Xem Nhiều 1/2023 #️ Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel # Top 2 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 1/2023 # Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi bạn muốn ẩn dòng, ẩn cột và sau đó để hiện lại dòng và cột bạn, ngoài cách thông thường là ấn chuột phải vào dòng/cột chọn Hide/Unhide, bạn còn thể dùng cách nhóm dòng, nhóm cột.

Tình cờ, bạn mình gặp rắc rối khi tự dưng trong file excel đang dùng tự dưng xuất hiện thêm 2 dòng đánh số 1 và 2 phía trên thanh địa chỉ, trên đó còn có thêm dấu (-) hoặc (+). Khi ấn vào số 1 hoặc dấu (-) thì có một số cột bị ẩn đi, ngược lại khi ấn vào số 2 hoặc dấu (+) thì các cột vừa bị ẩn lại hiện trở lại. Bạn mình phân vân không biết làm sao để xử lý “lỗi” này và hỏi mình.

Mới đầu mình vào Options để tìm cách để gỡ bỏ nhưng không được. Sau đó, qua tìm hiểu mình biết được lý do 2 cột này xuất hiện là do bảng excel đang thực hiện lệnh nhóm cột. Và cách thực hiện việc nhóm cột cũng như gỡ bỏ nhóm cột này khá đơn giản.

I/ Cách nhóm dòng, nhóm cột

Chọn Group để nhóm các cột

Chọn Group để nhóm các dòng

Ấn vào dấu (-) hoặc số 1 để ẩn cột

Ấn vào dấu (-) hoặc số 1 để ẩn dòng

Ấn vào dấu (+) hoặc số 2 để hiển thị cột

Ấn vào dấu (+) hoặc số 2 để hiển thị dòng

Lợi ích của phương pháp này là bạn có thể làm ẩn hiện cùng một lúc nhiều nhóm cột, dòng tuỳ theo thiết lập của bạn.

II/ Cách bỏ nhóm dòng, nhóm cột

Để bỏ nhóm cột, các bạn thực hiện như sau:

Cách bỏ nhóm cột

Cách bỏ nhóm dòng

Share this:

Thư điện tử

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Cách Sử Dụng Nhóm Hàm Tài Chính Trong Excel

1. Hàm tài chính FV

Hàm FV tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư.

Cú pháp: = FV (Rate, Nper, Pmt, Pv,Type)

Rate: Tỉ lệ lãi suất trong một thời hạn.

Nper: Là tổng số thời hạn thanh toán của một chu kỳ kinh doanh.

Pmt: Là khoản thanh toán cho mỗi thời hạn (bao gồm vốn và lãi suất). Không thay đổi trong suốt thời kỳ kinh doanh. những kỹ năng mềm

Pv: Giá trị hiện hành của khoản đầu tư. Nếu bỏ qua đối số này thì mặc định là 0.

Type: Mặc định thời điểm phải trả. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = 1: Thanh toán vào đầu mỗi thời điểm.

+ Nếu Type = 0: Thanh toán vào cuối mỗi thời điểm.

2. Hàm tài chính PMT

Hàm này dùng để tính khoản thanh toán cho một số tiền vay. Trong tính toán giả sử tỉ lệ lãi suất và số chi không đổi.

Cú pháp: =PMT(Rate, Nper, Pv, Fv, Type)

Rate: Lãi suất định kỳ.

Nper: Là tổng số thời hạn thanh toán của một chu kỳ kinh doanh.

Pv: Giá trị niên khoản hiện nay. Khi tính khoản thanh toán vay, Pv sẽ hiển thị số khoản vay.

Fv: Giá trị niên khoảng trong tương lai học khai báo hải quan

Type: Xác định thời điểm thanh toán. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = 1: Thanh toán vào đầu mỗi thời điểm.

+ Nếu Type = 0: Thanh toán vào cuối mỗi thời điểm

+ Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu Type = 0.

