Xem Nhiều 6/2023 #️ Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để # Top 13 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 6/2023 # Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nếu bạn không muốn hiển thị giá trị thập phân trong Excel, bạn có thể đơn giản hóa dữ liệu số của mình bằng các hàm ROUND. Excel cung cấp ba chức năng: ROUND, ROUNDUP và ROUNDDOWN. Hãy xem cách họ làm việc.

Sử dụng các hàm ROUND trong Excel khác với thay đổi định dạng của số. Khi bạn thay đổi cách định dạng số, bạn chỉ thay đổi giao diện trong sổ làm việc. Khi bạn thay đổi số bằng các hàm ROUND, bạn sẽ thay đổi giao diện và cách lưu trữ.

Hàm ROUND làm tròn số đến một số vị trí thập phân được chỉ định. Nó làm tròn một số xuống nếu chữ số ở vị trí thập phân tiếp theo bên phải nằm trong khoảng từ 0 đến 4 và nó làm tròn lên nếu chữ số đó là năm đến chín. Và như bạn có thể mong đợi, hàm ROUNDUP luôn làm tròn và hàm ROUNDDOWN luôn làm tròn xuống.

Làm tròn các giá trị thập phân bằng hàm ROUND

Hàm ROUND làm tròn số đến một số vị trí thập phân nhất định mà bạn định cấu hình. Nếu chữ số tiếp theo bên phải nằm trong khoảng từ 0 đến 4, nó sẽ làm tròn xuống. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn làm tròn xuống hai chữ số thập phân, thì 8,532 sẽ trở thành 8,53. Nếu chữ số tiếp theo nằm trong khoảng từ năm đến chín, nó sẽ làm tròn lên. Vì vậy, 8,538 sẽ trở thành 8,54. Hàm ROUND có thể làm tròn số sang phải hoặc trái của dấu thập phân.

Bạn có thể áp dụng định dạng cho các ô trống hoặc cho các ô đã có số trong đó. Bạn cũng có thể sử dụng ROUND như một phần của công thức phức tạp hơn nếu bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể tạo một công thức cộng hai cột lại với nhau bằng hàm SUM và sau đó làm tròn kết quả.

Trong ví dụ này, chúng tôi đã có một cột các số có tên là GIÁ Values ​​có chứa số nguyên của chúng tôi. Chúng tôi đang tạo một cột thứ hai có tên là Kết quả Kết quả mà chúng tôi sẽ sử dụng để làm tròn các số trong cột Giá trị này thành ba chữ số.

Chọn ô mà bạn muốn kết quả làm tròn của mình đi.

Điều hướng đến menu Công thức của Wikipedia trên dải băng chính.

Nhấp vào menu thả xuống của công thức Math Math & Trig..

Trên menu thả xuống của Math Math & Trig, hãy nhấp vào chức năng ROUND do.

Điều này bật lên cửa sổ Đối số chức năng với các trường bạn sẽ sử dụng để đặt chức năng ROUND.

Sử dụng trường Số Số Số cho số bạn muốn làm tròn. Bạn có thể sử dụng nhập một số thẳng lên trong trường này để làm tròn nó, nhưng thường thì bạn sẽ muốn gọi một số từ một ô hiện có trong trang tính của mình. Ở đây, chúng tôi đang sử dụng B6 để chỉ định ô trên cùng trong cột Giá trị của chúng tôi.

Sử dụng trường Số Num Numigit kỹ thuật số để xác định có bao nhiêu chữ số mà số kết quả sẽ có. Bạn có một số lựa chọn ở đây:

Sô nguyên dương: Sử dụng số nguyên dương (chẳng hạn như 1, 2, v.v.) để chỉ định số chữ số sau vị trí thập phân mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ: nhập vào 3 số 3 sẽ làm tròn đến ba vị trí sau dấu thập phân.

Số không: Nhập vào 0 0 để làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Số nguyên âm: Sử dụng một số nguyên âm (chẳng hạn như -1, -2, v.v.) để làm tròn sang trái của vị trí thập phân. Ví dụ: nếu bạn làm tròn số 328,25 và nhập vào -1 -1 ở đây, nó sẽ làm tròn số của bạn thành 330.

