Xem Nhiều 12/2022 #️ Cách Sử Dụng Các Hàm Logic And, Or, Not Trong Microsoft Excel / 2023 # Top 16 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 12/2022 # Cách Sử Dụng Các Hàm Logic And, Or, Not Trong Microsoft Excel / 2023 # Top 16 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Sử Dụng Các Hàm Logic And, Or, Not Trong Microsoft Excel / 2023 mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sử dụng hàm IF để lọc dữ liệu trong Excel, tuy nhiên lại có quá nhiều điều kiện cần so sánh mà chỉ cần xuất ra 1 kết quả duy nhất. Nếu chỉ sử dụng hàm IF thì phải lồng thêm nhiều hàm IF, phức tạp, viết dễ sai và khó quản lý. Vậy có cách nào để giảm số lượng hàm IF nếu phải so sánh nhiều điều kiện khác nhau?

Cách là bạn có thể kết hợp sử dụng thêm các hàm Logic trong Excel như AND, OR, NOT như một điều kiện để lọc giá trị thay vì sử dụng nhiều hàm IF lồng nhau.

Nếu chỉ dùng hàm IF thì sẽ viết đại loại như sau: =IF(A2=4;30; IF(A2=6;30; IF(A2=9;30; IF(A2=11;30;””))))

Nếu kết hợp hàm IF và 1 hàm Logic OR thì hàm sẽ như sau: =IF(OR(A2=4; A2=6; A2=9; A2=11);30;””).

Trong Excel, TRUE sẽ có giá trị là 1 và FALSE có giá trị là 0.

Hàm Logic AND

Mô tả:

Hàm And là một hàm Logic, dùng để xác định xem tất cả các điều kiện trong hàm có là TRUE không.

Cú pháp:

=AND(logical1; [logical2]; …)

Trong đó:

logical1; [logical2]; … : là giá trị Logic (TRUE/ FALSE) hoặc điều kiện so sánh mà kết quả là TRUE/ FALSE.

Trong ví dụ trên:

Hàm AND(A2=1) có kết quả là FALSE vì giá trị trong Cells A2 là 3 và 3 thì không = 1 nên kết quả là FALSE.

Kết hợp sử dụng trong hàm điều kiện IF: IF(AND(A5=A4);”Đúng”;”Sai”). Khi kết quả trả về của hàm AND là TRUE thì hàm IF sẽ trả về kết quả của value_if_true và ngược lại là value_if_false.

Hàm Logic OR

Mô tả:

Hàm OR là một hàm Logic, dùng để xác định xem tất cả điều kiện trong hàm có là FALSE không.

Cú pháp:

=OR(logical1; [logical2]; …)

Trong đó:

logical1; [logical2]; … : là giá trị Logic (TRUE/ FALSE) hoặc điều kiện so sánh mà kết quả là TRUE/ FALSE.

Trong ví dụ trên:

Hàm OR(A2=4;A3=A2) có kết quả là TRUE vì chỉ cần giá trị Cells A2 =4 là TRUE và không cần xét đến điều kiện kế tiếp.

Hàm OR(A2=A3;A4<=A3) có kết quả là FALSE vì cả 2 điều kiện trong hàm đều FALSE.

Hàm Logic NOT

Mô tả:

Hàm NOT là một hàm Logic, dùng để nghịch đảo lại giá trị Logic trong hàm.

Cú pháp:

=NOT(logical)

Trong đó:

logical : là giá trị Logic (TRUE/ FALSE) hoặc điều kiện so sánh mà kết quả là TRUE/ FALSE.

Trong ví dụ trên:

Khi Logical là TRUE thì hàm NOT sẽ nghịch đảo thành FALSE và tương tự khi Logical làFALSE sẽ nghịch đảo thành TRUE.

Kết luận

OK! Excel hỗ trợ rất nhiều hàm giúp chúng ta có thể dễ dàng truy xuất, quản lý dữ liệu. Việc hiểu chức năng hoạt động của các hàm sẽ giúp chúng ta linh động hơn trong kết hợp các hàm lại với nhau để nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu bằng Excel cũng như trong công việc. Qua bài chia sẻ này, mình hy vọng là giúp các bạn giải quyết được bấn đề đang tìm kiếm.

