Xem Nhiều 12/2022 #️ Cách Dùng Các Hàm Database: Dsum, Dcount, Daverage, Dmin, Dmax Trong Excel / 2023 # Top 12 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 12/2022 # Cách Dùng Các Hàm Database: Dsum, Dcount, Daverage, Dmin, Dmax Trong Excel / 2023 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Dùng Các Hàm Database: Dsum, Dcount, Daverage, Dmin, Dmax Trong Excel / 2023 mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn sử dụng hay cách dùng các hàm Database: DSum, DCount, DAverage, DMin, DMax trong Excel. Đây là các hàm thống kê trong cơ sở dữ liệu và thống kê có điều kiện. Nội dung bài học như sau: – Các hàm database trong excel – Các hàm thống kê tổng hợp Dsum, Dmax, Dmin, Dcount – Hàm DSUM, DCOUNT, DAVERAGE, DMIN, DMAX – Nhóm hàm Database – Hàm Cơ sở dữ liệu trong excel

Link tải file Excel thực hành: http://bit.ly/hamDatabase Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

ĐỀ NGHỊ XEM THÊM: 1. 25 thủ thuật Excel hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw 2. Các hàm Excel quan trọng nhất: https://youtu.be/f0s05bTM9Eo 3. Làm chủ Excel qua 12 thao tác đơn giản: https://youtu.be/w58e2mlCdv8 4. Top 25 thủ thuật nâng cao: https://youtu.be/ehYRlWmTvCg 5. Bí mật hàm Vlookup trong Excel: https://youtu.be/3FEYTVcTfGY 6. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0 7. Lập Trình VBA trong Excel từ cơ bản đến nâng cao: http://bit.ly/VBAtrongExcel 8. Ứng dụng VBA Excel: http://bit.ly/UngDungVBA 9. Tạo báo cáo động trong Excel (Dashboard): https://youtu.be/yjT3-osvH4w 10. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg 11. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng trong công việc: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU 12. 10 hàm Excel thông dụng nhất trong kế toán: https://youtu.be/QFCwgWGxg8Y 13. Excel cho Kế toán cơ bản đến nâng cao: https://youtu.be/SPQetkB3p_E 14. Hướng dẫn giải 101 bài thực hành Excel: http://bit.ly/101baiThucHanh 15. Excel nâng cao với công thức mảng: https://youtu.be/LCcTnYknAgs 16. Excel cơ bản cấp tốc cho người mới bắt đầu: https://youtu.be/k81nf5TM8rc 17. Hàm Excel thông dụng: IF, SumIF, CountIF, SumIFs, CountIFs: https://youtu.be/7fDdrJVeVFM 18. Định dạng có điều kiện – Conditional Formatting: https://youtu.be/OAXQcmHJGec 19. Các phím tắt thông dụng trong Excel bạn cần biết: https://youtu.be/fU24GY3OSTU 20. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục: https://youtu.be/nxIoELau_so 21. Học VBA trong Excel qua 101 chương trình mẫu: http://bit.ly/101VBA 22. Custom Formatting – Định dạng số trong Excel: https://youtu.be/RDKkkS4Ubrk 23. Hướng dẫn vẽ biều đồ đơn giản và nhanh chóng: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko

#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Các Hàm Database Trong Excel (Dsum, Dcount, Daverage) / 2023

Trong Excel, bên cạnh những hàm cơ bản như SUM, COUNT, AVERAGE, còn tồn tại các hàm này ở phiên bản nâng cao hơn, giúp ích cho bạn trong nhiều trường hợp hơn, đó là các hàm DSUM, DCOUNT, DAVERAGE.

Các hàm cơ sở dữ liệu trong Excel trong bài viết này đều có chung 1 cấu trúc cho các tham số:

+ Tham số đầu tiên: vùng chứa dữ liệu

+ Tham số thứ 2: cột thực hiện phép tính toán cộng, trung bình, và phép đếm

+ Tham số thứ 3: vùng điều kiện cho việc tính toán

+ Vùng điều kiện có thể là đại diện cho điều kiện trong 1 cột (G1:G2) với điều kiện là các dòng có cột Amount lớn hơn 2000

+ Vùng điều kiện có thể kết hợp điều kiện nhiều cột trong cột database (G8:H9)

+ Vùng điều kiện có thể kết hợp nhiều điều kiện AND hoặc OR (G13:H15)

Trong Excel, một nhóm hàm có chức năng tương tự như những hàm cơ sở dữ liệu này là SUMIFS, SUMPRODUCT và các bạn có thể theo dõi ở những bài viết sau đây:

SUMIFS

Đánh giá bài viết này

Cách Dùng Hàm Dcount Trên Excel / 2023

Hàm Count trên Excel là hàm cơ bản Excel sẽ dùng để đếm dữ liệu trên Excel. Bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng hàm đếm Count có điều kiện với hàm COUNTIF hoặc DCOUNT.

Hướng dẫn dùng hàm DCOUNT trên Excel

Hàm DCOUNT có cú pháp hàm là DCOUNT(database, field, criteria).

Trong đó:

Database: Phạm vi ô hay vùng chứa dữ liệu cần đếm, bao gồm cả hàng tiêu đề trong vùng dữ liệu, là tham số bắt buộc.

Field: Tên trường hoặc cột được dùng để kiểm tra điều kiện đếm. Nếu nhập trực tiếp tiêu đề cột thì đặt trong dấu ngoặc kép, nếu nhập số thì nhập số thứ tự tương ứng của cột đó tính từ bên trái.