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đang nhập vào 3 số 3 để nó sẽ làm tròn kết quả của chúng tôi đến ba vị trí sau dấu thập phân.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào nút OK OK.

Và như bạn có thể thấy, số của chúng tôi hiện được làm tròn trong cột Kết quả.

Bạn có thể dễ dàng áp dụng công thức này cho phần còn lại của các số trong tập hợp của mình bằng cách nhấp vào góc dưới cùng bên phải của ô.

Và sau đó kéo để chọn phần còn lại của hàng bạn muốn làm tròn.

Tất cả các giá trị của bạn bây giờ sẽ được làm tròn bằng các thuộc tính giống như bạn đã chọn. Bạn cũng có thể sao chép ô mà bạn đã áp dụng làm tròn, sau đó dán vào các ô khác để sao chép công thức ở đó.

Bạn cũng có thể làm tất cả điều này chỉ bằng cách sử dụng thanh Chức năng của Excel nếu bạn muốn.

Chọn cột mà bạn muốn số tròn của mình đi.

Nhấp vào thanh Chức năng để kích hoạt nó.

Nhập công thức của bạn bằng cú pháp:

= VÒNG (số, chữ số)

Trong đó, số Số Tử là ô bạn muốn làm tròn và Số num_digits Số xác định số lượng chữ số mà bạn muốn làm tròn.

Ví dụ: đây là cách chúng tôi nhập cùng một công thức làm tròn mà chúng tôi đã áp dụng trước đây bằng hộp thoại.

Nhấn Enter (hoặc Return) sau khi nhập công thức của bạn và số của bạn hiện được làm tròn.

Làm tròn số lên hoặc xuống bằng các hàm ROUNDUP hoặc ROUNDDOWN

Đôi khi, bạn có thể muốn các số của mình chỉ làm tròn số lên hoặc xuống thay vì chữ số tiếp theo quyết định điều đó cho bạn. Đó là chức năng ROUNDUP và ROUNDDOWN dành cho và việc sử dụng chúng hoàn toàn giống với việc sử dụng chức năng ROUND.

Bấm vào ô mà bạn muốn kết quả làm tròn của mình đi.

Nhập số (hoặc ô) mà bạn muốn làm tròn trong trường Số Số. Nhập số chữ số mà bạn muốn làm tròn trong trường Kiểu Num Numigitigits. Và các quy tắc tương tự được áp dụng như với hàm ROUND. Một số nguyên dương làm tròn bên phải dấu thập phân, làm tròn số 0 cho số nguyên gần nhất và một số nguyên âm làm tròn bên trái dấu thập phân.

Nhấp vào OK OK khi bạn đã thiết lập mọi thứ.

Và giống như với hàm ROUND, bạn cũng có thể thiết lập các hàm ROUNDUP và ROUNDDOWN bằng cách nhập chúng vào thanh Hàm và bạn có thể sử dụng chúng như một phần của công thức lớn hơn.

Làm Thế Nào Để Làm Tròn Giá Trị Phần Trăm Đến Hai Chữ Số Thập Phân Trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn giá trị phần trăm đến hai chữ số thập phân trong Excel?

Thông thường, chúng tôi có thể điều chỉnh vị trí thập phân của giá trị phần trăm bằng Tạo thập phân tính năng hoặc Giảm số thập phân tính năng trong Excel. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh, giá trị thực tế hiển thị trên thanh công thức hoàn toàn không thay đổi (Xem ảnh chụp màn hình bên dưới). Vậy làm thế nào để làm tròn giá trị phần trăm vừa để giá trị thực vừa hiển thị giá trị với hai chữ số thập phân? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số giải pháp.