Các Hàm Logic Trong Excel: If, And, Or Và Not Và Cách Sử Dụng / 2023

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn các hàm logic trong Excel như: AND, OR, NOT. Đây là các hàm luận lý ( Logical) được sử dụng rất nhiều trong quá trình xử lý công thức Excel.

Trước tiên mình muốn giới thiệu sơ lược về hàm IF. Vì hàm này chúng ta chưa được học, nhưng những ví dụ trong bài có sử dụng nên bạn cần phải hiểu cách dùng của nó.

1. Công dụng hàm IF trong Excel

Hàm IF là hàm điều kiện trọng Excel, được sử dụng riêng lẻ hay kết hợp với các hàm khác rất nhiều. Cách sử dụng hàm IF cũng rất dễ như cái tên của nó vậy.

Cú pháp của nó như sau:

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

Logical_test: Là điều kiện kiểm tra, có thể là một giá trị hoặc là môt biểu thức logic.

Value_if_true: Là kết quả trả về nếu Logical_test có giá trị TRUE

Value_if_false: Là kết quả trả về nếu Logical_test có giá trị FALSE

IF(TRUE, "a", "b") = a IF(FALSE, "a", "b") = b

Tóm lại: Hàm IF có ba tham số truyền vào, tham số đầu tiên là công thức điều kiện, nếu công thức này đúng thì nó trả về tham số thứ 2, ngược lại nó sẽ trả về tham số thứ 3.

2. Hàm AND trong Excel

Hàm AND trong excel là hàm sẽ trả về kết quả là TRUE nếu tất cả các đối số của hàm có giá trị là TRUE, và trả về kết quả là FALSE nếu có ít nhất một đối số của hàm có giá trị là FALSE.

Hàm AND ít khi được dùng độc lập, mà thường được dùng để tạo công thức cho các hàm kiểm tra logic như hàm IF chẳng hạn.

Cú pháp như sau:

AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3]; ...)

Trong đó:

AND(TRUE, TRUE) = TRUE AND(TRUE, FALSE) = FALSE AND(FALSE, TRUE) = FALSE AND(FALSE, FALSE, FALSE) = FALSE AND(TRUE, FALSE, FALSE) = FALSE AND(FALSE, TRUE, FALSE) = FALSE AND(TRUE, TRUE, TRUE) = TRUE

Ta thấy hai ô D3 và D5 thỏa mãn cả hai điều kiện nên kết quả trả về là TRUE. Còn ô D2, D4 và D6 có một hoặc cả 2 điều kiện không thỏa mãn nên trả về là ” FALSE“.

Nếu bạn muốn thay dữ liệu in ra ở cột D là Pass hoặc Fail thì sử dụng kết hợp với lệnh if.

3. Hàm OR trong Excel

Hàm OR cũng là một hàm kiểm tra logic trong Excel. Kết quả của hàm OR sẽ trả về TRUE nếu có ít nhất một điều kiện logic nào nào trả về TRUE, và FALSE nếu tất cả điều kiện trả về FALSE.

Cú pháp: OR (logical 1, [logical 2], ...)

Trong Đó:

Logical 1: Bắt buộc là một giá trị logic.

Logical 2: Tùy chọn là một giá trị logic, có thể lcó nhiều điều kiện khác nhau.

OR(TRUE, TRUE) = TRUE OR(TRUE, FALSE) = TRUE OR(FALSE, TRUE) = TRUE OR(FALSE, FALSE) = FALSE

Ta thấy, trên hình chỉ có hàng cuối cùng là cả 2 điều kiện đều không thỏa mãn nên trả về " FALSE", những hàng còn lại trả về " TRUE".

4. Hàm NOT trong Excel

Hàm NOT trong Excel trả về giá trị nghịch đảo.

NOT(TRUE) = FALSE NOT(FALSE) = TRUE NOT(NOT(TRUE)) = TRUE NOT(NOT(FALSE)) = FALSE

Cú pháp:

Trong Đó: Logical bà bắt buộc, đây là một giá trị hoặc một biểu thức trả về TRUE hoặc FALSE.

Như vậy chỉ có kết quả cuối cùng là không thỏa mãn cả 2 tiêu chí đưa ra.