Criteria: Vùng dữ liệu chứa ô điều kiện. Có thể dùng bất kỳ phạm vi nào, nhưng phải có ít nhất 1 tiêu đề cột và 1 ô chứa điều kiện dưới ô tiêu đề cột.

Lưu ý:

Không nên đặt phạm vi điều kiện bên dưới danh sách vì thông tin mới sẽ được thêm vào cuối danh sách.

Đảm bảo phạm vi điều kiện không ghi đè lên danh sách.

Để thao tác toàn bộ một cột trong danh sách nên nhập 1 dòng trống bên dưới tiêu đề cột trong phạm vi điều kiện.

1. Tính số học sinh có điểm Văn lớn hơn hoặc bằng 8

Theo bảng thì dữ liệu cần đếm thuộc kiểu dữ liệu số trong cột điểm Văn. Tại ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức là =DCOUNT(A2:E7,D2,B9:B10) rồi nhấn Enter.

Trong đó:

A2:E7: Vùng dữ liệu chứa dữ liệu cần đếm.

D2: Tên cột dữ liệu để kiểm tra điều kiện.

B9:B10: Vùng dữ liệu chứa điều kiện.

Cần phải nhập tên trường của vùng dữ liệu chứa điều kiện trùng với tên trường trong bảng dữ liệu.

2. Tính số học sinh lớp A1 có điểm Toán lớn hơn hoặc bằng 7

Theo yêu cầu thì sẽ có 2 điều kiện cần tìm giá trị. Nhưng hàm DCOUNT chỉ sử dụng đếm kiểu dữ liệu nên chúng ta có thể tạo vùng điều kiện chứa Lớp và điểm Toán như hình. Vùng điều kiện sẽ chứa 2 điều kiện, nhưng tên cột chứa điều kiện sẽ để cột chứa dữ liệu số.

Nhập công thức là =DCOUNT(A2:E7);C2;B9:B10) và nhấn Enter.

Bước 2:

Kết quả sẽ chỉ có 1 học sinh lớp A1 có điểm Toán lớn hơn hoặc bằng 7.

3. Tính học sinh lớp A1 có điểm 3 môn đều lớn hoặc bằng 5 Bước 1:

Chúng ta sẽ thực hiện đếm dữ liệu số có nhiều điều kiện và có kèm điều kiện không phải dữ liệu số. Lập vùng điều kiện như hình. Sau đó bạn nhập công thức là =DCOUNT(A2:E7;C2;B9:E10) và nhấn Enter.

Bước 2:

Kết quả sẽ ra duy nhất 1 học sinh của lớp A1 có điểm 3 môn đều lớn 5.

4. Tính số học sinh lớp A1 đi thi

Ở đây sẽ có vùng điều kiện là lớp A1. Tại ô nhập kết quả nhập công thức là =DCOUNT(A2:E7;B2;B9:B10) rồi nhấn Enter như hình.

Kết quả sẽ ra 0 mặc dù có 2 học sinh lớp A1 đi thi. Điều này là do hàm DCOUNT chỉ đếm với dữ liệu số nên điều kiện lớp A1 thuộc kiểu ký tự nên kết quả hàm trả về là 0.

Hướng dẫn dùng hàm DCOUNT trên Excel

Hàm Dsum Là Gì? Cách Áp Dụng Hàm Dsum Trong Excel / 2023

Hàm DSUM là gì?

Hàm DSUM là một trong những hàm thông dụng trong Excel với chức năng tính tổng của một trường, một cột để đáp ứng những điều kiện chính xác được đưa ra trong bảng dữ liệu Excel.

Cấu trúc của hàm DSUM: =DSUM(database; field; criteria)

Database: Sẽ chứa các dữ liệu đơn giản, dựa vào đó chúng ta sẽ tính tổng cho từng yêu cầu đưa ra. Database phải có tiêu đề cột trùng với các Fields trong các dãy ô Criteria. Được tạo ra từ một phạm vi ô.

Field: Là đối số chỉ rõ tên cột dùng để tính tổng các số liệu. Tên tiêu đề có thể nhập trong dấu ngoặc kép như “Chất lượng”,”Hàng hóa” hoặc dùng 1 số thể hiện vị trí cột trong danh sách không dùng dấu ngoặc kép, hay tham chiếu tới tiêu đề cột muốn tính tổng.

Criteria: Chính là nơi chứa ô điều kiện muốn hàm DSUM kiểm tra. Phải đặt điều kiện mà trong vùng điều kiện có chứa ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó, mà trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.

Lưu ý: Tất cả các đối số trên điều là các đối số bắt buộc phải khai trong hàm DSUM.

Cách áp dụng cho hàm DSUM đơn giản mà hiệu quả

Trường hợp 1: Tính tổng số tiền đã bán đi của sản phẩm Nồi áp suất.

Bước 1: Tạo phạm vi điều kiện cho hàm DSUM là điều trước tiên, để tính tổng số tiền đã bán của các sản phẩm Nồi áp suất. Điều kiện cho hàm DSUM là Nồi áp suất*.

A7:E13 là phạm vi cơ sở dữ liệu chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.

“Thành Tiền” là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.

C3:C4 là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.

Ngoài ra, thì còn có thể áp dụng công thức =DSUM(A7:E13;E7;C3:C4) cũng cho kết quả như hệt công thức trên.

Trường hợp 2: Tính tổng số tiền sản phẩm đã bán có số lượng lớn hơn hoặc bằng 5

Các bạn lúc áp dụng công thức nhớ lưu ý phải thật chuẩn các dấu “, :, ; để không xảy ra các lỗi.

Bạn đang xem bài viết Cách Dùng Các Hàm Database: Dsum, Dcount, Daverage, Dmin, Dmax Trong Excel / 2023 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!