Làm tròn các giá trị phần trăm lên / xuống đến hai chữ số thập phân với các công thức

Chúng ta có thể áp dụng hàm ROUND, hàm ROUNDUP hoặc hàm ROUNDDOWN để nhanh chóng làm tròn các giá trị phần trăm lên / xuống đến các vị trí thập phân được chỉ định trong Excel. Vui lòng làm như sau:

Chọn một ô trống bên cạnh các giá trị phần trăm, cho biết Ô D2, nhập công thức = ROUND (C2,4) (C2 là giá trị phần trăm có vị trí thập phân mà bạn sẽ thay đổi) vào đó, rồi kéo Xử lý Tự động điền của ô này đến phạm vi bạn cần. Xem ảnh chụp màn hình:

Ghi chú: (1) Để làm tròn các giá trị phần trăm đến hai chữ số thập phân, vui lòng áp dụng công thức này = ROUNDUP (C2,4); (2) Để làm tròn giá trị phần trăm xuống hai chữ số thập phân, vui lòng áp dụng công thức này = ROUNDDOWN (C2,4); (3) Để làm tròn các giá trị phần trăm đến N chữ số thập phân, vui lòng áp dụng công thức này = ROUND (C2, N + 2). Ví dụ: bạn cần làm tròn thành 1 vị trí thập phân, vui lòng thay đổi công thức thành = ROUND (C2, 3). (4) Nếu kết quả làm tròn không ở định dạng phần trăm, vui lòng chọn kết quả làm tròn và nhấp vào Tỷ lệ phần trăm cái nút; nếu kết quả làm tròn không có chữ số thập phân cụ thể, vui lòng chọn kết quả làm tròn và nhấp vào Tăng thập phân nút hoặc Giảm số thập phân cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

Làm tròn giá trị phần trăm lên / xuống đến hai chữ số thập phân mà không có công thức

Nếu bạn đã cài đặt Kutools cho Excel, bạn có thể áp dụng Tròn tiện ích để dễ dàng làm tròn lên / xuống các giá trị phần trăm đến các vị trí thập phân được chỉ định mà không cần công thức. Vui lòng làm như sau:

Kutools cho Excel – Bao gồm hơn 300 công cụ tiện dụng cho Excel. Bản dùng thử miễn phí đầy đủ tính năng trong 30 ngày, không cần thẻ tín dụng!

2. Trong hộp thoại Mở vòng không có Công thức, hãy nhập 4 vào Vị trí thập phân , hãy chọn một tùy chọn khi bạn cần trong Tùy chọn phần và nhấp vào Ok cái nút. Xem ảnh chụp màn hình bên dưới: Và bây giờ tất cả các giá trị phần trăm đã chọn được làm tròn lên / xuống / thậm chí đến hai chữ số thập phân.

Kutools cho Excel – Bao gồm hơn 300 công cụ tiện dụng cho Excel. Bản dùng thử miễn phí đầy đủ tính năng trong 30 ngày, không cần thẻ tín dụng!

Ghi chú: (1) Để làm tròn giá trị phần trăm đến N chữ số thập phân, vui lòng nhập N + 2 vào Vị trí thập phân cái hộp. Ví dụ: để làm tròn đến 1 chữ số thập phân, vui lòng nhập 3 (= 1 + 2) vào Vị trí thập phân cái hộp. (2) Nếu kết quả làm tròn không ở định dạng phần trăm, vui lòng chọn kết quả làm tròn và nhấp vào Tỷ lệ phần trăm cái nút; nếu kết quả làm tròn không có chữ số thập phân cụ thể, vui lòng chọn kết quả làm tròn và nhấp vào Tăng thập phân nút hoặc Giảm số thập phân cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

Làm tròn giá trị phần trăm đến hai chữ số thập phân có / không có công thức

2. Trong hộp thoại Công cụ hoạt động, vui lòng nhấp để đánh dấu Làm tròn trong hoạt động loại hộp 4 vào Toán hạng phần và nhấp vào Ok .

Ghi chú: (1) Để làm tròn các giá trị phần trăm thành N vị trí thập phân, vui lòng nhập N + 2 vào hộp trong Toán hạng phần. Ví dụ: để làm tròn đến 1 chữ số thập phân, vui lòng nhập 3 (= 1 + 2). (2) Bạn có thể làm tròn các giá trị phần trăm có hoặc không có công thức:

Nếu bỏ chọn Tạo công thức tùy chọn:

Nếu kiểm tra Tạo công thức tùy chọn:

Kutools cho Excel – Bao gồm hơn 300 công cụ tiện dụng cho Excel. Bản dùng thử miễn phí đầy đủ tính năng trong 30 ngày, không cần thẻ tín dụng!