Tổng Hợp Các Hàm Logic Trong Excel / 2023

Kế toán là sự kết hợp của rất nhiều hàm khác nhau. Tuy nhiên, để có thể kết hợp các hàm hiệu quả, bạn cần hiểu bản chất của từng hàm cơ bản.

Ý nghĩa: Hàm And được dùng khi muốn kết hợp nhiều điều kiện với nhau; hàm And trả về giá trị “TRUE” nếu tất cả các điều kiện là đúng, hàm And trả về giá trị “FALSE” nếu các điều kiện là sai.

Cách sử dụng: Hàm And thường được dùng với hàm IF để tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện.

Cấu trúc: =And([logical1], [logical2], [logical3]…)

Bạn có thể dùng hàm AND() bất cứ chỗ nào bạn muốn, nhưng thường thì hàm AND() hay được dùng chung với hàm IF().

Trong đó: logical: là những biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

Ví dụ: Duyệt tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai

Với công thức ở C6:= AND(A6=”Nguyễn Văn Đạt”,B6=”Nam”)

Nếu đúng thì kết quả sẽ trả về là TRUE

Ý nghĩa: Or có nghĩa là hoặc, hàm or được sử dụng khi người dùng muốn tổng hợp các dữ liệu thỏa mãn ít nhất 1 trong số các điều kiện đã có; Nếu một trong số các điều kiện là đúng hàm or sẽ trả về giá trị “TRUE”; nếu tất cả các điều kiện là sai, hàm OR trả về giá trị “FALSE”

Cách sử dụng: Hàm Or thường được dùng với hàm IF để tính tổng của các giá trị thỏa mãn một trong số các điều kiện.

Cấu trúc: =Or([logical1], [logical2], [logical3]…)

Trong đó: logical: là những biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

Ý nghĩa: Dùng để đảo ngược giá trị của đối số nhập vào. Nếu đối số cho giá trịTRUE nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó sẽ trả vềTRUE

Trong đó: Logical: giá trị hoặc một biểu thức cho giá trị là TRUEhoặc FALSE.

=IF (logical_test, value_if_true, value_if_false) : Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị và công thức

Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) Nếu điều kiện đúng thì hàm trả về giá trị 1, ngược lại hàm nhận giá trị 2

(Lập luận: “Nếu tôi đúng thì làm cho tôi cái này, nếu tôi sai thì làm cho tôi cái kia”.. Có lẽ trong chúng ta ai cũng hiểu.)

Cú pháp: IF(logical_test, value_is_true) logical_test: Một biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE) value_is_true: giá trị trả về khi biểu thức logical_test được kiểm tra là đúng (TRUE)

Trong cuộc sống đời thường, có mấy ai dễ dàng chấp nhận chuyện “một cái nếu”, phải không các bạn. Chúng ta thường sẽ dùng kiểu, nếu… rồi nhưng mà nếu… nhiều khi kéo dài đến vô tận! Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Trong Excel cũng vậy, giả sử, chúng ta xếp loại học tập, nếu điểm trung bình (ĐTB) lớn hơn 9 thì giỏi, vậy ĐTB nhỏ hơn 9 thì dở? Chưa, ĐTB nhỏ hơn 9 nhưng lớn hơn 7 thì khá cái đã, rồi ĐTB nhỏ hơn 7 nhưng chưa bị điểm 5 thì trung bình, chỉ khi nào ĐTB nhỏ hơn 4 thì mới gọi là dở.

Khi đó, chúng ta sẽ dùng những hàm IF() lồng nhau, IF() này nằm trong IF() kia. Cũng có thể ghép thêm nhiều điều kiện khác vào nữa.

Tags: Các hàm logic cơ bản, hàm xor trong excel, hàm logic trong excel là gì, các hàm trong excel, hàm if trong excel, hàm logic là gì, các phép toán luận lý trong excel,…

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán Excel và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu, để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Các Hàm Logic Trong Excel: And, Or, Xor Và Not / 2023

Trong bài viết này, Blog Học Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách sử dụng các hàm Logic And, Or, Xor và Not đồng thời đưa ra các công thức ví dụ để minh họa cho cách dùng của chúng.