3. Hàm tài chính PV

Hàm tài chính PV dùng để tính giá trị thực của một khoản đầu tư

Cú pháp: =PV(Rate, Nper, Pmt, Fv, Type)

Rate: Lãi suất định kỳ.

Nper: Tổng số kỳ hạn.

Pmt: Là khoản thanh toán cho mỗi thời hạn .

Fv: Giá trị niên khoảng trong tương lai hay số dư sau lần thanh toán cuối cùng, bỏ qua đối này thì mặc định là 0.

Type: Xác định thời điểm thanh toán. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type=1: Thanh toán vào đầu mỗi thời điểm.

+ Nếu Type=0: Thanh toán vào cuối mỗi thời điểm

+ Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu Type=0. khóa học về tài chính

4. Hàm tài chính RATE

Hàm này xác định lãi suất của một khoản vay dựa vào số lần thanh toán, khoản thanh toán và khoản vay gốc.

Cú pháp: =RATE(Nper, Pmt, Pv, Fv, Type, Guess)

– Nper: Tổng số kỳ hạn.

– Pmt: Là khoản thanh toán cho mỗi thời hạn .

– Pv: Giá trị niên khoản hiện nay. Khi tính khoản thanh toán vay, Pv sẽ hiển thị số khoản vay.

– Fv: Giá trị niên khoảng trong tương lai hay số dƣ sau lần thanh toán cuối cùng, bỏ qua đối này thì mặc định là 0.

– Type: Xác định thời điểm thanh toán. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = 1: Thanh toán vào đầu mỗi thời điểm.

+ Nếu Type = 0: Thanh toán vào cuối mỗi thời điểm

+ Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu Type = 0.

Guess: Dự đoán của bạn về lãi suất định kỳ là bao nhiêu, nếu bỏ qua đối này thì Excel sẽ mặc định là 10%.

Factor: Đối số kiểm soát tỷ suất tính chi phí khấu hao. Nếu bỏ qua đối số này thì Excel sẽ mặc định là 2.

Nguồn tham khảo cách sử dụng nhóm hàm tài chính trong Excel từ kế toán Lê Ánh

Nhóm Hàm Logic Trong Excel (Bài 2)

Nhóm hàm logic trong excel bào gồm các hàm như hàm AND, hàm OR và hàm IF. Trong đó hàm AND và hàm OR thường được sử dụng kết hợp với hàm IF.

Và nhòm hàm này là một trong những nhóm hàm thường được sử dụng trong Excel.

Nhóm hàm logic trong excel – Hàm AND

Hàm AND trả về true (đúng) nếu TẤT CẢ điều kiện là true. Hàm này trả về false (sai) nếu có MỘT điều kiện là false.

Cú pháp hàm AND trong Excel

AND(Điều kiên 1, Điều kiện 2,..., Điều kiện n)

Nếu giá trị của ô A1 lớn hơn 24 và giá trị của ô B1 là ‘NV’ thì hàm trả về true

Nhóm hàm logic trong excel – Hàm OR

Hàm OR trả về true (đúng) nếu có MỘT điều kiện là true. Hàm này trả về false (sai) nếu TẤT CẢ điều kiện là false.

Cú pháp hàm OR trong Excel

OR(Điều kiên 1, Điều kiện 2,..., Điều kiện n)

Nếu giá trị của ô A1 lớn hơn 24 hoặc giá trị của ô B1 là ‘NV’ thì hàm trả về true

Nhóm hàm logic trong excel – Hàm IF

Hàm IF thường được sử dụng để kiểm tra điều kiện nào đó có thoả mãn hay không. Nếu thoả, một xử lý tương ứng được thực hiện. Ngược lại một xử lý khác được thực hiện.