(3) Nếu kết quả làm tròn không ở định dạng phần trăm, vui lòng chọn kết quả làm tròn và nhấp vào Tỷ lệ phần trăm cái nút; nếu kết quả làm tròn không có chữ số thập phân cụ thể, vui lòng chọn kết quả làm tròn và nhấp vào Tăng thập phân nút hoặc Giảm số thập phân cái nút. Xem ảnh chụp màn hình:

Demo: làm tròn giá trị phần trăm đến hai chữ số thập phân trong Excel

Dễ dàng thêm dấu phần trăm vào số mà không cần nhân 100 trong Excel

Thông thường, chúng tôi thêm dấu phần trăm vào số bằng cách thay đổi định dạng số và phương pháp này sẽ hiển thị 6.1 as 610%. Nhưng Kutools cho Excel’s thêm văn bản tiện ích có thể giúp bạn dễ dàng thêm dấu phần trăm khối lượng vào nhiều số mà không cần nhân 100.Bản dùng thử miễn phí đầy đủ tính năng trong 30 ngày!

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email …

Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.

Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.

Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Int Trong Excel Để Làm Tròn Số Thập Phân

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thì phần mềm Excel ngày càng được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành thạo và có thể hiểu hết được những công dụng để có thể khai thác được hết ứng dụng này.

Hàm INT là gì?

Hàm INT trong excel là hàm làm tròn số thập phân đến số nguyên gần nhất, là hàm thuộc nhóm lượng giác và toán học. Hàm INT lấy phần nguyên của một giá trị thập phân dương hoặc làm tròn đến số nguyên gần nhất trước dấu thập phân nếu là một số thập phân âm.

Hàm INT thường dùng để xử lý kết quả của phép toán nhân chia có số dư trong Excel. Vì vậy, hàm INT thường được ứng dụng để xử lý những kết quả dài và cần làm tròn đến số nguyên gần nhất. Khi sử dụng thành thạo hàm này, nó sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể công sức tính toán những phép toán nhức não và cần độ chính xác cao.

Cú pháp của hàm INT và cách sử dụng

Cú pháp hàm INT:

=INT(number)

Trong đó:

Number là đối số bắt buộc, là số thực mà bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên hoặc một phép toán chia có số dư.

Lưu ý

Nếu number < 0 hàm INT làm tròn số xuống, tiến ra xa số 0.

Ví dụ: Sao chép dữ liệu trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Một số bài toán điển hình với hàm INT trong Excel

Ví dụ 1: ta cần tính toán phép chia của ô C6 chia cho C7 với dữ liệu:

C6 = 9

C7 = 7

→ Công thức nhập là: =INT(C6/C7)

Kết quả chưa làm tròn: C6/C7 = 1,286

Kết quả INT hiển thị: 1

Kết quả nhập ví dụ 1 (Nguồn ảnh: CIE team)

Ví dụ 2: Ta cần tính toán phép chia của ô A2 chia cho A3 với dữ liệu:

C2 = -2

C3 = 3

→ Công thức nhập là: =INT(C2/C3)

Kết quả chưa làm tròn: -0.66666667

Kết quả INT hiển thị: -0.7

Kết quả nhập ví dụ 2 (Nguồn ảnh: CIE team)

Ví dụ: bài toán xác định thời gian lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ.

Nghiệp vụ cơ bản của lễ tân khách sạn, nhà nghỉ là xác định thời gian lưu trú của khách. Thời gian lưu trú tính từ khi khách hàng nhận phòng (check-in) cho tới khi trả phòng (check-out). Vậy làm thế nào để xác định khoảng thời gian lưu trú giữa 2 thời điểm check-in và check-out này?

→ Bài toán này sẽ được xử lý nhanh chóng bằng hàm INT trong Excel.

Xác định khoảng thời gian lưu trú (Nguồn: Internet)

Lời giải: Nguyên tắc là 1 tuần có 7 ngày. Do đó số tuần được tính = (Số ngày giữa khoảng thời gian Check-out trừ đi thời gian Check-in)/7 và chỉ lấy phần nguyên (tức là đủ 7 ngày).