Tổng quan về hàm logic trong Excel

Microsoft Excel cung cấp 4 hàm logic để làm việc với các giá trị logic. Đó là hàm AND, OR, XOR và NOT. Bạn sử dụng các hàm này khi bạn muốn thực hiện nhiều hơn một so sánh trong công thức của bạn hoặc kiểm tra nhiều điều kiện thay vì chỉ một. Cũng như các phép so sánh, các hàm logic của Excel trả về TRUE hoặc FALSE khi các đối số của chúng được đánh giá.

Hàm Logic trong Excel – sự thật và con số:

Trong các đối số của các hàm logic, bạn có thể sử dụng tham chiếu ô, các giá trị số và văn bản, các giá trị Boolean, toán tử so sánh, và các hàm Excel khác. Tuy nhiên, tất cả các đối số phải được đánh giá TRUE hoặc FALSE, hoặc tham chiếu hoặc mảng có chứa các giá trị logic.

Nếu một đối số của một hàm logic chứa bất kỳ ô rỗng nào, các giá trị đó sẽ bị bỏ qua. Nếu tất cả các đối số là các ô rỗng, công thức sẽ trả về #VALUE! lỗi.

Nếu một đối số của một hàm logic có chứa các số, Thì 0 sẽ được đánh giá là FALSE, và tất cả các số khác bao gồm các số âm tính là TRUE. Ví dụ, nếu ô A1: A5 có chứa các con số, công thức = AND (A1: A5) sẽ trả về TRUE nếu không có ô nào chứa 0, FALSE nếu ngược lại.

Một hàm logic trả về #VALUE! Lỗi nếu không có đối số nào đánh giá giá trị logic.

Một hàm logic trả về #NAME? Lỗi nếu bạn đã bỏ viết sai tên của hàm hoặc cố gắng sử dụng hàm trong một phiên bản Excel trước đó không hỗ trợ nó. Ví dụ, chức năng XOR chỉ có thể được sử dụng trong Excel 2013.

Trong Excel 2013, 2010 và 2007, bạn có thể bao gồm tới 255 đối số trong một hàm logic, với điều kiện tổng chiều dài của công thức không vượt quá 8.192 ký tự. Trong Excel 2003 và thấp hơn, bạn có thể cung cấp tối đa 30 đối số và tổng chiều dài của công thức của bạn sẽ không vượt quá 1.024 ký tự.

Sử dụng hàm AND trong Excel

Hàm AND là hàm phổ biến nhất trong các hàm logic. Nó có ích khi bạn phải kiểm tra một số điều kiện và đảm bảo rằng tất cả chúng đều được đáp ứng. Về mặt kỹ thuật, hàm AND kiểm tra các điều kiện bạn chỉ định và trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện đánh giá là TRUE, FALSE nếu không.

Cú pháp cho hàm AND như sau:

AND (logic1, [logical2], …)

Logic là điều kiện có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE. Điều kiện đầu tiên (logic1) được yêu cầu, điều kiện tiếp theo là tùy chọn.

Và bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào một số ví dụ về công thức chứng minh làm thế nào để sử dụng các hàm AND trong các công thức Excel.

Hàm AND – cách dùng thông thường

Nếu chỉ dùng hàm AND thì nó không thú vị và có ít hữu dụng. Nhưng nếu kết hợp với các hàm Excel khác, AND có thể mở rộng đáng kể khả năng của bạn.

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của hàm AND được tìm thấy trong đối số logic_test của hàm IF để kiểm tra một số điều kiện thay vì chỉ một. Ví dụ, bạn có thể lồng bất kỳ hàm AND nào bên trên vào hàm IF và nhận kết quả tương tự như sau:

Nếu bạn cần tạo một công thức khoảng mà chọn tất cả các giá trị giữa hai giá trị, một cách phổ biến là sử dụng hàm IF với AND trong phép thử logic.