Cú pháp hàm IF trong Excel

IF(Điều kiên, Xử lý 1, Xử lý 2)

Ví dụ sử dụng hàm IF trong Excel

IF(A1 < 5, 'Không đạt', 'Đạt')

Nếu giá trị của ô A1 nhỏ hơn 5, hiển thị ‘Không đạt’; ngược lại hiển thị ‘Đạt’

Nhóm hàm logic trong excel – Ví dụ

Cho bảng tính như hình bên dưới. Hãy lập công thức cho cột ” KẾT QUẢ” và cột ” XẾP LOẠI “. Biết rằng

Câu 1 (Cột KẾT QUẢ): Nếu ĐTB nhỏ hơn 5, kết quả là “Không đạt”; ngược lại, kết quả là “Đạt”.

Câu 2 (Cột XẾP LOẠI): Xếp loại thiêu tiếu chí sau

Lời giải

Câu 1: Lập công thức tại D2

=IF(C2<5,"Không đạt","Đạt")

Sau đó thực hiện sao chép công thức sang D3, D4, D5 và D6, chúng ta sẽ thu được kết quả như sau

Câu 2: Lập công thức tại E2

=IF(C2<5,"Loại Kém", IF(C2<6.5,"Loại Trung Bình", IF(C2<8,"Loại Khá", IF(C2<10,"Loại Giỏi","Xuất sắc"))))

Sau đó thực hiện sao chép công thức sang E3, E4, E5 và E6, chúng ta sẽ thu được kết quả như sau

Nhóm hàm logic trong excel – Bài tập thực hành

Bài thực hành số 1. Lập công thức cho bảng kê tiền điện trong tháng 9/2016

Câu 1. Tiêu thụ = Chỉ số mới – chỉ số cũ

Câu 2. Số KWH chịu đơn giá được tính theo qui tắc: 50 KWH đầu tiên chịu đơn giá 600, 50 KWH kế tiếp chịu đơn giá 865, 50 KWH kế tiếp chịu đơn giá 1135, 50 KWH kế tiếp chịu đơn giá 1495, còn lại chịu đơn giá 1620

Câu 3. Thành tiền = Tổng số tiền tương ứng với số kwh chịu đơn giá

Bài thực hành số 2. Lập công thức cho bảng chấm công

Câu 1. Phụ cấp thâm niên

Nếu năm vào đơn vị trước 2003 thì phụ cấp là 30, từ 2003 đến 2007 thì phụ cấp là 20; sau năm 2007 thì phụ cấp là 10

Câu 2. Phụ cấp chức vụ

Nếu chức vụ là GĐ thì phụ cấp là 5% mức lương, TP hoặc PP thì phụ cấp là 4% mức lương; BV và có số ngày công lớn 24 thì phụ cấp là 3% mức lương; Những trường hợp khác không được phụ cấp

Câu 3. Lương thưởng

LƯƠNG THƯỞNG = MỨC LƯƠNG / 26 * LƯỢT NGÀY TÍNH LƯƠNG + Phụ cấp thâm niên + Phụ cấp chức vụ

Trong đó: LƯỢT NGÀY TÍNH LƯƠNG được tính dựa vào NGÀY CÔNG: Nếu Ngày công <= 25: LƯỢT NGÀY TÍNH LƯƠNG = NGÀY CÔNG; Ngược lại, số ngày vượt sẽ được tính gấp đôi

Câu 4. Tạm ứng (Tạm ứng tối thiểu là 50 và tối đa là 150)

TẠM ỨNG = 40% * MỨC LƯƠNG.

Câu 5. Còn lãnh

CÒN LÃNH = LƯƠNG THƯỞNG – TẠM ỨNG

Nhóm Hiệu Ứng Emphasis Trong Powerpoint

Bài trước, chúng tôi đã trình bày nhóm Hiệu ứng Entrance, bài này chúng tôi tiếp tục trình bày nhóm Hiệu ứng Emphasis và chú trọng thực hành hơn.

-Emphasis có nghĩa là “nhấn mạnh” chủ thể (đối tượng).

-Clic vào Add Effect: gồm 4 nhóm Hiệu ứng, chúng ta rà chuột vào Emphasis thì xổ ra một bảng các Hiệu ứng thường dùng.

Ví dụ: Câu hỏi trắc nghiệm: Hình chữ nhật có mấy cạnh?