→ Số tuần cần tính ở ô C2: =INT((B2-A2)/7)

Áp dụng công thức ở C2 xuống các ô C3, C4 có kết quả như sau:

Kết quả khi sử dụng hàm INT (Nguồn: Internet)

Bài toán tính số ngày lưu trú tại khách sạn chỉ là một ví dụ nhỏ minh họa, bạn có thể áp dụng nó vào tính toán các bài toán tương tự: tính số ngày mượn sách tại thư viện, tính số tiền thu vào và bán ra,… với nhiều công thức tính toán phức tạp cần làm tròn số thập phân.

Các hàm đếm trong Excel và cách sử dụng: Hàm đếm trong Excel ứng dụng trong rất nhiều công việc, nhất là việc văn phòng. Lưu lại những hàm đếm phổ biến và cách sử dụng chúng sẽ rất hữu ích cho tất cả mọi người

Cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel : Ngày nay Excel được sử dụng rất phổ biến trong công việc cũng như trong học tập. Bài viết này chúng ta sẽ phân tích một hàm rất thông dụng là hàm Subtotal.

Làm Thế Nào Để Làm Tròn Số Đến Hàng Trăm / Nghìn / Triệu Trong Excel?

Làm thế nào để làm tròn số đến hàng trăm / nghìn / triệu trong Excel?

Nếu có một số lớn trong trang tính của bạn mà bạn muốn làm tròn chúng đến hàng trăm, nghìn hoặc triệu để đọc chúng một cách trực quan và thoải mái hơn. Bài viết này mình sẽ giới thiệu một số thủ thuật giải nhanh nó trong Excel, mời bạn đọc tham khảo chi tiết sau:

Làm tròn số đến hàng trăm / nghìn / triệu với công thức Làm tròn số đến hàng trăm / nghìn / triệu với Kutools cho Excel

Làm tròn số đến hàng trăm / nghìn / triệu với công thức

Trong Excel, ROUND chức năng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này, vui lòng làm như sau:

1. Để làm tròn các số đến hàng nghìn, vui lòng nhập công thức sau: = ROUND (A2, -3) vào một ô trống liền kề với dữ liệu của bạn, xem ảnh chụp màn hình:

2. Sau đó, kéo chốt điền xuống các ô mà bạn muốn áp dụng công thức này và danh sách các số đã được làm tròn đến hàng nghìn khi bạn cần, xem ảnh chụp màn hình:

Ghi chú:

Để làm tròn các số đến hàng trăm, vui lòng nhập công thức sau: = ROUND (A2, -2);

Để làm tròn số chính xác đến hàng triệu, vui lòng áp dụng công thức sau: = ROUND (A2, -6).

Làm tròn số đến hàng trăm / nghìn / triệu với Kutools cho Excel

Có phương pháp nào khác mà không có công thức để giải quyết nhiệm vụ này không? Kutools cho Excel‘S Tròn tiện ích có thể giúp bạn nhanh chóng làm tròn, làm tròn lên, làm tròn xuống và làm tròn đến số chẵn khi bạn cần.

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, vui lòng làm như sau 🙁 Nhấp để tải xuống Kutools cho Excel ngay! )

1. Chọn các số bạn muốn làm tròn.

3. Trong Tròn hộp thoại, nhập số -3 vào Decima địa điểm hộp văn bản để làm tròn số đến hàng nghìn gần nhất, và sau đó chọn tùy chọn làm tròn, nó có thể làm tròn, làm tròn lên, làm tròn xuống các số như bạn muốn, xem ảnh chụp màn hình:

Lưu ý: Để làm tròn số chính xác đến hàng trăm, vui lòng nhập -2 vào hộp văn bản Vị trí thập phân và nhập -6 vào hộp văn bản để làm tròn số chính xác đến hàng triệu.

4. Sau đó nhấn vào Ok or Đăng Nhập để nhận được kết quả như sau ảnh chụp màn hình hiển thị:

Bấm vào để Tải xuống và dùng thử miễn phí Kutools cho Excel ngay!

Demo: Làm tròn số đến hàng trăm / nghìn / triệu với Kutools cho Excel

Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email …

Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.

Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.

Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.

Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

Bạn đang xem bài viết Cách Làm Tròn Các Giá Trị Thập Phân Trong Excel / Làm Thế Nào Để trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!