Ví dụ, bạn có 3 giá trị trong cột A, B và C và bạn muốn biết nếu một giá trị trong cột A nằm giữa các giá trị B và C. Để tạo ra một công thức như vậy, tất cả những gì cần là hàm IF với các toán tử so sánh lồng nhau AND và một số toán tử so sánh:

Công thức để kiểm tra nếu X nằm giữa Y và Z, bao gồm:

Công thức để kiểm tra nếu X nằm giữa Y và Z, không bao gồm:

Như bạn thấy, hàm IF / AND đơn giản, nhanh chóng và gần như phổ quát. Tôi nói “gần như” bởi vì nó không bao gồm tất cả. Công thức trên hàm ý rằng một giá trị trong cột B nhỏ hơn trong cột C, Ví dụ: cột B luôn luôn chứa giá trị giới hạn dưới và cột C – giá trị giới hạn trên. Đây là lý do tại sao công thức trả về “No” cho hàng 6, trong đó A6 có 12, B6 – 15 và C6 – 3 cũng như cho hàng 8, trong đó A8 là 24-Nov, B8 là 26-Dec và C8 là 21- Oct.

Nhưng nếu bạn muốn công thức khoảng của bạn hoạt động chính xác bất kể vị trí của các giá trị giới hạn dưới và giá trị giới hạn ở trên. Trong trường hợp này, sử dụng hàm MEDIAN trả lại trung vị của các con số nhất định (nghĩa là số ở giữa một bộ số). Vì vậy, nếu bạn thay thế AND trong phép thử hợp lý của hàm IF với MEDIAN, công thức sẽ như sau:

= IF (A2 = MEDIAN (A2: C2), “Yes”, “No”)

Và bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Đăng kí ngay: khóa học excel nâng cao Hà Nội

Như bạn thấy, hàm MEDIAN hoạt động hoàn hảo cho số và ngày, nhưng trả về #NUM! Lỗi cho các giá trị văn bản. Than ôi, không ai hoàn hảo:) Nếu bạn muốn hoàn hảo giữa công thức cho các giá trị văn bản cũng như số và ngày, bạn sẽ phải xây dựng một chuỗi logic phức tạp hơn sử dụng các hàm AND / OR như sau:

Cũng như AND, hàm OR là một hàm cơ bản được sử dụng để so sánh hai giá trị hoặc câu lệnh. Sự khác biệt là hàm OR trả về TRUE nếu ít nhất một nếu các đối số là đúng, và trả về FALSE nếu tất cả các đối số là sai. Hàm OR có sẵn trong tất cả các phiên bản của Excel 2013-2000.

Cú pháp của hàm OR rất giống với AND:

OR (logic1, [logical2], …)

Tham số đầu tiên được yêu cầu, các điều kiện bổ sung (tối đa 255 trong các phiên bản Excel hiện đại) là tùy chọn. Và bây giờ, hãy viết ra một vài công thức để bạn cảm nhận được chức năng OR trong Excel hoạt động như thế nào.

Hàm IF lồng hàm OR

Công thức trả về “Good” nếu một số trong ô B3 lớn hơn 30 hoặc số trong C2 lớn hơn 20, “Bad” nếu không thỏa cả hai.

Hàm OR trong định dạng có điều kiện của Excel

= OR ($B2 = “”, $C2 = “”)

Công thức OR làm nổi bật các hàng có chứa ô trống hoặc trong cột B hoặc trong cột C hoặc trong cả hai.

Hàm AND và OR trong một công thức

Đương nhiên, không có gì ngăn cản bạn sử dụng cả hai hàm, AND & OR, trong một công thức nếu bạn cần. Có thể có các biến thể vô hạn của các công thức đó trong các mô hình cơ bản sau đây:

= AND (OR (Cond1, Cond2), Cond3)

= AND (OR (Cond1, Cond2), OR (Cond3, Cond4)

= OR (VÀ (Cond1, Cond2), Cond3)

= OR (VÀ (Cond1, Cond2), AND (Cond3, Cond4))

Ví dụ: nếu bạn muốn biết lô hàng chuối và cam nào đã bán hết, nghĩa là số lượng “In stock” (cột B) bằng với số “Sold” (cột C), hàm OR / AND sau đây có thể nhanh chóng hiển thị điều này cho bạn:

= OR (AND (A2 = “bananas”, B2 = C2) và AND (A2 = “oranges”, B2 = C2))

Trong Excel 2013, Microsoft đã giới thiệu chức năng XOR, đó là một hàm logic Exclusive OR. Thuật ngữ này chắc chắn là quen thuộc với những bạn có kiến ​​thức về ngôn ngữ lập trình hoặc khoa học máy tính nói chung. Đối với những người không, khái niệm ‘Độc quyền Hoặc’ có thể hơi khó hiểu trước.