Câu b đúng, như vậy câu b là đối tượng cần nhấn mạnh (cần làm Hiệu ứng).

-*Bạn có thể thay đổi tốc độ quay như minh họa dưới.

-Bảng Timing xuất hiện, bạn chọn Repeat: 2, 3 .. lần Tùy bạn

-Bạn chọn (bôi đen) rồi thực hiện tìm Hiệu ứng (Hướng dẫn ở trên), ta chọn Hiệu ứng Wave (lượn sóng)

Speed : nhanh chậm tùy bạn.

-Bạn xem thử Hiệu ứng: bạn thấy nó lượn sóng

-Bây giờ ta làm hiệu biến mất câu nói luôn hoặc sau khi nàng trả lời (tùy ý). Chọn lại câu: “Anh yêu em lắm lắm!” vào Hiệu ứng nhóm Exit (biến đi), chọn Fly Out (bay ra)

-Vậy là “Anh yêu em …” có hai Hiệu ứng.

– Bạn làm Hiệu ứng gì cũng được (trong 30 Hiệu ứng trong bảng), ví dụ Hiệu ứng: Grow/Shrink (lớn lên/co lại).

*Bảng danh sách Hiệu ứng đã có 4 Hiệu ứng:

*Bạn có quyền thay đổi thứ tự trước sau: ví dụ 2 xuống dưới 3 (như vậy 3 biến thành 2) bằng nút lên xuống cuối Bảng Danh sách Hiệu ứng Re-Order. Điều chỉnh xong, bạn nhấn Play hoặc Slide Show để xem thử các Hiệu ứng thực thi lệnh của bạn.

Bạn copy cả text Box của chàng và Paste, chồng lên cho khít với text Box cũ. Với bên nàng cũng vậy. Rồi sửa

-Hai câu này đã có sẵn Hiệu ứng. Nếu muốn thay Hiệu ứng thì ta chọn Hiệu ứng “Để anh gặp Ba Mẹ của em” rồi Remove, làm Hiệu ứng mới. Còn giữ lại Hiệu ứng cũ cũng được. Xem danh sách Hiệu ứng.

Cũng Copy và Paste Text Box mới của chàng và nàng. Sửa câu nói mới như trên đã làm.

*Bạn xem qua danh sách Hiệu ứng được xếp theo thứ tự: 1,2,3,…

-Ta có câu hỏi trắc nghiệm:

-Ta làm một cái Text Box hoặc WordArt, gõ ĐÁP ÁN

-Làm Hiệu ứng câu trả lời đúng là: d.2 + 3 = 5. Bạn chọn Hiệu ứng nào cũng được trong nhóm Emphasis. Ví dụ: ta chọn: Blast (to ra và đổi màu)

-Bạn xem bảng trình bày Hiệu ứng vừa làm:

*Color: Đổi màu (màu gì cũng được)

*Speed: tốc độ (nhanh, chậm, trung bình…)

-Bước làm Trigger -Kích hoạt (còn gọi cò súng)

-Bảng Timing của Hiệu ứng Blast xuất hiện, bạn nhấn Trgger như minh họa.

-một bảng xổ ra của Trigger.

-Bạn rà vào tam giác nhỏ trong khung và chọn Text Box: Đáp án như minh họa, nhớ OK.

-Khi trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm, sau khi học sinh trả lời, chúng ta mới trình bày đáp án. Ta chỉ việc nhấn chuột vào Đáp án thì câu trả lời đúng to lên và đổi màu.

Còn nhiều Hiệu ứng hấp dẫn nữa, thầy cô cứ khám phá, xem thử, chưa ưng ý thì Remove đi và làm lại.

Chúc quý thầy cô vui – trẻ – khỏe!

(Có gì sơ xuất về chính tả, quý Thầy Cô thông cảm, vì mắt đã kém lắm rồi!)

Bạn có thích bài viết này…?

Nhận tin miễn phí hằng ngày!

Follow us!

Bạn đang xem bài viết Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!