ở ô A2, chúng ta sẽ nhập cấu trúc hàm cho ô B2 như sau:

=IF(A2=0,”Có”,”Không”) (trong đó có thêm dấu ngoặc kép là để chỉ định giá trị là ký tự text)

Điều hay nhất là khi một giá trị ở cột A thay đổi thì giá trị tương ứng ở cột B cũng được cập nhật.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện

Nếu muốn làm bảng xếp loại với nhiều hơn chỉ một trường hợp, chúng ta có thể lồng ghép nhiều hàm IF với nhau theo cấu trúc dạng như sau:

=IF(Mệnh đề điều kiện 1, Giá trị 1, IF(Mệnh đề điều kiện 2, Giá trị 2.1, Giá trị 2.2))

Như trên có nghĩa là nếu mệnh đề điều kiện 1 sai thì Excel sẽ xét tiếp đến mệnh đề điều kiện 2. Ví dụ cho trường hợp sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện có thể là khi chúng ta có bảng kê số tiền cân đối thu chi từng ngày ở cột A và muốn cột B tự động xếp loại xem ngày đó lỗ hay lãi.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF kết hợp AND, OR

Sẽ có nhiều trường hợp mà điều kiện của hàm IF là bao hàm của nhiều điều kiện thành phần, và khi đó chúng ta sẽ phải phối hợp các điều kiện bằng các hàm AND, OR…

Ví dụ tiêu biểu là khi chúng ta có bản kê điểm tốt nghiệp của các sinh viên ở cột A, có bản kê điểm thi quân sự ở cột B, và muốn cột C sẽ tự động xếp loại sinh viên nào được cấp bằng tốt nghiệp, sinh viên nào sẽ bị treo bằng.

Điều kiện ở đây là cả điểm tốt nghiệp lẫn điểm quân sự, không điểm nào được dưới điểm 5. Vì thế chúng ta sẽ phải lồng ghép hàm AND vào mệnh đề điều kiện hàm IF trong ô C2 để đảm bảo phải thỏa mãn cả 2 điều kiện thành phần như sau:

Hàm OR khác với hàm AND, khi không cần cả 2 điều kiện thành phần đều đúng mà chỉ cần 1 trong 2 điều kiện thành phần đúng. Vẫn với trường hợp ví dụ như trên, chúng ta có thể lồng ghép hàm OR và mệnh đề điều kiện hàm IF như sau để đảm bảo kết quả cuối cùng vẫn vậy:

=IF(OR(A2<5,B2<5),”Chưa được cấp”,”Được cấp”)

In bảng tính Excel từ file ra giấy là một nhu cầu cơ bản trong công việc của nhiều người. Mặc dù vậy không phải ai cũng thành thạo công việc này.

Hướng Dẫn Hàm If Và Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel / 2023

Cú pháp của hàm If:  If (Logic_test, value_if_true, value_if_false)

Trong đó:

Logic_test

: là giá trị hay biểu thức logic (nhận 2 giá trị TRUE hoặc FALSE).

Value_if_true

: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic nhận giá trị TRUE.

Value_if_false

: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic nhận giá trị FALSE.

Chức năng: Hàm If cho ra một giá trị nếu điều kiện chỉ định trong hàm đúng và cho ra giá trị khác nếu điều kiện chỉ định trong hàm sai.

Ví dụ:

Hãy lập công thức cho cột Phụ cấp, biết rằng Phụ cấp được tính theo nguyên tắc sau:

Nếu là TP (trưởng phòng) thì Phụ cấp = 40%*Lương, còn lại là 30%*Lương

Bước 1

: Tại ô E4 lập công thức sau:

=If(C4=”TP”,40%*D4,30%*D4)

Bước 2:

Sao chép công thức cho các dòng tiếp theo:

 Cách 1: Dùng phím tắt

Ctrl+D.

Cách 2: Di chuyển chuột đến góc dưới phía bên phải của ô E4, thấy chuột chuyển sang dấu + thì bấm chuột kéo xuống dưới.

Hàm If được sử dụng phổ biến và có tính ứng dụng cao do có thể lồng cùng các hàm khác trong Excel. Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta cần nắm vững và sử dụng tốt được các hàm và các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH  … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Đánh giá bài viết này

Bạn đang xem bài viết Cách Sử Dụng Hàm Or Trong Excel Do Chuyên Gia Hướng Dẫn / 2023 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!