Cú pháp của hàm XOR giống hệt với OR:

XOR (logic1, [logical2], …)

Câu lệnh logic đầu tiên (Logic 1) là bắt buộc, các giá trị logic bổ sung là tùy chọn. Bạn có thể có đến 254 điều kiện trong một công thức và đây có thể là các giá trị logic, mảng hoặc các tham chiếu đánh giá theo đúng hoặc sai.

Trong phiên bản đơn giản nhất của công thức XOR chỉ chứa 2 câu lệnh logic, hàm XOR trả về TRUE nếu một đối số đánh giá là đúng. Nếu cả hai đối số là đúng hoặc cả hai là sai, XOR trả về FALSE. Điều này có thể được dễ dàng hơn để hiểu từ các ví dụ:

Khi thêm các câu lệnh logic, hàm XOR cho kết quả là:

TRUE nếu một số lẻ các đối số đánh giá đúng;

FALSE nếu là tất cả đối số là đúng, hoặc tất cả các đối số đều sai.

Các thí sinh đã thắng trận đấu 1 và trận đấu 2 tự động vào vòng sau và không phải chơi trận 3.

Các thí sinh thua cả hai trò chơi đầu tiên đều bị loại ra và cũng không chơi trận 3.

Các thí sinh đã thắng trong trận 1 hoặc trận 2 sẽ chơi trận 3 để xác định ai sẽ vào vòng tiếp theo và ai không.

Một công thức XOR đơn giản hoạt động chính xác như chúng ta muốn:

= XOR (B2 = “Won”, C2 = “Won”)

= IF (XOR (B2 = “Won”, C2 = “Won”), “Yes”, “No”)

Hàm NOT là một trong những hàm Excel đơn giản nhất về cú pháp:

NOT (logical)

= NOT (TRUE)

= NOT (2 * 2 = 4)

Tại sao người ta lại muốn có được những kết quả lố bịch như vậy? Trong một số trường hợp, bạn có thể lại quan tâm một điều kiện nào đó không được đáp ứng hơn. Ví dụ: khi xem lại danh sách trang phục, bạn có thể muốn loại trừ một số màu không phù hợp với bạn. Tôi không đặc biệt thích màu đen, vì vậy tôi đặt công thức này:

= NOT (C2 = “black”)

Tổng hợp thủ thuật excel hay

Nếu bạn muốn kiểm tra nhiều điều kiện trong một công thức, bạn có thể sử dụng hàm NOT kết hợp với hàm AND hoặc OR. Ví dụ: nếu bạn muốn loại trừ màu đen và trắng, công thức sẽ như sau:

= NOT (OR (C2 = “black”, C2 = “white”))

Và nếu bạn không muốn có một chiếc áo khoác đen, mặc dù có thể xem xét một chiếc áo jacket đen hoặc áo khoác long đen, bạn nên sử dụng hàm NOT kết hợp với hàm AND:

= NOT (And (C2 = “black”, B2 = “coat”))

Một sử dụng phổ biến khác của hàm NOT là để đảo ngược hành vi của một số hàm khác. Ví dụ, bạn có thể kết hợp NOT và ISBLANK để tạo ra ISNOTBLANK công thức mà Microsoft Excel thiếu.

Như bạn đã biết, công thức = ISBLANK (A2) trả về giá trị đúng nếu ô A2 trống. Hàm NOT có thể đảo ngược kết quả này thành sai: = NOT (ISBLANK (A2))

Và sau đó, bạn có thể đi thêm một bước nữa và tạo ra câu lệnh lồng IF với hàm NOT / ISBLANK cho một nhiệm vụ thực tế:

= IF (NOT (ISBLANK (C2)), C2 * 0,15, “No bonus:(“)

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Bạn đang xem bài viết Cách Sử Dụng Các Hàm Logic And, Or, Not Trong Microsoft Excel / 2023 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!